Skarżysko-Kamienna On-Line - Szukaj na Skarzysko.org

SZUKAJ NA SKARZYSKO.ORGPUBLICYSTYKA i ARTYKUŁY <---- szukaj tylko tu

 Erbel Józef Bolesław
PODTYTUŁ -
Erbel Józef Bolesław – (1899 – 1984) pedagog, działacz społeczny. Ur. 14 III w Wymysłowie pod Szydłowcem w rodzinie wiejskiego rzemieślnika.
Ukończył szkołę elementarną w Szydłowcu. Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego zdobył uczestnicząc w kursie zorganizowanym przez seminarium nauczycielskie w Radomiu. Po ukończeniu kursu w 1919 r. rozpoczął pracę w szkole w Szydł...>>

DATA - 2009-05-27 16:00:08
Autor biogramu: Tadeusz Wojewoda
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=623
 Rozmowa z Dyrektorem Muzeum im. Orła Białego
PODTYTUŁ -

Z Dyrektorem Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Arturem Buńko pełniącym obecną funkcję od 2003 roku – spotkaliśmy się w deszczowe październikowe południe na krótką rozmowę o dotychczasowych dokonaniach, problemach i przyszłości placów...>>

DATA - 2008-10-23 20:20:05

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=618
 Zbrodnie w przyzakładowym obozie pracy koncernu „HASAG” w Skarżysku – Kamiennej
PODTYTUŁ - Longin Kaczanowski

Wstęp Badając historię lat II wojny światowej w Skarżysku – Kamiennej nie sposób jest pominąć dzieje przyzakładowego obozu pracy, który istniał w mieście w latach 1941 – 1944 przy dawnej Państwowej Fabryce Amunicji, pozostającej w lat...>>

DATA - 2007-12-08 22:54:56

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=605
 Masowe egzekucje na terenie Skarżyska-Kamiennej w latach 1939-1945
PODTYTUŁ -

Wstęp Tematem niniejszego szkicu są masowe egzekucje (czy raczej masowe mordy), których dopuścili się hitlerowscy okupanci na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej, lub w jego najbliższym sąsiedztwie w latach 1939 – 1945. ...>>

DATA - 2007-07-22 11:49:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=565
 Informacja o pozyskiwaniu środków unijnych
PODTYTUŁ -
Skarżysko-Kamienna, 16.04.2006r.
Od początku obecnej kadencji podejmowane są systematycznie działania zarówno wewnątrz Urzędu Miasta, jak i w Urzędach Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz w prasie, telewizji, radiu i mediach elektronicznych, celem właściwej promocji i skutecznego ulo...>>

DATA - 2007-04-22 11:00:39

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=539
 Skarżyskie schrony z okresu zimnej wojny – zapomniane budowle.
PODTYTUŁ -
Skończyła się II wojna światowa. Nastały inne czasy... Dziś już wiemy, że z zakończeniem II wojny światowej Polska weszła w stan nowej, tzw. „zimnej wojny”. Ciągły strach i gotowość do obrony idei socjalizmu miał bezpośredni wpływ na na...>>
Po II wojnie światowej, aby rozpocząć odbudowę bazy lokalowej - budowę osiedli i domów dla ludzi pracujących - powołano resort budownictwa: 21-05-1945 r.   –   Ministerstwo Odbudowy; 10-05-1949 r.   –   Ministerstwo Budownictwa; 10-12-...>>

DATA - 2007-04-11 09:25:05
Paweł Rzuchowski i Paweł Gębski Skarżysko-Kamienna LISTOPAD 2009 r.  
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=533
 Priorytety i szanse rozwoju Skarżyska-Kamiennej w latach 2007-2013
PODTYTUŁ - Roman Wojcieszek
Wystąpienie Prezydenta Skarżyska-Kamiennej Romana Wojcieszka na wspólnej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Skarżyskiego
Szanowni państwo! Dostojni Goście! Dzisiejsze spotkanie odbywa się po pierwszych miesiącach sprawowania rządów nowej władzy samorządowej w naszym mieście. Ogrom narosłych przez lata problemów, świadomość dystansu, jaki dzieli nas nie tylk...>>

DATA - 2007-04-03 22:05:39

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=530
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
PODTYTUŁ -

U S T A W A z dnia 16 lipca 1998 r. ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW 1) 1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia Dyrektywy Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r., ustanaw...>>

DATA - 2006-10-15 15:44:32

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=270
 Regulamin postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Spółdzielni Pracy
PODTYTUŁ -

Regulamin postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Spółdzielni Pracy „Mines” w Skarżysku-Kamiennej w upadłości § 1 Regulamin określa zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargu ofertowego, pod naz...>>

DATA - 2006-09-25 17:45:34

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264
 Rozwój osady Kamienej do pocz. XXw.
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła.
Fragment książki: K. Zemeła, Skarżysko – Kamienna – nadanie praw miejskich, Skarżysko – Kamienna 2003, wyd. PiS.
Początki osady Kamienna łączą się z inicjatywą gospodarczą rodu Szydłowieckich, którzy uzyskali w 1511 r. zgodę opata wąchockiego na założenie sadzawki i zbudowanie kuźnicy1 . Powstała w XVI wieku kuźnica i osada przykuźnicza zlokalizowana była na ob...>>

DATA - 2006-04-27 15:07:19

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237
 ks. Kazimierz Sykulski
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
Beatyfikowany ks. Kazimierz Tomasz Sykulski (1882 – 1941) (na podstawie własnych badań zawartych w: Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, red. Krzysztof Zemeła, Grzegorz Miernik, wyd. PiS, Skarżysko – Kamienna 1999, s. 300...>>
Kazimierz Tomasz Sykulski urodził się 29 grudnia 1882 roku w Końskich jako 9 dziecko Michała Sykulskiego i jego drugiej żony Tekli z Cybińskich. Dwa dni później w Sylwestra 1882 r. w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja ...>>

DATA - 2006-04-25 14:29:53

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236
 Suchedniów w dwudziestoleciu miedzywojennym.
PODTYTUŁ - Halina Radziejewska, Andrzej Sułko
Materiały do historii osady.
1. Administracja. Rada Gminy i ludność . W dniu 11 listopada roku po 123-letniej niewoli powstała znów niepodległa Rzeczypospolita Polska. W odnowionej strukturze administracyjnej kraju Suchedniów znalazł się v starostwie i województwie k...>>

DATA - 2005-08-20 17:58:25

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194
 Andrzej Bałtruszajtis
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
Andrzej Bałtruszajtis – działacz społeczny i oświatowy. Druk: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. IV, red. Grzegorz Miernik, Kielce 2003, s.105-114.
Przez kilka lat, ten zasłużony dla naszego regionu Litwin z pochodzenia, zabiegał o polskie obywatelstwo 1. Otrzymał je po pokonaniu wielu urzędniczych barier decyzją wojewody kieleckiego w dniu 2 kwietnia 1924 r. 2 Społeczność osady Kamiennej, nie...>>

DATA - 2005-07-09 13:19:07

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=181
 Suchedniów w latach 1830- 1918.
PODTYTUŁ - Anna Pasek
Anna Pasek "Zeszyty Suchedniowskie " - 1987
Wiek XIX to v dziejach Polski epoka wielkich zrywów narodowo-wyzwoleńczych Jak przeżyli te czasy mieszkańcy Suchedniowa i jego okolic ? Od wieków żyli z żelaza - i przy jego pomocy służyli teraz sprawie narodowej. Ta w czasach obu powstań wy...>>

DATA - 2005-06-24 22:59:58

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=178
  Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W okresie rozbiorów cz. I
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła

Po trzecim rozbiorze Polski wsie Sorbin, Zbrojów znalazły się w zaborze austriackim w ramach obszaru zwanego Galicją Zachodnią. Po dokonanym w 1796 r. nowym podziale administracyjnym obie wsie weszły do cyrkułu koneckiego, który podporządkowany ...>>

DATA - 2005-06-11 14:23:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=175
 Witold Ergietowski
PODTYTUŁ -

Witold Ergietowski  (1922 – 1940)   Urodził się 3.I.1922 r.  Ojciec – Wawrzyniec Ergietowski był w latach 1925 – 1929 burmistrzem miasta Skarżyska-Kamiennej a jednocześnie wielkim sympatykiem i popularyzatorem harce...>>

DATA - 2004-12-17 21:22:39

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=140
 Józef Wacław Małowicz
PODTYTUŁ -

Józef Wacław Małowicz  (1921 – 1940)   Urodził się 9.V.1901.w Sosnowcu.  Z harcerstwem związał się we wczesnych latach młodzieńczych.  Mając 15 lat, na rok przed wybuchem I Wojny Światowej, w kwietniu 1913 wstąpił do drużyny im.  Księcia Józe...>>

DATA - 2004-12-17 21:19:31

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=139
 Urbanistyka Osady Kamiennej
PODTYTUŁ - Józef Rell

Osada Kamienna (dziś jako miasto nazywające się Skarżyskiem-Kamienną) w okresie lat 1914-1918 była samodzielną gminą przemysłową, do której należały wprawdzie i sąsiednie wioski, ale której zalążkiem miastotwórczym była dawna wieś Kamienna i Posadaj....>>

DATA - 2004-09-06 16:36:43

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=132
 Oświadczenie radnych prawicy
PODTYTUŁ -

O Ś W I A D C Z E N I E       Radni klubu Porozumienie Prawicy z oburzeniem przyjmują sposób, w jaki starosta Ł. Wojciechowski i vicestarosta W. Gnat kontaktują się z dziennikarzami i przedstawiają dla prasy sprawy naszego samorządu.    Kilka mie...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=115
 Protest przeciw likwidacji SP nr. 7
PODTYTUŁ -

Wojewódzki Kurator Oświaty  W związku z informacją zamieszczona w Tygodniku Skarżyskim nr.49o zamiarze likwidacji   przedszkola i szkoły podstawowej nr 7 w Skarżysku - Kam. oraz sygnałów od zaniepokojonych rodziców...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=118
 W osiemdziesiąt minut dookoła partii
PODTYTUŁ - Mateusz Bolechowski

Niech żyje demokracja i pluralizm! Mamy w Kielcach sporo partii, i do wszystkich można się zapisać. Bez kłopotu. Nam odwiedzić wszystkie partie udało się w osiemdziesiąt minut. Dziennikarz „Słowa” w tak krótkim czasie stał się kandydatem ...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=123
 Młyny Wodne - Echa Historii i Stan Obecny
PODTYTUŁ - Wojciech Białek

Podstawowym celem niniejszej pracy, jest aktywizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych w proces badawczy bogactwa przyrodniczego i kulturowego najbliższego środowiska. Naczelnym tematem badań były urządzenia hydrotechniczne zlokalizowane na obs...>>
Wojciech Białek
DATA - 2004-06-23 05:23:29

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=85
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
PODTYTUŁ -
Alicja Bąk
Miejska oczyszczalnia ścieków położona jest w południowo-wschodniej części miasta przy ul. 3 Maja 272 (d. Świerczewskiego). Jest to teren doliny rzeki Kamienna u ujścia rzeki Oleśnicy do Kamiennej. Część podstawowa to teren nasypowy, wyrównany a w c...>>

DATA - 2004-05-29 05:38:16

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=80
 Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak
PODTYTUŁ - Andrzej Staśkowiak

KSIĄDZ PROFESOR WŁODZIMIERZ SEDLAK . Ksiądz Włodzimierz Sedlak był jednym z najwybitniejszych obywateli naszego miasta. Zyskał sławę naukowca docenianego nie tylko w kraju, ale znanego w Europie i świecie. Urodził się 31 października 1911 r...>>

DATA - 2004-02-18 17:28:25
A. Staśkowiak
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=67
 Życie polityczne w Skarżysku-Kamiennej w Latach 1945-1956
PODTYTUŁ -
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia wybranych problemów życia politycznego w Skarżysku-Kamiennej w latach 1944-1956. Historią regionu w latach 1945-1948 zajmowano się już, a efekty publikowano. Nad okresem lat 1949-1956 nie prowadzono...>>
Skarżysko-Kamienna zostało wyzwolone 18 stycznia 1945 roku przez 3 armię gwardii dowodzoną przez generała pułkownika W. Gordowa wchodzącą w skład 1 Frontu Ukraińskiego. Po wyzwoleniu władzę w mieście sprawował sowiecki komendat wojskowy - m...>>
Autor - Grzegorz Miernik
DATA - 2003-04-13 16:02:17

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=37
 Muzeum im. Orła Białego
PODTYTUŁ -

Muzeum im. Orła Białego czynne codziennie - ekspozycja plenerowa cały dzień, ekspozycja w budynku w godzinach 9 - 17. Adres: Rejów, ulica Słoneczna 90. Zobacz galerię zdjęć Muzeum im. Orł...>>

DATA - 2002-07-15 10:24:47
rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8

NEWSY<---- szukaj tylko tu

 Będą zmiany w skarżyskiej oświacie
Znane są plany reorganizacji placówek oświatowych w Skarżysku-Kamiennej. Potwierdzili je, na piątkowej konferencji prasowej, prezydenci miasta, Konrad...>>
DATA - 2015-01-18 14:25:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6461"
 W prezencie od św. Mikołaja
Rodzice dzieci z Przedszkola nr 4 w Skarżysku wystawili w piątek dla swoich milusińskich bajkę. „Brzydkie kaczątko” w ich wykonaniu bardzo...>>
DATA - 2014-12-07 13:39:52 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6451"
 Bazylika mniejsza w Skarżysku
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej uzyska honorowy tytuł bazyliki mniejszej. Uroczystości z tej okazji rozpoczną się 24 paźd...>>
DATA - 2014-10-14 15:46:48 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6386"
 Odnaleziony portfel z pieniędzmi trafił do właściciela
Godną naśladowania postawą wykazał się jeden z mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, który odnalazł portfel z pieniędzmi oraz dokumentami i zaniósł je na p...>>
DATA - 2014-05-02 11:54:49 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6340"
 Ogłoszenie - Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku Kamiennej.
DATA - 2014-03-26 02:26:32 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6308"
 Tragedia o poranku. Mężczyzna zginął w pożarze
Ciało 46-letniego mężczyzny znaleziono w domu, który spłonął w poniedziałkowy poranek w Suchedniowie.
DATA - 2014-03-10 11:24:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6283"
 Pożar ganku budynku mieszkalnego
Pożar ganku budynku mieszkalnego spowodowany nieszczelnością przewodu kominowego.
DATA - 2014-02-14 14:38:37 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6249"
 Sterylizatornia przyniesie duże oszczędności skarżyskiemu szpitalowi
Prawie 300 tysięcy złotych rocznie uda się zaoszczędzić Szpitalowi Powiatowemu w Skarżysku - Kamiennej, dzięki utworzeniu w lecznicy sterylizatornii. ...>>
DATA - 2014-02-14 00:05:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6246"
 Bomber w rękach policji! Odpowie za sześć fałszywych alarmów
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej aresztował w piątek 19-latka podejrzanego o fałszywe zawiadomienie służb o podłożonym ładunku wybuchowym w jednym z...>>
DATA - 2014-02-01 01:17:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6234"
 Sprawca fałszywego alarmu bombowego zatrzymany
Skarżyscy policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Skarżyska-Kamiennej podejrzewanego o fałszywe powiadomienie służb o podłożonym ładunku wybuchow...>>
DATA - 2014-01-30 16:35:45 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6230"
 Rodzice czekali, a radnych nie było
Nie doszło do spotkania rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 w Skarżysku-Kamiennej z miejskimi radnymi. Mimo wystosowanego zaproszenia, ni...>>
DATA - 2014-01-21 20:31:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6219"
 Reorganizacji skarżyskiej oświaty ciąg dalszy
d września przyszłego roku Przedszkole Publiczne nr 4 ma być przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Prawdopodobnie na styczniowej sesji Rady...>>
DATA - 2013-12-23 23:07:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6190"
 Sprawca włamania zatrzymany
Skarżyscy policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca gminy Bodzentyn podejrzanego o włamanie do budynku gospodarczego na terenie Suchedniowa i kradz...>>
DATA - 2013-12-11 13:43:47 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6171"
 Znalazła portfel. Przyniosła go na komendę
Godną naśladowania postawą wykazała się jedna z mieszkanek Skarżyska-Kamiennej, która odnalazła portfel z pieniędzmi oraz dokumentami i zaniosła je na...>>
DATA - 2013-12-06 13:33:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6159"
 Połączą przedszkole i podstawówkę. Przeszła jedna z pięciu uchwał
Tylko jedna z pięciu zmian zaproponowanych przez władze Skarżyska-Kamiennej zyskała akceptację radnych na czwartkowej sesji.
DATA - 2013-11-29 09:12:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6144"
 Muzeum im. Orła Białego zaprasza na otwarcie wystaw czasowych
„Zaplute karły reakcji” – polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956. „Bić się do końca”. Podziemie niepodległ...>>
DATA - 2013-10-24 12:59:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6101"
 Zimno w skarżyskim szpitalu
Pacjenci szpitala w Skarżysku-Kamiennej skarżą się na zimno. Chodzi o budynek przy ulicy Ekonomii 4, gdzie mieści się oddział rehabilitacji oraz zakła...>>
DATA - 2013-10-02 10:59:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6076"
 Nieudana próba kradzieży mięsa
Skarżyscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa dwóch mieszkańców gminy Łączna w wieku 26 i 38 lat podejrzewanych o usiłowanie kradzie...>>
DATA - 2013-09-06 19:11:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6044"
 Wandal zatrzymany
Skarżyscy policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Skarżyska-Kamiennej podejrzanego o wybicie szyby w jednym z lokali na terenie miasta. Za to prz...>>
DATA - 2013-06-07 15:09:15 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5930"
 Oddział pediatryczny w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej po remoncie
W Szpitalu Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej, po generalnym remoncie, oddano dziś do użytku oddział pediatryczny. Modernizacja była niezbędna, poniew...>>
DATA - 2013-06-06 22:46:49 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5929"
 Rada Osiedla Książęce organizuje Dzień Dziecka oraz spotkanie Rady Osiedla
Rada Osiedla Książęce zaprasza wszystkich mieszkańców naszego osiedla oraz okolicy na Dzień Dziecka połączonego z Dniem Matki dn. 1 czerwca 2013r. (so...>>
DATA - 2013-05-29 13:20:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5915"
 Tragedia na Piłsudskiego
Po południu w Skarżysku-Kamiennej na ulicy Piłsudskiego 42 o godzinie 16:15 z budynku wieżowca na 9 piętrze wyskoczył 48 letni mężczyzna.
DATA - 2013-05-21 20:06:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5897"
 MCK w Skarżysku wzbogaci się o letnią scenę
Dobiegają końca prace przy budowie letniej sceny przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Dyrektor placówki - Krzysztof Szczygieł informuj...>>
DATA - 2013-04-25 13:46:08 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5853"
 Piknik "Gramy dla Jedynki" w Suchedniowie
Gramy dla Jedynki" - pod takim hasłem odbył się w Suchedniowie Piknik Rodzinny. Podczas festynu można było wesprzeć finansowo budowę Szkoły Podstawowe...>>
DATA - 2013-04-22 10:08:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5843"
 Kolejna wizerunkowa wpadka skarżyskiego starosty
Najpierw obciął dyrektorce pensję, potem fotografował nieporządek na jej placówce, teraz naruszył dobra osobiste jednej z uczennic. Czy swoim postępow...>>
DATA - 2013-04-02 22:38:55 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5810"
 Przeprowadzka skarżyskiej pediatrii
Oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej zmieni lokalizację. Obecnie mieści się na piętrze budynku szpitala, a po przeprowadzce, ...>>
DATA - 2013-04-01 17:29:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5800"
 Noworoczne spotkanie Szaroszeregowców
Członkowie skarżyskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów Samodzielnego Kręgu Armii Krajowej, noworocznymi życzeniami, zainicjowali kolejny rok swojej ...>>
DATA - 2013-01-13 14:51:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5754"
 W Skarżysku powstanie hospicjum
W drugiej połowie przyszłego roku w Skarżysku - Kamiennej uruchomione zostanie stacjonarne hospicjum. Znajdować się będzie w przy ulicy Legionów w jed...>>
DATA - 2012-09-28 11:46:19 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5724"
 Skarżyska problemy z hospicjum. Miasto czeka na powiat
- Sam już mam wątpliwości... Starosta nie dotrzymał obietnicy - mówi Grzegorz Małkus, zastępca prezydenta Skarżyska. - Niech miasto pilnuje lepiej swo...>>
DATA - 2012-09-20 11:40:09 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5717"
 Zaczęli od starego wagonu. Powstaje film o obozie pracy w Skarżysku
Pierwsze zdjęcia mają już za sobą . Skarżysku powstaje film o wojennej historii zakładów zbrojeniowych. - Pokażemy m.in. tzw. patelnię, swego rodzaju ...>>
DATA - 2012-09-10 04:06:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5711"
 Leczenie stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii zapraszają pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie na bezpła...>>
DATA - 2012-06-06 11:29:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5632"
 Odnowiony budynek szkoły w Michniowie zamknięty dla uczniów
Mieszkańcy Michniowa w gminie Suchedniów obawiają się, że wyremontowany budynek po dawnej szkole nie zostanie oddany przed końcem lipca, mimo, że prac...>>
DATA - 2012-05-19 12:41:15 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5575"
 Spopielarnia zwłok powstanie w Skarżysku?
Przedsiębiorstwo Handlowe "Kryst-Mar" ze Skarżyska złożyło w starostwie powiatowym wniosek o pozwolenie na jej budowę. Krematorium mogłoby zacząć dzia...>>
DATA - 2012-05-08 09:27:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5546"
 Szlakiem architektury obronnej z czasów zimnej wojny
Skarżysko-Kamienną (woj. świętokrzyskie) można zwiedzać szlakiem architektury obronnej z okresu zimnej wojny. Zbudowane w latach 50. w tej stylistyce ...>>
DATA - 2012-05-04 09:59:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5538"
 Ponad milion złotych za remont skarżyskiego starostwa
Niektóre wydziały i jednostki podległe Starostwu Powiatowemu w Skarżysku – Kamiennej rozpoczęły przeprowadzkę do wyremontowanego budynku. Staros...>>
DATA - 2012-04-22 10:19:30 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5515"
 Cenna broń od policji do Muzeum
Muzeum Orła Białego dostała zbiór militariów. Najcenniejszy karabin... został podrzucony.
DATA - 2011-02-24 16:16:43 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5325"
 III Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy
Na rozpoczęcie sezonu jesiennego Zarząd Powiatu Skarżyskiego przygotował kolejną imprezę promującą zdrowy styl życia. Będzie to III Gwieździsty Powiat...>>
DATA - 2010-09-02 12:53:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5280"
 Reorganizacja szkolnictwa specjalnego zakończona
Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. W tym roku władze powiatu skarżyskiego będą uczestniczyć w powiatowej inauguracji roku szkolnego w Z...>>
DATA - 2010-08-30 19:10:21 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5277"
 Wichura powaliła kilkusetletnią lipę w Mostkach, drugą wycięto. Starych drzew ju
Dwa zabytki przyrody, potężne lipy zniknęły z otoczenia Domu Kultury w Mostkach, Jedna runęła pod naporem wiatru, drugą wkrótce potem wycięto. Drzewo ...>>
DATA - 2010-08-25 16:42:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5268"
 Bezpłatne Szkolenie
Szkoła Języków Obcych NJO zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu języska angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazj...>>
DATA - 2010-08-09 21:13:18 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5255"
 Termomodernizacja rozpoczęta
Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej połączona z odświeżeniem elewacji dobiega końca. Jeszcze chwila cierpliwości, a już d...>>
DATA - 2010-07-25 22:05:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5241"
 Pracowite święta skarżyskich strażaków.
Okres świąteczny skarżyskim strażakom upłynął głównie jako czas zmagania się z pożarami traw i poszycia leśnego. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda wysta...>>
DATA - 2010-04-08 19:50:29 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5135"
 Katastrofa budowlana w Bodzentynie, nie żyje 49-letni robotnik
Katastrofa budowlana w Bodzentynie. W czwartek rano zginął 49-letni robotnik, ewakuowano też sześcioosobową rodzinę i pracowników sklepu spożywczego.
DATA - 2010-04-08 16:00:14 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5132"
 To nie ćwiczenia - pożar na dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej
W piątek 26 marca br. w godzinach przedpołudniowych Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Skarżysku-Kamiennej zostało poinformowane o pożarze instalac...>>
DATA - 2010-03-28 23:01:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5109"
 PCK akcja „Młoda krew ratuje życie''
Zespół Szkół Technicznych w dniu 26.03.2010 zaprasza młodzież i osoby chętne do uczestnictwa w akcji „Młoda krew ratuje życie.” Wraz z PC...>>
DATA - 2010-03-26 12:13:28 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5101"
 Wzmożona ilość interwencji do palących się sadze w powiecie skarżyskim
W ostatnich trzech dniach strażacy ze Skarżyska-Kamiennej odnotowali wzmożoną iość interwencji związanych z zapaleniem się sady w przewodach kominowyc...>>
DATA - 2010-03-22 01:37:24 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5091"
 Projekt zagranicznych praktyk dla uczniów szkół zawodowych
Projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej realizowany we współpracy z ...>>
DATA - 2010-03-20 17:18:29 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5089"
 W Skarżysku powstanie stacjonarne hospicjum
Trwają rozmowy dotyczące utworzenia stacjonarnego hospicjum w Skarżysku-Kamiennej. Jak informowaliśmy były pod uwagę dwie możliwości: zaadaptowanie bu...>>
DATA - 2010-02-26 15:22:56 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5062"
 Otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery
Dziś w Skarżysku-Kamiennej oficjalnie rozpoczęło działalność Młodzieżowe Centrum Kariery, które utworzone zostało w ramach ogólnopolskiego projektu &#...>>
DATA - 2010-02-24 21:25:14 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5053"
 Dwa pożary budynków mieszkalnych w powiecie skarżyskim
W niedzielę 21 lutego br. jednostki straży pożarnej ze skarżyska dwukrotnie wyjeżdżały do pożarów budynków mieszkalnych.
DATA - 2010-02-23 20:09:04 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5047"
 Nowy budynek w muzeum
Końca dobiegają prace przy budynku magazynowo- konserwatorskim Muzeum Orła Białego. Taki obiekt potrzebny był od wielu lat. Zawsze jednak brakowało na...>>
DATA - 2010-02-05 01:26:27 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5015"
 O inwestycjach w budżecie
Kilka dni po jednogłośnym przyjęciu przez Radę Powiatu Skarżyskiego budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2010 rok w Starostwie Powiatowym odbyła się konfer...>>
DATA - 2010-02-04 19:57:49 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5011"
 Pożar budynku gospodarczego w Skarżysku-Kamiennej
Duża nieroztropność właściciela budynku gospodarczego była przyczyną interwencji jednostek straży pożarnej w dniu 3 lutego br. na ul. Kopernika w miej...>>
DATA - 2010-02-04 19:51:44 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5010"
 Pamiętna niedziela dla skarżyskich strażaków.
Ubiegły tydzień dla skarżyskich strażaków był wyjątkowo pracowity. W sposób szczególny strażacy zapewne zapamiętają ubiegłą niedzielę 24 stycznia br. ...>>
DATA - 2010-02-01 12:49:48 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4992"
 Zima przerwała budowę budynku pogotowia
Trzy miliony złotych kosztuje budowa nowej siedziby skarżyskiego pogotowia. Już jesienią zamiast blaszanego baraku medycy i pacjenci będą mięli do dys...>>
DATA - 2010-01-28 23:33:07 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4978"
 Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach dla komendy w Skarżysku-Kam.
Dzięki pozytywnie zaopiniowanemu wnioskowi złożonemu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej do Wojewódzkiego Fundusz...>>
DATA - 2010-01-25 19:08:34 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4969"
 Śmiertelan ofiara czadu
W dniu 16 stycznia około godziny 17:25 Dyżurny Operacyjny Powiatu PSP w Skarżysku-Kamiennej została poinformowany, że w budynku wielorodzinnym na ul. ...>>
DATA - 2010-01-19 03:25:01 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4941"
 Groźny pożar instalacji gazowej w Skarżysku-Kamiennej
W dniu 17 stycznia 2010 r. doszło do groźnego pożaru instalacji gazowej propan-butan doprowadzającej paliwo gazowe do systemu ogrzewania budynku admin...>>
DATA - 2010-01-19 03:22:07 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4940"
 Bezpieczne Ferie Zimowe
Skarżyscy policjanci odwiedzili jedno z miejskich przedszkoli. W spotkaniu wzięło udział ok 20 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Tematem spotkania było: &...>>
DATA - 2010-01-13 13:24:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4931"
 Razem odpowiadamy za czystość
Straż Miejska przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem za stan chodnika graniczącego z nieruchomością - odpowiedzialny jest właściciel, najemca l...>>
DATA - 2010-01-06 18:45:12 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4901"
 Na narty w Świętokrzyskie!
Miłośnicy białego szaleństwa mogą szykować narty. Dzięki sprzyjającej pogodzie świętokrzyskie stoki narciarskie rozpoczęły działalność. Amatorów narci...>>
DATA - 2010-01-04 12:05:05 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4895"
 Wyjątkowo spokojna świąteczna służba skarżyskich strażaków
Okres Świąt Bożego Narodzenia skarżyskim strażakom upłynął wyjątkowo spokojnie. Począwszy od wigilii 24 grudnia 2009 r. przez cały świąteczny okres od...>>
DATA - 2009-12-30 00:44:12 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4878"
 Ktoś z komendy pomógł w ucieczce
Prokuratura nie ma wątpliwości - ktoś z zewnątrz pomógł przestępcom w głośnej ucieczce z policyjnego aresztu w Skarżysku. Są na to dowody.
DATA - 2009-12-24 11:35:00 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4869"
 Przedszkole jak nowe
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 12 mieszczącego się przy ul. Sportowej 34 w Skarżysku - Kamiennej nie zmarzną już w zimę. 16 grudnia po nie...>>
DATA - 2009-12-21 19:38:18 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4853"
 Przytulne mieszkania
15 grudnia został oficjalnie oddany do użytku nowo powstały budynek socjalny przy ul. Sportowej. Dzięki tej budowie, która trwała pięć i pół miesiąca ...>>
DATA - 2009-12-15 19:00:11 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4818"
 Pożar budynku gospodarczego w Skarżysku-Kamiennej
Dwie jednostki straży pożarnej gasiły pożar budynku gospodarczego do jakiego doszło w dniu wczorajszym 10 grudnia br w Skarżysku-Kamiennej na ul. Nizi...>>
DATA - 2009-12-11 17:48:01 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4802"
 Palił się warsztat
Zakończyła się akcja gaszenia pożaru warsztatu samochodowego przy ulicy Rejowskiej w Skarżysku – Kamiennej. Wieczorem ogień zauważono w budynku ...>>
DATA - 2009-12-08 14:03:24 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4783"
 Mikołajkowy turniej szachowy
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz prezydent miasta Roman Wojcieszek zapraszają młodych szachistów na turniej szachowy z Mikołajem.
DATA - 2009-12-03 19:03:49 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4765"
 Nie bądź obojętny pomóż bezdomnym
Straż Miejska jak co roku prowadzi akcję „Bezdomny”. Okres pierwszych przymrozków oraz nadchodząca zima niosą ze sobą ryzyko utraty zdrowi...>>
DATA - 2009-12-01 14:08:23 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4756"
 Ruszył remont budynku Starostwa Powiatowego
Najprawdopodobniej już w czerwcu przyszłego roku budynek Starostwa Powiatowego zyska całkowicie nowy wygląd. Na początku tygodnia rozpoczął się zapow...>>
DATA - 2009-11-26 19:17:57 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4746"
 Pora na remonty w budynku po zlikwidowanej „kolejówce”
Budynek po zlikwidowanej „kolejówce” ma być nową siedzibą Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo.
DATA - 2009-11-25 18:54:57 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4742"
 Sprawcy fałszywego alarmu zatrzymani
  Świętokrzyscy policjanci zatrzymali trzech 14-latków, autorów poniedziałkowego fałszywego alarmu o podłożeniu bomby w gimnazjum nr 7 w Kielcach. Mło...>>
DATA - 2009-11-20 22:56:44 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4727"
 Groźny pożar budynku mieszkalnego
  W poniedziałek 16 listopada 2009 r. około godz. 1:25 doszło do groźnego pożaru budynku mieszkalnego na ul. Młodzawy w miejscowości Skarżysko-Kamienn...>>
DATA - 2009-11-17 12:13:48 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4709"
 Dworek w Chocimowie na sprzedaż
  Gmina Kunów chce sprzedać XIX-wieczny dworek w Chocimowie, w którym spędził dzieciństwo poeta Marian Ośniałowski. - Poszukujemy kogoś z pieniędzmi i...>>
DATA - 2009-11-12 22:06:17 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4694"
 Obchody Święta Niepodległości
  Narodowe Święto Niepodległości to polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 191...>>
DATA - 2009-11-10 13:59:42 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4691"
 Spokojny weekend skarżyskich strażaków
  W tym roku dzień Wszystkich Świętych obchodziliśmy w Niedzielę. Zgodnie z tradycją w tym dniu wiele osób podróżuje nawet na znaczne odległości aby o...>>
DATA - 2009-11-03 12:24:13 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4636"
 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane
  Dyplomy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów odebrało dziś 31 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów ostrowieckiego, starachowickieg...>>
DATA - 2009-11-02 16:08:41 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4633"
 Pożar budynku gospodarczego w Skarżysku-Kam., prawdopodobnie podpalenie.
  W dniu 21 października 2009 r. środa o godzinie 09:01 Powiatowe Stanowisko Kierowania przy KP PSP w Skarżysku-Kamiennej, przyjęło informację o wydo...>>
DATA - 2009-10-24 10:19:54 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4582"
 Zdarzenia
  Włamywacz zatrzymany! Świętokrzyscy policjanci zatrzymali 20-letniego mężczyznę, podejrzewanego o włamanie do jednego z domów na terenie pow. ...>>
DATA - 2009-10-19 16:23:50 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4551"
 II Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas V skar
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ogłaszają ...>>
DATA - 2009-10-17 16:15:08 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4543"
 Wywiad ze Starostą Skarżyskim w TVK DAMI
  O pracach nad budżetem powiatu skarżyskiego na 2010 r. w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, o planowanych inwestycjach i o in...>>
DATA - 2009-10-16 14:57:56 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4535"
 Pożar poddasza budynku mieszkalnego
  W dniu 15 października 2009 r. ratownicy z JRG Skarżysko-Kamienna mieli pełne ręce roboty.
DATA - 2009-10-16 14:40:36 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4533"
 Muzeum Orła Białego nie stać na dokończenie budowy
  Około 1,3 miliona złotych brakuje Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej na dokończenie budynku, w którym będą przechowywane eksponaty. W t...>>
DATA - 2009-09-04 18:55:20 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4454"
 Kontrowersyjne zarządzenie skarżyskiego starosty. Innym zabrania, ale sam to rob
...tak oceniają sytuację na parkingu przed starostwem powiatowi urzędnicy. Jerzy Żmijewski zabronił pracownikom stawiania samochodów przed frontem biu...>>
DATA - 2009-08-03 12:08:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4394"
 Przedszkolaki już nie zmarzną
Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 10 mieszczącego się przy ul. Okrzei 4 w Skarżysku-Kamiennej nie zmarzną już w zimę. Wczoraj tj. 29 czerwca ...>>
DATA - 2009-06-30 11:03:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4287"
 Czy sędzia może parkować w niedozwolonym miejscu?
Przy skarżyskim Sądzie Rejonowym nie można ani przejść, ani zaparkować. Miejsca jest mało. W dodatku kierowcy w najlepsze zajmują chodniki. W miniony ...>>
DATA - 2009-06-29 10:44:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4284"
 Pożar w bloku w Skarżysku
Ewakuacja bloku przy ul. Legionów w Skarżysku. Sobotniej nocy wybuchł tam pożar.
DATA - 2009-06-29 10:42:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4283"
 Biuro Poselskie PSL zmieniło siedzibę
4 czerwca br. uroczyście otwarto w Skarżysku w nowym, zmienionym lokalu Biuro Poselskie Posłów PSL Andrzeja Pałysa i Mirosława Pawlaka.
DATA - 2009-06-05 05:16:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4208"
 Konferencja samorządowa
W dniu 1 czerwca 2009 w MCK w Skarżysku odbyła się konferencja samorządowa dotycząca wykorzystania środków unijnych, zorganizowana staraniem Posła And...>>
DATA - 2009-06-02 09:28:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4191"
 Nocny pożar w Wołowie.
W nocy z wtorku na środę we wsi Wołów w gminie Bliżyn doszło do groźnego pożaru. Przed godziną 23 zauważono ogień na dachu drewnianego domu.
DATA - 2009-05-21 12:02:41 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4149"
 Wyciek Gazu w Bliżynie
W Bliżynie doszło około godziny 17.00 do uszkodzenia przewodu gazowego.
DATA - 2009-05-18 18:38:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4134"
 Patriotycznie w Bliżynie
W ramach działań Świętokrzyskiego Komitetu Honorowego Obchodów 70-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w dniu 12 maja br. odbyło się kolejne spotka...>>
DATA - 2009-05-12 17:53:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4102"
 Powiatowy Marszobieg Wiosenny
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zaprasza mieszkańców powiatu skarżyskiego do udziału w Powiatowym Marszobiegu Wiosennym, który odbędzie 9 ma...>>
DATA - 2009-05-04 10:48:30 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4054"
 XXXVI Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego zwołana w dniu 6 kwietnia 2009 na wniosek Zarządu Powiatu była reakcją na ostatnie postanowienie Świętokrzyskiego Kur...>>
DATA - 2009-04-07 15:40:51 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3907"
  Reorganizacja szkół TZN i ZSP
Powiat skarżyski jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych dokonuje od 2008 reorganizacji sieci szkół. Jedną z form tej reorganizacji jest łą...>>
DATA - 2009-04-02 14:00:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3874"
 Ocieplenie przedszkola
Przetarg na Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 10 ul. Okrzei 4 w Skarżysku-Kamiennej został rozstrzygnięty 31 marca 2009 roku. Najko...>>
DATA - 2009-04-01 12:15:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3867"
 Nowe drzwi w Miejskim Centrum Kultury
Coraz więcej remontuje się w Miejskim Centrum kultury w Skarżysku. Niestety, nie wszystko podoba się mieszkańcom. Ludzie krytykują i wyśmiewają nowe d...>>
DATA - 2009-04-01 05:31:55 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3864"
 Nieopłacalne włamanie (FOTO)
Świętokrzyscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 49 i 50 lat, którzy włamali się do budynku mieszkalnego i skradli z niego pralkę i lodówkę...>>
DATA - 2009-03-31 17:57:33 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3863"
 Kto wezwał policję na sesję Rady Powiatu?
Radny Jacek Jeżyk i jego partyjni koledzy rozważają, czy szukać człowieka, który wezwał mundurowych na sesje Rady Powiatu.
DATA - 2009-03-31 11:31:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3856"
 Czy głównym powodem zastoju w MCK jest skromny budżet?
Kultura w opłotkach W czerwcu minie rok od powołania nowego dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku. Coraz częściej słychać głosy niezadowol...>>
DATA - 2009-03-31 11:06:13 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3855"
 XXXV Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego
Otwarcia sesji dokonał tradycyjnie Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Syryjczyk
DATA - 2009-03-28 14:24:22 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3838"
 Skandal na sesji. Czy radny pił?
Ktoś doniósł policji, że radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Jeżyk uczestniczy w obradach powiatowego samorządu w Skarżysku-Kamiennej „w stanie ...>>
DATA - 2009-03-28 12:16:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3834"
 Szkoła z Ostojowa wyróżniona przez MEN
Gdzie szukać szkoły przygotowanej na przyjęcie sześciolatków? W małym Ostojowie, 20 kilometrów od Kielc. Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje ...>>
DATA - 2009-03-25 11:10:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3818"
 Zaproszenie na spotkanie ze Zbigniewem Święchem
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza 27 marca na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Święchem.
DATA - 2009-03-20 11:15:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3792"
 Budowa budynku z lokalami socjalnymi
10 marca 2009 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego podano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie z...>>
DATA - 2009-03-10 18:38:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3746"
 „Twoja krew to życie innych” akcja w Skarżysku-Kamiennej
Od poniedziałku do piątku, 2-6 marca 2009 w budynku Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Skarżysku-Kamiennej, pod hasłem „Twoja krew to życi...>>
DATA - 2009-03-02 08:54:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3702"
 Jakie zmiany w sieci szkół
Powiat Skarżyski na obecną chwilę jest organem prowadzącym dla 15 placówek oświatowych, w których funkcjonuje łącznie 55 szkół, w tym 19 szkół, do któ...>>
DATA - 2009-02-24 20:19:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3679"
 Przeprowadzki w szkołach w Skarżysku
We wrześniu w Skarżysku prawdopodobnie nie będzie już Technicznych Zakładów Naukowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, czyli Kolejówki. Powiat...>>
DATA - 2009-02-23 21:31:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3674"
 FERIE 2009
Przedstawiamy propozycje na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży które są organizowane na terenie Skarżyska :
DATA - 2009-02-13 18:43:10 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3639"
 Z poseł Marzeną Okłą-Drewnowicz
Od dłuższego czasu interesowała nas postać poseł Platformy Obywatelskiej Marzeny Okły – Drewnowicz, jej działalność społeczna i parlamentarna. ...>>
DATA - 2009-01-15 17:19:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3497"
 Kończą budowę w muzeum. Starają się o pieniądze z ministerstwa
Od października trwa budowa nowego budynku przy Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Będą się w nim mieścić magazyny, warsztat konserwatorski i kotłownia...>>
DATA - 2009-01-14 12:56:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3490"
 W niedzielę wielkie granie w powiecie skarżyskim
XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie skarżyskim. W Skarżysku i Suchedniowie w niedzielę będzie się działo.
DATA - 2009-01-08 07:01:14 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3458"
 Tak nam minął rok
Przypominamy najważniejsze wydarzenia 2008 roku w powiecie skarżyskim.
DATA - 2009-01-02 13:50:10 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3443"
 Remonty w Budynkach Komunalnych
Podczas XXXI Sesji Rady Miasta w dniu 23 grudnia 2008 Pani Renata Świątczak - Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku, przedstawiła sprawozda...>>
DATA - 2008-12-26 20:32:44 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3432"
 Wyburzono budynek Benzylu
Biurowiec Benzylu został wyburzony. Gmina czeka na pieniądze potrzebne na rekultywację terenu.
DATA - 2008-12-02 07:40:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3295"
 PUP ,,Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy Powiatu Skarżyskiego ”
Z Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku otrzymaliśmy zaproszenie na Konferencję w ramach projektu ,,Mapa lokalnego rynku pracy” i prośbę o objęc...>>
DATA - 2008-11-26 15:53:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3277"
 Skarżyska policja poszukuje sprawcy oszustwa.
Skarżyscy policjanci poszukują mężczyzny, który podejrzewany jest o dokonanie oszustwa na mieszkańcu Skarżyska-Kamiennej do jakiego doszło w ostatni c...>>
DATA - 2008-11-18 15:18:53 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3239"
 Halowa Liga Piłki Nożnej
Zarząd Amatorskiego Towarzystwa Piłkarskiego wraz z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji organizuje Halową Amatorską Ligę Piłki Nożnej. Rozgrywk...>>
DATA - 2008-11-09 22:31:54 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3211"
 Poszukiwania zaginionej 71 - latki
Skarżyscy policjanci proszą o pomoc w odnalezieniu 71-letniej mieszkanki Suchedniowa - Janiny Kłys.Kobieta po raz ostatni była widziana w Skarżysku, w...>>
DATA - 2008-11-06 20:29:06 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3201"
 Skarżysko Kościelne > Dwa razy włamywali się do budynku
Dwóch 13-latków, 14-latka i 15-latka policjanci podejrzewają o to, że dwukrotnie w ciągu dwóch dni włamywali się do tego samego domu – remontowa...>>
DATA - 2008-11-05 11:31:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3191"
 Modliliśmy się i zbieraliśmy pieniądze na remonty cmentarzy
W powiecie skarżyskim tysiące ludzi odwiedzało w sobotę i niedzielę groby najbliższych. Sprzyjała temu doskonała pogoda. W trzech miejscach prowadzono...>>
DATA - 2008-11-02 13:49:51 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3178"
 Ewakuacja w Urządzie Miasta
We wtorek rano ponad setka urzędników została ewakuowana z budynku magistratu. Strażacy z komendy powiatowej trenowali akcje ratowniczą. Użyto ciężkie...>>
DATA - 2008-10-28 16:13:13 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3159"
 Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu
Zapraszam na XXVII w kadencji Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 29 października 2008 roku o godz. 10.00 w sali herbowej Starostwa ...>>
DATA - 2008-10-27 12:28:24 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3154"
 Nowa siedziba skarżyskiego pogotowia
Pogotowie ratunkowe w Skarżysku-Kamiennej będzie miało nową siedzibę. Od wielu lat mieści się ono w starym budynku przy ul. Szpitalnej, który w połowi...>>
DATA - 2008-10-22 11:20:04 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3133"
 Rozbudują Muzeum Orła Białego
Budynek z magazynami i pracownią konserwacji stanie do końca grudnia tego roku przy Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Jeśli uda się pozyskać fundusze n...>>
DATA - 2008-09-18 20:58:53 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3016"
 Na Spółdzielczej będzie ładniej
Nowe chodniki, remont elewacji przedszkola i malowniczy skwer - ulica Spółdzielcza w Skarżysku nareszcie wypięknieje.
DATA - 2008-09-17 20:19:00 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3014"
 Śledztwo w sprawie ucieczki z aresztu przedłużone
O kolejne trzy miesiące zostało przedłużone śledztwo w sprawie głośnej i kompromitującej świętokrzyską policję ucieczce pięciu aresztantów z budynku K...>>
DATA - 2008-09-10 19:22:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2994"
 Awantura podczas strażackich manewrów
Strażacy wybrali do ćwiczeń blok, w którym dwa lata temu naprawdę się paliło. Mieszkańcy nie wiedzieli o manewrach i byli przerażeni ewakuacją.
DATA - 2008-08-27 08:52:16 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2955"
 Koło skarżyskiej biblioteki można już parkować
Władza w końcu dostrzegła, że przy placówkach kulturalnych powinny się znaleźć miejsca parkingowe dla samochodów. Już można zatrzymać samochód prze...>>
DATA - 2008-07-31 05:40:14 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2872"
  Jutro kolejna wycieczka rowerowa organizowana przez SOK „Kuźnica”
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w ramach akcji letniej „Wakacje z Ośrodkiem Kultury” zaprasza każdego, kto ma rower i ...>>
DATA - 2008-07-25 17:00:56 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2839"
 Temida pięknieje w oczach
W Sądzie Rejonowym w Skarżysku trwa rewolucja budowlana. Od kilku miesięcy toczą się intensywne prace remontowe. Jesienią gmach skarżyskiej Temidy zmi...>>
DATA - 2008-07-16 21:32:27 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2808"
 Milion dla MOPS na pomoc ubogim
Skarżyski ośrodek dostał milion złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną między innymi na kursy zawodowe dla bezrobotnych.
DATA - 2008-07-03 13:01:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2749"
 Skarżyscy radni pokłócili się o uczniów
Nauczyciele skarżyskich Technicznych Zakładów Naukowych mówią, że ktoś celowo przesunął do innych placówek uczniów, którzy wybrali ich szkołę
DATA - 2008-07-01 13:48:51 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2740"
 Kto ostrzelał dom w Skarżysku Kościelnym?
Nocne ostrzelanie i próbę podpalenia domu w gminie Skarżysko Kościelne śledczy wiążą ze sprawą sprzed kilku lat - dowiedziało się Radio Kielce. Wówcz...>>
DATA - 2008-06-30 12:07:21 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2732"
 Stąporków. Spadł z dachu i zginął na miejscu
Mężczyzna pracujący na dachu budynku w Stąporkowie zginął w wypadku, do którego doszło w czwartek po godz. 14.
DATA - 2008-06-26 15:38:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2724"
 Pułapka kredytowa
Skarżyscy policjanci, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali dwoje 22 - latków z gminy Skarżysko Kościelne, których p...>>
DATA - 2008-06-19 12:54:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2697"
 Szok! Córkę znaleźli w... szafie
Wycieńczoną 32-letnią mieszkankę Skarżyska policjanci znaleźli w szafie. Do domu weszli siłą. Kobieta mogła być przetrzymywana wbrew swojej woli.
DATA - 2008-06-19 09:14:07 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2694"
 Promujemy świętokrzyskie firmy
Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora zaprasza wszystkie firmy z regionu, zainteresowane promocją gospodarczą o przekazywanie opracowań i folderów...>>
DATA - 2008-05-23 19:33:52 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2626"
 Śmierć w pożarze budynku w Suchedniowie
55-letni mężczyzna zginął w pożarze budynku w Suchedniowie przy ulicy Stokowiec.
DATA - 2008-05-23 08:59:04 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2621"
 Podpalili pustostan
Pustostan na terenie budowy szpitala kolejowego przy ulicy Sokolej w Skarżysku został podpalony wczoraj po godzinie 20.
DATA - 2008-05-07 12:23:31 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2590"
 Piknik z góralskim kabaretem u Bacy
W sobotę 3 maja Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” organizuje „Majówkę z Ośrodkiem Kultury”, otwarty koncert dla wszystki...>>
DATA - 2008-05-01 01:24:19 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2572"
 Spłonęło poddasze w domu w Skarżysku-Kamiennej
Świętokrzyscy strażacy ugasili pożar jaki w nocy wybuchł w budynku mieszkalnym przy ulicy 3 Maja w Skarżysku - Kamiennej.
DATA - 2008-04-21 10:48:49 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2553"
 Będzie Zespół Szkół Technicznych?
Ma zapaść decyzja w sprawie połączenie "elektryka” i "budowlanki” w Skarżysku.
DATA - 2008-04-09 09:17:14 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2518"
 Nocna ewakuacja z płonącego budynku
Aż siedem osób musiało uciekać z płonącego budynku przy ulicy Niepodległości w Skarżysku wczoraj w nocy.
DATA - 2008-04-04 09:28:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2504"
 Połączą szkoły w Zespół Szkół technicznych
Władze powiatu zamierzają na bazie Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w Skarżysku utworzyć jedną placówkę - Zespół Szkół Tec...>>
DATA - 2008-04-04 09:25:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2502"
 Mistrzostwa Skarżyska w ping-ponga.

DATA - 2008-03-28 21:26:44 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2490"
 Pożar i wybuch w bloku w Skarżysku
Pali się mieszkanie na trzecim piętrze bloku w Skarżysku przy ul. Rejowskiej. - Zgłoszenie przyjęliśmy ok. godz. 11. W tym samym, czteropiętrowym budy...>>
DATA - 2008-03-18 12:25:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2474"
 Emma u nas nie taka straszna
Kilkanaście uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz w kilkudziesięciu miejscach zatarasowane drogi - to skutki orkanu Emma ...>>
DATA - 2008-03-03 11:57:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2460"
 Zmiany w sądzie po ucieczce więźniów
W policyjnym areszcie zamontowano monitoring, a w sądzie zostanie przygotowane pomieszczenie dla zatrzymanych, którego nie używano od 20 lat. To efekt...>>
DATA - 2008-02-19 14:45:34 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2450"
 Gotowy raport o ucieczce z aresztu w Skarżysku
Eksperci z Komendy Głównej Policji, którzy badali wszystkie okoliczności ucieczki pięciu mężczyzn z izby zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji w Sk...>>
DATA - 2008-01-01 23:38:01 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2402"
 Pożar w Skarżysku. Zginęła jedna osoba
Jedna osoba zginęła w wyniku pożaru, który wybuchł w nocy z wtorku na środę w mieszkaniu bloku przy ul. Kossaka w Skarżysku-Kamiennej. Strażacy zgło...>>
DATA - 2007-12-19 11:43:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2391"
 Kolejni dwaj zbiegowie zatrzymani
Świętokrzyscy policjanci zatrzymali dwóch kolejnych mężczyzn, którzy uciekli z aresztu Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. Mężczyźni zos...>>
DATA - 2007-12-17 17:08:28 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2388"
 Złapano dwóch uciekinierów z aresztu w Skarżysku
Świętokrzyscy policjanci zatrzymali w poniedziałek rano dwóch mężczyzn, którzy w ubiegły wtorek w południe uciekli z izby zatrzymań w komendzie powia...>>
DATA - 2007-12-17 12:05:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2386"
 Policjanci nie pomogli uciekinierom z aresztu?
Czwarty dzień poszukiwań pięciu mężczyzn, którzy uciekli z izby zatrzymań w komendzie powiatowej w Skarżysku, nie przyniósł rezultatów. Po przesłucha...>>
DATA - 2007-12-15 23:36:11 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2383"
 Oszacowano straty po porannym pożarze w Skarżysku
Prawie 50. strażaków gasiło pożar, który nad ranem wybuchł w składzie materiałów budowlanych w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Żurawiej. Ogień objął ta...>>
DATA - 2007-12-04 18:41:23 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2365"
 Ulżyli skarżyskim przedsiębiorcom
Skarżyscy przedsiębiorcy w przyszłym roku zapłacą niższy podatek od budynków zajmowanych pod swoją działalność.
DATA - 2007-11-12 19:06:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2329"
 Hot Spot w ''samochodówce''
Od 23.10.2007r. funkcjonuje w w naszej szkole HotSpot. Zasięg na zewnątrz budynku do 50-100 metrów na obie strony - w aucie pod szkołą można sobie szy...>>
DATA - 2007-10-25 14:36:20 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2277"
 Harcerska Lilijka - Bieg uliczny
W najbliższą niedzielę 23 września odbędzie się II Bieg Uliczny "Harcerska Lilijka". Organizatorem Biegu jest Skarżyskie Towarzystwo Sportowe przy wsp...>>
DATA - 2007-09-19 15:04:53 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2220"
 Kolejny oskarżony w sprawie ataków na Wtórpol
Do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który wysadził w powietrze mercedesa właściciela firmy Wtórpol o...>>
DATA - 2007-09-06 08:28:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2200"
 Incydent w przedszkolu nr X

DATA - 2007-08-29 19:28:19 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2186"
 Wypadek kombajnu w Nowej Występie
W Nowej Występie w powiecie skarżyskim kombajn wjechał w budynek mieszkalny. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
DATA - 2007-07-20 23:47:51 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2134"
 Pożar na Piłsudskiego 44
O godzinie 04,22 jednego z mieszkańców bloku przy ulicy Piłsudskiego 44 obudziło szczekanie i przeraźliwy skowyt psa. Po czym ów mieszkaniec , po prze...>>
DATA - 2007-07-10 10:05:57 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2112"
 Wybuch gazu w Skarżysku.
Dwie osoby zostały ranne podczas wybuchu gazu, do jakiego wieczorem doszło w domu jednorodzinnym przy ul. Zwycięzców w Skarżysku - Kamiennej.
DATA - 2007-07-01 11:09:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2090"
 Świętokrzyskie paszporty
Rusza akcja pod hasłem "Świętokrzyskie miejsca MOC-y "- nowy pomysł na promocję kieleckiej ziemi. Akcja ma zachęcić dzieci i młodzież do zwiedzania ki...>>
DATA - 2007-06-09 17:26:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2056"
 Sprawa Wtórpolu odroczona
Nie rozpoczął się proces oskarżonych między innymi o podpalenie ciężarówek skarżyskiego Wtórpolu.
DATA - 2007-04-19 10:18:37 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1995"
 Złodzieje pamięci...
W powiecie coraz częściej giną części pomników. Złomiarze nie potrafią uszanować grobów tych, którzy zginęli za Polskę. Złodzieje niszczą kolejne m...>>
DATA - 2007-04-01 20:25:34 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1985"
 Bursa zostaje..
Radni naszego powiatu powiedzieli "nie” dla likwidacji bursy szkolnej w Skarżysku-Kamiennej. Burzliwa debata na ten temat zakończyła się decyzją...>>
DATA - 2007-03-08 09:13:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1945"
 Burmistrz ukradł?
Czy była burmistrz Wąchocka poświadczyła nieprawdę i ukradła komplet wypoczynkowy za prawie 3 tysiące złotych?
DATA - 2007-03-02 10:02:53 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1930"
 Będziemy czuć się bezpiecznie
28 lutego o godz. 14.00 w Powiatowej Komendzie Policji w Skarżysku-Kamiennej nastąpi uroczyste przekazanie systemu monitoringu wizyjnego i prezentacja...>>
DATA - 2007-02-24 07:49:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1924"
 Po alarmie o bombie ewakuowano szkołę
Młody mężczyzna dwukrotnie dzwonił do III Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica w Skarżysku, informując o podłożonej w szkole bombie....>>
DATA - 2007-01-31 15:43:36 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1878"
 Wtórpol za zamkniętymi drzwiami
Nim zaczęły się ataki na skarżyską firmę, podpalacze atakowali ludzi odchodzących z niej. O co w tym wszystkim chodzi?
DATA - 2007-01-29 00:22:13 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1868"
 Kolegium i szkoła bardziej razem
Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych rozpocznie działalność od 1 kwietnia w Skarżysku-Kamiennej - zadecydował w piątek sejmik województw...>>
DATA - 2007-01-28 20:02:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1865"
 Kronika Policyjna 10-17.01.07
Usiłowanie włamania do plebanii
DATA - 2007-01-18 15:27:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1847"
 Kronika kryminalna 03.01.07 - 07.01.2007
Kradzież radioodtwarzacza z samochoduW nocy z 3 na 4 stycznia 2007 roku w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej NN sprawca po uprzednim wyłamaniu zam...>>
DATA - 2007-01-09 15:36:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1833"
 Wydział Komunikacji zmienia czas pracy
Od nowego roku na skutek likwidacji tzw. przerw technicznych, wydział komunikacji i transportu starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej jest dostęp...>>
DATA - 2007-01-02 19:26:21 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1822"
 Pożar (nie)całkiem kontrolowany!
To miał być pożar kontrolowany, firma produkująca supernowoczesne systemy gaśnicze wykonywała test swojego urządzenia. W efekcie pięć osób trafiło do ...>>
DATA - 2006-12-06 07:42:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1788"
 Złapnani na wynoszeniu kart do glosowania
W dniu dzisiejszym ok godz. 12.00 Komisja wyborcza uniemożliwiła dwóm mężczyzną wyniesienie czystych kart do głosowania, poza teren lokalu wyborczego...>>
DATA - 2006-11-12 13:38:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1738"
 „Bartek” będzie szpecił do wiosny?
Rozpoczął się remont domu handlowego „Bartek”, jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w Skarżysku. Zdjęto ażurowe płyty osłani...>>
DATA - 2006-09-21 19:59:55 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1684"
 Policja szuka podpalacza
Policja dysponuje portretem pamięciowym podejrzanego o podpalenie windy w wieżowcu w centrum Skarżyska. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na j...>>
DATA - 2006-09-19 09:55:10 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1678"
 Pożar wieżowca w Skarżysku-Kamiennej
Podpalenie było najprawdopodobniej przyczyną pożaru, który wybuchł w windzie wieżowca w Skarżysku- Kamiennej (Świętokrzyskie) - poinformował oficer ...>>
DATA - 2006-09-15 14:25:15 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1675"
 Strażacy wyjaśniają i ostrzegają
Po ostatnich doniesieniach mediów o śmiertelnych ukąszeniach przez osy i szerszenie, mieszkańcy powiatu skarżyskiego zaczęli bardziej nerwowo niż zwyk...>>
DATA - 2006-08-20 13:32:22 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1643"
 Remonty w muzeum
W okresie wakacyjnym trwają prace przy renowacji eksponatów zgromadzonych na ekspozycji plenerowej w Muzeum im."Orła Białego". Od ubiegłego roku renow...>>
DATA - 2006-07-30 20:57:37 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1617"
 Sport w deszczu
W Skarżysku rozpoczął się ogólnopolski Turniej Miast i Gmin Padający deszcz mocno pokrzyżował szyki organizatorom czwartkowych imprez odbywających ...>>
DATA - 2006-06-04 09:48:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1574"
 Uratowani z płomieni
To było podpalenie. Dwumiesięczne niemowlę i jego matka ze Skarżyska spłonęliby żywcem, gdyby nie pomoc strażaków.
DATA - 2006-05-25 11:21:17 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1569"
 Kolejna odsłona wystawy Co-arto
Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę wystawy fotografii naszej rodzimej grupy fotografików “CO-ARTO”. Otwarcie w sobotę 20 maja 2006 r...>>
DATA - 2006-05-18 20:30:49 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1564"
 Ostrzelano dom w Skarżysku-Kamiennej
Nieznani sprawcy ostrzelali prywatny dom w Skarżysku-Kamiennej i rzucili na posesję odbezpieczony granat. Ewakuowano mieszkańców pobliskich budynków -...>>
DATA - 2006-04-17 15:12:21 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1532"
 Męcząca akcja załogi dziesięciu wozów bojowych

DATA - 2006-04-01 16:38:24 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1514"
 Mistrzostwa Skarżyska w narciarstwie.
W czwartek 9 marca na stoku narciarskim w Tumlinie odbędą się I Mistrzostwa Skarżyska – Kamiennej w narciarstwie zjazdowym.
DATA - 2006-03-07 18:48:22 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1477"
 Wandale,,,
"Zniszczone rolety okienne, powybijane szyby i uszkodzone drzwi - tak wyglądał po ostatnim weekendzie budynek Mauzoleum Walki i Męczeństwa Wsi Polskie...>>
DATA - 2006-02-14 20:05:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1438"
 Uroczystości na Borze
W dniu 12 lutego 2006 roku na skarżyskim Borze odbędą się uroczystości upamiętniające 66. rocznicę rozstrzelania 360 Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biał...>>
DATA - 2006-02-11 12:44:49 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1431"
 Tydzień po tragedii
Mieszkańcy Skarżyska odśnieżali dachy i oddawali krew dla ofiar katastrofy w Katowicach Opuszczone do połowy masztów flagi przed urzędami gmin, s...>>
DATA - 2006-02-03 22:33:40 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1420"
 Cudem ocaleni
Podczas feralnych targów w Katowicach w momencie katastrofy w hali wystawienniczej znajdowało się osiem osób należących do Koła Polskiego Związku Hodo...>>
DATA - 2006-02-03 10:10:10 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1419"
 Płonął dom
Chciał odmrozić zamarzniętą rurę... Cztery jednostki straży pożarnej przez kilka godzin walczyły wczoraj z ogniem, trawiącym drewniany dom w skar...>>
DATA - 2006-01-26 10:02:51 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1408"
 Szukają bezdomnych...
Od kilku dni skarżyscy strażnicy miejscy patrolują miasto sprawdzając, czy w opuszczonych budynkach i kanałach ciepłowniczych nie ma przypadkiem osób ...>>
DATA - 2006-01-25 12:51:25 | AUTOR - cafeLatte
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1407"
 Okazja czyni złodzieja
Wybudowali schody wprost nad bankomatem, czyli ... Okazja czyni złodzieja Ażurowe schody nad bankomatem. Tego jeszcze nie było. Nowy sposób zabezp...>>
DATA - 2006-01-18 15:18:29 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1389"
 TEKST Z NOWEGO TYGODNIKA
Siedemnastoletni wychowanek skarżyskiej „Przystani” aresztowany Znęcał się nad kolegami?
DATA - 2006-01-10 18:52:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1378"
 Szpital przecieka
Artykuł w dzisiejszym Echu Dnia "Kap, kap na pacjenta" "Ale plama! Na szpitalnym suficie" "Ogromna plama na suficie rozpościerająca się nad jedną...>>
DATA - 2006-01-04 12:33:18 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1370"
 Córka zabiła własną matkę?
- Okładała matkę kulami ortopedycznymi i metalowym prętem. Potem przez kilka dni mieszkała w domu ze zwłokami kobiety - tak ustaliła policja 48-l...>>
DATA - 2005-12-23 11:55:08 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1359"
 Kradł gaz
Skarżyscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który od kilku lat nielegalnie pobierał gaz - poinformował Polskie Radio Kielce komisarz Paweł Stępiński. ...>>
DATA - 2005-12-16 18:08:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1343"
 Zabójstwo w Suchedniowie- specjalna grupa policji
Mężczyzna, którego zwłoki odnaleziono w spalonym budynku w Suchedniowie, przed śmiercią był bity i torturowany, wynika tak z przeprowadzonej sekcji zw...>>
DATA - 2005-10-28 10:38:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1258"
 Zamordował i podpalił
76-letniego mężczyznę znaleźli wczoraj strażacy w płonącym domu w Suchedniowie. Kiedy wynieśli go z ognia, okazało się, że na głowie ma ślady uderzeń,...>>
DATA - 2005-10-27 09:35:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1253"
 Zabójstwo w Suchedniowie?
Skarżyscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci starszego mężczyzny, którego zwłoki z płonącego budynku w Suchedniowie wydobyli nad ranem strażac...>>
DATA - 2005-10-26 18:32:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1250"
 Pożar w kinie Wolność
Na 70 tysięcy złotych wyceniono wstępnie straty po pożarze, który wybuchł w budynku kina "Wolność" w Skarżysku Kamiennej - powiedział Radiu Kielce kom...>>
DATA - 2005-10-20 18:50:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1243"
 Strefa ognia i zniszczenia
"Strefa Relaksu", jeden z najmodniejszych klubów w Suchedniowie, spłonął ostatniej nocy. Pięć minut przed czwartą rano właściciela lokalu obudził alar...>>
DATA - 2005-09-27 12:02:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1212"
 Skałka - wybory
Dziś powtórne wybory do Rady Osiedla Skałka w Skarżysku-Kamiennej. Całą procedurę należy powtórzyć gdyż wybory z maja tego roku unieważniono z powodu ...>>
DATA - 2005-09-04 15:39:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1173"
 Wyborcza “powtórka” na Skałce
Na 4 września zarządzono powtórne wybory do Rady Osiedla Skałka. Całą procedurę należy powtórzyć gdyż wybory z maja tego roku unieważniono z powodu zb...>>
DATA - 2005-08-31 07:08:48 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1168"
 Nowa uczelnia
Łódzka uczelnia uruchamia wydział w Starachowicach Rozpoczął się już nabór studentów do wydziału zamiejscowego łódzkiej Wyższej Szkoły Finansów i ...>>
DATA - 2005-08-08 07:33:05 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1137"
 Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku ''Nad Żarnówką ''
Skarżysko Kościelne otrzyma dofinansowanie projektu: Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką ". Środki na utworzenie centrum będą pochodzi...>>
DATA - 2005-07-11 19:04:32 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1087"
 Skandal z nową maturą
Znów skandal z nową maturą W Świętokrzyskiem siedemset świadectw do wymiany - z powodu... katastrofy budowlanej! Wszyscy maturzyści ze Świętokrzys...>>
DATA - 2005-07-02 23:35:24 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1072"
 Nocne libacje przy ul. Krasińskiego.
W nocy nie można spać, bo przed blokiem krzyczą osoby pijące alkohol. Na dodatek od czasu do czasu chuligani przechodzący pod naszymi oknami wybijają ...>>
DATA - 2005-06-23 11:29:32 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1045"
 Skutki nawalnicy...
Od uderzenia pioruna zapalił się i częściowo zawalił dach budynku mieszkalnego w Suchedniowie - powiedział Radiu Kielce oficer dyżurny Straży Pożarnej...>>
DATA - 2005-06-17 08:46:46 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1036"
 Śmierć parku pod Urzędem Miasta ?

DATA - 2005-06-06 11:54:45 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1014"
 W Domu Nauczyciela uczniowie remontują bibliotekę
W Domu Nauczyciela uczniowie remontują bibliotekę W budynku Domu Nauczyciela rozpoczął się remont głównego holu. W związku z tym osoby chcące sko...>>
DATA - 2005-05-11 15:22:25 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=955"
 Tajemnicza skrzynia...
Przy rozbiórce przedwojennego budynku Związku Strzeleckiego w Suchedniowie znaleziono cenne pamiątki dotyczące miasta. Trafiły one niestety... do pryw...>>
DATA - 2005-05-06 07:58:27 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=947"
 Flaga często nam
Wzdłuż głównych ulic miast, na gmachach instytucji i szkół, rzadziej na prywatnych budynkach i balkonach mieszkań powiewają w czasie świąt narodowych ...>>
DATA - 2005-05-03 09:05:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=940"
 23 Konkurs Młodych Pianistów...
Wykonawcy z 30 szkół muzycznych I stopnia uczestniczyć będą w tegorocznym 23. Konkursie Młodych Pianistów “Nad Kamienną ' 2005”. Impreza, ...>>
DATA - 2005-04-19 08:24:58 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=908"
 Podpalił dom - w którym mieszkał...
47-letni mieszkaniec Wołowa koło Bliżyna, powiat skarżyski, prawdopodobnie podpalił dom, w którym mieszkał wraz ze swoją rodziną.
DATA - 2005-04-12 08:31:29 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=883"
 Niebezpieczny
Niebezpieczny "Benzyl" Runął strop w opuszczonej fabryce. Na szczęście nie doszło do tragedii. Przez kilka godzin policja i służby ratowni...>>
DATA - 2005-03-30 23:34:45 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=859"
 Tydzień po
Dziś mija tydzień od dnia, kiedy dwóch uczniów w szkolnej toalecie Technicznych Zakładów Naukowych w Skarżysku rozpyliło dużą ilość gazu pieprzowego. ...>>
DATA - 2005-03-16 20:19:30 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=824"
 Nie ma miejsca dla mistrzów
Hala sportowa działa od września, jednak do tej pory najlepsi sportowcy w mieście, łucznicy z klubu Olimpia nie mogą z niej korzystać. To dziwne, bo w...>>
DATA - 2005-02-28 22:48:41 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=784"
 Mieszkańcy Michniowa protestują przeciwko likwidacji szkoły
Prawie 250 mieszkańców Michniowa protestuje przeciwko planom zamknięcia działającej tam od blisko 90 lat szkoły. - Jej utrzymanie jest zbyt drogie - t...>>
DATA - 2005-01-29 12:20:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=729"
 Konkurs wiedzy teoretycznej z ochrony środowiska.
W dniu dzisiejszym o godz. 10.30 w budynku MCK w Skarżysku-Kamiennej odbył się finał konkursu wiedzy teoretycznej dotyczącej ochrony środowiska zorgan...>>
DATA - 2005-01-25 06:31:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=723"
 Nowy projekt skarżyskiego PUP.
Powiatowy Urząd Pracy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje program o nazwie "Busola" skierowany do osób bezrobotnych, któ...>>
DATA - 2004-12-29 13:27:34 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=688"
 Znalezione w Biuletynie
Znalezione w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=12094 SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Mias...>>
DATA - 2004-12-20 10:08:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=677"
 Skarżyski powiat rezygnuje ze szpitala kolejowego
Mieszkania socjalne zamiast szpitala to pomysł skarżyskiego starosty na zagospodarowanie budynku szpitala kolejowego. - Zamiast budować nowy, chcemy m...>>
DATA - 2004-11-30 22:31:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=664"
 Zabytkowa synagoga w Skarżysku niszczeje.
Synagoga przy ulicy Fabrycznej w Skarżysku wygląda tragicznie, jak w dzień po zakończeniu okupacji. Świątynia, w której modlili się Żydzi, stanowiący ...>>
DATA - 2004-10-31 14:04:09 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=636"
 Senator Suchański otworzył biuro w Skarżysku
Senator Jerzy Suchański z SdPl otworzył wczoraj swoje biuro w Skarżysku-Kamiennej. Mieści się na drugim piętrze budynku Międzyzakładowej Spółdzielni M...>>
DATA - 2004-10-14 01:18:52 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=618"
 Prezes czy radny ? - ciąg dalszy
Marek Miernik radny miejski i prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej nadal pełni obie funkcjie pomimo ustawowego zakazu. Według ustawy...>>
DATA - 2004-06-27 16:01:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=526"
 Prywatni zarządcy są tańsi i sprawniejsi.
Od około roku budynkami wspólnot mieszkaniowych w Skarżysku-Kam zarządzają obok ZBK ”Administrator” Sp.z.o.o. prywatni zarządcy posiadając...>>
DATA - 2004-05-06 16:47:01 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=488"
 Przebudowa szpitala.
Obecnie skarżyski Szpital Powiatowy mieści się w dwóch budynkach. Część oddziałów znajduje się w tak zwanym półsanatorium przy ulicy Ekonomii. Pozosta...>>
DATA - 2004-04-22 17:13:22 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=481"
 Skarżyscy uczniowie o ekologii
21.04.2004 (środa) o godz.9-tej w budynku TZN w Skarżysku Kamiennej odbędzie się II powiatowa sesja popularno-naukowa dla uczniów szkół pondgimnazjaln...>>
DATA - 2004-04-18 14:34:32 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=476"
 Sesja Powiatu: budżet uchwalony
Poniedziałkowa (29.03) sesja Rady Powiatu potoczyła się bez niespodzianek. większością głosów 11 do 7 został przyjęty budżet powiatu na rok 2004. Podj...>>
DATA - 2004-03-30 14:41:58 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=457"
 Zabiegi o powiększenie województwa świętokrzyskiego
Wojewoda z wicemarszałkiem i wiceprzewodniczącym sejmiku byli w powiecie lipskim. Wybierają się także do kolejnych mazowieckich powiatów: szydłowiec...>>
DATA - 2004-03-27 11:33:04 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=455"
 Powtórka z Sedlaka
19.02.2004 roku w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Towarowej 20 w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie z okazji 1...>>
DATA - 2004-02-22 12:59:44 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=432"
 Rodzice nie obronili gimnazjum !
Rada Miasta przyjęla uchwałę o przeniesieniu Gimnazjum Nr1 z budynku przy ulicy Sokolej do Szkoły Podstawowej Nr 13 . Stosunkiem głosów 11 za przy 3 g...>>
DATA - 2004-02-05 03:31:14 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=411"
 Rodzice bronią gimnazjum !
Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Sokolej zaprasza na spotkanie 29 stycznia o godz. 17.00. Spotkanie jest związane z planami Urzędu Miasta przen...>>
DATA - 2004-01-28 08:16:50 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=406"
 Więzienie, szpital czy kolejna upadła inwestycja ?
Budowę "Szpitala Kolejowego" zlokalizowanego przy ul Wiejskiej i Sokolej rozpoczęto w połowie lat 80-tych. Niestety popadający w ubóstwo właścicie...>>
DATA - 2004-01-12 17:27:43 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=394"
 Szpital Kolejowy więzieniem !!!
Nie ma szans na zakończenie budowy szpitala kolejowego w Skarżysku. Potężny gmach powoli niszczeje. Wice starosta skarżyski Wiesław Gnat proponuje, a...>>
DATA - 2003-10-15 20:44:19 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=340"
 Przeprowadzka biblioteki
Tylko do końca lipca Miejska Biblioteka Publiczna będzie mieścić się w pomieszczeniach przy ul.Sokolej (budynek spóldzielni mieszkaniowej). Czytelnia,...>>
DATA - 2003-06-30 14:37:19 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=266"
 Gdzie się podziało 200 tysięcy.
" Jest wiele przykładów horendalnego nieudacznictwa poprzedniej władzy. Przykład - umowa z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowy. To były starosta nie dopilnow...>>
DATA - 2003-04-03 14:00:39 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=187"
 Protest zbrojeniówki w Warszawie.
2 tys. związkowców z branży zbrojeniowej protestowało na ulicach Warszawy. Domagali się m.in. rządowych zamówień dla swoich przedsiębiorstw. Protest ...>>
DATA - 2003-03-28 21:41:10 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=180"
 Przeprowadzka Przychodni Nr 1.
Władze miasta zamierzają zmienić lokalizację Przychodni Rejonowej Nr 1 mieszczącą się przy ul.1 Maja (Dolna Kamienna ). Nowa siedziba ma być ulokowan...>>
DATA - 2003-03-20 15:22:40 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=172"
 Bedą studia dzienne?
Już od roku akademickiego 2004/2005 skarżyski punkt zamiejscowy Politechniki Świętokrzyskiej może kształcić również studentów dziennych. W trwającym r...>>
DATA - 2003-03-05 10:48:46 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=158"
 Sesja pełna emocji.
Początek VI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został zdominowany przez gorącą,miejscami emocjonalną dyskusję miedzy starostą a radnymi "Porozumienia Pra...>>
DATA - 2003-02-26 22:45:04 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=154"
 Ekonomik zostaje
Nawiązanie do artykułu z dn. 26.I.2003 Przenosiny szkół "Ekonomik" zostanie w swoim budynku i bedzie nadal kontynuował swoja pracę - poinformowała v-...>>
DATA - 2003-02-19 14:24:14 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=147"
 Przenosiny szkół.
Władze powiatu skarżyskiego w ciągu najbliższego tygodnia przedstawią koncepcje nowej sieci szkół średnich (ponadgimnazjalnych).Komisja Oświaty Rady ...>>
DATA - 2003-01-26 19:16:37 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=131"
 Miasto ma zapłacić 350 tys zł
350 tysięcy złotych ma wypłacić gmina Skarżysko-Kamienna spółce, której niezgodnie z prawem wypowiedziano dzierżawę umowy. Skarżyska spółka Expol-bis ...>>
DATA - 2002-12-11 00:29:49 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=100"
 Podpalenie? na 3-go Maja
Na około 100 tysięcy złotych szacowane są wstępnie straty po podpaleniu, do którego doszło wczoraj w siedzibie Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlan...>>
DATA - 2002-07-25 10:43:39 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=16"

KOMENTARZE<---- szukaj tylko tu

 Re: Zaczęli od starego wagonu. Powstaje film o obozie pracy w Skarżysku
Te stare wagony jeszcze w latach 80-tych były w ruchu na terenie Zakładów Metalowych. Było ich całkiem sporo. Na poczatku lat 90-tych gdy w Skarzysku ...>>
DATA - 2012-09-10 09:41:21 | AUTOR - HQ
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5711&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Reorganizacja szkolnictwa specjalnego zakończona
No tak...z pokonaniem korytarza w starej szkole niektóre dzieciaki miały problemy...nie wiem jak beda funkcjonowac w tym budynku...mam nadzieję, że po...>>
DATA - 2010-09-01 21:31:14 | AUTOR - Agnieszka80
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5277&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nocna ewakuacja z płonącego budynku
Heh .. :(
DATA - 2008-04-05 15:32:12 | AUTOR - AsiaSkarzysko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2504&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pobudzimy rynek pracy
Dopisuję się do brawa od Rava dla PUP Sko. Wojewódzki Urząd natomiast póki co pobudza rynek pracy ale trochę bardziej na zachód: Wojewódzki Urząd ...>>
DATA - 2007-11-29 15:18:11 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2357&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pobudzimy rynek pracy
Dopisuję się do brawa od Rava dla PUP Sko. Wojewódzki Urząd natomiast póki co pobudza rynek pracy ale trochę bardziej na zachód: Wojewódzki Urząd ...>>
DATA - 2007-11-29 15:17:08 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2357&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezydent powołał swoich zastępców
Układ jaki istnieje w Skarżysku powoduje tylko ,że miasto umiera. Nie ma wizji rozwoju, pan Wojcieszek już był vieprezydentem i ewakuował się na rok p...>>
DATA - 2006-12-10 09:34:04 | AUTOR - wik
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1790&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spółdzielnia - powtórzyć zebrania.
co wam wiadomo na temat "Siemian" kto na to konto sobie domek postawił ile było materiałów tam zapisanych a ile ich tam poszło a moze ktos wie jak wyg...>>
DATA - 2006-06-06 10:39:05 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wysoke bezrobocie w powiecie
Tej opcji już się nie chce uczyć -działać. Bedą się przyglądać co inni będą robić po wyborach. Idąc Twoim tropem ciekawi mnie czy jest wogóle możliwe ...>>
DATA - 2006-02-16 22:52:58 | AUTOR - majster
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1446&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: winnych jak zwykle brak...
niestety w obrebie tego budynku wszystkie parkingi wygladały tak samo i nie mozna było nigdzie zaparkować!!!!!!!!!!!!!!!
DATA - 2006-01-11 08:28:43 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1377&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: winnych jak zwykle brak...
Hmm ale niezłe śledztwo Nowego Tygodnika. Pytanie brzmi ile mandatów dostała Redakcja, która mieści się we wspomnianym budynku na Placu Floriańskim :D...>>
DATA - 2006-01-10 13:30:42 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1377&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Będzie walczył o swoje do grobowej deski
Wystarczy obejrzeć stan techniczny elewacji budynku tego pana oraz jego najbliższego otoczenia, aby stwierdzić, co to za gospodarz. A jest już lepiej ...>>
DATA - 2005-10-01 14:06:32 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1217&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Szpital w Skarżysku nie jest już zagrożony odcięciem gazu
znajac zycie przewiduje nastepujaca kolejnosc rzeczy: 1. ustanowienie hipoteki (juz jest) 2. brak spalty dlugu 3. przejecie budynku przez gazownict...>>
DATA - 2004-11-08 20:52:08 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=647&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Szpital w Skarżysku nie jest już zagrożony odcięciem gazu
No to pytanie jaka jest cena wywoławcza tego budynku bo jak znam zycie to ktos coś nawali i niechcący zapomni zapłącić kolejnej raty długu...
DATA - 2004-11-08 18:30:58 | AUTOR - Berbec_Zlosliwiec
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=647&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Jest pomysł na spłatę długu szpitala.
Nie da się prowadzić szpitala bez gazu. A bez budynku ?
DATA - 2004-10-15 12:44:26 | AUTOR - KaCe
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=621&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Rodzice bronią gimnazjum !
Jakie Konsekwencje ?? Na dzisiejsza sesję Rady miasta przybyła zaledwie garstka rodziców zainteresowanych pozostawieniem ginazjum w dawnym budynku. R...>>
DATA - 2004-02-03 16:57:07 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=406&mode=flat&order=1&thold=-1"

SŁOWNIK REGIONALNY<---- szukaj tylko tu

 C.K.P.
Centrum Kształcenia Praktycznego (przejęło wszystkie dotychczasowe warsztaty szkolne w mieście). Utworzone w 2001 roku. Początkowo siedzibę miał w wa...>>
DATA - 2005-10-18 00:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=182"
 Pod Baranami
Lata 70-te klub dla mlodzieży w budynku byłej Milicji Obywatelskiej, dziś pomieszczenia jadalni w tym samym budynku
DATA - 2004-11-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=115"
 Trzydziestosześcio
zwyczajowe określenie bloku przy ul. Struga na Zachodnim (lub Wytwórni jak kto woli) wzięte od ilości mieszkań w budynku
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=64"
 Czterdziestoośmio
Zwyczajowe określenie bloku przy ul. Struga na Zachodnim (lub Wytwórni jak kto woli), wzięte od ilości mieszkań w budynku.
DATA - 0000-00-00 00:00:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=65"
 Bunkier
Dawne określenie SDH Bartek - obecnie rzadko spotykane, używane głównie przez starszych ludzi, nazwa pochodziła od braku okien w budynku
DATA - 0000-00-00 00:00:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=151"

BLOGI<---- szukaj tylko tu

 Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?
Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa? http://www.rp.pl/artykul/404988.html Krzyż się źle kojarzył Piotr Zychowicz 12-12-2009,...>>
AUTOR - Ape | DATA - 12-16-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=433"
 Inauguracja PROFIT-GROUP www.profit-group.pl
03.03.2007 o godzinie 10.00 w Skarżysku Kamiennej w budynku PANORAMA miało miejsce spotkanie inauguracyjne założonej przeze mnie Firmy PROFIT-GROUP i ...>>
AUTOR - rafpiast | DATA - 04-01-2007
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=289"

KALENDARIUM skarzysko.org<---- szukaj tylko tu


LINKI<---- szukaj tylko tu


KALENDARIUM<---- szukaj tylko tu

  - budowa osiedla - 6 domów i budynku administracji (w którym obecnie mieści się Muzeum im. Orła Białego)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - adaptacja budynku mieszkalnego przy stacji Skarżysko na cerkiew dla sprowadzonych Rosjan, zatrudnionych na odpowiedzialnych stanowiskach węzła kolejowego,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - spalenie budynku stacji i wysadzenie mostu kolejowego na rz. Kamiennej przez wycofujących się Rosjan.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - przeniesienie szkoły elementarnej do budynku Ty Imana jako Szkoły Powszechnej nr l, w której w 1921 r. uczyło się 420 dzieci.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - doprowadzenie prądu elektrycznego 7. Odlewni i Emalierni Witwickiego do pierwszego w osadzie budynku - kina Iluzjon przy ul. Nowej (obecnie Staszica),
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - zorganizowanie Szkoły Powszechnej nr 2 Kolejówki, w budynku po Średniej Szkole Technicznej Kolejowej, w drewnianym budynku obok dzisiejszej Straży Kolejowej.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - wprowadzenie Gimnazjum i Liceum im. A.Witkowskiego do częściowo wykończonego, własnego budynku,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - zajęcie budynku Szkoły Powszechnej na Bzinku na etapowe więzienie gestapo, z którego samochodem - gazownią wywożono na egzekucję do Zakładu Elaboracji, ówczesnego Hasagu (ok. 10 tyś. ludzi),
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"

KSIĘGA GOSCI<---- szukaj tylko tu


FORUM<---- szukaj tylko tu

 Nasze forumowe MUZEUM
. Ostatnią wystawę Nasze Forumowe Muzeum zorganizowało w lutym. Od tego czasu minęło kilka „smętnych” miesięcy....marzec (1968)... kwie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175467#175467"
 Historia kina w Skarżysku-Kamienna.
W okresie międzywojennym w mieście Skarżysko - Kamienna powstały jeszcze 2 kina: W roku 1935 przy obecnej ulicy Konarskiego, w istniejącym do dziś bu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175435#175435"
 Historia kina w Skarżysku-Kamienna.
Rozwój kinematografii w mieście nastąpił w latach 30-tych ubiegłego wieku. W roku 1930 przy obecnej ulicy Legionów z incjatywy Stowarzyszenia Pracown...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175434#175434"
 Polska wydmuchana za miedziaka?Polska wydmuchana za miedziaka?
Polska wydmuchana za miedziaka? Czy Państwo Polskie w latach 2002-2003 dało się wykorzystać Stanom Zjednoczonym za 15 mln dolarów? Kto dałby się...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175309#175309"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Miałem taka cichą, skrytą nadzieję że kolejna grudniowa ekspozycja którą prezentuje dziś Nasze Forumowe Muzeum wolna będzie od wszelkich dokum...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175281#175281"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dawne dokumenty świadczące o tożsamości to chyba jakieś fatum ciążące już od trzech odcinków na Naszym Forumowym Muzeum . Dziś kolejny 4 odcinek ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175213#175213"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
85 lat minęło...miesiąc temu pracownicy dawnego ZEORK-u, obecnie PGE.SA. świętowali jubileusz istnienia zakładu. Były przemówienia, kwiaty, medale. Na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175198#175198"
 Donek i Vincent wyłączają TAWS
I być może, kiedy będziemy ślinili się z głodu stojąc przed drzwiami jakichś delikatesów, potrąci nas wychodzący stamtąd z wyładowaną reklamówką Dona...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175170#175170"
 Stare nazwy ulic.
. Mamy tu do czynienia chyba z jedną z wielu skarżyskich historii niedokończonych bo po 1945 r Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w roku 19...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175157#175157"
 ALE O CO CHODZI
w jakim celu córka Pana Prezydenta była namawiana do startu w wyborach samorządowych? Jeśli pewne zawody przechodzą z ojca na syna albo z matki na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175150#175150"
 KTO Z KOGO ROBI SOBIE JAJA PREZYDENCIE?Konsultacje - kryteria
Jakie przyjąć kryteria oceny problemów, które należy rozwiązać? Ratowanie Budżetu czyli jakimi kierować się kryteriami? Zakładam najważniejsze aspe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175108#175108"
 Nasze forumowe MUZEUM
. W poprzedniej ekspozycji Naszego Forumowego Muzeum znalazła się wszywka w starym polskim mundurze strażackim nieistniejącego już dziś producenta....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175085#175085"
 STATUT MIASTA
. Skromnie myślę że niejaki Jan Józef który przed laty zaproponował miastu Skarżysku swoją wizję rozwoju upraszczał i czynił przejrzystymi wiele rz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175062#175062"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 11 Zaprawdę warto być w życiu człekiem porządnym, uczciwym i dobrym, ponieważ takowi ludzie są innym wiel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174992#174992"
 Skarżyskie i nie tylko... foto-podróże w czasie
Witam A mam pytanie do szanownych forumowiczów, czy ktoś posiada zdjęcia ul. Podjazdowej z czasów kiedy to jeszcze leżały na niej tory? i Pyt 2. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174950#174950"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 9 … Nie miałem możności ucieczki. Manu, Mendoza oraz jeszcze jeden tubylec, prowadzili mnie trzymaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174942#174942"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
. " KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 8 Do wielu w życiu wsiadałem pociągów. Wielu też byłem pasażerem. Jednakże nigdy wcześniej na myśl m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174908#174908"
 Co to za obiekt?
Widziałem drewniane konstrukcje wież ciśnień szczególnie tych starszych głównie kolejowych przy czym zbiornik zawsze był metalowy :) Często była to ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174894#174894"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
- " KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 7 Podobno dobre i wartościowe podróże to te które nie tylko dają przyjemność doznań ale i kształcą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174844#174844"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 6 Piękno życia polega nie tylko na zaznawaniu szczęścia czy rozkoszy ale czasem na jego życzliwej nieprze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174823#174823"
 MPK - MKS, historia i współczesność
Rok 1957 z historii skarżyskiej komunikacji - miłej lektury. Rok 1957 rozpoczął się dla Komunikacji Miejskiej bardzo pomyślnie. W pierwszych dniach...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174802#174802"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 5 Wiele znamienitych trunków miałem honor i przyjemność próbować w życiu. W wielu się lubowałem lecz oweg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174787#174787"
 Stare nazwy ulic.
. Mamy tu do czynienia chyba z jedną z wielu skarżyskich historii niedokończonych bo po 1945 r Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w roku 19...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174782#174782"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 4 Wczesnym popołudniem zakończyły się wszelkie porządki i remonty mej nowej „posiadłości”. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174764#174764"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 3 Swego czasu gdy ojciec mój prowadził sklep odziedziczony po przodkach, spotkała go niespodziewanie kł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174760#174760"
 Skarżyskie i nie tylko... foto-podróże w czasie
Korzystając z ostatnich, jak wieszczą, pogodnych dni rzuciłem się "na miasto" :) . Na raptem, rok przed wojną, p. Bolesław Siudek otworzył przy ul...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174754#174754"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 2 Nastała pora obiadu potem zaś na osobiste zaproszenie, zakwaterowałem się na noc w posiadłości Naczel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174742#174742"
 Nasze forumowe MUZEUM
. My Polacy możemy się poszczycić że od czasów średniowiecza jesteśmy bardzo mobilnym narodem i zawsze gdzieś podróżowaliśmy. Jedni spośród na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174683#174683"
 MPK - MKS, historia i współczesnośćMPK - MKS, historia i współczesność
A może tu pogadamy o busach? :D Na początek pierwsza siedziba autobusów miejskich - Zakład Komunikacji Miejskiej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gosp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174648#174648"
 Jakie Skarżysko ?
. Był tu na forum kilka lat temu taki Wielki Wizjoner Jan Józef który 25 października 2006 ogłosił wszem i wobec: Program odbudowy i naprawy dla ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174586#174586"
 Czasy PRL-u w pryzmacie lokalnej prasy
"Słowo Ludu" Piątek, 10 Listopada 1967r. http://i312.photobucket.com/albums/ll352/farciarz2008/P8120050-Kopia.jpg 15-lecie cementowni "Przyjaźń"...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174568#174568"
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Skarżys
Postaram się wygrzebać plany Hali Sokoła pokazujące kaształt budynku
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174560#174560"
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Skarżys
Tutejszy dobrze oddał kształt hali. Potwierdzam, ze dach był pokryty papą bo ten szczegół zapamiętałem, tak samo jak okragły świetlik w szczycie budyn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174557#174557"
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Skarżys
Lokalizacja hali "Sokoła"na ówczesnym planie miasta http://i312.photobucket.com/albums/ll352/farciarz2008/halaSokoa.jpg Wydaje się, iż główne we...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174551#174551"
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Skarżys
. Hali SOKOŁA nie widziałem, zdjęć nie spotkałem dlatego w oparciu o ustny opis skarżyskich babć , koleżanek mojej babci odtworzyłem na ile mogłem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174549#174549"
 Ulica Mickiewicza kiedyś...
. Dowiedziałem się że we wnętrzu hali SOKOŁA były 2 piętrowe drewniane galerie dla widzów z których mogli obserwować np. zmagania bokserów ... . ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174495#174495"
 Ulica Mickiewicza kiedyś...
. Żadnych zdjęć nie znalazłem ale opowiedziałem mojej babci o Twoim zainteresowaniu ul.Mickiewicza sprzed nazwijmy to " burzliwej urbanizacji" a ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174472#174472"
 Dziwna budowla w puszczy suchedniowskiej
Na mnie pierwszym razem mur w środku Puszczy również zrobił duże wrażenie. O ile dobrze pamiętam z książki I. Kulińskiego "Z dziejów kolejek wąskotor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173557#173557"
 Komunistyczni mordercy
. Spotkałem dziś na forum onet.pl interesujący wpis (z godz 03:28 15 marz 2012) anonimowego użytkownika~bene natus wart zaprezentowania : ~ben...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173523#173523"
 Ostrzenie łyżewOstrzenie łyżew
Zna ktoś miejsce w Skarżysku w którym można naostrzyć łyżwy? W budynku lodowiska mogą naostrzyć lecz tylko na płasko, a mnie interesuje z 'rowkiem'...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173428#173428"
 WERK C
Cóż, czas idzie naprzód, potrzebne są nowe tereny pod inwestycje i ogólnie należy zrobić porządek co nie znaczy, że nie można było zostawić jednego ch...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173344#173344"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
"nie ma nawet jednej tabliczki na budynku który by mówił " w tym domu mieszkał ..." " w tym urodził sie..." " Czyżby?:roll: A kiedy ostatni raz byłeś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173190#173190"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
po ilości odwiedzin widzę jednak, że oglądających jest więcej niż mających coś do powiedzenia. A czego się spodziewałeś, ale tak szczerze. Histori...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173181#173181"
 Milica-Norwida i okolice....
mieszkałem przy Granicznej 26, czy ktoś pamięta górkę na przeciwko bloków 24,26,28 ile tam było zabawy np. w "Krolu królu daj wojaka",Graniczna była ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173135#173135"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Zamach na Metze był Wykonany w restauracji Pana Gellera przy ul Piłsudskiego - pisze Jerzy Krauze ps "Gryf" w Zeszytach Kombatanckich nr 32 z 2002 rok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173122#173122"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Ripostuję :-D - (...) Marek Jończyk z IPN - Delegatura w Kielcach w swoim opracowaniu dotyczącym siedzib i działalności skarżyskiej bezpieki w o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173121#173121"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Mapa zaiste przednia!. Szkopuł w tym że ja mam przekazy w swojej rodzinie i trochę one się różnią od tego co na mapie. Oto różnice: 1. Dom w który...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173119#173119"
 Bar Picnic - "Świerk"
Będzie. W nowym hermesie, tzn w budynku obok hemesu dla poprzednich najemców. BTW: Oddać nie wiadomo w sumie kiedy go oddadzą, bo budynek stoi, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173051#173051"
 Chyba najstarsza szkoła w Kamiennej
Całkiem innne jest uczucie gdy przechodząc obok budowli wiemy czym była w przeszłości. Więc polokalizujmy te stare szkoły: 1. Ochronka o której pisz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172973#172973"
 Chyba najstarsza szkoła w Kamiennej
W monografi miasta z 1977 roku znajduję informację, że "w wyniku pewnych sukcesów rewolucji 1905 roku, oprócz partii politycznych (1903r. - Narodo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172959#172959"
 Nostalgia za parowozami.
Peron 1A, tor przy budynku PLK.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172840#172840"
 Gdzie są dobre zakłady fryzjerskie w Skarzysku
Z dumą pragnę donieść, że na naszym dworcu kolejowym zainstalowano dzisiejszego dnia pierwszy w naszym mieście automat służacy do męskiego strzyżenia ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172810#172810"
 Blogerowi odbierz rację
Warto zastanowić się... Czy Ludzi niekompetentnych umysłowo obdarzają władzą ludzie im podobni???? Tego nie wiem ale domyślam się odpowiedzi n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172692#172692"
 Przepaściste studnie na Pogorzałym
Jest ślad osadnictwa Turka w Skarżysku choć w innej dzielnicy - otóż w okresie okupacji partyzanci z oddziału AL "Narbutta" dokonali skoku na kasę Kom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172128#172128"
 Inwestycje miasta
(...) Prezydent i cała jego świta rezydowaliby dziś w Ratuszu w Rynku (planowany w miejscu Przedszkola) (...) Zawsze przecież można przedszkolaków ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172044#172044"
 Inwestycje miasta
(...) Prezydent i cała jego świta rezydowaliby dziś w Ratuszu w Rynku (planowany w miejscu Przedszkola) (...) Zawsze przecież można przedszkolaków ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172038#172038"
 Kogo wybrać...po debacie i wogóle
(zero korupcji, zero kolesiostwa i zero partyjniactwa) polityki oraz inwestycjami (Hermes, SDH Bartek, d. Langerówka, plac przed dworcem, MCK, fontann...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171874#171874"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś o tragicznych zdarzeniach opisywanych w Das Interessante Blatt w latach 1889 – 1899. Koniec XIX w zamykał stulecie wspaniałych odk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171624#171624"
 Bodowa domu - formalności - zgroza
Ja jestem już po całym ,,procesie". Trwało to troszkę ale wszystko da się załatwić. Buduję do typu kanadyjczyk więc zależało mi na czasie. Osobiście p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171468#171468"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Zacznę od tego że dokonałem maleńkiego odkrycia w jednej ze starych ilustrowanych gazet, ale o tym później bo najpierw opowiem jak do niego d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171286#171286"
 Sala weselna opinieDom wesekny "lider house"
Witam. Pragnę zwrócic uwagę na dom weselny "lider house" znajdującym się w Marcinkowe. Miałem tam niedawno wesele, o ile stan budynku i wyposażenie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171221#171221"
 Kochany Dom Handlowy BartekKochany Dom Handlowy Bartek
Witam! tak się składa , że w Bartku często robię zakupy lubię klimat tego Domu Handlowego ale wdrapywanie się na II piętro budynku jest koszmarem, czy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171096#171096"
 tu mieszkam
...Czy taki baner może wisieć też podczas ciszy przedwyborczej? Pytam bo w tym budynku będzie najprawdopodobniej lokal wyborczy.Jeśli baner nie będzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170975#170975"
 tu mieszkam
http://img411.imageshack.us/img411/4909/snb16991.jpg I tu się nasuwa pytanie. Czy taki baner może wisieć też podczas ciszy przedwyborczej? Pytam ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170974#170974"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Wystawienie pomnika jest mniej skomplikowane niż odrestaurowanie bóżnicy i mniej z tego wynika. Może nawet nikt nie przeczyta, co tam napisano. Pomnik...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170610#170610"
 tu mieszkam
DEX pyta: Czy Wasze stowarzyszenie posiada oficjalną stronę www ? Nie posiada i nie będzie póki co posiadać. Stowarzyszenie pokazywane jest na mojej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170530#170530"
 Wybory prezydenckie 2010
Znaczy się musiałeś zacytować bo inaczej spac byś nie mógł :brawo: :brawo: ok to ja mam taką ulotkę : Pytania do kandydata Komorowskiego: . W ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170352#170352"
 Ulica Czerwonego Krzyża
...problem powinien zostać automatycznie rozwiązany :) A ja wątpię. I uważam że problem się rozwiąże po zniknięciu napisu: Parking PŁATNY - niest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169872#169872"
 Ogólnopolska Kampania Społeczna "Antybudynek"Ogólnopolska Kampania Społeczna "Antybudynek"
Witam! Chciałabym przedstawić Mieszkańcom Skarżyska Kampanię Społeczną na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Antybudynek". Chciałabym zachęcić Państwa d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169471#169471"
 Dawny HERMESDawny HERMES
Witam! Czy może KTOS udzielić mi informacji w sprawie pracy w tym nowym budynku,który ma funkcjonować już od marca? Gdzie szukać pracodawców lub jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168597#168597"
 Skwerek z fontannąNa rewitalizacje trzeba brac przyklad ze Szydlowca!
Ogromne pieniądze z Unii dla Szydłowca. Na co zostaną wydane? Z pracami będzie można ruszyć już w 2010 roku roku. Projekt, na który Szydłowiec o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168579#168579"
 skarżyskie pogotowie w Wigilię... SKANDAL!!!
No i tu mamy Kodeks Pracy, bo jeśli dzień świąteczny przypada w sobotę, to pracodawca jest zobowiązany wskazać za ten dzień inny dzień wolny w dogodny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168570#168570"
 Ochrona przy dworcu PKP konieczna!
No nie wiem czy okolice starachowickiego dworca są bezpieczniejsze niż skarżyskiego, ale zgadzam się, że w Skarżysku jest większy dworzec. A co do och...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168568#168568"
 Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?
Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa? http://www.rp.pl/artykul/404988.html Krzyż się źle kojarzył Piotr Zychowicz 12-12-2009, os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168462#168462"
 Sztuki walki
Ju-jitsu od wielu lat trenować można pod okiem St.Makucha, w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr2 przy ul.Spacerowej w Skarżysku. T...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168450#168450"
 Sztuki walki
Ju-jitsu od wielu lat trenować można pod okiem St.Makucha, w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr2 przy ul.Spacerowej w Skarżysku. T...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168447#168447"
 Czy Skarżysko ma perspektywy rozwoju?
Perspektywy rozwoju ???? Kilka lat temu 25 października 2006 r. jakiś wizjoner zabrał w tej sprawie głos wart przypomnienia co niniejszym czynię ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168427#168427"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Wielkie Oko czuwa ! Wszystko co się dzieje jest Bożą wolą. Bóg jest wszechmocny i suwerenny, i nikt nie może skutecznie przeciwstawić się Jego w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168402#168402"
 Suchedniów w starej fotografii
W dniu 10 lutego 1933 roku,w Suchedniowie, miała miejsce katastrofa lotnicza.Wypadkowi uległ samolot PotezXV z 2 Pułku Lotniczego z Krakowa. Ofiarom ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168388#168388"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
He he akurat Kabicza poznałem bo kiedyś dogłebnie przestudiowałem jeden z nuerów serii Typy Broni i Uzbrojenia o pp Zygmunt Powstaniec, a były tam rys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168294#168294"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
HQ- gratuluję spostrzegawczości i... zapewne sprytu- wystarczyło kliknąć na zdjęcie i wszystko jasne- nazwa pociągu jest na nim wymalowana. Dzięki za ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168293#168293"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
Dzięki za wyjaśnienia. Sugerując się obecnością tablicy z nazwą miasta na ww. budynku, myślałem, że to może jakiś "praprzodek" obecnego dworca. :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168285#168285"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
Willy , pierwsze zdjęcie przedstawia ruiny budynku należącego do PKP. O ile dobrze kojarzę, to budynek ten znajdował się po prawej stronie budynku dwo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168281#168281"
 Nasze forumowe MUZEUM
Zanim przedstawię w Naszym Forumowym Muzeum kolejny eksponat który zdobył w walce z Niemcami 19 - letni partyzant Ludwik Zieliński " Brzeszczot" kilka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168170#168170"
 Pałyk (lub Pałyki)
W tym przypadku to przypuszczenie jest poparte obecnością mchu w tym zagłębieniu rosnącego - jako pozostałości po mchu którym utykano szczeliny w drew...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168022#168022"
 Antykwariat
1. Czy ten antykwariat działa nadal Jeśli dobrze pamiętam, to na szyldzie tego niewielkiego sklepiku nie ma wyrazu 'antykwariat', jest (jeśli nie pok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167799#167799"
 Pandemia świńskiej grypy
Bez paniki .2 tygodnie temu jedena z osób pracujących w tym samym budynku co ja wylądowała w szpitalu z obiawami grypy. Badania potwierdziły ,że jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167427#167427"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
Dworzec w Szydlowcu nie zostal zniszczony przez nalot lotniczy we wrzesniu 1939 roku. W dniu 3 wrzesnia 1939 roku uzywajc dwuplatowcow Henschel 123 - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167196#167196"
 Strojenie CB
Siema , w budynku marketu GUCIO jest Chlopak który zajmuje sie sprzedarzą CB oraz strojeniem :] POlecam Go Naprawdę
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167060#167060"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
Należy, ale dlaczego moje podatki maja iść na sprzątanie po innych? Twoje podatki będą szły na sprzątanie po Tobie, nie po innych. Już chyba corvus w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166816#166816"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
Zgadzam się w 100%. Władze poskąpiły kasy na odpowiednią reklamę tego referendum. A w trakcie głosowania komisje też się nie popisały. Ludzie nie wied...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166811#166811"
 Po pożarze w Kamieniu PomoskimPo pożarze w Kamieniu Pomoskim
EDYTA GIETKA 02 czerwca 2009 Zwarcia Zanim hotel w Kamieniu Pomorskim spłonął jak zapałka, dużo się w nim działo. Obecnie jego lokatorzy zezna...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166730#166730"
 Poszukiwany pies z kulawą nogą.
Gdzie jest pies z kulawą noga??? Moje typy: 1. Siedzi na Kajmanach i przelewa kasę na konta Paligłupa? 2. Siedzi w Stoczni Gdynia i płacze ze śmiec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166457#166457"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
to skoro do innego lokalu należy iść w sprawie śmieci Ot Platformerskie recepty na drugą Irlandię... To nie wymysl PO tylko tak stanowi ordynac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166167#166167"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "Porządki Światłości" Część 1: Ambasadorowie wyrzucają... Umiłowanie dla prawdy nieobce Panu Jezusowi, bywa wielce kłopotliwe dl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166061#166061"
 KONKURS -4 czerwca
W budynku byłego Komitetu Centralnego :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165904#165904"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Zwiedzanie Dallas zaczniemy od jego dzielnicy historycznej, tzw. Historical District. Ciekawa sprawa ze ani Gen. Sikorski czy Gen. Patton nie maja sw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165511#165511"
 Dwa oblicza miasta - foto.
W 1974 roku rozpoczęto przygotowania do budowy szpitala kolejowego... W 1982 roku (w październiku) rozpoczęto budowę szpitala kolejowego... Szpital...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165011#165011"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Możesz śmiało sobie moderowac ale nie da się ukryć że swoim poziomem przynosza tylko wstyd dla tego miasta. W dalszym ciagu podtrzymuje to co napisałe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164979#164979"
 SYNAGOGA i nie tylko...
A to najświeższe, bo dzisiejsze newsy z terenu "po Benzylu" :) - http://i312.photobucket.com/albums/ll352/farciarz2008/P4110605.jpg pusto wszęd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164958#164958"
 ginekolog
Wie ktoś czy w Skarżysku przeprowadza się (prywatnie) usg genetyczne, oraz trójwymiarowe 3D/4D? trójwymiarowe usg robią na pewno w Kielcach. Wiem bo ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164848#164848"
 Co słychać w MCku?
Z tych milionów niewiele zostało bo zostały mocno zredukowane - są ważniejsze widocznie ,,cele"- z 21 milionów przeznaczonych na remont generalny, mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164655#164655"
 Co słychać w MCku?
Miliony wpompowane w remont zobowiązują. Z tych milionów niewiele zostało bo zostały mocno zredukowane - są ważniejsze widocznie ,,cele"- z 21 milio...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164652#164652"
 Virus Prima Aprilis
Mateusiowi odbilo (jesli sie nie myle). Jak dyzurny w rozdzielnie siedzi gdzies na Bialorusi w budynku bezpieki, i mysli ze swymi obelgami swiat podb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164646#164646"
 Co słychać w MCku?
Od pewnego czasu nie sposób nie zauważyć głosów niezadowolenia z działalności placówki przybierającej czasem formę histerycznej nagonki. Kilka dni te...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164589#164589"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Wybrani… Gros ludzi z którymi spotykał się Pan Jezus byli to ludzie którzy w niego nie wierzyli. Bo gdyby w niego wierzyli Mistrz Światłośc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164529#164529"
 Dowcipy 2
Facet zatelefonował do firmy zajmującej się usuwaniem niedźwiedzi z ogrodu. Po pół godzinie dzwonek do drzwi. Otwiera, a tam niewielki staruszek z dub...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164306#164306"
 PRZYJĘCIA DO MOTA-ENGIL
witam , nie sluchaj poprzednika bo nie ma do konca racji , osobiscie dowiadywalem sie o prace w Mocie bo mam profil budowlanca wiec oczywiscie ze posz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164284#164284"
 Remont w Stempo
Będą stoiska, podobnie jak przed remontem. Ma być podwyższony standard budynku (m.in. klimatyzacja). No i czynsz też będzie wyższy, ale wszystkie stoi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163741#163741"
 Stare nazwy ulic.
qui_pro_quo: W 1928 roku, momencie powstania ZEORK, nikt nawet nie pomyślał, że z Firmy, która pierwszą siedzibę umiejscowiła w kilku pomieszczenia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163349#163349"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
"Willa w Klarysewie a sprawa polska Janusz Palikot - palikot.blog.onet.pl - 2009-02-28 08:00:00 Jeden z ministrów w Kancelarii Prezydenta oświadcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163348#163348"
 Stare nazwy ulic.
Zgodna -Zgodną...a co z Montwiłła???cyt."W 1928 roku, momencie powstania ZEORK, nikt nawet nie pomyślał, że z Firmy, która pierwszą siedzibę umiejscow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163342#163342"
 VECTRA, klient nie ten to inny
Jesli masz TKT w budynku to jesteś szczęściarzem bo faktycznie w Skarżysku nie ma nic lepszego i to jest fakt bezsprzeczny. Ale co zrobić jeśli ktoś m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163093#163093"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Towarszysz Duch PHL pisze: ja do naszych pan zawsze z najwiekszym szacunkiem ...wy to się najpierw zmarłych nauczcie szanować a potem do kobiet s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162831#162831"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
To wszystko zniosę,ale na miłość boską duchu narcyzie niespełniony nie równaj się proszę z Picassem nawet w tak ogólnym jak kobiety zarysie.Miej szac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162827#162827"
 Co słychać w MCku?
Jedna Gepert wiosny nie czyni,. Być może wiele imprez umknęło twej uwadze. Zmiany są choć trudności i przeszkód nie ubywa. Za wiele z tych imprez dos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162741#162741"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dziś o niektórych ”Fantach i Artefaktach" Światłości Dawno, dawno temu po ziemi chadzał..... nie, nie Pan Jezus lecz równie autentyczny Zbys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162152#162152"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Przy sobocie, po robocie warto pojsc na spacerek. Aleja Champs-Elysees (Pola Elizejskie) w calej swojej okazalosci. Luk Triumfalny (Arc de Triomphe)...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161893#161893"
 WOŚP - 17 finał w Skarżysku
Czy zamiast Festynu może być grillowanie? ;) Czemu zaglądasz tylko na forum? W niedzielę w Miejskim Centrum Kultury o godzinie 17 rozpocznie się wiel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161733#161733"
 Coś dla ornitologów.
Wracając do ociepleń budynków, dostałem bardzo rozsądne pytanie i chciałem na nie odpowiedzieć. Chodziło o to jakim zwierzętom zagraża termomodernizac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161623#161623"
 Pytania do władz miasta????
tootik: Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego rada miasta nie zgodziła się na wydzierżawienie dla hospicjum budynku po przychodni przy ulicy Warszawski...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161385#161385"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu gdy dzieci nie znały ani wojowniczych żółwi Ninja, ani Ciasteczkowego Potwora, po ziemi chadzał ktoś znacznie bardziej znany od tych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161349#161349"
 Pytania do władz miasta????
Tootik, Tu http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3428 możesz przeczytać m.in.: Zanim przyjęto porządek obrad, ra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161337#161337"
 Pytania do władz miasta????
Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego rada miasta nie zgodziła się na wydzierżawienie dla hospicjum budynku po przychodni przy ulicy Warszawskiej.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161336#161336"
 SYLWESTER 08/09
W Skarżysku sylwester pod chmurką odbędzie się na skwerze Leopolda Staffa przy Miejskim Centrum Kultury. Potrwa od godziny 23 do pierwszej w nocy. - W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161144#161144"
 Gdzie najtańsze OC w Skarżysku?
Panie C_C najmadrzejszy z madrych badz konsekwentny!! Najpierw prawisz ze nie da sie powiedzieć ktory z ubezpieczycieli jest najtanszy, a nastepnie pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161048#161048"
 Gdzie najtańsze OC w Skarżysku?
Uniqa wcale nie jest najtańsza... różnica między nią a firmą w której ostatecznie podpisałem umowę na OC wynosiła kilkaset złociszy...warto przejść po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160995#160995"
 Gospodarka głupku !
No i mowilem, ze lepiej miec glupka za prezydenta nic czystej krwi socjaliste! Lech Kaczynski zawetował ustawę o emeryturach pomostowych Nawet ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160974#160974"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
KKK 1792 ... zniewolenie przez uczucia, domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania, ... mogą stać...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160847#160847"
 Gdzie najtańsze OC w Skarżysku?
Człowieku... przejdź po firmach sprzedających OC i się dowiedz co proponują i za ile. To naprawdę nie boli, tym bardziej że większość firm mieści się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160811#160811"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ponad połowa rodzin wielodzietnych funkcjonuje nie na poziomie minimum socjalnego, ale na poziomie minimum egzystencji (to znaczy brakuje na jedzenie)...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160550#160550"
 Skarzysko bez ksiegarni?Re: Skarzysko bez ksiegarni?
W najbliższym czasie ostatnia działająca w mieście księgarnia w budynku DH Stempo może przestać istnieć. Przeciez jest jeszcze księgarnia na ulic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160127#160127"
 Skarzysko bez ksiegarni?Re: Skarzysko bez ksiegarni?
W najbliższym czasie ostatnia działająca w mieście księgarnia w budynku DH Stempo może przestać istnieć. Przeciez jest jeszcze księgarnia na ulic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160125#160125"
 Skarzysko bez ksiegarni?Skarzysko bez ksiegarni?
W najbliższym czasie ostatnia działająca w mieście księgarnia w budynku DH Stempo może przestać istnieć.Zmiana właściciela DH pociągnęła za sobą zmian...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160082#160082"
 Skarżyski słownik regionalny
Skoro o nim mowa to moja prababcia uważa że żal iż zlikwidowano księgarnię przy przejeździe na Zachodnim obok Delikatesów gdy budowano wiadukt. Ja z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160032#160032"
 Dowcipy 2
- Może wypróbujemy dziś wieczorem inną pozycję? - proponuje mąż. Żona: - Z przyjemnością... ty stań przy zlewie, a ja usiądę w fotelu i będę pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159848#159848"
 Skarżyski słownik regionalny
Ale że nie samymi płynami człowiek żyje choćby bąbelków w nich było tysiące to Najstarsi ludzie pamiętają podobno pachnący chlebem , prawdziwy chleb z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159778#159778"
 O Skarżysku w mediach
Marszałek rozdaje unijne pieniądze Już właściwie wiadomo, jak podzielone zostaną kolejne miliony z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem sa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159760#159760"
 do admina i moderatorow
C-C: Pokaż mi w regulaminie tą świętą zasadę? To Ty tutaj jesteś pasjonatem regulaminu, więc mnie nie pytaj (a instrukcję ppoż. budynku powyżej 10...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159484#159484"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ewangelie zarówno te wybrane do Biblii, jak i ta większość która w jej skład z różnych powodów nie weszła, przestrzegają przed fałszywymi prorokami, r...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159357#159357"
 Wykus 2008
A jednak stronka się aktualizuje.Nie wiem czy m.in. po mojej interwencji, ale sie cieszę.Podaję więc info za stroną www.wykus.pl : OLESZNO-CHOTÓW 2...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159203#159203"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Jeśli to cytat to może po ludzku wsadź go w odpowiednie klamerki, bo nie wiem, tak naprawdę czyjego autorstwa są te powyższe wypociny. Skoro nowy g...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158866#158866"
 Po co kolejny megamarket? nie lepiej Galeria?
ludziska zamiast do kielc czy do radomia będą jeździć do nas.. Żart tygodnia. Nie, miesiąca! Albo i roku nawet. Już jest kilka fajnych "galerii" - P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158680#158680"
 Muzeum im. Orła Białego
Marie - dziwnie, przyznaję, brzmi w Twoich ustach jako osoby związanej nieco z Firmą określenie skradzionych przedmiotów mianem "złomu". Czyż możn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157880#157880"
 Castorama w Skarżysku
Na pewno - budowa tego typu obiektów to w zasadzie montaż gotowych segmentów ściennych i połaci dachowych. Swego czasu wprost nie nadążałem z obserwac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156480#156480"
 Powietrze przy przychodni kolejowej i na okolicznym osiedlu
to nie to że ktoś pali śmiecie na swojej posesji - to pewna firma pali w pewnym budynku śmiecie :x a z komina niejednokrotnie unosi sie ciemny czarny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156461#156461"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Taki klimat polityczny przenieśmy na nasz grunt CPR miało powstać z pomysłu pana ble ble ble w przychodni miejskiej na Zielnej ale nie powstało bo pan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156420#156420"
 siłownia "wieczorowa" w skarżysku
siłownia "u Jacha" jest otwarta od 16.00 do 21.30. A przynajmniej byla otwarta w takich godzinach jeszcze jak tam cwiczylem :-) czyli jakies pól rok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156321#156321"
 Gospodarka głupku !
Rynki całego świata liżą rany.Gdzieniegdzie emocję w połączeniu z frustracją doprowadzają do niekontrolowanych zachowań.W czwartek inwestorzy zdenerwo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155935#155935"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Tablica ku czci katowanych w tym budynku i straconych mieszkańców Skarżyska i innych stron Polski - przy szosie Krakowskiej (na budynku dawnej SP2)....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155382#155382"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Chociaż Pana Jezusa niosącego Światłość na ziemi, otaczali przede wszystkim mężczyźni to jednak płeć piękna miała także swe reprezentantki oddane jego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154673#154673"
 BANKI!!!!Re: Bankomat na Kamiennej
Witam! Gdy budowaliśmy Eurocentrum pozostawilismy specjalnie niewielkie pomieszczenie na bankomat gdyż.... wszyscy, którzy pytali nas o plany dotyczą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154283#154283"
 BANKI!!!!Re: Bankomat na Kamiennej
Kamienna to mała dzielnica biednych ludzi więc damy radę upchać swoje pieniądze po kieszeniach Ale zdaje się, że najbogatszy skarżyszczanin mieszka w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154254#154254"
 BANKI!!!!Bankomat na Kamiennej
Witam! Gdy budowaliśmy Eurocentrum pozostawilismy specjalnie niewielkie pomieszczenie na bankomat gdyż.... wszyscy, którzy pytali nas o plany dotyczą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154202#154202"
 EURO 2008Re: Euro w pubie
nie znam jeszcze dobrze miasta, dlatego pytam. Dzięki za odpowiedź, poszukam tego Antidotum. Klub znajduje sie w budynku Kina Wolność na ul. 1 Maja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153982#153982"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Tablica ku czci bohaterom poległym w zmaganiach wojennych -w budynku ZSZ Nr1 - odsłonięta w 1970 r Stan (ocena w skali 1-6): 6 http://i268...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153624#153624"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...Tablica na ul1 Maja
Sparafrazuję ogólnie znane powiedzenie i napiszę: "nie chwal Stefana przed zachodem słońca" gdyż niestety jego wiedza na temat tablic w naszym mieście...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153616#153616"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Brązowa tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę frontową budynku (dawnej) przychodni rejonowej Nr 1 przy ulicy 1-go Maja - ku czci bohaterów Armii R...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153375#153375"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Tablica ku czci manifestantów z 1905 roku - na budynku SP Nr 7, odsłonięta w 1970 roku. Tablica jak i elewacja wymagają gruntownej renowacji Oc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153357#153357"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Tablica pamiątkowa na budynku dworca kolejowego, ku czci kolejarzy węzła Skarżysko-Kamienna - poległych w walkach z okupantem w latach 1939 - 1945. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153353#153353"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Tablica marmurowa na budynku "Zeork" ku czci pracowników elektrowni, poległych w latach 1939 - 1944 Tablica zlokalizowana jest na prawo od wejści...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153344#153344"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Tablica ku czci nauczycieli tajnego nauczania, więzionych i zamordowanych przez okupanta w latach 1939 - 1945 (odsłonięta w 1979) Tablica zloka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153328#153328"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Wszytsko zalezy od miasta ! a widac ze u nas jedyna inwencja jaka miasto ukazuje jest modernizacja i utrzymanie budynku klubowego. Bo stadion poza zam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152688#152688"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
No i wreszcie nadchodzą te upragnione (...) zmiany w "geografii powyborczej" Chciałbym poznać Twoje zdanie o tej lokalnej geografii z wiosny 2006 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152332#152332"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
No i wreszcie nadchodzą te upragnione (...) zmiany w "geografii powyborczej" Chciałbym poznać Twoje zdanie o tej lokalnej geografii z wiosny 2006 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152313#152313"
 Psy jak byki na Kilińskiego!
Co kraj to obyczaj:) W Polsce z psów robi sie smalec, z chlebkiem i z sola podobno świetnie pomaga odzyskać formę po zaziębieniu. Niektórzy sie tym sp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152239#152239"
 Rozwiązujemy zagadkę historyczną !
szeroki chodnik (duża odległość słupa od budynku) wskazuje na ul 1 maja na odcinku od staszica do czerwonego krzyża
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151099#151099"
 Rozwiązujemy zagadkę historyczną !
A może Ktoś rozpoznaje ten kształt balkonu nad symetrycznym frontem? Jeżeli budynek stoi, Fotka przedstawia budynek stojący przy ul.Staszica (i ul.Li...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151064#151064"
 Co słychać w MCku?
Ten Tambor to jednak był nie byle kto, że od niego calusieńka kultura naszego miasteczka zalezała. I nawet Robin, jak zwykle "walczak", to zauważa. Te...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150702#150702"
 Likwidacja 3 szkół
TZN zostaje tam gdzie jest.Projekt o likwidacji został wstrzymany, mam nadzieję, że pomysł wyprowadzenia szkoły z budynku również....
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149665#149665"
 [Polityka] PIS
Okazuje się, że Kaczyński i świta mieli 23 czerwca "rozwiązać siłowo" sprawę pielęgniarek. Służby Ziobry (prokuratorzy) czekali do nocy na przywiezien...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149550#149550"
 [Polityka] PIS
Chronologia łgarstwa : 19 czerwca 2007 - pielęgniarki chcą się spotkać z Kaczyńskim, który jednak je olewa i nie ma takiego zamiaru. Siostry zostaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149023#149023"
 Likwidacja 3 szkół
Pasiu staralem sie zachowywac w miare normalnie w stosunku do ciebie. Mam swoje zdanie na dany temat czy ci sie ono podoba czy tez nie. Rozumiem ludzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148909#148909"
 Likwidacja 3 szkół
Ale czy wiesz Polena na jakiej zasadzie miało nastąpić przeniesienie?? Rozpisywaliście się na forum, że nie chcemy przeniesienia w całości do Kolejówk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148844#148844"
 Likwidacja 3 szkół
TZN to przeżytek, do tego zrujnowany. Idealnie się nadawał do przeniesienia, bo można było uratować z tej szkoły to, co najlepsze - czyli kadrę i ew. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148834#148834"
 Gospodarka głupku !
Wykres indeksu WIG20 z 7 dni??? Co ty spekulacyjnie na blue chipach grasz (i to w funduszach!!)? Respect. (Ostatnie slowo podkresla ironiczny char...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148786#148786"
 Likwidacja 3 szkół
Jest tylko jeden element w ktorym powiat sam sobie strzelil gola. Wydaje mi sie ze w tym momencje kazda szkola co do ktorej pojawia sie plany zamkniec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148779#148779"
 Likwidacja 3 szkół
Szanowni Państwo!Drodzy Forumowicze! Od jakiegoś czasu biorę udział w dyskusji nad brakiem zasadności likwidacji Technicznych Zakładów Naukowych.Przy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148518#148518"
 Likwidacja 3 szkół
Pasiu jeszcze raz i na spokojnie. Rozumiem przytoczone przez ciebie osoby starsze. Dla nich to kawalek historii miasta ktora byc moze sami budowali,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148501#148501"
 nareszcie otworzyli
Dla mnie to żadna radość zwiedzać z1, ponieważ pracowałem u jednego z tamtejszych wyzyskiwaczy, przepraszam prywaciarzy. Wtedy sobie beztrosko wszystk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148354#148354"
 Likwidacja 3 szkół
W związku z tym, że nasza dyskusja na forum trwa juz od dość dawna pozwoliłam sobie na umieszczenie wszystkich podanych przeze mnie argumentów podczas...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148296#148296"
 nareszcie otworzyli
Ja nie wiem ile macie w wiekszoscli lat ale chyba nie za wiele skoro dziwicie sie ze was przeganiaja z terenu zakladu pracy. Jak was przypadkiem cos z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148272#148272"
 Likwidacja 3 szkół
I dlaczego walczycie z pomyslem przeniesienia szkoly W CALOSCI do innego budynku. Przeciez istnieje szansa ze bedxziecie sie niezle rozwijac na nowym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148204#148204"
 Likwidacja 3 szkół
Agnieszka80 o to chodzilo. To juz sa jakies konkrety, jezeli masz cos jeszcze to przedstawiaj nam dalej takie fakty. Ale wyjasnij mi jeszcze jedna kwe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148188#148188"
 Likwidacja 3 szkół
Agnieszko80 naprawde bardzo wspolczuje, wiem ze w waszej sytuacji walczyl bym do konca. Ale jednoczesnie zeby walka byla skuteczna potrzebne sa twarde...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148038#148038"
 Likwidacja 3 szkół
Powtórzę to jeszcze raz - oficjalnie zostało to powiedziane w Ekonomiku 5.02! Wierzę, że zostało to powiedziane i wiem, że Dyrekcja TZN nie przyjęła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147994#147994"
 Likwidacja 3 szkół
Na spotkaniu 05.02.07 władz powiatu z radnymi i nauczycielami w Ekonomiku padło wiele konkretów świadczących na niekorzyść TZN-u. Nie chcę ich tu przy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147926#147926"
 Likwidacja 3 szkół
Najlepiej...nie zamykać żadnej szkoły!!! Taki jest mój pomysł na reorganizację szkolnictwa w naszym mieście. Szkoły, które teraz maja być przeznaczone...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147871#147871"
 [Polityka] PIS
Dokumenty związane z zagłuszaniem telefonów pielęgniarek w Kancelarii Premiera zostały antydatowane - tak zeznają funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147802#147802"
 Ida nowe STRAJKI anty-rzadowe.
Dyskusja troche odbiega od tematu ale odpowiem. Po pierszwe budziol troszke sie poddenerwowal i poprzeklinal. Coz, z braku argumentow mozna i tak.....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147776#147776"
 Czy będzie nowy biurowiec MESKO?
Robią remont budynku przy wejściu (dawny OBR) i tam ma się znajdować dyrekcja. Po co wydawać 5mln na biurowiec nowy?? Najpierw muszą zadbać o to,aby p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147661#147661"
 Likwidacja 3 szkół
Tylko walczymy o budynki... Wielka szkoda, bo to sprowadza dyskusję do niskiego poziomu udowadniania sobie, kto ma naprawiony dach i wymienione okna! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147621#147621"
 Likwidacja 3 szkół
Jakos nie wspominasz o fakcie ze w zime w skrzydlach budynku wszyscy lacznie z kadra siedza w czapkach, kurtkach i rekawiczkach. a w innych placówk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147616#147616"
 Likwidacja 3 szkół
,,...TZN to ogromny gmach będący w stanie pomieścić olbrzymią liczbę uczniów i zapewnić im wspaniałe warunki kształcenia...." Moja droga Agnieszko80...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147610#147610"
 Likwidacja 3 szkół
Jak widzę w dyskusji nic się nie zmieniło, nadal są argumenty i same kontry nic obiektywizmu, a mało to jeszcze wielkie emocje. Wszyscy mogą podzieli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147602#147602"
 Likwidacja 3 szkół
Agnieszko, proponuję, żebyś się przeszła de Elektryka, bo Ty nigdy tam nie byłaś! Mylisz się....byłam i to nawet przez spory okres czasu....szkołę ws...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147597#147597"
 Pytania do władz miasta????
Kiniu – brawo! To tak wyglądaja efekty osławionych przetargów, które Urząd Mista realizuje za nasze podatki? Tak tyle , że nie „wy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147388#147388"
 Pytania do władz miasta????
Od dłuższego czasu obserwuję niedawno odremontowaną elewację budynku Urzędu Miasta. Niestety z każdym dniem wygląda coraz gorzej .Moim zdaniem należa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147361#147361"
 Likwidacja 3 szkół
może czas zastanowić się nad tym jak zrobić aby było dobrze, aby zyskał uczeń a nie budynek. Dobro ucznia myślę, że najlepsza dla uczniów będzie na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147317#147317"
 Likwidacja 3 szkół
Oczywiście - remont ma być kosztowny - ale nikt nie mówi że kwota ta JEST PRZEWIDZIANA tylko iwyłącznie w oparciu o środki unijne - czyli projekt w k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147276#147276"
 Likwidacja 3 szkół
Nie podważajmy również argumentu dobrego dojazdu do szkoły. Nasze lokalne społeczeństwo jest biedne, liczy się z każdym grosikiem, i odległość z dwor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147267#147267"
 Likwidacja 3 szkół
Wiem doskonale, ze reorganizacja sieci szkół w Skarżysku jest nieunikniona i myślę, że ktoś poważnie się nad tym zastanowił. Trwały przecież konsulta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147264#147264"
 Likwidacja 3 szkół
Reorganizacja nie jest do unikniecia, przeciez to Skarzysko - umierajace miasto. Uczniow jest coraz mniej, a szkol jets nadal sporo ... najwazniej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147263#147263"
 Likwidacja 3 szkół
Wysłuchałem całej dyskusji z powagą. Widzę, że sierają sie różne poglądy, skrajne i umiarkowane. Domyślam się, że skrajne poglądy reprezentują ludzie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147259#147259"
 Likwidacja 3 szkół
TZN dysponuje olbrzymią przestrzenią której utrzymanie owszem kosztuje niemało, Chyba i Nadleśnictwo Skarżysko dysponuje olbrzymią przestrzenią( licz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147200#147200"
 Likwidacja 3 szkół
Czy wśród uczestników dyskusji znajdzie sie ktoś związany z powiatem i na tyle uprzejmy, kto zaprezentuje: - plan likwidacji ww. trzech ośrodków sz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147192#147192"
 Likwidacja 3 szkół
Niestety zarówno na tym forum jak i u konkurencji wśród obrońców TZN'u dominuje "obrona przez atakowanie innych". Może powinniście się skoncentrować n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147189#147189"
 Likwidacja 3 szkół
PKS podjezdza pod samiutka szkole, wiec co za problem? poza tym to ze elektryk jest w centrum nie znaczy ze dla kazdego jest blisko. wszystkim nie do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147182#147182"
 Likwidacja 3 szkół
moge sie zalozyc ze wszyscy ci ktorzy wypowiadaja sie za likwidacja jakiejkolwiek szkoly nie mieli poprostu z nia stycznosci. a jak mozna oceniac cos ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147149#147149"
 Likwidacja 3 szkół
Co z uczniami którzy zdecydowali się na podjęcie nauki w TZN? Jak im wytłumaczyć, że nie będą mogli kontynuować nauki w szkole którą ŚWIADOMIE wybra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146584#146584"
 Monitor LCD
z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec ze monitory LCD LG sa bardzo dobrymi monitorami :) maja gwarancje jednego piksela - w innych monitorach gwara...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146508#146508"
 Monitor LCD
z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec ze monitory LCD LG sa bardzo dobrymi monitorami :) maja gwarancje jednego piksela - w innych monitorach gwara...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146456#146456"
 Co lubimy zjeść? W domku czy w restauracji lub knajpie?
Jakiś nowy Kebab otwiera się w tym samym budynku co Ruczaj jest. Ciekawe co tam dobrego zaserwują :jem1: Nie otwiera się, tylko czynny już od soboty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146414#146414"
 Co lubimy zjeść? W domku czy w restauracji lub knajpie?
Jakiś nowy Kebab otwiera się w tym samym budynku co Ruczaj jest. Ciekawe co tam dobrego zaserwują :jem1:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146401#146401"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Kosciol Najczystszego Serca Maryi w Grochowie ma forme zewnetrzna bardzo zblizona do PKiN i tez moglby byc zapozyczony jako szablon do poprawienia el...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145891#145891"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Niewątpliwie, ta "ruina" ma swoją historię i to dość istotną dla naszego miasta - jest bowiem smutną pozostałością po przedwojennym kinie "Iluzjon" - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145808#145808"
 Najlepszy zarządzający Wspólnotami mieszkaniowymi w Sk-ku
PROPONUJę ABYśCIE ROZWAżYLI ZARZADZANIE WSPOLNOTą PRZEZ SAM ZARZąD. NIE POTRZEBA żADNYCH LICENCJI ANI INNYCH BAJERóW!!!! Nieruchomością we własnym imi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145588#145588"
 Cenrum Skarżyska, gdzie?
Nie ma w stolicy mauzoleum, jest Pałac Kultury.................. Albo trzeba dojrzeć...... No wlasnie kiniu. Czyli zrozumiales moja satyre, ale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145386#145386"
 Z historii Fabryki Amunicji w Skarżysku
Sorry, już odpowiadam. W dalszym ciągu upieram się przy swej hipotezie roli "blaszek" jako oznakowania skrzynek z amunicją taką czy owaką (mogły to by...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145185#145185"
 Oddziały i Agencje banków !!
22 listopada otwierają kolejny bank w budynku Stempo. Zapowiadany jest gość specjalny Agnieszka Perepeczko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144348#144348"
 [Polityka] Obraz powyborczy
Miał wybuchnąć jutro podczas obrad Miracle Team'u o 12:00 potocznie nazywanym Radą Ministrów. Ech Ci PiS-owcy... nawet zwykły zapalnik potrafią spie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144342#144342"
 Skandal w spółdzielni mieszkaniowej
No to ja wam powiem jak jeszcze inaczej Administrator sobie pogrywa :evil: Moja rodzinka wykupiła mieszkanie w 2004 roku potem sukcesywnie wykupowali...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143709#143709"
 Nasza reprezentacja w Sejmie i Senacie RP
Ponieważ w tym topiku mamy śledzić losy i dokonania naszych Przedstawicieli w Parlamencie,warto odnotować pierwszą wzmiankę o M.Okle-Drewnowicz. :) ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143633#143633"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Panowie ogladaliscie moze dami?? Pan Ludwinek powiedzial ze wyciagnie konsekwencje z tego ze Panowie z Kielc grali w turnieju.Troszke to zalosne.Bo on...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143631#143631"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
^^ moze ten dobry start to wynik przygotowania druzyny przez nowego trenera ... jak myslisz? Wiadomo ze miasto sporo zainwestowalo w sport, szkoda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143598#143598"
 DWORZEC PKP
"umalowany burdel" noo widziałem dziś jak siatka wisi na budynku dworca od strony Taxi:D. Ciekawe czy zegar przywrócą? Ogólnie dobrze że się wzięl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143474#143474"
 Skandal w spółdzielni mieszkaniowej
Może nikt klatek schodowych nie sprzedaje i na pewno też nie kupuje Chcesz zobaczyc moj akt notarialny innego mieszkania w ktorym mam napisane: "odd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143362#143362"
 Przygody Van HelsingaPrzygody Van Helsinga
Szanowne Forumowiczki, Szanowni Forumowicze ! Przed Wami 1 część "Przygód Van Helsinga". Pozdrawia Świstak (swistak_zjadl_sreberka@wp.pl) -----...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143073#143073"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Piękny i wzruszający wszechstronną troską o wszystkie nasze troski codzienne jest program PiS. Ale niestety w obecnym kształcie MAŁO REALNY bo i podst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141437#141437"
 Uciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieście
ja chciałam dodać sklep lub bar sama nie wiem co to jest mówia na to"U PIASECKIEGO" w budynku z czerwonej cegły koło wieżowców na żeromskiego. Zawsze ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140940#140940"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Z tego co słyszałem to Lodu bardzo lubi jeść Gruszki i faktycznie widziałem jak walił karczycha na meczu sam mi chciał jedno wymierzyć,ale uciekłem pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140416#140416"
 Uciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieście
jeżeli sie nie mylę to chyba ten bar na zielnej w budynku dawnej Unitry
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140026#140026"
 GRATULACJE (???) DLA WŁADZ MIASTA!!!!!!
Pretensje kieruj do Marszałka województwa świętokrzyskiego. To on zarządza tą instytucją. Władze miasta starają się o przeniesienie pogotowia do now...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139996#139996"
 GRATULACJE (???) DLA WŁADZ MIASTA!!!!!!Re: GRATULACJE (???) DLA WŁADZ MIASTA!!!!!!
Pragnę wyrazić szczere "gratulacje" dla władz miasta! Wczoraj zmuszony byłem odwiedzić "siedzibę" Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalnej. Tragedia. Ob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139901#139901"
 Pizzerie
własnie ktos wie cos wiecej ? na pewno juz nigdzie nie otworza capo ? fajnie było tam posiedzieć :/ narazie o Capo słuch zaginął...podobno w budynku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137189#137189"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Mariolcia nie prześladuj już tak tego kościoła katolickiego: Stoją tam TRZY zaledwie na kilku księży piętrowe budynki mieszkalne. Nie są one owocem z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137057#137057"
 kontrola nikRe: kontrola nik
jak myślicie po kontroli nik pociągną do odpowiedzialności poprzedniego wice za sprzedaż budynku almaxsowi Ale o co chodzi?? Możesz napisać gdzie kon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136261#136261"
 kontrola nikRe: kontrola nik
jak myślicie po kontroli nik pociągną do odpowiedzialności poprzedniego wice za sprzedaż budynku almaxsowi Ale o co chodzi?? Możesz napisać gdzie kon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136256#136256"
 kontrola nikkontrola nik
jak myślicie po kontroli nik pociągną do odpowiedzialności poprzedniego wice za sprzedaż budynku almaxsowi
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136251#136251"
 Śmietniki i Toalety
W Lublinie odrazu się spokojniej zrobiło jak zaczeły pojawiać się piesze patrole. Tylko pamiętajmy, że w Skarżysku policja dba o swoje brzuszki wozi s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135953#135953"
 DWORZEC PKP
ja to rozumiem ale od dofinansowania dworca są organa PKP a nie ludzie cywilni. kiedyś była przechowywalnia bagażu. można do tego wrócić w budynku dwo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135626#135626"
 Dowcipy
Jest małżeństwo Małgosia i Jaś. Zawsze jak szli spać to Małgosia całowała Jasia w policzek i tak szli spać. Pewnej nocy Jaś się budzi, a tu zamiast je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135075#135075"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
heh i po Cappuccino eh gdzie terz ma byc? podobno w budynku dworca. Dziwne...Pan Stempnowski wolał bank eh
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135023#135023"
 DWORZEC PKP
Dowiedziałem sie w czwartek od taksiarzy że nowe Capo ma być w budynku dworca PKP. Prawda to szanowni kolejarze?Może pizze będą rozwozić elektrowozem?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134996#134996"
 ładne wiązanki ślubne
chodzi o kwiaciarnie w budynku na skrzyzowaniu legionów i cichej obok sklepu spożywczego... rzeczywiście przygotowują ładniutkie bukiety, także poleca...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134846#134846"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Odbudować SYNAGOGĘ To jest dobry pomysł tym bardziej że istnieje zainteresowanie synagogą... nie wiem jak aktualnie przedstawia się sytuacja (dawno ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134722#134722"
 Muzeum im. Orła Białego
Popieram - Muzeum im. Orła Białego jest wyjątkowe - wystawy wewnątrz budynku - to dzieje ziemi, na której dziś leży nasze miasto - to Rydno, Rejów, Bz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134511#134511"
 Pytania do władz miasta????
Bill Laden moj blok jest naprzeciwko moj blok tez jest naprzeciwko tego budynku :] tylko ze ja czasami widze male dzieci tam biegajace... p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134300#134300"
 Pytania do władz miasta????
Bill Laden to nie bill laden tylko Jasiu , z tego co wiem dom jest rozbierany , moj blok jest naprzeciwko , pare razy za mlodu z chlopakami obrzuc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134264#134264"
 Gdzie na STAŻ w Skarżysku??Re: Gdzie na STAŻ w Skarżysku??
Jeżeli wiecie coś w temacie miejsc stażu dla naszych licealistek, to piszcie :lol: :lol: :lol: Dziś widziałam ogłoszenie o miejscu dla stażystki w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133980#133980"
 Co łączy te miejsca?
A to dziwne, wprawdzie nie objeżdżałem dookoła budynku PUP, ale po "rzuceniu" pytania: jak ma się tu dostać osoba na wózku inw.? Pracownica zmieszała ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133344#133344"
 Co łączy te miejsca?
Na stronach PUP w komunikatach znalazłem taki zapis: Niecodzienna konferencja "Pełnosprawny sukces" na zdjęciach widnieją osoby, uczestnicy konferenc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133308#133308"
 gdzie naprawić mp3??
polecam sklep MPC w budynku Poczty Polskiej kolo dworca PKP :) pozdrawiam :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132788#132788"
 Co słychać w MCku?
Dlaczeko mimoi tych pieniędzy z budżetu miasta MCK nie jest remontowany? Może chodzi o wykorzystanie środków dla siebie (czyt. Pana bez Włosów)? Można...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131987#131987"
 Co słychać w MCku?
świadczy dobitnie o braku wiedzy ekonomicznej i zarządczej - to po pierwsze, po drugie - prowokuje prośbę o pokazanie na co idą od lat takie same pien...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131850#131850"
 Co słychać w MCku?
Wystarczy wyjść z domu, żeby takich zobaczyć. Nie moja wina, że jesteś tak ograniczony, że tego nie widzisz. proszę Cię W innym miastach są organ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131599#131599"
 Co słychać w MCku?
Z chcęcią bym poszła, ale nie widziałam na mieście ani jednego plakatu reklamującego ten film Na mieście są duże tablice reklamowe będące wyłączną...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131544#131544"
 Co słychać w MCku?
W MCKu bylem ostatni raz w 2005 rolu. Stan budynku nie byl zadawalajacy. Remont bedzie sporo kosztowac. A na imprezie bylem jako 10 latek na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131542#131542"
 ceny mieszkan ... spekulacja ...ceny mieszkan ... spekulacja ...
Wiemy jak boom mieszkaniowy wzbogacil tysiace Polakow i pozbawil szansy na wlasne M innym. Co jest interesujace w tym artykule jezt fakt ze banka spe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131480#131480"
 gdzie są Skarżyscy akwaryści :)?
mieszkam w bloku na 3p i chcialem zakupic 900l, ale slyszalem ze potrzebne sa odpowiedznie pozwolenia jesli dobrze pamietam chodzi o to żebyś nie wpa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131241#131241"
 Kursy tańca w Skarżysku
Przeciez w DKu sa organizowane kursy, co jakis czas zapisy. Ogloszenia zawsze wisza na froncie budynku. Kiedys bylo chyba tez w zwiazkowcu. Rzecz bar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131240#131240"
 Gdzie w Skarżysku przebija mi brew???
No to ja sie wypowiem, jako, ze owego kolczyka robilam w Skarzysku :) Robienie kolczyka w brwii to ryzykowna sprawa i nalezy o tym pamietac, jesli ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131223#131223"
 Nowoczesne Skarżysko?
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku boryka się z problemami lokalowymi i brakiem możliwości rozbudowy swojej obecnej siedziby przy ul.Krasińskiego. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130961#130961"
 Nowoczesne Skarżysko?
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku boryka się z problemami lokalowymi i brakiem możliwości rozbudowy swojej obecnej siedziby przy ul.Krasińskiego. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130958#130958"
 gdzie kupic kabel i zaciskarke PILNE !!!!!!!!!!Re: gdzie kupic kabel i zaciskarke PILNE !!!!!!!!!!
witam! gdzie w ska mozna kupic kabel 8 zylowy do lanu (najlepiej z wtyka RJ45) a jezeli bez do gdzie dokupic zaciskarke i koncowki RJ45 pozdraiw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129425#129425"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
Jeśli jedziecie do Kielc dzisiaj: Anonimowa informacja o tym, że w budynku sądu przy kieleckiej ulicy Warszawskiej jest podłożona bomba, utrudnił...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128957#128957"
 Jaką szkołę podstawową skończyłeś/aś?
Jutro od 10 rano rozpoczną się uroczystości związane z obchodami 90-lecia Szkoły Podstawowej numer 1. Uroczystości rozpocznie Msza Święta o god...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128652#128652"
 Nowoczesne Skarżysko?
Oto przykłąd prawdziwej rewitalizacji z pobliskich Starachowic. My też mieliśmy coś podobnego, ale zaczęliśmy od nowatorskiej metody rewitalizacji prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128574#128574"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Hmm, zależy jak interpretują to ze zakład jednakże jakby nie bylo wojskowy? Czy tylko nie pozwolą ci focić budynku w którym jest ostatni bastion państ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127744#127744"
 Skandal w PromieniuWielkie rozczarowanie...
Miałem całkiem nie dawno przyjemność odwiedzić rodzinne strony,przyjemność była o tyle wieksza że byłem z żonką. W Skarżysku nie było mnie wiele lat a...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127405#127405"
 Wyższa Szkoła Gotowania na Gazie
Związek edukacji z biznesem aż nadto uzasadnia promocja WSczegoś tam przez tandem prezydencki inaczej (obecny wice z edukacji i były wice z biznesu me...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127338#127338"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Co do pomysłu Stefana to świetny pomysł co do DEBATY!! Trzeba wreszcie zrobić z tym to co należy. Ostatnio (tydzień temu) zwiedzajac z kumplem tamte t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127306#127306"
 PKS zlikwidowany
Może jeszcze jeden rzut oka... http://www.fotozrzut.pl/zdjecia/3e904f57fa.jpg na budynku wciąż dumnie króluje "nasz" napis a na... byłym naszym a...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127270#127270"
 ERBEL-wiecej chyba nie trzeba mowic...
Dziś po ponad 20 latach ponownie zaczął działać zegar "Wojtek" umieszczony na budynku Erbla. Już od jakiegoś czasu coś się działo wokół tego zegara wc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127096#127096"
 szukam informatyka
Polecam firme MPC w budynku poczty kolo dworca PKP :) pozdrawiam :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126636#126636"
 BAR RUCZAJ...
Taka sobie speluna. Cieplej się robi i już wkoło śmierdzi moczem z obejszczanego wkoło budynku...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125648#125648"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
Chciaz trzeba przyznac ze Starachowice maja sie czym pochwalic: Dwie nowe galerie handlowe już wkrótce mogą powstać w Starachowicach. Jedna z nich ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125293#125293"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
Drogi mamy nieporownywalnie lepsze, no i mamy okno na swiat w postaci waznej stacji kolejowej a starachowice to zadupie bo musza przyjezdzac do na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125284#125284"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
Chciaz trzeba przyznac ze Starachowice maja sie czym pochwalic: Dwie nowe galerie handlowe już wkrótce mogą powstać w Starachowicach. Jedna z nich ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125283#125283"
 ERBEL-wiecej chyba nie trzeba mowic...
W pewnym tekście wystąpiło określenie "płochość niewieścia" i dzieci mówiły, że nie rozumieją, bo nie wiedzą, co to jest "niewieść". A ja teraz pytam,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124465#124465"
 ERBEL-wiecej chyba nie trzeba mowic...
Od nazwiska dyrektora o najdłuższej kadencji w historii I L.O. :) A ten zegar co jest na elewacji budynku nazywa się Wojtek - od imienia chłopaka k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124375#124375"
 Gdzie są dobre zakłady fryzjerskie w Skarzysku
polecam zaklad fryzjerski na ul Zielnej na przeciwko cukierni AZALIA. przede wszystkim ceny sa naprawde niskie, obsluga wysmienita, kawa gratis. jak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123928#123928"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Jak przedmówca ja również widziałem z mostu, ze robią dwa szkielety zbrojen od strony rzeki. Jak również pod terenem przyszłego ronda dalsze prace. Wi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123362#123362"
 Gdzie są dobre zakłady fryzjerskie w Skarzysku
Polecam na zielnej, w tym nowym budynku, na przeciwko podstawówki niemal studio professional czy jak to się nazywa ;) Trzeba przedzwonić wcześniej i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122865#122865"
 Powrót programu lokalnego w kablówce !!
No dziś ujżałem nową twarzyczkę w "Skarżyskim Kalejdoskopie" 8) Zdaje sie, że Małgorzata jest w stanie błogosławionym i zastąpiła ją młoda, nieco...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122128#122128"
 Dawno, dawno temu...napisano
Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1904 -- http://www.hornsund.topworld.org/adresowa1904.gif -- http://www.hornsun...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121972#121972"
 Bomba w Staszicu...
Mam nadzieje, że sprawcy oprócz konsekwencji dyscyplinarnych (zakładam, że są to uczniowie, bo tych stać na coś takiego :dokitu: ) poniosą koszty akcj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121533#121533"
 Nowa mieszkaniowkaRe: Nowa mieszkaniowka
Wątpie czy ktoś może być przeciwny u nas takiej inicjatywie. Są natomiast realia zdolności finansowej mieszkańców będących w mieszkaniowej potrzebie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121513#121513"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
Zgodnie z informacją w gazeta.pl, jednak większe zasługi w pozyskaniu tych pieniędzy ma senator Okła.Dodatkowo, z treści artykułu wynika, że nie są to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121332#121332"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
Nikt nie mówi, że to źle Dokładnie. Ale te wypisne peany na jego cześć z poprzedniej strony wzbudzają co najmniej uśmiech. Jeszcze raz proponuję pos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121281#121281"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
Szanowni Forumowicze Już dziś zamieszczam X część opowiadania (Jak sprzedać generała). Część XI (Trzy rzeczy na "R"- Rene,Rundstedt,Rozpierducha) u...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121271#121271"
 Nowa mieszkaniowkaRe: Nowa mieszkaniowka
Calkiem ciekawy watek o inwestycjach mieszkaniowych w Kielcach: http://skyscrapercity.com/showthread.php?t=423964 Moze cos takiego zrobic dla Sk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121194#121194"
 Wojteczek likwiduje WTÓRPOL ???
w serwisie "Prosto z polski" w tvn24 był materiał o wtórpolu Nie oglądałam. Ciekawa jestem czy w mediach ogólnopolskich padło o "drugiej stronie med...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121115#121115"
 Wojteczek likwiduje WTÓRPOL ???
w serwisie "Prosto z polski" w tvn24 był materiał o wtórpolu Nie oglądałam. Ciekawa jestem czy w mediach ogólnopolskich padło o "drugiej stronie med...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121033#121033"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Zetka także widzi obiekt dla inwestycji a nie szuka w nim ducha kultury. zetka jest pewny że kinia jest mądrzejsza niż to wynika z tego jej postu i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120680#120680"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Ale wy wciąż mówicie o MCK jako o budynku do którego sie przychodzi....ten temet dotyczy włącznie MCK jako głównego żródła kultury w naszym mieście. M...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120427#120427"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Obserwując to co piszecie na forum mam nieodparte wrażenie, że oprócz prowadzenia przez niektóre osoby prywatnej wojny z dyrekcją MCK i co już całkiem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120329#120329"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Pewnie, że lepiej- ale Ty w tym swoim się totalnie zatraciłeś i wypisujesz przez to jakieś niestworzone historie, których sens tylko Ty jesteś w stani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120074#120074"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
[A poważnie to litości.... to ze budynek jest stary i wymaga remontu, może być dyskomfortowe dla pracowników. Ale nie znaczy to, ze o wszystkicm decyz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120037#120037"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
To nie tak do końca prawda, ze stan techniczny budynku nie ma wpływu na działalnosc placówki. Nie rozumiecie podstawowej rzeczy. bez pieniedzy szczegó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120029#120029"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Tobie jak zwykle coś nie pasuje. Nie zauważyłeś , że owa wypowiedź jest z przymrużeniem oka?? Nie jest skonkretyzowana i nikogo nie obraża. Nie k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119982#119982"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
>Jak chcecie coś zmieniać to dobrze. Tylko zacznijcie od początku. >Najpierw wyremontujcie budynek.. Remont jest potrzebny tylko: - czy w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119980#119980"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
>Jak chcecie coś zmieniać to dobrze. Tylko zacznijcie od początku. >Najpierw wyremontujcie budynek.. Remont jest potrzebny tylko: - czy w ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119953#119953"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Osoby bezwzględnie krytykujące działalnośc MCK dostrzegają tylko i wyłacznie zło wszelakie :lol: Ale za to jak kino CENTRUM sprowadza dobry ambitny f...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119951#119951"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Monter, czy Ty wiesz co piszesz? Nie, wymyślam odpowiedzi, w ramach osobistej zemsty. Generalnie nie zrozumiałeś. Ale na całym świecie (oprócz Kuby...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119824#119824"
 Miejski Monitoring rusza.
plus kamera ze spojrzeniem na perony i kamera wewnątrz budynku dworca PKP No właśnie.. montowali ją chyba tydzień temu, aż się zdzwiwiłem... Ale chy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119614#119614"
 Miejski Monitoring rusza.
Widać na słupach już uchyty, a okablowanie (oświatowanie ;] ) wisi już od dłuższego czasu... A nie wiem jak sytuacja ma sie na Kamiennej, sporo mie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119609#119609"
 Co się dzieje z "FOSKO"?
jesli chodzi o teren fosko to chyba zostal wykupiony. Przedwczoraj jadac wiaduktem widzialem ekipe remontujaca dach nad hala, a w budynku gdzie wczesn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119471#119471"
 Gdzie w Skarżysku wydruki laserowe kolor ?
Polecam Firmę MPC zlokalizowaną w budynku Poczty przy dworcu PKP (wejście od ulicy Niepodległości). Aktualne ceny można sprawdzić na miejscu w sklepie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119321#119321"
 Zużyte tusze i tonery
Polecam sklep MPC ktory miesci sie w budynku Poczty Polskiej kolo dworca PKP Uśmiech... mozna tam oddac stary tusz do drukarki a toner mozna zregenero...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119136#119136"
 Zużyte tusze i tonery
Polecam sklep MPC ktory miesci sie w budynku Poczty Polskiej kolo dworca PKP Uśmiech... mozna tam oddac stary tusz do drukarki a toner mozna zregenero...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119117#119117"
 Zużyte tusze i toneryRe: Zużyte tusze i tonery
Czy w Skarżysku jest skup zużytych tuszy i tonerów? Polecam sklep MPC ktory miesci sie w budynku Poczty Polskiej kolo dworca PKP :) mozna tam odda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119080#119080"
 ruiny, stare budynki, hale itd w pobliżu skarżyska
Uprzejmie proszę (nie posiadam aparatu foto) o cyknięcie fotki "Fosko" z wiaduktu na Zachodnim, chyba ktoś sobie jaja zrobił: budynek kompletnie zdewa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119031#119031"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
W Nowym Roku Forumowiczom wszystkiego co najlepsze życzy to takie małe na 4 łapach co zjadło sreberka. Pułkownik Ordnungspolizei Ernst Melchior jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118961#118961"
 Co się dzieje z "FOSKO"?
http://img402.imageshack.us/img402/7492/photo14nd0.jpg podziemia (ze wzgledu na panujące tam ciemności jakośc zdjęciaj jest raczej marna) http://img...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118472#118472"
 Co się dzieje z "FOSKO"?
Ja myślę że ten monitoring to ze względu na ludzi co się tam często bywają, poza tym ja także kilka razy tak byłem aby pozwiedzać i parę fotek strzeli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118467#118467"
 SYNAGOGA i nie tylko...
No i jak Ci się powiodło na gruzach historii? Pokręciłem się troche, nagrałem kilka filmików... W sumie to same gruzy zostały, jestem ciekaw na kied...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118177#118177"
 Pożar na Dolnej KamiennejPożar na Dolnej Kamiennej
Koło godz. 18.00 wybuchł pożar w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 na Spacerowej. Na chwilę obecną (19.00) sytuacja wygląda na opanowaną, j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117260#117260"
 Kto wymieniał okna PRYWATNIE...
Ale to chyba jakiś procent od tych cen.Podobno znaczenie ma jeszcze ile lat ma dany budynek... Dostałam dokładnie tyle, ile Spółdzielnia płaciła wy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117054#117054"
 Kto wymieniał okna PRYWATNIE...
W podaniu powoływałam się na zgodę Spółdzielni (wcześniej komisja stwierdziła taką konieczność),podawałam datę i liczbę wymienionych okien (wymieniała...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117051#117051"
 SYNAGOGA i nie tylko...
dzidzia... nie chodzi o układ pomieszczeńw sensie dosłownym bardziej o POWSTANIE DREWNIANEJ...BOZNICY napisze duza literą ABYŚ zrozumiał...układ pomie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116383#116383"
 SYNAGOGA i nie tylko...
Z tego co slyszalem to byl to swojego rodzaju magazyn zapasow do zaopatrywania parowozow (jakies oleje, woda itp). Nie wiem ile w tym prawdy. Slyszale...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116265#116265"
 SYNAGOGA i nie tylko...
A więc przeznaczenie tego budynku pozostanie tajemnicą :twisted:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116259#116259"
 SYNAGOGA i nie tylko...
Naprawdę trudno coś bliżej mi o tym powiedzieć, wydaje mi się jednak, że na takie przeznaczenie nie wskazuje konstrukcja budynku - skomplikowany kszta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116257#116257"
 SYNAGOGA i nie tylko...
Patrząc na fotkę, dochodzę do pewnych wniosków - są resztki solidnej, jak na tak mały obiekt instalacji odgromowej, kominek wentylacyjny i wystająca z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116227#116227"
 MESKO - tereny poprodukcyjneRe: MESKO - tereny poprodukcyjne
Tereny poprodukcyjne MESKO na dawnym Zakładzie Z3... http://www.hornsund.nazwa.pl/00m.jpg W tym budynku "mieszkali" narkomani. Bylem tam 2 lata t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115636#115636"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
^^ a co to dokładnie za ruiny? Np. często mówi sie o terenach zakładu Z-7 jakoby były własnością MESKO, a okazuje się, że właścicielem jest Skarb P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115594#115594"
 Waldemar Mazur - pozytywnie
acha ale Tadeusz wes pod uwage ze skads te informacje musza pochodzic, ktos mogl tworzyc jakas ulotke i z czego to pisal ja poprostu zainteresowalem s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115590#115590"
 Pytania do kandydatów na Prezydenta ?
Pytanie najpierw do Pana Mazura. 1.czy w następnej kadencji zamierza Pan podjąć jakieś działania związane z DH Hermes (renowacja, wymiana przedpotopo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115417#115417"
 lider Wojcieszek
powaznie to piszesz ? przeciez to by byl skandal, on przecie taki swiety i wogole Jak najbardziej powaznie, mimo ze juz rzadzil miastem to jak WICE...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115397#115397"
 lider Wojcieszek
powaznie to piszesz ? przeciez to by byl skandal, on przecie taki swiety i wogole Jak najbardziej powaznie, mimo ze juz rzadzil miastem to jak WICE...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115367#115367"
 DefraudacjaDefraudacja
Za początki istnienia zespołu uważa się okres powstania składu: Adam (git., voc), Dawid (bas), Kuba (perkusja), Filip (gitara) tj. lipiec / sierpień 2...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114277#114277"
 Milica-Norwida i okolice....
mieszkałem przy Granicznej 26, czy ktoś pamięta górkę na przeciwko bloków 24,26,28 ile tam było zabawy np. w "Krolu królu daj wojaka",Graniczna była ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113327#113327"
 Przeprowadzka Pogotowia Ratunkowego
Moim zdaniem obecna lokalizacja jest bardzo dobra i tu się zgadzam w całej rozciągłości ;) Może lepiej było by wybudować nowe budynki w obecnej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112625#112625"
 kto na prezydenta ??
Jutro, 03-11-2006 o godzinie 16:30 przy ul. Rejowskiej 29, w budynku PKP ZLK (czyli dawne przedszkole kolejowe) odbędzie się spotkanie z kandydatem na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112585#112585"
 Przeprowadzka Pogotowia RatunkowegoPrzeprowadzka Pogotowia Ratunkowego
Jak donosi "Tygodnik Skarżyski", nasi radni przegłosowali uchwałę o przekazaniu w formie darowizny części budynku, w którym mieści się Przychodnia Mie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112338#112338"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
Jan Józef , niezależny kandydat, program odbudowy i naprawy dla miasta Skarżyska: „Nowy Początek”...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111820#111820"
 kto na prezydenta ??
No i wyszło szydło z worka :lol: umoralniający i krytykujący obecne władze Zetka dogadał sie z Mazurem i zblokował listy wyborcze, wow niezłe zasko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111742#111742"
 Kto na radnego?
Pozwolę sobie jako pierwszy: KWW tu mieszkam Konrad Kronig- lat 23, student V roku administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jag...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111090#111090"
 kto na prezydenta ??
Wybory samorządowe 2006 mają wzmocnić zarówno u wyborców, jak i u wybieranych - poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje przy urnie wyborczej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110316#110316"
 zmiana elewacji sdh-u
aaaaa tam wyburzyć to szkaradziejstwo! A na jego miejscu postawić coś takiego: http://bi.gazeta.pl/im/7/3631/z3631357X.jpg http://bi.gazeta....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108592#108592"
 zmiana elewacji sdh-u
Masny ma racje, co do tych "fal" :) Takie z pozoru glupie fale i odpowiednie dobranie kolorow skutecznie dodaje budynkowi kształtow. Budynek w ten s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108580#108580"
 zmiana elewacji sdh-u
Ty posłużyłeś się przykąldem "Sobieskiego" a ja odpisałem co o nim mysle. Tylko, że Ty ciągle myślisz, że Sobieski to to samo, co SDH. Nie biorąc pod...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108576#108576"
 zmiana elewacji sdh-u
Osobiscie wydaje mi sie ze najlepszym rozwiazaniem bylaby siatka z nadrukiem. W Warszawie jak tylko wyjdzie sie z Dworca Centralnego widać wielką rek...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108341#108341"
 zmiana elewacji sdh-u
Osobiscie wydaje mi sie ze najlepszym rozwiazaniem bylaby siatka z nadrukiem. Taka duza na cala sciane budynku. Pare lat temu jeden z operatorow sieci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108304#108304"
 zmiana elewacji sdh-u
Ispekcja nadzoru budowlanego zakazała użytkowania tego budynku ze względu na ozdobne płytki, no to PSS płytki zdemontał , a co dalej nie wiadomo na wi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108227#108227"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Dobrze ze Benzyl jest zabezpieczony, tylko czemu teraz takie wiadomosci przychodza z Mesko? :o Monter, czy masz cos wiecej na ten temat? 100 ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107971#107971"
 Światełko w tunelu - czyli o modernizacji linii kol. Wawa-SK
Sprawa z tym dworcem i pociagiem jest znana od jakiegoś czasu. Pan Gosiewski mieszał przy zwalnianiu dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107270#107270"
 Kolejowe klimaty Skarzyska
cave napisał: leni napisał: dlaczego rozebrano prawdziwa stacje (z cegly) budynek byl drewniany. Taki maly szczegol Smile Racja. LOL ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105399#105399"
 Reklamacja notebooka zakupionego u Paryski JarosławaRe: Paranoja
Studiuje się to co potrzebne w życiu zawodowym później. Właśnie pracuję w zawodzie i teraz widzę jak ta wiedza się przydaje. No debili nie brakuje j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105305#105305"
 Reklamacja notebooka zakupionego u Paryski JarosławaRe: Paranoja
Studiuje się to co potrzebne w życiu zawodowym później. Właśnie pracuję w zawodzie i teraz widzę jak ta wiedza się przydaje. No debili nie brakuje j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105287#105287"
 wybór apteki
A co będzie za 5, 10 lat? Otwierając dziś aptekę dobrze było by spojrzec w przyszłośc. Może będziemy zamawiac leki do domu przez internet, lub telefon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104230#104230"
 Milica-Norwida i okolice....
Kto pamieta klub w budynku komendy "Pod Baranami" :D Odbywały się tam także turnieje brydżowe. Zielona budka z pania Danuska to byla kolo mojego blo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103691#103691"
 Milica-Norwida i okolice....
Zielona budka z pania Danuska to byla kolo mojego bloku,jesli o tej samej mowimy.Ta budka ciagle stoi,chyba jest tam szewc.Kto pamieta klub w budynku ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103686#103686"
 Liban - Izrael ?
ejj nie uwierzycie, dobrzy, uciemięrzeni Hesbollachowie używają ludzi w Libanie jako tarcze.. PAP, us 03-08-2006, Zdaniem izraelskiej komisji woj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102763#102763"
 Kombinacje naszego ziomka w Warszawie - WSTYD !!!!
Trzeba spytac p.Bojek co zrobil prezydent Mazur z mieszkaniami ktore wyremontowano na koszt gminy w bylym budynku PKS.Remont sie skonczyl a mieszkania...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101534#101534"
 Policja i drift na Lidlu...
To nie jest nasz lidl Nasz nie zakręca...więc nie widać dachu budynku(czerwona dachówka) Oj dzieci dzieci Owszem zakręca, przejdź sie zobaczyć... ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101155#101155"
 Policja i drift na Lidlu...
To nie jest nasz lidl :D Nasz nie zakręca...więc nie widać dachu budynku(czerwona dachówka) Oj dzieci dzieci :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=100999#100999"
 Upal nadchodzi
Mamy wyjątkowo gorące dni. Czym możemy ochłodzić mieszkanie? Urządzenia chłodnicze w parne letnie dni to czasem jedyny ratunek, by nie „przykle...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=100146#100146"
 Radni kontra przyroda
Cytat z Planu rewitalizacji : Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99607#99607"
 Inwestycja w Suchedniowie!
Mam nadzieję,że nowa firma ruszy niebawem Ma ruszycna początku lipca.. więc w sumie powinno się to już dziać na dniach :) Ja tam mam nadzieję, ze z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98952#98952"
 Micek czy Erbel - oto jest pytanie
Najlepiej to do nowego Technikum Informatycznego. Powstało teraz. Mieści się w budynku Liceum Ekonomicznego przy Placu Floriańskim
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98935#98935"
 Zdjęcia do Doktoratu o Skarżysku - Prośba o Pomoc!
- Budynek Sokoła (rozebrany) ale jaki budynek? W galeri jest sporo materiału na ten temat-proponuję zerknąc:) Niestety żadnego budynku "Sokolni" ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98255#98255"
 Upal nadchodzi
Pamiętaj: należy pozostawać w domu podczas burzy i nie wychodzić chyba że jest to naprawdę konieczne, trzymaj się z daleka od otwartych okien, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98215#98215"
 Dobre przykłady przedsiębiorczości
Z wielkim zainteresowaniem prześledziłem wypowiedzi w tym temacie. Może moja będzie radykalna,ale pręgierz sprawiłbym za takie niszczenie architektury...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97203#97203"
 kto na prezydenta ??
Do Gościa : Byłeś w środku? - widziałeś jak CKP wygląda w środku - widziałeś jak z ruiny dzięki staraniom i zaradności pracowników CKP zrobiono dzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94330#94330"
 kto na prezydenta ??
jesli skarzysko za prezydentury pana Kobierskiego ma wyglądać jak jego centrum ksztalcenia zawodowego,to ja na niego nie bede glosowal.caly czas mówi ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94328#94328"
 kto na prezydenta ??
jesli skarzysko za prezydentury pana Kobierskiego ma wyglądać jak jego centrum ksztalcenia zawodowego,to ja na niego nie bede glosowal.caly czas mówi ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94299#94299"
 Pozar na osiedlu milica !!!!
za daleko mam... nie chodzi mi o kolor tego budynku tylko o wielkość i czy jest bardzo zdewastowany
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94048#94048"
 Matura ustna z j. angielskiego
Na obrazku miałam jakiś maraton, pytania do obrazka: co sądzę na temat ludzi stojących obok - jaki mają stusunek do tego, co widzą oraz jaka jest rola...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=93374#93374"
 CAŁE TE TELEKOMY...
A ja nadal twierdze, ze ERA to porażka. "Kochalem" chwile kiedy po wejściu do budynku niknął mi zasięg, kiedy 3 km od Skarżyska musiałem stawać w domk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=92767#92767"
 ŚPN i IV RP = konflikt
łudzę sie, ze minister odwołujac dyrektora ŚPN-u za to, że ten nie chciał oddać muzeum miał przygotowany projekt wybudowania nowoczesnego budynku w kt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91921#91921"
 ŚPN i IV RP = konflikt
Z tego co usłyszałem to decyzja o przekazaniu budynku już zapadła. A jesli nie to kwestia czasu. Dyrektor, który temu zaprotestowął jużnie jest dyrekt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91766#91766"
 ŚPN i IV RP = konfliktŚPN i IV RP = konflikt
Tytuł postu moze dlawielu w pierwszej chwili niezrozumiały ale nie idzie długiego tytułu tematu postu zamieścić stąd ten skrót myślowy. Ale juz w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91746#91746"
 Kombinacje naszego ziomka w Warszawie - WSTYD !!!!
Oświadczenie Pana Zdzisława Sipiery Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Oświadczenie Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w sprawie wy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91657#91657"
 MIOTŁA W MSM
a remoncik dawnej Arkadi kosztował tylko bagatela 1 000 048 tysięcy ciekawe to nasze czy kogos innego a wiecie kto remoncik robił widziałam firmę budo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91100#91100"
 ciekawe o czym oni mysla?
Co kogo to interesuje ze ktos siedzi na dachu? Najwyrazniej nudzi sie im i tyle Może zainteresuje to ich rodziców jak któreś spadnie i wbije się w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91057#91057"
 Tunele Pod Miastem !!!
Kilka blokow na milicy ma takie schrony. Latwo zgadnac gdzie sa, bo ich wyjscia sa zlokalizowany w odleglosci kilku metrow od bloku (odleglosc ta to 1...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90548#90548"
 Wtórpol w ogniu
widac dzis w nocy nie tylko TIRy sie plaily :? Skarżysko pożar domu 23-04-2006, 09:17:14 5 jednostek straży pożarnej gasiło pożar budy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=89679#89679"
 Groźny pies kolo Europy
http://perunia.webpark.pl/psy/yoshee.jpg Takie bydle ja pogryzło Całe szczescie nic sie nie stało skonczylo sie na malym zadrapaniu Była straż mie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=89416#89416"
 Przedwiośnie.
http://www.galerie.skar.pl/albums/userpics/normal_sikora_modra2680_km.jpg Modraszki budują sobie gniadko przy okazji skutecznie pozbawiając mnie wars...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=89382#89382"
 Porachunki ? Zastraszanie ??
Radio Kielce podało : Skarżysko, strzelanina, przesłuchania 17-04-2006, 19:28:22 Trwają przesłuchania w sprawie nocnej strzelaniny, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88985#88985"
 Porachunki ? Zastraszanie ??
Dom z tego co widać z zewnątrz to twierdza, rolety kamery i szyld na płocie "grupa GT" czy jakos tak. Na oknie z przodu budynku (podniesiona roleta )...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88910#88910"
 Porachunki ? Zastraszanie ??
Radio Kielce podało : W Skarżysku ostrzelali dom 17-04-2006, 12:49:14 W Skarżysku ewakuowano kilkadziesiąt osób po tym, jak nieznani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88905#88905"
 STRAZ MIEJSKA spi
Zadania Straży Miejskiej Zadania Straży Miejskiej STRAŻ MIEJSKA ( symbol SM ) Do zadań Straży Miejskiej należy : 1) Ochrona spokoju i porz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88406#88406"
 kto na prezydenta ??
eśli ma to cokolwiek zmienić: "Niezalogowany" w cytowanym poście byłem ja i pozostaję nadal z takim przeświadczeniem jak poprzednio. Zmienia zasa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=83159#83159"
 Dowcipy
Nauczycielka mówi do ucznia: • Jasiu, nie wolno ci palić papierosów - przecież jesteś dopiero w 3-ciej klasie. • Tak, prosze Pani, ale L...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82069#82069"
 Sklep nocny AS kolo dworca
Ostatnio dowiedzialem sie ze bedzie zlikwidowany sklep spozywczy AS w budynku stepo kolo dworca w miejsce tego sklepu ma powstac kolejny bank chcialby...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81186#81186"
 GILBERT W NIEBIE CZ. 3GILBERT W NIEBIE CZ. 3
Dobra Cobra prezentuje story: Gilbert w niebie cz. 3 Dalsze przygody Gilberta w Niebie ? czyli jak to ludzie wyobrażają sobie niebo. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81096#81096"
 Sklep nocny AS kolo dworcaSklep nocny AS kolo dworca
Ostatnio dowiedzialem sie ze bedzie zlikwidowany sklep spozywczy AS w budynku stepo kolo dworca w miejsce tego sklepu ma powstac kolejny bank chcialby...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81091#81091"
 Nocne wyścigi uliczne...
gdzie jest kolorowe ksero w Skarzysku ? jeśli dobrze pamiętam to SDH Bartek na parterze i na 1 Maja obok Andiego w tym płaskim budynku.. P.S. Pro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80664#80664"
 Gimazjum nr.3
Ja też chodziłam do gim.3 a jeszcze wczesniej do SP 6.Więc jestem bardzo przywiązana do tego budynku.W gimnazjum było ciekawej niż w liceum.Takie fazy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80034#80034"
 aparaty słuchowe
W Skarżysku jest punkt protetyczny, w którym możesz kupić dobrej jakości aparaty cyfrowe. Firma nazywa się Audiofon i mieści się w budynku przychodni ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78847#78847"
 Jacht Club , Żeglarstwo
a ja bylam czlonkiem TKKF... podobalo mi sie :) jednak teraz jest zima i jedyne zajęcie to naprawa/restauracja/remont łódek co kiedys dawalo profity o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78825#78825"
 STOMATOLOG
bugajska z calego serca ODRADZAM!!!polecam za to p.Korzeniewska w tym budynku co da grasso, jest naprawde mila i niedroga
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76777#76777"
 Parki Logistyczne a SkarzyskoParki Logistyczne a Skarzysko
Czy w Skarzysku moga powstac parki logistyczne jak w lodzkim? Miasto ktore lezy miedzy Wawa i Krakowem powinno byc w dobrej pozycji w walce o takie i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76746#76746"
 Śląsk.... ;(
Aha i jeszcze chciałem dodać coś odnośnie tych całych "świadków" którzy się mnożą jak grzyby po deszczu... banda squrwysynów!!! Co ludziom teraz po ty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76357#76357"
 Dowcipy
dobra jeszcze tylko jeden dowcip i juz uciekam :D:D ku przygodzie z magiczna lodowka :D:D a dowcip stary jak swiat o polaku niemcu i rosjaninie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75114#75114"
 TESCO w Skarżysku-Kamiennej
Ja ucieszyłbum się gdyby w Skarżysku,w budynku szpitala kolejowego powstało takie centrum.Za 2 lata kończę prawo,może znalazłbym tam pracę i nie musia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=73790#73790"
 TESCO w Skarżysku-Kamiennej
TESCO juz jest w Skarzysku :) a w budynku "szpitala kolejowego" mialo byc juz kilka innych rzeczy np. wiezienie... pozdrawiam :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72890#72890"
 SKANDAL w ZBK Administrator
Nie pomylilem sie co do kwoty, a jesli chodzi o wspolnote to powstaje ona z mocy prawa w momencie wykupu pierwszego lokalu w budynku, a wiec wspolnot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72266#72266"
 jaki dentysta??????????
a ja polecam pana Piekarskiego.Przyjmuje na Zielnej w Przychodni i w budynku "batmara" :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=70585#70585"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu cz II
nie wiadomo czy to bedzie najleprza opcja. testy wykonane w krakowie wykazuja iz spawawdza sie ona na terenach otwartych i o zabydowie jednowodzinej. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69434#69434"
 Prawo Jazdy - GDZIE???????
powinnam skopiowac wypowiedz postikortti :) wiec polecam - tak dla wyjasnienia siedziba przy Placu Florianskim w tym takim budynku gdzie jest duzo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69418#69418"
 Czy ktos zna adres stronki Technicznych Zakładów Naukowych ?
...lata 60-te.W jednym budynku miescily sie trzy rozne szkoly.TM-Technikum Mechaniczne. ZSM-Zasadnicza Szkola Metalowa oraz Szkola Przyzakladowa.Warsz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69235#69235"
 Pracodawcy - Pracobiorcy
Otwarty oczywiście zawsze pozostaje temat jak duże różnice w poziomie tego zysku powinny być. Czyli jak duża powinna być różnica w zysku pracownika a ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=68028#68028"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
http://img10.imageshack.us/img10/6190/droznicza0018xm.jpg Wlascicielem tego budynku jest pan Auguscik z Boru; firma budownicza zrobila tam maga...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=66408#66408"
 Plener 27-11-2005 - Dolna Kamienna
Nie wiem czy na tym budynku tez sa takie cegly. My namierzylismy je w innym miejsciu :D Zgadujemy dalej. http://www.galerie.skar.pl/albums/userpics...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65273#65273"
 Plener 27-11-2005 - Dolna Kamienna
Zdaje mi się, że na tym walącym się budynku, przy skrzyżowaniu ulic Towarowej z 11-go listopada. Zresztą powyżej jest zdjęcie tego budynku.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65247#65247"
 Plener 27-11-2005 - Dolna Kamienna
^ nie, to jest jeden z budynkow prywatnych w malej uliczce ktorej nazwy nie pomne, niedaleko targu :) http://www.galerie.skar.pl/albums/userpics/PI...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65244#65244"
 Plener 27-11-2005 - Dolna Kamienna
Czy ten żółty fragment budynku to Urząd Skarbowy? :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65232#65232"
 19.11.2005 - Prezentacje muzyczne Skarzysko 2005
ale tu chyba bylo zadowolone te 10% :) z wypowiedzi na tym forum moge wywnioskowac ze ludzia sie podobala ta impreza wiec mnie dziwi fakt ze uwazas...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64568#64568"
 Daleko od torów.
Mimo chęci nie udało mi się znaleźć zdjęcia zrobionego latem w Chlewiskach. Tymczasem więc fotografia ze strony o górach świętokrzyskich. http://im...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62517#62517"
 graffiti w skarzysku
Monter, widze że nastawiłeś się tylko i wyłącznie na nie do graffiti a w sumie co Ty o tym wiesz - twierdziesz ze to sa bochomazy i tyle. Wiesz wszyst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62189#62189"
 Pomoc po pożarze KINA/Uniwesytetu WOLNOSC
Kino nie jest prywatne w calosci - polowa tego budynku nalezy do gminy.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59706#59706"
 Uniwersytet "WOLNOŚĆ"
Nie przesadzajcie z tym spłonięciem budynku...Aż tak źle nie jest :P
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59700#59700"
 Gdzie kupić kompa
Nie polecam "pirosystemu"- gorszego miejsca nie ma w ska...ta obsluga i ich umiejętności techniczne pozostawiają wiele do życzenia 8O.Polecam sklep w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58578#58578"
 WKU StarachowiceRe: WKU Starachowice
Mam takie pytanko, a w zasadzie prośbę. Przysłali mi zaproszenie do woja i mam się stawić do WKU w Starachowicach na ul. Mrozowskiego... Nie mam ziel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58104#58104"
 Piekło Niekłańskie
Zastanawiam sie czy te skaly nie sa zakletymi okretami ?? :D http://img.photobucket.com/albums/v202/poeskarzysko/Nieklan/nieklan7okrety.jpg Trafila ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57927#57927"
 Gdzie kupić kompa
Sklep w budynku poczty na Niepodleglosci- malo rzeczy maja jako tako konkretnych (plyty glowne, grafy), personel mnie rozbraja (bez urazy dla pewnej o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57472#57472"
 A co to jest?
Owszem, Fosko. A za rok w tym asfalcie będa takie dziury, jak w oknach budynku Fosko. ;)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56657#56657"
 Newsy motoryzacyjne ze świetokrzyskiego i nie tylko
Radom: Wybuch na stacji gazowej Dwie osoby są ranne, w tym jedna ciężko, w wyniku wybuchu na stacji gazowej Auto GMS przy ulicy Zbrowskiego w Radom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56423#56423"
 Gdzie kupić kompa
oj przepraszam, źle troche sformułowałem moją wypowiedź. ale mówię o sklepie MPC w budynku poczty, że tam maja troche doświadczenia i przyznaje ci rac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56036#56036"
 Gdzie kupić kompa
Sklep w budynku poczty na Niepodleglosci- malo rzeczy maja jako tako konkretnych (plyty glowne, grafy), personel mnie rozbraja (bez urazy dla pewnej o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56030#56030"
 Gdzie kupić kompa
hmm... jesli juz mowa o kompach, no to tak... Pirosystem- kupuue tam tylko plytki i etui, bo goscie w serwisie sie kompletnie nie znaja na rzeczy, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56022#56022"
 Dowcipy
Cennik Administratora Dzwonienie do mnie z pytaniem - 10 zł Dzwonienie do mnie z głupim pytaniem - 20 zł Wezwanie mnie do innego budynku - 5 z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54601#54601"
 Karta wedkarska
Dawniej koło PZW znajdowało się w budynku "Promienia" ale nie wiem czy nadal sie tam znajduje
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54474#54474"
 Lipowe Pole
Niedawno otrzymałem informację o dziwnej budowli na Lipowym Polu. Pojechałem zatem ją odszukać i obfotografować. http://www.album.com.pl///zWy384aA...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=53474#53474"
 Benzyl...
na stronie z przetargiem jest adres osoby upowaznionej do kontaktów, byc moze to z ta osoba trzeba by rozmawiac, ale zeczywiscie widze duza sprzecznos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51232#51232"
 Czy ktoś , wie coś na temat marketu na Placu Floriańskim?skrzyzowanie sezamkowj i spoldzielczej
tam bedzie budynek mieszkalny, a na parterze tego budynku przychodnia lekarska ,oczywiscie prywatna z ktora podpisze umowe nfz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50628#50628"
 Tajemnicze budowle w lesie.
Bardzo możliwe, że schron, ale z reguły schrony są zaraz przy łomie tak żeby górnicy daleko nie chodzili. Tutaj stawiam na magazyn materiałów wybuchow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50505#50505"
 jedno życzeniejedno życzenie
Wyobraźcie sobie, że mamy taka prywatną złotą rybkę, która spełni jedno życzenie dotyczące miasta. Jakie są Wasze priorytety?? Co konkretnego chcielib...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50075#50075"
 Skanska wybuduje u naszych sąsiadów...Skanska wybuduje u naszych sąsiadów...
Aktywnie w świętokrzyskim 2005-08-19 19 sierpnia br. podpisana została pomiędzy Skanska S.A. a Urzędem Miejskim w Starachowicach umowa na rea...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49946#49946"
 SKANDAL w ZBK Administrator
A my mamy wspólnotę która sama się zarządza i sama zajmuje się administrowaniuem budynku (jako chyba jedyna w miescie) i sobie to chwalimy :D Remo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49686#49686"
 Jakie jest Wasze zdanie o klubie Semafor?
Już wystarczająco dresy go zniszczyły :( (tak na marginesie to już mój 300 post 8) ) 300 post. Trzeba być kretynem żeby cieszyć się z pisania, ale...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49482#49482"
 Prezentacja miasta w TVP3 Kielce w dn. 06.08.2005
Na tej samej stronie są także "Urzędy Pocztowe" z nieaktualnym już od kilku lat adresem UP Nr 3. No i co Pan na to Panie Rav ja na to to panie Sul...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=47367#47367"
 Szpital w Skarzysku
Czego częścią by nie był, jest w innym budynku i pracują tam inni ludzie niż w szpitalu "pod lasem". jest płynna wymiana personelu.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=47038#47038"
 Szpital w Skarzysku
Czego częścią by nie był, jest w innym budynku i pracują tam inni ludzie niż w szpitalu "pod lasem".
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=47013#47013"
 Religia - za i przeciw
Saba izraelici na pustyni powiedzieli że wybudują namiot panu i będą mu w nim oddawać cześć To był pierwowzór kościoła jako budynku :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46383#46383"
 GrillBar RAMPAGrillBar RAMPA
Witam. Czy ktos z Was zdazyl juz odwiedzic ten lokal, jesli tak to jakie wrazenia ? Grillbar Rampa znajduje sie w budynku dworca PKP po prawej stron...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44472#44472"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swietne miejsce moim zdaniem jest w nieczynnej stolowce mesko... jest polozona "z dala od cywilizacji" i do tego z drugiej strony nawet niedalek zeby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43399#43399"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swietne miejsce moim zdaniem jest w nieczynnej stolowce mesko... jest polozona "z dala od cywilizacji" i do tego z drugiej strony nawet niedalek zeby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43360#43360"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swietne miejsce moim zdaniem jest w nieczynnej stolowce mesko... jest polozona "z dala od cywilizacji" i do tego z drugiej strony nawet niedalek zeby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43356#43356"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? cz II
mnie się podoba, że przed pomnikiem Sikorskiego i na Piłsudskiego i chyba przed Domem Kultury postawili ładne cosie z pelargoniami. Dzisiaj widziałam ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42674#42674"
 Platforma Widokowa w Świętokrzyskim PN.Platforma Widokowa w Świętokrzyskim PN.
Dzisiaj byłem przy wybudowanej platformie widokowej na "gołoborzu" na Świętym Krzyzu. Inwestycji dokonał Świętokrzyski PN. Niedługo nastąpi jej odda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42433#42433"
 Skarżyska VAMPIRIADA czyli oddajemy krew - czwartek 07.07.
czwartek 07.07.05, godz 8.00 przed wejściem głownym do szpitala w kieszeni dowód osobisty w brzuchu śniadanie od dzisiaj odstawiamy alkohol!! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42426#42426"
 Pranie tapicerki - gdzie najlepiej?
w zeorku na szydlowieckiej mozna wyprac tapicerke koszt ok 80 - 100 zl albo na niepodleglosci w dawnym budynku drogowym kolejowki na przeciwko pizze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42207#42207"
 Gdzie na ryby ??!!
To prawda. Stosownych opłat można dokonać w kole wędkarskim. Siedziba mieści się właśnie w budynku dawnej przychodni kolejowej. Dni otwarte to wtorek ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40693#40693"
 Jak oceniacie stan bibilografii bibliotek w Skarżysku?
ku mojemu zdziwieniu muszę przyznać, że zauważyłam postępy! Wyremontowano tą część budynku, powiększono czytelnię, wstawiono nowe dzrzwi, Przecież...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40572#40572"
 Jak oceniacie stan bibilografii bibliotek w Skarżysku?
Temat naszych rozważań skłonił mnie wczoraj do wizyty w bibliotece przy ul. Sokolej, w której nie byłam już od jakiegoś czasu i ku mojemu zdziwieniu m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40564#40564"
 Jak oceniacie stan bibilografii bibliotek w Skarżysku?
Myślę, że winę tu ponosi nie tylko Dyrekcja Biblioteki, ale również - a może PRZEDE WSZYSTKIM - władze Miasta. Za SKANDAL uważam wyprowadzenie Bibliot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40551#40551"
 Czego to ludzie nie wymyślą...Czego to ludzie nie wymyślą...
"Życie Warszawy": Wśród polskich nastolatków rozprzestrzenia się moda na odurzanie się gazem do zapalniczek. Niestety, prowadzi ona do tragedii Tylko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=39144#39144"
 GIMNAZJUM 1,2,3,4.KTORE NAJLEPSZE???
Gimnazjum nr 1 ma tylko dlatego takie zaplecze jakie ma, że przeniesiono je do budynku SP13 :wink: no, może oprócz paru bajerów, które doszły ostatni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38431#38431"
 MCK - coś się dzieje.
Bułem :D http://img.photobucket.com/albums/v365/monter/www_skarzysko_org/mck/karaoke005.jpg Pannorama karakoke :) W tle widać Rav'a z rodziną :)...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38126#38126"
 Ostrowiec sie rozwija a nasze miasto jakby cofa
Powinno sie zrobic dobry grunt dla małych przedsiębiorców ,bo na duze iwestycje nie ma co liczyc,Starachowice wlasnie dzieki SSG przyciągneły.takie ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37603#37603"
 Ostrowiec sie rozwija a nasze miasto jakby cofa
Powinno sie zrobic dobry grunt dla małych przedsiębiorców ,bo na duze iwestycje nie ma co liczyc,Starachowice wlasnie dzieki SSG przyciągneły.takie m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37600#37600"
 Pomniki przyrody w Skarżysku
MAsz raję poe niestety Nie wiem czy masz na niej pomik przyrody znajdujący sie na ul Bodzentyńskiej (też chyba dąb) Pozdrawiam Na ul Bodzentynski...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37591#37591"
 Newsy motoryzacyjne ze świetokrzyskiego i nie tylko
Autobus wjechał w ogrodzenie ambasady Szwajcarii Wczoraj wieczorem autobus miejski linii 107 wjechał w ogrodzenie ambasady Szwajcarii przy Al. Ujaz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37238#37238"
 Dowcipy
Siedzi koleś w saunie i myśli: - Ale bym sobie zajarał stuffa,hmmm...ależ mi sie chce jarać... Posiedział troche spokojnie i znowu myśli: - J...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36553#36553"
 Dowcipy
Dwoch kosmitów laduje na ziemi Podchodzą do pierwszego budynku jaki widzą a tam na drzwiach napis: "Obcym Wstęp Wzbroniony" Widząc to jeden mówi do d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35750#35750"
 Dowcipy
Spotykają się dwie nieprzepadające ze sobą sąsiadki: - A cóż to, źle się pani dziś czuła, pani Kowalska? -pyta jedna z nich. Chorowała pani w nocy? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35728#35728"
 Brudna publicystyka
Mieszkańcu „ Gościu” Czyż tak jest pięknie w naszym mieście, według ciebie. W Echu-Dnia też był artykuł o brudnym mieście Skarżysku, gdz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35421#35421"
 Dawna przychodnia przy MajaDawna przychodnia przy Maja
Mam pytanko czy wiecie moze kto rozpoczal zagospodarowanie tego budynku - jak na razie widac wyjete okna. Czy jest szansa aby ten budynek nie stal pu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34859#34859"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? cz II
Można było wyciać niektóre drzewa a nie wszystkie jak leci...a co do wilgoci to nocoment.. jak mają się drzewa do wilgoci w budynku? Tak gwoli ścisł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34137#34137"
 Mija roczek...
No nie ma co.. kostka brukowa to naprawde tak ważna sprawa, że aż władze miasta o dofinansowanie prosiły UE :hahaha: :sciana: Proszę o wypowiedzi ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33895#33895"
 `szydłowiecka
Przecież przez samo budowanie nowego budynku stwarza się miejsca pracy :? Więc co marudzisz? Ktoś wykłada pieniązki na materiał , na firmę budowlaną ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33399#33399"
 Skarżysko-Kamienna - Twoje zdanie o Skarlandzie
janmuz dotarł (ma jednak "układy") do planów rozbudowy budynku starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej... och noo - to siedziba stowarzysze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32516#32516"
 Skarżysko-Kamienna - Twoje zdanie o Skarlandzie
janmuz dotarł (ma jednak "układy") do planów rozbudowy budynku starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej... Dobrze, będzie konkurencja dla Zakła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32401#32401"
 SZKOLENIA/ KURSY/ PRAKTYKI/ STAŻE/ DOSKONALENIE KOMPETENCJI
http://tvp.pl/img/home/logoTVP.jpg Jesteś najlepszy? Wygraj staż w Telewizji Polskiej! Telewizja Polska oraz redakcja magazynu „Brief̶...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31217#31217"
 Najlepsza uczelnia w Polsce - ranking studentów.
Zapewne też wybudowali wam Monterze , od podstaw wszystkie budynki wydziałowe, i budująwam nowe.. zapewne rozbudowaują wam stale bibliotekę, zapewne ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=30027#30027"
 Wiadukt na zachodnim po remonie?!
To co zapewne denerwuje jeżdzących przez wiadukt w Al. Legionów to dylatacje majaee na celu unikniecie naprężeń w konstrukcji budowli. Dylatacja ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=29938#29938"
 Wiadukt na zachodnim po remonie?!
To co zapewne denerwuje jeżdzących przez wiadukt w Al. Legionów to dylatacje majaee na celu unikniecie naprężeń w konstrukcji budowli. Dylatacja ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=29936#29936"
 Benzyl...
Też pamiętam to "wielkie ognisko"! Miałem wtedy akurat religię, poza szkołą, oczywiście. Tak, tak to było kiedyś - mała uwaga do tych najmłodszych :-...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=29851#29851"
 Dowcipy
Pouczenie Mieszkaniec willi budzi się któregoś dnia przerazony: na dachu jego domu stoi goryl. Wzywa pogotowie weterynaryjne. Po chwili zjawia się...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=28437#28437"
 Żale do Pana Boga
Słuchajcie - tak czytam ten temat i posty w nim zawarte i jestem porażony ..(arytkułami -ich zawartością...-to jest bardzo przygnębiające..).. Ale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=28025#28025"
 Co ze Skarżyską kutlura IIkultura
No! Nareszcie jakieś info o miejscu i czasie spotkania lobby. Byc może za którym-ś razem dam się namówić bo uważam, że to słuszna sprawa. Ale, kinia, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27770#27770"
 protest w szpitalu...
jedyna prawidlowa propozycja w Naszej sytuacji jest platna sluzba zdrowia.niestety taka jest prawda.spoleczenstwa na naszym etapie nie stac na bezplat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27622#27622"
 Co Wam się NIE podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? czII
Podobno niektórzy właściciele stoisk z Stempo, przenosą się do właśnie remontowanego budynku, po byłej "Arkadii". Czyli za jakiś czas, Stempo będzie s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26528#26528"
 LISTA WILDSTEINA
Mnie na tej liście formalnie nie ma, ale jej opublikowanie mnie złamało - nie mam już siły dłużej żyć z tym ciężarem... Tak, przyznaję, byłem tajnym i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26432#26432"
 CAŁE TE TELEKOMY...
Co do oferty Plusa to... mój ojciec jest w tej sieci, i wcale nie ma tak różowo jak Ty to opisałes. Nit do niego nie dzwoni z zyczeniami itd, niedawno...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26366#26366"
 INWESTYCJE MIASTA W 2005 ROKU (wg.budżetu)INWESTYCJE MIASTA W 2005 ROKU (wg.budżetu)
Poniżej umieszczam wykaz inwestycji zawartych w tegorocznym budżecie..(wreszcie do niego dotarłem)... Wydatki inwestycyjne: 1.Budowa chodnika w ul...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26138#26138"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna?
Mnie coraz bardziej zaczyna sie podobac w SKARlandzie :) Co roku jakies remonty chodnikow i ulic, coraz bardziej rozbudowywany kolektor... nowoczesna...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26134#26134"
 Kabaret Ani Mrumru
To jest praca dorywcza... akurat tam przewoziliśmy serwer i montowalismy go. Więc była prca przy rondzie ONZ w budynku obok nowo budowanego biurowca "...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25786#25786"
 najciekawsze historie szkolne ;)
kiedys profesor z fizyki wyjechal gdzies w czerwcu i przelozyl nam egzamin na poczatek wrzesnia kolezanka mieszkala pod krakowem (w pcimiu) i rano wy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25332#25332"
 Co ze Skarżyską kutlura
Z uporem maniaka pytam: gdzie te pomysły? Np. w mojej głowie. Kilka jest na forum w postach. Jest też wiele ludzi w S-ku co mają pare pomyslów. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25321#25321"
 Hedera helixHedera helix
Jak wygląda bluszcz, bo o nim mowa, każdy chyba wie a jesli nie to... http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Hedera_helix.htm Mniej osób wie że blus...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25127#25127"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku
No chyba sobie narobię dzisiaj kłopotów a już na pewno podpadnę u co niektórych Userów ale jak to się mówi złapałem nerwa czytając posty w tym temacie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25033#25033"
 Uczelnia w Sko?
Nie mam dostatecznego rozeznania, ale być może dałoby coś wykombinować - musiałyby to być kierunki niedostępne w najbliższej okolicy, a wtedy studiowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24779#24779"
 W obiektywie.
Jak byłem dzieckiem z racji zamieszkania na milicy bardzo mnie te schrony interesowały :). Prawie pod każdym blokiem na Milicy jest schron. Te domeczk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23976#23976"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna?Re: Co wam się podoba....
Panowie, tak zaciekle polemizujecie z "Przysuszaninem", a przecież powiedział Wam tylko prawdę. A te Wasze zachwyty nad ...kładką, mostkiem itp. a mil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23901#23901"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna?Co wam się podoba....
Panowie, tak zaciekle polemizujecie z "Przysuszaninem", a przecież powiedział Wam tylko prawdę. A te Wasze zachwyty nad ...kładką, mostkiem itp. a mil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23898#23898"
 SKANDAL w ZBK Administrator
Dzieciakom z milicy sciana administratora służy do grania w tenisa. Maja poprawne podejście do tego budynku :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23680#23680"
 Apteki w Skarżysku.
Ja osobiscie jesli muszę kupić lekarstwa staram się to uczynić w aptece kolejowej znajdującej się w dawnym hotelu pielęgniarek przy ulicy Sokolej. Jes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22640#22640"
 Prezydent Miasta nie ma wizji rozwoju
Sukcesy, troski i zamierzenia 2004. Gdy mija rok... Pod tym tytułem podsumowuje rok 2004, w Biuletynie Informacyjnym Miasta Prezydent Skarżyska Walde...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22348#22348"
 Prezydent Miasta nie ma wizji rozwoju
Jest zagrożeniem ale ta wypowiedź świadczy o tym, że nie znałeś ostatniego stanu "kompletnego budynku" i twierdzenie, że poprzednio było bezpieczni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22344#22344"
 Prezydent Miasta nie ma wizji rozwoju
>..."wstrzymajmy się z peanami na ich cześć " Jeśli nazywasz "peanami" odnotowanie tylko pewnych pozytywnych spostrzeżeń - jest to tylko potw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22243#22243"
 Prezydent Miasta nie ma wizji rozwoju
Jeśli wypowiadam się pozytywnie na temat działań obecnych władz miasta to spotykam się z "naganą" w sytuacji gdzie ewidentnie wykazałem przykłady po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22237#22237"
 Słodkiego, miłego życia w przychodni PKP SPS.Słodkiego, miłego życia w przychodni PKP SPS.
Chciałbym tutaj poruszyć bardzo ważną (nie tylko dla mnie!) sprawę. Otóż, od dłuższego czasu chodzę na ćwiczenia rehabilitacyjne do przychodni kolejow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22189#22189"
 wykupienie Administratora ?problem dla mieszkań czynszowych?
A jednak nie płaci się czynszu........... Płaci się opłaty za usługi + opłata za remonty oraz zamiast czynszu płaci się za administracje budynku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21681#21681"
 wykupienie Administratora ?problem dla mieszkań czynszowych?
Tytuł tematu " wykupienie Administratora ?problem dla mieszkań czynszowych?" sugeruje sprzedaż samej firmy ZBK Administrator a ta nie jest właścici...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21665#21665"
 Stacja PKP Skarżysko-Zachodnie.
"Konkretnie jest to Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamienna ul. Rejowska." Tylko tej części wypowiedzi się czepiam. Swoją drogą mamy podobne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21626#21626"
 Stacja PKP Skarżysko-Zachodnie.
Po zasięgnięciu opinii w Dziale Budynków Zakładu Linii Kolejowych w Sakrżysku potwierdzam swoją wcześniejszą wypowiedź. PKP.PLK S.A Zakład Linii Kolej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21609#21609"
 Noc Sylwestrowa na ulicach miasta....
Ja na sylwestra wybieram sie do budynku klubowego RUCH!! i jeśli bedzie taka imprezka na ulicach miast napewno sie zjawimy większą ekipą :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21554#21554"
 Stacja PKP Skarżysko-Zachodnie.
W rejestrze obiektów zabytkowych bądź w inny sposób będących pod ochroną obiekt ten nie został umieszczony. Styl - w jakim jest zbudowany pozwala ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21332#21332"
 Stacja PKP Skarżysko-Zachodnie.
resamber, nie potrzeba szukać w Lublinie. . . . Dzwoniłem do Lublina i do Kielc do kompetentnych osób i uzyskałem informację, że osób odpowiedzialn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21316#21316"
 Nowa HALA SPORTOWA
Swietnie ze cos ruszylo, ale...nie mozna np.skonczyc tej zaczetej ze zdjecia nieopodal ul.Metalowcow?Nie byloby taniej i latwiej?Ja sie nie znam no al...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20824#20824"
 Jak się buduje sanktuarium...
Skarżysko-Kamienna: zaprojektowanie i realizacja Skarżyskiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Skarżysko-Kamienna: zaprojektowanie i realizacja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20743#20743"
 Monitoring w Skarżysku.Re: Duże koszty monitoringu?
Dlaczego mówi sę o dużych kosztach zainstalowania kamer monitorujacych? Jeżeli się chce wydać dużo, to jak wszyscy wiedzą można bez problemu.Realne k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20082#20082"
 Jak oceniacie stan bibilografii bibliotek w Skarżysku?
No tak ale z biblioteki pedagogicznej mogą korzystać tylko pedagodzy, lub studenci wydziałó pedagogicznych itp... tak więc dostęp jest ograniczony. Co...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19914#19914"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna?
Podoba mnie sie w szczególnosci wystawa kolejowa, która znajduje sie na wystawie jednego z okien dworcowego budynku od strony peronów=] Polecam każd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19839#19839"
 kierunek -> -> -> Gora Karierkierunek -> -> -> Gora Karier
Jesli sytuacja pogodowa w najblizsza niedziele tj. 21 listopada 2004 nie bedzie zla (zadymka sniezna, ulewny deszcz, inwazja kosmitow... ;)) proponuje...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19529#19529"
 czy istnieja sposoby na poprawe na rynku pracy w miescie
Jakie oferty pracy??? :? A tak swoją drogą to zastanawiam się jaki jest stan ofert pracy w budynku tegoż urzędu w porównaniu ze stroną internetow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19377#19377"
 KSIĘŻYC co to za dzielnica??!?!?:>:>
A później kaplicę zrobiono w budynku OSP. Wtedy proboszczem był ksiądz Nowak, bardzo kontrowersyjna postać. Teraz z innej beczki: czy ktoś ma WIARYGOD...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19215#19215"
 KSIĘŻYC co to za dzielnica??!?!?:>:>
Mam prośbę: popytajcie rodziców, dziadków i napiszcie, co pamiętają, jak dawniej było na Książęcym. Ja na przykład pamiętam, że kiedyś, gdy nie było ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19213#19213"
 11 listopada - Dzień Niepodległości
Szanowny gościu, mnie nie interesuje obszar inny jak ten, który przedstawiam. W obu przypadkach przedstawiony jest FRONTON (wejscie do obiektu). W p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19070#19070"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna?
Tak, na Rejowie, w 1969 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Skarżyska-Kamienna otwarto Muzeum Społeczne. Muzeum mieści się w zabytkowym ( z la...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18997#18997"
 Monitoring w Skarżysku.Re: Duże koszty monitoringu?
Dlaczego mówi sę o dużych kosztach zainstalowania kamer monitorujacych? Jeżeli się chce wydać dużo, to jak wszyscy wiedzą można bez problemu.Realne k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18977#18977"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku
Jeszcze niedawno w tym budynku mieszkali ludzie. Kilka tygodni minęło i jest on kompletnie zdemolowany. Jak postoi jeszcze kilka nastepnych tygodni na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18967#18967"
 11 listopada - Dzień Niepodległości
Resamber, "drzewo" nie przeszkadzało aby zadbać bardziej o wystrój budynku. Oczywiście to "drzewo" do wystroju pozostają w pewnych ścisłych korelacj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18888#18888"
 11 listopada - Dzień Niepodległości
Szanowny gościu, mnie nie interesuje obszar inny jak ten, który przedstawiam. W obu przypadkach przedstawiony jest FRONTON (wejscie do obiektu). W p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18883#18883"
 11 listopada - Dzień Niepodległości
O ile mnie pamięć nie myli to maszty z flagami koło budynku Starostwa znajdują sie poza obrebem zdjęcia - na trawniku po prawej stronie poza ramką. Pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18880#18880"
 RUCH - po meczu.
Zdjęcia są kiepskie bo bramki padały w 2 połowie i już było dość ciemno dla mojego HP-935 a na dodatek zbyt daleko stałem od pola karnego. W budynk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18861#18861"
 11 listopada - Dzień Niepodległości
W Skarżysku tradycyjnie sa obchody na Zachodnim ( może ktoś podrzuci szczegóły). W Kościelnym ma być odsłaniany pomnik przed Urzędem Gminy. ( też nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18793#18793"
 Stacja PKP Skarżysko-Zachodnie.
kiosku w srodku to nie pamietam ale pamietam ze stal kiosk obok budynku dworca z boku
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18337#18337"
 Monitoring w Skarżysku.
W sumie monitoring poprawiłby bezpieczeństwo w mieście. Z drugiej strony był już numer , że obrobilli DH "Hermes" na Milicy mimo iz kamery były na bud...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17960#17960"
 graffiti w skarzysku
Ja na sponsora się nie nadaje. Chyba , że ktoś mnie zasponsoruje najpierw :lol: A powaznie to , może dyrekcja szkoły by dała kasę na farby? przeciez ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17678#17678"
 Oświetlenie uliczne w SkarżyskuRe: Oświetlenie uliczne w Skarżysku
Jak ostatnio zaobserwowalem Skarżysko należy do najbardziej rozświetlonych okolicznych miast.Ale czy nie do przesady?Czy stać nas na oświetlanie w tak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17606#17606"
 STOMATOLOG
Jak pisał jeden z moich przedmówców , może być tak, że jednego stomatologa polecają wszyscy a jak pójdzie się samemu to okazuje się że więcej nawet si...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17037#17037"
 Bliżyn
Bliżyn to całkiem spokojna miejscowość, a że niekiedy otwiera się samochody, któych się nie posiada i do których nie ma się kluczyków, to już inna spr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17032#17032"
 Przegląd prasy.
W tym ślicznym namiocie ma być "kiermasz świąteczny". Najciekawsze jest to, że wszystkie te artykuły można sprowadzić do SDH a tak: - spadną obrot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17030#17030"
 Mandaty za wagarowanie
Moim skromnym zdanie w szkole powinna być większa dyscyplina nie pozwalająca na opuszczanie budynku szkoły w trakcie trwania zajęć. Weź pod uwage ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16831#16831"
 Mandaty za wagarowanie
Czemu rodzice? Przecież w obecnych czasach praktycznei nie mają kontaku z dziećmi przed pojście ich do szkoły.Jeśli nawet mają to dzieci nie są pilno...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16781#16781"
 Historia kina w Skarżysku-Kamienna.
Tak jest, HQ ma rację. Rozmawiałem z mieszkanką Skarżyska, która od ponad 70 lat tu mieszka i pamięta to kino i jego lokalizację. Dodatkowo dowiedz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15845#15845"
 Historia kina w Skarżysku-Kamienna.Historia kina w Skarżysku-Kamienna.
W 1921 roku, przy ulicy Nowej (obecnie Staszica) zorganizowane zostaje kino „Iluzjon”, pani H. Ziółkowskiej. W kinie wyświetlane są w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15613#15613"
 Nowy Supermarket
Zbudowanie sklepu w Skarżysku o powierzchni większej niż Champion, Biedronki czy Lidll uważam za mało realne. Powody sa oczywiste zaden manager nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15292#15292"
 Jaką szkołę średnią skończyłeś/aś? SONDA
Podobnie jak w TZNie działały w jednym budynku zarówno zawodówka jak i technikum. temat dotyczy szkół średnich
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15180#15180"
 Jaką szkołę średnią skończyłeś/aś? SONDA
Podobnie jak w TZNie działały w jednym budynku zarówno zawodówka jak i technikum.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15139#15139"
 Jaką szkołę średnią skończyłeś/aś? SONDA
Zakladając ten temat zastanawiałem się czy nie umieścić IV LO. Wydawało mi się jednak że IV LO (zdaje się im. M. Kopernika) przekształciło się w LE ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15136#15136"
 Nowy Supermarket
No MC Donalda mogli by walnąc gdzieś przy E-7. A co do nastepnego super czy hipermarketu.. a po co kolejny??? Juz teraz jest kilka jak dostawią naste...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15086#15086"
 Imperzy Hard Techno
Oooo widzisz, w wakacje tam się sporo kręciłem i tak pomyślałem sobie że jakby w tym budynku zrobili "sztachotekę" :D to by mogło to być niezłe wydar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14457#14457"
 POŻARPOŻAR
dzisiaj okolo godziny 13 byl pozar w budynku szkoly podstawowej nr.7 Palilo sie prywatne mieszkanie.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14454#14454"
 Imperzy Hard Techno
Oooo widzisz, w wakacje tam się sporo kręciłem i tak pomyślałem sobie że jakby w tym budynku zrobili "sztachotekę" :D to by mogło to być niezłe wydar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14453#14453"
 Rozboje na nieletnich. I nie tylko.
Witam, wszystkim niezadowolonym i zadowolonym. Nie odzywałem się na forum, bo i zbiegi okoliczności nie pozwały na to. Remonty, przeprowadzki, awarie,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14198#14198"
 Newsy motoryzacyjne ze świetokrzyskiego i nie tylko
Życie Warszawy: Fotoradary zapolowały nocą 22.9.Warszawa - "Ponad osiemset osób! Aż tylu kierowców, tylko jednej nocy i tylko w jednym miejscu uw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12826#12826"
 Centrum miasta
no ciekawe co teraz bedzie w tym budynku?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12035#12035"
 Centrum miasta
... plany takie zakladaja podobno (opieram sie na tym co podali w TV) budowe jednego budynku - ratusza (muahahahaha) w miejscu w ktorym obecnie znajdu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11877#11877"
 Centrum miasta
ja mieszkam na przydworcowym i ta dzielnica uwazana przez jednych za centrum miasta dla inych jest zwyczajnym zadupiem; nie czarujmy sie ale na ulicy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11856#11856"
 Centrum miasta
Myah - masz rację z tym wycinaniem (i przycinaniem) drzew to jeszcze inny temat i jeśli w Skarżysku pojawi się na większą skalę nieprawidłowe prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11371#11371"
 Centrum miasta
tak wlasnie sie wczoraj zastanawialam na jaka cholere wycieli te drzewa!! :o czy to jest ladne... rzecz gustu ja wole zielen!! i mysle ze sa bardz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11333#11333"
 Otwarcie "super"marketu przy kosciele na Al. Niepo
Postanowiłem nie otwierać nowego tematu dotyczącego sklepów w Skarżysku i podpiąłem ten post tutaj. Dzisiaj otwarto nowe delikatesy "Vega" przy ulic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11297#11297"
 Skarżyski słownik regionalnyskarzyski slownik regionalny
Nastepne (nie )zapomniane, :( ZELAZNY - lata 60-te,sklep na 3-go Maja z nafta,lancuchami,gwozdziami i innymi atrykulami powszechnego wiejskiego uz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=10532#10532"
 hala na rogu metalowcow i pulawskiej
Otwarcie hali w Suchedniowie już 4 września Wszyscy mieszkańcy Suchedniowa i powiatu skarżyskiego już niebawem będą mogli zobaczyć halę sportowo-re...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8828#8828"
 Echo Dnia: Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w SkarżyskuEcho Dnia: Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku
Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku wzbudza kontrowersje Trwa rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym. Obok starej s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7872#7872"
 Studio Piercing
Na norwida tez jest u p. Stronczynskiej czy jakos tak.. Na zielnej sa 2 zaklady w jedynm budynku, tam gdzie robia pircing wchodzi sie od tylu. Prawie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7261#7261"
 Ksiądz Karbownik: ŚWIĘTY czy ANTYCHRYST ?Ksiądz Karbownik: ŚWIĘTY czy ANTYCHRYST ?
Podążając za ciągle zmieniającym się światem i jego zasobami,coraz częściej zapominamy o zasadach moralnych oraz rzeczach czy też doktrynach, którymi ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7072#7072"
 Rozboje na nieletnich. I nie tylko.
Spokojnie. Nie oburzyło mnie w żadnej mierze, poprostu nie chciałem tego komentować, bo i nie wypadało mi tego robić. Czy sądzisz, że wstępna rozmowa ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6554#6554"
 Chemikalia z zakładów "Organika - Benzyl" będą zut
Juz widze jak miasto rekultywuje teren przecież to kosztuje grosze a nasze miasto jest bogate :P A właściciel to też biedronkami zapłaci . Przecież ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=5878#5878"
 Pozwolenia na budowe mieszkalna
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" przebuduje "hotel pielęgniarek" Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=5010#5010"
 Gdzie jest ta cholerna pomoc społeczna???!!!
Na FATYGĘ ten Pan raczej sobie nie pozwoli bo ma amputowaną nogę!! A poza tym wszędzie w cywilizowanych krajach to pracownicy socjalni przychodzą do p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4100#4100"
 Gdzie jest ta cholerna pomoc społeczna???!!!
Zamiast siedzieć pod Bartkiem może by pan się pofatygował do MPOS-u lub chociaż telefonicznie TEL: 2525-035. Znam pracowników MOPS i wiem, ręcze za to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4031#4031"
 Gdzie jest ta cholerna pomoc społeczna???!!!
Zamiast siedzieć pod Bartkiem może by pan się pofatygował do MPOS-u lub chociaż telefonicznie TEL: 2525-035. Znam pracowników MOPS i wiem, ręcze za to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4030#4030"
 Gdzie jest ta cholerna pomoc społeczna???!!!
Zamiast siedzieć pod Bartkiem może by pan się pofatygował do MPOS-u lub chociaż telefonicznie TEL: 2525-035. Znam pracowników MOPS i wiem, ręcze za to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4028#4028"
 Corrida w piątek
Fakt, ale bywam w budynku vis a vis.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3865#3865"
 Dowcipy
oc. Wielki pozar. Siedem jednostek strazy pozarnej walczy z zywiolem. Do kierujacego akcja podchodzi jakis facet: - Jak wam idzie? Nikt ze strazakow ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3758#3758"
 Nastepna wyprawa II
Obok Hermesu jest maly budynek z napisem OLTUS w tym budynku, tylko wejscie obok jest Świerk moze niech jedna osoba ma cos charakterystycznego, a res...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2956#2956"
 Nastepna wyprawa II
Obok Hermesu jest maly budynek z napisem OLTUS w tym budynku, tylko wejscie obok jest Świerk moze niech jedna osoba ma cos charakterystycznego, a res...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2955#2955"
 Obiekty i tereny wokół Skarżyska godne uwagi
Parszów wzmiankowany jest już w XVI w. jako ośrodek przemysłowy. W 1532 r. istniała tu kuźnica wodna, wymieniana powtórnie w 1644 r. jako własność dwo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1714#1714"
 Koniec ze szkołamiRe: koniec ze szkolami
Świetnie, zamknijmy kolejno wszystko. Początkowo zakłady pracy, szkoły- nieliczne ośrodki kultury w mieście, potem całą resztę. I za parę lat miasto S...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1509#1509"
 Koniec ze szkołami
Subwencja oświatowa nie jest naliczna na budynek szkolny tylko na ucznia. Im wieksza liczba uczniów tym więcej pieniędzy. Jesli zmniejza sie liczba uc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1358#1358"
 Przyszłość Meskomesko...
W Mesko zaczela sie prywatyzacja.Pierwsze efekty to pozar lakierni na budynku kuchni gazowej.Zrobili to "profesjonalisci"przy wycinaniu zlomu.Tylko ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120#120"
Niniejsza strona nie jest ani w sposób finansowy, ani organizacyjny związana z żadną organizacją państwową, samorządową czy inną. Wykonanie i redagowanie: Rafał Zieliński
Skarżysko-Kamienna On-Line - Pierwszy Prywatny Portal miasta i powiatu Skarżysko-Kamienna - www.skarzysko.org
Tworzenie strony: 7.149 sekund