Skarżysko-Kamienna On-Line - Szukaj na Skarzysko.org

SZUKAJ NA SKARZYSKO.ORGPUBLICYSTYKA i ARTYKUŁY <---- szukaj tylko tu

 Zbrodnie w przyzakładowym obozie pracy koncernu „HASAG” w Skarżysku – Kamiennej
PODTYTUŁ - Longin Kaczanowski

Wstęp Badając historię lat II wojny światowej w Skarżysku – Kamiennej nie sposób jest pominąć dzieje przyzakładowego obozu pracy, który istniał w mieście w latach 1941 – 1944 przy dawnej Państwowej Fabryce Amunicji, pozostającej w lat...>>

DATA - 2007-12-08 22:54:56

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=605
 Witold Poziomski
PODTYTUŁ -

Urodził się 14 grudnia 1876 roku w miejscowości Wysokie Litewskie w rodzinie urzędniczej. W domu rodzinnym kultywowano ideały naszych „wieszczów", wychowywał się więc w atmosferze prawości, honoru, patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Szkołę śred...>>

DATA - 2007-10-04 22:58:05

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=586
 Spojrzenie wstecz (na stan wojenny)
PODTYTUŁ -
Opracowanie dla Skarżyskiego On-Line  Spojrzenie na stan wojennyWojciech Markiewicz
Na każdym kroku w szesnastomiesięcznej działalności spotykaliśmy był odczuwany odwet władzy. W końcu po szesnastu miesiącach trwania odnowy społecznej Rada Państwa w nocy z 12 na 13 grudzień 1981 wprowadziła stan wojenny.   Przewodniczący utw...>>

DATA - 2006-12-12 09:07:03

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=519
 Awifauna Skarżyska-Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ - Uzupełnienie II
Poniższy artykuł jest uzupełnieniem opublikowanych wcześniej: Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy Awifauna Skarżyska – Kamiennej i najbliższej okolicy.Uzupełnienie
Ryszard Sowa Cieszy, że informacje zawarte w artykułach „Awifauna Skarżyska- -Kamiennej i najbliższej okolicy" oraz w „Uzupełnieniu I", zamieszczo- nych w Skarżyskich Zeszytach Ligi Ochrony Przyrody nr 7 z 2003 r. i nr 8 z 2004 r. - dod...>>

DATA - 2006-09-30 11:44:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=266
 ks. Kazimierz Sykulski
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
Beatyfikowany ks. Kazimierz Tomasz Sykulski (1882 – 1941) (na podstawie własnych badań zawartych w: Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, red. Krzysztof Zemeła, Grzegorz Miernik, wyd. PiS, Skarżysko – Kamienna 1999, s. 300...>>
Kazimierz Tomasz Sykulski urodził się 29 grudnia 1882 roku w Końskich jako 9 dziecko Michała Sykulskiego i jego drugiej żony Tekli z Cybińskich. Dwa dni później w Sylwestra 1882 r. w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja ...>>

DATA - 2006-04-25 14:29:53

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236
 Ulica Ekonomii
PODTYTUŁ - Janusz Ostaszewski
Janusz Ostaszewski. Urodzony w Warszawie 16 lutego 1939 r. W Skarżysku - od sierpnia 1939 r. Dwie klasy w Gimnazjum im. A. Witkowskiego, matura - przymusowo w gimnazjum na Górnej Kolonii w roku 1956. Mistrz i rekordzista Polski w rzucie dyskiem w...>>
W 1986 roku opublikowałem w tygodniku „Życie Gospodarcze” z 21-28 grudnia felieton, zatytułowany „Ulica Ekonomii”. „ Mają swoje ulice astronomowie i fizycy, lekarze i inżynierowie, ma matematyka i cybernetyka – pis...>>

DATA - 2006-04-06 09:07:09

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=230
 Sześć Kulek Tadeusza Matejszczaka
PODTYTUŁ -
...Według mnie mówił Matejszczak Leo Metza zapisał się w historii okupacyjnej Skarżyska jako zbrodniarz wojenny. Przed rokiem 1939 służył w policji państwowej w Wieluniu i najprawdopodobniej już wówczas należał do hitlerowskiej piątej k...>>
Metza – Był barczysty, wysoki, groźny. Chłop jak byk- - Miał zajęczą wargę... Drobny ten szczegół uwydatniał chyba na twarzy Metzy znamiona okrucieństwa i pogardy, zwłaszcza gdy patrzyli na niego wylęknieni aresztanci. Łatwo było o śmie...>>
wg. opowiadania Tadeusza Matejszczaka redaktorowi Świętosławowi Krawczyńskiemu, który później w 1983r. uwiecznił to wydarzenie w swojej książce pt. „Raptularz Świętokrzyski”.
DATA - 2005-08-24 22:17:30
Materiał nadesłała AsiaSkarzysko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=195
 Suchedniów w dwudziestoleciu miedzywojennym.
PODTYTUŁ - Halina Radziejewska, Andrzej Sułko
Materiały do historii osady.
1. Administracja. Rada Gminy i ludność . W dniu 11 listopada roku po 123-letniej niewoli powstała znów niepodległa Rzeczypospolita Polska. W odnowionej strukturze administracyjnej kraju Suchedniów znalazł się v starostwie i województwie k...>>

DATA - 2005-08-20 17:58:25

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194
 Andrzej Bałtruszajtis
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
Andrzej Bałtruszajtis – działacz społeczny i oświatowy. Druk: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. IV, red. Grzegorz Miernik, Kielce 2003, s.105-114.
Przez kilka lat, ten zasłużony dla naszego regionu Litwin z pochodzenia, zabiegał o polskie obywatelstwo 1. Otrzymał je po pokonaniu wielu urzędniczych barier decyzją wojewody kieleckiego w dniu 2 kwietnia 1924 r. 2 Społeczność osady Kamiennej, nie...>>

DATA - 2005-07-09 13:19:07

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=181
 Suchedniów w latach 1830- 1918.
PODTYTUŁ - Anna Pasek
Anna Pasek "Zeszyty Suchedniowskie " - 1987
Wiek XIX to v dziejach Polski epoka wielkich zrywów narodowo-wyzwoleńczych Jak przeżyli te czasy mieszkańcy Suchedniowa i jego okolic ? Od wieków żyli z żelaza - i przy jego pomocy służyli teraz sprawie narodowej. Ta w czasach obu powstań wy...>>

DATA - 2005-06-24 22:59:58

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=178
  Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W okresie rozbiorów cz. II.
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła

Produkcja gospodarki chłopskiej Podstawą działalności gospodarstwa chłopskiego była produkcja roślinna. Była ona przeznaczona głównie na użytek własny.Istniejące nadwyżki chłop mógł zbyć na targach lub jarmarkach w najbliższych ośrodkach miejski...>>

DATA - 2005-06-11 14:32:51

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=176
 Od Suchyni - Do Suchedniowa.
PODTYTUŁ - Mariusz Pasek
Mariusz Pasek "Zeszyty Suchedniowskie " - 1987 I. Początki rozwoju górnictwa i hutnictwa
Trudno dokładnie powiedzieć kiedy człowiek zapoczątkował zmiany cywilizacyjne terenów dzisiejszego Suchedniowa. Pewne jest jednak, że nastąpiło to bardzo dawno,może nawet dwa tysiące lat temu. Początki tej miejscowości wiążą się bowiem ścisle z dz...>>

DATA - 2005-06-07 15:01:47

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172
 Historia Powstania Cmentarza Partyzanckiego.
PODTYTUŁ - Edward Paszkiel "Pozew"
Wojenny Cmentarz Partyzancki Żołnierzy Armii Krajowej
Autor Paweł Rzuchowski Na terenie Skarżyska-Kamiennej , w odległości 3 km od Skarżysko-Książęce (osiedle w Skarżysku)w tej samej mniej więcej odległości od Pogorzałego oraz około 4,5 km od wsi Łazy, znajduje się Cmentarz Partyzancki Żołnier...>>

DATA - 2005-05-20 00:15:30

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=166
 Władysław Wasilewski „Oset”
PODTYTUŁ -

Władysław Wasilewski „Oset” (1921 - 1943) Syn Stanisława i Konstancji. Urodzony 9.V.1921. Znalazł się w Skarżysku-Kamiennej w wyniku różnorodnych powikłań losowych całej rodziny Wasilewskich. Urodził się na Wołyniu...>>

DATA - 2004-12-15 02:51:55

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=138
 Stan badań nad dziejami osadnictwa na obszarze rezerwatu archeologicznego Rydno
PODTYTUŁ - Piotr Kardyś

Trudności ze znalezieniem w literaturze popularnonaukowej informacji o Rydnie skłaniają ponownie do próby zasygnalizowania problematyki badawczej obszaru położonego wzdłuż północnych brzegów Kamiennej, na odcinku od Skarżyska do Wąchocka (S. Gilew...>>

DATA - 2004-08-28 05:16:11

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=131
 Bóg – Skarżysko – polska łza
PODTYTUŁ - Bożena Piasta

Chyba nie ma w Polsce miejscowości bez męczeńskiej krwi drugiej wojny światowej. Są zaznaczone egzekucjami, zbiorowym mordem, pacyfikacją, obozami zagłady, zemstą za patriotyczną postawę ludności cywilnej. Już w grudniu 1939 r. początek krwawej serii...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=110
 Pośpiech prezydenta.
PODTYTUŁ - Jan Janiec

Przegłosowali. Rada Miasta 15 głosami za, przy 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w MUK sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej i zawarcia umowy z Almax sp. z o.o. o warunkach przystąpienia do s...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=113
 Cmentarz żydowski
PODTYTUŁ -
Cmentarz jest położony w sąsiedztwie Cmentarza Komunalnego na Łyżwach
Społeczność żydowska istniała tu już prawdopodobnie w 1891 roku, kiedy to utworzony został cmentarz. W 1921 roku w mieście mieszkało 1590 Żydów, co stanowiło 19,5% ogółu populacji. 11 kwietnia 1953r. na cmentarzu tym pochowany został dr Zunde...>>

DATA - 2003-12-30 15:38:14
Artykuł pochodzi ze strony http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-s.html Tłumaczył na polski Ijon Tichy (Jest to możliwie najwierniejsze tłumaczenie, oryginalny tekst był jednak bardzo chaotyczny, zawierał najwyraźniej sprzeczne dane, a mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=54
 Rezerwat "Ciechostowice"
PODTYTUŁ -

REZERWAT „CIECHOSTOWICE”. Położenie i klimat      Rezerwat „Ciechostowice" znajduje się na terenie gminy Bliżyn w leśnictwie Ciechostowice i nadleśnictwie Skarżysko. Zgodnie z podziałem fizyczno-...>>

DATA - 2003-12-27 12:10:27

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=52
 Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ -
Awifauna Skarzyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
Skarżysko–Kamienna położone jest pośród zalesionych wzgórz, których względna różnica wysokości w granicach miasta przekracza 125 m. Duże kompleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej (obecnie jest to kilkadziesiąt tys. ha) - szczególnie...>>

DATA - 2003-12-24 06:20:04

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=51
 Nadleśnictwo Skarżysko
PODTYTUŁ -
Historia, walory przyrodnicze, zasady gospodarowania w lasach, zagrożenia
Rys historyczny. Historia Nadleśnictwa Skarżysko jest ściśle związana z przeszłością obszaru leśnego Gór Świętokrzyskich. Do końca 1788 roku lasy w okolicach miejscowości Rataje stanowiły dobra kościelne, należące do biskupów krakowskich....>>
Materiał pochodzi ze “Skarżyskich Zeszytów Ligi Ochrony Przyrody” nr. 7
DATA - 2003-12-11 09:28:28
Autor - Henryk Pasteczka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
 Rozwój przemysłu do XVIII w.
PODTYTUŁ - Zenon Guldon, Jacek Wijaczka
Celem niniejszego artykułu jest próba syntetycznego przedstawienia zasadniczych etapów rozwoju przemysłu na tle przemian osadniczych w części doliny Kamiennej, nie bez racji określanej mianem pracowitej rzeki. Osady, które weszły później w skład Skar...>>
Już w 1179 r. powstał tu jednak klasztor cystersów. Od końca XI w. funkcjonował tu ośrodek rezydencjonalny, złożony z książęcego palatium i kaplicy 1 . W 1657 r. w należącym do parafii wąchockiej Skarżysku Kościelnym utworzono nowa parafie,...>>
na podstawie pracy : Zenon Guldon, Jacek Wijaczka pt "ROZWÓJ PRZEMYSLU NA TLE PRZEMIAN OSADNICZYCH W REJONIE SKARZYSKA-KAMIENNEJ DO KONCA XVIII WIEKU"
DATA - 2003-03-18 00:34:07

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=29
 Szlaki turystyczne
PODTYTUŁ - Szlaki wokół Skarzyska

Szlaki turystyczne w okolicach naszego miasta Skarżysko-Kamienna ze względu na swoje centralne położenie na skrzyżowaniu linii kolejowych i dróg bitych oraz ze względu na otaczające miasto duże kompleksy leśne, stanowi doskonały punkt wypadowy dla w...>>

DATA - 2002-09-22 13:58:00

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16
 Zabytki
PODTYTUŁ - Co warto zobaczyć w Naszym mieście?
Skarżysko-Kamienna nie posiada wielu zabytków, co wynika z faktu młodego wieku miasta. Istnieje jednak kilka ciekawych obiektów godnych polecenia.
Domek fabrykanta staszicowskiej huty Rejów wybudowany w latach 1836-38 Dróżniczówka z XIX/XX w. przy ul. Krakowskiej Wieża gichtociągowa, pozostałość Zakładu Wielkopiecowego z XIX/XX w. przy ul. Fabrycznej Cmentarz rzymsko-katolicki z ok. 1885...>>

DATA - 2002-07-24 11:02:11
rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
 Historia
PODTYTUŁ - Krótka historia miasta
Skarżysko-Kamienna, miasto powiatowe (od 1999) w północnej części województwa świętokrzyskiego, nad Kamienną, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego. W skład powiatu wchodzą: miasto Skarżysko-Kamienna ora...>>
Dzieje miasta Pierwszy człon nazwy miasta Skarżysko - (dawniej Karszycko, od wyrażenia przyimkowego "z Karszycka" powstała obecna forma Skarżysko) w dokumentach potwierdzona jako Scarzysko (1260r.) lub Karszycko (1275r.), językoznawcy wywodzą od n...>>

DATA - 2002-07-09 02:26:10

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5

NEWSY<---- szukaj tylko tu

 Policjant zawsze na służbie
Policjanci ze skarżyskiej komendy, w czasie wolnym od służby, zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 17 do 41 lat, którzy demolowali cmentarz. Za to pr...>>
DATA - 2014-03-18 01:08:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6294"
 Kursowanie autobusów MKS w okresie świąt
W dniu 23 grudnia 2013r. autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze (bez kursów wykonywanych w dni nauki szkolnej).
DATA - 2013-12-12 12:41:43 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6173"
 Akcja „Znicz 2013” - podsumowanie
Skarżyscy policjanci zakończyli akcję pod nazwą „Znicz 2013”. Głównym jej celem było zapewnienie użytkownikom dróg bezpiecznego dotarcia d...>>
DATA - 2013-11-04 15:41:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6112"
 Zmiany w rozkładzie jazdy MKS
Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. informuje, że od dnia 2 września 2013r. wprowadza zmiany na liniach nr: 1, 12, 14 w następ...>>
DATA - 2013-08-26 14:20:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6015"
 Zmiany w kursowaniu autobusów MKS
Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku Kamiennej informuje , że od dnia 29.06.2013r zostaje wprowadzony I etap reorganizacji (cięcia) linii auto...>>
DATA - 2013-06-21 13:41:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5955"
 Cmentarz Partyzancki 2013
Na terenie Skarżyska-Kamiennej , w odległości 3 km od Skarżysko-Książęce (osiedle w Skarżysku)w tej samej mniej więcej odległości od Pogorzałego oraz ...>>
DATA - 2013-05-13 14:52:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5887"
 Spopielarnia zwłok powstanie w Skarżysku?
Przedsiębiorstwo Handlowe "Kryst-Mar" ze Skarżyska złożyło w starostwie powiatowym wniosek o pozwolenie na jej budowę. Krematorium mogłoby zacząć dzia...>>
DATA - 2012-05-08 09:27:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5546"
 Wymordowali Polaków, nie oszczędzili nawet niemowląt
Michniów, wieś w gminie Suchedniów, stał się "Golgotą wsi polskiej" i symbolem 817 wsi spacyfikowanych w czasie II wojny światowej. W 1943 roku Niemcy...>>
DATA - 2012-03-14 21:47:35 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5463"
 HASAG
Słowo „HASAG kojarzy się w Skarżysku-Kamiennej z okresem II wojny światowej, kiedy Państwowa Fabryka Amunicji ( obecnie Mesko lub jak kto woli B...>>
DATA - 2011-12-01 15:38:45 | AUTOR - tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5430"
 Spokojny dzień Wszystkich Świętych w Skarżysku
W powiecie skarżyskim 1 listopada minął spokojnie, do wieczora nie zdarzył się żaden wypadek ani inna groźna sytuacja.
DATA - 2011-11-02 00:02:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5414"
 72 rocznica wybuchu wojny
1 września, jak co roku, odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Od tego tragicznego wydarzenia minęło już 72 lata. Główne o...>>
DATA - 2011-09-07 21:01:21 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5387"
 Interaktywna mapa cmentarza
Gmina Skarżyska-Kamiennej przeprowadziła Inwentaryzację Cmentarza Komunalnego przy ul. Langiewicza. W trakcie realizacja zadania sprawdzono dokładnie ...>>
DATA - 2010-10-29 19:15:51 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5318"
 Obchody Święta Niepodległości
  Narodowe Święto Niepodległości to polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 191...>>
DATA - 2009-11-10 13:59:42 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4691"
 zbiorka podsumowanie
  W dniach 31.X-1.XI odbyła się zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym Św. Józefa Oblubieńca zorganizowaną przez Komitet ...>>
DATA - 2009-11-04 15:25:27 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4649"
 KWESTA RATUJMY BLIŻYŃSKIE ZABYTKI !
  W dniach 31 października i 1 listopada 2009 roku na Cmentarzu Parafialnym w Bliżynie została przeprowadzona kwesta na renowację ogrodzenia kościółka...>>
DATA - 2009-11-03 13:03:33 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4641"
 Spokojny weekend na drogach
  Tym razem kierowcy się spisali. Mimo dużego ruchu w ciągu trzech dni na świętokrzyskich drogach doszło tylko do dziesięciu wypadków. Niestety, zginę...>>
DATA - 2009-11-01 21:57:06 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4627"
 Kursowania autobusów MKS w dniu 01-11-2009r.
  W dniu 01-11-2009r. autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni świąteczne, a ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy i linie...>>
DATA - 2009-11-01 20:53:49 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4626"
 Ratujmy kieleckie cmentarze
  1 i 2 listopada przed kieleckimi cmentarzami kielczanie zbierać będą pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków.
DATA - 2009-10-31 18:15:27 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4618"
 Pomóżmy rartować zabytki. Kwesty na skarżyskich cmentarzach
  W trzech gminach powiatu skarżyskiego w dniu Wszystkich Świętych będą prowadzone zbiórki. Organizują je różne instytucje, łączy wspólny cel - ratowa...>>
DATA - 2009-10-30 18:15:28 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4616"
 RATUJMY BLIŻYŃSKIE ZABYTKI !
  Jak co roku, w dniach 31 października i 1 listopada 2009 roku na Cmentarzu Parafialnym w Bliżynie zostanie przeprowadzona kwesta na renowację murowa...>>
DATA - 2009-10-29 18:34:12 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4612"
 Kursowanie autobusów MKS
  W dniu 31-10-2009r. autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni wolne, a ponadto uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe w...>>
DATA - 2009-10-29 17:51:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4610"
 AKCJA „ZNICZ 2009”
  Jak co roku w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych na drogach województwa świętokrzyskiego będzie więcej policyjnych patroli, które ...>>
DATA - 2009-10-29 17:33:39 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4608"
 Świętokrzyskie: odkryto szczątki ludzkie i węży
  Szczątki ludzkich kości w grobowcach sprzed około sześciu tysięcy lat, czyli z okresu środkowego neolitu, odkryto podczas prac archeologicznych w To...>>
DATA - 2009-10-18 00:42:15 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4548"
 70 rocznica ataku ZSRR na Polskę upamiętniona
  17 września 2009 roku minęła 70 rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę. Z tej okazji wiązanki kwiatów na grobach żołnierzy września 1939 roku zł...>>
DATA - 2009-10-07 16:39:11 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4478"
 Plaga dzikich poszukiwaczy skarbów
Dwa razy w ciągu ostatnich kilku dni archeolodzy przyłapali nielegalnych poszukiwaczy zabytków. W pierwszym przypadku przeszukiwali wykrywaczami metal...>>
DATA - 2009-08-18 11:52:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4429"
 Co na to Konserwator Zabytków?
od koniec czerwca 2009 roku Prezydent Miasta Roman Wojcieszk złożył wniosek do Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w celu wszczęcia post...>>
DATA - 2009-08-17 10:10:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4428"
 Zmarł Druh Wiesław
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w niedzielę 2 sierpnia 2009 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie nasz Przyjaciel, Druh podharcmi...>>
DATA - 2009-08-06 15:04:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4414"
 Na cmentarzu straciła równowartość pięciu tysięcy
62-letnia kobieta, która porządkowała grób na cmentarzu w Łącznej, została okradziona - ktoś jej ukradł torebkę, którą położyła na nagrobku
DATA - 2009-07-04 10:52:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4309"
 Wandalizm na Cmentarzu
W dniu dzisiejszym (lub ostatniej nocy) na cmentarzu w Mroczkowie zdewastowano 8 grobów. Zniszczenia stwierdził w poniedziałek 22 czerwca pracownik fi...>>
DATA - 2009-06-22 17:54:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4258"
 Związek Żołnierzy AK - zaprasza
W dniu 10 maja 2009 r. o godz. 14.00 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat i Środowisko Szaraków w Skarżysku-Kaminnej, organizuje uroc...>>
DATA - 2009-05-06 18:14:15 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4073"
 Ktoś zbezcześcił grób, oblewając go farbą
O zdarzeniu poinformował nas pan Andrzej ze Skarżyska. Jego szwagierka udała się na rodzinny grób na cmentarzu w dzielnicy Zachodnie. - Na miejscu oka...>>
DATA - 2009-04-21 20:11:53 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3984"
 Będziemy dbali o Miejsca Pamięci
Wielokrotnie był poruszany na forum problem zapomnianych miejsc poległych żołnierzy z września 39 roku i nie tylko.
DATA - 2009-04-08 07:03:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3910"
 Prace przy drzewach na cmentarzu na Zachodnim
Na cmentarzu położonym w dzielnicy "Zachodnie" trwają prace związane z przycinaniem mieszczących się na tej nekropolii drzew. Ekipy licząca kilku prac...>>
DATA - 2009-04-07 16:07:31 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3908"
 Makabryczne szczegóły rzezi psów w Łącznej
Bestialsko zabite zwierzęta zostawił w lasku przy cmentarzu. Sprawcy takiego czynu grożą nawet dwa lata więzienia.
DATA - 2009-03-25 17:53:32 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3821"
 Makabra! Powiesili psy koło cmentarza
W gminie Łączna ktoś powiesił dwa psy w lasku przy cmentarzu parafialnym. Jak informuje jeden z naszych czytelników, zwierzęta wisiały na drzewie prze...>>
DATA - 2009-03-24 15:35:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3810"
 Pożegnanie Zamordowanego Dziecka
W dniu 23 marca 2009 odbył się w Skarżysku pogrzeb noworodka, którego ciało znaleziono na taśmociągu sortowni śmieci Almax.
DATA - 2009-03-23 14:16:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3803"
 Pogrzeb zamordowanego noworodka w poniedziałek
W poniedziałek w kościele pod wezwaniem Świętego Brata Alberta odbędzie się pogrzeb noworodka, odnalezionego w ubiegły czwartek w sortowni śmieci w Sk...>>
DATA - 2009-03-19 16:30:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3789"
 Modernizacja Szlaków Pamięci.
Prezydent Roman Wojcieszek podpisał w Kielcach preumowę dotyczącą modernizacji szlaku martyrologii, która zostanie przeprowadzona w 2009-2010 w Skarży...>>
DATA - 2009-03-09 10:32:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3739"
 Śmieci na szlaku marszu powstańczego
Ponad 300 osób wzięło udział w marszu powstańczym z Suchedniowa do Bodzentyna.
DATA - 2009-01-27 05:42:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3547"
 Pamiętali o Rocznicy
Starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Leszek Lepiarz, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Artur Berus i naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w ...>>
DATA - 2009-01-17 11:34:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3507"
 Pokaz fajerwerków na Zachodnim
W dniu 1 stycznia na boisku koło cmentarza na Zachodnim odbył się coroczny pokaz fajerwerków.
DATA - 2009-01-01 22:05:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3442"
 Byliśmy hojni podczas kwest
Prawie 20 tysięcy zebrano podczas kwest prowadzonych w dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym w Skarżysku, Bliżynie i Suchedniowie.
DATA - 2008-11-04 11:58:40 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3185"
 Kwesta w BLIŻYNIE
1 i 2 listopada na bliżyńskich cmentarzach przeprowadzono kwestę. Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna zbierali pieniądze na odno...>>
DATA - 2008-11-03 13:06:41 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3180"
 Modliliśmy się i zbieraliśmy pieniądze na remonty cmentarzy
W powiecie skarżyskim tysiące ludzi odwiedzało w sobotę i niedzielę groby najbliższych. Sprzyjała temu doskonała pogoda. W trzech miejscach prowadzono...>>
DATA - 2008-11-02 13:49:51 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3178"
 Jak bezpiecznie dojechać na cmentarz
Informujemy, jak najlepiej dojechać do cmentarzy w powiecie skarżyskim. Podajemy najważniejsze informacje dla kierowców i pieszych.
DATA - 2008-10-30 14:43:04 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3170"
 Kursy autobusów MKS w dniu 10 listopada
W dniu 10-11-2008 r. autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni wolne od pracy, a ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy i lin...>>
DATA - 2008-10-30 14:28:49 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3169"
 AKCJA ZNICZ 2008
Organizacja ruchu drogowego w pobliżu cmentarzy w dniu 1 listopada 2008. Ręczna regulacja ruchem drogowym przez funkcjonariuszy SRD będzie prowadzona...>>
DATA - 2008-10-30 12:56:13 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3168"
 Jak dojechać do cmentarzy w Święto Zmarłych
Już od 31 października 2008 r. na terenie miasta Skarżysko-Kamienna zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego. A to w związku ze Świ...>>
DATA - 2008-10-28 11:12:35 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3158"
 Kursy autobusów MKS w dniach 1 - 2 listopada 2008
W dniu 01-11-2008 r. autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni świąteczne, a ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy i linie ...>>
DATA - 2008-10-20 12:39:29 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3125"
  Dzisiaj pogrzeb Tadeusza Matejszczaka
W wieku 84 lat zmarł major Wojska Polskiego, harcmistrz Tadeusz Matejszczak, pseudonim „Kciuk”.
DATA - 2008-09-24 15:55:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3035"
 Złapali złodzieja okradającego groby
Udało się schwytać złodzieja okradającego nagrobki. 49 – letniego suchedniowianina na gorącym uczynku przyłapał kościelny.
DATA - 2008-09-12 13:33:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2998"
 Apel o zwrot łańcuchów z grobowca Witwickich
Prawnuk Jana Witwickiego, Marek Rytych, prosi o zwrot zabytkowych żeliwnych łańcuchów, zabranych z rodzinnego grobowca Witwickich z cmentarza w Skarży...>>
DATA - 2008-08-22 20:17:00 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2941"
  Skarżysko pożegnało trenera Krzysztofa Wolińskiego
Setki mieszkańców Skarżyska Kamiennej, powiatu skarżyskiego, z Odrowąża, Kielc, Radomia, Gdańska, Łodzi, Warszawy, Krakowa pożegnało w czwartek trener...>>
DATA - 2008-08-14 18:43:12 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2922"
 Pogrzeb trenera Krzysztofa Wolińskiego w czwartek
Pogrzeb nagle zmarłego w minioną sobotę w Spale, trenera lekkoatletów Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego, Krzysztofa Wolińskiego odbędzie się w czwar...>>
DATA - 2008-08-12 16:14:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2911"
 Rzeźba, fotografia i malarstwo w Skarżysku
Cztery wystawy w Miejskim Centrum Kultury. Są rzeźba, fotografia i malarstwo większości skarżyskich artystów.
DATA - 2008-08-08 09:16:30 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2895"
 Dewastacja grobu Witwickich.
W ciągu kilku ostatnich dni zostało zdewastowane otoczenie zabytkowego grobowca Witwickich za cmentarzu na Zachodnim. Sprawca bądź sprawcy zniszczyli ...>>
DATA - 2008-08-08 08:20:09 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2894"
 Organizacja ruchu przy skarżyskich cmentarzach
W dniu 1 listopada należy się spodziewać utrudnień w ruchu przy skarżyskich cmentarzach.Poniżej podajemy zasady jakie będą obowiązywać w dniu Wszystki...>>
DATA - 2007-10-31 14:45:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2299"
 Krzyż Wielki Odrodzenia Polski dla księdza Wójcika
Prymas Stefan Wyszyński, kiedy spotykał się z księdzem Wójcikiem, pozdrawiał go słowami: "Witaj, Józefie, umiłowany przez władzę ludową!". Bywali u ...>>
DATA - 2007-09-10 15:23:02 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2207"
 Złodzieje pamięci...
W powiecie coraz częściej giną części pomników. Złomiarze nie potrafią uszanować grobów tych, którzy zginęli za Polskę. Złodzieje niszczą kolejne m...>>
DATA - 2007-04-01 20:25:34 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1985"
 Z buciorami w ojcowiznę
Jak zakończy się spór pomiędzy gminą, a rodziną Supernaków? Z buciorami w naszą ojcowiznę Wystarczyło zaledwie 60 metrów, aby skłócić ze sobą urzę...>>
DATA - 2007-01-04 17:22:52 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1825"
 Kwesta na bliżyńskich cmentarzach
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BLIŻYNA INFORMUJE: W CZASIE KWESTY NA KOŚCIÓŁEK ŚW. ZOFII W DN. 29X i 1XI ZEBRANO 4 577, 52 zł WSZYSTKIM OFIARODAW...>>
DATA - 2006-11-01 23:38:58 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1720"
 Generał Heda w szpitalu
SKARŻYSKO KAMIENNA. Generał Antoni Heda „Szary” dostał udaru mózgu podczas uroczystości w Skarżysku. Przebywa w szpitalu. Jego stan jest p...>>
DATA - 2006-08-24 15:55:11 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1645"
 Powiat skarżyski dzisiaj
Głównym tematem Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) w dniu 29 grudnia 2005 była aktualna sytuacja, jaką dostrzegamy na rynku pracy w powiecie skarżyski...>>
DATA - 2005-12-29 22:16:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1363"
 Stan wojenny 13.12.1981.
Nieprzedawnione Nie wszyscy pamiętamy stan wojenny wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. Tej nocy na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ...>>
DATA - 2005-12-12 22:20:45 | AUTOR - cafeLatte
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1334"
 Kwesta w Bliżynie
1 listopada 2005 na bliżyńskich cmentarzach odbyła się kwesta na remont dachu zabytkowego kościółka św. Zofii. Kwestowali członkowie Towarzystwa Przyj...>>
DATA - 2005-11-02 00:19:53 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1266"
 Znowu przyszedł
Znicze, kwiaty oraz metalowe krzyże to przedmioty, które najczęściej kradzione są z cmentarzy. Policja alarmuje, że przed dniem zmarłych kra...>>
DATA - 2005-10-19 15:50:31 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1238"
 Mieszkańcy Michniowa policzą straty.
Mieszkańcy spalonego w czasie wojny Michniowa będą zbierać dowody strat majątkowych, jakie ponieśli przez Niemców. Być może zorganizują pikietę pod am...>>
DATA - 2005-05-23 12:17:29 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=985"
 Jak w Starachowicach rozwiązują problem bezdomnych zwierząt
Wyważyli sztachety i przez dziurę w płocie wyciągali psy, potem weszli na posesję - opowiada Marzena Krzętowska, która opiekuje się bezdomnymi zwierzę...>>
DATA - 2005-05-19 21:09:43 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=974"
 Na polu i na cmentarzu...
Znani sportowcy z naszego regionu w różny sposób musieli zarabiać na życie. . . Różnych zajęć imał się też Rafał Wójcik, czołowy polski lekkoatleta....>>
DATA - 2005-04-02 12:45:39 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=864"
 Wielkanoc u naszych VIP-ów...
Jak wyglądała tegoroczna Wielkanoc w domach znanych skarżyszczan. Co znalazło się na ich świątecznych stołach? Specjalnie dla "Echa Skarżyska" o swoic...>>
DATA - 2005-04-01 11:00:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=862"
 Skradziono krzyże z cmentarza w Suchedniowie.
Kilkanaście krzyży z mosiądzu ukradli złodzieje z cmentarza w Suchedniowe. Policja podejrzewa, że mogli je sprzedać w skupach złomu. Policja została p...>>
DATA - 2004-07-26 15:04:56 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=550"
 Inwestor na wysypisko.
Prezydent Skarżyska Waldemar Mazur zamierza wprowadzić jako inwestora do spółki podlegającej miastu Miejskie Usługi Komunalne ( zarządza ona m.in. w...>>
DATA - 2003-06-20 18:42:06 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=255"
 Przedwojenny Policjant odznaczony w Wielkiej Brytanii
Marian Wiktorowski, przed wojną policjant ze Skarżyska Kamiennej, po wybuchu wojny został wzięty do niewoli sowieckiej i był więziony na Łubiance. Zwo...>>
DATA - 2003-05-20 03:02:29 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=223"

KOMENTARZE<---- szukaj tylko tu

 Re: Cmentarz Partyzancki 2013
[*]
DATA - 2013-05-18 21:43:12 | AUTOR - speed22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5887&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Może Urząd Miasta wspomoże bo zaoszczędził na
lampkach i wieńcu nie zapalając ich i nie składając na grobie Poległych Żołnierzy Września 1939. o którym wielokrotnie pisałem. Grobowiec na cmentarzu...>>
DATA - 2009-09-06 19:23:58 | AUTOR - Tutejszy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4454&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wandalizm na Cmentarzu
Ręce opadają...:( Brak słów...Nie znam kary, która byłaby adekwatna do winy. :( Przecież te nagrobki to kupa kasy dla rodziny...:( O szacunku dla zmar...>>
DATA - 2009-06-22 21:24:22 | AUTOR - agiko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4258&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ktoś zbezcześcił grób, oblewając go farbą
"Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na cmentarzu brakuje miejsca. Wybuchają konflikty o każdy kawałek wolnej ziemi. Ponoć stare, opuszczone groby zn...>>
DATA - 2009-04-21 21:24:38 | AUTOR - Olistka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3984&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pożegnanie Zamordowanego Dziecka
Rozumiem ze jestes przeciwny robieniu zdjęć na cmentarzu. Tyle tylko że idąc tym tokiem rozumowania nie powinno sie pisać o tym noworodku, bo to też s...>>
DATA - 2009-03-23 19:58:48 | AUTOR - wozi
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3803&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Jak dojechać do cmentarzy w Święto Zmarłych
jak co roku i teraz to samo - to nie jest święto zmarłych!!!!!!!!
DATA - 2008-10-28 20:45:21 | AUTOR - koyotm
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3158&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyborcze wspomnienia - walka uliczna
a czego mozna się było spodziewać po komitecie wyborczym pana Mazura... pięknie zakleili plakaty Wojcieszka obok cmentarza i to w ciszę wyborczą. I gó...>>
DATA - 2006-11-29 08:45:33 | AUTOR - zuzia
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1778&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
gdyby porozwieszał plakaty obok cmentarzy i kościołów, to by mówili, że kupił głosy u moherów. młodzi widocznie wiedzą co jest dobre.
DATA - 2006-11-14 16:50:40 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
A owszem żałosne to i prawdziwe. Nigdzie na mieście nie było tyle plakatów Kobierskiego co przy Dworcu PKP i.... szkołach. Wystarczyło się przejechać ...>>
DATA - 2006-11-14 16:37:40 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Inwestycje na drogach krajowych
Ale po wyburzeniu Cmentarnej nowa droga bedzie przebiegac przez odludzia. Najpierw przez laki od krakowskiej a pozniej na tylach kosciola i przed cme...>>
DATA - 2006-02-22 17:59:54 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1454&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: I nie ma przeproś
Przecież jest tyle parkingów odśnieżonych np. koło cmentarza na Łyżwach mogli tam zaparkować i jedynką pod pracę podjechać. Co to za przykład daje ta...>>
DATA - 2006-01-23 17:05:15 | AUTOR - nonckiewicz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1403&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Plany budowy nowego lotniska pod Kielcami
nie rozumiem komentarza goscia z godziny 10.34 to co lepiej wybudowac 19 kościołow i 15 cmentarzy? a nie pomyślałeś głąbie ile ludzi może robote mie...>>
DATA - 2005-10-20 11:14:27 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1239&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Plany budowy nowego lotniska pod Kielcami
nie rozumiem komentarza goscia z godziny 10.34 to co lepiej wybudowac 19 kościołow i 15 cmentarzy? a nie pomyślałeś głąbie ile ludzi może robote mie...>>
DATA - 2005-10-20 11:13:42 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1239&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Rozmiary prefidii
Polecam dzial Historia jest troche o mniejszosci zydowskiej - roniez o cmentarzu
DATA - 2005-06-09 15:25:22 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1021&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Rozmiary prefidii
Dziękuje za przybliżenie fragmentów histoii, której nie znałem na tyle by prowadzić dyskusję. Cieszę, że w tej historii byli Polacy , którzy ratowali ...>>
DATA - 2005-06-09 13:54:27 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1021&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Rozmiary prefidii
Brak szacunku dla historii Skarżyska-Kamiennej, zwykły wandalizm i głupota wymagają napiętnowania a należy czynić starania by sprawcy dewastacji pomni...>>
DATA - 2005-06-09 12:04:29 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1021&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skandalista Kąkolewski
Krzysztof Kąkolewski - dziennikarz, reportażysta, autor scenariuszy filmowych, opowiadań i powieści. Napisał m.in.: "Co u pana słychać?" (wywiady ze...>>
DATA - 2004-11-28 12:55:50 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=658&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skradziono krzyże z cmentarza w Suchedniowie.
250 PLN to faktycznie nikła szkoda... Pozostaje kwestia sumienia bo nie wiem jak Wy ale ja w życiu nie ośmieliłbym siś tknąć krzyży z cmentarza!!! Poz...>>
DATA - 2004-08-10 02:11:43 | AUTOR - don_balon
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=550&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skradziono krzyże z cmentarza w Suchedniowie.
Zawsze musi coś zginąć dobrze że pomników już nie kradną:)
DATA - 2004-07-27 03:48:25 | AUTOR - resamber
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=550&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skradziono krzyże z cmentarza w Suchedniowie.
250zł to kosmiczna suma - tyle wina można za to kupić.
DATA - 2004-07-26 15:56:26 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=550&mode=flat&order=1&thold=-1"

SŁOWNIK REGIONALNY<---- szukaj tylko tu

 Koperlasek
czyli las Koperka, niewielki las sąsiadujący z cmentarzem na Zachodnim, był miejscem zabaw dla dzieci z ulicy L.Staffa i każde dziecko wiedz...>>
DATA - 2004-11-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=72"

BLOGI<---- szukaj tylko tu

 Powiat skarżyski dzisiaj
News"Głównym tematem Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) w dniu 29 grudnia 2005 była aktualna sytuacja, jaką dostrzegamy na rynku pracy w powiecie skar...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 12-30-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=219"
 Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?
Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa? http://www.rp.pl/artykul/404988.html Krzyż się źle kojarzył Piotr Zychowicz 12-12-2009,...>>
AUTOR - Ape | DATA - 12-16-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=433"
 Stan wojenny 13.12.1989.
"Nieprzedawnione Nie wszyscy pamiętamy stan wojenny wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. Tej nocy na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 12-13-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=215"
 Śledztwo w sprawie pustego grobu
Śledztwo w sprawie pustego grobu Sceptycy często pytają nas, dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie. Tymczasem to my powinniśmy ich pytać: dlaczeg...>>
AUTOR - ape | DATA - 05-29-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=424"

KALENDARIUM skarzysko.org<---- szukaj tylko tu


LINKI<---- szukaj tylko tu


KALENDARIUM<---- szukaj tylko tu

 - założenie cmentarza grzebalnego w Bzinie,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  pochowanie pięciu poległych partyzantów AK na terenie późniejszego Wojennego Cmentarza Partyzanckiego k. Skarżyska Książęcego
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - pochowanie pięciu poległych partyzantów AK na terenie późniejszego Wojennego Cmentarza Partyzanckiego k/Skarżyska Książęcego,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"

KSIĘGA GOSCI<---- szukaj tylko tu

 Mam prośbę. Szukam grobu dziadka pochowanego na cmentarzu katolickim w Skarzysku-Kam. w 1935 lub 1936 rCzy mam szanse go tu odszukac ?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Dziękuję za tę stronę . Jestem skarżyszczanką z urodzenia. Tutaj się wychowałam i spędziłam najpiękniejsze lata aż do matury. Obecnie mieszkam w Olkuszu ale Skarżysko jest mi nadal bardzo bliskie. Żadko tu przyjeżdżam a dzięki waszej stronie mogę być tutaj prawie codziennie. Szczególnie dziękuję za link cmentarza na Łyżwach i możliwość zapalenia wirtualnego znicza na grobie moich rodziców. Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu sukcesów
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 WITAM! JESTEM Z GDAŃSKA.POSZUKUJĘ GROBU WUJA BERNARDA JARECKIEGO, KTÓRY ZGINĄŁ RANNY W LEŚNICZÓWCE POD SKARŻYSKIEM ,W LIPCU 1943 ROKU.POCHOWANY ZOSTAŁ NA CMENTARZU DZIŚ JUZ NIECZYNNYM.MOŻE ŻYJĄ JESZCZE ŚWIADKOWIE TEGO ZDARZENIA,WIEZIONO GO WOZEM DRABINIASTYM DO SZPITALA W SKARŻYSKU.LEŚNICZÓWKA W KTÓREJ SIE UKRYWAŁ BYŁA W LESIE OKOŁO 30TU KM. OD SKARŻYSKA.NA NIEJ POZOSTAŁY ŚLADY KUL. NIESTETY NIE ZNAM NAZWY MIEJSCOWOSCI W KTÓREJ BYŁA LEŚNICZÓWKA.WUJ Z ZAWODU BYŁ LEŚNICZYM.BYŁABYM OGROMNIE WDZIĘCZNA ZA KAŻDĄ WIADOMOŚC
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Witam! Może ktoś mi pomoże szukam rodziny ze SK nazywają się Ruzik mieszkali na ul.Grzybowej (niewiem czy dobrze pamiętam przy torach dalej po drugiej stronie chyba cmentarz był) i Gębskich Marek i Grzegorz jeśli ktoś coś pamięta proszę o kontakt na maila Dzięki Agata
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 bzyku. jak bedziesz pod cmentarzem to nie sciagaj z Jarka characzu bo w tym roku wyremontowal tokarke i ci na niej wjazd na chate zrobi nagrobki zabierze i w glownej aleji na cmentarnej po szyje zakopie.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"

FORUM<---- szukaj tylko tu

 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
"Stary" cmentarz na Zachodnim, główna aleja, po 30 metrach po prawej - wyniosły, wspaniały w swej architekturze nagrobek na miejscu ostatniego spoczyn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175489#175489"
 Skarżyszczanie w Legionach PolskichSkarżyszczanie w Legionach Polskich
W bieżącym roku minęła 100-tna rocznica powstania Legionów Polskich. Wśród legionistów walczących o niepodległą nie zabrakło Skarżyszczan... zastanówm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175471#175471"
 Stary Młyn (ten sprzed 1800 roku)
Według inskrypcji figurkę ufundowali F. M. A. SOBIESZCZAŃSCY czyli Marianna i Aleksander....ale kto kryje się pod literą "F"? Nagrobek rodziny Sobies...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175462#175462"
 Bloko Uniwersum
Bloko Uniwersum - 5 Grabarz Jarosław (przy czym "grabarz" to bynajmniej nie nazwisko), mieszkał na pierwszym piętrze, pod numerem piątym. Spo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175217#175217"
 Ostatnie pożegnanieOstatnie pożegnanie
We wtorek 29 października, przedwcześnie, bo przeżywszy zaledwie 58 lat, odszedł od nas Daniel Karolak - człowiek szlachetny, mądry i dobry, emerytowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175211#175211"
 Stary Młyn (ten sprzed 1800 roku)
Trudno podać dokładną informację kiedy i w jakich okolicznościach Sobieszczańscy zostali właścicielami młyna we wsi Piaska...wiadomo, że rodzina ta po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175177#175177"
 ALE O CO CHODZI
w jakim celu córka Pana Prezydenta była namawiana do startu w wyborach samorządowych? Jeśli pewne zawody przechodzą z ojca na syna albo z matki na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175150#175150"
 STATUT MIASTA
. Skromnie myślę że niejaki Jan Józef który przed laty zaproponował miastu Skarżysku swoją wizję rozwoju upraszczał i czynił przejrzystymi wiele rz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175062#175062"
 Powstanie styczniowe w okolicy SkarzyskaPowstanie styczniowe w okolicy Skarzyska
Mamy 150 rocznice wielkiego zrywu narodowego, jest to okazja żeby przybliżyć te dzieje szczególnie pod kątem naszego miasta i powiatu. Świetny arty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174912#174912"
 Stare nazwy ulic.
Na cmentarzu na zachodnim przy głównej alei jest duży grobowiec gdzie są pochowane osoby, które zginęły w czasie nalotu (z jednej rodziny) i chyba tam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174769#174769"
 Stare nazwy ulic.
Jednak upieram się, że Centralna była. Mam korespondencję mojego dziadka z obozu koncentracyjnego w Policach i jego brata też z obozu z Niemiec i list...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174767#174767"
 MPK - MKS, historia i współczesność
Idąc za ciosem - zobaczmy jak przebiegały poszczególne trasy :) Połowa lat osiemdziesiątych cechowała się szczytowym rozwojem przedsiębiorstwa, ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174687#174687"
 MPK - MKS, historia i współczesność
Napewno 1 i 2, bo pamiętam jak mając kilka lat (jeszcze w latach 50-tych ub. wieku - he, się wydało :x ) jechałem takim Starciakiem-52 "dwójką" z cme...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174655#174655"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
. Byłem wczoraj na cmentarzu przy ul.Cmentarnej bo wyjeżdżam na kilka dni. Groby żołnierskie przed 1 września przy bramie ukwiecone i czyściutkie j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174614#174614"
 Jakie Skarżysko ?
. Był tu na forum kilka lat temu taki Wielki Wizjoner Jan Józef który 25 października 2006 ogłosił wszem i wobec: Program odbudowy i naprawy dla ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174586#174586"
 Czasy PRL-u w pryzmacie lokalnej prasy
"Słowo Ludu" Piątek, 3 listopada 1967r. Pół wieku Października http://i312.photobucket.com/albums/ll352/farciarz2008/P8100018.jpg W miastach i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174566#174566"
 Skarżyski słownik regionalny
Sektorki - baraki za delikatesami na zachodnim Las Koperka - las koło cmentarza na zachodnim,póżniej jednostka wojskowa. Wanny - miejsce kąpieli ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174539#174539"
 Mapa cmentarza-interaktywna
ej fajne, zapaliłem wirtualny znicz na grobie matki. Za darmoche. Pali się siedem dni. A jesli już mowa o wirtualnych cmentarzach widzieliście kiedyś ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174477#174477"
 Miejska Kastracja Zieleni...
Należy zwrócić uwagę że wycinane są (zawsze z uzasasdnieniem celowości wycinki) drzewa lisciaste. Jako przykład podam że na starym cmentarzu na zacho...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173599#173599"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Łyżwy, historyczna osada, dziś dzielnica miasta - miejsce składowania tysięcy ton odpadów i rozrastający się, niestety, cmentarz komunalny. Znajdująca...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173591#173591"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
" Śmieciożerek " Za górami, za lasami W mieście które nazwy ni ma Mieszkał w bloku pod 15-stką Chłop co lubił żreć jak świnia Tłusto, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173434#173434"
 Rok 1249 - Szczepanów
Posaday-Oleśnica-Dęby- Cioki-Młyn-Karwiccy-Opat-Konflikt interesów- Rejów-Kuźnica-kowale szczepanowscy Marcinków-Wąchock-Opat-Feliks Marcinek- Karwi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173240#173240"
 Rok 1249 - Szczepanów
Każdy Twój post to u mnie nowe pytania. 1.-- Piszesz: „ …W 1563 r. J.K. wszedł w długi spór z opatem wąchockim - Andrzejem Karwickim,&#...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173239#173239"
 Centrum miasta
czasochłonny dojazd autobusem na cmentarz chyba mamy inne pojęcie czasu.... A po jaki kij toi toi, który będzie smierdzial, pewnie ktoś się o niego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173084#173084"
 Centrum miasta
. W dwóch ostatnich postach pojawiło się nawiązanie do WC czy kibla jak kto woli, a że do trzech razy sztuka to może by wreszcie ktoś na stałe po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173071#173071"
 Blogerowi odbierz rację
Warto zastanowić się... Czy Ludzi niekompetentnych umysłowo obdarzają władzą ludzie im podobni???? Tego nie wiem ale domyślam się odpowiedzi n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172692#172692"
 Pogorzałe - Mogiła na Brzasku
Dlatego też moje pytanie-prośba: (...) Czy może ktoś dysponuje zdjęciami tych mogił sprzed renowacji cmentarza? Jeżeli tak to proszę o podanie ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172563#172563"
 Pogorzałe - Mogiła na Brzasku
Zaraz, zaraz - to nie jest przesądzone, to pewnie jest złudzenie optyczne spowodowane innym wyglądem. Gdy byłem tam bodaj w I-szej połowie lat 80-tych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172561#172561"
 Pogorzałe - Mogiła na Brzasku
Popieram ATA. Grób jest grobem, a nie miejscem które ma cieszyć oko (projektanta cmentarza).
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172560#172560"
 Pogorzałe - Mogiła na Brzasku
Pytanie mam. Chyba zasadnicze. Czy, przy przebudowie (nie mogę tego nazwać inaczej) , cmentarza była przeprowadzana ekshumacja pochowanych? Dlacz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172556#172556"
 Pogorzałe - Mogiła na Brzasku
No, to rzeczywiście niezły numer - spróbuj od ul. Turystycznej na os. Książęcym - droga prosta i oznakowana :) Ja chyba znalazłem. O ten cmentarz cho...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172554#172554"
 Mapa cmentarza-interaktywnaMapa cmentarza-interaktywna
Ponieważ link podany na stronie startowej do Interaktywnej mapy cmentarza jest uszkodzony podaję link właściwy Link działa!!! W zgłaszającą się w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172273#172273"
 Jedna wielka czarna mafia...
ATA mówisz i masz jeszcze więcej kosztów. ... dużych, kosztów, ... bardzo dużych kosztów. Ale zaznaczam jest to moje osobiste zdanie. To może...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172004#172004"
 Pogorzałe - Mogiła na Brzasku
Witam @farciarz - mam tę książkę w pdf-ie, rzeczywiście fajna @natasza - wiem, że mam zaległości ale trochę mnie usprawiedliwia fakt, że w Skarżys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171828#171828"
 Pogorzałe - Mogiła na Brzasku
Drogi michas'ie! Wnioskuję, że pomimo iż rozpoczynałeś swą wędrówkę na Pogorzałym nie odwiedziłeś cmentarza partyzanckiego, który mieści sie nieopodal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171825#171825"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Grób był odnowiony już w maju - byłem wtedy na cmentarzu i zaszedłem zapalić świeczkę i stanąłem jak oniemiały... To musiała zrobić jakaś firma gdyż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171474#171474"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
. Pamiętacie zapuszczony mało czytelny grób żołnierzy polskich poległych w dniach 7 - 9 września 1939 r . a znajdujący się na cmentarzu przy ul.Cme...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171466#171466"
 Komunistyczni mordercy
Komunistyczni mordercy z Katynia , Miednoje i Ostaszkowa może jeszcze za życia a może już po śmierci pozbawili polskich oficerów przedmiotów wartościo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171160#171160"
 Kultywowanie barbarzyństwa czyli 'Bitwa o ...'
Dla nas rekonstrukcja nie kończy się na tym co widzicie jako widzowie na Piachach (możnaby zadac pytanie - po co przyszliście skoro wojna Was brzydzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170680#170680"
 Kultywowanie barbarzyństwa czyli 'Bitwa o ...'
Jako osoba z tej "drugiej strony" czyli zajmująca się rekonstrukcją historyczną i biorąca udział w podobnych inscenizacjach chciałbym wyjaśnić kilka k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170651#170651"
 Dom na Legionów 125 (niedaleko TZN,PKS) zniszczony
szczerze to miejsc w Skarżysku gdzie strasz jest mało..., ale warto do nich zajrzeć, choćby cmentarz na zachodnim (mam tam bliskich) lub łyżwy...tam d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170142#170142"
 Dom na Legionów 125 (niedaleko TZN,PKS) zniszczony
szczerze to miejsc w Skarżysku gdzie strasz jest mało..., ale warto do nich zajrzeć, choćby cmentarz na zachodnim (mam tam bliskich) lub łyżwy...tam d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170137#170137"
 ZANĘTY
Zanęta na pstrągi potokowe W noc po deszczu przy pełni księżyca nazbierać rosówek. Drobno posiekać. Dodać 2cz. suszonej krwi młodego koguta. Zmiesz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169595#169595"
 Pstragi w Kamionce
I tu się z Tobą do końca nie zgodzę.Nie wiem , czy składaja ikrę, ale dwa lata temu pod koniec sierpnia na wyskości cmentarza w Łącznej widziałem park...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169492#169492"
 Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?
Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa? http://www.rp.pl/artykul/404988.html Krzyż się źle kojarzył Piotr Zychowicz 12-12-2009, os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168462#168462"
 Czy Skarżysko ma perspektywy rozwoju?
Perspektywy rozwoju ???? Kilka lat temu 25 października 2006 r. jakiś wizjoner zabrał w tej sprawie głos wart przypomnienia co niniejszym czynię ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168427#168427"
 Nasze forumowe MUZEUM
Czas zakończyć opowiadanie którego bohaterem jest 19 - letni partyzant Ludwik ZIELIŃSKI ps. " Brzeszczot " . Samodzielny Oddział Partyzancki AK " W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168326#168326"
 Modelki w stringach reklamują trumny
Ja również. Zresztą trumna to tylko kawałek drewna, w którym nigdy nie chciałbym się znaleźć. Już lepiej, gdyby mnie przerobiono na kompost albo inna ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168192#168192"
 SZUKAM ZNAJOMYCHZ księgi gości
WITAM! JESTEM Z GDAŃSKA.POSZUKUJĘ GROBU WUJA BERNARDA JARECKIEGO, KTÓRY ZGINĄŁ RANNY W LEŚNICZÓWCE POD SKARŻYSKIEM ,W LIPCU 1943 ROKU.POCHOWANY ZOSTA...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168174#168174"
 Cmentarz urnowy na Szubienicznej GórzeCmentarz urnowy na Szubienicznej Górze
http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/j/f/Cmentarz_urnowy_Gdansku_3645683.jpg Napis na gróbie 6-letniego chłopca "Życie jest ciężkim snem, mara jes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168169#168169"
 Nasze forumowe MUZEUM
19 – letni Ludwik Lucjan Zieliński PS. „ BRZESZCZOT „ był najmłodszym partyzantem Samodzielnego Partyzanckiego Oddziału AK „...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168021#168021"
 Komunistyczni mordercy
Przeczytałem dziś na onet.pl newsik: Kombatanci chcą usunięcia Bieruta z Powązek http://wiadomosci.onet.pl/2038973,450,item.html Nie ważne co p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167908#167908"
 Skamienieliny z terenu Skarżyska
Tez udalo mi sie troche podobnych materialow swego czasu odnalezc na Koscielnym - w okolicy gory Karier (obecnie czesc wykopana zajmuje Naftobaza, wcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167832#167832"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Zajrzałem dziś ok. 9 rano na cmentarz przy ul.Cmentarnej... Grobowiec żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. stoi czarny , zaniedbany .. jedynie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167800#167800"
 SYNAGOGA i nie tylko...
Ponad dwa lata temu Mariolcia napisała: cytuję: '...A jednak i u nas są ANTYSEMICI. Dlaczego zburzono synagogę zamiast ją odrestaurować. Gdzie t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167300#167300"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Został jeszcze miesiąc do 70 rocznicy najtragiczniejszej z wojen w dziejach Polski. Prac renowacyjnych na grobie żołnierzy poległych na początku wr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167258#167258"
 ;) Nie Na Temat 2 i 1/8
Tematyczne fora internetowe to częsta pokusa by na tzw."krzywy ryj" bo bezpłatnie wpakować swoją reklamę ... zamiast zapłacić i mieć ją w dziale rekla...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167146#167146"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "PAPIERKI WIARY" Część 3 Przyszedł moment że przejrzałam na oczy. Zmieniłam kościół na Protestancki i teraz wiem że to było słusz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166761#166761"
 JUDAICA SkarżyskoJUDAICA Skarżysko
Po społeczności żydowskiej w Skarżysku nie pozostało wiele pamiątek bo była ona nieliczna i stosunkowo uboga . Dlatego każdy ocalały przedmiot ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166683#166683"
 Śledztwo ws pustego grobuŚledztwo ws pustego grobu
Śledztwo w sprawie pustego grobu Sceptycy często pytają nas, dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie. Tymczasem to my powinniśmy ich pytać: dlaczego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166377#166377"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "Porządki Światłości" Część 2: ...wyrzucają Ambasadorów Gdyby Dalajlama został papieżem, to ja sądzę, że byłoby znacznie lepiej....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166086#166086"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "Porządki Światłości" Część 1: Ambasadorowie wyrzucają... Umiłowanie dla prawdy nieobce Panu Jezusowi, bywa wielce kłopotliwe dl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166061#166061"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Proboszcz parafii św. Józefa informował o wycince, aby ludzie zgłaszali groby przy których mają być wycięte drzewa i kazał, by potem każdy we własnym ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166004#166004"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
może ja coś napisze... otóż w pewien dzień przybyłem na cmentarz stary na zachodnimgrób ojca wujostwa i dziadków i zastałem pełno gałęzi, jakie zosta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165995#165995"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Dla jednego praca to "śmiganie" łopatą. W miejscu które mu wskarzą a nie tam gdzie on sobie upatrzy. Dla innego praca to zbieranie informacji o ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165956#165956"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
(...) Obowiązkiem stosownych służb jest praca, a nie śmiganie po portalach miejskich w celu śledzenia nieprawidłowości. (...) -------- Dla jedn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165951#165951"
 do admina i moderatorow
Nie powinienem tego robić, bo dziękuje za rzetelne wypełnianie przez kogos przyjętych na siebie obowiązków, ale chciałbym podziękowac woziemu za reakc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165872#165872"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
CC, no jestem pod wrażeniem. I nie było tak od razu? Widzisz, jak to fajnie jest pomysleć. Potem pisać. Wytrwałości życzę. Bez złośliwości żadnej, bro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165865#165865"
 Pamięci prawdziwych bohaterów
Zauważ kolego Gruszko02 choćby na przykładzie Skarżyska że bez księdza żadna uroczystość się nie odbędzie. A gdzie i jak , do cholery, ma się odbyć? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165864#165864"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Ludzie.. bulwersujecie się wycinką drzew... wiadomo ze stare drzewa są piękne itd... ale zastanówcie się czasem zanim coś komuś zaczniecie zarzucać np...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165862#165862"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Ludzie.. bulwersujecie się wycinką drzew... wiadomo ze stare drzewa są piękne itd... ale zastanówcie się czasem zanim coś komuś zaczniecie zarzucać np...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165846#165846"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Do wycinki drzew były dwa podmioty: Podmiot A - zlecający tą wycinkę Podmiot B - realizujący fizycznie to zlecenie Poczekajmy aż oba Podmioty spr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165836#165836"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Odpowiadam na pytanie Kelvara jako mieszkanka Zachodniego. Drzewa zostały wycięte ze względu na zagrożenie, jakie stwarzały podczas wichur. Pamięta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165831#165831"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku ZachodnimDewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Po kwietniowej w 2009r wycince drzew na cmentarzu w Skarżysku Zachodnim ( cmentarz "stary" - pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora) zdewastowane zosta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165820#165820"
 Pamięci prawdziwych bohaterów
Właśnie wróciłem z uroczystości na cmentarzu partyzanckim na Skarbowej Górze.Tak się składa, że byłem tam również kilka dni temu, rowerem gdy nie było...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165806#165806"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Kolega ja 18 marca napisał: Obiecuję, że do każdego wskazanego miejsca osobiście dotrę, zrobię fotografię, jako ewentualny dowód, czy jest potrzeb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165348#165348"
 Wakacyjne fotorelacje
Poleciałem dziś z Wrocławia do Kątów Wrocławskich i z powrotem. Jakieś 60 km: http://farm4.static.flickr.com/3655/3473891408_d2011b44af_o.jpg Dworz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165346#165346"
 Gen. Wladyslaw Sikorski zlikwidowany przez Smiersz Stalina?
Anglicy w dzienniku Telegraph w ten sposob oceniaja sprawe nigdy nie schodzacego z afisza gen. Sikorskiego (ponizej). Oczywiscie, ze do winy zamordow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164719#164719"
 Dwa oblicza miasta - foto.
Trudno żeby Pan Kobierski biegał po mieście i pilnował, żeby nie wyrzucano śmieci. A że mamy takich współmieszkańców....... Śmieci, wypalone łąki, pob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164706#164706"
 Dwa oblicza miasta - foto.
To dość popularna trasa rowerowa z Zachodniego, za cmentarzem, obok boiska na łąkach, przez nowy mostek przy ul. Reja - na Rejów. Teren ten stał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164672#164672"
 patriotyzm
Jadąc ze Skarżyska w stronę Starachowic, a później na Suchedniów mija się wieś Mostki. Jest to piękna wieś, szczególnie latem z własnym Zalewem, rzec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164429#164429"
 Rada Osiedla Dolna Kamienna I
Wydział Nieruchomości i Mienia Gminnego UM w Sku-Kam. zwrócił sie do Rady Osiedla o opinie na temat propozycji nazw nowych ulic powstających w rejonie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164332#164332"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Prawda... ale zawsze nadzieja że ta śmierć która spotkała ich 70 - lat temu jednak jakoś zostanie uczczona choćby minutą ciszy i zniczem zapalonym prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163867#163867"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
4 grudnia zamieściłem zdjęcia grobowca żołnierzy września 1939 na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej. Dziś gdy przeczytałem po lewej stronie okna w dz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163859#163859"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Piszecie Towarzyszu Duch: wrzucono do wykopanego rowu pod murem Pere-Lachaise 28 maja 1871, ostatnich 147 niedobitkow komuny paryskiej i pochowano ic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162717#162717"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Przyjemne fotki zrobione inną ręką...ale Cmentarz Père-Lachaise domaga się pełniejszego opisu Duszku niż ten przedszkolny twojego autorstwa. ......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162711#162711"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Dwa koncowe punkty zainteresowania jake odwiedzimy w Paryzu, to ostatnie miejsce zamieszkania oraz (tymczasowe) miejsce wiecznego spoczynku naszego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162710#162710"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Pytania do Janika: Czy ta synagoga z Szydłowca przetrwała do naszych czasów? Ile było synagog w Skarżysku a ile w Szydłowie? Może to pozwoli ustalić ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162512#162512"
 Dokumenty zwiazane z historią Skarżyska
Katastrofa samolotu jakim przylatywał z Lipska do Skarżyska dyrektor Budin z Koncernu „HASAG”. Lądowanie tego samolotu odbywało się na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162361#162361"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
widać że ktoś kto je robił ma wyobraźnię i łeb na karku... Dziekuje uprzejmie za mily komplement. W nastepnej kolejnosci wkleje Palac Louwr widzia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162237#162237"
 do ujazdu na rowerach przez góry świętokrzyskie
Warto by było zaczać od cmentarza partyzanckiego w Kielcach.A pózniej tak rozplanować trasę,żeby po kolei wszystkie miejsca pamięci odwiedzić.Z tego c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162082#162082"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Czy Pan Jezus zarabiał na głoszeniu wiary w samego siebie ? Czy Mistrz Światłości kazał płacić pieniądzem tym którzy go słuchali ? W obu przypadka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161646#161646"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W czasach gdy Zeus Gromowładny walczył z Jowiszem o palmę pierwszeństwa w panteonie bogów po ziemi chadzał niejaki Pan Jezus. Choć Pan J. był jed...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161572#161572"
 Inny punkt widzenia - Buddyzm
Wreszcie – w momencie śmierci – zamiast trafić prosto na cmentarz, zobaczymy, że oto coś, co jakiś czas temu wyłoniło się z przestrzeni, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161422#161422"
 Inny punkt widzenia - Buddyzm
Po wielu latach medytacji Budda zrozumiał, że umysł w swej esencji pozostaje otwarty jak przestrzeń i pełen radości. Doświadczył tego, że nie jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161417#161417"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Dzisiaj kolejna wycieczka.Odwiedziłem przeważnie miejsca związane z mjr Hubalem i wsie spacyfikowane za pomoc oddziałowi. Na początek wieś Gałki k/Gi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161295#161295"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Byłem na cmentarzu przy cmentarnej. Twoje zdjęcia Panie Tutejszy są lepsze od oryginału. Gratuluję . Myślę że wiosną można by dokończyć dokumentow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161171#161171"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
przy zieżdżie z góry Pogorzelskiej w kier.Radomia po lewej stronie znajduje się grób strzelca i kaprala z obsługi ckm z1939r idąc od niego śladem star...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161078#161078"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Mnie też to uderzyło, że tak obudowali ten grobowiec... inne groby zołnierskie choćby mogiła poległych w czasie bombardowania jest wydzielona i ogrodz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161002#161002"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Dla Ciebie HQ, Gruszki, Stefana i wszystkich piszących w tym temacie i CZYTAJĄCYCH go publikuję poniżej wstrząsające zdjęcie całego grobu Żołnierzy po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161000#161000"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
HQ napisał: Czy mógłbyś przybliżyc lokalizację tego grobu ? Chciałbym sie tam wybrać... Spróbuję cos przez znajomych wyszukać w CAW (Centralne Archi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160989#160989"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Jesiennym słonecznym popołudniem wybrałem sie na cmentarz przy ul.Cmentarnej i dzięki ostrym promieniom słońca mocno znaczącym cień we wgłębieniach li...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160987#160987"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
KKK 1792 ... zniewolenie przez uczucia, domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania, ... mogą stać...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160847#160847"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
14 czerwca Stefan napisał: Mamy ponad 50 miejsc upamiętnień (pomników i tablic). Postaram się zaprezentować wszystkie. Pomimo wysiłków i starań ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160562#160562"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Reżyser “Ostatniego Kuszenia Chrystusa” Martin Scorsese ukazał ciekawą hipotezę- co by było gdyby Pan Jezusa nie umarł na krzyżu lecz odrz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160545#160545"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu w odległej krainie żył sobie niejaki Pan Jezus którego późniejsi ochrzcili mianem zbawiciela. Pan J. w czasie swego ziemskiego życia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159351#159351"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Stacja X – Jezus z szat odarty „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan” – mówi Hiob (Hi 1,21). ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159312#159312"
 Wykus 2008
A jednak stronka się aktualizuje.Nie wiem czy m.in. po mojej interwencji, ale sie cieszę.Podaję więc info za stroną www.wykus.pl : OLESZNO-CHOTÓW 2...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159203#159203"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
MÓJ drogi BRUMCIK...ależ ależ...Monika Olejnik - Pani MONIKA OLEJNIK jest ...osoba stronniczą...i jako dziennikarka niestety traci ...gdyż w moim prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159064#159064"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu za siedmioma pustyniami, Światłość zesłała swego mistrza Pana Jezusa by ten gdy podrośnie skutecznie zwalczał w sercach ludzi Ciemno...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158471#158471"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
http://jesuschrist.lds.org/JesusChrist_files/images/article-image-we-testify-of-jesus-christ.jpg Pan Jezus radośnie głosząc nauki oraz wiarę w siebie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158321#158321"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W Lourdes, ówcześnie małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów w grocie Massabielle, w roku 1858 miało miejsce osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157799#157799"
 Śmierć przed basenem ...
Napisz do mnie w czwartek na GG 1696114, to Ci to streszcze. Dla wszystkich zainteresowanych: Wyprowadzenie zwłok mojego brata jest o 14,45 z kaplic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157238#157238"
 Śmierć przed basenem ...
Napisz do mnie w czwartek na GG 1696114, to Ci to streszcze. Dla wszystkich zainteresowanych: Wyprowadzenie zwłok mojego brata jest o 14,45 z kaplic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157226#157226"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Jako,że miałem kilka dni wolnych, jeden z nich poświęciłem na odwiedzenie miejsc w mojej okolicy, w których znajdują się pomniki upamiętniające działa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156898#156898"
 [Polityka] Świat
Machaliśmy szabelką już wiele razy w naszej historii i co z tego mamy.Dumę narodową i pełne cmentarze poległych w nierównej walce. Pora zacząć inaczej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156768#156768"
 [Polityka] Świat
Czyżby buchacha? Czy jesteś pewien,że odczytałeś moję intencje.Czy w ogóle czytasz moje posty na ten temat.Żeby Ci rozjaśnić przypomnę. Rosja jest i d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156766#156766"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
LATO w pełni. Słoneczne i ciepłe dni zachęcają do wyjazdów. Ambasadorowie także lubią wyjeżdżać czasem z oddanymi pod ich opiekę dziećmi a że swoich p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156530#156530"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
duchPHL: Jakala z wybiorczej przemawial na cmentarzu i jak zwykle byl pijany. Nawet platformisci byli oburzeni, ze na cmentarzu kontynuowal swe prywa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156111#156111"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Pan Jaroslaw nie byl obecny ani na pogrzebie, ani w Sejmie, kiedy honorowano tam Gieremka cisza. Jak to wczesniej przewidzialem, Gieremka jednak wni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156104#156104"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Mogiły poległych w 1905 r. - na cmentarzu, przy ul. Cmentarnej mogiła zbiorowa, otoczona cementowym cokołem o wysokości 25 cm., pomnik - z lanego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153580#153580"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej - poległych w dniach 17 - 18 stycznia 1945 r. Lokalizacja: cmentarz przy ulicy Cmentarnej. Stan (ocena w ska...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153478#153478"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Mogiła wraz z tablicą - żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod miastem, oraz ofiar bombardowań z września 1939 r. Zlokalizowana na cmentarzu p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153476#153476"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Mogiły żołnierzy Armii Krajowej - na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej. Mogiłom towarzyszy wysoki, stalowy krzyż. Oprócz mogił żołnierzy AK - 24 mogił...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153473#153473"
 Antysemityzm wyssany z mlekiem matki, czy zwykły bandytyzm ?
Murzyn był nagi? Tak, Poly, Murzyn był nagi! Mój Murzyn też był nagi! Nagi Murzyn kiwał się na barierce drewnianego mostu na pierwszym młynie, kiwa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153309#153309"
 Antysemityzm wyssany z mlekiem matki, czy zwykły bandytyzm ?Antysemityzm wyssany z mlekiem matki, czy zwykły bandytyzm ?
Do jakiej grupy zakwalifikować taką młodzież ?? Ortodoksyjny Żyd z USA Asa Yitzchak Baitch został zaatakowany w Warce przez grupę nastolatków. Zabł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153170#153170"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dziś nie będzie o gejowskich orgiach w seminarium ST. Pollen, czy o pedofilii i innych zboczeniach w kościele Rzymsko-Katolickim. Dziś będzie o najsła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151835#151835"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
Podobno pilot zdążył wyskoczyć - albo został zabrany przez swoich.... Piloci leza na cmentarzu na zachodnim
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151734#151734"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
Dziękuję za cenne uwagi! mogiły wojskowe na cmentarzu w Łącznej to żołnierze polegli w walkach z 2 niemiecką Dywizją Lekką.Łączna była miejscem,gdzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151519#151519"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
stację kol. Łączna ,gdzie celem był pociąg pełen ludzi-(niestety nie wiem cywilny czy wojskowy) .Były liczne ofiary. były ofiary cywilne a jedyną ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151472#151472"
 Co słychać w MCku?
To co pisze kinia na temat wyboru nowego dyrektora może świadczyć o jakimś fatum nad tą instytucja.Może wezwać jakiegoś szamana na odczynienie czarów ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151088#151088"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Dowiedziałam się, że Sted popełnił samobójstwo w lipcu. On, który twierdził, że sie nie da, że trzeba żyć, będzie żyć, dopóki starczy sił. Sted, brakł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150800#150800"
 Nie Na TemaT
Duch PHL ma kompleks, mało tego- on ma uraz z powodu tego co napisała Mariolcia: Chichot Pana Boga niósł się po niebiesiech gdy zaproszeni przezeń na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150749#150749"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Bycie socjopatą to męska specjalność. Bycie kobietą jest notoryczne i trzeba by sobie odrąbać duszę, żeby się zmienić. Rozstanie z psycholem zostawia ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150626#150626"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Chichot Pana Boga niósł się po niebiesiech gdy zaproszeni przezeń na świąteczne śniadanie, Pan Diabeł i Pan Antychryst na palcach jednej ręki potrafil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150226#150226"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Dwom przyjaciółkom po długich namowach, udalo sie wreszcie przekonac męzow ,zeby zostali w domu i same wychodza na kolacje do knajpy zeby przypomnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149959#149959"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Choć Orkan jeszcze daje o sobie znać za oknem to jednak ludzie prawego serca, czystych myśli i prostodusznego przywiązania do Światłości, nie ulękli s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149347#149347"
 Śmierdzący temat
Tak, to prawda ze ubikacje przy cmentarzu powinny być. Tylko jak długo one by tam były. Jest tam jeden kran, jest on często dewastowany. Była ławeczka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148600#148600"
 Śmierdzący tematŚmierdzący temat
Witam i chciałbym poruszyć temat ubikacji przy cmentarzu komunalnym w Skarżysku (dzielnica Łyżwy). Gdy zbliża się dzień Wszystkich Świętych, wówczas ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148564#148564"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Zatem mój cytat: Idziesz przez most i spojrzysz w dół, na kanał - widzisz dno suche i spękane i gdzieniegdzie zdechłą rybę. A kiedy z wysokiego nasyp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148362#148362"
 Poczernin: nowe centrum EGZORCYZMU
Poczernin, wieś położona 30 kilometrów od Szczecina. Nieopodal szumi złowrogo stara Puszcza Goleniowska, a diabeł mówi dobranoc. I to dosłownie! Bo to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147030#147030"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Najwięcej funkcjonariuszy UB było zapewne wśród zabitych kobiet i dzieci. Raz jeszcze chcialbym zacytowac prof. Pogonowskiego, ktory zza ocean...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146311#146311"
 Dowcipy 2
raport z katastrofy lotniczej z 1975 roku "helikopter rozbił się na miejscowym cmentarzu do chwili obecnej wydobyto 1400 ciał"
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146127#146127"
 Dowcipy 2
Awionetka spadła na cmentarz. Wypowiada się pierwszy oficer pogotowia ratunkowego: jak dotąd odnależlismy 1500 ciał!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! Adam Mały...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145958#145958"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Bo coś mały ten cmentarz jak na społeczność żydowską zamieszkałą na tych terenach. Osobiście skłonny jestem wysnuć hipotezę, że musiało istnieć wcze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145460#145460"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Fajnie rozwinięty wątek, ukryty pomiędzy szamoczącymi się rybami z haczykami trendnie tkwiącymi w wargach (a jak gładko poszło to i w bebechach). Cm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145456#145456"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Nie pojmujmy wiary i jej zasad a także zjawiska sadu Ostatecznego w tak przyziemnych kategoriach jak pogoń za pieniądzem czy dobrami doczesnymi bo to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144259#144259"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
Ty, a byłeś dzisiaj na cmentarzu zapalić świeczke za dusze bliskich, czy juź jesteś tak nowoczesny, że wyzwoliłeś się od tego zacofanego zwyczaju...? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143526#143526"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Piękny i wzruszający wszechstronną troską o wszystkie nasze troski codzienne jest program PiS. Ale niestety w obecnym kształcie MAŁO REALNY bo i podst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141437#141437"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Przepraszam że postanowiłem zwrócić się do Ciebie userze Polimer per PAN. Czuję że muszę zachować dystans do Twojej osoby byś mnie lepiej zrozumiał....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141208#141208"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Gratuluje drogowcom zakorkowania miasta :lol: zamkneli ulice Legionów i ruch puścili drugą nitka koło cmentarza do starej e7 a potem spowrotem w leg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141175#141175"
 Kradzieże na cmentarzach
Wiara nie ma większego znaczenia gdy jest się złodziejem. Czy patronuje takiemu Pan Diabeł czy ma medalik Pana Jezusa to i tak taki osobnik pozostaje ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140364#140364"
 Kradzieże na cmentarzachKradzieże na cmentarzach
Z poniedziałku na wtorek z wielu grobowców na cmentarzu przy ul. Cmentarnej skradziono plastikowe wiązanki kwiatów i bardziej okazałe znicze które po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140135#140135"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Buraczany Duchu , to ciebie czeka porządna edukacja - ten ksiądz- kosmolog to Georges Lemaître - i nie tłumacz się tu literówkami Tak sie ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140115#140115"
 Zaczyna się okres IV RP...
Tytułem wstępu. Wróciłem. Nie wiem na jak długo i nie do końca wiem po co i dlaczego (z dyskusji z niektórymi sfrustrowanymi klakierami obecnej władzy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139417#139417"
 Obiekty i tereny wokół Skarżyska godne uwagi
czy wiesz coś o chucie szkła w tamtych okolicach ?podobno są jeszcze ślady fundamentu gdzieś w okolicach cmentarza- odkrywkę piachu znalazłem
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139094#139094"
 Obiekty i tereny wokół Skarżyska godne uwagi
Opis północno-zachodniej odnogi, począwszy od okolic skrzyżowania nowej drogi od cmentarza partyzanckiego z drogą Majdów-Szydłowiec. http://turysty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139090#139090"
 obserwacje ornitologiczne
Zapraszam na Książęce nad łąkami przy drodze na cmentarz Turystyczna.Często można spotkać parę drapieżników o jasnym ubarwienu brzucha .Zrobiłem im ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138720#138720"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Maślik, a czy pomyślałeś o tych studniach, które stracą wodę po wykopaniu glębokiej rynny, którą bedzie biegła S7. (Skąd ludzie będą czerpać wodę, nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137996#137996"
 obserwacje ornitologiczne
Zapraszam na Książęce nad łąkami przy drodze na cmentarz Turystyczna.Często można spotkać parę drapieżników o jasnym ubarwienu brzucha .Zrobiłem im ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137899#137899"
 Zaczyna się okres IV RP...
Ja wolę jak nie wszyscy są tego samego zdania. I szanuję innych ludzi za to jak i mi dają takie prawo. absolutnie masz racje!Na jednomyslnosc przyjdz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137869#137869"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
o kamieniołomach nie pomyślałem.Domyślam się ze oddział 46 to zródło przy szlaku na cmentarz AK.Ale nie słyszałem by zielony miał być wykonany w wąwoz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137814#137814"
 Zaczyna się okres IV RP...
polymer: Cytat: Dziś usłyszałem od młodego radiosłuchacza w 3. PPR, że nie byłoby Kuronia i Geremka i ich walki o polską niepodległość bez Powstani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137220#137220"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Duchu, duchu 8O Łatwo puszczają Ci nerwy, momentami tracisz panowanie nad sobą - ale to raczej typowe dla osób o Twoich poglądach. Po kolei i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136146#136146"
 Przyjazne Skarżysko!
Siemano Na wstępie znów zacytuję moją ulubioną ulubioną uczestniczkę - mariolcię :twisted: odwiedziłeś Skarżysko z całkiem złej strony. Trafili...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136071#136071"
 foty z komórki
Zaraz obok wyrosła nam plaza, zmieniając nam trochę krajobraz ale cóż taka kolej rzeczy. Uczyć się a nie po cmentarzach z telefonem ganiać :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135341#135341"
 Przyjazne Skarżysko!
cmentarz oddaje charakter naszego miasta. Skarżysko jest piękne, ciche i spokojne jak cmentarz na Zachodnim!WykrzyknikWykrzyknik Gdzie jak gdzie, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135335#135335"
 Przyjazne Skarżysko!
Ja uważam że dla ODWIEDZAJĄCYCH jak user zły_misiaczek, wizytówkami Skarżyska są Sanktuarium Maryjne i za sprawą Anioła Pańskiego jest też największy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135325#135325"
 Przyjazne Skarżysko!
Nie jesteś wcale złym_misiaczkiem skoro dzielisz się z nami swoimi spostrzeżeniami zaczynającymi się od słów: Miałem okazje goscić Skarżysko na 2 d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135290#135290"
 Cmentarny skandal!
wiem ze koszt, przedłużenia grobu na cmentarzu Łyzwy na kolejne 20 lat, to 150zł plus 7% watu za jedno miejsce. Aco do kremacj to można by na palcach ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135134#135134"
 Cmentarny skandal!
Co do kremacji to ja również nie mam nic przeciwko temu, tylko niech jeszcze ktoś udostępni odpowiednie miejsca (cmentarze)(ściany szufladowe) na tako...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135074#135074"
 foty z komórki
Cieszę się że Cmentarz się wam podoba. Klimat był wtedy niesamowity. Jeden z najstarszych smentarzy w Polce, noc, mgła taka że nożem ciąć ją można b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135043#135043"
 foty z komórki
Cmentarz robi wrażenie :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135040#135040"
 foty z komórki
racja to zdjęcie z cmentarza jest piękne i jeszcze z ta tęczą...jakby kometa spadła hehe. postaram sie wrzucic kilka fotek.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135002#135002"
 foty z komórki
Za to zdjecie cmentarza powinnas dostac pierwsza nagrode w konkursie fotografii artystycznej.Jest po prostu PIEKNE!!!!!!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134980#134980"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Cmentarz powstał w 1891 r. i jego dzisiejszy obszar niekoniecznie musi się pokrywać z ówczesnym. Okupant w ramach polityki eksterminacji narodu żydows...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134902#134902"
 Cmentarny skandal!
Ciekawi mnie dlaczego ludzie pchaja sie na cmentarz na zachodnie. Jak tam nie ma miejsca juz chowac, opłaty za dzierzawe sa wysokie. A miejsca to cora...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134889#134889"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Cmentarz żydowski na Łyżwach był faktycznym miejscem pochówku. Ostatni pochówek odbył się chyba w latach pięćdziesiątych (o ile dobrze pamiętam) - był...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134888#134888"
 foty z komórki
No skoro tak to tutaj zdjęcia z komórki (Sonny E750i): http://fc04.deviantart.com/fs13/f/2007/012/f/c/Przed_Mikrobami_by_AWEK.png Stancja (strzyka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134886#134886"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Cmentarz żydowski na Łyżwach był faktycznym miejscem pochówku. Ostatni pochówek odbył się chyba w latach pięćdziesiątych (o ile dobrze pamiętam) - był...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134842#134842"
 Cmentarny skandal!
odnośnie cmentarza na zachodnim obawiam sie o satre nagrobki gdy zostanie oddana do użytku obwodnica...Te nagrobki obecnie z roku na rok coraz bardzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134822#134822"
 Cmentarny skandal!
Postawie się nieco o'koniem , ale w naszym mieście " pięknym czy brzydkim" ...właśnie chyba cmentarze mają uroku najwięcej. Może to nie w temacie "g...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134820#134820"
 Cmentarny skandal!
...i właśnie ze względu na taką głupotę, ostatnim moim życzeniem będzie aby mnie spalono i rozsypano prochy po polach... Chyba, że tego też zabronią ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134796#134796"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Jeśli chcemy kultywować pamięć Żydów skarżyskich a powinniśmy, bo to i nasza historia, zadbajmy raczej o to , co po nich jeszcze jakimś cudem pozostał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134793#134793"
 Cmentarny skandal!
Czemu teren cmentarzu na zachodnim nie jest powiekszany z roku na rok? Chciałbyś, żeby Twoje pra-, pra-, prawnuki mieszkały w mieście, którego 90% te...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134752#134752"
 Cmentarny skandal!
...i właśnie ze względu na taką głupotę, ostatnim moim życzeniem będzie aby mnie spalono i rozsypano prochy po polach... Chyba, że tego też zabronią ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134750#134750"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Farciarzu zgodzę się z tobą, ale są błedy które należy naprawić i tu 1 błędem było wyburzenie a 2 jest trwające zaniedbanie cmentarza... a takich miej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134725#134725"
 legalizacja domów publicznych
Cytat: burdele zawsze były i będą. Spełniają ważną funkcję społeczną Taki jest zakorzeniony w mieszczańskiej mentalności obyczajowej układ moraln...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132600#132600"
 Rospuda
Tak samo jak Rospudę niszczy się łąki nad rzeką Kamienną. Idąca od E-7 dwupasmówla dochodząca do ul. Legionów na wysokości cmentarza (ul. Cmentarna) z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131655#131655"
 Prawicowy czy lewicowy
5.9. Zwracanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy w stosunku do innego użytkownika Wiedźma Rosja: "Naszyści" zaatakowali niewłaściwego ambasadora...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130005#130005"
 usunąć sowieckie pomniki
Właśnie pomnik stanowi w Bliżynie część komplesu cmentarza jeńców radzieckich. Wywalą pomnik a cmentarze zostaną :twisted:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129771#129771"
 usunąć sowieckie pomniki
Przeciez tu nie chodzi o niszczenie cmentarzy tylko o gówniane pomniki sowieckie..... bo jest ich tu za duzo Właśnie pomnik stanowi w Bliżynie cz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129760#129760"
 usunąć sowieckie pomniki
czasami przenosi się cmentarze. przeniesienie ciał i prochow zmarlych w inne miejsce z nalezytym szacunkiem w obecnosci kaplanow danej religi chyba ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129759#129759"
 usunąć sowieckie pomniki
Właśnie w Estonii niszczą cmentarz. To niedaleko, a prezydent już tam dzwonił i wyraził solidarność. To też jest idiotyczny przykład ?. Właśnie w Est...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129758#129758"
 usunąć sowieckie pomniki
Właśnie w Estonii niszczą cmentarz. To niedaleko, a prezydent już tam dzwonił i wyraził solidarność. To też jest idiotyczny przykład ?.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129754#129754"
 usunąć sowieckie pomniki
całe szczęście że na sprawdzianach po szkole podstawowej i na egzaminach po gimnazjum wprowadza się bardzo dużo elementów czytania ze zrozumieniem. a ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129752#129752"
 usunąć sowieckie pomniki
Bardzo chcesz mnie obrazić tym "towarzyszem" od dawna. Po co Ty się tak męczysz biedaku?. Idź lepiej tropić te pomniki i cmentarze, które chcesz usuwa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129744#129744"
 usunąć sowieckie pomniki
Jak to nie, przecież tu chodzi o niszczenie cmentarzy, wysypywanie prochów do szamba, obalanie pomników Staffa, Mickiewicza i egipskich piramid. Pira...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129735#129735"
 usunąć sowieckie pomniki
W Bliżynie jest cmentarz 10 tysięcy żołnierzy radzieckich z bliżyńskiego obozu jenieckiego. Miejsce jest odnowione i gmina o nie dba co niektórych bar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129731#129731"
 usunąć sowieckie pomniki
A określenie Idioci dla niszczących cmentarze i tak jest dość delikatne. Bez względu na to kim są. Bezapelacyjnie użycie słowa "idioci" jest najmn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129729#129729"
 usunąć sowieckie pomniki
Mam słabą nadzieję, że Ty idiotą nie jesteś. Wyluzuj kolego ! A określenie Idioci dla niszczących cmentarze i tak jest dość delikatne. Bez ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129727#129727"
 usunąć sowieckie pomniki
W Bliżynie jest cmentarz 10 tysięcy żołnierzy radzieckich z bliżyńskiego obozu jenieckiego. Miejsce jest odnowione i gmina o nie dba co niektórych bar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129724#129724"
 Zaczyna się okres IV RP...
Nowi obrońcy moralności i życia poczętego, nawróceni na właściwe życiowe tory, czyli były działacz PZPR i SLD, człowiek o długach przekraczających 2,5...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128246#128246"
 SYNAGOGA i nie tylko...
Synagogę zburzono nie z powodu antysemityzmu ale zwykłego (zwykłego?) niedbalstwa w dziedzinie poszanowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128008#128008"
 SYNAGOGA i nie tylko...
A jednak i u nas są ANTYSEMICI. Dlaczego zburzono synagogę zamiast ją odrestaurować. Gdzie teraz podzieją się jej wierni w Skarżysku ? Mało wam było n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128006#128006"
 Cmentarny skandal!
Opłata za miejsce ? Hmmm... wydaje mi się, że to po prostu szukanie łatwego zarobku... A o tym, co się dzieje, na cmentarzu na Zachodnim, wartałoby po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127108#127108"
 Cmentarny skandal!
Czemu teren cmentarzu na zachodnim nie jest powiekszany z roku na rok? Wolnych terenow nie brakuje no i moze wtedy takie historie nie musialby sie po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127106#127106"
 Cmentarny skandal!
Tak sobie czytam te wasze posty i przypomniałem sobie pewna sytuacje.Na cmentarzu na Zachodnim w pewnym grobowcu była pochowana moja ciocia(ktorej ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127100#127100"
 Cmentarny skandal!
Ja też jestem za kremacją. Biorąc po uwagę zwiększająca się ciągle populację ludzką, to w niedługim czasie cmentarze będą zajmować coraz więcej i więc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127073#127073"
 Cmentarny skandal!
moja babcia została pochowana a bylo to lat temu 11 na miejscu po ekshumacji zwłok księdza po 25 latach... wiec takie praktyki sa, a do to podanego pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127062#127062"
 Cmentarny skandal!
co ma do praktyki, która ma zastosowanie od lat i służy "efektywnemu" wykorzystaniu miejsc pochówku, czyli nierozrastaniu się cmentarzy, uzywanie argu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127054#127054"
 Cmentarny skandal!
służy "efektywnemu" wykorzystaniu miejsc pochówku, czyli nierozrastaniu się cmentarzy Można zwłoki palić. Mniej miejsca zajmą wtedy.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127050#127050"
 Cmentarny skandal!
Jak przepis jest głupi to trzeba go po prostu nie stosować. Wot , riewalucjonier. To się nazywa platformoobywatelskie nieposłuszeństwo cmentarne. Móg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127048#127048"
 Cmentarny skandal!
mam takie pytanie: cmentarz na zachodnim jest cmentarzem parafialnym, natomiast na łyżwach komunalny, ergo czy ten przepis w równej mierze dotyczy cme...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127042#127042"
 Cmentarny skandal!
Ludzie muszą robić remonty na własny koszt. To pieniądze tylko za miejsce. Chodzi mi o prace przy infrastrukturze cmentarza, na luksus konserwacji ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127041#127041"
 Cmentarny skandal!
na cmentarzu nie widać żadnych efektów modernizacji czy innych prac, na jakie pozwalałyby taki kwoty Ludzie muszą robić remonty na własny koszt. To...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127038#127038"
 Cmentarny skandal!
Jeśli był to grób murowany, ale jednoosobowy, zarządca cmentarza ma prawo po 20 latach i nieopłaceniu na kolejne 20 lat dokonać następnego pochówku. J...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127035#127035"
 Cmentarny skandal!Cmentarny skandal!
Na cmentarzu na Zachodnim w bezceremonialny sposób zlikwidowano grób ponieważ Rodzina zmarłej 40 lat temu kobiety nie wniosła wymaganej przez zarządcę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127021#127021"
 Drzewa umierają krzycząc!Drzewa umierają krzycząc!
Dwie wycieczki i taki szok, takiej demolki w naszych lasach jeszcze nie widziałem - to istne cmentarzysko! http://www.fotozrzut.pl/zdjecia/eba99c13...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126643#126643"
 Pomnik Zaślubin z Bałtykiem
Kozacy stacjonowalina terenie fabryki Nowy Bzin, która mieściła się przy dzisiejszej ulicy Zielnej (stąd tablica na szkole nr 7, ale po przeciwnej str...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126292#126292"
 Dowcipy
Pewna matka zabrała swoją córkę do lekarza i poprosiła o zbadanie spuchniętego brzucha swojej pociechy. Po chwili doktor stwierdził że córka jest w ci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125618#125618"
 Skad sie wziela nazwa Suchedniów ???
Historia Starożytność Suchedniów leży na terenach dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, którego początki sięgają II wieku p.n.e. O ty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124339#124339"
 Kontrowersyjne nazwy...
Tu jest ciemnogród a nie budowanie tożsamości narodowej i patriotyzmu W ogóle ulice powinny się nazywac "Przodowników pracy", "ul. Czynu Społecznego"...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124283#124283"
 Kontrowersyjne nazwy...
Widziałem niemieckie cmentarze z II wojny światowej a nawet z I wojny (Bodzentyn) w Polsce, byłem w synagodze lubelskiej nie miałem okazji zobaczy ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124237#124237"
 Kontrowersyjne nazwy...
Nie potrzeba burzyć starych pomników bo przez to fałszujemy historię. Adam Asnyk - polski poeta XIX w. pisał, że nie wolno nam burzyć pomników pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124235#124235"
 Kontrowersyjne nazwy...
Stefan: Finowie szanują historię i w odróżnieniu od nas nie burzą pomników i nie zmieniają nazw ulic. Jest to ich dziedzictwo narodowe i pieczołowi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124226#124226"
 Kontrowersyjne nazwy...
Pierwszy z brzegu przykład: Finowie szanują historię i w odróżnieniu od nas nie burzą pomników i nie zmieniają nazw ulic. Jest to ich dziedzictwo ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124223#124223"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
Ależ ja nie neguję słuszności budowy tej drogi, choć jak świadczą ślady na niej a także moje obserwacje, wielu kierowcom, sądzę - z "Trójwsi" wydaje s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123356#123356"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
'to se go w ogrodku zakopta debile' Przypadek, tacy debile sie zdazają , jak we wszystkich grupach społecznych. organy nie graly To czyja to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122750#122750"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
2 lata temu po smierci dziadka mojego kumpla ksiadz odmowil pochowku poniewaz syn zmarlego nie zgodzil sie na zaplacenie 'darowizny' argumentujac ze n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122641#122641"
 Dowcipy
- Tatusiu! A co to jest tam na lewo? - pyta mały yeti swojego ojca. - Tam jest ludzki cmentarz, synku. - A co to jest cmentarz? - Tam ludzie chowaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120098#120098"
 Dlatego nie lubią Żydów?
Gen. Heda-Szary jako polityk Generał Heda-Szary , prezes Swiatowej Federacji Polskich Kombatantów jest symbolem nie tylko bohaterskiej postawy po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119811#119811"
 Dowcipy
Trzej przestępcy jadą do więzienia. Każdy z nich ma przy sobie Jedną rzecz, dzięki której będzie mieć zajęcie w więzieniu. Nagle jeden więzień pyta ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119667#119667"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Ja wiem czy zmian nie ma? Kładą dywanik asfaltowy w kierunku Cmentarza. Można to zobaczyć w pobliżu zjazdu z węzła drogowego na Zachodnie :) Dawno ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118284#118284"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Ja wiem czy zmian nie ma? Kładą dywanik asfaltowy w kierunku Cmentarza. Można to zobaczyć w pobliżu zjazdu z węzła drogowego na Zachodnie :) Dawno ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118250#118250"
 SYNAGOGA i nie tylko...
Wojewódzki Konserwator Zabytków... To zwykły urzędnik i śmiem twierdzić, że nie jest nieomylny. Co do synagogi jak i cmentarza żydowskiego to nie w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116156#116156"
 LUDZKIE OKRUCIEŃSTWO = PSI DRAMAT
Poprawiłam Twojego, żeby odrazu widzieć zdjęcie. To bardzo smutne, ale koszty leczenia czasami są naprawde tak wysokie, że ludzie nie podejmują si...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114461#114461"
 Kwesta
no nie bylo kwesty w tym roku chyba... w zeszlym tez nie?? choc nie jestem pewna... nie ma mozliwosci zeby kosciol robil miejsca na nowe groby bo ten ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112545#112545"
 KwestaKwesta
Nie wiem może byłam ślepa albo ten szczegól umknąl mojej uwadze, ale mam pytanie. Czemu nie była zorganizowana kwesta na rzecz renowacji nagrobków na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112532#112532"
 gdzie na ryby
najlepiej jest na początku zalewu złowiłem tam dużo pięknych płoci oraz kilowego lina a szczupak na gumke bije jak głupi tylko że na 15 jeden ma wymia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112447#112447"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
Szanowni Państwo- moi potencjalni wyborcy. Pragnę serdecznie podziękować za tak duży zainteresowaniem moim autorskim programem "Nowy Porządek". Odebr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112262#112262"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
Jan Józef , niezależny kandydat, program odbudowy i naprawy dla miasta Skarżyska: „Nowy Początek”...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111820#111820"
 Remonty cz II
no najlepsza jazde mialam po 20, kiedy to wjezdzam za panami pomaranczowymi ktorzy zabieraja znak zakaz ruchu, ledwo sie przeciskam miedzy walcami i t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110163#110163"
 Fobie
a czarną wdowę widziałem ostatnio na cmentarzu Weź nie strasz-na którym cmentarzu?? :o Chociaż właściwie to wdowa na czarno ubierać się powinna :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109924#109924"
 Fobie
Bardzo mi miło, że podzielasz moje odczucia, ba, już Cię polubiłem :D Pająki są wszędzie i od zawsze, na to nie ma rady. Są takie, które tylko przecho...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109853#109853"
 MAPA POWIATU SKARŻYSKIEGO - jaka jest, każdy widzi...
Dwie sprawy przeczytaj newsa. Druga częścią projektu , który rozpczyna mapa będzie przewodnik który ukaże się być może już w październiku. http://ww...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109576#109576"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Idąc tym tropem konserwację zamku w Malborku powinien przeprowadzać zakon krzyżacki, Od kiedy gminy zydowskie nie interesuja sie takim sprawami?...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109554#109554"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Cale szczescie ze w Polsce jest jeszcze sporo zydowskich sladow jak np kirkut w Szydlowcu. Duzo bardziej interesuja mnie plany muzeum warszawskich ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109509#109509"
 Kaczynscy, etc.
Tak się składa, że historii to nie musisz mnie uczyć. Oj boje sie ze musze. Widze ze ty historii nie znasz, bo tylko ta Gazeta Wyborcza pierzesz s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108246#108246"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Tak sie nie robi z zabytkami. To nie byla synagoga zydowska, tylko synagoga Polakow-Zydow ktorzy tu w Hasag-Skarzysko przeszli na pikrynowce kaznie. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108243#108243"
 Na grzyby....
Szmaciaka jodłowego spotkałem w lesie na Książęcym jakiś czas temu. Niestety zdjęcia wyszły nieostre. Co do zasłonaka to bym nie pisał gdzie rośnie d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108212#108212"
 Zaczyna się okres IV RP...
Jestem zalogowany jak widać więc licze panie zetka, że mi odpowiesz na podstawowe a jednocześnie trudne pytania. Jak zamierzasz uporać się z bezroboci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104835#104835"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Ciekawe jak będzie wyglądało to rondo na Legionów i dojście do cmentarza .Można coś ne ten temat usłyszeć. :o :o W normalnym miescie mieszkancy ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103443#103443"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Ciekawe jak będzie wyglądało to rondo na Legionów i dojście do cmentarza .Można coś ne ten temat usłyszeć. :o :o
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103427#103427"
 Rajd rowerowy
Pomysł wyprawy jest megadobry. Jednak nie wiadomo w sumie, kto ma jechać. Czy wspomniane powyżej dzieci w wieku 10-14 lat, czy może po prostu może jec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103316#103316"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
Coprawda niezbyt to dotyczy wybudowanej drogi, ale bedąc tam wczoraj w okolicy zajrzałem na Cmentarz Partyzancki. Już dosyć dawno wyremontowano wszyst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103136#103136"
 Jemioła pospolita jodłowa
Wczoraj odwiedziłem okolice Cmentarza Partyzanckiego. Przy drodze prowadzacej do tego miejsca można spotkać taką oto jodłe oblepioną jemiołą :) http...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103132#103132"
 STRAZ MIEJSKA spi
Obawiam się, ze chyba jednak mają takie prawo. Ze 2 lata temu zatrzymali mojego ojca w okolicy cmentarza na Łyżwach, bo wjechałw uliczke z zakazem wja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102993#102993"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
Troche dziwnie to sie komponuje. Niebieski szlak prowadzacy przez dzikie ostępy, jedne z najładniejszych fragmentów lasu w okolicy jakie znam a 200 m ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102692#102692"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
Ja tam wole się kawałek przejsć niż wjeżdżac samochodem w las. Coprawda jakiegoś zakazu nie widziałem ale jakoś dziwi mnie, ze ludzie chcą pod sam Cme...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102606#102606"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
cave napisał: do grobow mozna normalnie dojechac, z tego co pamietam to nie ma tam zakau ruchu Do grobów owszem. Ale chyba nie pod sam cmentarz. W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102593#102593"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
do grobow mozna normalnie dojechac, z tego co pamietam to nie ma tam zakau ruchu Do grobów owszem. Ale chyba nie pod sam cmentarz. Wypadałoby wczesni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102587#102587"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
Mi chodziło o pieszą wycieczkę na groby, dla tych, co nie lubią iść na łatwiznę Przejedź tam rowerem z Pogorzałego do Cmentarza Partyzanckiego to zo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102575#102575"
 Wakacyjne fotorelacje
Na początku lipca odwiedziłem Rymanów Zdrój, miasteczko uzdrowiskowe leżace na południe od Krosna, u wrót Beskidu Niskiego. Miejscowośc leży na szl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102536#102536"
 Pożary.Pożary.
Zapewne ktoś sie przyczepi, że tematów o pożarach jest kilka ale ten nie kwalifikuje sie do topicu "Pożar na Spółdzielczej" czy "Pozar we Wtórpolu". ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102063#102063"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
dobre fotki monter, ciekawe ze sporo robia od strony cmentarza, myslalem ze zaczna sie bawic od krakowskiej
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101177#101177"
 podchmielony ...
po imprezie na rejowie obudzilem sie na cmentarzu na zachodnim. nic nie pamietam i nie wiem jak tam doszlem lub ile czasu spalem. :-)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99828#99828"
 Koleje wąskotorowe w naszym powiecie
Było parę tematów o kolejkach. Kolejka jeździłą również na trasie Starachowice - Rudki o ile sie nie myle. Widoczne pozostałości kolejki na Łaz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99488#99488"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Jak przyszli niemcy to w Skarżysku istniała cała gmina żydowska. Kahałowi podlegał cmentarz, Synagoga z mykwą i szkoła. Niemcy zrobili getto w Skarzy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99401#99401"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Przed wojną Skarżysko to był tylko duzy dworzec kolejowy i domy na Kamiennej. Mieszkało w nim bardzo wielu żydów- mieli swoje sklepy. Skarżysko było w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99292#99292"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Pozornie nie na temat: czy jest jakaś msza w rocznicę pogromu kieleckiego? Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli (z którego bądź Kościoła). Z tego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99152#99152"
 Lista kamieniolomowDroga na Zagnańsk!?
Dobrze zachowane ślady kolejki są od stacji w Suchedniowie dalej koło cmentarza, przez most na Kamionce obok oczyszczalni dalej przez E7 polami do las...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98947#98947"
 zbudowac rynek w Skarżysku
wysłano 05.05.2006 18,37 dla kogo ten rynek? tu trzeba cmentarz nowy montować bo się miejsce kończy :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91317#91317"
 Porachunki ? Zastraszanie ??
a tak trochę z innej beczki .. ale też wybuchowej.. to wczoraj około godziny drugiej przy cmentarzu na zachodnim samochód stanął w płomieniach .. a d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88920#88920"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Mam pilne pytanie: czy wiecie gdzie Pan Bak przeniosl swoj warsztat z ul.cmentarnej? tez na cmentarnej tylko blizej rzeki za cmentarzem
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86864#86864"
 Przynależność "dzielnicy" Łyżwy i inne ważne spraw
Z tego co widać już dawno Prezydent Mazur jasno określił naszą przynależność. Wysypisko śmieci, cmentarz i oczyszczalnia ścieków. Bez przesady... te ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85010#85010"
 Przynależność "dzielnicy" Łyżwy i inne ważne sprawPrzynależność "dzielnicy" Łyżwy i inne ważne spraw
Moze ktoś jet zorientowany do jakiego osiedla należy przypisać "dzielnicę" Łyżwy? W ubiegłą niedzielę, to znaczy, 19 marca odbyły się wybory do rady o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84968#84968"
 Co zrobić, by zniszczyć samochód
A ja proponuję podróż też z dużą prędkością odcinkiem od skrzyżowania na Kościelnym do 1go Maja. Również gwarancja urwania koła. Ponoć mają ten odcine...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84148#84148"
 Modelarstwo Lotnicze RC
Mój tatuś zajumje sie modelarstwem, ale ma model okrętu a nie samolotu... Kilka lat temu, pamiętam ze była wystawa w MCK'u ale z tego co wiem to wszy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=83363#83363"
 kto na prezydenta ??
"Czepiam" sie tej ustawy bo ona reguluje działalność i żeby stwiać żądania wobec Prezydenta i Rady należy wiedzieć co oni moga zrobić a nie tworzyć fa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=83001#83001"
 Starachowice...
Parking kolo cmentarza na zachodnim przydala by sie terenowka, mieszkanca tez przeszkadza krecenie kolek, bylem tam nie raz i wyskoczyla jakas bab...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82573#82573"
 Starachowice...
Parking kolo cmentarza na zachodnim :D :D :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82571#82571"
 Starachowice...
Parking kolo cmentarza na zachodnim :D :D :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82570#82570"
 Starachowice...
Parking kolo cmentarza na zachodnim :D :D :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82569#82569"
 Załatajcie dziury w drogach!!!
Proponuje przejechać sie drogą koło cmentarza na Kościelnym......tam nie potrzeba ograniczenia prędkości(jeśli komus zależy na amorytzatorach)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82431#82431"
 Urban Legends
podobno SDH Bartek postawili na cmentarzu Indian :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81483#81483"
 Bluszcz pospolity Hedera helix
Bluszcz, jako ceniona roślina ozdobna, sadzony był i jest chętnie w parkach, ogrodach i na cmentarzach. Pędy barwnych, uprawnych odmian bluszczu s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77110#77110"
 Bluszcz pospolity Hedera helixBluszcz pospolity Hedera helix
Bluszcz pospolity Hedera helix To zimozielone pnącze o ciemnozielonych, skórzastych liściach. Dorasta do 20 m wysokości , wspinając się za pomocą k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77101#77101"
 Skoro nie zlocik, to może.......
"saneczkowanie" - czy ktoś się zastanowił zanim to napisał ( radzę sprawdzić co ten termin oznacza) jasne sprawdziłam ale oprócz tego co napisaliści...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75240#75240"
 Dowcipy
Ojciec dostał prace, jest bardzo dumny, ma pod sobą jakieś 500 osób. Kosi trawę na cmentarzu. :rotfl: Z dziennika polarnika: Środa, 25 s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74506#74506"
 Dowcipy
liścik od mamy: :D :D Kochany synu Piszę do Ciebie tych kilka linijek żebyś wiedział, że do Ciebie piszę. Więc jeśli otrzymasz ten list to znaczy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74475#74475"
 FOTORADARY - dyskusje
Raz dostalem mandat i byla to nauczka. Jesli zlamie sie przepisy to nie wazne jak sie tego dokonalo. Liczy sie nauczka na przyszlosc. Zroznicowanie ka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=73593#73593"
 Obchody 143-ej rocznicy Powstania StyczniowegoObchody 143-ej rocznicy Powstania Styczniowego
http://kierz.skar.pl/tmp/forum/Skan_001.jpg - skan z aktualnego numeru Tygodnika Skarżyskiego i chyba do tego należy dodać poczęstunek grochówką ......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=73575#73575"
 Budżet 2006
Właśnie o tym mówię - na każdym miejscu i o każdej dobie. Wymuszam spotkania z vipami wskazanych przez ciebie stowarzyszeń, organizacji i z normalnym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71959#71959"
 Fajerwerki na ZachodnimFajerwerki na Zachodnim
Niewiecie co takiego dzieje sie na zachodnim(boisko koło cmentarza).Co roku 1 stycznia przyjezdza tam bardzo bardzo duzo samochodów by puszczac petard...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=70369#70369"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Czy ktos nadal mieszka na Cmentarnej? Pewnie, że mieszka. Po drugiej stronie ulicy, tzn. po stronie cmentarza. Tam nawet ktoś stawia nowy dom...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65410#65410"
 Dowcipy
Idzie pijany gosciu cmentarzem - zbliza sie polnoc. Nagle widzi grabarza kopiacego grob. Postanowil go wystraszyc, przyczail sie w krzakach i nagl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65282#65282"
 Złodzieje wiązanek
^^ czy straz miejska jest wogole patroluje cmentarz? Nie wiem czy to tylko zly fart ale moja babcie dwa razy tam okradli - jakies typki wyrwaly ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64933#64933"
 [FOTO] "Inna strona miasta widziana moimi oczami"
Zdjęcia sa przypadkowe. Ten "bardzo dobry fotoreportaż" jest nijaki, nie ma początku, nie ma końca. Absolutnienie oddaje klimatu miasta. Redman pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64567#64567"
 Artykuł "Parkour w Skarzysku"
Koło cmentarza na Zachodnim
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64373#64373"
 Dowcipy
Dobry sąsiad zawsze pożyczy, a sąsiadka da... Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny. Superoptymista - g...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64254#64254"
 Olek odchodzi...-jak oceniacie jego 10 lat prezydentury?Olek odchodzi...-jak oceniacie jego 10 lat prezydentury?
Już w grudniu zostanie zaprzysiężony nowy prezydent Lech Kaczyński. Tak więc mieliśmy najpierw Lecha (tyle, że Wałłęse) potem Olka a za miesiąc Lechi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63368#63368"
 Kolejka wąskotorowa Suchedniów - WykusKolejka wąskotorowa Suchedniów - Wykus
Witam Bardzo mnie ucieszyło powstanie Forum miłośników kolei, że aż z tego powodu zarejestrowałem się :-) Z klimatów kolejowych preferuję koleje ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63367#63367"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
No dokładnie jeśli przy torach to napewno chodzi o cmentarz na łyrzwach bo tam z tyłu jest własnie wejście przy torach
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62377#62377"
 Nasze łowiska i nie tylko
W temacie „Na pierwszym lodzie...” padło pytanie o łowisko w miejscowości Żbożenna. Dla zainteresowanych zamieszczam mapkę http://img238...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62258#62258"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
8) swietne zdjecia; andrzeja i panorama Dariusza (akceptacja montera powinna tobie wystarczyc ;)) PS. Fajne wygladaja domy na Staffa oswietlone ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62154#62154"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
Koniecznie na rowerach LOL A po odwiedzeniu cmentarza dalej szlakiem, przez bagna itd aż do Niekłania Uśmiech... Zamiast wygodnie jecha drogą Suszę zę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62084#62084"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
polecam wybrać się niebieskim szlakiem od strony Pogorzałego. Koniecznie na rowerach :lol: A po odwiedzeniu cmentarza dalej szlakiem, przez bagna ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61976#61976"
 Droga Skarżysko Książęce - Majdów
Prawdopodobnie tak. Tam własnie LP budowały tą droge. Muszę się tam przejecha kiedyś i zobaczy jak to wyglada, oraz odwiedzi Cmentarz partyzancki :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61958#61958"
 Cmentarz na zachodnim
To ja dodam jeszcze zdjecia z cmentarza z Michniowa z wczorajszego wieczora. Robilem te zdjecia i widzialem jak dzieci i dorosli przychodzili z poblis...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61466#61466"
 Cmentarz na zachodnim
Inny cmentarz ... daleko daleko na południu Polski http://i19.photobucket.com/albums/b199/polo_/cmentarze/czarno_biale_2.jpg http://i19.photobuc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61460#61460"
 Cmentarz na zachodnim
wczoraj wieczorem byłam cmentarzu i cos blysnelo w oddali jakby ... aparat cyfrowy :) i tak sobie pomyslalam - o pewnie userzy fotki cykaja :) ja j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61383#61383"
 Cmentarz na zachodnim
Troche inaczej. http://i19.photobucket.com/albums/b199/polo_/cmentarze/czaro_biale.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61343#61343"
 Cmentarz na zachodnim
Duze ale mniejsze traci na znaczniu (o swicie): http://img.photobucket.com/albums/v202/poeskarzysko/cmentarze/cmentarz_zachodnie1.jpg http://img.p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61342#61342"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
Np. Wyladował bym na boisku na zachodnim :P:P tam samochody nie moga wjezdzac a nigdzie nie pisze ze samoloty maja zakaz ladowaniaP: Z tego boiska ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61315#61315"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
beda korki jak kazdy bedzie sie pchal furami na cmentarna w tym samym czasie (nawet gdyby cmentrna miala 4 pasy ) tymbardziej ze była zamknięta dla...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61286#61286"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
Oczywiście sprawa czy jest to "Święto zmarłych" czy "Dzień wszystkich świetych" ma kolosalne znaczenia do zagadnienia korkow. Winszuję tej trafnej uwa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61262#61262"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
88 osób zginęło na drogach od piątku W ciągu czterech dni, łącznie z poniedziałkiem, na drogach w całej Polsce w 598 wypadkach zginęło 88 osób, a 73...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61249#61249"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
nie jest lepiej zostawic samochod gdzies na Zachodnim i sie przejsc na cmentarz? beda korki jak kazdy bedzie sie pchal furami na cmentarna w tym samy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61248#61248"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
Przed chwileczką wrociłem z cmentarza na Zachodnim. Byłem na miejscu ok 8 30 i nie szło już zaparkować Korek zaczynał sie od skrętu w ul. Cmentarn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61242#61242"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
Na cmentarzu, na Zachodnim, mogliby zrównać z ziemią teren po byłej jednostce wojskowej. Teraz jest tam kupa gruzu, brudu, ruiny. :x A tak, mógłby p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61238#61238"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.
Na cmentarzu, na Zachodnim, mogliby zrównać z ziemią teren po byłej jednostce wojskowej. Teraz jest tam kupa gruzu, brudu, ruiny. :x A tak, mógłby p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61232#61232"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.Re: Święto Zmarłych=korki na mieście.
Policja niby pomaga w ruchu ale jednak... życze bezpiecznej drogi wszystkim i małych korków :) pomagala w ruchu? ja jak jechalem na cmentarz na Z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61221#61221"
 Święto Zmarłych=korki na mieście.Święto Zmarłych=korki na mieście.
Przed chwileczką wrociłem z cmentarza na Zachodnim. Byłem na miejscu ok 8 30 i nie szło już zaparkować :o Korek zaczynał sie od skrętu w ul. Cmentarną...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61215#61215"
 Cmentarz na zachodnim
Czarno-biale zdjecia dobrze oddaja atmosfere na cmentarzu. Bardzo fajne sa pomniki na grobowcach i brama! Masz talent to fotek, to widac ...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61017#61017"
 Cmentarz na zachodnimCmentarz na zachodnim
Zapraszam do obejrzenia kilku foteczek Pozdrawiam Redman:)) :D p.s. Konstruktywna krytyka będzie bardzo mile widziana :D :-D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61013#61013"
 PIP w szpitalu powiatowym
Sorry ,ale gdyby nie związki zawodowe w 1980 roku to dzisiaj byś za głoszenie swoich pogladów wylądował w ubeckim lochu lub nawet na cmentarzu Co do ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60730#60730"
 PIP w szpitalu powiatowym
Sorry ,ale gdyby nie związki zawodowe w 1980 roku to dzisiaj byś za głoszenie swoich pogladów wylądował w ubeckim lochu lub nawet na cmentarzu.Nie moż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60726#60726"
 PIP w szpitalu powiatowym
Zamiast sprowadzać PIP do szpitala lepiej byłoby wyprowadzic dzialaczy zwiazkowych poza szpital. W interesie szpitala i jego pacjentów głównie. Sor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60719#60719"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
ja miałem sesje na cmentarzu robioną :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60659#60659"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
To jednak był ten cmentarz, który patrolowaliśmy.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60587#60587"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
po dlugich probach ustalenia jakich kolwiek wskazowek co to cmentarza dowiedzialam sie ze chodzi o ten gdzie pochowani sa zolnierze wojsk radzieckich....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60575#60575"
 Klub fotograficzny Skarzysko.org
Fajnie jak sie spotykaja ludzie o podobnych zainteresowaniach :) http://img.photobucket.com/albums/v202/poeskarzysko/portrety/klub1.jpg Plany na prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60530#60530"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
Oklepane i populistyczne. Na wszystkich portalach pojawią się zaraz zdjęcia z 1 listopada. Może coś bardziej oryginalnego/reporterskiego z życia nasze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60443#60443"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
Pomysł dobry i nie ważne czy oklepany - sęk w tym, by nie pokazywać tłumów ludzi w odświętnych strojach, na pokaz zastawiających groby swoich bliskich...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60436#60436"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
Heh robienie zdjęć na cmentarzu to chora tradycja... A jeszcze jak ludzie robią sobie zdjęcie na tle czyjegoś grobu... 8O :? Ani to żadna tradycj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60419#60419"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
Heh robienie zdjęć na cmentarzu to chora tradycja... A jeszcze jak ludzie robią sobie zdjęcie na tle czyjegoś grobu... 8O :?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60415#60415"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
Że oklepane - zapewne tak, ale zrobić dobrą fotkę dla samej przyjemności fotografowania to już coś.Mnie oststnio jeden fotograf (tzn. zajmujący się za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60413#60413"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
Nie mam foto ale mam cmentarz Kto chętny do zdjęć :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60407#60407"
 Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...Proponuje konkurs foto: Cmentarze na Wszystkich Swietych ...
:) Co sadzicie? PS. Mam nadzieje ze andrzej sie wybierze ze swoim sprzetem
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60402#60402"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
na cmentarz Zydowski jest osobne
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60399#60399"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
te budki to chyba wymislilam.chodzilo o osoby ktore sprzedaja kwiaty i znicze pod cmentarzem przy torach przy wejsciu nie pierwszym tylko drugim..
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60391#60391"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
No to wychodzi na to, że i na Łyżwach i na Zachodnim koło cmentarzy błąkaja się zaniedbane psy. Co wcale nie byłoby dziwne. Ja juz pisałem, ale powtó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60346#60346"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
Jeśli cmentarz przy torach to raczej cmentarz komunalny na Łyżwach. Jutro postaram się pokręcić i popytać.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60342#60342"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
to byl jakis cmentarz przy torach napewno w skarzysku kamiennej przy tym "dalszym" wejsciu...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60307#60307"
 Newsy motoryzacyjne ze świetokrzyskiego i nie tylko
Harcerska Służba Ruchu Drogowego rozpoczyna działalność Podczas najbliższego weekendu, poprzedzającego dzień Wszystkich Świętych, ruchem wokół w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60192#60192"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
o psie powiedzieli znajomi ktorzy byli na cmentarzu posprzatac przed swietem. mowia ze skarzysko kamienna.panie ktore sprzedaja kwaity podobno zapyta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60148#60148"
 imieniny RAV-a
Drogi solenizancie! Wiem, że spacer wokół cmentarza w poszukiwaniu starego psa to kiepska niespodzianka imieninowa, zwłaszcza że wcale nie była to nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60143#60143"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
Jeśli ktoś zauważy tego psa albo czegoś się o nim dowie, niech da znać. Pytanie do guci: kto Ci powiedział o tym psie? Czy na pewno chodziło o Skarżys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60142#60142"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
Pod cmentarzem na zachodnim. Widziałem w niedzielę tego psa, pałętał się po ruinach wyburzanych domów. Wygląda rzeczywiście żałośnie. O konkretniejsze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60062#60062"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
pod ktorym cmentarzem nie wiesz moze? bo mamy ch pare... nie wnikam skad wiesz to itp itd, tylko pytam, bo mojemu tacie to moge przekazac, on jest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59999#59999"
 kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!kto mi pomoze pomoc psu ze skarzyska???blagam przeczytajcie!
witam jestem z warszawy. nie mam mozliwosci pojechac do skarzyska a mam wiesci o niesamowicie zameczonym psie pod cmentarzem z kilkucentymetrowa wart...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59986#59986"
 Co z drogami!!!!
. tylko ze pol miasta ciagnie na targ, kupe uczniow do szkoly, znajduje się tam urzad skarbowy, pracy a dodatkowo niedlugo 1 listopada. Troche ludzi ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58455#58455"
 Co z drogami!!!!
agiko napisał: Gość napisał: Nie potrzeba inwestowac w Kamienna, po co jka wiekszosc mieszkancow miasta tam nie mieszka? taaaaa...... a Ci co j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57962#57962"
 Piekło Niekłańskie
Zastanawiam sie czy te skaly nie sa zakletymi okretami ?? :D http://img.photobucket.com/albums/v202/poeskarzysko/Nieklan/nieklan7okrety.jpg Trafila ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57927#57927"
 Śmierć Mistrza PolskiŚmierć Mistrza Polski
Śmierć Mistrza Polski Odszedł od nas Wojciech Cołoszyński (52 l.), członek Automobilklubu Polski, były mistrz kraju w wyścigach samochodowy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56581#56581"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
A w dzisiejszym wydaniu "Echa Dnia" można poczytać, że jednak ten drugi etap budowy węzła w Skarżysku planuje się na przyszły rok. Tylko obawiam się...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55725#55725"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Hmm nie widzę związku remontu np. ul.Staffa z rozbudową węzła. Proste. Polepszy sie wizerunek dzielnicy. A wizerunek okolicy ul. Legionow i S...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55430#55430"
 "Sześć Kulek Matejszczaka"
NIemców wykopywali też w Suchedniowie, potem przewieźli ich na Śląsk, tam jest cmentarz żołnierzy niemieckich.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55136#55136"
 Wędkarskie patenty.
Czy sierść z czarnego kota złapanego o północy na cmentarzu może się też do czegoś przydać? Lepiej juz cala skorka :) na reumatyzm jak znalazł. Hmm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54463#54463"
 Wędkarskie patenty.
Niedaleko już do mistycyzmu i szamaństwa. Nie wiedziałem,że wędkarsto to taka pasjonująca rzecz. Muszę to przemyśleć. Kartę jeszcze mam, bambus stoi w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54454#54454"
 może jakis meczyk??
:D Jeśli chodzi o oświetlone w nocy boisko do nogi, to proponuje "asfaltowe" przy SP nr5, w nocy świecą tam 4 latarnie i jest jak w dzień. Ale to tyl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52547#52547"
 Niszczenie bagna
Ta akcja osuszania to coś większego ponieważ dotknęła również i tak juz przesuszoną dolinę Oleśnicy. :( Kolo linii strażowej za ogrodzona modrzew...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51694#51694"
 Benzyl...
na stronie z przetargiem jest adres osoby upowaznionej do kontaktów, byc moze to z ta osoba trzeba by rozmawiac, ale zeczywiscie widze duza sprzecznos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51232#51232"
 "Sześć Kulek Matejszczaka"
Rzeczywiście świetne. Cmentarz niemiecki na Górnej Kolonii :o :o :o Nigdy o nim nie słyszałem. GW Kielce nr 225, wydanie z dnia 25/09/1999 -...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50572#50572"
 "Sześć Kulek Matejszczaka"
Rzeczywiście świetne. Cmentarz niemiecki na Górnej Kolonii :o :o :o Nigdy o nim nie słyszałem.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50407#50407"
 Niszczenie bagna
cmentarz partyzancki nawet nie załapuje sie na tej mapie co maślik załączył, więc sądze że chodzi o inne miejsce
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49688#49688"
 Niszczenie bagna
Jeśli coś co napisałem powyżej nie zgadza sę ze stanem faktycznym lub jest za mało obiektywne prosze o sprostowanie. Owszem jest sporoa nieścisłosc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49671#49671"
 Cmentarz Partyzancki- Góra Skarbowa.Cmentarz Partyzancki- Góra Skarbowa.
Dziś będąc na grzybach w okolicy Skarzyska Książęcego zaszedłem jak to mam w zwyczaju na Cmentarz Partyzancki. Ku mojemu zdziwieniu trwały tam jakies ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49155#49155"
 Znów ubyło nam zieleni.
Byłem dzisiaj na Kościelnym. Tam dopiero zrobiono jatkę wśród drzew. Stare (chyba) lipy rosnące wzdłóż drogi od cmentarza do kościoła zostały wszystki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48112#48112"
 Leśniczówka "OPAL"
Gajówka Opal jest na mapie WIG z lat trzydziestych. SAm budynek mogł zostać przbudowany/ odbudowany itp od tamtego czasu. Na tejże mapie znalazłem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48067#48067"
 Nowy szlak - zielony.
Juz wczoraj zamierzałem pisać o tajemniczym zielonym szlaku ale miałem awarię komputera i Andrzej mnie ubiegł :P Wczoraj na rowerze po odwiedzeniu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=47891#47891"
 Alcatraz
Niedługo w naszych miasteczkach (starzejacych sie, starzejacych) bedzie potrzebny tylko szpital, apteka, kosciol i biedronka. a cmentarz???? :o ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=47018#47018"
 Plac manewrowy
na koscielnym zaraz za przejazdem jest ul. Grzybowa i nie radez tam smigac, niebiescy są tam prawie kazdego dnia, wjezdzaja w zuzlowke przed przeja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46838#46838"
 małe "FOTO-SAFARI", Kierz N.
No ja tez bym sie chętnie dowiedział gdzie jest to bocianie gniazdo Może mało obrazowo ale postaram sie wytłumaczyć Jadąc od strony Świerczku d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46134#46134"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Koniec Cmentarnej, dalej w lewo jest jakis zaklad (chyba samochodowy?) http://i16.photobucket.com/albums/b38/marek_bielski/c7.jpg Widok w kierunku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45745#45745"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
^^ teraz widze o co chodzi z tym slupem :D HQ prosil o zdjecia ul. Cmentaranej ktora niedlugo zmieni sie nie do poznania ;) Fotki sa z polowy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45743#45743"
 Rzeczoznawca orzeka...Rzeczoznawca orzeka...
Dziś chciałabym tylko pokazać, jak pracuje pewien rzeczoznawca ze zachodniej części naszego kochanego województwa. Wiadomo, że nie podam tego Pna nazw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44674#44674"
 Wyprawa RYDNO Lipiec 2005
na cmentarz?? a co tam robilas w nocy :> Modliła się :o :o a może................ :? :? :?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43825#43825"
 Wyprawa RYDNO Lipiec 2005
na cmentarz???? a co tam robilas w nocy :> ??????
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43819#43819"
 Dowcipy
Mówi zięć do teściowej: - Gdzie mama jedzie? - Na cmentarz. - A kto rower przyprowadzi?!!! :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43497#43497"
 Wyprawa RYDNO Lipiec 2005
Ci co odskoczyli na bok poniesli juz straszliwa i okrotna kare.. A co do radykala religijnego, to mam z tym tylko tyle wspolnego ze codziennie w lubl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43289#43289"
 Guniak czerwczyk (Amphimallus solstitialis)Guniak czerwczyk (Amphimallus solstitialis)
W sobotę, późnym wieczorem przy cmentarzu w Bliżynie obserwowałem mnóstwo latających żuczków. Myślałem, że to chrabąszcze , choć to nie ich pora ( mu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43166#43166"
 Bernatka - Drzewo które straszy - RELACJA Z NOCNEJ WYPRAWY
Taaaaak! Zapomniałbym o krzyżu! Tylko muszę sobie załatwić taki mosiężny i ciężki, żeby w razie czego móc nim komuś porządnie przypie... khem to znacz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41258#41258"
 Parada Miłości
to jest odpowiedz do posta kamiltuma znajdujacego sie PONIZEJ tego - blad techniczny :-) A co gdy na przykład fetyszyści będą żądać prawa do małż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=39912#39912"
 Dowcipy
Idzie gość przez cmentarz i wpadł do grobu. Był tak pijany, że zasnął. Budzi się rano i nie może się wydostać. Zaczyna krzyczeć: Ratunku! Pomocy!! N...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=39312#39312"
 Dowcipy
mamo! gdzie jedziesz tym rowerem? -pyta zięć teściową.. a synu, jadę na cmentarz.... --to może ja pojadę za mamą, bo kto rower przyprowadzi?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38667#38667"
 Dowcipy
W zakonie siostra przelozona zbiera wszystkie zakonnice i mowi: -wczoraj stalo sie cos strasznego...na naszym terenie znalezino prezerwatywe!!! Ws...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38441#38441"
 Muzea w woj. świetokrzyskim
CDN Stefan ... OŻARÓW (powiat opatowski, gmina Ożarów) Dzwonnica drewniana z XVIII w. Kaplica z 1 poł. XIX w., we wnętrzu rzeźby ludowe. P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37203#37203"
 Muzea w woj. świetokrzyskim
CDN Stefan: BAŁTÓW (powiat ostrowiecki, gmina Bałtów) Park z XVII w. PĘTKOWICE (powiat ostrowiecki, gmina Bałtów) Dawny zbór ariański ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37201#37201"
 Butelka do wszystkiegoButelka do wszystkiego
Znalazłem dzisiaj ciekawy tekst : Ekspress Ilustrowany Nr 105 (6. V. 2005) Niewątpliwie największym wynalazkiem XX wieku jest plastikowa bute...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36748#36748"
 Suchedniów dworzec PKP
Maly jest ten Suchedniow. Szczegolnie na tej mapie. Wyglada jakby zabudowany byl tylko teren od E7 do cmentarza. Spodziewalem sie ze miasto graniczy z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36147#36147"
 Liga Amatorska - Wyniki
Między innymi na Arena auf Cmentarz Zachodnie Nowoczesny obiekt który może pomieścić jeszcze wiele osób... już do tej chwili leży tam kilkaset tysięc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36132#36132"
 Suchedniów dworzec PKP
Maly jest ten Suchedniow. Szczegolnie na tej mapie. Wyglada jakby zabudowany byl tylko teren od E7 do cmentarza. Spodziewalem sie ze miasto graniczy z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36109#36109"
 Suchedniów dworzec PKP
Maly jest ten Suchedniow. Szczegolnie na tej mapie. Wyglada jakby zabudowany byl tylko teren od E7 do cmentarza. Spodziewalem sie ze miasto graniczy z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35870#35870"
 Liga Amatorska - Wyniki
Między innymi na Arena auf Cmentarz Zachodnie Nowoczesny obiekt który może pomieścić jeszcze wiele osób... już do tej chwili leży tam kilkaset tysięc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35849#35849"
 Suchedniów dworzec PKP
Maly jest ten Suchedniow. Szczegolnie na tej mapie. Wyglada jakby zabudowany byl tylko teren od E7 do cmentarza. Spodziewalem sie ze miasto graniczy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35510#35510"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
jesteście śmieszni! sataniści odprawiaję czarne msze na cmentarzu, mordują zwierzęta i ludzi, składają ofiary...przepraszam satanistów, ale ja nigdy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35256#35256"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
jesteście śmieszni! sataniści odprawiaję czarne msze na cmentarzu, mordują zwierzęta i ludzi, składają ofiary...przepraszam satanistów, ale ja nigdy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35251#35251"
 Muzea w woj. świetokrzyskim
BIELINY (powiat kielecki, gmina Bieliny) Kościół wczesnobarokowy z 1 poł. XVII w., rozbudowany w 1 poł. XIXw. BLIŻYN (powiat skarżyski, gmin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35010#35010"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Ta dwupasmówka do Warszawy na razie ma byc do stacji beznynowej Orlenu. W planach jest kiedyś tam kiedyś pociągnięcie jej do końca Skarżyska, ale najp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34834#34834"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Do drom'a- nie przypomnialo mi sie teraz, a ty widocznie nie dokladnie czytasz wpisy na tym forym, bo juz kilka moich wpisow sie tu pojawilo. Co do bl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34545#34545"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Mam tylko pytanie do Marty: Czemu Ci się akurat teraz o tym przypomniało? Jakoś nie pamiętam Twoich wcześniejszych postów (no chyba, że się nie podpis...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34388#34388"
 Spieszmy sie kochac ludzi..
bardzo miloby bylo gdyby uczniowie ktorzy dzis koncza szkole (maturzysci) poszli dzis na cmentarz zapalic swieczke bylej p.Dyrektor.... bardzo mile ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34245#34245"
 Spieszmy sie kochac ludzi..
bardzo miloby bylo gdyby uczniowie ktorzy dzis koncza szkole (maturzysci) poszli dzis na cmentarz zapalic swieczke bylej p.Dyrektor.... bardzo mile ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34236#34236"
 Rzeka Kamienna
co dopiero dyskutowalam z moja mama na temat Skarlandu i Polski, ze wg niej to wszystko tu jest szare, okropne, brudne itp itd :? za to w Egipcie......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31452#31452"
 51 stan USA
W Kielcach powstanie pomnik ku czci ofiar World Trade Center - zdecydowali dziś radni. Ma on stanąć między parkingiem, a Cmentarzem Nowym przy uli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=30825#30825"
 Załatajcie dziury w drogach!!!
Wczoraj jechalam przez koscielne niedaleko cmentarza- uwaga nowa wielka dziura myslalam ze kolo urwalam, koszmar, brak slow po prostu!!! Coraz gorzej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=30656#30656"
 Oficjalny serwis dzielnicy Lyzwy i okolic !!!!!
Łyżwy maja strone no prosze... ale nie fotek nagorbkow no lipka U nas sa z cmentarza zydowskiego ;)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=30636#30636"
 Ukraina
Zmienia się nastawienie władz Ukrainy, w sprawie "Cmentarza Orląt Lwowskich". Dziśw telewizji widziałem wypowiedź nowego gubernatora okręgu Lwowskieg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=28375#28375"
 51 stan USA
W Kielcach stanie pomnik ku czci ofiar ataku na World Trade Center. "Prezydent miasta Wojciech Lubawski, stwierdził, że kielczanie nauczeni przez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27972#27972"
 Co myślicie o skarżyskiej policji?Konkretnie o drogówce?
Miejsca gdzie wiem , że mogę spotkać policję to: Ul. Kopernika (zatoczka autobusowa), albo wcześniej na ul. Kopernika na przystanku koło tej rudery na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27178#27178"
 142-ga rocznica Powstania Styczniwego
Fajna ta strona o powstaniu. A północne rubieże odwiedzę pewnie jakoś wiosną na rowerze i poszukam cmentarza :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25469#25469"
 142-ga rocznica Powstania StyczniwegoRe: 142-ga rocznica Powstania Styczniwego
Jakiś konkretny cmentarz gdzies w okolicy czy to tylko taki przykład dla podkreślenia nastroju? wiem ze sie powtarzam ale jest okazja ;) : http:/...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25450#25450"
 142-ga rocznica Powstania StyczniwegoRe: 142-ga rocznica Powstania Styczniwego
...Tak takie to były dzieje teraz pozostało tylko po nich echo i parę pamiątek klika krzyży jakiś opuzczony cmętarz.... Jakiś konkretny cmentarz gd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25440#25440"
 Ścieżki rowerowe w mieście...
8 na księżycu zaczyna sie od ul turystycznej:):) (idealna dla rowerów ulica bardzo zadko jezdza tam samochody, asfalt jest w b.dobrym stanie, jset p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25092#25092"
 Ścieżki rowerowe w mieście...
Ja również zostałem poczestowany zderzakiem samochodowym... :? Pewien pan za bardzo się śpieszył i wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Całe szczęś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24959#24959"
 W obiektywie.
Tak, ten pustostan stoi niezamieszkany od zawsze. Od kiedy tylko pamiętam! Gdyby tak go wyburzyć (sic!), to wjazd na most nad Kamienną i sama rzeka le...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23549#23549"
 ROZRYWKA DLA MŁODZIEŻY W SKO...?
jak przyjezdzam do skarlandu, to czas spedzam w domu swoim, chlopaka lub kumpli. czasem gdzies tam wyjdziemy sie przejsc, zobaczyc, co sie zmienilo w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22558#22558"
 Polamane drzewa w dolinie Bernatki
Byłem w lesie tydzien temu. Masa drzew jest polamana nie tylko w okolicy Bernatki ale także w lesie na Książęcym, w poblizu cmentarza partyzanckiego, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22110#22110"
 W obiektywie.
Jest to między starym boiskiem treningowym a cmentarzem na Zachodnim. Jeden z obiektów po starej jednostce wojskowej. Teren bardzo zaniedbany i za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21297#21297"
 Pomnik głupoty.
W Wegorzewie na wzgórzu nad jeziorem Święcajty jest cmentarz żołnierzy poległych w czasie walk podczas I wojny światowej. Leżą na nim żołnierze rosyjs...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=21229#21229"
 W obiektywie.
Na 10 zdjęciu jest: http://www.sp7jkw.komrel.net/15.jpg Jest to między starym boiskiem treningowym a cmentarzem na Zachodnim. Jeden z obiektów po s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20929#20929"
 Ukraina
Teraz to o Polsce ukraina sobie przypomnial,a wczesniej nie mozna sie bylo z nimi dogadac,na przykładzie Lwowa to widac doskonale,gdzie tamtejsza rada...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20447#20447"
 Ukraina
Teraz to o Polsce ukraina sobie przypomnial,a wczesniej nie mozna sie bylo z nimi dogadac,na przykładzie Lwowa to widac doskonale,gdzie tamtejsza rada...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20376#20376"
 kierunek -> -> -> Gora Karierkierunek -> -> -> Gora Karier
Jesli sytuacja pogodowa w najblizsza niedziele tj. 21 listopada 2004 nie bedzie zla (zadymka sniezna, ulewny deszcz, inwazja kosmitow... ;)) proponuje...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=19529#19529"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Nie można miec już nikomu za złe,tylko dlatego,że już tu nie pisze.czasem może warto się zastanowić,czemu juz nikt tu nie pisze... :( Ten temat powoli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18782#18782"
 GDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCH
suchedniów i oba cmentarze na blizynie..
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18358#18358"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18350#18350"
 GDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCH
Owiedziłem groby w Sycynie(miejsce ur. Kochanowskiego)i oczywiście cmentarz na Łyżwach i na zachodnim :lol: Sycyna tez tam mam sporo grobów... a c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18341#18341"
 GDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCH
Jak pisałem w innym poście, w ten okres tzn. święto zmarłych i tzw. zaduszki, staram się unikać wyjzadów na cmentarze. Źle mi się kojarzą i atmosfera ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18320#18320"
 GDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCH
Owiedziłem groby w Sycynie(miejsce ur. Kochanowskiego)i oczywiście cmentarz na Łyżwach i na zachodnim :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18294#18294"
 GDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCH
Starachowice, Nowa Słupia, Nadolna, Zachodnie i Łyżwy. W sobotę cmentarz AK na Górze Skarbowej i mogiła na Brzasku.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18267#18267"
 GDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCH
Bliżyn (dwa cmentarze) , Szydłowiec ( uszkodziłem tu przy parkowaniu wydech w autku :) ) i Odrowąż.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18265#18265"
 GDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCHGDZIE BYLISCIE NA WSZYSTKICH SWIETYCH
WPISUJCIE GDZIE BYLISCIE W DNIU WSZYSTKICH SWIETYCH NA CMENTARZU.WPISUJCIE A ZOBACZYMY GDZIE BYLO NAJWIECEJ LUDZI ZE SKARZYSKA
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18254#18254"
 Święto Zmarłych.
Zgadzam się absolutnie z tym co Poe napisał jakieś 9 postów wyżej. Więc pewne lobby za zielenią nacmentarzach istnieje. Upadek gałezi na kogoś jest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18220#18220"
 Święto Zmarłych.
Poe ja wyraźnie napisałem że jestem za minimalizowaniem strat.Nie chodzi mi o wycięcie na pniu wszystkiego jak leci.Chodzi o to aby usuwa drzewa uszko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18181#18181"
 Święto Zmarłych.
Dbałośc o cmentarze to nie tylko pucowanie kamiennych pomniczków iglancowanie błyszczacych tabliczek. Czesto drzewa tam sadzone są częścią wi ekszego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18180#18180"
 Święto Zmarłych.
Az mi sie wlosy zjezyly jak przeczytalem wasze komentarze... Nikt tutaj, a ja bynajmniej na pewno, nie jest przeciwnikiem przyrody, jak sugerujesz....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18179#18179"
 Święto Zmarłych.
Az mi sie wlosy zjezyly jak przeczytalem wasze komentarze :evil: Postawcie sobie moze inna alternatywe: Piekkny wybetonowany (lub wykostkowany br...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18178#18178"
 Święto Zmarłych.
Lepiej płacić za renowację. Popieram opinie maslik-a - placic za renowacje. Tym co wycinaja drzewa dawac kary nie wazne kto to jest. Przypomne z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18166#18166"
 Święto Zmarłych.
Popieram opinie maslik-a - placic za renowacje. Tym co wycinaja drzewa dawac kary !!!! nie wazne kto to jest. Przypomne ze takie wyciecia mialy miejs...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18159#18159"
 Co można ukraść?
Można niestety ukraść wszystko :( . Kradną znicze i kwiaty na cmentarzach. Nie gardza metalami kolorowymi niezaleznie czy są to elementy grobów czy pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18150#18150"
 Święto Zmarłych.
Rzeź drzew na cmentarzach rozpoczęła się po sławnej sprawie w parafii w Dalikowie (łódzkie). Przypomnę, spadajęcy konar na cmentarzu spowodował cięż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18123#18123"
 Święto Zmarłych.
Rzeczywiście popierać taką akcję Apropos:od kiedy na księżycu są cmentarze?? Nie na Książęcym ale w pobliskim lesie.. i jest od baaaardzo dawna ten ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18055#18055"
 Święto Zmarłych.
Druga sprawa: z cmentarza sukcesywnie usuwane są drzewa. Niedługo cmentarz bedzie zupełnie łysy. Wygląda to bardzo nieciekawie. I tak się dzieje wsz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17978#17978"
 Święto Zmarłych.
A moje refleksje są następujące: Stare groby niszczeją i nikogo to nie obchodzi. Byłem na cmentarzu w Jędrzejowie. Najstarsze groby pochodzą z XIX ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17971#17971"
 Święto Zmarłych.
Rzeczywiście popierać taką akcję Apropos:od kiedy na księżycu są cmentarze??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17963#17963"
 Remonty w miescie
Dzisiaj jechałem E-7 na Cmentarz Partyzancki i całe szczęście, że pojechałem ulica Kopernika i dalej przez Podosiny wyjechałem na wprost Remizy Straż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17939#17939"
 Święto Zmarłych.
Dziś w południe odwiedziłem Cmentarz Partyzancki na Książęcym, i muszę powiedzieć, że swieci się tam masa zniczy, na niektórych grobach stoją kwiaty i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17935#17935"
 Newsy motoryzacyjne ze świetokrzyskiego i nie tylko
Co najmniej 70 osób zginęło w świąteczny weekend na drogach 1.11. Warszawa - Co najmniej 70 osób zginęło w wypadkach podczas wydłużonego weekendu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17903#17903"
 Święto Zmarłych.
Grobiowiec był olbrzymi, jeden z większych-mimo swojej wielkości płonęła na nim tylko jedna świeczka, az ślina w gardle stanęła. Ilość zapalonych ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17898#17898"
 Święto Zmarłych.
Wczoraj wybrałam się na wieczorny spacer do pobliskiego lasu. Chciałam iść na grób Nieznanego Żołnierza,ale poszłam inną drogą,zresztą za każdym razem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17896#17896"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
ja własnie przed chwilą wrócilam z cmentarza... nie obylo się bez uronionej łezki :(, grób rzeczywiście wyglądał prześlicznie, biło od niego światło z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17890#17890"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Pawełka grób wspaniale wygląda na cmentarzu wieczorem.Wyróznia się spośród innych,ponieważ caluśki jest obstawiony zniczami-wygląda to ślicznie!!!A je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17886#17886"
 Fatalni kierowcy.
nie bylo dzis duzego korka bo swieta sie rozbily na dwa dni. Ja to nierozumiem niektorych kierowcow podam przyklad bylem dzisiaj na cmentarzu na zacho...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17875#17875"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Pawełka grób wspaniale wygląda na cmentarzu wieczorem.Wyróznia się spośród innych,ponieważ caluśki jest obstawiony zniczami-wygląda to ślicznie!!!A je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17874#17874"
 Fatalni kierowcy.
Zjeździłem dziś troche miasto z racji odwiedzania cmentarzy i musze powiedzieć , że jestem w szoku raczej pozytywnym. Korków jakichś strasznych nie by...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17871#17871"
 Fatalni kierowcy.
Na szeroko pojetym zachodzie inne jest wychowanie i inny stosunek do prawa jak rowniez kary ... sa panstwa gdzie wysokosc kary uzalezniona jest od toj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17869#17869"
 Dziwne, ciekawe, szokujace organizmy i twory przyrody.
Na szczęscie w nazych ładnych okolicznych lasach można spotkać takie ciekawostki. Soplowke widziałem dawnooo temu na Baranowie, powyżej zalewu na Rejo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17852#17852"
 Halloween nowa tradycja czy bzdura zapozyczona z zachodu?Re: Halloween nowa tradycja czy bzdura zapozyczona z zachodu
a co do klimatu polskich świąt WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH nie podoba mi się wata cukrowa i kramy z odpustowym fajansem przy cmentarzach. No cóż, każdy s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17847#17847"
 Halloween nowa tradycja czy bzdura zapozyczona z zachodu?Re: Halloween nowa tradycja czy bzdura zapozyczona z zachodu
Poieram wypowiedź maslik, don_balon, Stefan a co do klimatu polskich świąt WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH nie podoba mi się wata cukrowa i kramy z odpustowy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17843#17843"
 Dziwne, ciekawe, szokujace organizmy i twory przyrody.
Przypomniałem sobie, że jakieś 3-4 lata temu będąc na grzybach w lesie w pobliżu Skarzyska - Książęcego w okolicy Cmentarza Partyzanckiego znalazłem b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17823#17823"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
bylem dzis na grobie Pawla... pewnie sie obrazicie na to co powiem ale musze powiedziec.. duzo osbob tu zaluje ze Pawel tak mlodo zmarl ale jak przych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17801#17801"
 Dlaczego tak jest? Monika [*]
P.S. w ktorym miejscu jest pochowana Monika? chce 1 listopada zapalic jej symboliczna lampke... na cmentarzu na Łyżwach... wchodząc głównym we...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17744#17744"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
zdecydowanie zgadzam się z jankiem, na tym forum powinni wypowiadac sie Ci ktorzy osobiscie go znali, bo oni tak naprawde maja najwiecej do powiedzeni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17726#17726"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
KONIEC KŁÓTNI,BYŁAM DZIŚ NA CMENTARZU,PAWEŁ SPOCZYWAJ W POKOJU,KONIEC KŁÓTNI,WSPOMINAMY PAWŁA,PAWŁA I TYLKO PAWŁA :) KONIEC TEGO PAWEŁ [*]
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17710#17710"
 Dlaczego tak jest? Monika [*]
P.S. w ktorym miejscu jest pochowana Monika? chce 1 listopada zapalic jej symboliczna lampke... na cmentarzu na Łyżwach... wchodząc głównym we...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17698#17698"
 Święto Zmarłych.
Chciałbym tylko wyjaśnić, że moim przedmówcom tematy się pomieszały (tak nieraz bywa) Wracając do tematu, Skarżysko-Kamienna cmentarz na Zachodnim...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17598#17598"
 Cudowne źródło.
Poe napisałeś że wypływa z grobów.Może się czepiam ale stwerdzenie to kojarzy mi się brzydko z cmentarzem Możesz to wyjaśnić bliżej? Res napisalem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17495#17495"
 Cudowne źródło.
Poe napisałeś że wypływa z grobów.Może się czepiam ale stwerdzenie to kojarzy mi się brzydko z cmentarzem Możesz to wyjaśnić bliżej?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17493#17493"
 Pomnik głupoty.
silurius ma rację T34 jest w MOB to ten taki bardziej jaskrawo zielony odkąd pamiętam malowano go przedziwnymi odcieniami zielonego ale nigdy khaki :)...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17424#17424"
 Święto Zmarłych.
Mój ulubiony cmentarz na Zachodnim.... http://www.sp7jkw.w.szu.pl/witwicki.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17374#17374"
 Święto Zmarłych.
Chciałbym tylko wyjaśnić, że moim przedmówcom tematy się pomieszały (tak nieraz bywa) Wracając do tematu, Skarżysko-Kamienna cmentarz na Zachodnim...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17346#17346"
 Święto Zmarłych.
Nie polecam wyjazdu na cmentarze w takich przypadkach, gdzie komunikacją miejską można będzie dojechac. Pamiętajmy, ze mamy 10 razy więcej samochodó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17302#17302"
 Bicie piany.
Zakres działania i zadania gminy Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustaw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17290#17290"
 Święto Zmarłych.
Skarżysko-Kamienna, cmentarz na Zachodnim.... ...jest coraz ładniej......jesień... http://www.sp7jkw.w.szu.pl/ostatni.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=17162#17162"
 Święto Zmarłych.
Honory napisał: To świeto ma też inną stronę. Uwielbiam być na cmentarzu po zachodzie słońca ale gdy nie jest jeszcze całkiem ciemno. Wtedy światła,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16922#16922"
 Święto Zmarłych.
To świeto ma też inną stronę. Uwielbiam być na cmentarzu po zachodzie słońca ale gdy nie jest jeszcze całkiem ciemno. Wtedy światła, kolorowe kwiaty, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16859#16859"
 Święto Zmarłych.
To świeto ma też inną stronę. Uwielbiam być na cmentarzu po zachodzie słońca ale gdy nie jest jeszcze całkiem ciemno. Wtedy światła, kolorowe kwiaty, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16858#16858"
 Święto Zmarłych.
To świeto ma też inną stronę. Uwielbiam być na cmentarzu po zachodzie słońca ale gdy nie jest jeszcze całkiem ciemno. Wtedy światła, kolorowe kwiaty, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16850#16850"
 Święto Zmarłych.
Skarżysko-Kamienna, cmentarz na Zachodnim.... http://www.sp7jkw.w.szu.pl/zmar11.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16810#16810"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
bylam przed chwila na cmentarzu...wygladal slicznie mimo ze tak niewiele zniczy palilo sie na grobach...ja nie placze odwiedzajac Pwala.Staram sie z n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16738#16738"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Ehhhh byłam dzisiaj na cmentarzu.Boże jakie to straszne uczucie,odwiedzać Pawła.Taki ból,smutek,łzy.To wszystko wraca.A zbliżające się Święta zmuszają...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16736#16736"
 Święto Zmarłych.
Skarżysko-Książęce Cmentarz partyzancki... http://www.sp7jkw.w.szu.pl/part1.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16661#16661"
 Święto Zmarłych.
A może by tak umieścić zdjęcia cmwntarza partyzanckiego na Książecym? teraz tam pieknie jest, jesień , drzewa dookoła itd... niech ludziska zobaczą ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16640#16640"
 Święto Zmarłych.
Andrzej, masz rację. Mam nadzieję, że doczekamy się czasów kiedy ponownie stanie pomnik naszych wyzwolicieli, przelewających krew za wyzwolenie mias...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16618#16618"
 Święto Zmarłych.
Polską specjalnościa jest zapominać. Niewielu pamięta o cmentarzu żołnierzy Wermachtu na Baraku. Rośnie tam las. Ludzie ci walczyli z naszą armią we w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16571#16571"
 Święto Zmarłych.
Ładne zdjęcia. Dobra robota Stefan. Bardzo ładny cmentarz znajduje się w Krynkach. Zwiedzałem go nocą z latarką (tak akurat wypadło) i wrażenia był...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16566#16566"
 Święto Zmarłych.
Odwiedzę wszystkie miejsca - o których wspominacie.... Jeszcze chwila zadumy na cmentarzu na Zachodnim... http://www.sp7jkw.w.szu.pl/vir.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16386#16386"
 Święto Zmarłych.
Jak juz mowa o cmentarzach to ja polece dwa partyzanckie jeden w lesie na borze a drugi na koncu ulicy ponurego.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16376#16376"
 Święto Zmarłych.
Proponuje odwiedzić Stary cmentarz w Bliżynie ( przy trasie S-ko - Końskie) . Jest tu kilka XIX wiecznych nagrobków.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16373#16373"
 Święto Zmarłych.
Jeśli już mówicie o Suchedniowie warto zacząć od pójścia w prawą stronę od ujęcia wody przy wejściu w górkę i wejść pomiędzy stare nagrobki.Jest tam n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16369#16369"
 Święto Zmarłych.
co do Suchedniowa to naprawde polecam z czystym sumieniem, tak samo jak Zachodnie ma wiele wspanialych miejsc i zabytków. Nie wiem jak jest na Cmentar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16354#16354"
 Święto Zmarłych.
Polo, muszę przyznać że w Suchedniowie na cmentarzu byłem bardzo, bardzo dawno...Obiecuję wybrać się tam niebawem i ślad tych odwiedzin zapewne zosta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16353#16353"
 Święto Zmarłych.
Stefan proponuje Ci jak rowniez wszystkim zainteresowanym wyprawe na cmentarz do Suchedniowa, niektóre pomnik w tym miejscu sa rowniez przepiekne a i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16345#16345"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
całkowicie sie z Tobą zgadzam..... uwazam ze wspominanie Pawla nie polega tylko na wchodzeniu tu i pisaniu.....Moim zdaniem wieksza wartosxc ma pojsci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16344#16344"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
PAMIĘĆ ... Czymże jest dla Was tak na prawdę pamięć. Nie chce nikogo potępiać, nawet mi to przez mysl nie przeszło; ale ciągle piszecie, ze tak pamięt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16333#16333"
 Święto Zmarłych.
Fakt w czasie tych dni a szczególnie pierwszego będzie ciężko się dostać samochodem na cmentarz.. straszne korki szczegolnie odczuwalne są na skrzyżo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16309#16309"
 Święto Zmarłych.
Spacerowałem z aparatem po cmentarzu na Zachodnim i zatrzymałem się przy jednym grobie, zastanawiając się - jaką tajemnicę skrywa.... Nie wiedziałe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16307#16307"
 Święto Zmarłych.
Skarżysko-Kamienna, cmentarz na Zachodnim... http://www.sp7jkw.komrel.net/zach55.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16302#16302"
 Święto Zmarłych.
A i jakby ktoś mógł to proponuje zajść na cmentarz partyzancki w lesie na Książęcym.. często tam bywam, musze powiedziec ze odremontowali ładnie i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16299#16299"
 Święto Zmarłych.
Skarżysko-Kamienna, cmentarz na Zachodnim... http://www.sp7jkw.komrel.net/zach33.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16297#16297"
 Święto Zmarłych.
Mnie ten okres, tzn. początek listopada i te święta, kojarzy się przede wszystkim z korkami na ulicach, niemożnością zaparkowania samochodu przed cmen...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16296#16296"
 Święto Zmarłych.
Na pogorzałym w lesie na górce, tuż za Bazą Nadlesnictwa jest też grób nieznanego żołnierza .. w podstawówce tam chodziłęm z klasa na wycieczki i jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16274#16274"
 Święto Zmarłych.
Chamski zwyczaj z większych miast przeszedł i do nas.. proponuje wiązanki skropić parafiną ze swieczki.. troche brzydną ale możliwe ze złodzieje nie r...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16256#16256"
 Święto Zmarłych.
Niestety tak sie dzieje że znikaja wiązanki,znicze a ostatnio nawet krzyze i figórki z grobowców.Ci co to robią niemaja za grosz honoru,zero wspólczuc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16253#16253"
 Święto Zmarłych.
To juz jest szczyt co wyprawiają na cmentarzu!!! Kupujesz ładną wiązankę, zapalasz świeczkę na grobach bliskich, przychodzisz na drugi dzien a tego ju...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16248#16248"
 Święto Zmarłych.
Po co napisałes w temacie SWIĘTO ZMARLYCH skoro nie ma takiegon świeta jets ale WSZYSTKICH ŚWIETYCH co napisałeś ale dalej w temacie :P .A tak na marg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16245#16245"
 Pomniki Skarżyska.
Również wycinanie drzew na cmentarzu powinno być zabronione. Co prawda "zaśmiecają" groby liśćmi ale dzięki nim tworzy się pewien nastrój spokoju a cm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16110#16110"
 Pojezierze SKARZYSKIE
a co to takiego?coś. Działała na zasadzie pompki od roweru, tylko że lufa była zatykana korkiem. Podczas sprężania powietrza korek wyskakiwał z hukiem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16103#16103"
 Czas jesiennych wędrówek
Dziś wybrałem się na spacerek dookoła Pogorzałego. Najpierw zajrzałem do wysypiska smieci czyli kamieniołomu koło E7. Syf, syf i jeszcze raz syf. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16079#16079"
 Pomniki Skarżyska.
Zgadzam się jak najbardziej co do cmentarzy. Niestety najstarsze nagrobki i pomniki niszczeją... mimo że cmentarz na Zachodnim jest wpisany na listę ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16074#16074"
 Pomniki Skarżyska.
Zbliża się Wszystkich Świętych i pojdziemy odwiedzić groby naszych przodków. Mamy dwa stare cmentarze, jeden na Zachodnim, a drugi na Kościelnym. Bywa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16043#16043"
 Czas jesiennych wędrówek
To chyba niepowinno byc problmu, żółtym szlakiem pzrejechalem od pogorzalego , przez cmentarz partyzancki i wyjechalem na droge lesna idaca z z Bernat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15354#15354"
 Czas jesiennych wędrówek
Kolejka biegnie niedaleko bezimiennego stumienia ok. 10- 15 minut drogi od cmentarza. Żółty szlak przecina ją prostopadle. Nie szedłem wzdłuż kolejki,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15350#15350"
 Czas jesiennych wędrówekCzas jesiennych wędrówek
Jak tylko nie bedzie lało to w sobote zamierzam ruszyc w teren. Las wyglada przepieknie i warto to obejrzec nawet gdy jest troche wilgotno. 9.10.2004...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15055#15055"
 Lista kamieniolomow
Dobrze zachowane ślady kolejki są od stacji w Suchedniowie dalej koło cmentarza, przez most na Kamionce obok oczyszczalni dalej przez E7 polami do las...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14875#14875"
 Obwodnica Skarzyska ?
Cmentarna jest koło .. CMENTARZA Jesli faktycznie jest to ta droga kolo cmentarza to jakim cudem mozna tam cokolwiek wybudowac bez wykupu polowy za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14595#14595"
 Obwodnica Skarzyska ?
Cmentarna jest koło .. CMENTARZA Przejeżdżałem ostatnio kilka razy koło Jędzejowa i tam już prawie kończą robić, Z tym, że nie wiemy czemu te opóźn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14593#14593"
 Obwodnica Skarzyska ?
Kurde, ale czad. Nie zauważyłem jest GRUBEJ NIEBIESKIEJ KRESKI... :? Tylko właśnie szkoda, że aktualny remont ulicy Legionów nie przewiduje pociągn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14553#14553"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Ehh dlugo czytalem rozne posty w tym temacie ale juz nie moge wytrzymac. Polacy to jest taki dziwny narod ze ciagle szuka kogos winnego kogo moglby ob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=13644#13644"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
mam prozbe. czy moze mi ktos powiedziec czy stoi jeszcze krzyz pod wiaduktem. niestety nie moge tam isc. nietsety takie zycie. jest mi przykro i zle...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=13585#13585"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Kuba co Ty mówisz!! Tak nie można!! Nawet nie zdajesz sobie sprawy ile osób by za Tobą tęskniło,jaki byłby ból,żal i łzy.Jeśli już zacząłeś taki temat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12639#12639"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Pawła miałam okazje poznac, ale to było przelotne spotkanie, więc nie znałam go tak dobrze jak co niektórzy z Was. Ale też chcę powiedziec, że poprzez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12551#12551"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Nie spałam całą noc.Nie moge.Boje się iść na cmentarz,na grób Pawełka[*].Boje się iść nawet do kościoła.Poprostu.Tak żałuję ze nie powiedziałam Mu tyl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12420#12420"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)pawełek;(
Dzisiaj wieczorem byłam na cmentarzu.Stałam sama nad Jego grobem przykrytym tylko kwiatami,gdzieś pod Nimi leżał i mój wieniec-było tego tak dużo,to t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12290#12290"
 !!!!WYPADEK NA TYSIACLECIA!!!
"Krzyż, świece przy złamanym słupie. Wznieśliśmy kolejny ołtarzyk głupoty. Szkoda ze okupiony ludzkim życiem." a mnie się nie podoba takie stawiani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=11154#11154"
 Skarżyski słownik regionalny
KOPERKALASEK - czyli las Koperka, niewielki las sąsiadujący z cmentarzem na Zachodnim, był miejscem zabaw dla dzieci z ulicy L.Staffa i każde dziecko ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9842#9842"
 Skarżyski słownik regionalny
KOPERKALASEK - czyli las Koperka, niewielki las sąsiadujący z cmentarzem na Zachodnim, był miejscem zabaw dla dzieci z ulicy L.Staffa i każde dziecko ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9744#9744"
 Zabytki - coś tu nie jest OK!!Ratujmy co się da - przynajmniej na zdjęciach....
Maslik to właśnie ta "wieża", ale co to może być ? Mnie się zawsze kojarzyło ze stojącym nieopodal młynem, z którego została jedynie szczytowa ściana,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9704#9704"
 Zabytki - coś tu nie jest OK!!Ratujmy co się da - przynajmniej na zdjęciach....
Maslik to właśnie ta "wieża", ale co to może być ? Mnie się zawsze kojarzyło ze stojącym nieopodal młynem, z którego została jedynie szczytowa ściana,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9703#9703"
 kirkut w Szydlowcu
Cmentarz cmentarzem jest wiele innych pamiątek po innych narodach które znikają w wyniku przebudówek i dobrych pomysłów.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8642#8642"
 kirkut w Szydlowcu
Cmentarz żydowski siegał dalej niż obecnie możemy to obserwować. Wiem, że groby zydowskie są ukryte pod dawna trasą E-7. Lokalizacja trasy była profan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8635#8635"
 kirkut w Szydlowcu
Wprawdzie szydlowiec to nie nasz region ale moze kiedys wroci do swietokrzyskiego i do naszego powiatu :P Problem braku szacunku do pozostalosci po z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8633#8633"
 kirkut w Szydlowcukirkut w Szydlowcu
Cmentarz żydowski w Szydłowcu tonie w śmieciach, macewy ledwo wystają z kilkumetrowych gąszczy chwastów. To jedna z największych i jedna z nielicznych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8631#8631"
 Lista kamieniolomow
Skarżysko i okolice obfitują w kamieniołomy i łomiki. Ze swej strony moge dorzucić dwa ciekawe miejsca : odsłonięcie i źródełko na stoku Góry Pogorzel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7574#7574"
 Pojezierze SKARZYSKIE
Jestem przeciw zbiornikowi bzińskiemu a co to takiego? Zbiornik bziński miał być odtworzeniem, tylko z rozmachem, dawnego zbiornika staszicowskie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6940#6940"
 Pobyt w szpitalu bez lapowki
Ja mam wyrobione zdanie na temat lekarzy w naszym rejonie, nie tylkow Skarzysku ale i w Konskich. Tragedia - wiekszosc to partacze, bez pojecia, bez p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6669#6669"
 Ulubione dzielnice
zawsze lubilem male osiedle pomiedzy cmentarzem a ulica Staffa: solidne przedwojenne budownictwo i stare sosny. Zaraz za cmentarzem, blisko szkoly po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6383#6383"
 Coś dla ornitologów.
Dzis odwiedziłem Lipowe Pole, stawy w Mirowie i Rydno. Na Liverpoolu na zarastającej łące przy granicy badanego przez Andrzeja terenu odzywał się der...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=5973#5973"
 Dowcipy
Maz pyta zony: Czy poszlabys do teatru w starej sukience? Za nic na swiecie To dobrze ,bo kupilem tylko jeden bilet Siedza dwaj panowie na lawc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2946#2946"
 Rada Miasta i Powiatu - kontra iloraz inteligencji
Jesli chodzi o amatorow (a takich jest sporo i nie tylko mlodych byczkow), czesto gram na tylach cmentarza na Zachodnim przy Staffa. To moje ulubione...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1849#1849"
 1-21-2
Wszędzie się mówi o tym iż 1-2 listopada to tragiczne dni na naszych drogach.teraz było trochę inaczej może przez pogodę :pada:, a może z innych przyc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=701#701"
 Halloween a Święto Zmarłych
Powinniśmy połączyć Halloween ze Świętem Zmarłych, a więc imprezować przez 2 dni na cmentarzu ;];];] :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=668#668"
Niniejsza strona nie jest ani w sposób finansowy, ani organizacyjny związana z żadną organizacją państwową, samorządową czy inną. Wykonanie i redagowanie: Rafał Zieliński
Skarżysko-Kamienna On-Line - Pierwszy Prywatny Portal miasta i powiatu Skarżysko-Kamienna - www.skarzysko.org
Tworzenie strony: 7.252 sekund