Skarżysko-Kamienna On-Line - Szukaj na Skarzysko.org

SZUKAJ NA SKARZYSKO.ORGPUBLICYSTYKA i ARTYKUŁY <---- szukaj tylko tu

 Kurs dla instruktorów Nordic Walking
PODTYTUŁ -

Fundacja Aktywni organizuje w Skarżysku-Kamiennej kurs dla instruktorów Nordic Walking, jednej z najszybciej rozwijających się form aktywności ruchowej. Szkolenie wzbogacone zostanie dodatkowo o elementy Gymstick, formę ruchu wyznaczającą nowy tre...>>

DATA - 2009-01-08 20:02:37

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=621
 Raport ”Laboratorium Monitoringu Budżetu"
PODTYTUŁ -
Raport z prac wykonanych w ramach projektu pt. ”Laboratorium Monitoringu Budżetu czyli Budżet Gminy bez tajemnic"
Celem projektu jest polepszenie współpracy pomiędzy instytucjami samorządów gminnych a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzajemnego informowania o gospodarowaniu finansami publicznymi oraz prowadzenia dialogu z lokalna społecz...>>

DATA - 2008-11-16 21:36:58

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=619
 Samorząd otwarty czy zamknięty?
PODTYTUŁ -

W naszej rzeczywistości społeczno-politycznej pojęcie samorządu zagościło trwale i już nikt nie zastanawia się nad jego istotą. Czytam w „Słowniku samorządu terytorialnego” (UMCS 1997), że „przywrócony de jure 8 marca 1990 roku sa...>>

DATA - 2008-10-07 19:41:01

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=617
 Odpowiedź Urzędu Miasta na raport z monitoringu BIP-u
PODTYTUŁ -
W związku z nadesłanym Raportem z monitorowania BIP Urzędu Miasta uprzejmie informuję i wyjaśniam kwestie zawarte w punktach nazwanych złymi praktykami” i „danymi niepełnymi”:
Ad.1. RADNI Radni nie są pracownikami samorządowymi wobec tego nie posiadają służbowych telefonów i adresów e-mailowych, które mogłyby być podawane do publicznej wiadomości. Kontakt z nimi jest w trakcie posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta. Niek...>>

DATA - 2008-10-07 19:34:54

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=616
 Monitoring BIP-u - raport
PODTYTUŁ - RAPORT Z MONITOROWANIA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
Utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonującego jako podstrona oficjalnej strony każdego urzędu administracji państwowej i samorządowej zostało obligatoryjnie wprowadzone na mocy art. 8 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do inform...>>
Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej (w skrócie: BIP) istniejącym jako podstrona oficjalnej strony Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej http://www.skarżysko.pl/ pojawiły się od 2003 roku. Jednym z celów działania Szkoły Inicjatyw Strażniczych ...>>

DATA - 2008-10-07 19:03:37

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=615
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skarżysku
PODTYTUŁ -
W Skarżysku niebawem ruszy kolejna wyższa uczelnia. Tym razem będzie to Uniwersytet Trzeciego Wieku. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek powołał już pełnomocnika do spraw organizacji tego projektu. Jest nim doktorant historii Uniwersytetu Humanistyczno...>>
Idea tworzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwszy Uniwersytet tego typu powstał we Francji. Utworzył go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Wkrótce zaczęły powstawać inne uniwersy...>>

DATA - 2008-08-08 19:26:33

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=613
 Nie przegapmy szansy.
PODTYTUŁ -

Z uwagi na możliwość pozyskania środków finansowych na dofinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich zaprasza szkoły, świetlice środowiskowe lub organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci do współpracy w...>>

DATA - 2007-11-08 19:23:38

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=596
 Stypendia szkolne
PODTYTUŁ -

Do 15 września w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu skarżyskiego magistratu będą zbierane wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2007/2008. Druk wniosku można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, w pokoju nr 68 oraz w s...>>

DATA - 2007-08-24 15:10:36

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=568
 Trwa akcja wymiany dowodów.
PODTYTUŁ -

Do 31 grudnia 2007 r. 8771 osób musi jeszcze wymienić dowód osobisty. Stare dowody będą ważne tylko do końca roku. Od 1 stycznia bez nowego dowodu nie będzie można załatwić żadnych spraw w urzędach, bankach czy innych instytucjach, w których istnie...>>

DATA - 2007-07-17 21:20:18

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=564
 Program „Mecenas sportu”
PODTYTUŁ -

W Skarżysku-Kamiennej rusza Program “Mecenas sportu”. Jego celem jest wspieranie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Skarżyska–Kamiennej i powiatu skarżyskiego poprzez zorganizowanie indywidualnego sponsoringu dla wybran...>>

DATA - 2007-04-27 07:39:05

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=543
 Poszukujemy Młodych Talentów
PODTYTUŁ -

• Jeśli chcesz sprawdzić się na stanowisku operatorskim, szybko się uczysz i jesteś otwarty na nowe doświadczenia • Masz wykształcenie średnie techniczne lub co najmniej wykształcenie zawodowe • Masz zmysł techniczny oraz zdolnoś...>>

DATA - 2007-04-17 19:12:07

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=535
 Skarżyskie schrony z okresu zimnej wojny – zapomniane budowle.
PODTYTUŁ -
Skończyła się II wojna światowa. Nastały inne czasy... Dziś już wiemy, że z zakończeniem II wojny światowej Polska weszła w stan nowej, tzw. „zimnej wojny”. Ciągły strach i gotowość do obrony idei socjalizmu miał bezpośredni wpływ na na...>>
Po II wojnie światowej, aby rozpocząć odbudowę bazy lokalowej - budowę osiedli i domów dla ludzi pracujących - powołano resort budownictwa: 21-05-1945 r.   –   Ministerstwo Odbudowy; 10-05-1949 r.   –   Ministerstwo Budownictwa; 10-12-...>>

DATA - 2007-04-11 09:25:05
Paweł Rzuchowski i Paweł Gębski Skarżysko-Kamienna LISTOPAD 2009 r.  
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=533
 Spojrzenie wstecz (na stan wojenny)
PODTYTUŁ -
Opracowanie dla Skarżyskiego On-Line  Spojrzenie na stan wojennyWojciech Markiewicz
Na każdym kroku w szesnastomiesięcznej działalności spotykaliśmy był odczuwany odwet władzy. W końcu po szesnastu miesiącach trwania odnowy społecznej Rada Państwa w nocy z 12 na 13 grudzień 1981 wprowadziła stan wojenny.   Przewodniczący utw...>>

DATA - 2006-12-12 09:07:03

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=519
 Granice granic
PODTYTUŁ - Witold Filipowicz

Zawirowanie w parlamencie w związku z dymisją Andrzeja Leppera i rozpadem koalicji w gruncie rzeczy nie jest niczym nadzwyczajnym. Uspakajające tony niektórych posłów i alarmujące ze strony innych też mieszczą się w ramach demokracji parlamenta...>>

DATA - 2006-09-30 13:47:21

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=267
 Awifauna Skarżyska-Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ - Uzupełnienie II
Poniższy artykuł jest uzupełnieniem opublikowanych wcześniej: Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy Awifauna Skarżyska – Kamiennej i najbliższej okolicy.Uzupełnienie
Ryszard Sowa Cieszy, że informacje zawarte w artykułach „Awifauna Skarżyska- -Kamiennej i najbliższej okolicy" oraz w „Uzupełnieniu I", zamieszczo- nych w Skarżyskich Zeszytach Ligi Ochrony Przyrody nr 7 z 2003 r. i nr 8 z 2004 r. - dod...>>

DATA - 2006-09-30 11:44:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=266
 Regulamin postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Spółdzielni Pracy
PODTYTUŁ -

Regulamin postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Spółdzielni Pracy „Mines” w Skarżysku-Kamiennej w upadłości § 1 Regulamin określa zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargu ofertowego, pod naz...>>

DATA - 2006-09-25 17:45:34

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264
 Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy
PODTYTUŁ -
Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy "Mines" w Skarżysku-Kamiennej ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko-Kamienna zaprasza do składania ofert na zakup
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 108 dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW 34 składającej się z działek numer 33/1 i 33/2 wraz z własnością posadowion...>>

DATA - 2006-09-25 17:45:00

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=263
 Medialne magle, pościgi i wyścigi
PODTYTUŁ - Witold Filipowicz
o autorze Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, magister administracji, studium podyplomowe integracji europejskiej. Wieloletni pracownik administracji rządowej szczebla centralnego, w tym na stanowiskach kierowniczych, specjalista z zakresu zamówie...>>
Czasy takie nastały, że to i drapieżny kapitalizm się rozpanoszył po kraju, i wolność gospodar-cza grasuje wzdłuż i wszerz. Każdy może się zająć, czym chce. Czasem z musu, czasem z przypadku, a czasem niezaspokojone żądze zaistnienia każą brać sprawy...>>

DATA - 2006-09-03 15:24:25

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=256
 Rozwój osady Kamienej do pocz. XXw.
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła.
Fragment książki: K. Zemeła, Skarżysko – Kamienna – nadanie praw miejskich, Skarżysko – Kamienna 2003, wyd. PiS.
Początki osady Kamienna łączą się z inicjatywą gospodarczą rodu Szydłowieckich, którzy uzyskali w 1511 r. zgodę opata wąchockiego na założenie sadzawki i zbudowanie kuźnicy1 . Powstała w XVI wieku kuźnica i osada przykuźnicza zlokalizowana była na ob...>>

DATA - 2006-04-27 15:07:19

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237
 Aktywność publiczna
PODTYTUŁ - Wojciech Markiewicz

Gdyby Skarżysko-Kamienna odniosło sukces to zapewne z wielkim uznaniem pisałyby gazety o twórcach tego sukcesu. Prawdziwy renesans w mas – mediach nastąpił z udziałem Internetu. Ten środek przekazu powoduje wzrost zainteresowania informacją...>>

DATA - 2006-02-02 18:45:23

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=219
 Andrzej Bałtruszajtis
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
Andrzej Bałtruszajtis – działacz społeczny i oświatowy. Druk: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. IV, red. Grzegorz Miernik, Kielce 2003, s.105-114.
Przez kilka lat, ten zasłużony dla naszego regionu Litwin z pochodzenia, zabiegał o polskie obywatelstwo 1. Otrzymał je po pokonaniu wielu urzędniczych barier decyzją wojewody kieleckiego w dniu 2 kwietnia 1924 r. 2 Społeczność osady Kamiennej, nie...>>

DATA - 2005-07-09 13:19:07

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=181
 Suchedniów w latach 1830- 1918.
PODTYTUŁ - Anna Pasek
Anna Pasek "Zeszyty Suchedniowskie " - 1987
Wiek XIX to v dziejach Polski epoka wielkich zrywów narodowo-wyzwoleńczych Jak przeżyli te czasy mieszkańcy Suchedniowa i jego okolic ? Od wieków żyli z żelaza - i przy jego pomocy służyli teraz sprawie narodowej. Ta w czasach obu powstań wy...>>

DATA - 2005-06-24 22:59:58

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=178
  Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W okresie rozbiorów cz. II.
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła

Produkcja gospodarki chłopskiej Podstawą działalności gospodarstwa chłopskiego była produkcja roślinna. Była ona przeznaczona głównie na użytek własny.Istniejące nadwyżki chłop mógł zbyć na targach lub jarmarkach w najbliższych ośrodkach miejski...>>

DATA - 2005-06-11 14:32:51

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=176
  Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W okresie rozbiorów cz. I
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła

Po trzecim rozbiorze Polski wsie Sorbin, Zbrojów znalazły się w zaborze austriackim w ramach obszaru zwanego Galicją Zachodnią. Po dokonanym w 1796 r. nowym podziale administracyjnym obie wsie weszły do cyrkułu koneckiego, który podporządkowany ...>>

DATA - 2005-06-11 14:23:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=175
 Święto bezrobocia i prowincjonalizmu.
PODTYTUŁ -
Podwójnie świąteczny dzień 1 Maja był dla nas mieszańców Skarżyska jak dwa w jednym. Jedno miejsce, jeden organizator, jedna oferta ( nazwijmy to) kulturalna, może tylko nie jedno towarzystwo.
Rano obchodziliśmy Święto Pracy, popołudniu - rocznicę wejścia do Unii Europejskiej, zgrzebnie, siermiężnie, smutno, bez polotu. Atrakcje, owszem były – kiełbasa i piwo. Świątecznie, jak u bezrobotnych, jak u pozbawionych szans. Dlaczego? Bo ...>>

DATA - 2005-05-04 19:22:24
autor - dr Ewa Podleśna.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=164
 Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów
PODTYTUŁ -
Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej z działalności w roku 2004
Zadania Rzecznika Konsumentów określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z późn. zm.), a należą do nich przede wszystkim: 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa k...>>

DATA - 2005-04-26 16:15:11

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=162
 Program "Cień Menadżera" w PUP
PODTYTUŁ -
Wszyscy zainteresowani studenci, w tym także z naszego powiatu skarżyskiego studiujący, mają możliwość uczestnictwa w programie „Cień menedżera” jeśli tylko będą mieli dostęp do informacji o cennej inicjatywie. Na tablicy ogłoszeń Urzędu ...>>
Poniżej regulamin programu ...>>

DATA - 2005-03-03 10:14:16
Podziękowania dla Resambera ktory wskazal ten program redakcji. My zaś zwróciliśmy na niego uwage PUP
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=153
 Tanie serwery - zobacz
PODTYTUŁ -

Promocja na serwery wirtualne: Jak skorzystać z promocji? To proste - wystarczy, że w formularzu rejestracyjnym podasz kod promocyjny: SKARZYSKO i będziesz mógł zakupić serwery o 40% taniej. Który pakiet wybrać? Serwer V...>>

DATA - 2005-03-02 23:47:04

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=152
 Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
I rozdział historii parafii w Sorbinie obecnie gmina Bliżyn
W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej Na rozwój osadnictwa w okresie średniowiecza wpływały liczne czynniki, w tym jeden z ważniejszych - stosunki własnościowe. Największym właścicielem ziemskim, na interesującym nas obszarze, było biskupstwo k...>>

DATA - 2005-02-09 00:51:21

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=146
 OŚWIADCZENIE PRODUCENTA PROGRAMU LOKALNEGO TV DAMI
PODTYTUŁ -
OŚWIADCZENIE PRODUCENTA PROGRAMU LOKALNEGO TV DAMI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Szanowni Państwo, Z przykrością zawiadamiamy, że Telewizja Kablowa „DAMI” sp. z o.o. wypowiedziała bez podstawy prawnej umowę, na podstawie której emitowany był nasz Program. Skutkiem tego jest przerwanie od dnia 2.12.2004 ...>>

DATA - 2004-12-03 11:59:53

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136
 Stan badań nad dziejami osadnictwa na obszarze rezerwatu archeologicznego Rydno
PODTYTUŁ - Piotr Kardyś

Trudności ze znalezieniem w literaturze popularnonaukowej informacji o Rydnie skłaniają ponownie do próby zasygnalizowania problematyki badawczej obszaru położonego wzdłuż północnych brzegów Kamiennej, na odcinku od Skarżyska do Wąchocka (S. Gilew...>>

DATA - 2004-08-28 05:16:11

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=131
 Uwagi do budżetu Skarżyska.
PODTYTUŁ - Roman Wojcieszek

Budżet roku 2003 to kolejny, trzeci już budżet budowany w sytuacji załamania się budżetu Państwa, a zwłaszcza pogorszenia się sytuacji gospodarczej naszego miasta. Tym bardziej zasadne było bardzo wnikliwie planowanie i analizowanie zarówno dochodów ...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=105
 Kto w Skarżysku zaszedł w ciążę ?
PODTYTUŁ - Mateusz Bolechowski

Wiele ciekawostek można znaleźć na internetowej stronie powiatu skarżyskiego. Na przykład, kto jest biedny, kto w ciąży i kiedy ma urodzić. Byłoby to śmieszne, gdyby nie łamało prawa. Strona internetowa powiatu skarżyskiego jest chyba najdokładniejs...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=121
 Europejski Fundusz Społeczny -projekty realizowane przez PUP w Skarżysku
PODTYTUŁ -

Projekt posiłkowy Perspektywiczny start działanie 1.2 SPO RZL dotyczy młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy (otrzymana kwota na realizacje tego projektu to 691 000 zł). W ramach tego projektu przewiduje ...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=126
 Informacje ogólne o sieci EURES
PODTYTUŁ -

(European Employment Services)   Europejskie Służby Zatrudnienia w Polsce od 01.05.2004 r. Informacje ogólne o sieci EURES ·         EURES jest siecią współpracy, kt&oac...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=129
 Awifauna Skarżyska – Kamiennej i najbliższej okolicy.
PODTYTUŁ - Uzupełnienie
Ryszard Sowa
W opracowaniu „Las – Racjonalna gospodarka i ochrona” Skarżysko-Kamienna 2003, wydanym w ramach Skarżyskich Zeszytów Ochrony Przyrody Zeszyt Nr 7 przedstawiono zestawienie gatunków ptaków obserwowanych w granicach miasta i ...>>

DATA - 2004-06-10 05:19:14

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=81
 14.04.2004 - Happysad i inni
PODTYTUŁ -
Klub SEMAFOR Skarżysko - Kamienna Ul. Towarowa 2
Dnia 14.04.2004r. w klubie Semafor zagrały zespoły: Schadow, Wodoodporni, Mir oraz "gwóźdź wieczoru HAPPYSAD Więcej o zespole HAPPYSAD znajdziecie na stronie www.happysad.art.plInformacje o Klubie Muzycznym Semafor www.semaf...>>

DATA - 2004-04-16 10:48:42

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=70
 13.03.2004 - Klub Muzyczny Semafor Zaprasza
PODTYTUŁ -
Klub SEMAFOR Skarżysko - Kamienna Ul. Towarowa 2
Dnia 13.03.2004r. w klubie Semafor zagraja zespoły: Embargo oraz Weed Zapraszamy wszystkich lubiących dobrą muzę Więcej o zespole Embargo znajdziecie na stronie  www.embargo-music.comInformacje o Klubie Muzycznym Semafor www.s...>>

DATA - 2004-02-26 02:11:32

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=68
 14.02.2004 - Klub Muzyczny Semafor Apteka
PODTYTUŁ -
Klub SEMAFOR Skarżysko - Kamienna Ul. Towarowa 2
Dnia 14.02.2004r. w klubie Semafor zagra zespół Apteka Zapraszamy wszystkich lubiących dobrą muzę Więcej o zespole Apteka znajdziecie na stronie http://rock.and.pl/80/apteka.htmlInformacje o Klubie Muzycznym Semafor www.semafo...>>

DATA - 2004-02-03 09:16:22

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=62
 07.02.2004 -Koncert Pizza Łomot oraz Sound Off
PODTYTUŁ -
Klub SEMAFOR Skarżysko - Kamienna Ul. Towarowa 2
Dnia 07.02.2004r. w klubie Semafor zagrają zespoły Pizza Łomot oraz Sound OffBilety w cenie 5 zł do nabycia przed koncertem Zapraszamy wszystkich lubiących dobrą muzę Więcej o zespole Pizza Łomot znajdziecie na stronie http://...>>

DATA - 2004-02-03 09:11:48

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=61
 31.01.2004 - Koncert zespołu PROLETARYAT
PODTYTUŁ -
Klub SEMAFOR Skarżysko - Kamienna Ul. Towarowa 2
Dnia 31.01.2004r. o godz. 19.30 w klubie Semafor zagra zespół Koncert jest częścią trasy która promuje nową płytę. Biletem jest płyta w cenie 15 zł Zapraszamy wszystkich lubiących dobrą muzę Więcej o zespole znajdziecie na...>>

DATA - 2004-01-21 23:16:20

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=59
 Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ -
Awifauna Skarzyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
Skarżysko–Kamienna położone jest pośród zalesionych wzgórz, których względna różnica wysokości w granicach miasta przekracza 125 m. Duże kompleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej (obecnie jest to kilkadziesiąt tys. ha) - szczególnie...>>

DATA - 2003-12-24 06:20:04

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=51
 Życie polityczne w Skarżysku-Kamiennej w Latach 1945-1956
PODTYTUŁ -
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia wybranych problemów życia politycznego w Skarżysku-Kamiennej w latach 1944-1956. Historią regionu w latach 1945-1948 zajmowano się już, a efekty publikowano. Nad okresem lat 1949-1956 nie prowadzono...>>
Skarżysko-Kamienna zostało wyzwolone 18 stycznia 1945 roku przez 3 armię gwardii dowodzoną przez generała pułkownika W. Gordowa wchodzącą w skład 1 Frontu Ukraińskiego. Po wyzwoleniu władzę w mieście sprawował sowiecki komendat wojskowy - m...>>
Autor - Grzegorz Miernik
DATA - 2003-04-13 16:02:17

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=37
 Czasopisma XIX i początku XX wieku o Skarżysku
PODTYTUŁ - Adam Masalski
Wiadomości źródłowe na temat Skarżyska i okolicznych miejscowości na łamach czasopism warszawskich w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku.
W dotychczasowych badaniach nad przeszłością ziem zaboru rosyjskiego w stopniu jeszcze niedostatecznym wykorzystywana jest jako źródło historyczne prasa i czasopisma. Dotyczy to także w całej rozciągłości regionu kieleckiego. Materiały tego typ...>>

DATA - 2003-04-04 09:53:44
Autor - Adam Masalski
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=36
 Rozwój przemysłu do XVIII w.
PODTYTUŁ - Zenon Guldon, Jacek Wijaczka
Celem niniejszego artykułu jest próba syntetycznego przedstawienia zasadniczych etapów rozwoju przemysłu na tle przemian osadniczych w części doliny Kamiennej, nie bez racji określanej mianem pracowitej rzeki. Osady, które weszły później w skład Skar...>>
Już w 1179 r. powstał tu jednak klasztor cystersów. Od końca XI w. funkcjonował tu ośrodek rezydencjonalny, złożony z książęcego palatium i kaplicy 1 . W 1657 r. w należącym do parafii wąchockiej Skarżysku Kościelnym utworzono nowa parafie,...>>
na podstawie pracy : Zenon Guldon, Jacek Wijaczka pt "ROZWÓJ PRZEMYSLU NA TLE PRZEMIAN OSADNICZYCH W REJONIE SKARZYSKA-KAMIENNEJ DO KONCA XVIII WIEKU"
DATA - 2003-03-18 00:34:07

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=29
 Terminarz wypłat zasiłków w PUP Skarzysko
PODTYTUŁ -

  Poczta nr 1 ul.Czerwonego Krzyża   Poczta nr 2 ul.Niepodległości   Poczta nr 3 ul.Struga  ...>>

DATA - 2003-01-30 13:32:05

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=28

NEWSY<---- szukaj tylko tu

 Policjanci zapobiegli prawdopodobnej bójce
Skarżyscy policjanci zapobiegli prawdopodobnej napaści pseudokibiców Korony Kielce na sympatyków drużyny Granatu Skarżysko. W wyniku przeprowadzonych ...>>
DATA - 2014-06-01 19:31:44 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6358"
 Rozbój, którego nie było
Skarżyscy policjanci zatrzymali 62 - letniego mieszkańca gm. Bliżyn, podejrzewanego o przywłaszczenie pieniędzy na szkodę Poczty Polskiej S.A. Za to ...>>
DATA - 2014-04-29 15:27:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6333"
 Mieszkańcy Skarżyska mają już prąd
Ekipy energetyczne powoli naprawiają zerwane przez gołoledź linie zasilające.
DATA - 2014-01-21 16:23:52 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6218"
 Zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości w szpitalu
Prokuratura bada sprawę możliwego fałszowania dokumentacji medycznej i wyłudzania w ten sposób pieniędzy w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej (...>>
DATA - 2013-12-03 10:19:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6152"
 Przedstawiciele Mesko będą rozmawiać o przyszłości zakładu
Przedstawiciele skarżyskich zakładów Bumar Amunicja będą dziś rozmawiać w ministerstwach: skarbu oraz obrony narodowej o dodatkowych zamówieniach dla ...>>
DATA - 2013-11-27 09:12:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6143"
 Zamknięcie dla ruchu części ul. Kopernika oraz ul. Rycerskiej
W związku z robotami drogowymi i zamknięciem dla ruchu ul. Kopernika na odcinku ul. Książęcej do ul. Rycerskiej od dnia 25 listopada 2013r. od godz. 8...>>
DATA - 2013-11-21 09:27:13 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6135"
 Policja poszukuje śwaidków
Skarżyscy policjanci poszukują świadków zdarzenia, które miało miejsce 1 września w godzinach 5.30 – 6.00 na ulicy Wileńskiej w Skarżysku-Kamien...>>
DATA - 2013-10-11 15:38:52 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6084"
 S-7. Droga donikąd
o jakiś czas w mediach pojawiają się informacje, że ekolodzy znów zablokowali budowę jakiejś drogi. Następuje po tym długa litania zarzutów i obwinień...>>
DATA - 2013-10-11 12:08:33 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6083"
 Zmiany w rozkładzie jazdy MKS
W związku z robotami drogowymi i zamknięciem dla ruchu ul. Rycerskiej od dnia 24 września 2013r. od godz. 8:00 do czasu zakończenia robót, MKS w Skar...>>
DATA - 2013-09-18 09:39:22 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6060"
 Co dalej z filmen "Skarlans"?
Wierzący i niewierni już w najbliższy piątek (30.08) na funpageu https://www.facebook.com/AimHighPL podam dokładną datę i godzinę oficjalnej premiery ...>>
DATA - 2013-08-28 12:50:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6021"
 Nie dały się oszukać
Metoda działania sprawców jest prawie zawsze taka sama. Oszust wybiera osobę i gromadzi na jej temat informacje. Następnie dzwoni i przedstawia się za...>>
DATA - 2013-08-24 12:37:32 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6011"
 Utkane Ręką Natury
Utkane z kolorów i myśli, Chwile utkane ze światła, Utkane z marzeń, Utkane ze wzruszeń i emocji, Opowieści utkane przez naturę…
DATA - 2013-08-12 13:30:37 | AUTOR - tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5993"
 Zmieniły się przepisy. Po prawo jazdy niekoniecznie do Kielc?
Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko mają szansę doczekać się własnych ośrodków egzaminowania kierowców. - Nareszcie, staramy się o to od...>>
DATA - 2013-07-12 07:39:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5979"
 Czy będzie plan naprawczy dla Skarżyska?
Na środę, prezydent miasta Skarżyska, zwołał konferencję prasową, na której ma przedstawić program naprawczy finansów, krytycznie zadłużonej gminy. Cz...>>
DATA - 2013-07-08 22:46:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5973"
 Ważny komunikat dla mieszkańców
Po przejściu nawałnicy przez Skarżysko-Kamienną powstało wiele zniszczeń, które są cały czas na bieżąco usuwane. Sytuacja po intensywnych opadach desz...>>
DATA - 2013-06-10 15:13:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5937"
 Ruszył program
220 gospodarstwom domowym wytypowanym na podstawie reulaminu oraz wytycznych Unii Europejskiej zapewniony zostanie (i opłacony na okras 5 lat) dostęp ...>>
DATA - 2013-06-04 13:25:05 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5926"
 Zmarł Cezary Chlebowski
Mieszkańcy Gór Świętokrzyskich pamiętają go głównie jako autora książki opowiadającej o żołnierzach Armii Krajowej walczących pod komendą mjr. Jana Pi...>>
DATA - 2013-05-12 11:22:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5884"
 Wniebowzięty ze Skarżyska
27 kwietnia 2013 roku odbyła się konferencja historyczna poświęcona kapitanowi pilotowi Ryszardowi Zygmuntowiczowi rodowitemu Skarżyszczaninowi w sied...>>
DATA - 2013-04-28 13:16:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5863"
 Konkurs fotograficzny
Klub fotograficzny FOTuryści oraz Klub archeologiczny „RYDNO” przy Międzyszkolnym Oddziale PTTK w Starachowicach, zapraszają do udziału w ...>>
DATA - 2013-04-19 16:04:48 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5838"
 Władze czterech miast występują przeciwko likwidacji linii kolejowej
Prezydenci czterech świętokrzyskich miast protestują przeciw planowanemu przez PKP PLK wyłączeniu z eksploatacji linii kolejowej L-25. Ich zdaniem szl...>>
DATA - 2013-03-07 18:12:55 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5778"
 Pieniądze na prace badawcze dla skarżyskiego Bumaru Amunicja
Firma Bumar Amunicja w Skarżysku-Kamiennej czyli dawne Zakłady Metalowe Mesko przejmą pod swoją kontrolę Zakłady Produkcji Specjalnej z Pionek. Dodatk...>>
DATA - 2012-10-06 10:39:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5730"
 Ważne! Alkohol z Czech jednak bez metanolu
- W całej partii zarekwirowanego w zeszłym tygodniu alkoholu czeskiego pochodzenia nie stwierdzono metanolu - informuje Joanna Kępa, rzecznik prasowy ...>>
DATA - 2012-09-24 11:58:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5722"
 Zaproszenie - warsztaty muzyczne
Granie i śpiewanie pod czujnym okiem i uchem najlepszych, a na zakończenie nagranie płyty. Już po raz drugi w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu o...>>
DATA - 2012-06-18 10:51:24 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5657"
 Zwolnienia nauczycieli - cd. Już prawie pół tysiąca na bruk
Już do 400 wzrosła liczba nauczycieli, którzy od nowego roku szkolnego stracą pracę. A to wciąż nie są ostateczne dane.
DATA - 2012-06-05 08:25:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5629"
 Nieporozumień ciąg dalszy
Niezgodność zapisów w dokumentach uchwały budżetowej zdominowało poniedziałkowe spotkanie radnych z prezydentem miasta Skarżyska-Kamiennej. To, co dl...>>
DATA - 2012-05-24 09:15:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5583"
 VIII suchedniowski rajd rowerowy "Góry Świętokrzyskie 2012"
12 maj 2012 r. Organizator: Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów – Ośrodek Sportu i Rekreacji Suchedniów
DATA - 2012-05-10 17:45:02 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5557"
 Pomaganie jest trendy - gwiazdorski festiwal w Skarżysku-Kamiennej
6 maja w Skarżysku-Kamiennej odbył się festiwal promujący charytatywną akcję „Pomaganie jest trendy”. Zabawy dla dzieci, pokazy specjalne ...>>
DATA - 2012-05-10 15:10:14 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5556"
 Bunt lekarzy w Skarżysku. Zamkną oddział?
Konflikt w skarżyskim szpitalu z każdym dniem przybiera na sile. Nic nie wskazuje na to, by któraś ze stron tego sporu ustąpiła. Boję się, że za ponad...>>
DATA - 2012-04-21 10:11:49 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5514"
 Kradli kable kolejowe
Skarżyscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w wieku 19 i 21 lat, podejrzewanych o kradzież kabli z infrastruktury kolejowej....>>
DATA - 2012-04-19 13:41:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5505"
 Na skróty przez rondo
Skarżyscy funkcjonariusze zatrzymali 42 - letniego mieszkańca Końskich podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizj...>>
DATA - 2012-04-18 19:25:43 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5502"
 Remont mostu. Zmiany w kursowaniu pociągów
Wyłączony z ruchu fragment torów, zastępcza komunikacja autobusowa, pociągi skierowane na objazdy i wydłużenie czasu podróży - takie utrudnienia czeka...>>
DATA - 2012-04-13 11:12:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5491"
 „Powiatowe fotocięcia” – konkurs
„Powiatowe fotocięcia” – to nowa forma konkursu dla mieszkańców powiatu skarżyskiego i nie tylko, polegająca na odgadnięciu miejsc l...>>
DATA - 2012-03-14 18:29:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5460"
 O tych imprezach będzie głośno w 2012 roku
To będzie ciekawy rok, jeżeli chodzi o imprezy organizowane lub współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Nie zabraknie znany...>>
DATA - 2012-02-06 11:50:07 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5446"
 Spokojny dzień Wszystkich Świętych w Skarżysku
W powiecie skarżyskim 1 listopada minął spokojnie, do wieczora nie zdarzył się żaden wypadek ani inna groźna sytuacja.
DATA - 2011-11-02 00:02:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5414"
 Hard Core Party już od piątku w Skarżysku. Motocykliści zapraszają
Już w piątek w Skarżysku – Kamiennej rozpoczyna się kolejna edycja międzynarodowego zlotu Road Runners Hard Core party, zorganizowanego przez kl...>>
DATA - 2011-05-28 02:34:34 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5371"
 Rydno 2011
„Rydno” to jedno z miejsc, gdzie człowiek cofa się do... prehistorii. Współcześni zjadacze chleba chętnie wracają do czasów swoich praprzo...>>
DATA - 2011-05-24 23:26:18 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5369"
 Idziemy po krzemień
W sobotę wielka archeologiczna wyprawa nad rzeką Kamienną. Stowarzyszenie PraOsada Rydno po raz kolejny organizuje imprezy, pokazujące życie ludzi z o...>>
DATA - 2011-05-05 15:42:15 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5363"
 Grupa Raincoat ze Skarżyska zajęła trzecie miejsce na ''Scenie dla Ciebie''
Formacja Raincoat ze Skarżyska - Kamiennej zajęła trzecie miejsce w kategorii zespoły podczas finału XIII edycji "Sceny dla ciebie", która odbyła się ...>>
DATA - 2011-04-12 17:43:43 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5356"
 Dzikie śmietniska, dziurawe drogi - zgłoś do nas!
Trwa wielka akcja "Echa Dnia”. Tropimy największe drogowe dziury i miejsca, gdzie po zimie jest najbrudniej. Od naszych czytelników i internautó...>>
DATA - 2011-03-31 22:33:04 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5348"
 Wyjątkowy wieczór pieśni żeglarskiej w Skarżysku
Cztery świetne zespoły szantowe, tłumy ludzi i ponad cztery godziny doskonałej zabawy – tak wyglądał II SzantySkar, impreza, która w sobotę odby...>>
DATA - 2011-03-20 22:45:46 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5338"
 Ponad milion 700 tys. zł.na remonty
W tym roku na remonty dróg i chodników zostanie wydane ponad 500 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast w ramach porozumienia z powiatem gmina ...>>
DATA - 2011-03-11 18:59:10 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5336"
 Cenna broń od policji do Muzeum
Muzeum Orła Białego dostała zbiór militariów. Najcenniejszy karabin... został podrzucony.
DATA - 2011-02-24 16:16:43 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5325"
 Koniec marzeń o ekspresowej E7. "Siódemka" przegrana dwa razy
Informacja o anulowaniu przetargów na modernizację dwóch odcinków S7, czyli Skarżysko-Kamienna - granica województwa mazowieckiego, oraz Jędrzejów - g...>>
DATA - 2011-02-24 15:41:08 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5321"
 Seminarium dla kobiet aktywnych
Stowarzyszenie Bona Fide Wspólna Inicjatywa na Rzecz Rozwoju we Włoszczowie we współpracy z Wojewódzką Radą Kół Gospodyń Wiejskich oraz ze Starostwem ...>>
DATA - 2010-10-29 19:08:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5317"
 W Skarżysku powstanie pierwsze w świętokrzyskim pełnowymiarowe lodowisko!
Większość miejskich radnych na nadzwyczajnej sesji we wtorek zdecydowała, że w Skarżysku powstanie pełnowymiarowe lodowisko o powierzchni 1800 metrów!
DATA - 2010-09-29 15:16:01 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5305"
 Teraz tylko tablice
17 września 2010 roku obchodzimy 71. rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich do Polski. Od 2008 roku trwa społeczny Program „Katyń... ocalić od zap...>>
DATA - 2010-09-16 16:47:24 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5295"
 Granat wygrał z Łysicą Bodzentyn w spotkaniu na szczycie w IV lidze
Piłkarze Granatu Skarżysko-Kamienna pokonali na własnym stadionie Łysicę Bodzentyn 1:0 (0:0) w spotkaniu na szczycie w IV lidze świętokrzyskiej.
DATA - 2010-09-13 07:46:41 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5289"
 Konkurs plastyczny
Od 16 - 22 września 2010 roku w Skarżysku-Kamiennej organizowane będą imprezy związane z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transp...>>
DATA - 2010-08-30 18:11:06 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5275"
 Konkurs fotograficzny
W związku z organizowanym w tym roku w Skarżysku Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu (16-22 września) oraz Europejskim Dniem bez Samochodu...>>
DATA - 2010-08-30 18:07:05 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5274"
 Wichura powaliła kilkusetletnią lipę w Mostkach, drugą wycięto. Starych drzew ju
Dwa zabytki przyrody, potężne lipy zniknęły z otoczenia Domu Kultury w Mostkach, Jedna runęła pod naporem wiatru, drugą wkrótce potem wycięto. Drzewo ...>>
DATA - 2010-08-25 16:42:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5268"
 Ugościmy olimpijczyków
W dniach od 15 do 17 września 2010 roku w Skarżysku-Kamiennej będziemy gościć reprezentację sportowców z Serbii, którzy przyjadą do Polski na Europejs...>>
DATA - 2010-08-25 16:21:47 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5266"
 Bezpłatne Szkolenie
Szkoła Języków Obcych NJO zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu języska angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazj...>>
DATA - 2010-08-09 21:13:18 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5255"
 „Mój własny biznes” - projekt wyłącznie do kobiet
Informujemy, że od 1 sierpnia 2010 Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc rozpoczęło realizację projektu „Mój własny biznes – II edycj...>>
DATA - 2010-08-05 23:46:50 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5252"
 Rafał Mroczek wkrótce zagra w Skarżysku!
W połowie sierpnia w Skarżysku – Kamiennej rozpoczną się zdjęcia do pełnometrażowego filmu Skarlans. Główną rolę zagra Rafał Mroczek, jeden ze z...>>
DATA - 2010-08-04 22:54:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5251"
 „Ryniu” w Granacie. Starachowice zamienił na Skarżysko
25-letni Przemysław Ryński, dotychczasowy pomocnik Juventy Starachowice od nowego sezonu będzie piłkarzem Granatu Skarżysko-Kamienna.
DATA - 2010-07-10 16:24:10 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5227"
 Firmowa wizytówka, czyli savoir-vivre w biznesie
Wizytówka pojawiła się po raz pierwszy w Chinach w XV wieku; posiadał ją każdy urzędnik (zawierała imię, nazwisko i stanowisko zajmowane przez daną os...>>
DATA - 2010-07-10 01:00:25 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5225"
 Projektantka ze Skarżyska pokazała swoja kolekcję na Warsaw Fashion Street
Podczas VI edycji prestiżowych pokazów mody Warsaw Fashion Street swoje kolekcje zaprezentowało wiele sław mody, w tym Maciej Zień. Swoje projekty pok...>>
DATA - 2010-07-09 12:55:16 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5224"
 Disco Park Rudki zaprasza na imprezę
W sobotę ”Trance and techno meeting”.
DATA - 2010-07-09 12:53:05 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5223"
 Baśń o Smoku Wawelskim w skarżyskiej Dell Arte
W każdy wtorek o godzinie 17,30 w ogródku restauracji Dell Arte przy ulicy 1 Maja 67 aktorzy teatru lalki i aktora Dzięcielinek wystawiają bajkę O Smo...>>
DATA - 2010-07-09 12:49:10 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5222"
 Ranking wyników matury 2010 w powiecie skarżyskim. Słowacki zdecydowanie na czel
W ubiegłym tygodniu pokazaliśmy ilu zdało, teraz pokazujemy jak zdali tegoroczni maturzyści. Przedstawiamy pierwszy w historii ranking wyników matury.
DATA - 2010-07-08 13:38:20 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5220"
 Śpiewające wybory Miss Rejowa. Trzy szarfy dla Kasi Czupryńskiej
Sześć kandydatek stanęło do walki o tytuł Miss Rejowa. Tytuły przyznawali widzowie oraz publiczność. W Skarżysku rozpoczęliśmy także Letni Festiwal Pi...>>
DATA - 2010-07-07 00:08:31 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5214"
 Piękne dziewczyny przed Hermesem. Pokaz mody z Miss
W sobotę 3 lipca w godzinach od 12 do 16 przy centrum handlowym Hermes odbędzie się pokaz mody z imprezami towarzyszącymi.
DATA - 2010-07-01 23:06:20 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5212"
 Fundusz nieruchomości
Polecam do wysłuchania na TVN Biznes rozmowę o przedstawionym projekcie. Część 1 http://www.youtube.com/watch?v=Pm56xJ9Ar9w cześć 2 http://...>>
DATA - 2010-06-21 16:03:20 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5201"
 Granat Skarżysko - Wisła Sandomierz 1:1
Zina IV liga świętokrzyska. Granat Skarżysko bliski pierwszej porażki na wiosnę. W czwartowym meczu zremisował przed własną publicznością 1:1 (0:0).
DATA - 2010-06-06 20:36:15 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5197"
 Piękna poezja w starym kościółku w Skarżysku
Stowarzyszenie Cicha Sława w niedzielę 30 maja o godzinie 19 zaprasza na wieczór poetycki, zorganizowany z okazji 53 rocznicy śmierci poety Leopolda S...>>
DATA - 2010-06-06 19:57:54 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5192"
 Zlot motocyklowy Road Runners MC i koncert w Skarżysku
W dniach od 28 do 30 maja w Skarżysku – Kamiennej odbędzie się VIII Zlot Motocyklowy Road Runners Hard Core Party.
DATA - 2010-05-23 14:53:00 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5180"
 Znamy kolejnych finalistów 32. Turnieju ''Echa Dnia” w koszykówce
W sobotę rozegrane zostały kolejne mecze eliminacyjne 32. Turnieju "Echa Dnia” w koszykówce. Do finału z pośród chłopców z klas drugich gimnazju...>>
DATA - 2010-05-23 14:51:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5179"
 Za tydzień wędrówka w prehistorię. Piknik Archeologiczny Rydno będzie wyjątkowo
Już za tydzień, w dniach 14, 15 i 16 maja na terenie gospodarstwa agroturystycznego Stary Młyn w Michałowie odbędzie się Piknik Archeologiczny Rydno.
DATA - 2010-05-07 20:46:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5173"
 Granat Skarżysko pokonał KSZO II 3:0
W meczu Ziny IV ligi piłkarze Granatu pokonali rezerwy KSZO Ostrowiec 3:0 (1:0).
DATA - 2010-05-01 22:45:16 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5163"
 Świętokrzyskie trasy tematyczne czekają na turystów
Zabytki architektury drewnianej i techniki, kościoły, zamki oraz miejsca związane z pisarzami i poetami można zwiedzić podążając turystycznymi trasami...>>
DATA - 2010-04-22 22:42:37 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5159"
 Wędkarze posprzątali teren wokół zalewu w Suchedniowie
Jak co roku członkowie koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie zorganizowali akcję sprzątania brzegów zalewu miejskiego. 22 wędkarzy zebrał...>>
DATA - 2010-04-21 08:01:16 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5156"
 Uwaga kierowcy. Zmiany na ''siódemce”
We wtorek 20 kwietnia po godzinie 10 nastąpi zmiana organizacji ruchu w związku z budową estakady w Skarżysku na krajowej "siódemce”. Ruch z obe...>>
DATA - 2010-04-19 22:38:50 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5151"
 Skarżysko uczciło ofiary katastrofy
Mieszkańcy powiatu skarżyskiego oddali cześć ofiarom sobotniej katastrofy lotniczej. Na wieść o tragedii w Skarżysku odwołano wszystkie mające się odb...>>
DATA - 2010-04-11 17:53:26 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5141"
 Znów znaleziono pociski pod drogą w Brześciu
W czwartek rano podczas udrażniania przepustu pod krajową drogą nr 42 we wsi Brzeście w gminie Bliżyn znaleziono pociski z okresu II wojny światowej.
DATA - 2010-04-08 20:03:56 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5137"
 Granat Skarżysko - MKS Stąporków 0:0
W meczu Zina IV ligi świętokrzyskiej Granat Skarżysko zremisował przed własną publicznością z MKS Stąporków 0:0.
DATA - 2010-04-07 23:46:34 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5131"
 Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości dziecka
Zdjęcie dziecka, którego ciało wyłowiono 19. marca ze stawu w Cieszynie dotarło w środę do komisariatów świętokrzyskiej policji. - Śląscy funkcjonariu...>>
DATA - 2010-04-07 23:33:04 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5128"
 Kłusownicy zabijają ryby. W Skarżysku policjanci i wędkarze ocalili wiele szczup
Nad naszymi wodami odbywa się rzeź. Kłusownicy bezwzględnie trzebią szczupaki odbywające tarło. Nad Kamienną w Skarżysku wędkarze stanęli w obronie ry...>>
DATA - 2010-04-01 02:34:41 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5123"
 Kolejne Katyńskie Dęby w Skarżysku
13 kwietnia 2010 roku obchodzimy 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.Od 2008 roku trwa społeczny Program „Katyń... ocalić od zapomnienia ". Służy on ...>>
DATA - 2010-03-22 21:15:48 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5098"
 Gdzie jest bernardyn?
Bernardyna skradziono z kojca na prywatnej posesji w Skarżysku – informują policjanci.
DATA - 2010-03-22 02:13:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5096"
 Pożar na obwodnicy. Spaliły się ekrany dźwiękochłonne
Trzy dźwiękochłonne ekrany ustawione przy obwodnicy Skarżyska, płonęły w sobotni wieczór.
DATA - 2010-03-22 02:11:46 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5095"
 Likwidator Targowisk Miejskich odwołany. Kolejne fakty w głośniej sprawie skarży
Po prawie ośmiu latach Rafał Jaworczak przestał być likwidatorem spółki Targowiska Miejskie. – Wraca mi wiara w polskie prawo – mówi prezy...>>
DATA - 2010-03-22 02:07:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5094"
 W Turnieju Bocce osób niepełnosprawnych najlepsi byli zawodnicy ze Skarżyska
W II Świętokrzyskim Turnieju Bocce osób niepełnosprawnych w Rzepinie, w gminie Pawłów, najlepiej wypadli reprezentanci sekcji Tornado ze Skarżyska-Kam...>>
DATA - 2010-03-22 02:02:33 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5093"
 Makabryczne znalezisko w Skarżysku Kamiennej (tylko dla dorosłych)
Nadal nie wiadomo, kto jest odpowiedzialnych za oskalpowanie szczeniaka, którego zwłoki znaleziono w Skarżysku Kamiennej. "Sprawdziliśmy te informacje...>>
DATA - 2010-03-18 02:30:13 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5087"
 Siatkarze STS Skarżysko ponownie górą w Siemianowicach Śląskich!
Siatkarze STS Skarżysko ograli Górnika Siemianowice Śląskie 3:1 w drugim pojedynku play-off o dziewiąte miejsce w II lidze.
DATA - 2010-03-15 07:36:46 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5080"
 STS Skarżysko wygrywa z Górnikiem w Siemianowicach
W pierwszych spotkaniu play-off o przedostatnie miejsce w II lidze siatkarzy STS Skarżysko pokonał w Siemianowicach Śląskich tamtejszego Górnika 3:0 (...>>
DATA - 2010-03-15 07:34:54 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5079"
 Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego
Informujemy, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizuje 19 marca 2010 r.dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dzień Otwarty.
DATA - 2010-03-13 01:59:16 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5077"
 Skarżyscy siatkarze remisują w barażu z Błękitnymi Ropczyce
Siatkarzom STS Skarżysko nie udało odnieść w niedzielę drugiego z rzędu, a trzeciego w ogóle barażowego zwycięstwa nad Błękitnymi Ropczyce. W drugim s...>>
DATA - 2010-03-01 19:20:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5067"
 Wykład - wychowanie młodzieży
Szkoła nie jest tylko przechowalnią. Ma przygotowywać do życia. Każde poprawianie systemu powinno temu służyć. Łukasz Ługowski przez uczniów nazywa...>>
DATA - 2010-02-26 12:27:23 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5060"
 Nietypowy wypadek. Dostał zawału za kierownicą?
W środę przed godziną 11 w Skarżysku–Kamiennej doszło do wypadku na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sokolej. Na parkingu przy ulicy Sokolej stał...>>
DATA - 2010-02-24 21:37:42 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5058"
 Nie trzeba stać w kolejkach w skarżyskim magistracie!
Tłumy podatników w skarżyskim magistracie - zupełnie bez potrzeby, Można zapłacić w banku.
DATA - 2010-02-24 21:34:51 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5057"
 Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Od 22 do 28 lutego 2010 roku rozpocznie się już po raz kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach prowadzonej akcji w komendach Policji, sąd...>>
DATA - 2010-02-23 20:19:05 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5048"
 Tydzień ofiar przestępstw
W związku z obchodami Tygodnia Ofiar Przestępstw w dniach 22.02. - 28.02.2010 r. w Sądzie Rejeonowym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Krasińskiego 11 upoważ...>>
DATA - 2010-02-19 23:21:54 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5043"
 Na podnoszenie wiedzy matematyczno – fizycznej
170 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku Urząd Marszałkowski na dotacje do prowadzonych przez organizacje pozarządowe inicjatyw z zakresu nauki, eduk...>>
DATA - 2010-02-17 13:34:57 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5039"
 Razem będziemy bezpieczni
Gmina Skarżysko-Kamienna jako jedna z pięciu gmin w województwie świętokrzyskim realizuje projekt rządowy „Razem bezpieczniej". Projekt rozpisan...>>
DATA - 2010-02-04 00:20:24 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5006"
 Rośnie zagrożenie hałasem, mamy lepsze gleby
Mamy lepsze gleby i dobrą wodę, coraz większe ilości odpadów odzyskujemy, pozbywamy się szkodliwego azbestu. To dobre informacje. Złe są takie, że wzr...>>
DATA - 2010-02-02 18:27:37 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4998"
 Wyciek niebezpiecznych materiałów w Skarżysku
Do wycieku niebezpiecznej dla środowiska substancji doszło na górce rozrządowej PKP w Skarżysku - Kamiennej. Jak poinformował nas Arkadiusz Wesołowski...>>
DATA - 2010-02-01 18:36:25 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4995"
 STS Skarżysko poznali barażowego rywala
II-ligowi siatkarze STS Skarżysko-Kamienna rozpoczną walkę o utrzymanie. Najbliższym barażowym rywalem podopiecznych Andrzeja Urbańskiego będą Błękitn...>>
DATA - 2010-01-31 14:39:26 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4987"
 Zaproszenia na bezpłatne badania nie zachęcają
Urzędowe pisma do nich nie trafiają, wolą usłyszeć o potrzebie badań w popularnym serialu, czy od wnuków. Zaledwie co dziesiąta kobieta przychodzi na ...>>
DATA - 2010-01-31 14:02:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4984"
 PROGRAM ''RÓWNAC SZANSE 2010''
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnoś...>>
DATA - 2010-01-29 16:00:06 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4981"
 Kolędy albo... heavy metal. Koncertowa sobota w Skarżysku
Trzy grające metal zespoły wystąpią w sobotę wklubie Semafor. W tym samym dniu w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się koncert i wspólne śpiewanie kol...>>
DATA - 2010-01-28 23:38:32 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4980"
 Siatkarze STS Skarżysko wypunktowani przez Politechnikę Krakowską
Na pożegnanie sezonu zasadniczego 2009-10 siatkarze STS Skarżysko polegli w meczu u siebie z Politechniką Kraków 0:3 (21:25, 8:25, 21:25) i ukończyli ...>>
DATA - 2010-01-28 23:35:33 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4979"
 Zima przerwała budowę budynku pogotowia
Trzy miliony złotych kosztuje budowa nowej siedziby skarżyskiego pogotowia. Już jesienią zamiast blaszanego baraku medycy i pacjenci będą mięli do dys...>>
DATA - 2010-01-28 23:33:07 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4978"
 Pieniądze na ekologię
Pieniądze na ekologię 60 tys. zł to kwota dotacji jaką Zarząd Województwa przeznaczył w tym roku na otwarty konkurs na działania z zakresu ekologii i ...>>
DATA - 2010-01-27 21:31:58 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4976"
 W Skarżysku powstało stowarzyszenie, które zajmie się promocją rezerwatu Rydno
Miłośnicy historii i turystyki ze Skarżyska chcą zbudować prehistoryczną wioskę na terenie rezerwatu archeologicznego Rydno. To kolejny pomysł na prom...>>
DATA - 2010-01-26 17:32:16 | AUTOR - Mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4974"
 Ukradł z auta na skrzyżowaniu
Bezczelny złodziej ukradł w Skarżysku damską torebkę z samochodu przejeżdżającego przez skrzyżowanie.
DATA - 2010-01-22 21:18:04 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4963"
 Okradziony wędkarz
Złodziej włamał się do piwnicy w Skarżysku i ukradł sprzęt wędkarski wart 1500 złotych.
DATA - 2010-01-22 21:08:44 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4962"
 Zakaz wstępu do skarżyskich lasów
Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko Mieczysław Dzięcioł wprowadził zarządzenie o zakazie wstępu do lasów na terenie nadleśnictwa.
DATA - 2010-01-20 14:00:30 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4952"
 Złodziej ukradł psa
Labradora ukradli złodzieje z terenu prywatnej posesji przy ulic 1-go Maja w Skarżysku. Zwierzak wart był 800 złotych, teraz szukają go policjanci.
DATA - 2010-01-20 13:54:01 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4951"
 „Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie”
Obradujący pod przewodnictwem wicemarszałka Zdzisława Wrzałki Zarząd Województwa zatwierdził zasady funkcjonowania sieci „Dziedzictwo Kulinarne ...>>
DATA - 2010-01-20 13:49:10 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4950"
 Powstała lista rankingowa stypendystów
180 świętokrzyskich prymusów otrzyma stypendia z unijnego programu Kapitał Ludzki. Zostali wyłonieni spośród 616 uczniów, którzy złożyli wnioski do Św...>>
DATA - 2010-01-20 13:47:43 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4949"
 Nabór wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ogła...>>
DATA - 2010-01-20 13:25:19 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4948"
 Groźny wypadek na Górze Baranowskiej. Sosna runęła na auto
W poniedziałek po godzinie 14 na drodze krajowej nr 7 ruch był duży, jak co dzień. Na Górze Baranowskiej między Skarżyskiem i Suchedniowem auta jechał...>>
DATA - 2010-01-19 03:34:45 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4943"
 Siatkarze STS Skarżysko ulegli u siebie Błękitnym Ropczyce 2:3
Niezwykle dramatyczny, trzymający w napięciu był mecz II-ligowych siatkarzy STS Skarżysko-Kamienna z Błękitnymi Ropczyce. Ostatecznie, po zaciętym tie...>>
DATA - 2010-01-16 23:40:26 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4939"
 Ciężarówka wioząca świnie wywróciła się koło Skarżyska
Utrudnienia na krajowej 7 po kraksie ciężarówki przewożącej świnie. Jeszcze przez około godzinę potrwają utrudnienia w ruchu na Górze Baranowskiej w p...>>
DATA - 2010-01-13 13:18:59 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4930"
 Zatrzymano trójkę nastolatków, podejrzewanych o napad na wolontariusza WOŚP
Policjanci ze Skarżyska zatrzymali trzech nastolatków, podejrzewanych o to, że ukradli pieniądze z puszki kwestującego 13-latka.
DATA - 2010-01-13 13:16:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4929"
 Ferie zimowe w mieście
Od 18 stycznia w naszym województwie rozpoczną się ferie zimowe. W związku z tym Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej postanowił zadbać o wszystkich młody...>>
DATA - 2010-01-13 13:11:21 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4927"
 Podsumowanie roku dla świętokrzyskich dróg krajowych
Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z dnia 06.01.2010
DATA - 2010-01-09 18:43:14 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4919"
 Martyna Adamczyk wygrywa pebiscyt w powiecie skarżyskim
Lekkoatletka STS Skarżysko została najpopularniejszym sportowcem 2009 roku w powiecie skarżyskim! Wśród trenerów zwyciężył Ryszard Niemiec z Olimpii S...>>
DATA - 2010-01-08 17:23:46 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4910"
 Policja szuka świadków wypadku drogowego
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej poszukuje świadków wypadku drogowego, który wydarzył się w dniu 11 grudnia 2009 roku około godziny 8 r...>>
DATA - 2010-01-08 17:21:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4909"
 Rudy 102 trafi do muzeum w Skarżysku
Muzeum Orła Białego dostanie w depozyt cenne pojazdy wojskowe. Jest wśród nich legendarny czołg T-34 - na takim walczyli serialowi „Czterej panc...>>
DATA - 2010-01-08 00:12:45 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4905"
 Battle Of Skarland - zawody breakdance w Skarżysku. Wystąpi Grubson, zatańczy gw
9 stycznia 2010 roku w hali sportowej przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku odbędzie się impreza sportowo - muzyczna Battle of Skarland.
DATA - 2010-01-06 18:49:14 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4902"
 Odkrywanie Świętokrzyskiego
Oglądane z daleka rysują się na widnokręgu jako niewysokie wzniesienia, jakby garby wśród pagórkowatego terenu. Także z bliska nie zadziwiają ani wyso...>>
DATA - 2010-01-05 21:03:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4900"
 Super sprzęt na światowym poziomie dla skarżyskiego szpitala
Wkrótce ruszy nowoczesny blok operacyjny w skarżyskim szpitalu. Unia Europejska i gmina Skarżysko finansują zakup wyposażenia, wartego ponad 1,8 milio...>>
DATA - 2010-01-04 02:24:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4893"
 Bezpłatne zajęcia taneczne w Ostrowcu Św.
Studio Tańca „TWIST” i Miejskie Centrum Kultury zapraszają na bezpłatne zajęcia taneczne w ramach „VII Zimowej Akademii Tańca...>>
DATA - 2010-01-03 02:53:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4886"
 Kawalerowie lepsi od Żonatych w meczu noworocznym w Skarżysku
W 52 Meczu Noworocznym w Skarżysku-Kamiennej Kawalerowie pokonali Żonatych 2:1 (2:0). Bramki dla zwycięskiej ekipy zdobyli: Łukasz Kądziela w 15 i Dam...>>
DATA - 2010-01-02 13:43:16 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4883"
 Wpadł podejrzewany o uszkodzenie siedmiu samochodów
Skarżyscy policjanci zatrzymali 21-latka podejrzewanego o uszkodzenie siedmiu samochodów zaparkowanych w jednej z dzielnic miasta.
DATA - 2009-12-23 13:29:57 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4866"
 Wspólna zabawa na Sylwestrze w Skarżysku
Tegoroczny sylwester odbędzie się na skwerze Leopolda Staffa przy Miejskim Centrum Kultury.
DATA - 2009-12-23 13:24:41 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4864"
 Siatkarze STS Skarżysko wygrali pierwszy mecz w sezonie!
Znakomity świąteczny prezent sprawili swoim kibicom siatkarze STS Skarżysko-Kam., którzy w sobotnim spotkaniu w II lidze pokonali we własnej hali Rafa...>>
DATA - 2009-12-20 16:03:27 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4848"
 Sprawcy kradzieży zatrzymani
Świętokrzyscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 19, 20 i 23 lat podejrzewanych o kradzież kół z samochodu stojącego na parkingu na jednym ...>>
DATA - 2009-12-19 00:35:13 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4844"
 Zdarzenia
Nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w samochodzie m-ki Mercedes Benz dokonał zaboru w celu przywłaszczenia radia CB, które leżało nie przy...>>
DATA - 2009-12-17 23:11:51 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4838"
 Betlejemskie Światełko Pokoju trafiło do Skarżyska
Przynieśli je harcerze z XXII Drużyny Nieprzetartego Szlaku przy Zespole Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo.
DATA - 2009-12-17 21:12:58 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4835"
 Marek Wojteczek został prezesem Granatu Skarżysko
Marek Wojteczek został prezesem Granatu Skarżysko na kole4jną 3-letnią kadencję. Podczas środowego zjazdu jednogłośnie wybrało go 19 delegatów.
DATA - 2009-12-15 22:36:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4821"
 Fundacja Daj Szansę przyznała kolejne stypendia i nagrody zdolnym uczniom
W sobotę w Skarżysku odbyła się gala Fundacji Daj Szansę. Wystąpili pianista Ireneusz Boczek i wokalistka Patrycja Zarychta, podczas imprezy wręczono ...>>
DATA - 2009-12-14 23:12:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4815"
 Rzeka ścieków w pięknym lesie. Kto zaśmieca?
Fetor przypominający przetrawiony alkohol i rzeka ścieków płynąca przez las – tak wygląda okolica dzielnicy Skałka w Skarżysku.
DATA - 2009-12-13 21:02:41 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4810"
 W domu 80-latki zapalił się fotel
Objawy lekkiego zaczadzenia miała 80-latka, która we wtorek trafiła do szpitala w Skarżysku – informują policjanci.
DATA - 2009-12-09 14:29:27 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4789"
 Najlepsi polscy recytatorzy rywalizowali w Skarżysku ''O Gałązkę Wikliny”
Hubert Guza został laureatem tegorocznego turnieju recytatorskiego imienia Leopolda Staffa. W czołówce nie zabrakło też innych skarżyskich artystów sł...>>
DATA - 2009-12-09 14:26:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4788"
 Palił się warsztat
Zakończyła się akcja gaszenia pożaru warsztatu samochodowego przy ulicy Rejowskiej w Skarżysku – Kamiennej. Wieczorem ogień zauważono w budynku ...>>
DATA - 2009-12-08 14:03:24 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4783"
 Jania Lesar i Krzysztof Hulboj zawirowali na parkiecie skarżyskiej hali
Para z telewizyjnego "Tańca z gwiazdami” wystąpiła w Skarżysku. Turniejowe zmagania par trwały prawie 12 godzin.
DATA - 2009-12-08 14:01:21 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4782"
 Siatkarze STS Skarżysko ulegli Karpatom Krosno 0:3
W dwunastej kolejce spotkań w II lidze siatkarzy STS Skarżysko przegrał we własnej hali z Karpatami Krosno 0:3 (25:27, 22:25, 19:25).
DATA - 2009-12-07 03:47:42 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4775"
 Granat Skarżysko: Zapomnieć o tej jesieni...
Granat Skarżysko znalazł się jesienią w dramatycznej sytuacji. Zespół zakończył pierwszą rundę rozgrywek w IV lidze na przedostatnim miejscu w tabeli,...>>
DATA - 2009-12-05 11:34:13 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4773"
 ''Dziedzictwo Kulinarne - Świętokrzyskie'' - konferencja
W Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja pt. „Żywność wysokiej jakości szansą rozwoju regionu”.
DATA - 2009-12-05 11:03:44 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4767"
 Nowa firma, nowe miejsca pracy. W Skarżysku otwarto nowoczesną pralnię
Inwestycja warta ponad milion euro powstała na terenie Skarżyskiej Strefy Gospodarczej. To nowoczesna pralnia firmy Tommarg. Znajdzie tam zatrudnienie...>>
DATA - 2009-12-03 12:47:46 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4761"
 W Skarżysku otwarto Centrum Aktywizacji Zawodowej. Pomogą znaleźć pracę i pracow
Od 1 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku działa Centrum Aktywizacji Zawodowej. Punkty konsultacyjne tej instytucji otwarto w większości gm...>>
DATA - 2009-12-03 12:45:19 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4760"
 Siatkarze STS Skarżysko polegli w Rzeszowie
11 porażkę w tym sezonie ponieśli II-ligowi siatlarze STS Skarżysko. Tym razem przegrali na wyjeździe z rezerwami Resovii Rzeszów 1:3 (15:25, 25:21, 1...>>
DATA - 2009-11-30 14:32:15 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4753"
 Koncert Zbigniewa Bibera w Bliżynie
W niedzielę 29 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury Zameczek w Bliżynie odbędzie się koncert skarżyszczanina Zbigniewa Bibera.
DATA - 2009-11-26 20:35:52 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4750"
 Jarmark sztuki i rękodzieła artystycznego w Skarżysku
W dniach 28 i 29 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbędzie się jarmark sztuki i rękodzieła artystycznego.
DATA - 2009-11-26 20:35:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4749"
 Śladami bohaterów – film i wystawa w Skarżysku
W piątek 27 listopada o godzinie 17,30 w Miejskim Centrum Kultury zostanie otwarta wystawa „Bądźcie bez litości”, przygotowana przez Insty...>>
DATA - 2009-11-26 20:33:55 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4748"
 Utalentowany muzyk ze Skarżyska robi zawrotną karierę
26-letni Łukasz Długosz ze Skarżyska-Kamiennej jest jednym z najlepszych flecistów świata. Przez wiele lat studiował w Niemczech i Włoszech. Od jakieg...>>
DATA - 2009-11-26 19:48:47 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4747"
 Pora na remonty w budynku po zlikwidowanej „kolejówce”
Budynek po zlikwidowanej „kolejówce” ma być nową siedzibą Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo.
DATA - 2009-11-25 18:54:57 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4742"
 Dwa tygodnie z patronką miasta
  Zakończyły się obchody ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku. Obraz nieśli na swoich barkach lokalni samorządowcy.
DATA - 2009-11-24 20:28:30 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4741"
 Wypadek karetki pogotowia w Skarżysku-Kamiennej
  W piątek 20 listopada w Skarżysku-Kamiennej doszło do dwóch wypadków drogowych.
DATA - 2009-11-21 15:19:36 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4730"
 Analogs zagrają w skarżyskim Semaforze
  W sobotę 21 listopada o godzinie 19 w skarżyskim klubie muzycznym Semafor odbędzie się koncert zespołów Analogs, Beri Beri i Na Zewnątrz.
DATA - 2009-11-20 23:14:52 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4729"
 Poszukujemy zaginionego
  W nocy 11/12.11.2009 r na terenie Skarżyska-Kamienna zaginął Grzegorz Malanowicz.
DATA - 2009-11-20 02:15:04 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4726"
 Pociąg między Ostrowcem, Starachowicami a Skarżyskiem pojedzie szybciej
45 milionów złotych zostanie przeznaczonych w przyszłym roku na modernizację linii kolejowej numer 25 łączącej największe miasta na północy województw...>>
DATA - 2009-11-18 19:37:23 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4725"
 Pracownica baru i nastolatek podejrzani o próbę włamania do automatu do gier
W jednym z barów pod Skarżyskiem w niedzielę w nocy złodzieje próbowali się włamać do automatu do gier. Rabusie zdołali zerwać kłódkę i wyważyć drzwic...>>
DATA - 2009-11-17 12:17:34 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4710"
 Zwłoki w rowie
Policja w Skarżysku bada okoliczności śmierci mężczyzny, którego znaleziono w wypełnionym wodą rowie.
DATA - 2009-11-16 02:15:05 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4703"
 Fiat cinquecento w ogniu
Na ulicy Aptecznej w Skarżysku zapalił się fiat cinquecento. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy mówią, że przyczyną było zwarcie instalac...>>
DATA - 2009-11-15 11:37:08 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4702"
 Opera w Skarżysku. Zapraszamy na przedstawienie „La Serva Padrona”
W poniedziałek 16 listopada o godzinie 16,30 w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku – Kamiennej odbędzie się przedstawienie operowe „La...>>
DATA - 2009-11-14 17:13:00 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4700"
 Rodzina Teper na wystawie w Skarżysku
W sobotę 14 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbędzie się wernisaż wystawy Moja przestrzeń.
DATA - 2009-11-14 17:12:05 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4699"
 Remont zalewu Rejów się opóźnia. Wędkarze boją się o ryby
  Remont zapory zalewu w Skarżysku pod znakiem zapytania. Prace powinny trwać w najlepsze, ale brakuje pieniędzy, bo inwestorzy chcą więcej, niż urząd...>>
DATA - 2009-11-14 17:09:41 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4698"
 Trener Granatu Skarżysko: Trzeba wzmocnień i cierpliwości
Smutne było pożegnanie piłkarzy Granatu Skarżysko z rundą jesienną w IV lidze świętokrzyskiej. W ostatniej kolejce tej fazy, przy garstce najwierniejs...>>
DATA - 2009-11-14 17:03:45 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4697"
 ''Pieszo i rowerem po powiecie skarżyskim''
  Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej jest wydawcą najnowszego przewodnika turystycznego po powiecie skarżyskim. Autorami publikacji, przybliżaj...>>
DATA - 2009-11-10 13:49:26 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4690"
 Trzej chłopcy potrąceni na przejściu dla pieszych
  Groźny wypadek miał miejsce w piątek około godziny 15,30 w Skarzysku – Kamiennej na rogu ulic Sokolej i Tysiąclecia.
DATA - 2009-11-06 19:38:53 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4671"
 Impreza w restauracji Cappucino w Skarżysku. Wystąpi Darek Bernatek
  W sobotę 7 listopada w skarżyskiej restauracji Cappucino przy ulicy Grottgera odbędzie się impreza w stylu lat 70 i 80 – tych.
DATA - 2009-11-05 14:26:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4658"
 Premier docenił najzdolniejszych
  Skarżyska młodzież świetnie radzi sobie z nauką. Dwunastu uczniów ze szkół średnich otrzymało naukowe stypendia rządowe. Za wyniki w nauce będą dost...>>
DATA - 2009-11-04 21:04:02 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4652"
 Już wkrótce Lipali zagra w Semaforze
  W piątek 6 listopada w skarżyskim klubie muzycznym Semafor odbędzie się koncert znanej grupy Lipali.
DATA - 2009-11-04 14:19:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4646"
 ŚHLF gra po raz ósmy
  Tylko do poniedziałku przyjmowane są zgłoszenia drużyn do organizowanej pod szyldem ŚZPN ósmej już Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm piątek.
DATA - 2009-11-04 13:43:51 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4643"
 TVP Kielce mocno sterowana
  - Materiały, w których marszałek Jarubas będzie zestawiany z Perzem, który ze wsparciem Gosiewskiego jest kreowany na marszałka, będą się pojawiały ...>>
DATA - 2009-11-02 15:50:23 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4632"
 Siatkarze STS Skarżysko gorsi od Błękitnych Ropczyce
  Drużyna siatkarzy STS Skarżysko poniosła siódmą z rzędu porażkę w II lidze. W ostatniej kolejce przegrali oni na wyjeździe po bardzo słabym spotkani...>>
DATA - 2009-11-01 08:31:19 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4620"
 Dzieci z Młodej trafią do pogotowia rodzinnego
  Córki 32-letniej kielczanki, która pijana wyrzuciła je w poniedziałek z domu, trafią na razie do pogotowia rodzinnego - taką decyzję podjął w piątek...>>
DATA - 2009-10-31 19:11:43 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4619"
 Pomóżmy rartować zabytki. Kwesty na skarżyskich cmentarzach
  W trzech gminach powiatu skarżyskiego w dniu Wszystkich Świętych będą prowadzone zbiórki. Organizują je różne instytucje, łączy wspólny cel - ratowa...>>
DATA - 2009-10-30 18:15:28 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4616"
 Halloween Party w Semaforze
  W piątek, 30 października, o godzinie 20 w klubie muzycznym Semafor rozpocznie się hiphopowa impreza Before Halloween Party.
DATA - 2009-10-29 19:38:37 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4614"
 Bez pracy i... fachowców w powiecie skarżyskim
  W powiecie skarżyskim rośnie bezrobocie. Na jego przeciwdziałanie wydajemy krocie.
DATA - 2009-10-29 01:22:11 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4607"
 Bezpiecznie do szkoły
    W Miejskim Centrum Kultury 28 października “Echo Dnia” zorganizowało akcję “Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. ...>>
DATA - 2009-10-29 01:09:59 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4606"
 Będą pieniądze na rozbudowę mauzoleum w Michniowie
  Minister Kultury Bogdan Zdrojewski da pieniądze na rozbudowę mauzoleum w Michniowie. Wcześniej projekt przepadł w konkursie ministra kultury, ale d...>>
DATA - 2009-10-26 21:47:55 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4593"
 Giełda Pracy
  W Skarżysku-Kamiennej pod patronatem Starosty Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego odbyła się VII edycja Giełdy Pracy. Organizatorem przedsięwzięcia j...>>
DATA - 2009-10-26 20:36:04 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4590"
 Konkursy (nie)uczciwych praktyk?
  Brak przejrzystych i uczciwych reguł - zarzuca organizatorom konkursów przedmiotowych dla podstawówek jedna z nauczycielek. Bulwersuje ją m.in. fak...>>
DATA - 2009-10-26 14:16:43 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4586"
 Futbolistki Granatu Skarżysko odpadły z Pucharu Polski
W meczu Pucharu Polski na szczeblu centralnym futbolistki Granatu Skarżysko przegrały z I-ligowym Podgórzem Kraków 0:4 (0:3) i odpadły z tych rozgrywe...>>
DATA - 2009-10-24 10:22:48 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4583"
 Samorządy trzech gmin powiatu skarżyskiego dają pieniądze na szczepienia mieszka
  W trzech gminach powiatu skarżyskiego samorządy dopłacają lub w całości finansują ważne szczepienia dla mieszkańców. Warto skorzystać z tej okazji....>>
DATA - 2009-10-23 12:14:28 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4579"
 Potrącił niepełnosprawną kobietę
  W czwartek w Skarżysku – Kamiennej na ulicy Tysiąclecia doszło do nieszczęśliwego i pechowego wypadku. Jak się dowiedzieliśmy, na parking prz...>>
DATA - 2009-10-22 18:09:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4578"
 Kronika Orła Białego
Kronika „ Orła Białego” wydana przez muzeum w Skarżysku zawiera efekt kilkudziesięcioletniej pracy kronikarskiej Pani Krystyny Wojciechows...>>
DATA - 2009-10-22 14:28:42 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4575"
 Zaczęła się budowa zalewu w Bliżynie. Ma być gotowy za dwa lata
  W Bliżynie oficjalnie oddano do użytku most na rzece Kamiennej. Jednocześnie wbito łopaty na placu budowy. Za dwa lata będzie gotowy 10,5 hektarowy...>>
DATA - 2009-10-21 14:09:23 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4570"
 Lekarze zostali w domach
  Większość lekarzy zamiast iść do pracy, pozostała w domach. - Dość - mówią lekarze. Ale coraz częściej "dość" mówią także pacjenci.
DATA - 2009-10-20 14:35:16 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4561"
 zdarzenia
  "Amatorzy" cudzej własności Świętokrzyscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat podejrzewanych o dokonanie kradzieży młota ud...>>
DATA - 2009-10-20 13:24:45 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4554"
 Dominika Kasprzycka, młoda artystka ze Skarżyska wygrała konkurs „Pamiętaj
  Dominika Kasprzycka, 22-letnia skarżyszczanka, zwyciężyła w prestiżowym konkursie muzycznym, wystąpiła w koncertach w radiowej Trójce i Teatrze Rom...>>
DATA - 2009-10-19 16:49:45 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4553"
 STS przegrywa po dramatycznej walce z Rafako Racibórz!
  II-ligowi siatkarze STS Skarżysko po zaciętym, pięciosetowym boju przegrali na wyjeździe z Rafako Racibórz 2:3 (18:25, 25:16, 21:25, 25:23, 14:16). ...>>
DATA - 2009-10-18 18:09:51 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4550"
 Skandal podczas wręczania nagród dla zasłużonych
  Skandalem zakończyła się akcja nagradzania zasłużonych mieszkańców przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Zamiast statuetek, dostali kubki, d...>>
DATA - 2009-10-16 15:05:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4536"
 Zaproszenie
  Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję połączoną z warsztatami szkoleniowymi pn. "Finansowanie działalności oraz zarządzanie projektami", kt...>>
DATA - 2009-10-15 23:58:49 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4530"
 VII Edycja Giełdy Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej organizuje VII edycję Giełdy Pracy, która odbędzie się w dniu 21 października 2009 roku w Hali Sport...>>
DATA - 2009-10-15 23:43:51 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4529"
 Uwaga kierowcy!!!
  Spada temperatura! Drogi będą bardzo śliskie
DATA - 2009-10-15 23:13:13 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4528"
 Zastępca prezydenta Skarżyska straci posadę
  Zastępca prezydenta Skarżyska- Kamiennej, Zdzisław Kobierski odejdzie ze stanowiska. Potwierdziły się zatem informacje Radia Kielce. Jutro na konfe...>>
DATA - 2009-10-12 16:56:49 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4516"
 Michał Bajor wystąpi w Skarżysku
  17 października o godzinie 18 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się koncert Michała Bajora.
DATA - 2009-10-12 16:50:26 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4515"
 Kolejna akcja Pola Nadziei w Skarżysku
  W sobotę w Skarżysku – Kamiennej odbyła się kolejna akcja Pola Nadziei, zorganizowana na rzecz działającego w mieście domowego hospicjum ...>>
DATA - 2009-10-11 13:54:20 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4508"
 Cztery osoby ranne, w tym policjant, cztery rozbite samochody, w tym radiowóz &#
  W niedzielę rano na trasie krajowej nr7 w Suchedniowie doszło do dwóch groźnie wyglądających zdarzeń.
DATA - 2009-10-11 13:52:57 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4507"
 Matka z synem ranni w wypadku
Na ulicy Książęcej w Skarżysku we wtorek wieczorem 20-letni kierowca volkswagena golfa najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do z...>>
DATA - 2009-10-07 18:02:13 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4492"
 Marcin Daniec wystąpi w Skarżysku
Znany i popularny satyryk - Marcin Daniec 18 października wystąpi w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej.
DATA - 2009-10-07 17:59:41 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4491"
 Nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach RPO
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA       ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-201...>>
DATA - 2009-10-07 17:13:13 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4482"
 Droga do wolności - wystawa w Skarżysku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Katolickie - Civitas Christiana w Skarżysku-Kamiennej zapraszają na wystawę "O wolną Pols...>>
DATA - 2009-09-11 23:38:36 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4469"
 Wojna świętokrzyskich kibiców! Chuligani obrzucali butelkami samochody
W niedzielne popołudnie kilkudziesięciu chuliganów urządziło zasadzkę na kibiców suchedniowskiego Orlicza. Zaczajeni w lesie mężczyźni, prawdopodobnie...>>
DATA - 2009-09-07 18:36:38 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4463"
 Motocyklista – postrach Skarżyska i okolic zatrzymany. Nie pomogły czerwon
Nawet kilka tysięcy złotych może 23-letniego mieszkańca Skarżyska kosztować oryginalny pomysł na to, jak utrudnić policji zidentyfikowanie jego motocy...>>
DATA - 2009-09-07 18:18:26 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4462"
 Pierwsze punkty piłkarek Granatu
W drugiej kolejce drugiej ligi w grupie małopolsko-świętokrzyskiej o trzy punkty wzbogaciły się futbolistki Granatu Skarżysko.
DATA - 2009-09-07 17:28:10 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4461"
 Skarżyscy siatkarze witają drugą ligę!
Seniorzy STS Skarżysko pomyślnie przeszli baraże w Strzyżowie. 26 września czeka ich pierwszy ligowy mecz z Będzinem
DATA - 2009-09-07 17:22:39 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4460"
 Dominika Koperek ze Skarżyska Kamiennej była bliska korony najpiekniejszej nasto
Dominika Koperek awansowała do finałowej dziesiątki. Jowita Basińska skończyła zabawę na pierwszym etapie finału. Dwie reprezentantki województwa świę...>>
DATA - 2009-09-07 17:17:46 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4459"
 Groźne sinice w zalewie rejowskim w Skarżysku
  Pod koniec sierpnia pisaliśmy o dziwnych, jasnozielonych organizmach, których mnóstwo znajdowało się przy brzegach zalewu rejowskiego w Skarżysk...>>
DATA - 2009-09-07 16:53:24 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4458"
 Siatkarze STS Skarżysko przegrali z Wisłokiem Strzyżów 1:3
W pierwszym meczu turnieju barażowego o druga ligę STS musiał uznać wyższość rywali.
DATA - 2009-09-07 16:17:14 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4457"
 Kamil Erbel ze Skarżyska zwycięzcą Skafunder Night Jamu
  Po raz piąty miłośnicy ekstremalnej jazdy rowerowej spotkali się w ruinach kolejowych hal. W tej edycji imprezy skakał nawet... króliczek ze Starach...>>
DATA - 2009-08-27 15:58:36 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4450"
 Odnaleźli 16-latkę w Skarżysku. Poszukiwała jej rodzina i radomska policja
W piątek o godzinie 22.40 sokiści wspólnie z policją z Kielc podczas patrolu pociągu w Skarżysku – Kamiennej zatrzymali młodą dziewczynę. Jak si...>>
DATA - 2009-08-17 10:07:40 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4427"
 Zerwał łańcuszki z szyi
Bandyta okradł starszą mieszkankę Skarżyska. Rabuś zaatakował 82-letnią panią przed jej blokiem. Zerwał jej z szyi dwa złote łańcuszki i uciekł.
DATA - 2009-08-17 10:06:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4426"
 Potrącili i uciekli
Dwoje nastolatków ucierpiało w wypadkach, których sprawcy uciekli, nie udzielając rannym pomocy. W sobotę około godz. 23 we Wzdole Rządowym (gmina Bod...>>
DATA - 2009-08-17 10:05:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4425"
 Granat Skarżyko-Kamienna - ŁKS Łagów 0:1
Po dramatycznym meczu IV ligi świętokrzyskiej Granat przegrał u siebie z ŁKS Łagów 0:1 (0:0).
DATA - 2009-08-17 10:03:56 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4424"
 Siedmioletni chłopiec zginął potrącony przez samochód
W piątek po godzinie 18 na ulicy Langiewicza w Suchedniowie doszło do tragicznego wypadku. Siedmioletni chłopiec zginął na miejscu, uderzony przez opl...>>
DATA - 2009-08-10 12:23:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4423"
 Park to wstyd dla miasta
Suchedniowianie mają dość wyglądu miejskiego parku i bezczynności władz gminy. Miejski park, z promenadą nad zalewem, zamiast być wizytówką Suchedniow...>>
DATA - 2009-08-10 12:17:44 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4422"
 Motorem potrącił dwie dziewczynki
Na ulicy 1 maja w Skarżysku Maja motocyklista uderzył w dwie jadące na rowerach dziewczynki.
DATA - 2009-08-10 12:16:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4421"
 Młody mężczyzna ze Skarżyska zginął w dramatycznym zderzeniu trzech aut. Jak dos
W środę wieczorem na krajowej "siódemce” pod Szydłowcem wydarzył się wypadek, w którym zginął 29 -letni mężczyzna ze Skarżyska - Kamiennej
DATA - 2009-08-07 12:22:35 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4417"
 100-kilogramowa bomba na budowie krajowej "siódemki”
100 – kilogramową bombę znaleziono we wtorek w Ostojowie. Natrafili na nią robotnicy budujący drogę ekspresową. Jak się dowiedzieliśmy, koparka ...>>
DATA - 2009-08-06 12:29:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4412"
 Znalezione w Łącznej odciski należały najprawdopodobniej do prehistorycznych gad
Po naszym artykule na temat kamiennych znalezisk Jacka Kwietnia z Łącznej na miejsce wysłano specjalistów. Paleontolog Grzegorz Niedźwiedzki po obejrz...>>
DATA - 2009-08-06 12:28:52 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4411"
 Ktoś nie lubi strażaków i wyżywa się na remizie
Strażacy z Grzybowej Góry są zbulwersowani - ich remiza stała się obiektem ataków chuliganów. W nocy przebrali miarkę - nowo pomalowaną ścianę pokryli...>>
DATA - 2009-08-04 11:35:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4402"
 Tomasz Chołuj, piłkarz Granatu Skarżysko, zakończył karierę
W sobotnie popołudnie na stadionie klubu sportowego Granat Skarżysko odbył się pożegnalny mecz Tomasza Chołuja, legendy tego klubu. W Granacie w piłkę...>>
DATA - 2009-08-03 12:14:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4397"
 Złowił olbrzymiego suma i zwrócił mu wolność
W sobotni wieczór Piotr Niedzielski z Kielc łowił ryby nad zalewem suchedniowskim. Gdy zapadł zmrok, do linki dowiązał niewielkiego woblera, sztuczną ...>>
DATA - 2009-08-03 12:12:05 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4396"
 Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe bawiło się w Suchedniowie
Mamy Bractwo Kurkowe. W powołanym do życia stowarzyszeniu mieszkańcy powiatu skarżyskiego mają silną reprezentację. W sobotni wieczór, tuż po odbytej ...>>
DATA - 2009-08-03 12:10:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4395"
 Kontrowersyjne zarządzenie skarżyskiego starosty. Innym zabrania, ale sam to rob
...tak oceniają sytuację na parkingu przed starostwem powiatowi urzędnicy. Jerzy Żmijewski zabronił pracownikom stawiania samochodów przed frontem biu...>>
DATA - 2009-08-03 12:08:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4394"
 Pod Skarżyskiem znaleźli dziwne ślady. Diznozaura?
Pan Jacek Kwiecień z Łącznej na terenie budowy drogi ekspresowej znalazł płyty piaskowca z niezwykłymi odciskami. Czy odnalazł ślady dinozaurów? Czeka...>>
DATA - 2009-08-03 12:06:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4393"
 Świetna wiadomoścć dla amatorów kąpieli: Prawie wszędzie można pływać!
W tym tygodniu powiatowi inspektorzy sanitarni dopuścili do użytku prawie wszystkie kąpieliska w regionie. Poprawiła się jakość wody w zbiornikach w R...>>
DATA - 2009-08-03 12:04:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4392"
 Ogołocili mu konto
3700 złotych zniknęło z konta 60-letniego mieszkańca Skarżyska. Mężczyzna najpierw zgubił saszetkę, w której były dokumenty, karta bankomatowa i…...>>
DATA - 2009-08-03 12:02:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4391"
 18-latka okradziona w lokalu
18-latka, bawiąca się w jednym ze skarżyskich lokali, straciła torebkę. Dziewczyna zostawiła swoją własność bez opieki przy stoliku.
DATA - 2009-08-03 12:01:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4390"
 Kobiety podejrzane o oszustwo kredytowe
55-letnią mieszkankę Skarżyska zatrzymała tutejsza policja gospodarcza na - jak mówią funkcjonariusze - gorącym uczynku wyłudzania z firmy pożyczkowej...>>
DATA - 2009-07-24 21:28:05 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4385"
 Zalew w Suchedniowie zamknięty dla kąpieli. W kąpielisku wykryto bakterie esheri
Najpierw woda była czerwona od gliny spływającej Kamionką, teraz wykryto groźne zanieczyszczenia Fatum wisi nad suchedniowskim zalewem. Ledwie nieco ...>>
DATA - 2009-07-24 21:27:09 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4384"
 Jak ten mężczyzna zmarł? Policja bada sprawę
W piątek około godziny 14 w mieszkaniu na terenie skarżyskiej dzielnicy Przydworcowe odnaleziono zwłoki 50 – letniego mężczyzny.
DATA - 2009-07-24 21:26:19 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4383"
 Samochód w rowie, kierowca w szpitalu
W piątek po południu doszło do kolizji w miejscowości Łączna, na trasie krajowej numer 7 w okolicy zajazdu Ziółek. Z niewiadomych przyczyn jadący volk...>>
DATA - 2009-07-24 21:25:33 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4382"
 Groźny wypadek w gminie Łączna. Zderzyły się osobówka i dwa busy. Trzy osoby ran
Trzy osoby ranne w wypadku trzech samochodów na krajowej Siódemce w Goździe. Jedną z osób zabrał helikopter. Droga jest niemal całkowicie zablokowana.
DATA - 2009-07-24 21:24:50 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4381"
 Pociąg staranował barykadę kamieni
Na torach w okolicach Skarżyska ktoś ułożył w sobotni wieczór barykadę z kamieni. Staranował ją pociąg relacji Terespol-Kraków.
DATA - 2009-07-20 10:16:41 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4379"
 17-latka ranna w wypadku w Skarżysku
W niedzielę przed godziną 21 na ulicy Piłsudskiego w Skarżysku 18-letni kierowca seata ibizy prawdopodobnie jadąc zbyt szybko wpadł w poślizg, przejec...>>
DATA - 2009-07-20 10:15:50 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4378"
 Dramat w powiecie ostrowieckim. 12-letni chłopiec zginął w wypadku
12-letni chłopiec zginął w wypadku w Kunowie w powiecie ostrowieckim.Do tragedii doszło w sobotę około godziny 15.
DATA - 2009-07-19 11:22:28 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4377"
 Zderzenie dwóch tirów i trzygodzinny korek – szczegóły wypadku na 7
Dwie ciężarówki i traktor zderzyły się w piątek na krajowej siódemce w Ostojowie. Droga była częściowo zamknięta przez ponad trzy godziny.
DATA - 2009-07-17 15:57:21 | AUTOR - albert
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4372"
 Zapytał o drogę - ukradł łańcuszek
Łańcuszek z wisiorkami wart 1800 złotych złodziej zerwał z szyi 38-letniej mieszkance Skarżyska.
DATA - 2009-07-17 14:50:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4370"
 Na 7 w Ostojowie w gminie Suchedniów zderzyły się dwie cię 2 ciężarówki i trakto
Na krajowej trasie numer 7 w Ostojowie w gminie Suchedniów zderzyły się dwie ciężarówki i traktor.
DATA - 2009-07-17 13:28:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4369"
 Zabił zwierzę i zawiesił je na płocie!
Ktoś zabił czarnego psa mieszańca a potem powiesił go na płocie przy ulicy Pięknej w Skarżysku. Martwe zwierzę znalazł w czwartkowy wieczór pracownik ...>>
DATA - 2009-07-17 13:26:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4368"
 - Tam chore dzieci traktuje się jak przedmioty - mówi emerytowany profesor
Stefan Możdżeń, emerytowany profesor historii Uniwersytetu w Kielcach jest zbulwersowany tym jak zajmują się wychowankami, w tym jego 19-letnim synem ...>>
DATA - 2009-07-17 11:04:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4366"
 Porównanie DNA nie pomogło odnaleźć wyrodnej matki
Śledczy ze Skarżyska wciąż nie odnaleźli matki noworodka, którego ciało w marcu tego roku znaleziono w sortowni odpadów. Prokuratura wytypowała trzy k...>>
DATA - 2009-07-17 11:02:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4365"
 Tragiczny wypadek na "siódemce". Zginał motocyklista.
Utrudnienia w ruchu na krajowej trasie numer 7 w Suchedniowie w powiecie skarżyskim. Kilka minut przed godziną 12 doszło tu do śmiertelnego wypadku.
DATA - 2009-07-16 13:07:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4364"
 Sensacja podczas procesu oskarżonych o zabójstwo maturzysty z Suchedniowa.
Świadek, który wcześniej trafił do aresztu, bo zdaniem sądu uchylał się od składanie zeznań, we wtorek opowiadał, co pamięta z krytycznego wieczoru. O...>>
DATA - 2009-07-15 17:04:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4358"
 Woda z kranu nie nadaje się do picia! Zobacz, jak zamienia się w żółtą ciecz
SANEPID zakazał picia tej wody, do prania tez się nie nadaje. Emerytka ze Skarżyska od półtorej roku po wodę chodzi do sąsiadów. Miejskie wodociągi ni...>>
DATA - 2009-07-15 17:03:05 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4357"
 Potwór w skarżyskim zalewie. Miał 171 centymetrów długości i ważył 40 kilo!
Znany łowca okazów, Wojciech Duda ze Skarżyska, złowił swoją rybę życia. Potężny sum miał 171 centymetrów długości i ważył 40,1 kilograma.
DATA - 2009-07-15 12:26:25 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4355"
 Ponad 5 milionów złotych mogą stracić najbiedniejsze świętokrzyskie gminy.
Ponad 5 milionów złotych mogą stracić najbiedniejsze świętokrzyskie gminy. Rząd planuje ostre cięcia w Programie Integracji Społecznej, z którego fina...>>
DATA - 2009-07-15 12:22:55 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4354"
 Suchedniowski zalew może stracić renomę na jaką pracował latami.
Suchedniowski zalew może stracić renomę na jaką pracował latami. Kolor wody skutecznie odstrasza turystów.
DATA - 2009-07-15 12:18:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4353"
 Rowerem wpadli do wody
Nietypowa historia rozegrała się we wtorek przed godziną 22 w Skarżysko. Z ustaleń policji wynika, że dwaj mężczyźni - 35-latek i 33-latek najpierw pi...>>
DATA - 2009-07-15 12:17:14 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4352"
 Zaginiona nastolatka
W dniu 15 lutego br. w Stawie Kunowskim (Świętokrzyskie) zaginęła Paulina Cichoń. Ma 16 lat, 158 cm wzrostu i zielone oczy. Ktokolwiek widział Pau...>>
DATA - 2009-07-07 15:53:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4321"
 Spot o Świetokrzyskiem już dziś po "Faktach"
Rozpoczyna się kampania promocyjna województwa świętokrzyskiego. Najpierw premiera spotów reklamujących region w TVN, TVN Style i TVN Turbo, potem inw...>>
DATA - 2009-06-23 11:30:14 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4262"
 Startuje kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wojewód
Od dnia 8 czerwca 2009 r. do dnia 9 lipca 2009 r. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biurze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - u...>>
DATA - 2009-06-09 11:57:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4230"
 „Proces Grzegorka” – zeznają świadkowie
W głośnej sprawie korupcyjnej pięciu oskarżonych, m. in. byłego posła PO, wiceministra zdrowia Krzysztofa Grzegorka, w dniu 4 czerwca 2009 zeznawali ś...>>
DATA - 2009-06-05 16:03:13 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4211"
 Biuro Poselskie PSL zmieniło siedzibę
4 czerwca br. uroczyście otwarto w Skarżysku w nowym, zmienionym lokalu Biuro Poselskie Posłów PSL Andrzeja Pałysa i Mirosława Pawlaka.
DATA - 2009-06-05 05:16:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4208"
 Z Muzyką przez Życie
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza zapisy na rok szkolny 2009/2010. Szkoła oferuje naukę gry ...>>
DATA - 2009-05-19 12:14:02 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4137"
 Puchar 4 Torów w Bliżynie 17.05
17 maja to właśnie ta niedziela, podczas której mieszkańcy całego miasteczka i nie tylko przekonają się, że zacisze domowe i fala teleturniejów w TV t...>>
DATA - 2009-05-12 15:14:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4099"
 Skarżysko: Chcą oddać plecak
Policja chce zwrócić właścicielowi plecak, odnaleziony w skarżyskim szpitalu
DATA - 2009-05-05 13:56:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4065"
 Trwa referendum w sprawie strajku
Dzisiaj trwa referendum załogi skarżyskiego Mesko w sprawie przystąpienia do strajku. Postanowiliśmy odwiedzić newralgiczny dla naszego miasta zakład ...>>
DATA - 2009-04-16 12:18:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3952"
 Ciąg dalszy Procesu byłego wiceministra (FOTO)
Dzisiaj 16.04.09 o godzinie 9.40 rozpoczęła się dalsza część procesu, gdzie jako oskarżeni są były poseł PO, wiceminister zdrowia Krzysztof Grzegorek...>>
DATA - 2009-04-16 11:30:45 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3951"
 Konferencja Prasowa Posłów Prawa i Sprawiedliwości
7 kwietnia 2009 w Biurze Poselskim Posła RP Marii Zuby w Suchedniowie odbyła się konferencja prasowa poprowadzona przez posłów Prawa i Sprawiedliwości...>>
DATA - 2009-04-08 10:54:08 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3912"
 Ruszył Proces Byłego Wiceministra
O godzinie 9.30 6.04.09 rozpoczął się proces pięciu oskarżonych w głośnej sprawie między innymi korupcyjnej byłego posła PO, wiceministra zdrowia Krzy...>>
DATA - 2009-04-06 12:07:15 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3897"
 Laptop od Fundacji „Daj Szansę”
Zarząd Fundacji „Daj Szansę” przyznał Skarżyszczaninowi Łukaszowi Kalecie – uzdolnionemu studentowi Wydziału Elektrotechniki, Automa...>>
DATA - 2009-04-01 12:56:33 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3868"
 Przypomnienie - Bezpłatna zbiórka odpadów
W związku ze zorganizowaną przez gminę Skarżysko-Kamienna akcją zbierania elektrośmieci, Urząd Miasta pragnie poinformować, że w dniach 30.03-03.04. ...>>
DATA - 2009-03-30 07:56:13 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3843"
 Zdejmijmy azbest na koszt gminy
Urząd Miasta 27 marca podpisał umowę z firmą Euro-Gaz uprawnioną do Demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych...>>
DATA - 2009-03-27 20:16:32 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3832"
 Szkoła z Ostojowa wyróżniona przez MEN
Gdzie szukać szkoły przygotowanej na przyjęcie sześciolatków? W małym Ostojowie, 20 kilometrów od Kielc. Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje ...>>
DATA - 2009-03-25 11:10:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3818"
 Specjalna grupa ma odnaleźć winnych śmierci noworodka
Komendant wojewódzki policji w Kielcach, młodszy inspektor Mirosław Schossler powołał specjalną grupę, zajmującą się sprawą zamordowanego noworodka.
DATA - 2009-03-24 20:05:48 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3814"
 Bezpłatna zbiórka odpadów
W związku ze zorganizowaną przez gminę Skarżysko-Kamienna akcją zbierania elektrośmieci, Urząd Miasta pragnie poinformować, że w dniach 30.03-03.04. ...>>
DATA - 2009-03-18 11:03:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3781"
 Szokujące wyniki sekcji zwłok noworodka
To było uduszenie - wynika z sekcji zwłok dziecka znalezionego w czwartek w sortowni odpadów w Skarżysku. I nie pierwsze dziecko tej kobiety.
DATA - 2009-03-17 14:21:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3776"
 Sekcja zwłok noworodka znalezionego na wysypisku
Noworodek, którego ciało znaleziono w ubiegłym tygodniu na wysypisku śmieci w Skarżysku Kamiennej urodził się żywy - poinformował Radio Kielce prokura...>>
DATA - 2009-03-17 11:04:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3775"
 Kronikarz Miasta
3 marca w godzinach przedpołudniowych Prezydent Roman Wojcieszek nagrodził zasłużonego dla miasta "kronikarza" panią Krystynę Wojciechowską.
DATA - 2009-03-04 06:35:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3710"
 PiS do marszałka: Ratujmy kolej do Warszawy
O aktywne włączenie się samorządu województwa w ratowanie projektu modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa - Radom - Kielce apelują do marszałka wo...>>
DATA - 2009-02-24 21:51:45 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3680"
 Zmiana Numerów Telefonów w PUP
Otrzymaliśmy informacje, że uległy zmianie numery telefonów w PUP.
DATA - 2009-02-23 16:10:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3673"
 Świętokrzyska bliżej, "siódemka" zaraz ruszy
Ważne kroki do rozpoczęcia inwestycji drogowych wartych w sumie blisko miliard złotych: rozstrzygnięto przetarg na budowę przedłużenia ul. Świętokrzys...>>
DATA - 2009-01-09 22:40:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3470"
 Tak nam minął rok
Przypominamy najważniejsze wydarzenia 2008 roku w powiecie skarżyskim.
DATA - 2009-01-02 13:50:10 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3443"
 PKP zmieniają rozkład jazdy na święta
Wybierając się w ciągu najbliższych kilkunastu dni w podróż koleją warto sprawdzić zmiany w rozkładzie jazdy. Na okres świąt Bożego Narodzenia i Noweg...>>
DATA - 2008-12-22 21:43:31 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3424"
 Połączenie tradycji z nowoczesnością, czyli MMS-owy konkurs na zdjęcie bożonarod
Ruszyła druga edycja konkursu bożonarodzeniowego portalu Opoka i operatora komórkowego Plus na najładniejsze zdjęcie szopki przesłane MMSem. Fotografi...>>
DATA - 2008-12-17 13:46:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3393"
 Też sposób na bezrobocie
Wspólnie z Fundacją Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zapraszam Państwa do udziału w projekcie przeciwdziałaniu bezrobociu.
DATA - 2008-12-11 05:36:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3352"
 71702 osoby pozostają bez pracy w woj. świętokrzyskim
AGENCJA BADWCZA ASM ROZPOCZĘŁA BADANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY. Według danych podanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na koniec p...>>
DATA - 2008-12-05 10:30:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3315"
 Moniki nie ma od tygodnia. Pomóżcie ją odnaleźć
Policjanci szukają 17-letniej Moniki Mieleckiej ze Skarżyska. Dziewczynę ostatni raz widziano w czwartek 27 listopada.
DATA - 2008-12-04 13:10:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3307"
 Granat bez trenera ?????
W ostatnich dniach ogłoszono we wszystkich mediach skarżyskich w tym również i my podaliśmy jako pierwsi informacje o tym, iż nowym trenerem skarżyski...>>
DATA - 2008-12-04 11:55:42 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3305"
 Informacja PUP dla pracodawców.
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje.
DATA - 2008-11-13 13:13:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3224"
 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
"Nie ma problemów ważnych i nieważnych - możesz zadzwonić w każdej sprawie, która jest dal Ciebie trudna” - apelują do młodych ludzi organizator...>>
DATA - 2008-11-07 12:50:13 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3202"
 Jak bezpiecznie dojechać na cmentarz
Informujemy, jak najlepiej dojechać do cmentarzy w powiecie skarżyskim. Podajemy najważniejsze informacje dla kierowców i pieszych.
DATA - 2008-10-30 14:43:04 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3170"
 Ujawniono wyniki kontroli mammografów
Znamy wyniki kontroli jakości zdjęć mammograficznych w regionie. Najgorzej wypadł Ostrowiec, Opatów i Sandomierz. A najlepiej Skarżysko i obie pracown...>>
DATA - 2008-10-17 20:59:23 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3118"
 Pierwszaki uczyły się na wesoło
Ponad 400 dzieci z pierwszych klas uczestniczyło w naszej akcji „Pierwszaki 2008”. Specjalnie dla nich recytował lekarz, przebierali się s...>>
DATA - 2008-10-16 20:32:53 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3115"
 Natura 2000 - grozi nam paraliż inwestycji?
Mapa obszarów chronionych Natura 2000 może sparaliżować największe inwestycje w województwie. Samorządowcy alarmują i zarzucają ekspertom przedłużając...>>
DATA - 2008-10-13 22:13:17 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3098"
 Giełda Pracy dla bezrobotnych z powiatu skarżyskiego
W najbliższy piątek (10 października) w Miejskim Centrum Kultury przy ulicy Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Giełda Pracy dla osób be...>>
DATA - 2008-10-06 13:57:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3072"
 Przynosiłem pieniądze Grzegorkowi
Pieniądze przychodziły na konto, ja brałem je i przekazywałem. Za pierwszy rachunek Tadeuszowi J. 7,8 tys. z groszami. Za drugi, trzeci i czwarty Grze...>>
DATA - 2008-10-06 10:38:00 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3067"
 Odnaleziono zwłoki topielca
W zbiorniku Rejów w Skarżysku-Kamiennej znaleziono ciało mężczyzny, który zaginął tam w minioną niedzielę, gdy pływał z kolegą. Zwłoki zauważyła jedna...>>
DATA - 2008-09-04 19:15:37 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2975"
 19-letni skarżyszanin nie został zamordowany
Przedwczesna śmierć 19 – letniego Kamila ze Skarżyska wstrząsnęła miastem. Policja wykluczyła możliwość morderstwa. Ale nadal krążą plotki o zda...>>
DATA - 2008-09-02 21:43:02 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2971"
 Śledztwo w sprawie ucieczki aresztantów przedłużone
Do końca września skarżyska Prokuratura Rejonowa przedłużyła śledztwo w głośnej sprawie ucieczki aresztantów z celi Komendy Powiatowej Policji w Skarż...>>
DATA - 2008-08-11 18:54:41 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2907"
 VIII Półmaraton Rejów już wkrótce.
23 sierpnia 2008r. półmaraton znów zagości na Rejowie i wszelki splendor z nią związany - promocja miasta itp.
DATA - 2008-08-05 18:22:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2884"
 Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Wirtualnej Mapie Pielgrzymek
6 sierpnia wyrusza na szlak XXX Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. W tym roku będzie można śledzić wędrówkę pątników na Wirtualnej ...>>
DATA - 2008-08-05 16:14:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2883"
 Kto zastąpi Miodowicza?
rtur Gierada , Michał Okła i Zdzisław Wrzałka - to dziś najpoważniejsi kandydaci na stanowisko nowego przewodniczacego świętokrzyskiej Platformy Obywa...>>
DATA - 2008-07-20 13:38:02 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2817"
 Grzegorek zrezygnował z immunitetu
Krzysztof Grzegorek (PO) zrezygnował z immunitetu poselskiego - poinformował marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Dodał, że Zbigniew Ziobro (PiS) ni...>>
DATA - 2008-07-15 19:49:48 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2803"
 W kieleckim ratuszu czeka sprzęt dla osób niepełnosprawnych
W siedzibie Anny Sowy, podinspektora w Wydziale Edukacji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta w Kielcach, jest do odebrania włoski sprzęt ortopedyczno-reha...>>
DATA - 2008-07-13 17:04:06 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2796"
 Mandat za wyrzucenie zużytej elektroniki do śmietnika
Każdy z nas ma w domu sprzęt elektroniczny, którego prędzej czy później będzie chciał się pozbyć. Jeśli jednak chcemy wyrzucić na przykład stary telew...>>
DATA - 2008-07-09 07:43:41 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2771"
 W sprawie Tybetu - zaproszenie
Powietrzno- naziemny rajd solidarności z Tybetem "Klucz Wolności".
DATA - 2008-06-26 08:45:02 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2723"
 Szok! Córkę znaleźli w... szafie
Wycieńczoną 32-letnią mieszkankę Skarżyska policjanci znaleźli w szafie. Do domu weszli siłą. Kobieta mogła być przetrzymywana wbrew swojej woli.
DATA - 2008-06-19 09:14:07 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2694"
 Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
W czwartek na sesji Rady Miasta radni zajmą sie projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz...>>
DATA - 2008-05-28 09:42:58 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2645"
 Świętokrzyskie - miejsce MOCy
Już po raz drugi Samorząd Województwa Świętokrzyskiego organizuje akcję „Świętokrzyskie - miejsce MOCy”.
DATA - 2008-05-24 22:26:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2635"
 Urząd Marszałkowski w Skarżysku!
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uruchamia w każdym powiecie dyżurujący Punkt Informacyjny. Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać ...>>
DATA - 2008-05-19 13:01:22 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2615"
 Dodatkowe pociągi na majówkę
Kolej uruchamia dodatkowe pociągi. Będą one kursowały w długi weekend. Ponadto przewoźnik kusi biletami w promocyjnych cenach.
DATA - 2008-04-28 14:37:44 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2569"
 Jest nowa wataha wilków
Coraz więcej wilków w Świętokrzyskiem. Kolejne ślady leśnicy znaleźli w okolicach Bodzentyna.
DATA - 2008-04-14 10:44:33 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2534"
 Powiat skarżyski ma najzdolniejszą młodzież
Uczniowie szkół z powiatu skarżyskiego wśród najlepszych w Polsce i regionie.
DATA - 2008-04-11 22:18:48 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2528"
 Ważne dla prowadzących działalność gospodarczą
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowi...>>
DATA - 2008-03-23 11:10:06 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2483"
 Zbiórka odpadów
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniach od 10 do 13 marca 2008 r. na terenie osiedli domów jednorodzinnych w Skarżysku-Kamiennej zos...>>
DATA - 2008-03-04 20:25:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2463"
 Konflikt w PO. Poseł Miodowicz kontratakuje
Posła i wiceministra zdrowia Krzysztofa Grzegorka lider świętokrzyskiej PO obarczył winą za domaganie się zwołania nadzwyczajnego zjazdu partii. Dział...>>
DATA - 2008-02-13 10:16:45 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2439"
 O historii Skarżyska
85-lecie nadania praw miejskich dla Skarżyska-Kamiennej było okazją do zaprezentowania stanu badań związanych z historią miasta.
DATA - 2008-01-03 01:38:53 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2403"
 Cystersi z Wąchocka stawiają na turystykę
Mnisi z opactwa cysterskiego w Wąchocku (diecezja radomska) wprowadzają na rynek nalewki, herbaty ziołowe i inne produkty pochodzące z gospodarstw zak...>>
DATA - 2007-12-17 15:09:00 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2387"
 Złapano dwóch uciekinierów z aresztu w Skarżysku
Świętokrzyscy policjanci zatrzymali w poniedziałek rano dwóch mężczyzn, którzy w ubiegły wtorek w południe uciekli z izby zatrzymań w komendzie powia...>>
DATA - 2007-12-17 12:05:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2386"
 Konkurs ekologiczny
7 grudnia o godz. 16.00 w sklepie BATMAR, a o 16.30 w sklepie ANDI w Skarżysku-Kamiennej prezydenci będą zachęcać skarżyszczan do pakowania swoich zak...>>
DATA - 2007-12-05 09:54:38 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2366"
 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Gabinet Prezesa ZUS zamieścił na portalu inernetowym komunikat zatytułowany - Dzień Otwarty dla osób niepełnosprawnych w ZUS i PFRON.
DATA - 2007-11-30 12:44:40 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2361"
 Dziś księgi z Waszymi podpisami jadą do Brukseli
Ponad 16 tysięcy osób złożyło swoje podpisy w księgach poparcia dla budowy lotniska w podkieleckich Obicach. Dziś przedstawiciele Radia Kielce i ki...>>
DATA - 2007-11-27 08:11:14 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2354"
 Uwaga klienci BPH - fuzja z Pekao już za tydzień!
Uwaga klienci BPH! Za nieco ponad tydzień wasz bank zostanie podzielony. To ostatni dzwonek, by zdecydować o swej przyszłości! Czy warto przejść do Pe...>>
DATA - 2007-11-23 20:32:21 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2347"
 Pomysł na lotnisko. Kup sobie kawałek Obic
- Na początek chcemy zebrać dwa miliony złotych - poinformował wczoraj Wojciech Lubawski. Prezydent Kielc dodał, że akcje na okaziciela wydrukowane ...>>
DATA - 2007-11-16 08:47:31 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2339"
 PO: będą drogi, będzie lotnisko
Atakiem na rząd, który jeszcze nie powstał nazywa poseł Platformy Obywatelskiej Konstanty Miodowicz informacje na temat rzekomego wykreślenia przez PO...>>
DATA - 2007-10-29 14:08:47 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2289"
 Zbiórka zużytych opon
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej chcąc promować czystość i porządek na terenie miasta organizuje pilotażową akcję zbiórki zużytych ...>>
DATA - 2007-10-23 17:41:35 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2275"
 Giełda Pracy
W salach Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej dnia 25.10.2007r. w godzinach 10:00-13:00. odbędzie się GIEŁDA P...>>
DATA - 2007-10-18 22:16:29 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2268"
 Wykorzystaj swój głos !
„Demokracja nie jest dla ludzi obojętnych, demokracja jest dla ludzi aktywnych” – między innymi pod takim hasłem reklamuje się, zysk...>>
DATA - 2007-10-12 10:22:24 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2259"
 Kolejna edycja Powiatowych Dębów
Starosta Skarżyski ogłasza nabór wniosków do siódmej edycji konkursu „Powiatowe Dęby”. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do końca paź...>>
DATA - 2007-10-05 14:50:33 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2255"
 Platforma przechodzi do ataku
Wicepremier Przemysław Gosiewski odwołał się od decyzji sądu nakazującej mu przeprosić Platformę Obywatelską. Tymczasem poseł PO Krzysztof Grzegorek u...>>
DATA - 2007-09-28 12:20:19 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2237"
 Kłopoty lidera świętokrzyskiej PO
Konstanty Miodowicz zatrudniał na etacie dyrektora kieleckiego biura poselskiego Zbigniewa Brzezińskiego. Jako pracodawca powinien odprowadzać za nieg...>>
DATA - 2007-09-17 16:28:37 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2215"
 Wikiprojekt: Region świętokrzyski
Zapewne każdy internauta słyszał już o Wikipedii, wolnej encyklopedii, obecnie największym bezpłatnym i w pełni otwartym źródle informacji z każdej dz...>>
DATA - 2007-09-05 22:09:19 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2199"
 To już siódme bieganie!
18 sierpnia 2007r. – sobota - na Rejowie, odbędzie się VII Półmaraton – Rejów. (start o godz. 12.00). Impreza doskonale znana wśród amato...>>
DATA - 2007-07-27 16:17:31 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2144"
 Spada bezrobocie, rosną płace
Więcej etatów i szkoleń, mniej bezrobotnych – dobre informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego przedstawia w najn...>>
DATA - 2007-07-26 13:26:39 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2142"
 Badają nasze lasy.
Czy suchedniowskie lasy włączone zostaną do programu Natura 2000, a przez to będą szczególnie chronione? Polska przygotowuje się do wprowadzenia un...>>
DATA - 2007-07-18 13:26:45 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2126"
 Pilotażowy Program Ekologiczny.
31 lipca 2007 r. (we wtorek) na terenie osiedla „Bór” w Skarżysku-Kamiennej zostanie zrealizowany ekologiczny program zbiórki odpadów plas...>>
DATA - 2007-07-16 12:28:31 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2122"
 Zaproszenie: VII Półmaraton Rejów
Tylko 46 dni dzieli nas od już VII Półmaratonu Rejów. 18 sierpnia 2007r. ta impreza znów zagości na Rejowie i wszelki splendor z nią związany - prom...>>
DATA - 2007-07-03 14:16:03 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2097"
 Policja rozbiła gang zabójców
Jeden z członków rozbitego gangu zabójców, grasującego na południu Polski, pracował w fabryce broni w Skarżysku-Kamiennej – nieoficjalne dowiedz...>>
DATA - 2007-03-13 14:44:01 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1956"
 Pieniądze dla organizacji
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy na realizację zadań w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organiz...>>
DATA - 2007-03-13 11:09:22 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1955"
 Bursa zostaje..
Radni naszego powiatu powiedzieli "nie” dla likwidacji bursy szkolnej w Skarżysku-Kamiennej. Burzliwa debata na ten temat zakończyła się decyzją...>>
DATA - 2007-03-08 09:13:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1945"
 Ukarani się bronią
Drogowcy się żalą, że karę za złe odśnieżanie Skarżyska zapłacili niesłusznie. Wiceprezydent twierdzi, że tylko egzekwuje zapisy umowy
DATA - 2007-02-10 13:10:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1904"
 II Mistrzostwa Skarżyska w narciarstwie.
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji organizuje w przyszły weekend II Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej w narciarstwie alpejskim i klasycznym.
DATA - 2007-02-02 13:11:30 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1883"
 Poseł Suski chce szybkiej kolei z Radomia do Warszawy
Modernizacja linii kolejowej Radom - Warszawa mogłaby ruszyć za dwa lata - zapowiada poseł Marek Suski i informuje, że zdobył sprzymierzeńca w postaci...>>
DATA - 2007-01-23 19:50:15 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1856"
 Wstrząsające relacje...
Wstrząsające relacje z poszukiwań syna. Przedstawili je w poniedziałek w sądzie rodzice Bartłomieja M. Według prokuratury został on zamordowany czter...>>
DATA - 2007-01-10 20:45:37 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1834"
 Rok 2006 - podsumowanie
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich dwunastu miesięcy w powiecie skarżyskim.
DATA - 2006-12-29 10:13:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1820"
 Siły się wyrównały
SKARŻYSKO KAMIENNA. Ostatni sondaż prezydencki „Echa Dnia”. Waldemar Mazur i Roman Wojcieszek są ex aequo na pierwszym miejscu. Gonią ich ...>>
DATA - 2006-11-10 08:26:49 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1733"
 Głos za paczkę
SKARŻYSKO KAMIENNA. Mieszkaniec Skarżyska zawiadomił policję, że po mieście jeździ bus Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, którego kierowca - rozdaj...>>
DATA - 2006-11-10 08:26:09 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1732"
 Oświadczenie kandydatów na Prezydenta Skarżyska
OŚWIADCZENIE W związku z trwającą kampanią wyborczą i ukazującymi się w Telewizji Kablowej Vectra materiałami reklamowymi i wiadomościami w Skarż...>>
DATA - 2006-11-08 12:44:53 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1728"
 Nasi parlamentarzyści...
Niebawem minie rok pracy parlamentarnej reprezentantów naszego miasta i powiatu. Popatrzmy, jak przez te 12 miesięcy wykazali się aktywnością na forum...>>
DATA - 2006-11-05 17:25:00 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1724"
  XV Rajd Parasolowy i II Piknik Archeologiczny - Rydno
XV RAJD PARASOLOWY ORGANIZATORZY: • Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach • Gimnazjum nr 1 w Starachowicach • Koło Przew...>>
DATA - 2006-10-15 12:00:12 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1701"
 Policja szuka podpalacza
Policja dysponuje portretem pamięciowym podejrzanego o podpalenie windy w wieżowcu w centrum Skarżyska. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na j...>>
DATA - 2006-09-19 09:55:10 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1678"
 Zmiany w zarządzie ZEORK
Prezes skarżyskiego ZEORK-u zostanie odwołany? Powód? Zdaniem działaczy PiS Sylwester Bania nie radzi sobie na stanowisku. Czarę goryczy przelało nato...>>
DATA - 2006-09-13 15:07:21 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1674"
 NASZE GÓRY – CZYSTE GÓRY
Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach, Gimnazjum nr 1 w Starachowicach, Koło Przewodników Świętokrzyskich przy Oddziale Międzyszkolnym PTTK w St...>>
DATA - 2006-09-06 15:14:29 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1665"
 Będzie afera, bo ktoś kłamie!
Dzięki radnej z Suchedniowa sprawa ujrzała światło dzienne. Policja puściła wolno pijanego kierowcę?Radna Ewa Antosik opowiedziała na sesji Rady Miast...>>
DATA - 2006-09-06 10:16:31 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1664"
 Konferencja dla przedsiębiorców
Powiatowy Urząd Pracy oraz Izba Skarbowa w Skarżysku-Kamiennej zapraszają w dniu 6 lipca 2006 roku o godzinie 10:00 na Konferencję edukacyjno-informac...>>
DATA - 2006-07-04 05:26:20 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1596"
 Masz głos - masz wybór
Jesienią odbędą się wybory do władz samorządowych. Będziemy wtedy decydować o kierunkach rozwoju naszego miasta w następnych czterech latach, o tym, j...>>
DATA - 2006-05-16 11:16:06 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1562"
 Brud nad Kamienną
W okolicach Skarżyska śmieci widać na ulicach, skwerach, przy drogach i w lasach. Ludzie narzekają na urzędników, że nic z tym nie robią. Po części to...>>
DATA - 2006-04-22 23:21:16 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1541"
 Nie udzielamy odpowiedzi...

DATA - 2006-04-03 09:08:06 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1515"
 Drugi wiadukt w Starachowicach.
Starachowicom przybędzie dwupoziomowy wiadukt. Dzięki temu kierowcy będą mogli ominąć przejazd kolejowy w zachodniej części miasta. Rozładują się też ...>>
DATA - 2006-03-21 07:57:39 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1500"
 Dobry skład rady, jaki?

DATA - 2006-03-14 09:47:05 | AUTOR - cafeLatte
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1490"
 Millennium Świętokrzyskie.
Złoty relikwiarz będzie głównym elementem plakatu promującego Świętokrzyskie Millennium. Na kompozycji z czarnym tłem pojawią się też zdjęcia klasztor...>>
DATA - 2006-03-11 14:04:32 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1485"
 Skarżyskie OPP
Do 2 maja musimy złożyć zeznanie podatkowe za 2005 rok. Drugi rok z rzędu 1% podatku dochodowego można przekazać na rzecz organizacji pożytku publiczn...>>
DATA - 2006-03-09 08:10:53 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1482"
 Świętokrzyska wściekła krowa.

DATA - 2006-03-07 22:56:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1481"
 Nie będzie modernizacji?

DATA - 2006-03-03 23:32:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1468"
 COP - konferencja naukowa.
Muzeum im. Orła Białego wraz z Radomskim Towarzystwem Naukowym i Ośrodkiem Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu było oraganizatorem konfer...>>
DATA - 2006-02-07 18:44:30 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1425"
 Resovia-Jadar

DATA - 2005-12-19 19:44:47 | AUTOR - cafeLatte
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1350"
 35 Sesja Rady Powiatu
Kolejna 35 sesja Rady Powiatu zostanie otwarta 29 listopada 2005 r. o godz. 9.00, w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej.
DATA - 2005-11-25 22:04:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1303"
 Podpalenie w kinie Wolność - oswiadczenie
W dniu wczorajszym około godziny trzeciej w nocy zostało podpalone kino   Wolność w Skarżysku Kamiennej.
DATA - 2005-10-21 15:10:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1244"
 Sprawca napadu zatrzymany
Jeden z bandytów, którzy w piątek napadli na listonoszkę w Skarżysku-Kamiennej, jest już w rękach policji - poinformował Radio Kielce nadkomisarz Art...>>
DATA - 2005-09-05 02:06:24 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1174"
 Zarzuty prokuratury wobec Ungiera

DATA - 2005-08-25 14:25:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1162"
 Przejazd rowerowy Lwów - Berlin
Pierwszy przejazd szlakiem rowerowym Lwów - Berlin - przebieg w powiecie skarżyskim W dniach 2005-08-31 i 2005-09-01 przez teren powiatu skarżys...>>
DATA - 2005-08-25 12:24:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1161"
 Nie leczyć pacjentów po 65 roku życia
Wyrok śmierci ŚWIĘTOKRZYSKIE. Człowiek, który skończył 65 rok życia, a zachorował na raka jelita grubego lub został zakażony wirusem żółtaczki, ma ...>>
DATA - 2005-08-17 09:23:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1153"
 Młodzi Menadżerowie Kultury
Telewizja Kino Polska objęła patronatem medialnym warsztaty „Młodzi Menedżerowie Kultury” KinOFFteka zaprasza młodych ludzi z małych mi...>>
DATA - 2005-07-22 15:24:40 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1104"
 Niedługo otwarcie transwojewódzkiego szlaku rowerowego Berlin-Lwów

DATA - 2005-07-16 03:16:53 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1096"
 Wraca Program Lokalny w Skarżysku

DATA - 2005-06-29 22:10:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1066"
 Poczytajcie o Andrzeju
Belfer - odkrywca Andrzej Staśkowiak, nauczyciel ze Skarżyska od lat bada i opisuje przyrodę powiatu. Ma na swoim koncie wiele cennych odkryć ...>>
DATA - 2005-06-17 08:34:35 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1035"
 Podsłuchiwanie policji...
Sąd skazał za słuchanie policji na 800 zł grzywny. Groziła jeszcze bardziej surowa kara...
DATA - 2005-06-02 01:53:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1005"
 Marnotrawstwo Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej
W listopadzie zeszłego roku ukazała się „Gazetka informacyjna Nr, 13 z dn. 20.12.2004 r. dla Członków i Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w ...>>
DATA - 2005-05-24 01:24:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=986"
 Kici kici...
Do mieszkania mieszkańca Skarżyska wszedł dziki kot, a straż miejska odmówiła pomocy...
DATA - 2005-05-18 08:20:37 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=970"
 Tajemnicza skrzynia...
Przy rozbiórce przedwojennego budynku Związku Strzeleckiego w Suchedniowie znaleziono cenne pamiątki dotyczące miasta. Trafiły one niestety... do pryw...>>
DATA - 2005-05-06 07:58:27 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=947"
 Zaproszenie na V. Ogólnopolski Rajd Nocny Św. Emeryka – Nowa Słupia 2005
ZAPROSZENIE NA V. OGÓLNOPOLSKI RAJD NOCNY ŚW. EMERYKA – NOWA SŁUPIA 2005 ORGANIZATORZY: • Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach...>>
DATA - 2005-04-26 14:15:52 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=922"
 Wypadek awionetki
Wg informacji podanych przez radio "Zet" pod Starachowicami doszło do katastrofy awionetki, w której poszkodowane zostały 3 osoby, które przewieziono ...>>
DATA - 2005-04-22 15:26:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=919"
 Odkrywamy Świętokrzyskie - Mostki
W dworku, gdzie w XIX w. swoją siedzibę miał zarząd pobliskiego zakładu hutniczego, mieści się obecnie wiejski dom kultury. Organizowane są imprezy fo...>>
DATA - 2005-04-18 16:34:33 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=903"
 Odwołano prezesa CONSTARU...
Po doniesieniach prasowych o sprzedaży przeterminowanych i zepsutych wyrobów wędliniarskich w starachowickim "Constarze" - Zbigniew Szpak- przewodnicz...>>
DATA - 2005-04-16 13:08:38 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=899"
 Tajne informacje o kodach uczniów są zagrożone
Kody egzaminacyjne uczniów, które powinny być tajne, za sprawą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu stały się ogólnodostępne. Ministerstwo zapewni...>>
DATA - 2005-04-12 11:31:49 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=886"
 Przybywa pieszych maratonów
Wzrasta liczba propozycji dla miłośników długich wędrówek. Po Górach Świętokrzyskich będzie można w tym sezonie wędrować nie tylko na 50, ale także na...>>
DATA - 2005-04-12 11:31:12 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=885"
 Harcerze ze Skarżyska wrócili z Rzymu
Wczoraj wieczorem do Skarzyska powrócili harcerki i harcerze oraz przyjaciele ZHR którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego. M...>>
DATA - 2005-04-11 12:47:22 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=879"
 Klub żeglarski TKKF Sygnał Skarżysko-Kam. zaprasza na swoja stronę.
www.zagletkkf.prv.plKlub zrzesza ludzi, których pasją jest żeglarstwo.
DATA - 2005-04-05 19:22:48 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=871"
 Pierwszy certyfikat koszerności telefonu komórkowego
19 marca 2005 Pierwszy certyfikat koszerności telefonu komórkowego
DATA - 2005-03-30 10:49:34 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=855"
 Jedź do Berlina
Paweł Rzuchowski (mieszkaniec naszego miasta -red), który jako pierwszy przysłał propozycje do konkursu na nazwę internetowego systemu informacji tury...>>
DATA - 2005-03-25 11:13:49 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=848"
 Policja i rodzina poszukują zaginionej Julity
Policja i rodzina poszukują 16-letniej Julity Plewy z Połańca, która zaginęła trzy tygodnie temu. Rano w poniedziałek 21 lutego dziewczyna wyszła ...>>
DATA - 2005-03-17 12:02:02 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=828"
 Fundacja Dziecięca Fantazja spełniła marzenie chorej dziewczynki
Helikopter pojawił się nad Belnem, małą wioską koło Zagnańska, kilkanaście minut po trzynastej. Sylwia, słysząc go, szybciutko zaczęła się ubierać. Uś...>>
DATA - 2005-03-01 20:24:09 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=790"
 Konkurs na wspomnienia z lat 80-89
Konkurs na wspomnienia "Pamięć o czasach "Solidarności" ogłaszają Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej oraz Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ...>>
DATA - 2005-02-28 23:02:56 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=785"
 Ornitolodzy liczą kieleckie ptaki
Ptaki chętnie wybierają Kielce na swoje zimowiska. Tylko wróbli ubywa. To nie plotki, takie są wyniki badań naukowców. Przez pięć lat miłośnicy ptaków...>>
DATA - 2004-12-23 21:09:13 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=683"
 Dwa miliony bez przetargu.
Około dwóch milionów złotych zarobi na współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową prywatna firma. Przez cztery lata wszystkie remonty są właśnie zlecane ...>>
DATA - 2004-12-21 22:49:11 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=681"
 Akcja
Po świętach Bożego Narodzenia wyglądający na mniej niż 18 lat młodzi ludzie będą chcieli kupić alkohol. A towarzysząca im dorosła osoba będzie zwracać...>>
DATA - 2004-12-20 10:09:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=678"
 Stan dróg 2004-11-24
utrudnienia na drogach województwa świętokrzyskigo Policja prosi o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.
DATA - 2004-11-24 15:30:46 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=655"
 PKP przywracają część połączeń kolejowych
PKP przywracają od piątku kursy części z 24 zawieszonych w połowie października połączeń kolejowych. - Nie mieliśmy innego wyjścia. Było tak wiele pro...>>
DATA - 2004-10-27 23:26:09 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=631"
 Żółwie na Piachach
W zbiorniku Piachy żyją żółwie. Dwa osobniki na wędkę złowili wędkarze. Jeśli są to żółwie błotne, byłoby to jedno z kilku stanowisk tego gada w Polsc...>>
DATA - 2004-10-16 10:36:21 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=622"
 Apel muzeum w Starachowicach
Pasjonatów, którzy podejmą się bardzo ambitnego zadania zbudowania kopii najlepszej przedwojennej armaty przeciwlotniczej, szuka muzeum w Starachowica...>>
DATA - 2004-10-07 16:34:49 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=611"
 Sanktuarium w Skarżysku chce budować za pieniądze z UE
Hotel na sto miejsc, centrum konferencyjne oraz punkty usługowe - to wszystko ma powstać przy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamie...>>
DATA - 2004-10-07 16:28:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=610"
 EURES w skarżyskim urzędzie pracy.
W skarżyskim Powiatowym Urzędzie Pracy można korzystać z pomocy w poszukiwaniu pracy za pośrednictwem europejskiej sieci E U R E S. Sieć służy poszu...>>
DATA - 2004-07-18 06:26:54 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=543"
  Wakacyjny Turniej Piłkarski
VII Wakacyjny Turniej Piłkarski Drużyn Sześcioosobowych o Mistrzostwo Skarżyska organizuje Rada Osiedla Dolnej Kamiennej. Rywalizacja toczyć się będz...>>
DATA - 2004-07-03 19:15:21 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=530"
 Dobre serce burmistrza.
Jak co roku burmistrz Suchedniowa Tadeusz Bałchanowski umarzał podatki. Skorzystali ludzie, którzy na biedę nie mogą narzekać. Umarzanie podatków to o...>>
DATA - 2004-06-04 17:23:30 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=508"
 Bezprawny BIP.
W lipcu ubiegłego roku wszystkie samorządy uruchomiły BiP - biuletyn informacji publiczne w formie internetowej bazy danych. Publikowane są w nim dok...>>
DATA - 2004-03-30 07:47:24 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=456"
 Jutro próbny sprawdzian dla szóstych klas szkół podstawowych
Uczniowie szóstych klas podstawówek jutro się przekonają, jak wygląda prawdziwy egzamin. Co prawda będzie to tylko próba,ale bardzo ważna, bo pokaże, ...>>
DATA - 2004-02-17 06:29:38 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=424"
 Co tam panie w szpitalu słychać?
Ano nic nowego. Pan Okła dalej prowadzi swoje tyrańskie rządy. Teraz zbuntowane pielęgniarki zamiast pensji dostały czynsz. Jakim cudem to tego nikt...>>
DATA - 2004-01-03 16:30:57 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390"
 Incicjatywa Urzedu Miasta
Na stronie skarzyskiego Urzędu miasta wyczytaliśmy dość ciekawą informacje która (jeśli praktyka równa się teorii) jest jedą z nielicznych (niestety) ...>>
DATA - 2003-11-21 12:31:17 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=368"
 Świętokrzyskie: 69 afer z udziałem SLD
Afera starachowicka to tylko wierzchołek góry lodowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Gosiewski znalazł informacje o dziesiątkach a...>>
DATA - 2003-11-03 21:08:04 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=358"
 Zabic Redaktora !!!!!
W koncu stalo sie. Co? O co chodzi? Niby nic wielkiego typowe jak na Skarzysko zastraszanie ale do rzeczy. Po raz pierwszy wykorzystuje łama Portalu ...>>
DATA - 2003-10-22 03:19:22 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=344"
 Rodzinny zlot samochodów terenowych
napisał : jak 17-09-2003 Świętokrzyskie jest wymarzonym terenem nie tylko dla turystyki pieszej, rowerowej czy konnej, jak słyszeliśmy dotychczas,...>>
DATA - 2003-09-18 00:32:12 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=324"
 1,2 promila za kierownicą u księdza spod Skarżyska
Prawie 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało badanie u 43-letniego księdza z jednej z parafii koło Skarżyska-Kamiennej, chwilę po tym, ...>>
DATA - 2003-08-19 08:54:42 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=299"
 Jagiełło: nie wiedziałem o akcji CBŚ...
Na zwołanej w środę w Starachowicach konferencji prasowej Jagiełło odczytał oświadczenie, w którym podkreślił, że ujawnił wszystkie znane mu okoliczno...>>
DATA - 2003-07-23 23:03:57 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=281"
 Głosy za wódkę w Łącznej?
Poseł PiS Przemysław Gosiewskiskierował wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie przekupywania alkoholem wyborców w gminie Łączna (po...>>
DATA - 2003-07-22 11:49:43 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=280"
 Jagiełło czuje się niewinny
Poseł Andrzej Jagiełło opuścił szpital i złożył zeznania w kieleckiej prokuraturze. Czuje się niewinny.Parlamentarzystę przesłuchano w Prokuraturze Ok...>>
DATA - 2003-07-16 23:05:30 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=277"
 Napadali przed dworcem PKP
Policjanci ze Skarżyska zatrzymali wczoraj 16- i 18-latka z powiatu koneckiego, którzy dokonywali rozbojów na przechodniach w okolicach skarżyskiego d...>>
DATA - 2003-06-17 01:54:33 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=253"
 SARS w Kielcach ???
Wieczorem (11.06.2003r) w radiu na 88,20 czyli naszym kochanym RMF FM podano ,ze do Szpitala Zakaźego w Kielcach zgłosila się 42 letnia kobieta z obj...>>
DATA - 2003-06-11 22:38:39 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=246"
 Skarżyska policja poszukuje sprawców napadu na listonosza
W Skarżysku trzech zamaskowanych bandytów napadło we wtorek na listonosza jadącego na rowerze. Najpierw potrącili go samochodem, potem obezwładnili ga...>>
DATA - 2003-06-10 22:24:11 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=245"
 Terra nie może organizować usług turystycznych
Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych biura podróży muszą zabezpieczać finansowo imprezy, które organizują, i przedstawiać wojewodzie zaświadczeni...>>
DATA - 2003-06-07 00:25:58 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=240"
 Psia chip- ewidencja
Wkrótce każdy rejestrowany w Skarżysku pies otrzyma elektroniczny chip - dzięki niemu będzie można szybko ustalić właściciela czworonoga. Pierwsza w w...>>
DATA - 2003-01-21 17:28:05 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=120"
 Niepokoje w Mesko ciąg dalszy
Prezes Mesko i jego zastępca nie próbowali w środę przejść przez bramę zakładu, której strzegli przed nimi protestujący związkowcy. Dzisiaj związkowcy...>>
DATA - 2002-12-05 02:33:11 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=96"
 Nie będzie dotacji dla niepelnosprawnych
Jak podala strona www.kielce.pl - Skarżysko nie otrzyma w tym roku pieniędzy na realizację programu Domino, mającego na celu ułatwienie funkcjono...>>
DATA - 2002-10-22 07:43:40 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=70"
 Legalna Praca na czarno - Epilog?
Nie wydaje Nam sie aby byl to epilog tej sprawy choc z Okregowego Inspektoratu Pracy w Kielcach otrzymalismy takiego e-maila "W odpowiedzi na Panstw...>>
DATA - 2002-09-29 18:11:58 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=60"

KOMENTARZE<---- szukaj tylko tu

 Re: Jedna z największych naukowych zagadek ostatecznie rozwiązana!
Nie ma to jak podawać informacje z strony niewiarygodne.pl
DATA - 2010-09-02 15:05:27 | AUTOR - redie
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5084&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Czy dzisiaj nad Skarżyskiem-Kamienną formowało się tornado? (FOTO)
pewnie pracujesz dla faktów skoro masz takie informacje co ma sie pojawić w następnym numerze...może zdradzisz coś jeszcze co ma być i kiedy bo co nie...>>
DATA - 2009-06-10 13:09:24 | AUTOR - djlight77
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4234&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pępek Europy w Skarżysku!
Gdzie i o jakiej porze ten happening - gdzie sa jakieś szczegółowe informacje? Czy to znowu jakaś wstydliwie organizowana imprezka na zapleczu zaprzy...>>
DATA - 2009-05-29 19:04:45 | AUTOR - kinia
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4185&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Giełda Pracy
Takie mamy informacje od przedstawiciela z Urzędu Pracy. Masz racje co do reszty...niestety.
DATA - 2009-05-20 18:32:25 | AUTOR - Sunshine27
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4144&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Apel do podatników!
Tel do UM 041/ 252-01-00 i bezpośrednio do skarbnika 041/252-01-04. Powinieneś uzyskać dokładne informacje.
DATA - 2009-02-21 14:56:31 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3662&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dziś prowadzona jest gra obronna pod kryptonimem Milica 2008
Dodam jedynie, że tam byłem. Ponieważ w trakcie ćwiczeń wykorzystuje się informacje niejawne - wszyscy uczestnicy muszą posiadać certyfikaty tajnośc...>>
DATA - 2008-10-21 14:03:33 | AUTOR - ja
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3128&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Kurek nowym prezesem ZEORK-u, i wszystko jasne
Czy to nie ten Pan po zatrudnieniu w 1996 w ZEORK w celu przeprowadzenia prywatyzacji podpisał z innym Panem umowę z SEATem,za którą wyjechali na wcza...>>
DATA - 2008-07-02 12:31:00 | AUTOR - energetyk
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2743&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gotowa jedyna polska fabryka utylizacji amunicji.
Dzieki za informacje.Moge spoc spokojnie.
DATA - 2007-08-03 12:17:59 | AUTOR - ewaska
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2149&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mityng Olimpiad Specjalnych - Białystok
Jak czytam takie informacje, to serce mi rośnie :-) Gratulacje dla zawodników i opiekunów! Tak trzymać! Pozdrówki
DATA - 2007-05-31 13:33:33 | AUTOR - edytac
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2038&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nietrzeźwy kierowca busa
Tą informacje podały wszystkie lokalne i regionalne media. I bardzo dobrze. Teraz firma dostanie po kieszeni, a kierowca wyleci z pracy. Porządek mu...>>
DATA - 2007-05-28 12:26:31 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2037&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Proces w sprawie podpaleń we Wtórpolu
Przed skarżyskim sądem nie rozpoczął się dziś proces trzech mężczyzn oskarżonych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się podpa...>>
DATA - 2007-04-16 15:57:23 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1990&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyski
W czwartek zakład zatrudniający około 900 osób został zamknięty, bo - jak twierdzi jego właściciel - nie jest on w stanie zapewnić bezpieczeństwa prac...>>
DATA - 2007-01-27 04:06:34 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1859&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Siły się wyrównały
Pan Kobierski jest najlepszym kandydatem z największym poparciem. Nic nas, ludzie normalnych, nie obchodzi sprzedajne "Echo Dna". Jego sondaże i inne...>>
DATA - 2006-11-10 19:08:10 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1733&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nasi parlamentarzyści...
A skąd masz chłopcze te informacje o debacie, z niezależnej telewizji opiniotwórczej DAMI?
DATA - 2006-11-06 09:15:26 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1724&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Giełda pracy 31.10.2006 MCK w Skarzysku-Kam.
Ja ma informacje nie z propagandy Mazurowej, tylko od osób które tam brały udział.... jako wystawczy :D Liczba ofert nie mówi o ich jakości. ### ...>>
DATA - 2006-11-04 21:05:06 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1715&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezydenckie
Piszesz Monter : " Skąd amsz takei informacje że należę do "ekipy" Kobierskiego? :D " Wystarczy zajrzeć na jego stronę a tam w Galerii : "Photo by...>>
DATA - 2006-10-20 11:53:14 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1706&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezydenckie
Poziom adekwatny do "zaczepiającego". Skąd amsz takei informacje że należę do "ekipy" Kobierskiego? :D Kampania zapowada sie arcy ciekawa, szczegó...>>
DATA - 2006-10-19 19:46:46 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1706&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Przygotowanie wczasowe
W sztuce dedukcji to Ty bieglejszy jesteś od samego Krzysztofa R. bo ja nadal nie wiem, w ktorym miejscu autor artykułu podaje informacje, że staż pra...>>
DATA - 2006-08-08 10:33:14 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1625&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tir zmiażdżył skodę
czy ktoś widział ten wypadek? czy może ktoś zna jakieś szersze informacje? będę wdzięczna za udzielenie jak najszerszych informacji na ten temat. mój ...>>
DATA - 2006-08-01 13:46:17 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1614&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wojcieszek na prezydenta ?
czekam na informacje.
DATA - 2006-07-18 17:40:14 | AUTOR - silurius
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1607&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ostrzelano dom w Skarżysku-Kamiennej
jestem sure ze to pewien olownia z pilsudskiego - on juz tyle nabroil.. ja mam pewne informacje dot, tego typa ale ...
DATA - 2006-07-08 18:12:53 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1532&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co czwarty nie pije
Nie rozróżnianie przez autora wyżej wymienionego artykułu pytania o jednokrotnego zapalenia papierosa od pytania o palenie nałogowe rodzi wrażenie dal...>>
DATA - 2006-06-25 14:56:00 | AUTOR - bandit
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1590&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nie udzielamy odpowiedzi...
Nie zamierzam występować w roli adwokata PUP ale sadze, że kompetentny urzędnik juz uzupełnił te informacje albo była ona wczesniej tylko nie zostala ...>>
DATA - 2006-04-03 21:15:30 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1515&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezes ZEORK-u odwołany
Jeżeli masz pewne informacje (wątpię) to już po ZEORKu. To jest znany w S-Ku nieudacznik.
DATA - 2006-04-01 21:57:53 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1512&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie OPP
Dzięki za informacje w przyszłym tygodniu będzie informacja o kolejnych OPP działających w Skarzysku. Myślę, że warto je prezentować
DATA - 2006-03-09 17:58:36 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1482&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wypadek na e-7
Można zobaczyć zdjęcia i dodatkowe informacje na adresie: http://www.echo-dnia.com.pl/?news=27539&mutacja=1&dzial=1
DATA - 2006-02-24 20:22:36 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1457&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wysokie bezrobocie w powiecie
O pracy PUP informacje są pod adresem: http://www.pupskarzysko.pl/
DATA - 2006-02-19 07:02:38 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1446&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Szpital przecieka
I znowu sensacyjka,a wystarczy poogladac tv zeby wiedziec ile bylo tragicznych wypadkow z powodu opadow mokrego sniegu z ofiarami smiertelnymi w Bawar...>>
DATA - 2006-01-05 14:12:41 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1370&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dziękuję
Na pytanie zadane na końcu przygotuje informacje.
DATA - 2005-12-30 12:12:01 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1363&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Dziękuję
Przede wszystkim dziękuję za samo sprawozdanie z posiedzenia. Obowiązki zawodowe nie pozwalają wielu z nas brać udział w tego typu spotkaniach i sesja...>>
DATA - 2005-12-30 10:21:51 | AUTOR - Stiopa
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1363&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Córka zabiła własną matkę?
Ten jest bardziej rozbudowany i są nowe informacje nikt nie kaze ci czytać ;/ A informacja smutna tym bardziej ze tuz przed swietami. :(
DATA - 2005-12-23 13:39:12 | AUTOR - M1
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1359&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Śmierć w klatce schodowej.
w 100% procentach zgadzam sie z wyzej wymieniona opinia na ten temat. Niestety informacje odbiegaja od rzeczywistosci.
DATA - 2005-10-21 08:00:28 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1242&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Śmierć w klatce schodowej.
Nie znam Pana Wojciecha Markiewicza, ale w jego artykule nie znalazły się żadne istotne informacje dotyczące tego zdarzenia, wręcz przeciwnie odbiegaj...>>
DATA - 2005-10-21 07:51:33 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1242&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Firma oszustka...
Takie informacje powinno podawać śię do publicznej wiadomości. Żeby przestrzec chociażby następnych najwnych
DATA - 2005-07-10 15:11:45 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1009&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tajne informacje o kodach uczniów są zagrożone
Zostanie nam tylko Kod da Vinci .........
DATA - 2005-04-13 07:49:53 | AUTOR - qwerty
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=886&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tajne informacje o kodach uczniów są zagrożone
Dobrze że matura już poza mną dawno :).
DATA - 2005-04-12 14:20:11 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=886&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Burza na prawicy.
A jak ci ludzie nie będą kandydować to cały twój wywód Stefan nie trzyma sie kupy. Powodem upadku Benzylu nie była działaność Pana Kuleckiego a kł...>>
DATA - 2005-02-02 14:57:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=732&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: W szpitalu zaczyna znowu wrzeć!
Nie mam zamiaru polemizować z Tobą. Stwierdzam tylko fakty: już kiedyś miałem okazję czytać informacje i ankiety na temat dyrektora Okły. Okazzało się...>>
DATA - 2005-01-29 16:01:31 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=728&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ogolnowojewódzki internet ?
W uzupełnieniu informacji: Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT) przy poparciu władz...>>
DATA - 2005-01-07 12:09:29 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=704&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Z rodziny nietykalnych
Publikacja w Rzeczpospolitej przyniosła zamierzony skutek. . . Dzisiaj minister Ungier złożył rezygnację. Według "Rz", Ungier, mimo formalnie po...>>
DATA - 2004-12-27 21:24:35 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=685&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skandalista Kąkolewski
Zebrałem dostępne mi informacje o Krzysztofie Kąkolewskim i umieściłem pod tym linkiem: http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpa...>>
DATA - 2004-11-28 13:15:51 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=658&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Żółwie na Piachach
Oczywiście, że żólwie błotne żyja w Skarżysku i to od ponad 40 lat. Poczatkowo występowały powyżej zbiornika wodnego na Rejowie, a potem przniosły si...>>
DATA - 2004-10-16 22:29:48 | AUTOR - andrzej
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=622&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bumar podpisał kontrakt na wyposażenie irackiego wojska
Mesko jest częscia holdingu "'Bumaru". Oczywiste że Mesko bedzie dostarczać amunicję. A reszta to tajemnica handlowa nie spodziewaj się, że ktoś pod...>>
DATA - 2004-09-14 07:51:26 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=592&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Żądłem w Strażaka.
Zgadzam sie ze nie do konca informacje sa prawdziwe po pierwsze strazak ten nie jest z OSP Skarzysko Koscieli gdyz takiew wogole nie istnieje tylko je...>>
DATA - 2004-09-01 11:36:04 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=574&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Żądłem w Strażaka.
W związku z zaistniałym przekłamaniem w artykule "Żądłem w strażaka", który ukazał się na waszej stronie internetowej 25.08.2004 r., chciałbym dokonać...>>
DATA - 2004-08-31 12:13:30 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=574&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Żądłem w Strażaka.
Nie do końca informacje są prawdziwe
DATA - 2004-08-26 08:03:39 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=574&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Alcatraz pod klucz.
Które dane podane w tekście są nieaktualne ? Proszę o podanie konkretnych faktów Pisze Pan/Pani cytuje "Sprawa o ktorej pan pisze jest nieaktualna ...>>
DATA - 2004-06-16 08:26:30 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=513&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Jagiełło oskarża.
No cóż Posła uniewinnią ,bo co to tylko malutkie informacje dla świeta przestępczego. A nie zaproszenie na sesje rady to dopiero przestępstwo.
DATA - 2004-05-10 15:41:41 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=489&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Okła (z)mięknie?
Szanowny Administratorze piszę na tej stronie drugi raz i niestety ostatni,Twoja odpowiedż była satysfakcjonująca a dotyczyła wartościowania komentarz...>>
DATA - 2004-01-13 07:28:52 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=393&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
poczytaj tadziu informacje w nastepnym newsie
DATA - 2003-12-29 17:31:44 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkowało rakiety przeciwpancerne
Popatrz w archiwum ile to juz zapowiedzi dotyczących Mesko przez półtora roku bylo... jednak w ubiegłum tygodniu dało się odczuc (i uslyszec) kilkudni...>>
DATA - 2003-12-13 07:58:56 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=379&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bezrobocie w mieście
To są powszechne informacje więcej szczegółów znajdziesz na Forum. My jeśli dotrzemy do faktów a nie plotek napiszemy cos na ten temat
DATA - 2003-12-08 18:33:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=375&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bezrobocie w mieście
rav, czy mozna wiedziec skad masz ta informacje? Czy wiesz kto tam bedzie budowal?
DATA - 2003-12-08 15:04:55 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=375&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zabic Redaktora !!!!!
hehe! Rece opadaja - Pilkarski Poker Czesc II. Widac ze Collins to wisniak i powinien juz dawno stracic prace za slabe wyniki. Szkoda mi Ruchu i ml...>>
DATA - 2003-10-22 15:59:22 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=344&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Trefna broń polskich policjantów
Trefny umysł "pismaka" i człowieka, który udzielił tej wypowiedzi świadczy o fakcie iż jego wiedza na temat parametrów amunicji podukowanej w Mesko pr...>>
DATA - 2003-09-11 10:17:28 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=318&mode=flat&order=1&thold=-1"

SŁOWNIK REGIONALNY<---- szukaj tylko tu


BLOGI<---- szukaj tylko tu

 Orwell by tego nie wymyślił
Orwell by tego nie wymyślił. Koniec naturalnych suplementów, terapii ziołami i zdrowej żywności? (ZC 12/2009) Zakaz ziołolecznictwa i naturalnyc...>>
AUTOR - Ape | DATA - 12-04-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=432"
 35 sesja Rady Powiatu
Kolejna 35 sesja Rady Powiatu zostanie otwarta 29 listopada 2005 r. o godz. 9.00, w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej. Sesj...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 11-27-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=201"
 Jak zarobić kilka tysięcy zł inwestując tylko 5zł?
Jak zarobić kilka tysięcy zł inwestując tylko 5zł? PRACA DLA KAŻDEGO ! CHCESZ ZAROBIĆ ? NIE ZWLEKAJ ! Możesz zarobić niezależnie od wykształcenia ...>>
AUTOR - marta5 | DATA - 08-01-2007
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=293"
 O akcji na akcje
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wielu ludzi nęciła myśl, że wraz z awansem naszej lokalnej gospodarki rynkowej nadejdzie uporządkowanie problemów w...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 03-21-2006
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=257"
 Dobry skłąd rady, jaki?
Mateusz Bolechowski w reportażu pt. „Politycy dzielą skórę” – „Echo Skarżyska” z 17 lutego 2006 – niezawodnie rozp...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 02-22-2006
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=247"
 Wypadki samochodowe.Bezpłatna pomoc ofiarom wypadków samochodowych.
Szanowni Państwo, Ostatnie informacje o wypadkach drogowych zwracają ponownie uwagę na problem konsekwencji psychologicznych urazów komunikacyjnyc...>>
AUTOR - amelie1999 | DATA - 01-22-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=408"

KALENDARIUM skarzysko.org<---- szukaj tylko tu


LINKI<---- szukaj tylko tu


KALENDARIUM<---- szukaj tylko tu


KSIĘGA GOSCI<---- szukaj tylko tu

 Bardzo kompleksowa strona, właściwie to można na niej znaleźć wszystkie przydatne informacje.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Gratulacje i pozdrowienia dla twórcy tejże strony - na pochwałę zasługują profesjonalizm jej wykonania jak również cenne informacje
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Świetne informacje-postaram się w najbliższym czasie odwiedzić promowane miasto.Pozdrawiam Michała-interesująco przedstawione wiadomości sportowe.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Rav, przechodzisz samego siebie. W rankingu stat pl skarzysko.org(informacje,media,prasa) zajmujesz 2 miejsce ,ale jest o 24,3% lepiej !
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 :-) Witam serdecznie! Możesz zarobić. Nie będę Ci w tym momencie referował ani zachwalał całej tej oferty. Napisz do mnie e-maila, przeczytaj to co ci na niego wyśle, przemyśl, sprawdź i zastanów się czy warto. Ja już wiem że korzystając z tego systemu da się zarabiać skutecznie. Po dalsze informacje proszę przysyłać meile pod adres : bramdip@interia.pl w temacie wpisując "bogaty". Pozdrawiam piotrek
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Wlasnie dzisiaj tu wpadlam i dobrze bo dzieki Krzysztofowi przypomnialam sobie belfrow z TZN.Wlasnie polaka mielismy z p.Przezak,a p.Lyzwa to moja matematyczka.Ciekaw2a jestem w ktorym roku skonczyles nie mysle ze tak dawno jak ja (1975).Moze kogos znasz kto ukonczyl w tym roku LZ.Dzieki za jakiekolwiek informacje.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 super stronka fajnie jest wpasc na chwile do Skarzyska, szkoada , ze tylko przez net. Pozdrowienia z USA AsiaSkarzysko dzieki za informacje[/b]
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Hej Witajcie wszyscy ze Skarzyska mojego miasta. Ja sle gorace pozdrowienia z goracego Houston w Texasie/USA/ Fajnie jest poczytac swieze informacje o swoim miescie tak trzymajcie BYE BYE BYE ;-)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Cieszy mnie fakt, że jest konkurencja (nie tylko portal kamienna.info) Tak trzymać, tylko informacje muszą być naprawdę ujęte w sposób RZETELNY (tj. Prawdziwy)! Pozdrawiam Tony
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"

FORUM<---- szukaj tylko tu

 Skarżyszczanie w Legionach PolskichSkarżyszczanie w Legionach Polskich
W bieżącym roku minęła okrągła 100-tna rocznica sformowania Legionów Polskich J. Piłsudskiego. W okresie międzywojennym w Skarżysku prężnie działał Zw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175503#175503"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Ostatnią wystawę Nasze Forumowe Muzeum zorganizowało w lutym. Od tego czasu minęło kilka „smętnych” miesięcy....marzec (1968)... kwie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175467#175467"
 Nożycami przez prasę
. Rząd PO i PSL którym rządzi Tusk jest hojny dla obcych ale nie dla własnych obywateli jak choćby dla rodziców dzieci niepełnosprawnych którzy kil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175458#175458"
 Królowie życia za publiczne pieniądze
. chłopaki wydali zaledwie kilka tysiaków zeby coś na ruszt wrzucić a Wy wielkie aj waj robicie z tego.. To wszystko pikus. Zobaczcie w jakie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175457#175457"
 Platforma jak trzy pułki Trynkiewiczów?
. Miejmy nadzieję że nikt tej formacji politycznej nie przyrówna do trzech pułków Putinów. Bo byłoby to niesprawiedliwe choćby przez wzgląd na pon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175398#175398"
 Zespoły muzyczne ze SkarżyskaZespoły muzyczne ze Skarżyska
Witam. Specjalnie się zarejestrowałem na forum, gdyż jestem żywo zainteresowany sceną muzyczną Skarżyska. Często widzę zapowiedzi koncertów, na który...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175388#175388"
 Majówka Party Camp - Imprezowe wyjazdy studenckie !Majówka Party Camp - Imprezowe wyjazdy studenckie !
Party Camp - Imprezowe wyjazdy studenckie! Organizatorzy największych wyjazdów studenckich w całej Europie zapraszają do zapoznania się z tegoroczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175365#175365"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Bohaterem dzisiejszej wystawy Naszego Forumowego Muzeum jest ...drut . Nie tylko ten zwyczajny z którego można zrobić przewód elektryczny czy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175315#175315"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Miałem taka cichą, skrytą nadzieję że kolejna grudniowa ekspozycja którą prezentuje dziś Nasze Forumowe Muzeum wolna będzie od wszelkich dokum...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175281#175281"
 Powstanie styczniowe w okolicy Skarzyska
150 lat...piękny jubileusz. Jak przedstawił W.Caban artykule "Rejon Skarżyska-Kamiennej w Powstaniu Styczniowym" "Wiemy, że w przypadku ataku na Sz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175206#175206"
 Trwa konkurs Echa Dnia, Podaj Newsa!Trwa konkurs Echa Dnia, Podaj Newsa!
Cześć wszystkim, Nie do końca wiedziałem, w którym dziale mógłbym założyć ten wątek, ale chyba ten "Miejski" jest najwłaściwszy ;) Nie chcę wygląda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175193#175193"
 Bloko Uniwersum
Bloko Uniwersum - 23 „Słucham więc jestem” – brzmiało swoiste motto lokatora mieszkania numer 23, niejakiego pana Janka. Pa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175175#175175"
 Stary Młyn (ten sprzed 1800 roku)
Według mojej wiedzy i "przekazów ludowych" na rzece Kamiennej na odcinku od Posadaja do Marcinkowa wybudowane były 4 młyny. Pierwszy na Szczepanowie w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175166#175166"
 ;) Nie Na Temat 2 i 1/8
Cudze chwalicie swego nie znacie... Dobrze że media informują o dramacie 11 letniego dziecka wydawanego przez muzułmanów za mąż http://wiadomosc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175129#175129"
 Donek i Vincent wyłączają TAWS
Ponieważ poprzedni wpis nie wniósł żadnych konkretów więc przytoczę Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175127#175127"
 KTO Z KOGO ROBI SOBIE JAJA PREZYDENCIE?
to w takim przypadku mają problem ci nieprofesjonalni i inni o których piszesz. Ludziom z zewnątrz, również i mnie tak może się wydawać. Bo ja nie s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175103#175103"
 KTO Z KOGO ROBI SOBIE JAJA PREZYDENCIE?KTO Z KOGO ROBI SOBIE JAJA PREZYDENCIE?
Natknąłem się dzisiaj przypadkowo na materiał http://www.tvswietokrzyska.pl/skarzysko-kamienna/wiadomosci/item/1898-konferencja-przelozona-posel-wier...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175093#175093"
 Firma sprzątająca PILNEFirma sprzątająca PILNE
FIRMA SPRZĄTAJĄCA POSZUKUJE OSÓB DO PRACY JAKO PERSONEL SPRZĄTAJĄCY w obiekcie handlowym NA 4 GODZINY DZIENNIE (pn.- pt.) wymagana aktualna książec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175063#175063"
 SITSIT
Wkleję to co napisałem na innym forum, by dać do myślenia wszystkim którzy tworząc regulaminy, podstawy działalności robili to w sposób zrozumiany prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175032#175032"
 PRZYPILNOWAĆ WŁADZEWizerunek miasta II/ SWOT/SSG
W dalszej części wizerunku zajmę się konkretami. Analiza SWOT zamieszczona na stronie miasta powinna czemuś służyć, Najczęściej jest podstawą do dzia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175025#175025"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
" KRONIKA OJCA KLIMCA " Rozdział 11 Zaprawdę warto być w życiu człekiem porządnym, uczciwym i dobrym, ponieważ takowi ludzie są innym wiel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174992#174992"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Poprzednią ekspozycję Nasze Forumowe Muzeum kończyło informacją że mały przedmiot który wypadł z sekretarzyka ojca mojej babci otworzy dzisiej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174991#174991"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Mimo że dziś 24 marca 2013 r a wkoło piękny wiosenny śnieżek i nocą wiosenny mróz , drzwi Naszego Forumowego Muzeum są zawsze otwarte dla zwied...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174971#174971"
 Nasze forumowe MUZEUM
.. Dawniej gdy niektórzy bardzo bogaci którzy wzbogacili sie dzięki bardzo ubogim nie mieli ochoty podzielić się z nikim cząstką swojego boga...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174945#174945"
 Rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Skarżysku
ad. 1) Tak, jeśli chodzi o mapkę to także zwrócono nam już uwagę, niby detal ale nie problem też to poprawić i tak też zrobimy. ad. 2) Informacje p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174936#174936"
 Polski Szaniec 1/2013 - właśnie ukazał się nowy numer!Polski Szaniec 1/2013 - właśnie ukazał się nowy numer!
http://lospolski.pl/images/szaniec/szaniec16.png Właśnie ukazał się nowy numer kwartalnika Ligi Obrony Suwerenności - "Polski Szaniec". Znajduje się...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174911#174911"
 Nasze forumowe MUZEUM
A to młodzi czołgiści ukryci pod pancerzem czołgów którzy będą zabijać swoich rówieśników z armaty albo karabinu maszynowego Wczoraj po południu mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174855#174855"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Naród Polski świętował 11 listopada rocznicę wskrzeszenia Polski . Z tej okazji Babcia zaprosiła mnie na serniczek i pyszną herbatkę z konfituram...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174837#174837"
 Fantastyczna praca w kopalni "Piotr"
Jeszcze o górnikach pracujących w tych kopalniach: Szukając informacji o przodkach pochodzących z Parszowa, Mostek i okolic natknąłem sie na kilka in...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174822#174822"
 Pokąsanie przez psa na placu zabaw na Kamiennej !
Dziś w sklepiku koło Muzeum Orła Białego sprzedawczyni powiedziała mi, że od 3 dni szuka swojej suczki - długowłosego owczarka niemieckiego. Półto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174567#174567"
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Skarżys
. Czasem bywa tak że idea piękna i słuszna, godna naśladownictwa posiada piękną historie która przez bałaganiarstwo współczesnych ulega zagubieniu ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174510#174510"
 Na ryby do Bliżyna?Na ryby do Bliżyna?
Witam Czy są ryby w zalewie w Bliżynie? Jakie? Jakie tam są warunki dla wędkarzy? Jaka głębokość? z góry dziękuje za wszelkie przydatne inform...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174482#174482"
 Ulica Mickiewicza kiedyś...
. Nie wpadaj w szoki ani w zachwyty bo po to jest forum żeby sobie pogwarzyć . Otóż gdy już zebrałem od babć skumplowanych z moją babcia informa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174481#174481"
 DLACZEGO W POLSCE NIEBEZPIECZNIE JEST BYĆ MAŁYM DZIECKIEM ?
. Wyjaśnię Ci tylko dosadnie o co mi chodziło. Nie chodziło mi o licytowanie tylko o pokazanie, że Twój post był bezsensowny, żeby nie napisać głup...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174453#174453"
 DLACZEGO W POLSCE NIEBEZPIECZNIE JEST BYĆ MAŁYM DZIECKIEM ?
. Objawiłeś się teraz na forum w roli wścibskiego " Szweda" który nie tylko że dał się "wkręcić" w system kartkowej reglamentacji tak jak zresztą ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174451#174451"
 DLACZEGO W POLSCE NIEBEZPIECZNIE JEST BYĆ MAŁYM DZIECKIEM ?DLACZEGO W POLSCE NIEBEZPIECZNIE JEST BYĆ MAŁYM DZIECKIEM ?
. Z tak postawionym pytaniem mój Tata zetknął się w 2011 r. w Szwecji . Ale zacznę od początku: od marca do maja ub. roku mój tata przebywa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174372#174372"
 Summer Party Camp - Imprezowe wakacje studenckie !Summer Party Camp - Imprezowe wakacje studenckie !
Summer PartyCamp - integracyjny wyjazd do Hiszpanii, Chorwacji i Włoch! Organizatorzy największych majówek i wakacji studenckich w Hiszpanii i Chor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173731#173731"
 Ksiązka "Hasag"
Książka Krzysztofa Gibaszewskiego bazuje na jego pracy magisterskiej. Została rozszerzona o aneks źródłowy czyli relacje więźniów obozu znajdujące si...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173676#173676"
 Kładka pieszo-rowerowa na Kamiennej
Jestem pełna podziwu dla tempa i organizacji pracy na tej budowie :brawo: I ja też. Aż nawet zastanowiłam się czy nie chodzi tutaj o wyścig po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173593#173593"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Są kraje i narody które mają czasem realnych a czasem wyimaginowanych wrogów . Ale jeśli już mają jakiegoś wroga to chroń je Panie Boże przed wro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173570#173570"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
OJCIEC JAN KLIMIEC "PAMIĘTNIK" Rozdział 64 Zaprawdę, życie bywa czasem wielce zaskakujące jak choćby dla mego dalekiego kuzyna, który kiedyś m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173539#173539"
 W marcu akcja sterylizacji zwierzakówW marcu akcja sterylizacji zwierzaków
Witam. Znalazłam w necie informacje na temat ogólnopolskiej akcji sterylizacji i kastracji zwierząt w miesiącu marcu tego roku. Z tego co wyczytałam z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173466#173466"
 Przepaściste studnie na Pogorzałym
Witam Pozwolę sobie zabrać głos gdyż wydaje mi się że moge mieć ciekawe informacje na ten temat. Tak sie składa że jestem rdzennym mieszkańcem Pogo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173387#173387"
 BĘDZIE WAM PRZYKRO jak przeczytacie...BĘDZIE WAM PRZYKRO jak przeczytacie...
. Tych stron lepiej nie otwierajcie bo BĘDZIE WAM PRZYKRO gdy przeczytacie artykuły które tam są. http://myszkaandmiki.nowyekran.pl/post/46641...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173383#173383"
 Nasze forumowe MUZEUM
. 21 grudnia 2011 - GADZIECHO z dnia 21 grudnia 1981r. Strona 1 http://i717.photobucket.com/albums/ww174/tutejszy/121grus1a.jpg http...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173327#173327"
 Nasze forumowe MUZEUM
. 17 grudnia 2011 - GADZIECHO z dnia 17 grudnia 1981r. Strona 1 http://i717.photobucket.com/albums/ww174/tutejszy/117grus1a.jpg http...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173305#173305"
 Nasze forumowe MUZEUM
. 16 grudnia 2011 - GADZIECHO z dnia 16 grudnia 1981r. Strona 1 http://i717.photobucket.com/albums/ww174/tutejszy/116grus1a.jpg http:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173301#173301"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
OJCIEC JAN KLIMIEC "PAMIĘTNIK" Rozdział 59 Ostaliśmy się tedy na środku pustkowia z płonnymi nadziejami na ratunek i truchłem przybitym do drz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173296#173296"
 Nasze forumowe MUZEUM
. 14 grudnia 2011 - GADZIECHO z dnia 14 grudnia 1981 (Liczyło ono tylko 4 strony jak zresztą kolejne numery które zaprezentuję w kolejnych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173295#173295"
 Fantastyczna praca w kopalni "Piotr"Re: kopalnie majkowskie
Witam. (...) chciałbym wywołać temat kopalń, kuźnic lub fryszerek zlokalizowanych w okolicach Majkowa (Młodzawy-Majków-Parszów)tzn.rewiru kopalni Ann...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173242#173242"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Mapa zaiste przednia!. Szkopuł w tym że ja mam przekazy w swojej rodzinie i trochę one się różnią od tego co na mapie. Oto różnice: 1. Dom w który...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173119#173119"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Jeśli chodzi o te przepusty które zostały odkopane, to swojego czasu można powiedzieć że zwiedziłem sobie pewną jego część. W środku ściany boczne pod...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173112#173112"
 Centrum miasta
( za bardzo pojechalam?? ) Chyba trafiłaś w samo sedno. Pytanie. Kiedyś chodziły słuchy - że ul. Niepodległości miała być deptakiem. Późnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173086#173086"
 Jak samorząd z pozarządem
OK.Ludzie mają różne motywacje, np. władzy, osiągnięć, afiliacji... i niech każdy, gdzie może ładouje akumulatory. Czy uważasz moje komunikaty za b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172935#172935"
 Przepaściste studnie na Pogorzałym
Wydaje mi się, że nazwa Pogorzałe nie wiąże się z tatarami tylko tak jak napisał nski z wypalaniem. Ale jestem zainteresowany tym co rzuku napisał, t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172933#172933"
 Jak samorząd z pozarządem
"ludziach NGO konstrukcyjnie ograniczających swoje cele" wow mam nadzieje ze ja czegos takiego nie napisalem i jakos nie moge wyzej znalezc. jesli ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172929#172929"
 Nasze forumowe MUZEUM
. . Ludzie od zawsze mniej lub bardziej przyjemnie jeździli na sobie a niektórzy nawet wozili się jedni na drugich ale gdy okiełznali zwierz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172826#172826"
 Jaki mandat...jaki radny
Ulubiony ma swój kwestionariusz.(...) Rubryk by nie starczyło. :-) A co Ulubiony myśli o takiej inicjatywie? (...) ogłosił ranking pracowitośc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172808#172808"
 Stare nazwy ulic.
Jak troszkę poza tematem nazw ulic, ale na mapce zainteresował mnie podpis przy kościele NSJ, który podpisany jest jako kościół św. Bartłomieja, ma kt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172778#172778"
 Blogerowi odbierz rację
W blogu Ulubionego Pan Wojciech i Pan Zdzisław kontestuja prezydencje i w ogóle Unię Europejską: Pan Zdzisław napisał: „Panie Wojciechu, nasz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172776#172776"
 Jak samorząd z pozarządem
Kto pojedzie? 'Zrównoważone społeczeństwa, sprawnie działający obywatele” ONZ zachęca organizacje pozarządowe w Europie Środkowej i Wschod...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172766#172766"
 Dzieje się w świętokrzyskim
Weekend kolejny Wystawy Mała lalka wielka gwiazda - Barbie American West Region Świętokrzyski w pradziejach i kulturze ludowej GALERIA NA DZI...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172671#172671"
 Rydno 2011
Witam Zapraszamy na tegoroczny Piknik Archeologiczny „PraOsada RYDNO” w dniach 19-22 maja 2011 r. Piknik odbędzie się w dzielnicy Łyż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172660#172660"
 Nasze forumowe MUZEUM
. W wolnej od zajęć przedświątecznej chwili porządkowałem mój zbiór starych fotografii i odnalazłem w nim kilka zapomnianych zdjęć z marszałkiem Jó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172629#172629"
 Dzieje się w świętokrzyskim
Dzieje się w weekend 15-17.04.2011 Wystawy American West Mała lalka wielka gwiazda - Barbie Wystawa Fotografii - Leszek Kowalski Region Święto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172601#172601"
 Tezy smoleńskieTezy smoleńskie
W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej i 71-szą mordu katyńskiego zainteresowanym czytelnikom niniejsze tezy przedstawiam pod rozwagę. 1. Warto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172581#172581"
 Pstragi w Kamionce
@uvex informacje mam z wykładów, a wczoraj to jeszcze poszperałem w necie żeby sprawdzić, i wynika z tego, że poziom piętrzenia w 1997 był o 80 cm ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172571#172571"
 Pstragi w Kamionce
@uvex jeśli chodzi o moje informacje, a raczej te które przytoczyłem, to również z czasów studenckich, z przedmiotów "hydrologia", "gospodarka wodn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172520#172520"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Upłynęło wiele czasu od ostatniego spotkanie w NASZYM FORUMOWYM MUZEUM z ilustrowanym austro- węgierskim tygodnikiem Das Interessante Blat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172510#172510"
 Fasadowe konsultacjeFasadowe konsultacje
Byliśmy niedawno poinformowani o „autorskim” pomyśle na poprawienie wersji sprzed siedmiu lat strategii rozwoju jednostki samorządowej d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172481#172481"
 Pstragi w Kamionce
W zeszłym tygodniu nie mogłem być na spotkaniu, dlatego nie wypowiadałem się w temacie, ale takie Towarzystwo Przyjaciół Kamionki uważam za bardzo dob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172453#172453"
 Bunkier przy wiadukcieBunkier przy wiadukcie
Poszukuje sprawdzonych informacji na temat bunkra znajdującego się przy lokomotywowni ul. Piłsudskiego przy zjeździe z wiaduktu. Funkcją bunkra była ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172426#172426"
 Rydno 2011
Piknik potrwa 4 dni: 19-22 maja. Co do dodatkowych atrakcji to próba rekonstrukcji jednego z największych (znanych z wykopalisk) szałasu o wys 6 m. Po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172425#172425"
 jaki internet
Stary ten temat i pewnie trochę się pozmieniało, ale pytanie zasadnicze to samo: Jaki internet w Skarżysku można mieć? Ktoś wie jakie sieci poza Neo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172315#172315"
 Tablica upamiętniająca katastrofę smoleńską.Tablica upamiętniająca katastrofę smoleńską.
Dzisiaj w pracy otrzymałem dwa listy o następującej treści: PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Szanowni Państwo Światowy Związek Ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172296#172296"
 Pstragi w Kamionce
TBOP może przesłać odpowiednie pisma, jeśli tylko dostanie dokładne informacje. Tak będzie szybciej niż z rejestracją stowarzyszenia.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172290#172290"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Historia która chce opowiedzieć zaczęła się w czwartek 24 lutego 2011 r. . Było już dobrze po 9 rano gdy zadzwoniła do mnie moja babcia i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172283#172283"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
Ciekaw jestem czy te magazynki widziałeś czy tylko słyszałeś że wyszły. Bzdur to lata mnóstwo. Zresztą chętnie zrewidowałbym te informacje,bo jakoś w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172074#172074"
 Tu mieszam
Nie o zmiany chodziło połowie wyborców w Skarżysku lecz o utrzymanie status quo. Na takie informacje byli nastawieni i takie przyjmowali do wiadomości...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171913#171913"
 gdzie na ryby
Dziękuję za informacje.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171860#171860"
 wybory obywatelska selekcja
Na wstępie chciałem Cię prosić żebyś pisał w miarę poprawną polszczyzną, niewiele da sie zrozumieć z tego co piszesz... Nie zgadzam się z osobą lider...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171835#171835"
 Dołącz do akcji i pomóż wyremontować Szkołę dla Dzieciaków!
Jezu, bo prosiłeś o informacje o szkole... nie uważam by jej adres był reklamą komercyjną... Czy ktoś z Forumowiczów pokusił się o udział w akcji? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171690#171690"
 ...o różne sprawy przed wyborami...
Chciałem się przyłączyć do tematu, w nawiązaniu do tv, która została podana w poprzednim wątku zwróciłem uwagę na materiał o komitecie wyborczym "Leps...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171652#171652"
 tu mieszkam
Na blogu Pana Wojciecha 31 października 2010 Bezrobocie w Skarżysku priorytetem wyborczym Kandydat na prezydenta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171635#171635"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś o tragicznych zdarzeniach opisywanych w Das Interessante Blatt w latach 1889 – 1899. Koniec XIX w zamykał stulecie wspaniałych odk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171624#171624"
 Przepaściste studnie na Pogorzałym
(...) Umiesc na mapie google lokalizacje 3 szt studni. Bo ja wiem o tej tylko co na fotce powyzej. Jest problem. Moje informacje o istnieniu 3-c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171488#171488"
 A może schronisko?
Brak sensownego programu sterylizacji i adopcji bezdomnych zwierząt, który mają miasta nawet o połowę mniejsze od Skarżyska. Uważam, że to wstyd. Staw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171294#171294"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Zacznę od tego że dokonałem maleńkiego odkrycia w jednej ze starych ilustrowanych gazet, ale o tym później bo najpierw opowiem jak do niego d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171286#171286"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
OJCIEC JAN KLIMIEC "PAMIĘTNIK" Rozdział 48 Tego dnia nie było chyba bardziej szczęśliwego człowieka w całej Afryce niźli ja. Zaiste miałem z c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171259#171259"
 A może schronisko?
Bo kastracja 1000 psów to 200.000 zł czyli znacznie mniej niż koszt kawalerki w Kielcach czy budowa mini schroniska na kilka psów.. Sugerujesz, że m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171256#171256"
 Kandydaci na prezydenta Skarzyska
Zamiast ogłaszać bladość tej czy owej, może także tego czy owego, lepiej poczekać do 2 października na oficjalną rejestrację kandydatki/kandydata, a p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171255#171255"
 Franczyzowe sklepy WtórpoluFranczyzowe sklepy Wtórpolu
Słuchajcie, mojej żonie wpadła do ręki ulotka o współpracy (prowadzeniu sklepu na zasadzie franczyzy) z Wtórpolem. Macie może jakieś informacje jak pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171164#171164"
 Kompleksowa przekładka silnika - warsztat w Sku
A ja z trochę innej półki problem ale nie chce mi się nowego tematu zakładać. Mianowicie: gdzie można profesjonalnie i niedrogo ustawić zbieżność? Bo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170891#170891"
 bezpieczeństwo w Sku
Maly przyklad z zycia wziety: ostatnio dzwonilam na policje, na prosbe mojego znajomego ktory byl w tarapatach... Zadzwonil do mnie z prosba zebym wez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170841#170841"
 Zaginął PIES! prosze o pomoc!! pilna sprawa!
tamte okolice sprawdzone były zarowno wczoraj jak i dzis- bez skutku. ale dziekuje za informacje.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170768#170768"
 Zaginął PIES! prosze o pomoc!! pilna sprawa!
wciąż poszukuje psa! bardzo prosze o wszelkie informacje czy ktoś go widział. szukam jakiegokolwiek tropu!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170744#170744"
 Wybory prezydenckie 2010
Znaczy się musiałeś zacytować bo inaczej spac byś nie mógł :brawo: :brawo: ok to ja mam taką ulotkę : Pytania do kandydata Komorowskiego: . W ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170352#170352"
 Fundusze nieruchomościFundusze nieruchomości
Fundusz nieruchomości Polecam do wysłuchania na TVN Biznes rozmowę o przedstawionym projekcie. Wywiad - część 1 Wywiad - cześć 2Investor Prope...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170272#170272"
 Tajemnicze leje po bombach z Skarżysku-Książęcym
Rzeczywiście stanowiska obrony przeciwlotniczej stały ponoć nie w zagłębieniach tereny ale na naturalnej skarpie, gdzie wykopano coś w rodzaju półek (...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170125#170125"
 Świętokrzyskie pstrągi i lipienie
Witam! Dawno tu nie zaglądałem z powodu braku czasu na wyjazdy :( Mam pytanie do wedkujących na świślinie, jaki odcinek polecacie na pstrągi i czy da ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170123#170123"
 Tajemnicze leje po bombach z Skarżysku-KsiążęcymTajemnicze leje po bombach z Skarżysku-Książęcym
Witam serdecznie Forumowiczów. Szukam informacji na temat wydarzeń z czasów II wojny światowej, których efekty są widoczne do dzisiaj na polach w S...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170091#170091"
 TS zapytał, więc odpowiedziałem
Mambus zbierasz informacje po to,aby napisać o tym w swoim nowym portalu, którego odwiedza całe 13 osób? Jak tam wizyty przy Ściegiennego? Nadal j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169912#169912"
 poszukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracy
Albo ty odejdziesz albo odejdą powoli wszyscy a forum stanie się w niedalekiej przyszłości obiektem badań internetowych archeologów. Znowoz zl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169787#169787"
 Internet radiowy w Skarżysku
maverick22 ale jeśli chciałabym korzystać z internetu satelitarnego, to zgłaszam się do wybranego operatora oferującego tą usługę i oni instalują mi o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169725#169725"
 Internet radiowy w Skarżysku
A jak jest z internetem satelitarnym??? Założyłam osobny watek, jednak nikt do tej pory mi nie odpowiedział. Będę wdzięczna za informacje, bo czas na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169699#169699"
 poszukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracyposzukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracy
Dla nikogo nie powinno być tajemnicą że od swobodnie mówić co najmniej 2 lat po macoszemu traktuje swoje w sumie moje dzieło czyli skarzysko.org a to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169626#169626"
 Prosze Was o pomoc ---PKPProsze Was o pomoc ---PKP
Na jakiej ulicy znajduje sie dworzec PKP? i jesli znalby ktos numer tel na informacje to bardzo bym prosil
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169547#169547"
 Świętokrzyskie pstrągi i lipienie
Witam. W tym roku jeszcze nie odwiedziłem Kamionki, czekam aż troszkę się woda wyklaruje. Byłem też na Pokrzywiance, ale bez kontaktu jak narazie. A...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169462#169462"
 Świętokrzyskie pstrągi i lipienie
Masz chyba błędne informacje. Nic mi nie wiadomo o skróceniu odcinka górskiego. O ile wiem, istnieje on "od cofki zalewu suchedniowskiego do źródeł wr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169421#169421"
 Pstragi w Kamionce
Jeśli to nie problem, chciałbym prosić o informacje na temat stanu i co najważniejsze czystości wody na Kamionce. Opłaca się wybrać w weekend?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169242#169242"
 Nowa TV kablowa w Skarżysku.
Ja nie moge wejsc na ich strone. Animacja sie nie laduje a dalsza strona w ogole nie otwiera. Kolejna sprawa że tej kablówki nigdzie w kraju chyba jes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169237#169237"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
Mambus napisa: Zrobiła się jedna wielka ch****a bo na forum mało kto już pisze, portal nie jest uzupełnione o nowe artykuły, informacje, itp. A tutaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169206#169206"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
Kolego nie ironizuj, bo to nie o to tutaj chodzi. Zrobiła się jedna wielka ch****a bo na forum mało kto już pisze, portal nie jest uzupełnione o nowe ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169205#169205"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
Również opuszczam forum To mnie tez nie dziwi, bowiem jak wczesniej zauwazylem, sprzezeni jestescie z Ihahahah i Mateolem909 w pasie. Zauwazylem t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169196#169196"
 PAX AMERICANA XXI w. ?
Nie wiedzie się ostatnio USA i CIA oraz jej pomocnikom rozsianym po całym świecie. Najpierw na przełomie roku wywiad talibski okazał się być lepszy ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169024#169024"
 Dotacje do solarówDotacje do solarów
Wiam ! Czy ktoś wie jak wygląda kwestia dotacji z powiatu lub władz miasta w przypadku chęci wspierania ekologi po przez montaż instalacji "solar" ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168992#168992"
 Te miejsca trzeba zobaczyćTe miejsca trzeba zobaczyć
Goraco polecam odwiedzenie największego w Europie Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Człowiek oraz zabawka są związani ze soba od zarania dziejów.Wyko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168976#168976"
 Pracuj pomagając alergikomPracuj pomagając alergikom
Redakcja pierwszego w Polsce videoportalu dla alergików www.JaAlergik.pl da pracę osobom poszukującym nietuzinkowego zajęcia, dającego możliwości rozw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168940#168940"
 Komunistyczni mordercy
Fajna sprawa. Bunkier rozpasionego komucha Kim Dzong Il zupelnie jak z James Bonda. Co dalej, zaplanowany jest ruch partyzancki na wypadek ataku pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168824#168824"
 cos o duchu
Dla mało "rozgarniętych" takich jak i Ty duszku pragnę przekazać informacje, które zapewne dla Was będą wielkim odkryciem. To na sko...org zostali lu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168817#168817"
 Pilnie potrzebny kontakt!!Pilnie potrzebny kontakt!!
Witam potrzebuje kontaktu do własciciela bylego skupu makulatury (nie mam informacji zeby jeszcze działało) przy ul. Piłsudskiego kolo "Chińskiego sk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168608#168608"
 Dawny HERMESDawny HERMES
Witam! Czy może KTOS udzielić mi informacji w sprawie pracy w tym nowym budynku,który ma funkcjonować już od marca? Gdzie szukać pracodawców lub jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168597#168597"
 Kącik motocenzora
to niezwykle prymitywne co wypisuje witkacy. administrator świadomie przepuszcza wypowiedzi troli kojarzonych z pis, zatrudnionych w mck, którzy najeż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168499#168499"
 Orwell by tego nie wymyśliłOrwell by tego nie wymyślił
Ciekawy artykulik. Moze troche przydlugi ale polecam lekturze. Orwell by tego nie wymyślił. Koniec naturalnych suplementów, terapii ziołami i zdrow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168361#168361"
 Zapomniany przystanek MPK & PKS
Są osoby bardzo odporne na wiedzę za to chlonne na marketing, ale i tak nie rozwojowe. ja nie pisałam o tym czy to pochłonę czy nie, tylko pytalam ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168347#168347"
 Nie tylko dla PańNie tylko dla Pań
Ponieważ zdarza się, że na forum "wchodzą" osoby o niestandardowych zainteresowaniach, pozwalam sobie przekazać obszene fragmenty listu, jaki otrzyma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168254#168254"
 Obiekty i tereny wokół Skarżyska godne uwagi
Na stronie są nieco niektualne informacje co można ziwdzić w Skarżysku. I tak : nie zobaczymy już wieży gichtociągowej ( "Benzylu") i nie zobaczymy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168160#168160"
 Upadają Fakty?
Jeśli to pisze moderator to gratuluję :lol: ... Masz nieaktualne informacje, a ponoć jesteś "pierwszy w informacji". Gdybym był modem to ten temat ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168121#168121"
 Upadają Fakty?
A przede wszystkim mam odwagę podpisać sie imieniem i nazwiskiem pod swoja wypowiedzią... No trudno NOWICJUSZU żebyś podpisywał się JAN KOWALSKI skoro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168103#168103"
 Upadają Fakty?
Gryzipiórku, widać, że i ty nie czytasz dokładnie postów... A odnośnie stwierdzenia "skoro mówi się A to trzeba powiedzieć B... " Ja Was poinform...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168101#168101"
 Upadają Fakty?
Witajcie Drodzy Forumowicze... Przyszedł czas abym i zabrał głos w waszej dyskusji na mój temat. Skoro moja prywatna sprawa została wyciągnię...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168097#168097"
 Nasze forumowe MUZEUM
Po zwycięskich walkach pod Stefanowem i akcji odwetowej na Przysuchę oddział AK „Wicher” oderwał się od nieprzyjaciela i forsownie maszeru...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168035#168035"
 Nasze forumowe MUZEUM
19 – letni Ludwik Lucjan Zieliński PS. „ BRZESZCZOT „ był najmłodszym partyzantem Samodzielnego Partyzanckiego Oddziału AK „...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168021#168021"
 Miraż pojednaniaMiraż pojednania
Coraz liczniejsze wypowiedzi i decyzje niemieckich polityków przychylne środowiskom tzw. wypędzonych dowodzą, że polsko-niemieckie pojednanie jest w n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167838#167838"
 zespół, kamerzysta, wesele
Polecam zespól z Radomia Amix, który bez problemu obsługuje imprezy na terenie Skarżyska. Bardzo mi się spodobał na weselu znajomych na którym byłam g...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167825#167825"
 Psy do adopcji
DRAMATYCZNY APEL O POMOC Na jednej z prywatnych działek na terenie Skarżyska przebywa od kilkunastu do kilkudziesięciu zwierząt - psów i kotów. Wed...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167808#167808"
 Internet Mobilny
Mysle ze sie sprawdza rowniez z tego powodu ze ilosc obecnie pracujacych urzadzen klienckich w tym pasmie nie jest az tak duza jak na innych częstotli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167764#167764"
 "Na Straży"
Jak skończysz kurs, będziesz wiedzieć od kogo uzyskać informacje Wystarczy do nich zadzwonić, do tego nie potrzeba chyba specjalnych "kursów".
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167652#167652"
 "Na Straży"
Jak skończysz kurs, będziesz wiedzieć od kogo uzyskać informacje i kogo pobudzić do dzialania. Kiniu miej litość nad młodym człowiekiem i nad nami. U...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167650#167650"
 "Na Straży"
Jak skończysz kurs, będziesz wiedzieć od kogo uzyskać informacje i kogo pobudzić do dzialania.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167646#167646"
 Rozbicie więzienia w Kielcach.Rozbicie więzienia w Kielcach.
Najgłośniejszą operacją zbrojnego podziemia na Kielecczyźnie była akcja rozbicia więzienia w Kielcach, w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945r. Została ona prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167420#167420"
 gaszę światło
Jest skarzysko24.pl z forum i TSK24.pl jeżeli chodzi o informacje. Kazdy coś znajdzie dla siebie.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167373#167373"
 66 ROCZNICA UKRAIŃSKIEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA POLAKACH
Mamy dalszy ciąg ukraińskiego nacjonalizmu o którym wspomniałeś przytaczając ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego. Na naszym forum Rzeż Wołyńs...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167358#167358"
 Poszukuję kamerzystyPoszukuję kamerzysty
Witam, poszukuję osoby, która wykona reportaż ze ślubu i wesela w dniu 29.08.2009. Pilne. Za wszystkie informacje, z góry dziękuję. Kontakt: e.cz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167333#167333"
 Bibliografia naszego miasta.
Czy ktoś z userów posiada informacje o dr Józefie Rellu ? Czy mieszka w naszym mieście ? Brak wiedzy o tym znakomitym skarżyskim historyku a ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167206#167206"
 cmentarnacmentarna
wie moze ktoś czy sa jakies nowe informacje w sprawie nielegalnej fabryki pieniedzy w skarżysku
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167156#167156"
 Nasze forumowe MUZEUM
Witam Jeśli chodzi o destrukty to ja osobiście jeszcze nie trafiłem, miałem jakieś które miały lekko przesunięty awers wzgłędem rewersu, ale bardzo n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167154#167154"
 ;) Nie Na Temat 2 i 1/8
Tematyczne fora internetowe to częsta pokusa by na tzw."krzywy ryj" bo bezpłatnie wpakować swoją reklamę ... zamiast zapłacić i mieć ją w dziale rekla...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167146#167146"
 poszukuję mieszkaniaposzukuję mieszkania
Witam, pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w Skarżysku. Najlepiej za nie wielkim odstępnym bądź za opłaty za mieszkanie itp. bardzo mi na tym za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167027#167027"
 poszukuję mieszkaniaposzukuję mieszkania
Witam, pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w Skarżysku. Najlepiej za nie wielkim odstępnym bądź za opłaty za mieszkanie itp. bardzo mi na tym za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167026#167026"
 wynajem samochodów do ślubu
dziękuje, za informacje...Chrysler 300c faktycznie jest bardzo ładnym i eleganckim samochodem, ale szukam czegoś w innym stylu. może ma ktoś namiary ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167012#167012"
 sala weselna w skarzysku....
jeszcze oryginalniej by było gdyby to był np pieczony dzik :wink: kto wie...może można wybrać taką opcje :-D a dla poszukujących lokali weselny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166987#166987"
 wynajem samochodów do ślubuwynajem samochodów do ślubu
Nie wiem, czy taki wątek już był poruszany na naszym forum, dlatego pozwoliłam sobie otworzyć nowy temat. Jeżeli był to z góry przepraszam i proszę ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166986#166986"
 jak dojechać?
Tylko po co się napinasz i od razu puszysz Czasami w swoim rozumowaniu przypominasz mi Ducha Res...Zastanów się...Zwrócił Corvus uwagę,że podałeś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166936#166936"
 Poszukuję!!!Re: Praca
Czy u nas w mieście uczeń w przerwie wakacyjnej znajdzie pracę proszę o jakieś informacje? nie chcem ci psuc humoru ale nie napalaj sie na nic bo nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166929#166929"
 Poszukuję!!!Praca
Czy u nas w mieście uczeń w przerwie wakacyjnej znajdzie pracę proszę o jakieś informacje?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166927#166927"
 "TOTU Festival" 2009- Staszów"TOTU Festival" 2009- Staszów
Trzeci rok z rzędu w jeden z sierpniowych weekendów Fundacja FARMA organizuje festiwal kultury młodzieżowej: „TOTU FESTIVAL”. Impreza ta n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166833#166833"
 Nasze forumowe MUZEUM
W maju zamieściłem informacje o przedwojennych obligacjach. Dziś na onet.pl można przeczytać taką oto informację: "....Skarb Państwa musi zapłac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166832#166832"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "PAPIERKI WIARY" Część 3 Przyszedł moment że przejrzałam na oczy. Zmieniłam kościół na Protestancki i teraz wiem że to było słusz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166761#166761"
 Nasze forumowe MUZEUM
Jak szybko przepływała kiedyś informacja ? Niektóre z eksponatów naszego Forumowego Muzeum dają odpowiedź na to pytanie. Gazeta Korrespondenta W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166729#166729"
 Apokalipsa glupcze! cz. II
a sam natomiast nie jestem ekspertrm lotnictwa, a jedynie amatorem Nie pochlebiaj sobie.Amator też posiada jakąś wiedzę,przynajmniej ogólną :-D .T...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166691#166691"
 Apokalipsa glupcze! cz. II
Wnioskuje ze Duch jest ekspertem awiacjii, oraz z tym zwiazanymi tajemnicami ewangeliczno-iluminatorskimi. Ano wlasnie, a jaka ty masz recepte, pom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166690#166690"
 ;) Nie Na Temat 2 i 1/8
Z Wrocławia popłynął w kraj apel do parlamentu RP o ustanowienie 4 czerwca Dniem Wolności. http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,6688590,Wroclawian...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166656#166656"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską !! cz. II
A ja podzielam uwagi ducha i uważam, że jego informacje mają wiarygodne źródło. Dziś rano TOK FM podał info, że Chiny wycofują z Morza żółtego swoj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166418#166418"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
A tak na marginesie, to czy gmina przejmie obowiazek gospodarki odpadami czy tez nie, musi byc podparte referendum. Od kilku lat w Polsce sa przeprowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166169#166169"
 Praca staż w skarżyskuPraca staż w skarżysku
piszę z prośbą o informacje gdzie w naszym mieście lub najbliszych okolicach poszukiwani są ludzie do pracy lub na staż ? jestem świeżo po ogólniaku m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165798#165798"
 Jak sko.org popełniło internetowe samobójstwo !! ?
Oświadczenie Oświadczam, iż nie jestem właścicielem ani udziałowcem tego portalu. Nie posiadam praw administratora. Nie wywierałem i nie wywieram na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165773#165773"
 Żydzi w Skrżysku - historia, pozostałości, ciekawe historieŻydzi w Skrżysku - historia, pozostałości, ciekawe historie
Witam wszystkich serdecznie, Jestem studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie piszę pracę nt. historii Żydów na terenie Skarżyska-Kamiennej, z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165763#165763"
 kibice Widzewa
Takie plakaty pojawily sie w kazdej szkole sredniej, gdzie zdawane byly matury: http://img8.imageshack.us/img8/135/plakat1c.jpg Mam nadzieje ze pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165692#165692"
 Pamięci prawdziwych bohaterów
tootik: No tak, sztuką jest dać się zamknąć w obozie koncentracyjnym. Zapomniałam o Waszych wyznacznikach bohaterstwa. A to prawda, droga tootik, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165602#165602"
 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Ponurego
Przed zajęciem stanowiska w tej sprawie warto sprawdzić co sieje bardziej. Maszt oddalony o 150m czy własna komórka w kieszeni lub przy głowie. Ma ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165488#165488"
 Cicha przystan audiofila.
Aby ten watek mial sens oraz aby pozostawic slad bytnosci dla potomnych - post ten bedzie zawieral jakze wazne dla poczatkujacego milosnika dzwieku in...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165354#165354"
 Praca sezonowa NiemcyPraca sezonowa Niemcy
Praca sezonowa przy zbiorze ogórków na flugu w Niemczech w Bawarii. Szczególowe informacje pod adresem e-mail: pracaniemcy09@gmail.com
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164964#164964"
 Lufthansa do luftu, czyli efekty noszenia kapelusza w samoloLufthansa do luftu, czyli efekty noszenia kapelusza w samolo
Wchodząc na pokład samolotu, kłaniającym się w języku germańskim strażnikom z podniesioną głową odpowiedział najładniej jak umiał po polsku: - Dzień ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164896#164896"
 Dukaczewski broni WSI
No i sa postepy! Do wspolprcy z SB/UB/KGB/GRU/ETC/ETC przyznalo sie w zeszlyn roku ilustam (maly odsetek) TW. Chlopaki w IPN, nie popuszczac tym lok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164710#164710"
 Squad Le Parkour w Skarżysku-Kamiennej Occidentaux
zagląda tu jeszcze ktoś? lub zna jakis team w sko co aktualnie skacza (dopiero zaczynam). z grupa razniej ;P gg 5791697 thx za informacje z gory
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164657#164657"
 Dukaczewski broni WSI
A to dopiero nowinka: inwigilowali swego (Steibeck byl pisarzem komunistycznym), bo obawiali sie ze po nieudanej wyzycie w Polszie w '63 r. (zeszlego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164520#164520"
 Sondaże opinii publicznej
To ja bardzo poprosze duchu o zrodla obu ankiet. I tej z "picem na wode" i tej z "ruszeniem". A jesli to dla Ciebie nie problem to poprosze rowniez o ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164493#164493"
 Pamięci prawdziwych bohaterów
bywałem również na spotkaniach żołnierzy AK, Cichociemnymi w latach 70-90x, wprowadzającymi były moje ciotki, żołnierki AK z Powstania Warszawskiego. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164424#164424"
 [Polityka] PIS
Czyli, konkretnie, co? No np. ujawnił tajne informacje osobie niepowołanej, wydał wyrok nim rozpoczął się proces. A tak konkretnie, kto kpił i w sp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164412#164412"
 KREW JEST DAREM ŻYCIA PODZIEL SIĘ NIMKREW JEST DAREM ŻYCIA PODZIEL SIĘ NIM
4 kwietnia 2009 roku w całej Polsce odbędzie się jednoczesna zbiórka krwi dla dzieci. Pomysłodawcą i organizatorem akcji są kluby motocyklowe zrzeszo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164207#164207"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu po ziemi chadzał niejaki Pan Jezus. Głoszenie wiary w samego siebie wspierał licznymi cudami tudzież innymi sztukami które zadziwiał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164123#164123"
 Dokumenty zwiazane z historią Skarżyska
W Gazecie Skarżyskiej nr 2(144) z dn. 08.01-14.01.1997 r. Znalazłem artykuł p. Stanisława Pochcia pt. „Rozmowy o naszym mieście, część 5”....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164086#164086"
 martwy noworodek
Bloki przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach to jedno z miejsc, gdzie policjanci poszukują matki martwego noworodka. Ciało chłopczyka w czwartek zn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164076#164076"
 ZAGINĄŁ PIES !!!! RATUNKU !!!!!!
Zaginął bardzo duży pies mieszaniec. Pies ma 7 lat i jest wielkości bernardyna. Zaginął około tydzien temu tj. 8 marca z posesji na Pogorzałym. Podobn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164071#164071"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Za Onet.pl Nie ucichły echa po doniesieniach "Dziennika" na temat tworzenia się układu towarzysko-biznesowego wokół Waldemara Pawlaka, gdy pojawiły...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164015#164015"
 siłownia
Tak kiedyś tam byłem syf że szkoda gadać ,nie polecam tej siłowni ,sprzęt nadaję się do muzeum na rejów ,siłownia znajduje się w piwnicach ogólnie mów...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164014#164014"
 siłownia
Tak kiedyś tam byłem syf że szkoda gadać ,nie polecam tej siłowni ,sprzęt nadaję się do muzeum na rejów ,siłownia znajduje się w piwnicach ogólnie mów...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164013#164013"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
"Tusk nam zgotuje państwo totalitarne" "Skandal" - tak opozycja ocenia rządowe plany utworzenia superbazy danych o Polakach. "To świadectwo bezra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163853#163853"
 KRONIKA p. Krystyny WojciechowskiejKRONIKA p. Krystyny Wojciechowskiej
3 marca 2009 Prezydent Roman Wojcieszek nagrodził zasłużonego dla miasta "kronikarza" panią Krystynę Wojciechowską. Pani Krystyna Wojciechowska prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163790#163790"
 Zmarł prof. Zbigniew Religa.
Codziennie ktoś umiera. Codziennie komuś jest niemniej przykro niż dziś rodzinie Religi, jego znajomym i pacjentom. W mediach powinna się pojawić info...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163762#163762"
 Czy są tu muszkarze?
Witam Jeśli chodzi o łowienie na muchę w Kamionce to polecam nimfę od cofki aż do tamy po starym młynie. Zwłaszcza gdy woda jest mętna po deszczach (...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163329#163329"
 VECTRA, klient nie ten to inny
Mam informacje, że dekodery HD są również w ofercie w Skarżysku W ofercie moze i sa, ale dekoderow HD nie maja na stanie. Vectra uruchomiła p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163268#163268"
 VECTRA, klient nie ten to inny
Dekodery HD są w ofercie VECTRY, (przynajmniej w Radomiu i Kielcach) od zeszłego roku. Może w Skarżysku czekają, aż minie pierwsza fala chętnych na d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163266#163266"
 VECTRA, klient nie ten to inny
To nie strata czasu. Posiadam informacje że Multimedia wejdzie do naszego miasta, trzeba się jednak liczyć z tym że taka inwestycja nie tylko kosztuje...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163123#163123"
 Czy rozmawiacie o tym w szkołach ?Czy rozmawiacie o tym w szkołach ?
Zachęcam uzytkowników serwisu skarzysko.org do poświęcenia 47 minut na obejrzenie ciekawego moim zdaniem filmu o pieniądzach jako długu. Myślę, że...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162951#162951"
 Odcinek kamiennej powyżej Grzybowej Góry
Ja jestem z koła w Brodach i bardzo zainteresowała mnie ta informacja co do zarybień Kamiennej poniżej tamy w Brodach. To sprawdzone info? Bo nie przy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162778#162778"
 VECTRA, klient nie ten to inny
To nie strata czasu. Posiadam informacje że Multimedia wejdzie do naszego miasta, trzeba się jednak liczyć z tym że taka inwestycja nie tylko kosztuje...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162727#162727"
 Psy do adopcjiSzukamy byłych lub nowych właścicieli.
W sobotnie popołudnie w okolicach Biedronki przy ul.Spółdzielczej (os.Przydworcowe) znaleziono szczeniaczka - małą, kruczo-czarną suczkę. Ma ok. 8 t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162708#162708"
 Olimpiady Specjalne Polska
Informacja przesłana z Igrzysk brzmi: Pierwszy dzień pobytu to już prawdziwa przygoda. Jeszcze trochę oszołomieni po podróży ale pełni ciekawości rusz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162691#162691"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Pytania do Janika: Czy ta synagoga z Szydłowca przetrwała do naszych czasów? Ile było synagog w Skarżysku a ile w Szydłowie? Może to pozwoli ustalić ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162512#162512"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
"Gruszka02, co do do pierwszej połowy twojego posta to się zgodzę, że faktycznie pominięto awans Granatu do III-ligi jako wydarzenie sportowe roku 200...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162488#162488"
 Pluton Egzekucyjny przerwał Ich życie...
Cała zasługa jest Pani Krystyny Wojciechowskiej. To Ona przez lata gromadziła zdjęcia i informacje, docierała do dokumentów i w efekcie powstała Kroni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162381#162381"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Psychofan istnieje tez forum na stronie tam tez podawane sa informacje Pozdrawiam , pewnie info pojawi sie niedlugo :) pzdr ONLY ZKS&RTS
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162278#162278"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Robin. To, że byłeś w Zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim to chwała Ci za to (a raczej chwała Reaganowi, że nie musiał testować w ile godzin znalazł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162110#162110"
 Mamą być...
Jako ojciec 13-latki stwierdzam, że osobiście przeraża mnie fala przemocy i agresji wśród młodzieży. Informacje jakie docierają zewsząd o ustawianych ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161722#161722"
 Mamą być...
No proszę.. i jednak temat nie okazał sie zbyt głęboki :) Fajnie poczytać wypowiedzi rodziców i o tym jak zmagają sie z własnymi pociechami ;) Rozu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161704#161704"
 Dla kogo chcemy dobrze wyglądać? ;)
Otóż wypatrzyłem na Onecie (masny, oszczędź mnie Nie no, sam odwiedzam onet, ale z dużym dystansem podchodzę do umieszczanych tam informacji. Przydaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161588#161588"
 Coś dla ornitologów.
Poza tym dzikie zwierze ma dużą szansę ocalić życie, hodowlane żadnej. Tu sie z Tobą zgadzam siluriusie. Tylko czy takiego niepłochliwego daniela m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161575#161575"
 Zaginał pies! Pomóżcie!Zaginał pies! Pomóżcie!
Dzisiaj przed południem z ul. Odlewniczej (os. Metalowców) zginął 3 letni mału kundelek Kajtek. Nigdy nie oddalał sie poza posesję, więc pewnie jest w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161492#161492"
 Inny punkt widzenia - Buddyzm
Nawet amator-filozof jak ja, wie o gruntownej niezgodności wschodniej mistyki z nauką jakiegokolwiek rodzaju. Jakiś mały przykład??? I nadal ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161348#161348"
 Funkcjonalność portalu
Ponadto przydałoby się usystematyzować te wszystkie okienka. Wprowadzić jakąś dyscyplinę czcionkową, okienkową, kolorową, reklamową. Całość wygląda tr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161119#161119"
 Funkcjonalność portalu
Ja bym zmienił trochę layout. Forum jak forum. Każde bardzo podobne. Jest okej. Ale strona główna jest trochę archaiczna dizajnersko. Acz funkcjonalna...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161117#161117"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
DZięki za te informacje. W lesie na Pogorzałym znam 2 mogiły - jedna przy szlaku w kierunku szpitala i niedaleko źródełka i nadleśnictwa (zachodni sto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161106#161106"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
no dobry pomysł z taką stroną ;) bo faktycznie tu na tym forum ciężko coś znaleźć, przydałoby się miejsce, w którym wszystko byłoby jakoś uporządkowan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160868#160868"
 Psy do adopcjiskradziono yorka
W dniu 4.12.2008 o godzinie 16.39 skradziono spod sklepu Almark na Borze w Skarżysku-Kamiennej ukochanego yorka-miniaturkę. Pies ma czarną, falowaną s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160770#160770"
 Gospodarka głupku !
Za przykladem swego fuhrerka Kaczora Donalda, nasi platformisci forumowi zapomnieli o najwazniejszej dyskusji na tym forum: jak naprawic nasza walaca ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160743#160743"
 Dobrego domu dla szczeniaka szukam:)
szkoda. gdyby jednak zmieniła zdanie to prosze o informację.. do póki by nie dorósł byłby trzymany w domu... a pozniej mialby zawsze świeżo wyścielon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160666#160666"
 Segregacja śmieci
Tak poniekąd dotyczy to segregacji... ale wie ktoś gdzie skupują surowce wtórne? Bo tak się składa, że ja segreguję i od jakiegoś czasu chcę się poz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160654#160654"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
No niestety trochę zaniedbałem temat okolic Skarżyska, ale na swoje usprawiedliwienie dodam,że w miedzyczasie byłem na obchodach 64 rocznicy bitwy Ole...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160570#160570"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Platforma wychodzi do ludzi bronić rządu Partia zobowiązała działaczy do organizacji spotkań z mieszkańcami w każdym z 379 powiatów w Polsce. Mają ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160543#160543"
 PROBLEM Z ERA GSM
oficjalne informacje od era wyladaja tak; padl im nadajnik na wiezowcu kolo biedronki, o ile dobrze pamietam Mickiewicza 16, wczoraj i dzisiaj go nap...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160416#160416"
 O Skarżysku w mediach
CBA tropi we wsi, w szpitalu, w nocy Iwona Hajnosz, Jarosław Sidorowicz, Bogdan Wróblewski Gdy Jadwiga W. dowiedziała się, że w szpitalu MSWiA j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160407#160407"
 Dzikie wysypiska smieci
Wzdłuż ulicy Młodzawy wchodząć płytko w las.. teraz może być problem bo snieg przykrył cały ten syf. Skożystaj z wyszukiwarki forum, topick o dzikich ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160214#160214"
 Związkowiec-pasożyt na zdrowej tkance
że ja zasług związków w przeszłości nie neguję więc sprawa Przemyka jest pudłem z Twojej strony jeżeli używasz go w kontekście obecnej ich roli i deza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160068#160068"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Obywatel Kane Mówi się, że jest to najlepszy film w historii kina. Dla mnie takie klasyfikowanie filmów jest dość sztuczne i nie za bardzo wiadomo, j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159993#159993"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Rok temu mieliśmy już za sobą piękną i słoneczną jesień...ale rok temu przez cały świat przebiegła u nas starannie wyciszana, straszliwa wiadomość: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159795#159795"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Pan Prezydent Lech Wałęsa (jak to przystalo na prostego elektryka, co sam rozumiem b.dobrze bo tez jestem "prosty") ustosunkował się do ewentualnych p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159744#159744"
 Psy do adopcjiSZUKAMY PSA !
Franek to seter irlandzki, który zaginął = zniknął z podwórka dnia 25.10.2008 r. na terenie miasta Szydłowca. Miał na szyi kolczatkę. Pies ma bardzo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159621#159621"
 O Skarżysku w mediach
Grzegorek nie wpływał na program TVP Kielce Zarząd TVP potwierdził informacje "Gazety". Kontrola z centrali publicznej telewizji nie wykazała, że p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159481#159481"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Poprzedni temat traktował o pogrzebach- dzisiejszy poruszy zaś sprawę rzeczy dużo przyjemniejszej dla każdego człowieka a mianowicie Ślubu. Pan Jez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159470#159470"
 Psy do adopcjiZnaleziono setera irlandzkiego !
Poszukujemy właściciela psa rasy seter i przynajmniej w tej chwili nie chodzi o znalezienie nowego domu. Ufamy, że pies się zgubił, że ktoś za nim tęs...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159163#159163"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
Jaki macie pomysł na pracę policji? Spisywanie i kontrole nie pasują... Jak można wyłapywać poszukiwanych ludzi bez legitymowania osób na ulicy, po co...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158785#158785"
 Piłka nożna kobiet - FOTORELACJAPiłka nożna kobiet - FOTORELACJA
Proszono mnie abym napisał, że żeński klub sportowy Granat Skarżysko poszukuje chętne kobiety do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158413#158413"
 Kolejarz Skarżysko co z sezonem 2008/2009 ?????
Ludzie !!!!!! co wy gadacie jakie 3tys ? ? ? czy was przypoadkiem nie pogielo ??!!!!! byl ktos z was w pokoju sedziowskim ???!!!!! jak nie to sie nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158312#158312"
 Fotorelacja
Bardzo dziękuję po raz kolejny wudu_gosc. Byłem przy tym wywiadzie, którego udzielał Radca Ambasady Gruzji Mateuszowi z Echa. Jak powstanie w ciąg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158151#158151"
 PoszukiwanaPoszukiwana
Powitać zainteresowanych :) Poszukuję pewnej osóbki lub kogoś kto ją zna. Jeśli ma ktoś z Szanownych Użytkowników lub Przeglądających ma jakie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158109#158109"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Uczniowie zdążyli się już wygodnie rozeprzeć w szkolnych ławach, chłonąc wiedzę niesioną głosem nauczycieli. Lecz niech dzieciaki nie zapominają że do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158092#158092"
 O Skarżysku w mediach
Powstanie szlak architektury drewnianej Do końca roku wyznakowany zostanie Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej. Znajdzie się na nim ponad 4...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158084#158084"
 uwaga na kieszonkowcow w skarzysku!!!
Janmuz może to ten zadzwoń !!!! Dziś 19.09 znaleziono telefon komórkowy przy ulicy Sokolej w Skarżysku. Informacje pod numerem telefonu 604 825 646...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158020#158020"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pana Jezusa w czasie jego ziemskich wędrówek otaczało wielu ludzi. Część z nich zaproszona na ekskluzywne przyjęcie zwane Ostatnia Wieczerzą dostąpiła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158011#158011"
 [Polityka] Świat
Iran to nieunikniony konflikt zbrojny świata zachodniego z wojującym islamem.Nawet ewentualna wygrana Obamy (oby nie) nie zatrzyma tej konieczności.Ob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157966#157966"
 uwaga na kieszonkowcow w skarzysku!!!
Janmuz może to ten zadzwoń !!!! Dziś 19.09 znaleziono telefon komórkowy przy ulicy Sokolej w Skarżysku. Informacje pod numerem telefonu 604 825 646...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157962#157962"
 Dukaczewski broni WSI
Te wynurzenia ubeckie nie schodza teraz z pierwszych stron gazet! Zmuszony jestem po raz ktorys z rzedu uraczyc wszystkich ta nigdy nie konczaca sie h...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157908#157908"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
“Benedykt uwiódł pokorą wierzących” napisał Onet… „Papież uwiódł Francuzów” napisało Wprost 24… „Pies ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157830#157830"
 Wojna! Olimpiada! "Odwilz" na Bialorusi!
duch: Ameryka i swiat rozbrajaja sie juz od 20 lat. Rosja natomiast, dozbraja sie pelna para Zgoda co do tego. Ale wojna USA-Rosja? Qui bono??? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157779#157779"
 [Polityka] Świat
Zaszczekał oto pisowski aparat, który zawsze musi obrazić intelokutora. Ach te kompleksy...a najnowsze notowania to PO - 55%, PIS - 25%, ale całe to s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157697#157697"
 [Polityka] PIS
Pingwiny na Alasce to miało to samo znaczyć co pingwiny na Madagaskarze, ale skoro ktoś nie łapie sarkazmu to trudno. Winę jednak biorę na siebie, bo ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157624#157624"
 [Polityka] PIS
Czysto teoretycznie : Kwaśniewski się zgodził przez dwie kadencje cisza o tem tajemnica służby specjalne dezinformacja . Kaczyński Prezydent RP przej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157597#157597"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Lato nadal w pełni. Miła, przyjemna atmosfera letnich dni sprawia jednak że Ciemność nie śpi. Oto krótki przegląd najciekawszych dokonań ambasadorów P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157561#157561"
 O Skarżysku w mediachO Skarżysku w mediach
Zakładam nowy temat, w którym zamieszczał będę informacje (i mam nadzieję, że nie tylko ja ;) ) nie dotyczące bezpośrednio naszego miasta, a w któryc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157553#157553"
 Siły Zbrojne.Siły Zbrojne.
Zdecydowałem się założyć zupełnie nowy temat poświęcony sprawom wojskowości i przemianom modernizacyjnym w PSZ. Jak ktoś ma fajne fotki lub inform...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157362#157362"
 do admina i moderatorow
Resik napisał: Podobno ludzie z czasem się zmieniaja jednak ta prawda nie dotyczy Ciebie Na Twojej opinii zależy mi tak samo jak na zeszłorocznym ś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157322#157322"
 Śmierć przed basenem ...
czesc! czy ktos wie jaka jest przyczna śmierci Kamila?? bo w Dami mówili ze wykluczają udział osób trzecich :(:( prosze o informacje...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157206#157206"
 Mafijne miasto
Ciekawy artykuł na Onecie Agent CBŚ zamieszany w serię morderstw "Dziennik": Tajny współpracownik policyjnego Centralnego Biura Śledczego brał udz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157186#157186"
 Bronisław Geremek
Stef pisze: Jeśli wydaje Ci się, że odkrywasz Amerykę i przekazujesz jedynie Tobie wiadome dane i informacje to popełniasz dziecinny błąd. Ależ to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157144#157144"
 Bronisław Geremek
Jeśli wydaje Ci się, że odkrywasz Amerykę i przekazujesz jedynie Tobie wiadome dane i informacje to popełniasz dziecinny błąd. Wyciągnij wnioski ̵...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157142#157142"
 Śmierć przed basenem ...Śmierć przed basenem ...
Witam. Tej nocy przy ulicy Spółdzielczej przed basenem miało miejsce tragiczne zdarzenie - śmierć poniósł 19-letni chłopak. Przyczyną zgonu było p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157132#157132"
 klaster
Minęły prawie dwa miesiące od mojego ostatniego postu z pytaniem o konferencję "klastrową" chcąc skorzystać ze Słońca Regionu. Odpowiedzi na Form brak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156972#156972"
 Wojna! Olimpiada! "Odwilz" na Bialorusi!
Czlowieku! Znow bredzisz? Piszac o "sloncu Peru" czyli Tusku, sugerujesz ze to on w jakis sposob paluszki w tym maczal. :glupek1: Czy mozesz si...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156664#156664"
 Totalna demolkaTotalna demolka
Co się dzieje w tym mieście? Dział "Newsy" został w ostatnich dniach zdominowany przez informacje o zniszczeniach na mieście dokonywanych przez wa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156605#156605"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Esox, ogromnie Cię polubiłem chłopie, więc spuszczam zasłonką w milczeniu no to, co Ty tu wypisujesz, szczególnie na taki oto arcyzabawny, przesłodki ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156597#156597"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Te informacje są w gazetach, no ale pewnie uważasz, że skoro nie w "Naszym Dzienniku" to się nie liczy. A Financial Times to moze sie tez nie licz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156568#156568"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
itd, itp. i inne brednie, którymi karmią was wasi treserzy. Poly czy ty kurka nigdy nie zrozumiesz, że tylko ty masz treserów? Mnie nikt propagandą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156529#156529"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Ponoć uaktywnili się poszukiwacze śladów czarnego bociana (ostatni raz widziany u nas w latach 50-ych ubiegłego wieku) a to nie wróży zbyt dobrze w sp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156487#156487"
 Niebieska Karta Przemoc w RodzinieNiebieska Karta Przemoc w Rodzinie
Czy ktos wie cos wiecej na temat Niebieskiej Karty?? Na necie sa informacje, ale nie ma nic z terenu Skarzyska. Czy to prawda, ze zglaszajacy przemoc ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156350#156350"
 [Polityka] Platforma ObywatelskaTajna instrukcja PO: Przejąć internet!
No i obaczta chlopaki, mamy tu afere, jak za najlepszych przed-rywinowskich czasow. Ciekaw jestem czy tuskisci (tzn. Esox, radnan i inni, jak Robin) ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156221#156221"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
"Największy Polak XX wieku" Zgadnicie chlopaki kto o kim tak bajdurzy? http://wiadomosci.onet.pl/3730825,relacjetv.html http://wiadomosci.o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156074#156074"
 Kolejarz Skarżysko co z sezonem 2008/2009 ?????
Masz racje Willy . A tak na serio prezes,trener, poj. stadionu i strona internetowa , zna ktoś takie informacje z góry thx. nie ma takich inf...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156056#156056"
 Kolejarz Skarżysko co z sezonem 2008/2009 ?????
Masz racje Willy :lol: . A tak na serio prezes,trener, poj. stadionu i strona internetowa , zna ktoś takie informacje z góry thx.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156052#156052"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odsłonięto obelisk poświęcony Janowi Witwickiemu. Stefan, zamieść proszę zdjęcie. Z oka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155383#155383"
 WYNIKI MATUR W SKARŻYSKU
Wszystkie informacje o maturach w naszym powiecie umieściło Echo Dnia. Za nim poszło sko24, które na portalu opublikowało także wykresy obrazujące ilo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155346#155346"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Czyli co, sezon ujęty w tytule zakończony, przygotowania do nowego zaczęte, wszelkie uwagi, zapytania, informacje można zgłaszać w nowym wątku dot. se...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155313#155313"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Najwyższy czas już myśleć o nowym sezonie.Dlatego proszę wszystkie sprawy związane z klubem czyli transfery, sparingi, treningi i informacje o nowym s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155303#155303"
 NiedomaganiaNiedomagania
Zbieram informacje na temat niedomagań w transporcie kołowym w skarżysku , wam jako mieszkańcom na pewno łatwiej będzie to ocenić.Proszę o pomoc!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155226#155226"
 VI urodziny strony
Wszelkie informacje dotyczace zlotu urodzinowego jak zwykle pojawia sie na Portalu oraz jako newsletter na Waszych mailach - spokojnie nikt raczej ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155199#155199"
 Dukaczewski broni WSI
..esbecy sa naprawde wsrod nas i chowaja sie za kazdym weglem. Osoba po drugiej stronie cyberautostrady, niezaleznie czy pisze z Polski czy tez z Bial...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155074#155074"
 kibice Widzewa
Sprzedam koszulkę Widzewa Łódź FC Skarżysko firmy Fruit of the Loom (bardzo dobra jakość). Koszulka jest nowa nie używana wcale (miałem dwie). Rozmiar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155016#155016"
 Miller-Kowal ginekolog - położnikRe: Miller-Kowal ginekolog - położnik
Jesli szukasz ginekologa w Skarzysku-Kamiennej to upewnij sie ze to NIE JEST MILLER-KOWAL BOŻENA!! Przez cala ciąże ściągala ode mnie pieniądze i mó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154754#154754"
 Bolek kasa i pachołek
Skoro nie masz o czymś pojecia, to po co o tym klikasz ?. Ja strategicznie nie piszę na forum o wielu rzeczach. Baardzo wielu. I są to informacje pew...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154671#154671"
 [Polityka] PIS
Poloneza czas zacząć... Ponieważ już w jakiejś mierze swoje zdanie o ataku na Lecha Wałęsę wyraziłem tutaj "Widmo Bolka powraca, oraz to, że to Kaczy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154515#154515"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
...pierwszy mecz napewno gramy u siebie,prawdopodobnie w tą sobote,a rewanz we wtorek.... Dobrze by bylo podac termin konkretny a nie prawdopodobn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154468#154468"
 BANKI!!!!
Niech Ci to wytłumaczy dyrekcja banku a nie ja. Dla mnie to też nie ma sensu, ale zamiast bić pianę tak jak Ty trzeba trochę poczytać i dowiedzieć się...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154374#154374"
 Krzyże i kapliczki przydrożneKrzyże i kapliczki przydrożne
Kapliczki są nieodłącznym elementem naszego krajobrazu, ozdobą pejzażu i świadkami minionej historii ludu i ziemi. Fundatorami kapliczek były os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154243#154243"
 35 lecie SOSW nr 2
taaa impreza naprawde rewelacyjna kto nie był niech żałuje nie tylko pysznego jedzonka ale głównie wspaniałych wystepów podopiecznych ośrodka :) Info...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153695#153695"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Cytat ze Stefana: "Trudno mi sobie wyobrazić, że Starostwo zagubiło tablicę... Proszę o informacje na PW oraz zdjęcie, jakim dysponujesz. Ewentual...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153626#153626"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
>...(tablicę) zagubił poprzedni właściciel czyli Starostwo Powiatowe. >...Niestety "szacunek" naszych władz do przeszłości jest ogólnie znany....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153621#153621"
 relacja live
Relacja będzie. Z powodów technicznych nie będzie to jednak relacja jak dotychczas tzn. minuta po minucie, tylko informacje z przebiegu spotkania co j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153590#153590"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Tak jest, dysponuję pełnym zestawieniem pomników, tablic pamiątkowych, miejsc upamiętnień (w tym i mogiły "leśne"). Problem w tym, że dysponuję nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153584#153584"
 Uwaga na ceny w Carrefourze przy ul.Piłsudskiego
Troche prawniczej paplaniny: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153137#153137"
 [Polityka] PIS
Bardzo przepraszam, ale zacytowałem cały tekst jaki był dostępny w czasie kiedy pisałem posta. To chyba naturalne, że temat ewoluuje i jest przeredago...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153115#153115"
 [Polityka] PIS
Sprawa jest na tyle poważna, że warto przytoczyć cała informacje z Dziennika aby dać pełny obraz. Wybiórcze traktowanie tekstów przez Ciebie jest ju...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153109#153109"
 [Polityka] PIS
No i gruchnęło to o czym cichaczem mówiło się od dawna. Wreszcie - powiedziałbym, bo teraz jest większe prawdopodobieństwo, że jeśli to była prawda, t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153089#153089"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Rząd durniów przeszedł do historii, ale jeszcze trochę innych durniów zostało, gdzie indziej... 40 sekund i po robocie! Tylko tyle potrzebował hake...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153031#153031"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
i jak DDD nadal twierdzisz ze to byla zla decyzja? co powiesz na te kilkanascie osob w zolto czerwonych kominiarkach? i naszych chlopcow w szalikach G...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152990#152990"
 ALDI w Skarżysku?
Co ciekawe, z Polski zamierza wycofać sie Lidl. Potencjalnym, i w sumie logicznym, zainteresowanym nabywcą jego sklepów jest Aldi. Czy to potwierdzon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152952#152952"
 klaster
I coż tu dodać do stwierdzenia Karateki:Agroturystyka, czy szerzej turystyka wiejska może być źródłem dochodu i rozwoju regionu ? Może. Ale z kim roz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152856#152856"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
3 osoby chętne na wyjazd na mecz Wisła Sandomierz - Granat Skarżysko pilnie poszukiwane! :) Koszt około 25 zł. Dodatkowe informacje - tel. 517444936
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152657#152657"
 klaster
Zgadzam się, że reklama jest częścią problemu udziału turystyki w rozwoju regionu i również częścią świadczeń dla turystów. W naszej dyskusji (szkod...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152540#152540"
 [Polityka] Świat
"Spisek World Trade Center. Blisko 7 lat po zamachach z 11 września aż 46 procent Amerykanów nie wierzy w wersję wypadków podawaną przez rząd. Nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152533#152533"
 Zabójcy na naszych drogach
Jaaaasne.... wynajduj takie informacje, wrzucaj tutaj na forum i ciesz się świadomością, że "poprawiasz sytuację"... Widzę, że wg niektórych forumo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152531#152531"
 Zabójcy na naszych drogach
wynajduj takie informacje, wrzucaj tutaj na forum i ciesz się świadomością, że "poprawiasz sytuację"... Wyobraź sobie,że jestem przekonany o tym.Ciek...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152521#152521"
 Zabójcy na naszych drogach
Kolejny przykład obrazujący zdziczenie i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności.Niestety tylko bardzo wysokie kary i nagłaśnianie spraw mogą chyba popra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152519#152519"
 klaster
Willy - serdeczne dzięki za adres, ale chyba nie jesteś rzecznikiem prasowym Klastra? Natychmiast przejrzałem. Strona ładna, ale liczę i na inne info...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152459#152459"
 praca na terenach Z1praca na terenach Z1
Witam Szukam pracy, Na terenach Mesko Z1 powstało dużo nowych firm, czy moze ktos ma jakies informacje na ten temat a może ktos wie czy potrzebu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152443#152443"
 Przekręty w sporcie
Oto całość wywiadu z Arkadiuszem Bilskim, którego część jest w informacjach sportowych. Z Arkadiuszem Bilskim, byłym piłkarzem i asystentem trene...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152402#152402"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
No i wreszcie nadchodzą te upragnione (...) zmiany w "geografii powyborczej" Chciałbym poznać Twoje zdanie o tej lokalnej geografii z wiosny 2006 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152332#152332"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
No i wreszcie nadchodzą te upragnione (...) zmiany w "geografii powyborczej" Chciałbym poznać Twoje zdanie o tej lokalnej geografii z wiosny 2006 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152313#152313"
 Iwiligacja panstwa w konta Polakow...Iwiligacja panstwa w konta Polakow...
Rząd dał zgodę na prześwietlanie kont Polaków Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa bankowego, która pozwala organom ścigania na wgląd w konta banko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152274#152274"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Trener Ludwinek zwolniony!!!!!! czesc piłkarzy zawieszonych!!!! pytanie co dalej? janusz wojcik? Skąd posiadasz takie informacje ??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152211#152211"
 TZN-dołączcie do nas!!
Witam ponownie...pisze aby przypomnieć, że Techniczne Zakłady Naukowe rozpoczęły nabór na nowy rok szkolny 2008/2009. Nowy rok szkolny zapowiada sie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152174#152174"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Skupmy się na razie na tym co najważniejsze,a tu kolejne dobre informacje :D Orlicz przegrywa dzisiaj w Rudkach 2:0 i jeśli jutro ogramy Neptuna odsko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151901#151901"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Zawodnicy i działacze Korony znają negatywne nastawienie części zawodników i kibiców Granatu. W Kielcach są zainteresowani tym meczem - jak słyszałem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151889#151889"
 Komunistyczni mordercyKomunistyczni mordercy
Ideologia komunistyczna,która jest przyczyną największych tragedii w dziejach ludzkości ,która była przyczyną setek milionów ofiar na swoim szlaku hań...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151776#151776"
 Tralki balkonowe PCVTralki balkonowe PCV
Nie wiem czy mogę na tym forum pisać a raczej prosze o informacje kto w skarżysku lub okolicach wykonuje tralki balkonowe z plastiku ,wyglądają jak be...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151739#151739"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Rzeczywiście koniec rządu durniów, szkodników, ludzi małych, zakompleksionych, zamkniętych na świat, skłócających kraj ze wszystkimi sąsiadami i państ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151399#151399"
 55 rocznica smierci STALINA
Wiedzma mnie tu wczesniej ganila o to, ze wyciagam jakies bajeczki z lamusa historii. Ale jaka wszyscy wiemy, ta guslarka mnie od poczatku nie chce ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151290#151290"
 sala weselna w skarzysku....
Na stronie www.najlepszewesele.pl znalazłem ciekawe informacje dotyczące ślubu, wesela i wszystkiego co potrzebne. W dodatku z naszego regionu. Może ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151266#151266"
 55 rocznica smierci STALINA
Duchu ...."wujek józek" phi nie to miejsce nie ten czas nie ten system nie te pokolenia... Czy naprawde chcesz sie ze mna spierac ze duchSTALINA n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151032#151032"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
ponoc w lipcu sie rozkreci w skarzysku pod wzgledem imprez hh a takze na jesieni (moze wczesniej)powstanie studio do robienia rapow w sko. informacje ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150879#150879"
 [Polityka] PIS
No i w Sejmie jest pozamiatane. Wczoraj wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy, w tym jedna szczególna, ale o niej później. Ponieważ chciałbym aby Nemo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150552#150552"
 [Polityka] PIS
A nie słyszałeś, że Ziobro ma ochotę na odebranie Jarosławowi przywództwa, po wyborach prezydenckich w 2010 roku ?. Ja już z kilku źródeł dostałem tak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150395#150395"
 Czyżby jednak korupter?
A dlaczego tylko do 2-ej ligi, kupowali w 3-ciej to spuścić ich do 4-ej.Zobaczymy ilu pseudo-podkieleckich fanatyków zostanie.Pokrzywdzeni są kibice, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150374#150374"
 [Polityka] PIS
Wyborcza zachowała się bardzo roztropnie zamazując twarze tych baranów i nie podając ich nazwisk. Przecież ktoś im te informacje sprzedał, bo nie mają...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150356#150356"
 Zbojkotować Olimpiadę? Tak czy Nie?
W pełni zgadzam się z wypowiedzią randana.... wszyscy doskonale wiedzieli co się dzieje w Chinach w momencie kiedy przyznawali temu krajowi Olimpiadę....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150346#150346"
 Tereny pod inwestycje w Skarzysku
No to chyba na stronie internetowej Urzedu miasta :/ ale jaka tam stronka nie pamietam wpisz w wyszukiwarce . I tam napewno sa jakies informacje.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150252#150252"
 Tereny pod inwestycje w SkarzyskuTereny pod inwestycje w Skarzysku
Witam, jak w temacie. Pytanie, skąd mógłbym w formie oczywiście internetowej dostać informacje o wolnych, gotowych pod inwestycje terenach w Skarżysku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150250#150250"
 Legendarna strzelanina. PAMIĘTACIE?
Kolega Peter zna dobrze tą sprawę ale tylko z gazet które pisały każda co innego.Tak się niestety składa że ja osobiście brałem w tym zajściu udział.Z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149776#149776"
 do admina i moderatorow
ponownie sie pytam: kto obecnie jest moderatorem na forum? A nie możesz sobie sam zobaczyć? :P W ramce u góry wybierz "Grupy". Następnie w "Grupy bez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149738#149738"
 do admina i moderatorow
ponownie sie pytam: kto obecnie jest moderatorem na forum? A nie możesz sobie sam zobaczyć? :P W ramce u góry wybierz "Grupy". Następnie w "Grupy bez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149728#149728"
 Komu przekażesz 1% podatku?
Aby wspomóc działalność Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie wystarczy w odpowiednie rubryki PIT wpisać nazwę naszego sto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149679#149679"
 8 Marzec
To, co feministki robią, to jeszcze pół biedy, zdaniem Autora dużo gorsze jest to, czego nie robią: "Gdyby większość polskich pań miała poglądy swoi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149676#149676"
 8 Marzec
A jednak kogoś obchodzi, userze radnan. Tym kimś jest Autor felietonów w "Tygodniku Skarżyskim". Z okazji Dnia Kobiet wylał on na papier wszystkie żal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149657#149657"
 Komu przekażesz 1% podatku?
A i w Skarżysku jest napewno więcej OPP Taką organizacją jest także Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, którego Oddział Regionalny Świętokrzy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149359#149359"
 Komu przekażesz 1% podatku?
Można wpłacić pieniążki z 1 % bezpośrednio na "Czarną Jedynkę". Poniżej podaje jak to zrobić: Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149349#149349"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Choć Orkan jeszcze daje o sobie znać za oknem to jednak ludzie prawego serca, czystych myśli i prostodusznego przywiązania do Światłości, nie ulękli s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149347#149347"
 Komu przekażesz 1% podatku?
Podatnik w skladanym przez siebie zeznaniu podatkowym moze podac dodatkowe informacje, które w jego ocenie moga miec wplyw na rozdysponowanie przez or...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149343#149343"
 Komu przekażesz 1% podatku?
Pasiu ZHR i ZHP są organizacjami pożytku publicznego i można na nie oddać swój 1 % podatku. No tak ale mówisz tu chyba ogólnie o ZHR i ZHP a nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149341#149341"
 Likwidacja 3 szkół
Drodzy forumowicze! Wczoraj na forum zamieściłam pewne informacje, które dziś zostały przeze mnie usunięte. Przyczyną tego jest fakt, iż pisząc moje w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149153#149153"
 Likwidacja 3 szkół
gwoli scislosci piarej kolumnie sie nie udalo :-D Agnieszko wydaje ci sie ze trzeba pracowac w jakiejs szkole zeby miec swierze informacje? ludzie n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148892#148892"
 ZAGINIONY SPRZĘT MUZYCZNY!!!ZAGINIONY SPRZĘT MUZYCZNY!!!
Witam wszystkich forumomwiczów. W z piątku na sobotę 22/23 lutego pomiędzy 0:00 a 1:00 w nocy z tyłów Muzycznego Klubu Semafor zginęła torba mojego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148862#148862"
 ZAGINIONY SPRZĘT MUZYCZNY!!!ZAGINIONY SPRZĘT MUZYCZNY!!!
Witam wszystkich forumomwiczów. W z piątku na sobotę 22/23 lutego pomiędzy 0:00 a 1:00 w nocy z tyłów Muzycznego Klubu Semafor zginęła torba mojego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148860#148860"
 [Polityka] PIS
Achtung, achtung - krzyczy Antoni Macierewicz i obwieszcza, że oto w posiadanie tajemnej wiedzy na temat służb specjalnych wszedł podmiot zagraniczny....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148806#148806"
 [Polityka] PIS
Ja podaję zawsze sprawdzone informacje :) To jest chyba odpowiedź Kamińskiego na ostatni sondaż... http://img225.imageshack.us/img225/8011/son...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148695#148695"
 [Polityka] PIS
Czy można zostać Jamesem Bondem w 17 dni? W Służbie Kontrwywiadu Wojskowego kierowanej przez Antoniego Macierewicza tyle trwał kurs na pierwszy stopie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148567#148567"
 Monitor LCD
dziekuje,kolego za informacje.Kupilem komputer na ebay z karta 1GB GEFORE 8500GT SUPER SLI PCIE PCI-E PCI EXPRESS 1gb, mam nadzieje ,ze na tamtym kom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148558#148558"
 Gospodarka głupku !
Duchu pokaż i opisz Czy chcesz cos z literatury polskiej, a czy angiejskiej? Po polsku nie ma na ten temat zbyt wiele, za wyjatkiem notatki w FT ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148403#148403"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Pożyteczni idioci z PiS wykonali dobrą robotę z inspiracji GRU!!! Polscy patrioci z WSI byli bardzo niebezpieczni dla rosyjskich służb specjalnych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148277#148277"
 Atak na Nangar Khel w AfganistanieAtak na Nangar Khel w Afganistanie
- To hańba systemu sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, że najlepszych żołnierzy traktuje się w ten sposób - powiedział w sądzie dziennikarzom W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148226#148226"
 Dziwne, ciekawe, szokujace organizmy i twory przyrody.
Z "niewielkim" ;) poślizgiem o wystepowaniu okratka poinformowała również Gazeta Wyborcza Grzyb z Antypodów rośnie w naszych lasach. Przyrodnicz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148176#148176"
 Likwidacja 3 szkół
Po pierwsze to jaką rozmowę masz na myśli, bo jak na razie to na moje pytania czy stwierdzenia nikt nie odpowiedział, umknęły uwadze czy były nie wygo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148114#148114"
 Likwidacja 3 szkół
Agnieszko80 ja mam dosyc, obudz sie do jasnej cholery dziewczyno!!! Czy teraz to jest wszystko nasza wina??!! Prosilem cie o informacje ktore mialy m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148108#148108"
 Likwidacja 3 szkół
Jakie to wzruszające że stoisz na straży prawdy... prawda, że tak? :-D tylko Twoja prawda to obciążanie TZN, a ja posiadam wiarygodne informa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147983#147983"
 Likwidacja 3 szkół
Wiem o czym była mowa na spotkaniu i powołuję się na to co słyszałam. Podkreślam tylko, że propozycja połączenia Kolejówki i TZn-u nie była mi znana w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147979#147979"
 Likwidacja 3 szkół
To ty tak uważasz....i do wyrażania opinii masz pełne prawo samo spotkanie w Ekonomiku ujawnilo ze kondycja twojej szkoly jest naprawde oplakana. Gd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147973#147973"
 Likwidacja 3 szkół
To chyba tylko dobrze o mnie świadczy Dementuję plotki i niewiarygodne informacje... Jakie to wzruszające że stoisz na straży prawdy... tylko Twoja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147952#147952"
 Likwidacja 3 szkół
Widzę Poleno, że zadajesz sobie wiele trudu w odnajdywaniu informacji... To chyba tylko dobrze o mnie świadczy :-D Dementuję plotki i niewiarygodne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147950#147950"
 Clueless in Seattle and Skarzysko-Shire
Tak, tak, jeszcze aby nawiązać w jakikolwiek sposób do Seattle, to ja chciałem dodać, że 17.07.1977 roku wielki 3,5 godzinny koncert w tym mieście dał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147807#147807"
 Likwidacja 3 szkół
...Pasiu powiedziales ze rozpoczales nauke w TZN-ie w 1992 roku. Jesli tak to skonczyles pewno gdzies kolo 1996. :o Polecam przyspieszony kurs mate...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147626#147626"
 Likwidacja 3 szkół
Jak widzę w dyskusji nic się nie zmieniło, nadal są argumenty i same kontry nic obiektywizmu, a mało to jeszcze wielkie emocje. Wszyscy mogą podzieli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147602#147602"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Dobre wiadomości niemal z ostatniej chwili, no i raczej pewne. Potwierdziły się informacje, że bracia Wijasowie będą grali na wiosnę w Granacie, podo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147590#147590"
 Likwidacja 3 szkół
Agnieszko widzę, że jesteś neutralna a bynajmniej starasz się. Masz rację, że nie wiadomo której szkole jest bliżej likwidacji, że każda musi się czuć...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147535#147535"
 Czekając na luty
Powiedzcie mi Panowie Pstrągarze jeszcze tylko czy odcinek od mostu przy komisariacie policji do ujścia kamionki do zalewu jest rybny i jakie na tym o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147466#147466"
 Katastrofa CASA C-295 w Mirosławcu.
Te kłótnie i spory są żenujące Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Roman Polko, uważa, że szef MON powinien był bezpośrednio poi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147358#147358"
 Gospodarka głupku !
W kontekscie walenia sie warszawskiej gieldy po wyborach, gazety nic nie wspominaly o amerykanskim krachu NYSE spowodowanym nieregularnym finansowan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147345#147345"
 Likwidacja 3 szkół
A co to za dyrdymały?! Jak z podręcznika dla dobrego wychowawcy Nie jak z podręcznika tylko z własnego doświadczenia, a jeśli informacje zawarte w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147131#147131"
 [Polityka] PIS
Jeszcze jeden przyklad radnan, zes ty oplacany spinmajster peowcow tak jak dabl-ou-dziesiaty! Juz wstep do rozmowy jest zenujacy i pokazuje ze Tusk p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146928#146928"
 Kpiny z pracowników Oświaty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Proszę o uczciwą odpowiedź.Na 365 dni w roku ile miałaś wolnych odliczając urlop.W/g mnie jakieś 40-50.To są dni za które pobierałaś wynagrodzenie a n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146813#146813"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Moje stanowisko w sprawie tarczy jest ogólnie znane - powiedział Fico, dziękując Tuskowi za informacje, których - jak zaznaczył - "wysłuchał z szacunk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146783#146783"
 Nasza-klasa.plRe: Nasza-klasa.pl
Goraco polecam strone http://nasza-klasa.pl Ciekawa inicjatywa, swietna zabawa, mozna znalezc znajomych sprzed lat. To wszystko prawda.Jest tylko m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146741#146741"
 Likwidacja 3 szkółLikwidacja TZN ?!?!?!
Witam! Doszły mnie słuchy o planowanej likwidacji TZN-u... Co prawda pojawiła się o tym informacja w innym temacie ale wydaje mi się, że sprawa zas...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146563#146563"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Jeżeli dziesiątki to bloków a nie osiedli. O tym, że trasa planowana jest w tym miejscu było wiadomo od lat 60-tych XXw. Informacja ta nie była tajna,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146489#146489"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
i tutaj się mylisz, widać za dużo zielska spożywasz skoro o nim piszesz. O Puławskiej Bis wystarczy poczytać. Przy trasie Puławska BIS pracują 2 fir...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146395#146395"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Na szczęście się mylisz : artykuł z maja tego roku z Echa Dnia : ...... Kolejny ważny dla Radomia odcinek trasy to zachodnia obwodnica miasta. Obec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146354#146354"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Ja się dziwię skąd masz takie informacje. S7 nie będzie biegła przez Radom ponieważ będzie budowana obwodnica Radomia, która będzie się zaczynała koło...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146323#146323"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Ja się dziwię skąd masz takie informacje. S7 nie będzie biegła przez Radom ponieważ będzie budowana obwodnica Radomia, która będzie się zaczynała koło...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146317#146317"
 lodowisko ?
Wyciągam temat z ubiegłego roku żeby zadać tytułowe pytanie.;) Dziś Radio Kielce podało informacje o lodowiskach w Kielcach,Sandomierzu,Starachowicach...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146249#146249"
 Pytania do władz miasta????
Będąć w jakimś urzędzie jestem miły ale wszystko ma swoje granice, jeśli urzędnik zmiesza cię z błotem,ty go zmieszaj z gó...m... A mi zdaje się, że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146217#146217"
 VII edycja Powiatowych Dębów
I wracając do tematu to ma ktoś jakieś świeże informacje o "Powiatowych Dębach"? Słyszałam,że rozdane. :-D Tegoroczni nagrodzeni to: Krzysztof Dług...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146153#146153"
 Pytania do władz miasta????
Skoro dla Ciebie 31 grudnia to taki zwykły dzień na wymianę dowodu to dlaczego ma takim nie być dla urzędu i ma on wydawać dodatkowe pieniądze podatni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146105#146105"
 Najlepszy zarządzający Wspólnotami mieszkaniowymi w Sk-ku
Dziękuję wszystkim za przekazane informacje a mam jeszcze jedno zapytanie:co sądzicie o firmie Murbet która też zarządza w Sk-ku wspólnotami mieszkani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145950#145950"
 Ucieczka z aresztu.
Identyfikacja z firmą identyfikacją.. ot po prostu podałeś informację niedokładaną wiec wnikałem głębiej bo jak pisałem nadleśnictw w okolicy Ci dosta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145879#145879"
 Halowa liga firm
Zainteresowanym ligą polecam http://www.shlf.110mb.com/ , tam wszystkie informacje na bieżąco.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145806#145806"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Decyzji sie dokona nie przez referendum, bo jopkom jak my na tym forum sekretow narodowych sie nie wyjawnia. Mów za siebie..... Ano to jest tak au...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145657#145657"
 Ucieczka z aresztu.
Wozy terenowe z nadleśnictwa muszą ich na przykład wozić po lasach, A pierwsze słyszę, by wozy terenowe nadleśnictwa ich woziły... może konkretniej p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145545#145545"
 Otwarte Fundusze Emerytalne
Ja jestem w Axa. Jak sie zapisywalam, to tak sie nie nazywal - ale byl nisko wyceniony i wtedy gromadzili nowa ekipe zarzadzajacych. Wiec stalo sie. T...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145489#145489"
 Otwarte Fundusze Emerytalne
Zgadzam sie z radnanem. Nikt nie zagwarantuje, ze pozyjesz iles tam latek! Myslenie o przyszlosci jest piekna cecha homo sapiensa. Tylko te cale fundu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145405#145405"
 Czy Polsce potrzebne jest rozliczanie przeszłości?
korupcja, degeneracja spoleczenstwa, mafia pruszkowska, mafia skarzyska itd. Mozna sobie wyobrazic co wiecej nam niedaleka przyszlosc przyniesie. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145397#145397"
 Czy Polsce potrzebne jest rozliczanie przeszłości?Czy Polsce potrzebne jest rozliczanie przeszłości?
Okres PRL to prawie pięćdziesiąt lat historii Polski. Najnowszej historii, której uczestnikami są ciągle żyjący ludzie. Właśnie fakt, iż ludzie egzyst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145181#145181"
 [Polityka] Obraz powyborczy
Polymer co Ty powiesz jeśli potwierdziłyby się informacje, że Sawicka została "odwrócona", by załatwić kierownictwo PO, ale jej się to nie udało. Je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144974#144974"
 Witos na sko.org i jego problemy egzystencjonalne
C-C: Że niby ja mam antypisowskie poglądy? A skąd Ty masz takie informacje? Z każdego Twojego posta. C-C: moje poglądy są ZDROWOROZSĄDKOWE ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144945#144945"
 Witos na sko.org i jego problemy egzystencjonalne
Corvus: Chodzi chyba raczej o grupę delikwentów notorycznie szukających dowartościowania swojego ego, w przekręcaniu nicków kilku osób na forum a...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144938#144938"
 [Polityka] PIS
Kaczyńskiemu przysługuje ochrona BOR-u do maja. Zaczynają pojawiać się informacje, iż może mieć przedłużoną ochronę z racji podobieństwa do prezydenta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144924#144924"
 Nowy rozkład jazdy PKP
Tu jest cały projekt rozkładu PKP na 2008r.: Dla "ósemki" jest tabela 110... :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144818#144818"
 VII edycja Powiatowych Dębów
I wracając do tematu to ma ktoś jakieś świeże informacje o "Powiatowych Dębach"? No skoro na stronie Powiatu nie ma... http://www.skarzysko.powia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144740#144740"
 VII edycja Powiatowych Dębów
wiem, że nie należy pisać kolejnego posta pod swoim wysłanym postem ale mam tylko jedno konto na sko.org i nie widze innego sposobu aby wywindować tem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144737#144737"
 VII edycja Powiatowych Dębów
wiem, że nie należy pisać kolejnego posta pod swoim wysłanym postem ale mam tylko jedno konto na sko.org i nie widze innego sposobu aby wywindować tem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144733#144733"
 Z historii Fabryki Amunicji w Skarżysku
może to być istotnie oznakowanie produkcyjnej partii amunicji, przytwierdzane za pomocą dwóch gwoździków do drewnianej skrzynki jak sugeruje to Janik ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144690#144690"
 Z historii Fabryki Amunicji w Skarżysku
Janik pytał się o forum na stronie Muzeum i tam zainteresowanie piszących jest znikome. Natomiast na stronie MOB są wszystkie potrzebne dla turysty i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144510#144510"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
Czy ktoś wie coś więcej o dzisiejszym wypadku???? Podobno poszkodowani mieszkańcy Skarżyska to nauczyciele jadący na wycieczkę do Zakopanego. :-( Dw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144489#144489"
 sala weselna w skarzysku....
Witam, czy ktos z Was moze był lub słyszał cos na temat organizacji wesel w Hotelu Paradiso w Suchedniowei? Potrzebuje informacji na temat obsługi kel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144481#144481"
 sala weselna w skarzysku....
Witam, czy ktos z Was moze był lub słyszał cos na temat organizacji wesel w Hotelu Paradiso w Suchedniowei? Potrzebuje informacji na temat obsługi kel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144313#144313"
 [Polityka] Obraz powyborczy
Zaobserwujcie koledzy: Stiopa i JKM Robin X, dwoch strange bedfellows 1. Widzę, że angielskiego trochę liznąłeś .... No dobrze, wiec zrob na mnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144297#144297"
 Nasza reprezentacja w Sejmie i Senacie RP
Są kolejne informacje dotyczące jednego z naszych przedstawicieli w Parlamencie. Świętokrzyski poseł Platformy Obywatelskiej - Krzysztof Grzegorek - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144222#144222"
 Internet z Netii.Internet z Netii.
Zastanawiam się nad założeniem internetu z umową na 12 miesięcy..ale w cennik z "TPsy" mnie rozłożył na łopatki :) Sąsiad podpowiedział Netię...ale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143909#143909"
 Lokomotywownia. Niedokończona budowa z II Wojny Światowej
Jeśli ktoś posiadałby jakieś informacje dotyczące tej inwestycji i chciałby się nimi podzielić - będę wdzięczny. Często bywałem w tych miejscach. :...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143721#143721"
 Instytut Piotra SzreniawskiegoInstytut Piotra Szreniawskiego
drodzy forumowicze, ośmielam się założyć na forum Skarżyska-Kamiennej temat, gdzie chciałbym zamieszczać informacje o moich projektach z dziedzin t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143654#143654"
 [Polityka] PIS
Jaki przyszły premier, tacy przyszli ministrowie... Miał być rząd "niezależnych fachowców" a będzie rząd koleżków z KLD i byłych SBków... A nie, prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143514#143514"
 zaginął syberian huskyzaginął syberian husky
W dniu 23.10.2007r na osiedlu KSIĄŻĘCYM zaginął pies rasy SYBERIAN HUSKI wabi sie “CWANIAK”. Pies w czasie ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143457#143457"
 Przygody Van Helsinga
Przed Wami 3 część "Przygód Van Helsinga". Pozdrawia Świstak (swistak_zjadl_sreberka@wp.pl) ----------------------------------------------------...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143411#143411"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
[quote="piter15"][quote]Ta druga wersja jest prawdziwa. Awans uzyskuje 5 drużyn, które zajmą miejsca 2-6 w IV lidze. No i ew. zwycięzca ligi, bo ten w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143377#143377"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Ta druga wersja jest prawdziwa. Awans uzyskuje 5 drużyn, które zajmą miejsca 2-6 w IV lidze. No i ew. zwycięzca ligi, bo ten wpierw zagra baraż o nową...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143337#143337"
 Skandal w spółdzielni mieszkaniowej
Na klatkach zawsze jest zamieszczana kartka z informacją o kolejnym zebraniu członków. Jeżeli mieszkańców to nie interesuj to ich strata. A zysk sz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143135#143135"
 VII edycja Powiatowych Dębów
Proponuję zatem przedyskutować sprawę na forum i skłonić do formalnego zgłoszenia wniosku osoby uprawnone regulaminem a mianowicie: Przewodniczący Rad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143098#143098"
 Drgnęło...(!?)Drgnęło...(!?)
Opuściwszy domowe pielesze, kinia powzięła pewne informacje, którymi chętnie się podzieli. Prezydent finansuje wydawnictwo o faktach historyczno-przy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143065#143065"
 Pomóżmy Happysad
Też zagłosowałam! dzięki za informacje bo nie miałam pojęcia o takim plebistycie (nie słucham radia) a Happysad bardzo lubię. Fajne chłopaki fajna muz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142985#142985"
 Rada Osiedla Dolna Kamienna I
Informujemy mieszkańców dzielnicy Dolna Kamienna że w dniach 24-25 października br. na terenie osiedla Dolna Kamienna I zostanie przeprowadzona nieodp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142843#142843"
 ET22-001 nadal w Skarzysku ?
stoi w elektrowozowni na Podemłynku Ta lokomotywownia jeżeli już nazywa się Skarżysko Północne... :) A z kiedy są te informacje? Bo jeżeli np. z prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142511#142511"
 ET22-001 nadal w Skarzysku ?
Ma ktoś może informacje, czy pierwszy "byczek" został rzeczywiście pocięty na złom? stoi w elektrowozowni na Podemłynku
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142471#142471"
 ET22-001 nadal w Skarzysku ?ET22-001 pocięta???
Ma ktoś może informacje, czy pierwszy "byczek" został rzeczywiście pocięty na złom? W ostatnich dniach dowiedziałem się, że historyczny ET22-001 zo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142464#142464"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Większość zakonników i zdecydowana większość księży to starzy kawalerowie czyli ludzie bezżenni. Do tego elitarnego klubu zaliczają sie tez NAJWYBITNI...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142369#142369"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Jeszcze jeden powod dla ktorego warto glosowac na PiS: oligarchie finansowe i mafie ktore te zalozyly, beda pociagniete do odpowiedzialnosci i beda zm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142241#142241"
 VII edycja Powiatowych Dębów
Więc tak...fajnie że po moim poście ruszyła się dyskusja w tym temacie. Do posta h4ll'a- zgadzam się, portal istnieje 5 lat. Pamiętam liczne inicjaty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142191#142191"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Kaczyński musi przeprosić PO za nieprawdziwe informacje rozpowszechniane na konwencji PiS w Janowie Lubelskim jakoby PO chciało odebrać rolnikom KRUS....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142035#142035"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Stiopa, oni wszyscy nie nadają się do rzeczowej dyskusji. Wszak sam premier powiedział o debacie... "wygrałem jednoznacznie" :lol: :lol: :lol: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142013#142013"
 Żywoty sławnych mężów (kobiet też)
Moje uszanowanie kolego. Poznaje swego starego znajomego Belfera. Zacny Belferze, odpowiem ci w ten to prosty sposob. Gdyby w MaskwiE byly nawet...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141885#141885"
 do admina i moderatorow
Proszę o następujące informacje : 1. Dlaczego mój post został usunięty, skoro dotyczył tematu i wyrażał krytyczną opinię na temat cenzury na forum ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141882#141882"
 skarżysko24.pl uhonorowane Złotą Stroną WPROST
Kiedy napisaliscie newsa? informacje o imprezie/wydarzeniu? kiedy wgraliscie fotke do galerii? Odpowiedzcie ? Bo kiedy robicie zamieszanie na f...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141791#141791"
 skarżysko24.pl uhonorowane Złotą Stroną WPROST
Cytat: A ty sam co stworzyłeś, jaki, komu i do czego dałeś impuls? to pytanie równie dobrze może być skierowane do Was (SKI,Robin10 i do wiekszo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141780#141780"
 skarżysko24.pl uhonorowane Złotą Stroną WPROST
Sukcesu gratuluję, ale Wprost wielokrotnie przez założycieli SK24 bywało kwestionowane jako gazeta Pisowska. Jeśli nawet (załóżmy) gazeta PiSowska ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141778#141778"
 skarżysko24.pl uhonorowane Złotą Stroną WPROST
Proszę o spokój ... jeśli nadal będą posty w tym tonie temat zostanie zablokowany ... A ty sam co stworzyłeś, jaki, komu i do czego dałeś impuls? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141776#141776"
 Kaczyński kontra Kwaśniewski
Okazuje się,że z tą dogrywką debaty to jednak falstart.Poprzednia informacja była "próbnym balonem" zaserwowanym przez media, czy politycy pod wpływem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141308#141308"
 [Polityka] Świat
Czas znowu powrocic do mapy terroru, gdyz sa nowe powody do niepokoju. http://www.globalincidentmap.com/home.php Rozwijajac mape widzimy dzisiaj, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141290#141290"
 bar.exebar.exe
Zauważyłem po raz pierwszy wczoraj,że firewall ostrzegł ,że się uruchomił proces bar.exe . Nie bardzo wiedząc co to ,bez tworzenia reguły zezwoliłem.D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141154#141154"
 SZKOLY TANCA W SKARZYSKU?? PILNE!!
no zajebiscie.. dzieki bardzo nie ma co.. o dupach gejach lesbijkach i jezusie to kazdy potrafi, ale jak ktos prosi najnormalniej w swiecie o pomoc i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141046#141046"
 SZKOLY TANCA W SKARZYSKU?? PILNE!!
no zajebiscie.. dzieki bardzo nie ma co.. o dupach gejach lesbijkach i jezusie to kazdy potrafi, ale jak ktos prosi najnormalniej w swiecie o pomoc i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141031#141031"
 Dukaczewski broni WSI
Strzeż się ich! Oni siedzą za Twoimi ścianami, mijaja Cięna ulicy a jak to zrobią to się odwracaja w Twoim kierunku i robią głupie miny Gdy otwo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141005#141005"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
rozwalony motocykl skuter.... wiec pewnie jakis małolat tym jechał, pogotowie zabrało go na sygnale Nie przyglądałem się dokłądnie bo przejeżdżałe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140895#140895"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Cytat: Kto chce obejrzeć zdjęcia z meczu w Końskich zapraszam tu: http://www.tricolores.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=24&func...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140796#140796"
 Artykuł o pośle Grzegorku
PO pozywa w trybie wyborczym Gosiewskiego - Platforma Obywatelska złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew w trybie wyborczym przeciwko wicepre...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140589#140589"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Duch phl oświeć nas. Watsonie, to jest elementarne: na pewno zostawil wloskiemu Radio Maryja jakas szczodra dotacje. Po co sie mnie o to pytac, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140078#140078"
 Prawdziwy koniec...IV RP
Robin 10: Niedawno był w Wierzchosławicach na grobie Witosa Uroczyście oświadczam, że informacje o mojej śmierci są conajmniej przedwczesne :lol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140060#140060"
 Rada Osiedla Dolna Kamienna I
W dniu 08 września 2007r(sobota) Rada Osiedla DK I w ramach organizowanych co roku "Sobót na dwóch kółkach" organizuje dla mieszkańców osiedla rodzinn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139548#139548"
 Zespół Weselny
Prośbę mam...ktosik mnie poprosił o informacje na temat jakiejś pani, która gra na ślubach kościelnych, na skrzypcach. Jeśli ktoś takową zna poprosiłb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139477#139477"
 Meskonet-co sądzicie
Poszukaj w tym temacie: http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1544 Co prawda jest on stary i dawno nikt w ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138987#138987"
 Tygrzyk paskowany.Tygrzyk paskowany.
Wczoraj na stosiku drewna w pobliżu garażu znalazłem jaszczurki. Poleciałem po aparat ale kiedy wróciłem uciekły. Spojrzałem jednak obok i znalazłem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138920#138920"
 Nowy/stary Kolejarz-sezon 07/08.
Michał a masz informacje moze jakim skladem gra obecnie Kolejarz? Hm... też chciałbym go znać (skład Kolejarza), ale mam nadzieję, że być może jutro ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138886#138886"
 Nowy/stary Kolejarz-sezon 07/08.
Michał a masz informacje moze jakim skladem gra obecnie Kolejarz?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138832#138832"
 Krótkofalarstwo - radioamatorstwo.[Hobby i po części sport.]
Na stronie -> http://www.pzk.org.pl/news.php?readmore=25 przeczytałem krótką wypowiedź redaktora Magazynu Krótkofalowców "QTC" - który też jest kró...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138727#138727"
 Krótkofalarstwo - radioamatorstwo.[Hobby i po części sport.]Krótkofalarstwo - radioamatorstwo.[Hobby i po części sport.]
Może ktoś z użytkowników tego forum zainteresuje się czymś takim jak krótkofalarstwo. Całą "zabawę" można rozpocząć od prowadzenia nasłuchów na prosty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138658#138658"
 Akademia Pedagogiczna w KrakowieAkademia Pedagogiczna w Krakowie
Po dłuższych poszukiwaniach podobnego tematu na forum nie znalazłem nic na ten temat wiec postanowiłem założyć nowy temat. Tak sie składa ze od paź...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138175#138175"
 wlamanie na konto i podziekowanie!!!wlamanie na konto i podziekowanie!!!
nie wiem, po co- i jaki ktoś mial w tym cel, aby włamać mi sie kilka dni temu na konto skarzysko.org i oczerniać mnie tutaj na forum, dziękuje znajomy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137907#137907"
 Ktokolowiek widzial ktokolwiek wie ??? Gdzie jest Gruszka02Ktokolowiek widzial ktokolwiek wie ??? Gdzie jest Gruszka02
W poszukiwaniu zaginionych userow natknalem sie na brak mojego ziomka Gruszka02 czy ktos widzial czytal badz ogladal wiadomosci z jesgo zniknieciem ,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137689#137689"
 wracamy z anglii!wozi- odpwiadam CI z meila ktoey otrzymalem!!!!!!to jeden...
Szanowny Panie Lukaszu Uprzejmie informuje w imieniu zarzadu .............., ze panskie zgloszenie w konkursie Business Roku 2007 organizowane prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137550#137550"
 Zaczyna się okres IV RP...
Również przysłuchiwałem się co jakiś czas audycji prowadzonej z Muzeum Powstania Warszawskiego i relacji świadków tamtych dni. Nie wiem czy te infor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137249#137249"
 Czarny dzień na światowych giełdach
Widzisz Tomek teoretycznie jest jak mówisz. Że samemu tez można wykręcić na giełdzie w rok 80% (a tyle zrobił np fundusz MiS DWS TOP 25). Nawet wiem, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137215#137215"
 Czarny dzień na światowych giełdach
http://ichart.yahoo.com/w?s=^DJI DJIA znowu dzisiaj spadla o ponad 200 punktow. Nic dziwnego gdy barylka ropy kosztuje dzisiaj $78, co bije wszys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137100#137100"
 Rada Osiedla Dolna Kamienna I
OGŁOSZENIE W DNIU 1 SIERPNIA 2007 R ŚRODA na terenie osiedla "Dolna Kamienna" w Skarzysku Kam. zostanie zrealizowany ekologiczny program zbiórki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136927#136927"
 GENERALNIE 2
Generalnie to nie wie ktoś przypadkiem, ile czasu czeka się na paszport od momentu złożenia wniosku? :) irlandia ? ;) generalnie po co paszport :D ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136911#136911"
 Zespół WeselnyRe: :)
Witam. Z calym szacunkiem dla Drummera ale musze sprostowac jedna wazna wypowiedz. Wcale nie jestescie pierwszym zespolem , ktory zagral na ogolnopol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136789#136789"
 Zespół Weselny:)
Witam. Z calym szacunkiem dla Drummera ale musze sprostowac jedna wazna wypowiedz. Wcale nie jestescie pierwszym zespolem , ktory zagral na ogolnopol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136785#136785"
 Uciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieścieUciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieście
W każdym mieście są zawsze lokale i obiekty których działalność jest UCIĄŻLIWA dla mieszkańców z różnych względów. Może to być nadmierny hałas czy też...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136350#136350"
 kontrola nik
Willy wiem, że takie informacje można często znaleźć na stronie sko.org w dziale newsy itp...chodzi mi jednak bardziej o to by zakładając jakiś temat ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136267#136267"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Powracajac zatem do meritum. Generał zgromadzenia redemptorystów ojciec Joseph Tobin odmówił komentowania oświadczenia, wydanego przez ojca Zdzisła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136253#136253"
 Zajrzyjcie tu jeśli macie jakieś info o koncertach...Zajrzyjcie tu jeśli macie jakieś info o koncertach...
Proponuję dodawać tu wszystkie informacje o koncertach !! Nie ważne soul,rock,metal !!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136163#136163"
 Dowcipy 2
Weź mnie namiętnie mruczy żona. Oszalałaś? Przecież ja nigdzie nie wychodzę! Podczas wizyty w szpitalu psychiatrycznym gość pyta ordynatora jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136158#136158"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Ijon: Powołujesz się na informacje nielubianej przez siebie gazety w sytuacji, gdy nie potwierdza ich MON... MON wielu informacji nie potwierdza....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136081#136081"
 Co to za bydle na mojej scianie ?
Pokładełko jak pokładełko...bardziej mi chodzi o kolor odwłoka, skrzydeł itd Jakie miał skrzydła? Błoniaste, przezroczyste, kolorowe? Takie informacj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136032#136032"
 Zaczyna się okres IV RP...
w 1981 roku to Ty być może moczyłeś tetrowe pieluchy. Jako, że pewnego rodzaju "ideą" internetu jest anonimowość(ograniczona) pominę odnośniki co d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135907#135907"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Panie HELL jeśli posiada Pan informacje o mafijnej działalności ks.Karbownika i innych osób które Pan wymieniasz: o tym wie całe miasto. mnie to c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135851#135851"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Panie HELL jeśli posiada Pan informacje o mafijnej działalności ks.Karbownika i innych osób które Pan wymieniasz: Działalnosc Karbo to działalnośc ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135846#135846"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Powołujesz się na informacje nielubianej przez siebie gazety w sytuacji, gdy nie potwierdza ich MON... Czy wszyscy postkomuniści mają taki wyuczony...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135828#135828"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Przynajmniej by była chociaż jedna telewizja Katolicka nie maczająca palców w obecnym (i nie tylko obecnym) rządzie :spoko: Pytanie jeszcze do Ste...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135784#135784"
 Jam Vibez SSJam Vibez SS
http://szafa.climbing-shop.com/andi/jamvibez/ w dziele imprezy pisze ze zgaraja 27 o7 u Nas .. macie jakies informacje co gdzie jak i za ile ??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135588#135588"
 Zaczyna się okres IV RP...
No kto jak kto, ale Niemcy to wiadomo że informacje mają pierwszorzędne , no przecież nie przypadkiem byli jak to sami się określili największym men...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135394#135394"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Mariolcia, a fe, czerpać informacje z takiego źródła.../www.racjonalista.../! Tak oto w kwestii Materializmu i bogactwa wypowiedział się obecnie najś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134824#134824"
 Jakie zmiany nastąpiły w portalu w ciagu ostatniego roku?
W sumie to tylko Forum chyba tutaj ludzi jeszcze przyciaga bo informacje sa podawane sporadycznie , w porownaniu ze strona 24 :)niegdys gdy wlaczalem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134505#134505"
 Zaczyna się okres IV RP...Premier wznawia komisje śledcza ds.Orlenu
Wg. dzisiejszego wywiadu W Rzeczpospolitej, Premier Jaroslaw Kaczynski zapowiedział że komisja śledcza w sprawie Orlenu wznowi swa dzialalnosc! Zarz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134364#134364"
 Zaczyna się okres IV RP...
JANEM ROKITA KIERUJA EMOCJE, powiada general Dukaczewski - "Być może charakterystyczne dla niego demagogiczne sformułowania zostały również zastosowan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134253#134253"
 Pytania do władz miasta????
Nie ważne czyja własność...jak nie rozbierze miasto całości to może chociaż z metr od krawężników wszystko uprzątnie bo to już prawie ta ruina na uli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134251#134251"
 Nie zabijajcie gniewosza!!!Nie zabijajcie gniewosza!!!
No to mamy sensację sporego kalibru. Przebywałem dziś na torfowisku Babica i zwiedzałem przyleśne polanki porośnięte torfowcami i żurawinami. W pewnym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134224#134224"
 LISTA 500:Kwasniewski,Lepper,Giertych,Sikorski,Kaczmarek
1.Duch piszesz nie na temat i pierdoły jak zwykle... 2.I to ciebie nikt tu poważnie nie traktuje... 3. Poza tym jak coś jest dla ciebie nie tak t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134143#134143"
 Wymiany Szkolnych Klubów Europejskich to szansa dla nasWymiany Szkolnych Klubów Europejskich to szansa dla nas
Wymiany Szkolnych Klubów Europejskich z Polski i Ukrainy Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza wszystkie Szkolne Kluby Europejskie z Polski...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133970#133970"
 Wojteczek likwiduje WTÓRPOL ???
Nie będę zakładać nowego tematu o Wtórpolu, więc wrzucę tę wypowiedź tutaj. Dzisiaj w państwowej telewizorni w programie "Na celowniku" była mowa o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133453#133453"
 Radio "Kamienna"
Radio istnieje juz od maja albo czerwca 2006 roku i w przeciwnienstwie do radia skarzysko.org gra non-stop. jak mnie pamiec nie myli Stacja Skarz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133313#133313"
 Zaczyna się okres IV RP...
1. O ktorym biedaczku mowa? To na nowo odczytane "Dziady" . 2. Kto to jest Edriu? To jednostka czasu. Jedna Endriu Gołota = 93 sekundy. Nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133274#133274"
 Przyciemnianie szyb
Dzięki za informacje i numer telefonu spróbuje się skontaktować piotrskar Dzwoniłeś może pod ten nr dowiadywałeś się ?? jakie ceny itd.. ??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133252#133252"
 Nostalgia za parowozami.
Ponieważ nie widziałem ciemnego kołnierza przy płaszczu i mundurach możnaby spróbować datować na 1940 wzwyż - mundury M-40 juz nie miały obszycia kołn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132778#132778"
 legalizacja domów publicznych
Mam takie pytanie : gdzie w okolicach Skarzyska jest najlepszy dom publiczny? moze ktos ma jakies informacje :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132691#132691"
 GEJE I LESBIJKI...
Poseł Kawa rządzi. Widać , nie zna pewnych praw i nie wie biedaczek, że na każdą akcję jest również reakcja i kto mieczem wojuje od miecza ginie :lol:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132659#132659"
 GEJE I LESBIJKI...
Poseł Kawa rządzi. Widać , nie zna pewnych praw i nie wie biedaczek, że na każdą akcję jest również reakcja i kto mieczem wojuje od miecza ginie :lol:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132654#132654"
 Stare mapy Skarżyska i okolicStare mapy Skarżyska i okolic
Poszukuje sterych map ze Skarżyska i okolic z różnych okresów. Jeżeli to możliwe to od XVIIw. aż do okresu II wojny światowej. Gdzie mam ich szukać p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132612#132612"
 Symbol czasów czy pomysu brak?
Siluriusie, jako dziennikarz wpływowej gazety masz nieaktualne informacje. Lobby na rzecz kultury zostało podcięte i zmanipulowane jako tzw. sprawa po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132591#132591"
 Nagonka na bajki dla dzieci czyli co jeszcze wymyślą...?Nagonka na bajki dla dzieci czyli co jeszcze wymyślą...?
Po posądzeniu biednego teletubisia o homoseksualizm, początkach nagonki na kultowe bajeczki, które większosć z nas wspomina z łezką w oku interia ujaw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132435#132435"
 Nostalgia za parowozami.
no wielkie dzielkie dzięki będę musiał to na stronce pozmieniać bo w necie znalazłem ciut inne informacje. www.kolejskarzysko.net
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132431#132431"
 Rycerze wolnosci
To my już również jesteśmy "rycerzami wolności", bo de facto w Afganistanie nasi żołnierze weszli w skład jankeskiej armii i nie jest to już operacja ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132019#132019"
 Kulisy śmierci Barbary Blidy
Tak na marginesie to Szwajcaria jest potentatem bankowym przede wszystkim dlatego, że nie ujawnia kont swoich klientów. Do dzisiaj istnieją konta hi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132017#132017"
 Kulisy śmierci Barbary Blidy
BOMBA: BARBARA BLIDA, UNGIER ET AL MAJA BANKOWE KONTA W SZWAJCARII! HA! 8) BRAWO ZIOBRO, NAJLEPSZY MINISTER OD 45-GO! Szwajcaria wyda listę kon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131984#131984"
 Co słychać w MCku?
taka instytucja powinna na siebie zarabiać, a z tym też jest słaboP A nie próbuje ?? Próbuje, bo pomimo najczęściej zerowego zainteresowania kinem,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131980#131980"
 Zaczyna się okres IV RP...
"Redaktor naczelny "Głosu Samoobrony" przegrał konkurs na dyrektora generalnego PFRON. Wybrano fachowca. Gdy jednak PFRON przejęła Samoobrona, fachowi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131819#131819"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Zanim ktos zacznie sie tu przyczepiac do mnie ze post tutaj pod postem, spiesze wyjasnic ze mam wlasnie w tym miejscu kredyt za post bezceremonialnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131815#131815"
 Doktor G. - fakty i mity w świetle oskarżeń ministra Ziobry
Co za bełkot :lol: Dobrze, wiec niech ci bedzie "belkot". Ale powiedz mi koles jaka jest twoje definicja belkotu, bo wg. mojej definicji to ani pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131813#131813"
 Co słychać w MCku?
Z chcęcią bym poszła, ale nie widziałam na mieście ani jednego plakatu reklamującego ten film :roll: Jest jeszcze film Allena jutro. W stałych god...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131675#131675"
 Co słychać w MCku?
Z chcęcią bym poszła, ale nie widziałam na mieście ani jednego plakatu reklamującego ten film Na mieście są duże tablice reklamowe będące wyłączną...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131544#131544"
 Sklepik Granatu
Fantastyczne szczegolowe informacje mi podales :) Chodzi mi o to ile osob jezdzi na mecze, czy sa zorganizowane wyjazdy, wlasne szale i koszulki itp i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131475#131475"
 Amatorska Liga Siatkówki
W związku ze zbyt małym zainteresowaniem ( nie zgłosiła się żadna dodatkowa drużyna) organizator podjął decyzje o tym, iż Liga nie odbędzie się. W pie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131243#131243"
 Zaczyna się okres IV RP...
Marie ujęłaś to wszystko wyjątkowo zwięźle, więc postaram się w rozszerzeniu skupić tylko na faktach. Obejrzałem wczoraj wszystko łącznie z nocną konf...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130936#130936"
 Sportowy weekend - terminy
Dobry pomysł z tymi informacjami, wydaje mi się tylko, że powinny być one umieszczane bezpośrednio na stronie a nie na forum. Admin powinien znależć ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130890#130890"
 Sportowy weekend - terminySportowy weekend - terminy
IV LIGA Świętokrzyska seniorów 13 maj 2007 r. – niedziela 17:00 ORLICZ Suchedniów - LUBRZANKA Kajetanów 17:00 PIASKOWIA...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130863#130863"
 Agentem mogl byc kazdy
Myślę że nie masz racji bo bycie agentem UB i donoszenie na bliźnich to ciężki grzech. Dlatego uważam że należy ujawnić wszelkie informacje o osobach ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130723#130723"
 Kulisy śmierci Barbary Blidy
Jak mowi stare ludowe porzekadlo, czas i prawda to kumple. Zaczynamy sie dowiadywac o Blidzie b. ciekawych rzeczy. Niech nam tu nikt nie tlumaczy, z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130719#130719"
 Kursy tańca w SkarżyskuKurs tańca towarzyskiego
Czy w naszym mieście odbywają sie jakieś kursy dotyczące nauki tańca towarzyskiego?? Jeśli tak to gdzie można sie dowiedzieć na temat takich "imprez" ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130675#130675"
 Lotnictwo?
to ja sie interesuje tak amatorsko ale tylko wojskowym Ja tez lubie zbierac informacje i fotki najnowszych samolotow wojskowych na swiecie. Kto wg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130372#130372"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
I jeszcze jedna sprawa: bylem na oficjalnej stronie Widzewa i musze powiedziec ze jest swietna! Grafika, informacje, fotki, ciekawostki o klubie - ws...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130270#130270"
 Prawicowy czy lewicowy
Dużo opinii a mało faktów . Podaj przykłady prób wprowadzania przez obecną koalicję rządów autorytarnych ?? Dla mnie sposób krytyki (nie sama kr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130132#130132"
 Prawicowy czy lewicowy
Przecież to jasne jak bardzo uwierają bliźniaków ograniczenia wynikające z trzymania ich za uzdy przez TK i administrację unijną. Przecież to tak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130083#130083"
 Zaczyna się okres IV RP...
Generalna zasada: - Fladze polskiej zawsze należy się najważniejsze miejsce. Teraz są dwie szkoły: 1) Gdy maszty są dwa - pierwsze od lewej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130073#130073"
 NOWA HALA SPORTOWAtereny obok hali
Witam! Zapoznałem sie z planem zagospodarowania terenu wokół nowo powstającej hali. Jedyną wątpliwość budzi pozostawienie w pobliżu nowego, efektowne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129494#129494"
 Pora by obywatele się obudzili
Cały Świat o tym wie i cała Europa. Stafan skąd masz takie informacje? Myślisz,że Polska jest pępkiem Europy? Ja rozmawiam na codzień z cudzoziemcami...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129441#129441"
 NOWY ZASTęPCA PREZYDENTA?
I tu się z rav zgadzam w 100%. Portal odkąd pamiętam przekazywał wszystkie informacje niezależnie. W trakcie kampani na forum pojawiały się różne wypo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129383#129383"
 Koncert Charytatywny - Trio
fajnie dzieki za informacje
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129378#129378"
 Kulisy śmierci Barbary Blidy
Za to Ty wykazujesz się daleko idąca ignorancją. Może czytywał byś ten zły internet częściej to byłbyś bystrzejszy :D Panią Blidę nie było potrzeby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129291#129291"
 NOWY ZASTęPCA PREZYDENTA?
Czy ktoś może wie, co jeszcze powinno się podawać radnemu na tacy? Tylko i wyłącznie informacje na temat działań, które organ wykonawczy zamierza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129042#129042"
 Przyciemnianie szyb
Dzięki za informacje i numer telefonu spróbuje się skontaktować
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129001#129001"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Radek Sikorski byl? jest? Twoim hero. Przeczytaj artykul Jego piora dotyczacy tarczy Dziekuje Ci Sabciu za przeslanie tego pertynentnego artyk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128842#128842"
 Amatorska Liga SiatkówkiAmatorska Liga Siatkówki
MCSiR w Skarżysku- Kamiennej organizuje: Amatorską Ligę Siatkówki Mecze rozgrywane będą w hali ZSP nr 1 w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sezamkowa 23...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128749#128749"
 Młodzi skarżyscy sportowcy
Szukamy następców piłkarzy Granatu. Od maja do września na boiskach w całej Polsce – już po raz siódmy – rozegrany zostanie turnieju ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128737#128737"
 Rewitalizacja
cien napisał:quote]górnej koloni w wiekszości to sa sami bieni, prości ludzie, fakt że napewno ze znacznym wskaźnikiem patologi...... [/quote] :evil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128647#128647"
 Niezwykly przypadek Senatora-Niewidko
Do duchPHL: Byłoby z pewnością korzystne dla tego forum, gdybyś wysilił nieco umysł do myślenia a nie tylko usteczka do opluwania. Jeśli wiesz coś o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128441#128441"
 ZAPROSZENIEZAPROSZENIE
http://www.pentagon.roadrunnersmc.pl/ Klub Motocyklowy ROAD RUNNERS MC zaprasza na : ROAD RUNNERS MC HARD CORE PARTY 2007 V Międzynarodowy Z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128433#128433"
 Niezwykly przypadek Senatora-Niewidko
Do duchPHL: Byłoby z pewnością korzystne dla tego forum, gdybyś wysilił nieco umysł do myślenia a nie tylko usteczka do opluwania. Jeśli wiesz coś o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128421#128421"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
"Rząd się szkoli, jak informować o zabitych w Afganistanie żołnierzach, by nie stracić poparcia - dowiedział się "Newsweek"." "Zdajemy sobie spraw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128407#128407"
 Fontana w parkuFontana w parku
Mam pytanie do forumowiczów dotyczące fontanny w parku przy ulicy niepodległości, tudzież bankowej. Czy zostanie ona uruchomiona, jeśli tak to może są...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128216#128216"
 Co się znów dzieje w tym Skarżysku?Co się znów dzieje w tym Skarżysku?
Niedawno jakieś 10 może 15 min temu usłyszałem ogromny wybuch... Moje szyby nawet to odczuły bo zadrgały :o Natychmiastowo ludzie na mojej liście gg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128183#128183"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
No i rypło się gdy Binko napisał, poniżej cytuję: Wystarczy pobyć trochę w Niemczech same rumuny cygany araby i Turasy To są Niemcy współczesne czego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128075#128075"
 GEJE I LESBIJKI...
Dzięki interwencji polskich deputowanych, w Parlamencie Europejskim nie będzie na razie debaty o przypadkach łamania w Polsce praw człowieka. Chodzi o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128066#128066"
 Rospuda
Masliku kiedyś pisałem o tym jak można wejść w łaski organizacji ekologicznej. W istocie zarządzania firmą, case study powyżej, a to , że wątek niem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127963#127963"
 Zaczyna się okres IV RP...
Alleluja. Na Święta Wielkiej Nocy roku pańskiego 2007, któren mieni sie być równie bogaty w polityczne klęski wszelakie jako i był rok 2006 uczeni w p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127849#127849"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Mógłbyś dokładnie opisać gdzie zrobiłeś te zdjęcia. Bardzo lubię fotografować ruiny i także chciałbym się tam wybrać trochę poszaleć z aparatem. Z gór...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127739#127739"
 REWITALIZACJA OSIEDLA SKARŻYSKO ZACHODNIE...
Przyznam szczerze, że na początku się nabrałem i już zacząłem sobie układać w myśli post, który by miał skomentować tę informacje, jednak na szczęście...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127376#127376"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
Naszczescie nasz Granacik wygral 4 do 1 wyjazdowe spotkanie !!! Brawo chlopaki :-D hmmm dziwne skąd masz takie informacje? z tego co się orięntu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127164#127164"
 ZBRODNIA - BÓR...
Bardzo ciekawe informacje Stefan. Zainteresował mnie też bardzo rozkaz operacyjny. Akcja jak wynika z dokumentów była szczegułowo zaplanowana i uczest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127119#127119"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
:o no takich bzdur dawno nie bylo,czlowieku większość klubow do 1ligi do 4ligi a nawet niżej ma swoje strony internetowe,gdzie ludzie z Polski moga...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127107#127107"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
to po co sie rejestrowac? Jest dyskusja granacie na forum miasta, po cholere jakas strona o druzynie? :o no takich bzdur dawno nie bylo,czlowieku więk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126988#126988"
 Konkursy fotograficzne
13.03.2007 Konkurs dla fotografów! Fotografowie w każdym wieku mogą wziąć udział w międzynarodowym konkursie na zdjęcia przedstawiające ludzi w p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126867#126867"
 Uwaga klienci ERA GSM
W związku z bardzo licznymi skargami i zapytaniami konsumentów napływającymi do UKE w sprawie dokonania przez PTC zmiany regulaminu świadczenia usług ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126773#126773"
 Polska-Armenia w Kielcach
Zarząd Kolportera Korony informuje, że zgodnie z przekazywanymi dotychczas przez klub informacjami nie ma i nigdy nie było możliwości zwrotu, czy prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126762#126762"
 Przebudowa DK 42 na odc. Skarżysko - Starachowice
z tego co mi wiadomo to pewne poczatkowe prace juz ruszyly(o ile pamietam to chyba w Wielkiej Wsi), jest to oczywiscie jakies usuwanie drzew itp. ale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126584#126584"
 Polska-Armenia w Kielcach
Boe , Tyskie dzięki wielkie...czekam na bliższe informacje. Mam prawko, gdyby np wasz kierowca chciał się pocieszyć jakimś napojem :D :P . Pozdrawiam
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126566#126566"
 KONCERT ?
Informacje mam od znajomych ale pochodzą podobno ze strony Dreamów. Niestety nie miałem czasu i okazji sprawdzić.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126528#126528"
 KONCERT ?
Może trochę offtop ale informuję ze 12 czerwca w katowickim Spodku zagra DREAM THEATER No prosze... nie wiedziałem, chyba będę musiał rozważyć wszy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126471#126471"
 Pomnik Zaślubin z Bałtykiem
Z miejscem, w którym stoi pomnik (a może z jego okolicą) kojarzy mi się taka historia: W latach 80-tych dostępna była taka czarno-biała broszurka zawi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126272#126272"
 Liga Amatorska - Wyniki
Rozgrywki startują już w sobotę 24 marca II liga i 25 marca I liga. Rozgrywki będą trwały do 24 czerwca. W 1 lidze jest 8 zespołów, w II lidze 8 (...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126029#126029"
 Liga Typerów - Wiosna 2007
Kiedyś rozgrywki z udziałem Granatu i Ruchu redagował Michał. Teraz są niestety niekatualne. Wszystkie polskie ligi są na www.90minut.pl. A amat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125993#125993"
 BUS SKARŻYSKO - KRAKÓW
Zgadza się!!! Ok.80 proc. info na www.skarzysko.org jest nieaktualnych! A Admin i moderatorzy rżną głupa... No cóż, nikt nam za to nie płaci, a ser...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125955#125955"
 BUS SKARŻYSKO - KRAKÓW
Pytanie zadałem po wcześniejszym sprawdzeniu rozkładu jazdy umieszczonego na stronie ale okazało sie że dane są nie aktualne. Więc pani wiedzmo, może ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125843#125843"
 Marketing polityczny, czyli aj nid help ;)
Duszyczka piszeja muszę mieć dość pokaźną bibliografię ale nie czyta lub czyta "michały" a nie informacje. Jak więc sporzadzi bibliografię? W jednej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125825#125825"
 BUS SKARŻYSKO - KRAKÓW
http://skarzysko.org/modules.php?name=Busy&file=index_old&wpis=Krak%F3w&wpis2=Kielce&numer=18 trzeba było sie na stronie rozejrzeć je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125821#125821"
 ornitologia - sowy - gdzie szukac?:)ornitologia - sowy - gdzie szukac?:)
witam :-D czy orientuje sie ktos moze gdzie na terenie skarzyska, czy w okolicach mozna spotkac jakies sowy?:) albo moze zna ktos stanowiwska... ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125383#125383"
 "Kielce wieki plac budowy" - artykul Echa
Aby naświetlić Wam bardziej wizerunek firmy sprawdźcie poniższy link: http://www.echo.com.pl/pl/informacje_prasowe/komunikaty_prasowe
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125342#125342"
 Dawno, dawno temu...napisano
Watek nam się rozrósł głównie dzięki pracy Stefana. Tym nie mniej wydaje mi się, że dobrze było by te super ciekawe informacje w postaci skanów dokume...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125196#125196"
 Zaczyna się okres IV RP...
Ludzie listy piszą... "Pożyteczni idioci z PiS wykonali dobrą robotę z inspiracji GRU!! Polscy patrioci z WSI byli bardzo niebezpieczni dla rosyjs...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125027#125027"
 Dawno, dawno temu...napisano
Zbig, tu jesteśmy w jednej rodzinie na Forum www.skarzysko.org Proponuję jednak formę per Stefan ;) Mam dla Ciebie materiał – jaki powinien ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125011#125011"
 Co to jest?
Nie wiecie jeszcze co to ?? Wyjaśniam wszystkim zainteresowanym. Mam informacje z pierwszej ręki. Jakaś organizacja pozarządowa buduje tam swój obiekt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124902#124902"
 Polska-Armenia w Kielcach
Ceny biletów: sektor D trybuna dolna - 40 zł sektor D trybuna górna - 50 zł sektor C trybuna dolna - 60 zł sektor C trybuna górna - 70 zł sektor ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124841#124841"
 Wybuch Zakładach Likwidacji Amunicji na SłowacjiWybuch Zakładach Likwidacji Amunicji na Słowacji
Dostalem informacje z prosba o zamieszczenie na Forum - zapewne ze wzgledu na pokrewienstwo z Mesko. "Służby ratownicze kontynuują poszukiwania ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124665#124665"
 Skad sie wziela nazwa Suchedniów ???
Super. Dodałbym jeszcze informację o istnieniu w gminie suchedniówm pierwszej w kraju szkoły służby leśnej, chyba pod koniec 18 wieku. Szczegółowe inf...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124405#124405"
 Skad sie wziela nazwa Suchedniów ???
Super. Dodałbym jeszcze informację o istnieniu w gminie suchedniówm pierwszej w kraju szkoły służby leśnej, chyba pod koniec 18 wieku. Szczegółowe inf...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124384#124384"
 need help :)
Dzieki za info :-D napewno to wykorzystam :wink: Czekam na kolejne informacje :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124113#124113"
 Skad sie wziela nazwa Suchedniów ???Skad sie wziela nazwa Suchedniów ???
Potrzebuje info na temat skad sie wziela nazwa Suchedniów, nazwy dzielnic miasta, a takze okolicznych wsi :-) Info potrzebuje do pracy maturalnej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124069#124069"
 Zaczyna się okres IV RP...
i ubeckich metodach działania wobec greenpeace Robin, czy Ciebie nie molestował w dzieciństwie ktoś podszywający się pod działacza PiS? Bo tylko tak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123783#123783"
 Zaczyna się okres IV RP...
"LPR zaapelowała do tych, którzy "krytycznie wypowiadali się" o abp. Stanisławie Wielgusie i "którzy rozpowszechniali informacje, jakoby stracił zaufa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123682#123682"
 Zaczyna się okres IV RP...
Cała IVRP to jedna wielka UŁOMNOŚĆ !! A śmieszniejsze jest to : http://wiadomosci.onet.pl/1491174,12,item.html i to : http://wiadomosci.onet.pl/1...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123671#123671"
 Koncert Iron Maiden - 06.06.2007 OSTRAVA CzechyRe: Koncert Iron Maiden - 06.06.2007 OSTRAVA Czechy
Byli by jacyś chętni na wyjazd? W zależności od ilości osób można by było zorganizować wyjazd lub podczepić się do innej grupy jadącej na koncert np....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123622#123622"
 Koncert Iron Maiden - 06.06.2007 OSTRAVA CzechyKoncert Iron Maiden - 06.06.2007 OSTRAVA Czechy
Byli by jacyś chętni na wyjazd? W zależności od ilości osób można by było zorganizować wyjazd lub podczepić się do innej grupy jadącej na koncert np....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123552#123552"
 Kto wchodzi do gry?
Kinia chętnie spotkałaby się z Ministrem, albowiem salony polityczne nie bywają zapełniane przez bokserów Łatwych czy Trudnych, a na salonach zdobywa ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123470#123470"
 "Wielka Jodła"
Niestety ostatnie informacje wskazują, że już nie zobaczymy "Wielkiej Jodły". Nie oparła się ostatnim wichurom i strzała jej pękła na wysokości 15 met...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123418#123418"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
mowicie ze 10 tys zl za miesiac.. to ja mam takie pytanie: skad macie takie informacje? bo mi sie wydaje ze ktos wam taka bajke opowiedzial a wy w nia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123177#123177"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
mowicie ze 10 tys zl za miesiac.. to ja mam takie pytanie: skad macie takie informacje? bo mi sie wydaje ze ktos wam taka bajke opowiedzial a wy w nia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123157#123157"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
esox; sorka ale raczej malo wiesz na temat realnych cen wynajmu lokali w skarzysku. mnie cena 10000 wcale nie dziwi. mowicie ze 10 tys zl za miesia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123148#123148"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
jedyne miejsce bez palenia i z klimatyzacja! ale no to chyba zalezy od wlascicieli moze nie ten lokal to inny... Właśnie problem jest taki że racze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123069#123069"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
napalić ognisko... to chyba najleposze wyjscie z całej tej sytuacji. :D :D a odnosnie capucino to pierwszy raz slysze o zamknieciu , miale...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122988#122988"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJICAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
Takie mam informacje właśnie, że ważą się losy tego lokalu 8) Najpierw miał byc remont i powiększenie lokalu a teraz ma być całkowite zamknięcie :...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122980#122980"
 Gdzie są dobre zakłady fryzjerskie w SkarzyskuRE xyz
A w czym za przeproszeniem salon Eva jest taki drogi?? Jest naprawdę wielu kientów, którzy wychodzą z salonu Eva zadowoleni i napewno z cięższym protf...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122897#122897"
 2 Rocznica Śmierci jana Pawła II2 Rocznica Śmierci jana Pawła II
29 marca – 03 kwietnia 2007 roku WENECJA – RZYM UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH NIEDZIELI PALMOWEJ W RZYMIE ORAZ W OBCHODACH 2 ROCZNICY ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122662#122662"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
Poniedziałek - więc na Wasze ręce trafia XII część opowiadania (Szatański plan Darnanda) Część XIII (Sushi ala Ribbentropp) tradycyjnie ukarze się na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122595#122595"
 mietus w kamiennej...gdzie???mietus w kamiennej...gdzie???
witam, mam pytanko: jestem z radomia, w naszej okolicy cieeezko o mietusa, kiedys byly w Radomce ale to juz historia :-( , zbliza sie koniec okresu o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122530#122530"
 O Z-CY PREZYDENTA, KTÓREGO NIE BYŁO...
Nie łudź, żadne informacje o rzekomym kandydowaniu Bętkowskiego. Domyślam się , że chciałeś napisać o tym, że Bętkowski nie bedzie kandydatem PiS...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122281#122281"
 O Z-CY PREZYDENTA, KTÓREGO NIE BYŁO...
Radni PiS zagłosują tak jak poprzednio. Przeciwko stwierdzeniu wygaśnięciu mandatu. Nie łudź, żadne informacje o rzekomym kandydowaniu Bętkowskiego....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122221#122221"
 O Z-CY PREZYDENTA, KTÓREGO NIE BYŁO...
Wikary napisał: Wg. mnie : 1. Jeśli nie zostanie - to oznaczać to będzie : - jest za słaby, mnie to nie zdziwi A nie pomyślałeś Wikary, że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122214#122214"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
"Dziennik": Radek Sikorski planował zawiadomić prokuraturę o przestępstwie, które miał popełnić Antoni Macierewicz. Z kolei szef kontrwywiadu wojskowe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122210#122210"
 NOWY PREZYDENT???
Bez przesady z tym barbarzyństwem należymy przecież do cywilizacji europejskiej. To, co się dzieje z tym odwołaniem, to są problemy tylko lokalne, ale...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122120#122120"
 O Z-CY PREZYDENTA, KTÓREGO NIE BYŁO...
KRYNIU: Część opisowa wyraża jedynie sposób zachowania się Bętkowskiego, jak on postępował, żeby utrzymać dla siebie funkcję zastępcy. Czy radca prawn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121902#121902"
 Czy manhattan zostanie zlikwidowany ???
co do Steni z gołym tyłkiem i makijażem a'la ku..a ruska na emeryturze to ona chyba siedzi albo zdechła... skąd masz takie informacje - przecież da...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121648#121648"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
4. Czy wiesz Wiem. 5. Czy wiesz Wiem. Te tajne informacje nie są znane tylko Tobie...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121305#121305"
 Głos Kamiennej - 1925
Głos Kamiennej przedstawiam tu jedynie w wybranych fragmentach. Mam nadzieję, że w niedługim czasie ukaże się reprint (21 numerów) całego rocznika 1...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121283#121283"
 II wojna światowa na skarżyskiej kolei
Stefan, HQ, Janik... z całą mocą stwierdzam, że Wasze informacje to zaje..ista sprawa. Podajcie źródła!!!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121242#121242"
 (czy są) dobre książki o złej wojnie (w Skarżysku)(czy są) dobre książki o złej wojnie (w Skarżysku)
Pozwalam sobie przenieść z forum kolejowego: Janik, nie wszystko zgadza się.... - źródła podają niekiedy nieco inne informacje. Nie zmienia to faktów...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121238#121238"
 II wojna światowa na skarżyskiej kolei
Janik, nie wszystko zgadza się.... - źródła podają niekiedy nieco inne informacje. Nie zmienia to faktów generalnych.. Co do XV Korpusu Wermachtu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121190#121190"
 O Z-CY PREZYDENTA, KTÓREGO NIE BYŁO...
Ale ktoś go dopuścil do stanowiska Wypowiedź KINI oraz inne mówią, że w dalszym ciągu wokół ludzi z samorządu będą się ścierały nie przychylne opin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121176#121176"
 Wspomnień czar! Siatkówka w Skarżysku.
...a czy ma ktoś jakieś informacje o Michale Jaszewskim ?? Ciekaw jestem co się z chłopakiem dzieje...za moich czasów grywaliśmy w makroregionie z SP1...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120871#120871"
 Skarżysko najwieksza przesteprzość w Polsce
Przestepczosc moze i wysoka ,ale i w innych miastach wcale lepiej nie jest !!! Najwieksza! skad takie informacje ? 8O
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120742#120742"
 Zasypało drogowców?Zasypało drogowców?
Hej. Drogowcy chyba nie słyszeli o zbliżających się opadach śniegu. Wczoraj już na CB krzyczeli gdzie pada śnieg, ale widocznie informacje te były taj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120692#120692"
 Wojteczek likwiduje WTÓRPOL ???
Informacje o zamknięciu Wtópolu w/g mnie są ściemą. Facet nie zniknie z bizensu... bo czym miał by sie zająć? Poza tym napisał że narazie pracownicy "...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120667#120667"
 Wojteczek likwiduje WTÓRPOL ???
Informacje o zamknięciu Wtópolu w/g mnie są ściemą. Facet nie zniknie z bizensu... bo czym miał by sie zająć? Poza tym napisał że narazie pracownicy "...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120652#120652"
 Wojteczek likwiduje WTÓRPOL ???
jest to arykul pana Bolechowskiego wiec mogl byc wyssany z palca. poczekam az prawdziwe gazety cos o tym napisza. To czekaj, bo pan Bolechowski zdob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120633#120633"
 PKS zlikwidowany
bo prawdopodobnie PKS Starachowicki wydzierzawi ten nieszczesny PKS IWOPOL skąd masz takie informacje ... :) Ktoś wydzierżawi na pewno :) Ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120631#120631"
 PKS zlikwidowany
bo prawdopodobnie PKS Starachowicki wydzierzawi ten nieszczesny PKS IWOPOL skąd masz takie informacje ... :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120630#120630"
 Kto wchodzi do gry?
To w takim razie wychodzi na to, ze wojewoda jest niedouczony albo jego prawnicy?? Wcale nie. Przepisy na razie obowiązują, są integralną częścią...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120438#120438"
 NOWY PREZYDENT???
Może tak offtopowo na poczatek ale nie mogę siępowstrzymac :lol: Witam ponownie wiernych forumowiczów ZBYLUTA< Legioniste itd :lol: Chłopaki tak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120267#120267"
 Wichura 2007Wichura 2007
Macie jakies zdjecia z nocnej wichurki jaka przeszła nad skarzyskiem ? albo jakies informacje na ten temat ?? Znalazlem jedna zdjecie na onecie olis...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120248#120248"
 ksiązka adresowa?
szkoda.a myslałam ze w internecie mozna wszystko....?dzieki za informacje.pozdrowienia :-)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120168#120168"
 NOWY PREZYDENT???
Region > Znowu wybory w gminach W dziesięciu gminach województwa świętokrzyskiego po raz kolejny odbędą się wybory na wójtów, burmistrzów i prez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120112#120112"
 Orkiestra zagrała w Skarżysku po raz 15-ty
Zetka zapraszany z urzędu pyta z pewną taką naiwnością:Kto z userów uczestniczył w tych imprezach? Może Ty Stefan? Może ktoś inny? Nie widziałem tłumó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119860#119860"
 Dlatego nie lubią Żydów?
Gen. Heda-Szary jako polityk Generał Heda-Szary , prezes Swiatowej Federacji Polskich Kombatantów jest symbolem nie tylko bohaterskiej postawy po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119811#119811"
 Dlatego nie lubią Żydów?
>Masz jakieś bardziej wiarygodne informacje nt. udziału partyzantów >świętokrzyskich AK w pogromach ludności żydowskiej? Mam ale nie dam pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119804#119804"
 Dlatego nie lubią Żydów?
Stefan napisał: Znając wręcz chorobliwy antysemityzm Szarego Antysemityzm Szarego zrodził się dopiero po wojnie. A przynajmniej po wojnie nabrał c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119802#119802"
 Dlatego nie lubią Żydów?
"Podczas oględzin zwłok przyjechali z Michnowa Panko Wasylenka, Wasyl Boiczuk i Semen Bednarz. Zeznali oni powołując się na własne sumienie, że gdy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119744#119744"
 Dlatego nie lubią Żydów?
Ja nie dbam o miejsce w rankingu. Portal jest miejscem, gdzie jest szereg grup tematycznych na Forum, nie wszystkie tematy dotykają miasta i reg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119657#119657"
 Zagłosujcie ws. modernizacji lini kol. Warszawa Radom KielceZagłosujcie ws. modernizacji lini kol. Warszawa Radom Kielce
PKP pyta, pasażerowie głosują Kolej sonduje, którą linie w Polsce trzeba zmodernizować w pierwszej kolejności. Aż kilkanaście procent pasażerów wyb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119520#119520"
 Zaczyna się okres IV RP...
Robinie. Jadłeś kiedyś odgrzewanego kotleta sprzed kilku miesięcy? Nie polecam... Nie raz i nie dwa. Do tego sypiałem na gołej ziemi, dwie zimy sp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119484#119484"
 Zaczyna się okres IV RP...
Robinie. Jadłeś kiedyś odgrzewanego kotleta sprzed kilku miesięcy? Nie polecam... Dlatego daruj sobie te wyciągane z Wyborczej nazwiska Kryżego i je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119481#119481"
 Sprawdznie niekaralności urzędników SKU
Nie wiem dokładnie, ale takie zaświadczenie o niekaralnosci jest ważne na jakiś okreslony termin. Co w momencie, gdy, podczas wykonywanej pracy, urzęd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119422#119422"
 Gdzie w Skarżysku wydruki laserowe kolor ?
Dzięki za informacje.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119324#119324"
 Agent Grey a sprawa Polska
no a Oleksy nie był agentem . Te informacje w IPN są tak wiarygodne jak cała SLD. Czemu ujawnia się tylko nazwiska domniemanych agentów a nie ujawnia ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119297#119297"
 Agent Grey a sprawa Polska
Takie są informacje ze źródeł watykańskich dostępne na wszystkich portalach. Była to również depesza PAP. http://wiadomosci.onet.pl/1460699,12,1,1,,it...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119287#119287"
 Mp4
"dwa że jak kupisz teraz mp4 z wejściem sd i 252-256tys kolorów to możesz być w 99% pewny że to nie tani badziew Mruga 2 bo teraz takie "bajery" nie s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119196#119196"
 GIMNAZJUM 1,2,3,4.KTORE NAJLEPSZE???
A co sądzicie o Gimnazjum Prywatnym?? Kto ma informacje??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118950#118950"
 oszuści ??
prosze o informacje na temat sprawy opłąt w punkcie przy biedronce - czy ktoś otrzymał już zwrot wpłaconych pieniążków?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118529#118529"
 Co się dzieje z "FOSKO"?Co się dzieje z "FOSKO"?
Od paru dni widze ze coś się dzieje w budynkach byłej fabryki obuwia FOSKO. W jednym z budynków gdzie był przez pewien okres sklep meblowy zostały zam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118462#118462"
 GDZIE NA STUDIA??
o fiu fiu chyba za wysoko mierze :-( ale dzieki za informacje mam wieksza motywacje do nauki :) pozdro dla was i Wesolych świąt Te informacje o SGGW...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118432#118432"
 GDZIE NA STUDIA??
o fiu fiu chyba za wysoko mierze :-( ale dzieki za informacje mam wieksza motywacje do nauki :) pozdro dla was i Wesolych świąt
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118415#118415"
 gdzie na ryby
Wszelkie informacje możesz uzyskać na stronie www.pzw.pl O ile wiem, wpisowe kosztuje 25zł (normalne), egzamin 15zł, opłata (normalna) 130zł. Jeśli n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118375#118375"
 Problem z Vectranet
misiek napisał: Mam pytanie do użytkowników vectranet, a mianowicie czy u Was również od pewnego czasu wolniej chodzi net, spada szybkość?!. Proszę o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118353#118353"
 Problem z Vectranet
Mam pytanie do użytkowników vectranet, a mianowicie czy u Was również od pewnego czasu wolniej chodzi net, spada szybkość?!. Proszę o informacje w tym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118347#118347"
 Problem z Vectranet
Mam pytanie do użytkowników vectranet, a mianowicie czy u Was również od pewnego czasu wolniej chodzi net, spada szybkość?!. Proszę o informacje w tym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118336#118336"
 Projekty Uchwał Rady Miasta
Kryniu proszę o dalsze informacje na temat uchwał które już podjęła Rada Miasta i o tych którymi zamierza się zająć w najbliższym czasie Z projekta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118311#118311"
 potrzebna wokalistka
super! dzieki za informacje :) pozdrawiam
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118247#118247"
 Czy w Skarżysku są ludzie bawiący sie w Air Soft Guns ?
Wilku to kupuj guna i wkraczaj w nasze szeregi, jeśli masz jakieś konkretne pytania związane z ASG to pisz na forum albo na gg PS. Nasz główna mie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118206#118206"
 UFO nad Skarżyskiem
Ściągnijcie sobie ten obrazek na dysk i powiększcie ten obiekt. Zobaczycie prostokącik pikseli, co oznacza że to fotomontaż Ściągnijcie sobie ten ob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118185#118185"
 Powrót programu lokalnego w kablówce !!
Zauważyliście ile teraz BAMBI poświęca czasu Radzie Miasta, Pezydentowi i oczywiście Andrzejowi? Nadal jest gwiazdą, tylko teraz taką z marginesu, co ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118045#118045"
 Projekty Uchwał Rady Miasta
Kryniu proszę o dalsze informacje na temat uchwał które już podjęła Rada Miasta i o tych którymi zamierza się zająć w najbliższym czasie
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117979#117979"
 25-o lecie stanu wojennego.
Pewnie płk Kukliński "zapomniał" przekazać do CIA informacje o CPA albo autor uznał je za mało istotne i nie znalazły miejsca w książce, na którą powo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117960#117960"
 25-o lecie stanu wojennego.
Dokumentów przekazanych CIA przez kuklińskiego nie widziałem. Dokumenty podpisane przez Jaruzelskiego w sprawie budowy CPA w Mesko widziałem i kilka s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117893#117893"
 gdzie na ryby
i myslisz z eprzyjada bo ja wątpie. nie do takich spraw jakos nie zabardzo chce im sie ruszyc Ja tylko podalem informacje co do numery bo koles n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117840#117840"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
Tootik, czy jakikolwiek fakt potwierdza jego "świętość"? Dlaczego mam wierzyć w to, co ktoś napisał w biblii? Są opisane fakty z jego zycia, ale tam n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117751#117751"
 Internet na Sadku?
Wątek, który został wskazany w linku zawiera informacje o niemożności podłączenia neostrady. Niestety muszę potwierdzić, że narazie z neostrady nici. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117676#117676"
 www.ckrock.pl Świętokrzyski Serwis Rockowy
Na serwis można się dostać poprzez nową domene www.ckrock.pl Na stronie pojawiły się nowe informacje dotyczące festiwalu CK ROCK FEST 2007
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117493#117493"
 Powstaje nowa strona z rozkładami jazdy busówPowstaje nowa strona z rozkładami jazdy busów
Wszystkich podróżujących zapraszam na nową stronę z rozkładami jazdy prywatnych przewoźników - . Znajdziecie tam ciągle poszerzającą się bazę połączeń...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116967#116967"
 Pytanie do Nowego Prezydenta
Nie mam czasu na dyskusję. W dzieciństwie bawiłeś się chyba w zepsuty telefon fałszujący informacje.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116841#116841"
 Emigracja zarobkowa na Zachód
A co ma troska o tych ludzi do prawa by poznawali przysługujące im należności/przywileje? Bardzo dobrze, że takie informacje ujrzały światło dzienne i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116790#116790"
 Emigracja zarobkowa na Zachód
Gdzie Twoja troska, aby dzieci tych milionów już Polaków, którzy wyjechali za granicę i ciężko tam zasuwają nie zarazili się tą roszczeniową postawą o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116784#116784"
 Uwaga klienci Inteligo!Uwaga klienci Inteligo!
Logowanie z wirusem Joanna Banaś 2006-11-30, ostatnia aktualizacja 2006-11-30 14:27 Jeśli przy logowaniu się do banku internetowego Inteligo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116703#116703"
 Sesja Rady Miasta i Rady PowiatuSesja Rady Miasta i Rady Powiatu
Witam Dziś o 10.00 odbyła się pierwsza w nowej kadencji Sesja Rady Powiatu a o godzinie 14.00 Sesja Rady Miasta. Może ktoś wie co ustalili nowi Rad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116325#116325"
 kto na prezydenta ??
A budowa hali sportowej, Świetnie - a teraz cofnij sie kilka postów do tyłu i przeczytaj jakim kosztem, za jaką pozyczkę. a lepsze drogi Więszkość ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115804#115804"
 DŁUGI MIASTA
ehehe nakautujacy dla was pupilkow Pisu chyba, takie tabelki i wykresy to ja sobie w Excelu w 3 minut moge narysowac ehehehe Chłopie zacznij używ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115645#115645"
 Waldemar Mazur - pozytywnie
acha ale Tadeusz wes pod uwage ze skads te informacje musza pochodzic, ktos mogl tworzyc jakas ulotke i z czego to pisal ja poprostu zainteresowalem s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115590#115590"
 DŁUGI MIASTADŁUGI MIASTA
Witam Czytając posty niektórych userów zdaje się, że ani obrazujący dramatyczny styl zarządzania kasą miejską temat o skalniakach , ani też alarmi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115542#115542"
 lider Wojcieszek
Zglaszam postulat: dajmy zbylutowi jakas specjalna range (np. spamer okolowyborczy), jest na forum 4 dni, a juz naklepal 72 posty :lol: , calkiem spor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115525#115525"
 Waldemar Mazur - pozytywnie
acha ale Tadeusz wes pod uwage ze skads te informacje musza pochodzic, ktos mogl tworzyc jakas ulotke i z czego to pisal ja poprostu zainteresowalem s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115503#115503"
 Waldemar Mazur - pozytywnie
hehe jakbys byla dobrym sztabowcem swojego kandydata to bys znala te informacje, zaczynam sie zastanawiac czy to was czasem nie wynajeli zebyscie pisa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115414#115414"
 Najszybszy samochód w Skarżysku
Jeśli myślisz ze to było śmieszne to Ci powiem że się mylisz .... ^_^dzięki za informacje :-)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114444#114444"
 XMA
kurde dzieci na forum powinno sie banowac od razu,bo tylko sie balagan niepotrzebny robi,jeszcze bedzie mnie gowniarz obrazal no,oj jakbym cie dorwal ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114220#114220"
 Kto na radnego?
Monter skad masz takie informacje ? Skad wiecie kto wszedł do Rady ? KWW ma już swoje wyniki.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113971#113971"
 Kto na radnego?
Monter skad masz takie informacje ? :) Skad wiecie kto wszedł do Rady ?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113962#113962"
 Ambicje TV Dami
Co do ZAiKSu - nie wiem skąd masz takie informacje... faktem jest ,że są absurdalne... Co do SK tu nie padają inwektywy - a ich "pracę" ocenia się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113574#113574"
 Skarżysko w dzisiejszej Gazecie Wyborczej!
Biorac pod uwage olbrzymi wkklad tych panow w "NIEDOROZWOJ SKARZYSKA " albo celowe szkodzenie juz teraz nalwzy im podziekowac za ciezko prace.Nalezy i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113489#113489"
 kto na prezydenta ??
Zwracam się do Pana poety/oldauto/który nam przekazał jakie to informacje uzyskał w Urzędzie Miasta załatwiając sprawę służbową;a nie przyszło Panu do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113335#113335"
 kto na prezydenta ??
Zwracam się do Pana poety/oldauto/który nam przekazał jakie to informacje uzyskał w Urzędzie Miasta załatwiając sprawę służbową;a nie przyszło Panu do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113309#113309"
 Radio "Kamienna"Radio "Kamienna"
Witam.Zastanawiam się czasami nad tym jakby wyglądała stacja radiowa np "Radio Kamienna"??wkońcu Starachowice mają swoje radio,Skarżysko nie gorsze mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113283#113283"
 radnym BYC!!!!
Nie jestem zatrudniony w żadnym komitecie. Nie mam żadnych korzyści materialnych z jak to nazwałaś "akcji opluwającej kontrkandydatów" - bo i takowej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112655#112655"
 kto na prezydenta ??
Najłatwiej wypisywać nieprawdziwe informacje o rzekomym dymie, rezygnacji Wojcieszka ( !? ) nie mając w tym względzie żadnej wiedzy tylko własną fanta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111915#111915"
 Porwanie w Blizynie!
Z tego, co podają pedagodzy w szkole to jest człowiek, który właśnie wyszedł z więzienia i ma na swoim koncie 3 gwałty na nieletnich i 1 zabójstwo. U...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111880#111880"
 kto na prezydenta ??
Stiopa, wiesz Tadeuszowi można mówić o pewnych faktach - a On nadal będzie twierdził wPiSując się w pewny kanon, że to wymysły. A co do Wojcieszka ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111839#111839"
 Kto na radnego?
Właśnie o tym pisałem.... Inwektywy! Nic więcej. Trzy literówki potraktowane jako meritum wypowiedzi. Ślicznie. Jeżeli na tym ma polegać "debata publ...>>