Skarżysko-Kamienna On-Line - Szukaj na Skarzysko.org

SZUKAJ NA SKARZYSKO.ORGPUBLICYSTYKA i ARTYKUŁY <---- szukaj tylko tu

 Masowe egzekucje na terenie Skarżyska-Kamiennej w latach 1939-1945
PODTYTUŁ -

Wstęp Tematem niniejszego szkicu są masowe egzekucje (czy raczej masowe mordy), których dopuścili się hitlerowscy okupanci na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej, lub w jego najbliższym sąsiedztwie w latach 1939 – 1945. ...>>

DATA - 2007-07-22 11:49:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=565
 Miedzy historią a pamięcią
PODTYTUŁ - Ewa Podleśna

Pisanie historii, której nie ma w mojej pamięci budzi we mnie uczucie smutku i nostalgii. Tak jest od kilku lat w dniach zbliżających do Święta 1 Maja. Swoiste deja vu - czy ja pamiętam coś, czego pamiętać nie wypada? Święto nie jest już celebrowane...>>

DATA - 2007-04-27 17:14:42

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=544
 Wybory samorządowe w Skarżysku-Kamiennej
PODTYTUŁ - Grzegorz Witkowski
Kto tak naprawdę wygrał ? Analiza porównawcza.
I. Wstęp. Mieszkańcy Skarżyska wybrali swe władze samorządowe. W tym roku nie było niespodzianek - przynajmniej jeśli chodzi o sam wynik wyborów. Wahadło wyborcze zgodnie z cyklicznymi wahaniami preferencji politycznych Polaków, wychyliło się ró...>>

DATA - 2007-03-02 23:00:51

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=525
  Działalność harcerstwa przy gimnazjum w Kamiennej w okresie międzywojennym
PODTYTUŁ - Krzysztof Mika

W okresie międzywojennym gimnazjum w Kamiennej stało się doskonalą bazą dla działalności i rozwoju harcerstwa. Wynikało lo nie tylko z faktu skupienia w szkole młodzieży. Dużą role w rozwoju harcerstwa przypisać należy władzom szkoły i przychy...>>

DATA - 2006-10-02 14:37:33

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=268
 Awifauna Skarżyska-Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ - Uzupełnienie II
Poniższy artykuł jest uzupełnieniem opublikowanych wcześniej: Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy Awifauna Skarżyska – Kamiennej i najbliższej okolicy.Uzupełnienie
Ryszard Sowa Cieszy, że informacje zawarte w artykułach „Awifauna Skarżyska- -Kamiennej i najbliższej okolicy" oraz w „Uzupełnieniu I", zamieszczo- nych w Skarżyskich Zeszytach Ligi Ochrony Przyrody nr 7 z 2003 r. i nr 8 z 2004 r. - dod...>>

DATA - 2006-09-30 11:44:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=266
 Rozwój osady Kamienej do pocz. XXw.
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła.
Fragment książki: K. Zemeła, Skarżysko – Kamienna – nadanie praw miejskich, Skarżysko – Kamienna 2003, wyd. PiS.
Początki osady Kamienna łączą się z inicjatywą gospodarczą rodu Szydłowieckich, którzy uzyskali w 1511 r. zgodę opata wąchockiego na założenie sadzawki i zbudowanie kuźnicy1 . Powstała w XVI wieku kuźnica i osada przykuźnicza zlokalizowana była na ob...>>

DATA - 2006-04-27 15:07:19

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237
 ks. Kazimierz Sykulski
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
Beatyfikowany ks. Kazimierz Tomasz Sykulski (1882 – 1941) (na podstawie własnych badań zawartych w: Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, red. Krzysztof Zemeła, Grzegorz Miernik, wyd. PiS, Skarżysko – Kamienna 1999, s. 300...>>
Kazimierz Tomasz Sykulski urodził się 29 grudnia 1882 roku w Końskich jako 9 dziecko Michała Sykulskiego i jego drugiej żony Tekli z Cybińskich. Dwa dni później w Sylwestra 1882 r. w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja ...>>

DATA - 2006-04-25 14:29:53

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236
 Ulica Ekonomii
PODTYTUŁ - Janusz Ostaszewski
Janusz Ostaszewski. Urodzony w Warszawie 16 lutego 1939 r. W Skarżysku - od sierpnia 1939 r. Dwie klasy w Gimnazjum im. A. Witkowskiego, matura - przymusowo w gimnazjum na Górnej Kolonii w roku 1956. Mistrz i rekordzista Polski w rzucie dyskiem w...>>
W 1986 roku opublikowałem w tygodniku „Życie Gospodarcze” z 21-28 grudnia felieton, zatytułowany „Ulica Ekonomii”. „ Mają swoje ulice astronomowie i fizycy, lekarze i inżynierowie, ma matematyka i cybernetyka – pis...>>

DATA - 2006-04-06 09:07:09

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=230
 Jan Karol Konopacki
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
JAN KAROL KONOPACKI, opat wąchocki ( ur. ok.1581 – zm. 23 XII 1643) Świętokrzyski Słownik Biograficzny, t.I, Red. Prof. Jacek Wijaczka, Kielce 2002, s.81 - 82
Był synem Macieja, wojewody chełmińskiego, który po owdowieniu i przyjęciu święceń kapłańskich został biskupem chełmińskim. Konopacki otrzymał niezwykle staranne wykształcenie: studiował na Uniwersytecie w Bourges (Francja) 16008 – 1609, o...>>

DATA - 2006-03-20 21:02:32

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=228
 Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W okresie II Rzeczypospolitej
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła

W okresie II Rzeczypospolitej Badania nad dziejami wsi gminy Bliżyn, wśród nich Sorbina,Zbrojowa mogą zaowocować jeszcze licznymi pracami. Szczęśliwie ocalały przechowywane w kieleckim archiwum akta gminne, na które składa się ponad 447 jed...>>

DATA - 2006-02-25 21:16:53

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=223
 Suchedniów w dwudziestoleciu miedzywojennym.
PODTYTUŁ - Halina Radziejewska, Andrzej Sułko
Materiały do historii osady.
1. Administracja. Rada Gminy i ludność . W dniu 11 listopada roku po 123-letniej niewoli powstała znów niepodległa Rzeczypospolita Polska. W odnowionej strukturze administracyjnej kraju Suchedniów znalazł się v starostwie i województwie k...>>

DATA - 2005-08-20 17:58:25

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194
 Suchedniów w latach 1830- 1918.
PODTYTUŁ - Anna Pasek
Anna Pasek "Zeszyty Suchedniowskie " - 1987
Wiek XIX to v dziejach Polski epoka wielkich zrywów narodowo-wyzwoleńczych Jak przeżyli te czasy mieszkańcy Suchedniowa i jego okolic ? Od wieków żyli z żelaza - i przy jego pomocy służyli teraz sprawie narodowej. Ta w czasach obu powstań wy...>>

DATA - 2005-06-24 22:59:58

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=178
  Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W okresie rozbiorów cz. II.
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła

Produkcja gospodarki chłopskiej Podstawą działalności gospodarstwa chłopskiego była produkcja roślinna. Była ona przeznaczona głównie na użytek własny.Istniejące nadwyżki chłop mógł zbyć na targach lub jarmarkach w najbliższych ośrodkach miejski...>>

DATA - 2005-06-11 14:32:51

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=176
  Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W okresie rozbiorów cz. I
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła

Po trzecim rozbiorze Polski wsie Sorbin, Zbrojów znalazły się w zaborze austriackim w ramach obszaru zwanego Galicją Zachodnią. Po dokonanym w 1796 r. nowym podziale administracyjnym obie wsie weszły do cyrkułu koneckiego, który podporządkowany ...>>

DATA - 2005-06-11 14:23:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=175
 Od Suchyni - Do Suchedniowa.
PODTYTUŁ - Mariusz Pasek
Mariusz Pasek "Zeszyty Suchedniowskie " - 1987 I. Początki rozwoju górnictwa i hutnictwa
Trudno dokładnie powiedzieć kiedy człowiek zapoczątkował zmiany cywilizacyjne terenów dzisiejszego Suchedniowa. Pewne jest jednak, że nastąpiło to bardzo dawno,może nawet dwa tysiące lat temu. Początki tej miejscowości wiążą się bowiem ścisle z dz...>>

DATA - 2005-06-07 15:01:47

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172
 Mała Ojczyzna Parafia Sorbin - W czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
I rozdział historii parafii w Sorbinie obecnie gmina Bliżyn
W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej Na rozwój osadnictwa w okresie średniowiecza wpływały liczne czynniki, w tym jeden z ważniejszych - stosunki własnościowe. Największym właścicielem ziemskim, na interesującym nas obszarze, było biskupstwo k...>>

DATA - 2005-02-09 00:51:21

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=146
 Urbanistyka Osady Kamiennej
PODTYTUŁ - Józef Rell

Osada Kamienna (dziś jako miasto nazywające się Skarżyskiem-Kamienną) w okresie lat 1914-1918 była samodzielną gminą przemysłową, do której należały wprawdzie i sąsiednie wioski, ale której zalążkiem miastotwórczym była dawna wieś Kamienna i Posadaj....>>

DATA - 2004-09-06 16:36:43

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=132
 Zadania Powiatu
PODTYTUŁ -

ZADANIA POWIATU W zakresie zadań nałożonych na powiaty największy obszar stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej, walki z bezrobociem, oświaty, kultury i sportu, ochrony zdrowia, komunikacji i transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publi...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=101
 Protest przeciw likwidacji SP nr. 7
PODTYTUŁ -

Wojewódzki Kurator Oświaty  W związku z informacją zamieszczona w Tygodniku Skarżyskim nr.49o zamiarze likwidacji   przedszkola i szkoły podstawowej nr 7 w Skarżysku - Kam. oraz sygnałów od zaniepokojonych rodziców...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=118
 Prawie jak w Czeczenii !
PODTYTUŁ - Mateusz Bolechowski

Skąd idzie przykład Ludzie mają dość polityki. Wystarczy spytać na ulicy. Drobiazgami w postaci różowej sukienki żony byłego premiera czy wpadkami na szczeblu wojewódzkim nikt nie zaprząta sobie głowy. Wszyscy wiedzą, że tam, na górze rządzi...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=125
 Działania samorządu gminnego w zakresie zmniejszania bezrobocia.
PODTYTUŁ -

Działania samorządu gminnego w zakresie zmniejszania bezrobocia poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tym Skarżyskiej Strefy Gospodarczej - stanowisko władz miasta zaprezentowane na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2004r. przez zastę...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=128
 Awifauna Skarżyska – Kamiennej i najbliższej okolicy.
PODTYTUŁ - Uzupełnienie
Ryszard Sowa
W opracowaniu „Las – Racjonalna gospodarka i ochrona” Skarżysko-Kamienna 2003, wydanym w ramach Skarżyskich Zeszytów Ochrony Przyrody Zeszyt Nr 7 przedstawiono zestawienie gatunków ptaków obserwowanych w granicach miasta i ...>>

DATA - 2004-06-10 05:19:14

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=81
 Rezerwat "Kamień Michniowski"
PODTYTUŁ -

REZERWAT KAMIEŃ MICHNIOWSKI I OKOLICE. Oglądając programy telewizyjne, bardzo często można napotkać barwne reportaże z różnych stron świata. Wówczas naszą uwagę przykuwają egzotyczne rośliny i niebezpieczne zwierzęta, których w naturze, w o...>>

DATA - 2004-01-23 07:20:54

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
 Rezerwat "Ciechostowice"
PODTYTUŁ -

REZERWAT „CIECHOSTOWICE”. Położenie i klimat      Rezerwat „Ciechostowice" znajduje się na terenie gminy Bliżyn w leśnictwie Ciechostowice i nadleśnictwie Skarżysko. Zgodnie z podziałem fizyczno-...>>

DATA - 2003-12-27 12:10:27

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=52
 Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ -
Awifauna Skarzyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
Skarżysko–Kamienna położone jest pośród zalesionych wzgórz, których względna różnica wysokości w granicach miasta przekracza 125 m. Duże kompleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej (obecnie jest to kilkadziesiąt tys. ha) - szczególnie...>>

DATA - 2003-12-24 06:20:04

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=51
 Życie polityczne w Skarżysku-Kamiennej w Latach 1945-1956
PODTYTUŁ -
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia wybranych problemów życia politycznego w Skarżysku-Kamiennej w latach 1944-1956. Historią regionu w latach 1945-1948 zajmowano się już, a efekty publikowano. Nad okresem lat 1949-1956 nie prowadzono...>>
Skarżysko-Kamienna zostało wyzwolone 18 stycznia 1945 roku przez 3 armię gwardii dowodzoną przez generała pułkownika W. Gordowa wchodzącą w skład 1 Frontu Ukraińskiego. Po wyzwoleniu władzę w mieście sprawował sowiecki komendat wojskowy - m...>>
Autor - Grzegorz Miernik
DATA - 2003-04-13 16:02:17

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=37
 Czasopisma XIX i początku XX wieku o Skarżysku
PODTYTUŁ - Adam Masalski
Wiadomości źródłowe na temat Skarżyska i okolicznych miejscowości na łamach czasopism warszawskich w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku.
W dotychczasowych badaniach nad przeszłością ziem zaboru rosyjskiego w stopniu jeszcze niedostatecznym wykorzystywana jest jako źródło historyczne prasa i czasopisma. Dotyczy to także w całej rozciągłości regionu kieleckiego. Materiały tego typ...>>

DATA - 2003-04-04 09:53:44
Autor - Adam Masalski
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=36
 Rejon Skarżyska-Kamiennej w Powstaniu Styczniowym
PODTYTUŁ - Wiesław Caban

Ukazanie roli rejonu Skarżyska-Kamiennej w powstaniu styczniowym nie jest sprawą prostą. Z wielu okruchów informacji wiadomo, że obszar ten w planach Komitetu Centralnego Narodowego przygotowującego powstanie, miał odegrać rolę zczególną. Tut...>>
autor - Wiesław Caban
DATA - 2003-03-28 18:02:46
Źródło: H. Wiercinski, Przyczynki do wypadków 1863 roku, w :Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, pod red .S. Kieniewicza,Warszawa1967, s. 384-386.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35
 Szlaki turystyczne
PODTYTUŁ - Szlaki wokół Skarzyska

Szlaki turystyczne w okolicach naszego miasta Skarżysko-Kamienna ze względu na swoje centralne położenie na skrzyżowaniu linii kolejowych i dróg bitych oraz ze względu na otaczające miasto duże kompleksy leśne, stanowi doskonały punkt wypadowy dla w...>>

DATA - 2002-09-22 13:58:00

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16
 Historia
PODTYTUŁ - Krótka historia miasta
Skarżysko-Kamienna, miasto powiatowe (od 1999) w północnej części województwa świętokrzyskiego, nad Kamienną, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego. W skład powiatu wchodzą: miasto Skarżysko-Kamienna ora...>>
Dzieje miasta Pierwszy człon nazwy miasta Skarżysko - (dawniej Karszycko, od wyrażenia przyimkowego "z Karszycka" powstała obecna forma Skarżysko) w dokumentach potwierdzona jako Scarzysko (1260r.) lub Karszycko (1275r.), językoznawcy wywodzą od n...>>

DATA - 2002-07-09 02:26:10

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5

NEWSY<---- szukaj tylko tu

 Ksiądz infułat Józef Wójcik nie żyje
W wieku 80 lat zmarł ksiądz infułat Józef Wójcik- długoletni proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Kierował nią przez 38 lat, w osta...>>
DATA - 2014-02-17 00:36:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6253"
 Ciężka choroba zasłużonego ks. Wójcika
Ks. infułat Józef Wójcik - kapłan diecezji radomskiej zasłużony dla Kościoła w Polsce jest ciężko chory. Duszpasterz przebywa obecnie Świętokrzyskim C...>>
DATA - 2014-01-22 16:08:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6221"
 Świętokrzyskie w ogonie. GUS ocenił potencjał naszego województwa
Tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod względem gospodarki i demografii Świętokrzyskie uplasowało się na jednym z ostatnich miejsc w...>>
DATA - 2013-09-23 09:44:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6065"
 Dożynki Gminno-Powiatowe-Skarżysko-Kościelne 2013
Barwnym korowodem od miejscowego kościoła na plac Urzędu Gminy w Skarżysku-Kościelnym zaczęły się tegoroczne "Dożynki".
DATA - 2013-09-02 19:56:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6035"
 Uszkodzili zabytek
Skarżyscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 27 lat podejrzewanych o uszkodzenie krzyża na jednej z zabytkowych dzwonnic w Skarżysku-Ka...>>
DATA - 2013-06-07 15:13:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5931"
 Marsz przeciwko agresji
Marsz przeciwko agresji odbędzie się 2 czerwca w Suchedniowie w diecezji radomskiej. To akt sprzeciwu i solidarności z brutalnie pobitym księdzem Krzy...>>
DATA - 2013-05-29 17:42:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5916"
 Napad na księdza. Napastnikowi grozi do 10 lat więzienia
Prokuratura postawiła 24-latkowi z gminy Suchedniów (woj. świętokrzyskie), który razem z innym mężczyzną brutalnie napadł na księdza, zarzut kradzieży...>>
DATA - 2013-05-29 09:01:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5914"
 Zatrzymany drugi sprawca brutalnego pobicia księdza
Skarżyscy policjanci zatrzymali 24-latka, podejrzewanego o to, że wspólnie z 23-letnim mieszkańcem gminy Suchedniów brutalne pobił 50-letniego księdza...>>
DATA - 2013-05-28 14:14:43 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5910"
 Sprawca pobicia księdza zatrzymany
Skarżyscy policjanci zatrzymali 23-latka podejrzewanego o brutalne pobicie księdza i kradzież rowerów. Zatrzymanie drugiego ze sprawców to kwestia cza...>>
DATA - 2013-05-08 11:43:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5878"
 Rocznica koronacji
Maryja nie potrzebuje korony ze złota. Potrzebuje korony z naszych dobrych uczynków i potrzebuje, moi drodzy, korony z naszej wiary. Wierzymy nie w ko...>>
DATA - 2012-07-03 21:20:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5687"
 72. rocznica tragicznych wydarzeń
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek zaprasza w dniu 12 lutego 2012 r. o godz. 11.00 do kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Bór...>>
DATA - 2012-02-11 19:59:47 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5452"
 Relikwia Jana Pawła II
W niedzielę do skarżyskiego sanktuarium uroczyście zostanie wprowadzona relikwia Jana Pawła II. Każdy z wiernych będzie mógł ją ucałować.
DATA - 2012-01-22 00:21:23 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5442"
 Kolejna hala sportowa
1 września została uroczyście otwarta nowa hala sportowa przy I LO w Skarżysku-Kamiennej. Na otwarcie nowego obiektu sportowego oprócz uczniów i grona...>>
DATA - 2011-09-07 21:14:59 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5388"
 Pogrzeb Judasza i inne wielkanocne zwyczaje
Pogrzeb Judasza, wyganianie postu, palenie wielkich ognisk czy obmywanie w rzekach, to zapomniane ludowe zwyczaje, które obowiązywały w Wielki Czwarte...>>
DATA - 2011-04-25 01:06:26 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5360"
 Oto najpiękniejsze świętokrzyskie zamki, pałace i świątynie
Piękno ziemi świętokrzyskiej nie przemija. Utrwalone w murach zamków, pałaców i kościołów od wieków zachwyca Województwo ze stolicą w Kielcach nazwę w...>>
DATA - 2010-10-14 17:39:02 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5315"
 Dożynki powiatowe
Parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządu powiatu skarżyskiego, gmin tworzących powiat oraz władze Zarządu Powiatowego PSL wzięli udział we ms...>>
DATA - 2010-09-09 07:36:34 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5287"
 20 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości
Gdyby nie oni, dzisiejszy świat wyglądałby inaczej…
DATA - 2010-07-26 14:46:01 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5244"
 Szlak średniowiecznej architektury za 17,5 mln
Ponad 30 zabytkowych kościołów zostanie wyremontowanych, zabezpieczonych przed włamaniami i zniszczeniami dzięki unijnym dotacjom. W poniedziałek umow...>>
DATA - 2010-06-29 00:20:02 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5207"
 Świętokrzyskie trasy tematyczne czekają na turystów
Zabytki architektury drewnianej i techniki, kościoły, zamki oraz miejsca związane z pisarzami i poetami można zwiedzić podążając turystycznymi trasami...>>
DATA - 2010-04-22 22:42:37 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5159"
 Rocznica pacyfikacji Szałasu. Zginęli za pomoc ''Hubalowi''
8 kwietnia 1940 roku Niemcy zamordowali ponad 60 mężczyzn z Szałasu Starego, części wsi Szałas w gminie Zagnańsk
DATA - 2010-04-08 19:34:08 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5133"
 O wielkanocnych tradycjach słów kilka ...
Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt Wielkiej Nocy bez kolorowych pisanek, kraszanek, czy malowanek. Jajko to uniwersalny symbol w wielu religiach i w...>>
DATA - 2010-04-03 04:02:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5125"
 Razem będziemy bezpieczni
Gmina Skarżysko-Kamienna jako jedna z pięciu gmin w województwie świętokrzyskim realizuje projekt rządowy „Razem bezpieczniej". Projekt rozpisan...>>
DATA - 2010-02-04 00:20:24 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5006"
 Zatrzymano trójkę nastolatków, podejrzewanych o napad na wolontariusza WOŚP
Policjanci ze Skarżyska zatrzymali trzech nastolatków, podejrzewanych o to, że ukradli pieniądze z puszki kwestującego 13-latka.
DATA - 2010-01-13 13:16:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4929"
 Odkrywanie Świętokrzyskiego
Oglądane z daleka rysują się na widnokręgu jako niewysokie wzniesienia, jakby garby wśród pagórkowatego terenu. Także z bliska nie zadziwiają ani wyso...>>
DATA - 2010-01-05 21:03:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4900"
 Najważniejsze wydarzenia 2009 roku w regionie świętokrzyskim
Makabryczne odkrycie w Ćmielowie, korupcyjne procesy znanego polityka i klubu sportowego, zwolnienia i likwidacje zakładów, kontrowersyjna unijna dota...>>
DATA - 2009-12-31 17:39:57 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4879"
 Betlejemskie szopki w skarżyskich kościołach
Betlejemskie szopki w skarżyskich kościołach
DATA - 2009-12-26 22:35:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4872"
 Moc świątecznych zwyczajów
Święta Bożego Narodzenia związane są z wieloma zwyczajami i przesądami. Jednak w porównaniu z XIX wiekiem ich obchodzenie znacznie się zmieniło - mówi...>>
DATA - 2009-12-25 18:38:39 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4871"
 Szopki bożonarodzeniowe w naszym regionie
Około 30 zwierząt, między innymi owce, kozy, kucyki gołębie pawie oraz wielbłąd Ludwik znajdzie się w żywej szopce, która otwarta zostanie dziś przy p...>>
DATA - 2009-12-24 12:09:39 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4870"
 Nowa atrakcja. Wieża katedralna dla turystów
Nowa atrakcja turystyczna centrum Kielc. Widok na miasto z balkonu katedralnej wieży, a przy okazji zwiedzanie zabytkowej budowli zaproponują proboszc...>>
DATA - 2009-12-19 18:48:12 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4846"
 Obchody Święta Niepodległości
  Narodowe Święto Niepodległości to polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 191...>>
DATA - 2009-11-10 13:59:42 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4691"
 AKCJA „ZNICZ 2009”
  Jak co roku w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych na drogach województwa świętokrzyskiego będzie więcej policyjnych patroli, które ...>>
DATA - 2009-10-29 17:33:39 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4608"
 Sakro-szlak atrakcją naszego regionu
  Szlak turystyczny, prowadzący po obiektach sakralnych ma powstać w naszym regionie. Łączyłby najważniejsze budowle architektury drewnianej i murowan...>>
DATA - 2009-10-07 17:46:16 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4489"
 Rozpoznaj czas!!!- Skarżyska młodzież na Lednicy.
6 czerwca bieżącego roku już po raz trzynasty Pan Jezus zwołał młodych nad Lednicę, do źródeł chrzcielnych Polski. Lednica to wybór Chrystusa, to wiel...>>
DATA - 2009-06-10 12:06:40 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4235"
 Wyciek Gazu w Bliżynie
W Bliżynie doszło około godziny 17.00 do uszkodzenia przewodu gazowego.
DATA - 2009-05-18 18:38:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4134"
 Bądźmy razem, żeby pamiętać o Janie Pawle
2 kwietnia o 21.37 zapalmy płomienie pamięci, zaśpiewajmy "Barkę” i odmówmy modlitwę w intencji beatyfikacji naszego Papieża.
DATA - 2009-03-26 13:51:59 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3827"
 Pożegnanie Zamordowanego Dziecka
W dniu 23 marca 2009 odbył się w Skarżysku pogrzeb noworodka, którego ciało znaleziono na taśmociągu sortowni śmieci Almax.
DATA - 2009-03-23 14:16:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3803"
 Nagi mężczyzna na Świętym Krzyżu
Policjanci z Łagowa zostali powiadomieni o tym, że ich pomoc może być potrzebna w kościele na Świętym Krzyżu. Z informacji, jakie dostali wynikało, że...>>
DATA - 2009-03-14 16:15:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3764"
 Filharmonia Świętokrzyska zaprasza na koncerty szkolne !!!!
15 stycznia 2009, czwartek, g. 9.00, 16 stycznia 2009, piątek, g. 9.00, 11.00 - KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI – kontrabas, PRZEMYSŁAW RACZEK – alt...>>
DATA - 2009-01-11 19:10:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3478"
 Pomniki Zmienią Swoje Miejsce
W tym roku skarżyski pomnik Leopolda Staffa i dostępu do morza zmienią swoje miejsca.
DATA - 2009-01-07 08:08:22 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3454"
 Tak nam minął rok
Przypominamy najważniejsze wydarzenia 2008 roku w powiecie skarżyskim.
DATA - 2009-01-02 13:50:10 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3443"
 W Suchedniowie kardynał Dziwisz wręczy dyplomy
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, w niedzielę będzie składał gratulacje suchedniowskim małżeństwom.
DATA - 2008-11-28 13:44:55 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3286"
 Mieszkańcy ocenili prezydenta Skarżyska
Przez tydzień nasi czytelnicy oceniali działania prezydenta Skarżyska po dwóch latach rządów. Dziś Roman Wojcieszek odpowiada na pytania i sugestie in...>>
DATA - 2008-11-21 05:56:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3252"
 Kwesta w BLIŻYNIE
1 i 2 listopada na bliżyńskich cmentarzach przeprowadzono kwestę. Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna zbierali pieniądze na odno...>>
DATA - 2008-11-03 13:06:41 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3180"
 Jubileusz 50-cio lecia Szkoły Podstawowej Nr. 5
2 września 1958 roku na Osiedlu Milica w Skarżysku otwarto nową szkołę – Szkołę Podstawową Nr 5. Od tamtego wydarzenia minęło 50 lat, wyrosło i...>>
DATA - 2008-10-24 18:53:09 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3142"
 Papieskie dni z modlitwą w Skarżysku
Pamiętamy o Janie Pawle II. W najbliższych dniach odbędą się imprezy związane z Ojcem Świętym - koncerty, filmowe seanse i wiele wydarzeń kulturalnych...>>
DATA - 2008-10-09 18:28:16 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3088"
 Historia księdza z Suchedniowa w teatrze
"Złodziej w sutannie" -to tytuł telewizyjnego spektaklu, w którym księdza proboszcza Józefa Wójcika z Suchedniowa zagrał Artur Żmijewski.
DATA - 2008-09-30 15:09:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3048"
 Odkrywamy świętokrzyskie z okazji dziesięciolecia województwa
W niedzielny poranek 7 września ponad 500 osób wyruszy na wspaniałą wycieczkę do trzynastu powiatów naszego województwa. Na tę wyprawę, stanowiącą czę...>>
DATA - 2008-09-05 19:46:06 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2980"
 Dożynki - Skarżysko 2008
W niedzielę 7 września na Plantach odbędą się Dożynki Powiatowe.
DATA - 2008-09-03 19:24:49 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2972"
 W Skarżysku wandale niszczą zabytkowy wal
Liczący kilkaset lat Wał Staszicowski w Skarżysku stał się miejscem alkoholowych libacji.
DATA - 2008-08-07 08:19:57 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2891"
 Miasto nie dba o pomnik
Przenieść nie można, zadbać nie ma kto. Pomnik odzyskania dostępu do morza to dziś ruina.
DATA - 2008-06-14 21:57:17 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2682"
 Zmarł Wójt Bliżyna
Dziś po ciężkiej chorobie, zmarł Tomasz Rokita - Wójt Gminy Bliżyn w latach 2002-2008
DATA - 2008-04-10 20:33:20 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2525"
 Mieszkańcy Szydłowca zablokują
Rozmowy ostatniej szansy nie powiodły się. GDDKiA nie przekonała mieszkańców Szydłowca do wariantu budowy ekspresówki w obecnym śladzie "siódemki". Mi...>>
DATA - 2008-03-10 12:29:49 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2470"
 Uroczystości w skarżyskiej Ostrej Bramie
Ojciec Święty Jan Paweł II od 1995 roku związał nasze miasto i jego mieszkańców z Matką Bożą Miłosierdzia, ogłaszając Ją Patronką Skarżyska-Kamiennej...>>
DATA - 2007-11-11 22:01:56 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2325"
 Pieniądze na konserwacje świątyń
Świętokrzyski samorząd dofinansował remonty zabytkowych kościołów w Sulisławicach i Mroczkowie. Każdy z obiektów dostanie po 10tys. zł na prace konser...>>
DATA - 2007-10-15 19:31:45 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2263"
 Krzyż Wielki Odrodzenia Polski dla księdza Wójcika
Prymas Stefan Wyszyński, kiedy spotykał się z księdzem Wójcikiem, pozdrawiał go słowami: "Witaj, Józefie, umiłowany przez władzę ludową!". Bywali u ...>>
DATA - 2007-09-10 15:23:02 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2207"
 Dożynki Powiatowe
Wiele atrakcji czeka mieszkańców powiatu skarżyskiego podczas tegorocznego Powiatowego Święta Plonów, które odbędzie się w ostatnią niedzielę wakacji ...>>
DATA - 2007-08-30 00:23:46 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2187"
 Pomagamy mieszkańcom Szkrzydłowa
Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek wspólnie z ks. Kustoszem Jerzym Karbownikiem postanowili zorganizować pomoc dla mieszkańców Skrzydlowa. Przypomni...>>
DATA - 2007-07-24 23:23:29 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2136"
 Abp Głódź wzywa do chrześcijańskiego radykalizmu
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wezwał wiernych do chrześcijańskiego radykalizmu. Podczas uroczystej mszy świętej w Skarżysku-Kamiennej w sanktuarium M...>>
DATA - 2007-06-30 22:40:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2089"
 Zbezcześcili świątynię!
Wulgarne ataki na kościół i proboszcza w Suchedniowie. Ksiądz Wójcik twierdzi, że to sprawka satanistów.
DATA - 2007-06-19 12:08:09 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2063"
 Rok 2006 - podsumowanie
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich dwunastu miesięcy w powiecie skarżyskim.
DATA - 2006-12-29 10:13:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1820"
 Samorządowe podchody...
Samorządowe podchody trwają SKARŻYSKO KAMIENNA. W Skarżysku i całym powiecie odbywa się wielkie liczenie. Do jedenastu i dwunastu. Tylu radnych w Rad...>>
DATA - 2006-11-18 00:17:49 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1760"
 W Skarżysku odkryto zabytkowe mury
SKARŻYSKO KAMIENNA. Niewiele brakowało, by około dwustuletnie mury zostały zniszczone. Podczas budowy drogi w Skarżysku odnaleziono fragmenty zabytkow...>>
DATA - 2006-09-07 17:53:02 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1667"
 Będzie afera, bo ktoś kłamie!
Dzięki radnej z Suchedniowa sprawa ujrzała światło dzienne. Policja puściła wolno pijanego kierowcę?Radna Ewa Antosik opowiedziała na sesji Rady Miast...>>
DATA - 2006-09-06 10:16:31 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1664"
 Kościół wygrał z bezpieką
Historyk Marek Lasota, autor bestselleru „Donos na Wojtyłę” spotkał się z mieszkańcami Skarżyska. W ostatni wtorek w siedzibie stowarzysz...>>
DATA - 2006-06-27 08:47:19 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1592"
 Spotkanie z autorem ''Donosu na Wojtyłę''
Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” w Skarżysku-Kamiennej oraz Instytut Pamięci Narodowej W Krakowie zapraszają na spotkanie ...>>
DATA - 2006-06-18 22:59:22 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1586"
 Dwa kilometry niezgody
Mieszkańcy Klonowa brną przez zaspy do kościoła Dwa kilometry niezgody Do szczęścia potrzeba im niewiele, wystarczy zaledwie dwa kilometry.
DATA - 2006-01-24 10:08:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1405"
 Powiat skarżyski dzisiaj
Głównym tematem Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) w dniu 29 grudnia 2005 była aktualna sytuacja, jaką dostrzegamy na rynku pracy w powiecie skarżyski...>>
DATA - 2005-12-29 22:16:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1363"
 Betlejemskie Światło Pokoju
Betlejemskie Światło dotarło do Skarżyska Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny zabłysło w Polsce. Betlejemskie Światło Pokoju, niesione sk...>>
DATA - 2005-12-20 15:26:16 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1353"
 Procesja zawierzenia
Procesja Zawierzenia pod przewodnictwem arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia odbędzie się dziś w Skarżysku-Kamiennej. Mieszkańcy miasta obchodzą 10-tą r...>>
DATA - 2005-11-12 20:07:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1282"
 Wspomnienia jednego z nieznanych bohaterów Solidarności
Był głównym bohaterem demonstracji przeciw stanowi wojennemu w Starachowicach. Wyrzucony ze szkoły, kilkakrotnie zatrzymywany, bity na komendzie, ale ...>>
DATA - 2005-09-09 13:44:22 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1178"
 Targi Sacroexpo - fotograf Papieża w Kielcach
Arturo Mari, osobisty fotograf Papieża, będzie honorowym gościem niedzielnej premiery w kieleckim teatrze sztuki "Przed sklepem jubilera" według książ...>>
DATA - 2005-06-10 11:41:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1024"
 Jerzy Dudek przyjechał na komunię syna do Samsonowa koło Kielc
Jerzy Dudek, najsłynniejszy obecnie polski piłkarz, przyjechał ze swoją rodziną do Samsonowa koło Kielc. W niedzielę, w niewielkim kościele Wniebowzię...>>
DATA - 2005-05-29 23:18:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=996"
 Podzielono pieniądze na ratowanie zabytków
Wyjątkowo dużo, bo aż dziewięć zabytkowych świętokrzyskich kościołów, doczeka się w tym roku remontu. Może nie są zbyt znane, ale wyjątkowo piękne, st...>>
DATA - 2005-05-22 21:10:40 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=983"
 Flaga często nam
Wzdłuż głównych ulic miast, na gmachach instytucji i szkół, rzadziej na prywatnych budynkach i balkonach mieszkań powiewają w czasie świąt narodowych ...>>
DATA - 2005-05-03 09:05:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=940"
 Kielecki ślad nowego Papieża...
Kardynał Joseph Ratzinger, nowy papież Benedykt XVI, uważany jest przez wydawców za genialnego teologa. Dlatego jego pracami już kilka lat temu zainte...>>
DATA - 2005-04-21 08:02:42 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=915"
 Rekordową liczbę pożarów traw odnotowują świętokrzyscy strażacy
Ponaddwukrotny wzrost liczby pożarów traw odnotowali tej wiosny świętokrzyscy strażacy. Od początku roku do ubiegłej niedzieli ugasili ich dokładnie 2...>>
DATA - 2005-04-19 10:40:02 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=909"
 Relikwie świętej w Skarżysku...
W najbliższą sobotę (16 kwietnia) do skarżyskiego kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego przywiezione zostaną relikwie św. Faustyny Kowalskiej.
DATA - 2005-04-13 00:03:42 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=888"
 Żałoba na Forum
Odszedł od nas Wielki Człowiek. W dniach żałoby, która potrwa do pogrzebu Papieża, prosimy dyskutujących o większą niż zazwyczaj powściągliwość prz...>>
DATA - 2005-04-05 00:07:17 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=869"
 Nadzwyczajna sesja Rady Miasta...
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona pamięci Ojca Świętego odbędzie się we wtorek w skarżyskim Miejskim Centrum Kultury.
DATA - 2005-04-04 20:20:46 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=868"
 Związki Papieża z ziemią świętokrzyską...
Ma u nas swoje ulice, szkoły, pomniki. Jest honorowym obywatelem Kielc i Sandomierza. Odwiedził województwo dwa razy - jako jedyny Papież w historii...>>
DATA - 2005-04-03 21:26:22 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=866"
 ZHR trwa w modlitwie w intencji Ojca Świętego
Druhny i Druhowie ! Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II jest bardzo ciężko chory i Jego stan jest krytyczny. Bardzo proszę Was o gorące modlit...>>
DATA - 2005-04-02 15:43:40 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=865"
 Przypomina chlubne tradycje...
Powstańczy sztandar ukrywano wiele lat. Czy jego kopia będzie teraz oficjalną chorągwią gminy Suchedniów?
DATA - 2005-04-01 11:01:59 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=863"
 Wielkanoc u naszych VIP-ów...
Jak wyglądała tegoroczna Wielkanoc w domach znanych skarżyszczan. Co znalazło się na ich świątecznych stołach? Specjalnie dla "Echa Skarżyska" o swoic...>>
DATA - 2005-04-01 11:00:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=862"
 Niezłe wyniki naszego regionu w Narodowym Teście Inteligencji
Szóste miejsce Świętokrzyskiego, dziewiąte Kielc - tak wypadł nasz region w niedzielnym Narodowym Teście Inteligencji 2004. Na 21 miast obecnych w zes...>>
DATA - 2004-10-26 00:33:41 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=629"
 Dzień Papieski - dzielmy się!
Dzisiaj obchodzony jest Dzień Papieski, organizowany przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Tegoroczny Dzień jest świętowany pod hasłem "Jan Pawe...>>
DATA - 2004-10-10 11:44:10 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=613"
 Wielkanoc - święto przemiany
Wielkanoc to święto triumfu życia nad śmiercią – dobra nad złem. Są to święta pełne symboli i chrześcijańskich tradycji. Chcemy przybliżyć wam z...>>
DATA - 2004-04-10 04:05:39 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=471"
 Betlejemskie Światło Pokoju w Skarżysku.
Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę, przybyło do Skarżyska. 14 grudnia br. w Bazylice Katedralnej w Kielcach o ...>>
DATA - 2003-12-20 06:06:55 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=382"
  Rutkowski ratuje księdza z Bliżyna.
Kobieta szantażująca księdza z parafii w Bliżynie (Świętokrzyskie) została ujęta przez posła Rutkowskiego i przekazana policji. 35-letnia katowiczanka...>>
DATA - 2003-09-08 17:41:37 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=319"
 Przeciw Supermarketom...
i niemieckiemu inwestorowi w Miejskich Usługach Komunalnych. Blisko 150 osób przybyło 23 czerwca na spotkanie z władzami miasta i powiatu zorganizowa...>>
DATA - 2003-06-24 14:38:34 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=261"
 Kolejna ofara kanału ciepłowniczego
Dziś w wigilijny poranek mieliśmy kolejną śmiertelną ofiarę znalezioną w węźle ciepłowniczym przy ul. Sokolej. Tym razem padło na prawdopodobnie bezdo...>>
DATA - 2002-12-24 22:58:08 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=108"
 Londynski BigBen w Skarzysku?
Mieszkańcy osiedla Przydworcowe od około dwóch tygodni są raczeni nowym pomysłem proboszcza parafi św. Brata Alberta. Chodzi oczywiście o skarżyską we...>>
DATA - 2002-09-09 22:49:09 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=49"

KOMENTARZE<---- szukaj tylko tu

 Re: ATP - 7 kolejka -wyniki,strzelcy
jak chcesz zobaczyć zapowiedzi to idź w niedzielę do kościoła :):):) a tak na serio zapowiedź 8 kolejki w piątek w godzinach popołudniowych
DATA - 2009-06-17 22:38:31 | AUTOR - Zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4246&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pożegnanie Zamordowanego Dziecka
marcopolo, ja do reporterki jeszcze dopłacam, nikt mi ani grosza nie płaci. Przyznaję, że jak wszedłem do kościoła i zobaczyłem tę malutką trumienk...>>
DATA - 2009-03-23 20:10:36 | AUTOR - ja
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3803&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zbezcześcili świątynię!
To zrobili sataniści, świadczą o tym liczby 666, które wypisują - uważa ksiądz Józef Wójcik Sataniści haha... To zrobili jacyś gówniarze, którzy wido...>>
DATA - 2007-06-19 17:40:36 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2063&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
gdyby porozwieszał plakaty obok cmentarzy i kościołów, to by mówili, że kupił głosy u moherów. młodzi widocznie wiedzą co jest dobre.
DATA - 2006-11-14 16:50:40 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
A owszem żałosne to i prawdziwe. Nigdzie na mieście nie było tyle plakatów Kobierskiego co przy Dworcu PKP i.... szkołach. Wystarczyło się przejechać ...>>
DATA - 2006-11-14 16:37:40 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wojcieszek z Mazurem w II turze i inne wyniki z powiatu - 6
Ludzie to nie jest kwestia kasy dla danego kościoła. Dziść trzeba odpowiedzieć na pytanie czy Pan Roman Wojcieszek będzie osiągnąć to co Prezydenci m...>>
DATA - 2006-11-13 22:12:17 | AUTOR - obfen
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1742&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wojcieszek z Mazurem w II turze i inne wyniki z powiatu - 6
Awans Wojcieszka to finansowanie z funduszy miasta jedynie Koscioła przy Ostrobramskiej.Inne Koscioły będą mogły liczyć jedynie na datki, ubogich, wie...>>
DATA - 2006-11-13 12:26:43 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1742&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Małżonkowie umarli jedno po drugim
Corvus nie ściemnia. Widziałam dzisiaj klepsydrę przed kościołem... aż mnie powaliło.
DATA - 2006-10-05 23:20:30 | AUTOR - Olistka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1698&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co czwarty nie pije
Pan minister Giertych nigdy nie mówił, że chce wykorzystać policję, aby doprowadziła dzieci do kościoła. Moim zdaniem używanie takich argumentów jest...>>
DATA - 2006-06-25 15:19:00 | AUTOR - bandit
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1590&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co czwarty nie pije
Nie wiem co jest zatrważającego w wynikach tej ankiety... Nie wiem jak były postawione pytania ale z tego artułu wynika, że każdy kto np. wypija raz ...>>
DATA - 2006-06-24 13:09:30 | AUTOR - Pasiu
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1590&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy prezes ZEORK-u z PiS-u?
To, że niejaki Bania ma zostać prezesem mówiło się na mieście jeszcze przed wykopaniem starego prezesa. Jak również o tym, iż jest to kolega Gosiewski...>>
DATA - 2006-04-13 21:23:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1526&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Plany budowy nowego lotniska pod Kielcami
nie rozumiem komentarza goscia z godziny 10.34 to co lepiej wybudowac 19 kościołow i 15 cmentarzy? a nie pomyślałeś głąbie ile ludzi może robote mie...>>
DATA - 2005-10-20 11:14:27 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1239&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Plany budowy nowego lotniska pod Kielcami
nie rozumiem komentarza goscia z godziny 10.34 to co lepiej wybudowac 19 kościołow i 15 cmentarzy? a nie pomyślałeś głąbie ile ludzi może robote mie...>>
DATA - 2005-10-20 11:13:42 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1239&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Przejazd rowerowy Lwów - Berlin
Spoko trasa.Wielokrotnie tamtedy jezdzilem na rowerze.Wspaniale krajobrazy.Jest tylko jedno ale...szlak zostal dołączony do dawnego szlaku niebieskieg...>>
DATA - 2005-08-31 09:03:30 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1161&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zabytkowa synagoga w Skarżysku niszczeje.
Mam nadzieję, że Gmina ma złożonych wiele aplikacji do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Będą to środki uruchamiane ...>>
DATA - 2004-11-03 08:09:06 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=636&mode=flat&order=1&thold=-1"

SŁOWNIK REGIONALNY<---- szukaj tylko tu

 Kula - owy
Pomnik przy torach niedaleko Lidla... pamięci odzyskania niepodległości i dostępu do morza, obecnie przeniesiony naprzeciw Dużego Kościoła
DATA - 0000-00-00 00:00:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=122"
 Sabcia
Właścicielka nieistniejącej knajpy przy ul Legionów, pomiędzy ogrodzeniem kościoła Sw Józefa a takim szczelistym domem na Zachodnim
DATA - 0000-00-00 00:00:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=155"

BLOGI<---- szukaj tylko tu

 Powiat skarżyski dzisiaj
News"Głównym tematem Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) w dniu 29 grudnia 2005 była aktualna sytuacja, jaką dostrzegamy na rynku pracy w powiecie skar...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 12-30-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=219"
 Kiedy urodził się Jezus Chrystus, c.d.
KIEDY NAPRAWDĘ NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS? Przecież to oczywiste, miliony ludzi na całym świecie świętują narodzenie Chrystusa - Boże Narodzen...>>
AUTOR - Ape | DATA - 12-19-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=434"
 Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?
Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa? http://www.rp.pl/artykul/404988.html Krzyż się źle kojarzył Piotr Zychowicz 12-12-2009,...>>
AUTOR - Ape | DATA - 12-16-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=433"
 CZY JEZUS URODZIL SIE 25 GRUDNIA?
CZY JEZUS URODZIL SIE 25 GRUDNIA? Jezus nie urodził się 25 grudnia, choć większość chrześcijan obchodzi ten dzień jako Boże Narodzenie. Pr...>>
AUTOR - Ape | DATA - 12-12-2006
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=279"
 Śledztwo w sprawie pustego grobu
Śledztwo w sprawie pustego grobu Sceptycy często pytają nas, dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie. Tymczasem to my powinniśmy ich pytać: dlaczeg...>>
AUTOR - ape | DATA - 05-29-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=424"
 Tak sie zastanawiam...
ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE LESZEK WILCZYŃSKI Święto Bożego Narodzenia jest pozostałością zwyczajów przedchrześcijańskich. Już bowiem w wie...>>
AUTOR - Ape | DATA - 01-31-2006
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=238"
 Zwyczaje Bożonarodzeniowe
Święto Bożego Narodzenia jest pozostałością zwyczajów przedchrześcijańskich. Już bowiem w wielu religiach ludów pasterskich i rolniczych były znane św...>>
AUTOR - Ape | DATA - 01-20-2008
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=303"

KALENDARIUM skarzysko.org<---- szukaj tylko tu


LINKI<---- szukaj tylko tu


KALENDARIUM<---- szukaj tylko tu

  uznanie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Bzinie, pod administracją ks. Józefa Rożka za kościół filialny parafii Skarżysko Kościelne,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - rozpoczęcie budowy kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kolejowej
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - erygowanie nowej parafii z prawie wykończonym kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kolejowej, obejmującej miasto Kamienna, wieś Milicę. Pogorzałe I Borki,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - konsekracja Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kolejowej, założenie Cechu Zbiorczego Chrześcijan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"
  - zarekwirowanie dzwonów przez Niemców z kościoła Św. Józefa w Bzinie i kościoła NS Jezusowego,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"

KSIĘGA GOSCI<---- szukaj tylko tu


FORUM<---- szukaj tylko tu

 Nożycami przez prasę
. Oglądam właśnie na TVP INFO ( 20:05 20 czerwca 2014 ) jak były szef ABW Pan Barcikowski, sugeruje że to Ruscy mogli nagrać te rozmowy. Ha h...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175452#175452"
 Donek i Vincent wyłączają TAWS
I być może, kiedy będziemy ślinili się z głodu stojąc przed drzwiami jakichś delikatesów, potrąci nas wychodzący stamtąd z wyładowaną reklamówką Dona...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175170#175170"
 KTO Z KOGO ROBI SOBIE JAJA PREZYDENCIE?Zwycięstwo czy porażka
Ostatnia sesja to porażka tych, którzy nie chcieli umorzenia udziałów. Zwycięstwo tych, którzy nie wierzą w realność istnienia alternatywy wobec udzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175121#175121"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dawniej ulubionym zajęciem niektórych osobników płci męskiej było kopanie w tyłek innych osobników tejże płci stojących w hierarchii społeczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175010#175010"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Poprzednią ekspozycję Nasze Forumowe Muzeum kończyło informacją że mały przedmiot który wypadł z sekretarzyka ojca mojej babci otworzy dzisiej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174991#174991"
 Skarżyskie i nie tylko... foto-podróże w czasie
Hmm a ja mam zaproszenie z kina Tryumf i według tego zaproszenia przemarsz uroczysty do kościoła parafialnego czyli dziś NSJ to 30 min (9:30 wyjście o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174757#174757"
 Skarżyskie i nie tylko... foto-podróże w czasie
Dolna Kamienna - kolebka miasta i jak to bywa na jego skraju klasztor z kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny http://i312.photobucket.com/albums/ll...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174684#174684"
 Iluzoryczne oszczędności!Iluzoryczne oszczędności!
W dobie kryzysu Pan miasta zaczął wreszcie oszczędzać i tnie koszty. Szarzy ludkowie odczuwają te zmiany obecnie przede wszystkim wieczorem, gdyż o t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173611#173611"
 Manifestacje potępiające stan wojenny i oświadczenie LOS.Manifestacje potępiające stan wojenny i oświadczenie LOS.
http://i44.tinypic.com/2u60dg2.png O Ś W I A D C Z E N I E W sprawie 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia 2011 roku ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173266#173266"
 Fantastyczna praca w kopalni "Piotr"mapy
Te dwie pierwsze mapki,to prawdziwy cymesik w tej dziedzinie. Nazwy na nich pokrywają się z nazewnictwem używanym jeszcze do niedawna przez starsze po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173245#173245"
 Rok 1249 - Szczepanów
Posaday-Oleśnica-Dęby- Cioki-Młyn-Karwiccy-Opat-Konflikt interesów- Rejów-Kuźnica-kowale szczepanowscy Marcinków-Wąchock-Opat-Feliks Marcinek- Karwi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173240#173240"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Przez dziesięciolecia całe grunty włościan osady Kamienna ciągnęły się wąskimi zagonami z południa, od rzeki Kamiennej aż na północ do gruntów wsi Bor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173196#173196"
 rok 1490 Posadaj
Wracając do cegielni (tej na Łyżwach)- znalazłem dość obszerną informację na jej temat. Otóż powstała ona w pierwszych latach ósmej dekady XIX wieku w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173102#173102"
 Stare nazwy ulic.
Tę zagadkę najlepiej byłoby wyjaśnić bezpośrednio w parafii NSJ. Od dnia erygowania kościoła przez b-pa sandomierskiego Włodzimierza Jasińskiego, czyl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172780#172780"
 parafia sw jozefa
hello! Tel.: (41) 253-28-12 begin_of_the_skype_highlighting              (41) 253-28-12      end_of_the_skype_highlighting najlepiej zadzwonić i się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172747#172747"
 ... takie losy jakie mieszkańców wybory
Z szacunkiem ale g..no prawda! Osobiście rzygać mi się chce na te całą politykę. Kto złapie stołek to ciągnie ile wlezie a o wyborcach se przypomina, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172736#172736"
 Organy miasta prywatnego
Kiniu to o czym napisałaś to chyba jest jakaś patologia. Jeszcze dosłownie przed chwilą oglądałem DAMI. Tam nasz gospodarz miasta twierdzi, że urz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172713#172713"
 Milica-Norwida i okolice....
Obowiązkowo to chodziło się do związkowca i metalowca. Pamiętam "Dom wampirów", kiedy to trzeba było siedzieć na parapetach bo brakowało miejsc. Bilet...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172144#172144"
 Jedna wielka czarna mafia...
Droga Kiniu. Takie parafrazowanie to nic trudnego. Tym bardziej, że wywiad, jak to dla kobiecego kolorowca, był infantylny - wiem, bo czytałem w łazie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172096#172096"
 Jedna wielka czarna mafia...
A teraz specjalnie dla qui_pro_quo - fana Szymona Hołowni, parafraza jego wywiadu w wykonaniu Jasia Kapeli: "„Choć zdarzyło mi się prowadzić...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172093#172093"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
"San Jose (wiersz z podróży)" Podkreślając unikalny błękit nieba Przestrzeń słodkim tchnie zapachem dzień upalny Pulsująca zieleń mieszka ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172066#172066"
 Jedna wielka czarna mafia...
Ape pisząc:podywaguję konstruktywnie na te tematy. Zapraszam do dyskusji. nie przeczytał pierwszej strony, gdzie jest obszerny cytat z Hołowni dekon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172021#172021"
 Jedna wielka czarna mafia...
Dwie sprawy: Pierwsza - kościół jako organizacja i wierni. To są dwie różne rzeczy. Wiara to nie jest chodzenie do kościoła, na pielgrzymki czy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172015#172015"
 Jedna wielka czarna mafia...
Brumbcik - wyliczanie kosztów pogrzebowych ceremonii, urn itp. świadczy jedynie o Twojej kulturze. Jak się wybierzesz na jakiś pogrzeb, nie zapomnij z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172006#172006"
 Jedna wielka czarna mafia...
Zanim tamtejsi mężczyźni zaczną rozumieć encykliki, oczywiście, bo potem to już owo zrozumienie będzie chroniło przed AIDS. Pan Hołownia nie zauważa, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172002#172002"
 Jedna wielka czarna mafia...
to nie prezerwatywy rozwiążą problem AIDS w Afryce. Podobnie jak plagi pożarów nie rozwiąże rozdawanie żaroodpornej odzieży, trzeba przestać podpalać,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172000#172000"
 Jedna wielka czarna mafia...
Hołownia vs kinia sprowadza sie do tego podsumowania nie koniecznie wynikającego z całego tekstu:mamy prawo tak myśleć i tak żyć, bo mamy argumenty. A...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171997#171997"
 Jedna wielka czarna mafia...
Kinia mówi o rytuałach, tylko szybko o tym zapomina :-) PS. Zresztą, po co płacić, skoro się ma księdza w rodzinie :-)) A na poważnie, nie trzeba by...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171995#171995"
 Jedna wielka czarna mafia...
Specjalnie dla Kini:)...może ciut dłgawy tekst ale ufam iż, Kinia lubi czytać:)" Od kilku dni przynajmniej jest już jasne, po co istnieje Kościół Kato...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171994#171994"
 Jedna wielka czarna mafia...
Nie o ludziach Kościoła mówmy, lecz o Kościele, który - jaki jest, każdy widzi. A filozof, prof. Slawek widzi tak: "Problem w tym, że atrofia zmysł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171988#171988"
 Jedna wielka czarna mafia...
Tootik. Swoim stwierdzeniem stawiasz się w jednym rzędzie z tymi, co to za grosz. Niestety, poza tezą o świętych, trudno się z Tutikiem nie zgodzić....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171987#171987"
 Jedna wielka czarna mafia...
Dlaczego, michale, mamy się starać o obiektywizm w ocenie ludzi, którzy obiektywizmu nie mają za grosz? Wygłaszają sądy bez żadnych uprawnienień, a na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171986#171986"
 Kogo wybrać...po debacie i wogóle
Sondaż prowadziłem osobiście od godziny 12 do ok.16.30 w sześciu miejscach - pod lokalami na Rejowie, Zachodnim, Milicy, Przydworcowym, Kamiennej i os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171872#171872"
 Kogo wybrać...po debacie i wogóle
Sondaż prowadziłem osobiście od godziny 12 do ok.16.30 w sześciu miejscach - pod lokalami na Rejowie, Zachodnim, Milicy, Przydworcowym, Kamiennej i os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171871#171871"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś będzie o zwyczajnych wyborach których dokonali ludzie niezwyczajni o których pisał w ostatnie dekadzie XIX wieku Das Interessante Blatt ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171858#171858"
 Jak samorząd z pozarządem
I co po przeczytaniu takiego tekstu, zawołać: weź przestań, czy o, matko! Niech zatem Jezusa z Ewangelistami odeśle do kościoła, bo w Skarżysku pot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171602#171602"
 tu mieszkam
Chętnie dzielę się zaproszeniem z naszego Stowarzyszenia Nasz Bór na IX Wieczór Poetycki poświęcony twórczości ojca Stanisława Reczka. Wieczór uświe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171552#171552"
 tu mieszkam
. Teraz userze silurius toś się jeszcze bardziej ośmieszył i zakomikował. Ten Saddam to tych Kurdów to tak przy pomocy technologii otrzymanej z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171551#171551"
 Lubisz Palikota?
Mam w rękach ulotkę z kongresu Ruchu Palikota, oto zwięzła ocena możliwości realizacji jego postulatów. Motto: "Rozstrzygają się losy naszej cyw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171441#171441"
 A może schronisko?
cóz ktos kto porównuje psa do wołka zbozowego, tudzież INNYCH SZKODNIKÓW, sam sobie szkodzi. A to niby dlaczego? Nie rozumiem. Jak Ci wołek nie odpow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171298#171298"
 A może schronisko?
hmm [quote]Jakoś nikt nie łamie rąk nad wołkami zbożowymi, myszami i innymi szkodnikami[quote] cóz ktos kto porównuje psa do wołka zbozowego, tudzież...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171297#171297"
 Czy PRL przetrwa tysiąc lat?
Im mniej PRL-u w Polsce tym bardziej on do nas wraca. Pewnym grupom ludzi tęskno widać za odgórnie narzuconą powszechną obecnością jakiejś jednej id...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171265#171265"
 Kandydaci na prezydenta Skarzyska
Nie jestem chamem ze sztachetą w ręku, więc nie ośmieliłbym się stwierdzić, iż mogę coś żądać. Jeśli już jestem w stanie coś zrobić to tylko apelować ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171181#171181"
 Komunistyczni mordercy
Komunistyczni mordercy z Katynia , Miednoje i Ostaszkowa może jeszcze za życia a może już po śmierci pozbawili polskich oficerów przedmiotów wartościo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171160#171160"
 A może schronisko?
Ja nie neguję, że nie macie racji. Np. dzisiaj przed Kościołem była wataha 5 bezdomnych psów. Raz na jakiś czas posłany z urzędu miasta hycel ponoć wy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171136#171136"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Kilka dni temu świat obiegła następująca wiadomość: Wielkie poruszenie w Kanadzie. Pies, który został przyprowadzony do jednego z kościołów obrządk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170839#170839"
 Kultywowanie barbarzyństwa czyli 'Bitwa o ...'
Znasz słowa Jezusa o wątpiących ? Mam wrażenie, że nie wątpisz, tylko szydzisz. Czy nie jest dla Ciebie śmieszne, że nasze społeczeństwo bezmyślnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170787#170787"
 Kultywowanie barbarzyństwa czyli 'Bitwa o ...'
Nie wiem dlaczego Siluriusie odbierasz mi prawo głosu w kwestii która żywo dotyczy mojej rodziny ?. Kto Ci udzielił takich plenipotencji ?. Znasz ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170779#170779"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Wiele razy pisałem, że jestem agnostykiem, posiadającym wszelkie świadectwa nauki religii Skoro jesteś agnostykiem, w sprawach Kościoła powinieneś s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170738#170738"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Jak mniemam z postu i Twojej troski o naszą wiarę, jesteś praktykującym katolikiem. Czuję nutę podpuchy w Twoich słowach :) Wiele razy pisałem, ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170712#170712"
 ks. Karbownik PRZEGINA PAŁKĘ!!!
Słuchają kilku mszy dziennie. "To jest obłęd" Mieszkańcy Miejskiej Górki codziennie słuchają kilku mszy. Nagłośnienie kościoła nie daje im żyć. Grożą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170648#170648"
 Sala weselna opinie
a dokładnie do temat Foto Anna, to znam pana Chądzyńskiego i wiem jak on wykonuje swoją pracę i również wszystkim odradzam. Tak, więc okazuje się,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169860#169860"
 Prawo i Sprawiedliwość w Skarżyskach
Ale PiS po mojemu ma największe szanse aby zebrać potrzebną ilość podpisów z dużym okładem. W Polsce bowiem jest więcej parafii niż gmin Doskonale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169770#169770"
 PAX AMERICANA XXI w. ?
Czy mam rację ? Jakim programem to obrabiałeś? A może zrobiłeś fotkę i następnie wydruk powycinałeś powtórnie fotografując i obrabiając komputerowo?...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169209#169209"
 PAX AMERICANA XXI w. ?
Nie wiedzie się ostatnio USA i CIA oraz jej pomocnikom rozsianym po całym świecie. Najpierw na przełomie roku wywiad talibski okazał się być lepszy ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169024#169024"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
Mineły trzy lata od założenia tego wątku. Odnalazły się jeszcze dodatkowe materiały w tej sprawie. Poniżej pozwolę sobie na ich zamieszczenia. Jeśli m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168486#168486"
 Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?
Czytałem ten wywiad z p. prof. Jastrzębowską z zapartym tchem w wydaniu papierowym Rzepy w weekend. W ogóle Rzepa weekendowa jest warta kupowania. Szk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168468#168468"
 Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa?
Kiedy krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa? http://www.rp.pl/artykul/404988.html Krzyż się źle kojarzył Piotr Zychowicz 12-12-2009, os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168462#168462"
 Kwoty vs. parytety
Oczyma wyobraźni widze, ze kiedy piszesz w natchnieniu "Unia Europejska", to wstajesz i nucisz pod nosem Odę do radości. pozwól, ze w odpowiedzi uz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168429#168429"
 Kwoty vs. parytety
Oczyma wyobraźni widze, ze kiedy piszesz w natchnieniu "Unia Europejska", to wstajesz i nucisz pod nosem Odę do radości. P:zwykłe lewackie pieprzenie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168425#168425"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Wielkie Oko czuwa ! Wszystko co się dzieje jest Bożą wolą. Bóg jest wszechmocny i suwerenny, i nikt nie może skutecznie przeciwstawić się Jego w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168402#168402"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
PoMniK... "Złoty Cielec budowany pod Świebodzinem ma tylko kształty Chrystusa! Jest posągiem bożka pychy i mamony” Tak jak gołębie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168392#168392"
 Suchedniów w starej fotografii
Mnie też coś nie pasowało w widoku tego kościoła i już wiem co... Otworzyłem sobie google i na mapie satelitarnej znalazłem suchedniowski kościół. Jed...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168343#168343"
 Suchedniów w starej fotografii
Jeśli tylko dorwę się do domowego archiwum to może uda się coś niecoś odszukać (jakieś małe zdjęcie :-) ). Nie chciałem wszczynać wojny (wytaczać dzia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168342#168342"
 Suchedniów w starej fotografii
Drodzy moi parafianie... nie sugerujcie się ukształtowaniem terenu, gdyż ten przez 200 lat, chcąc nie chcąc uległ zmianom pod wpływem działań człowiek...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168338#168338"
 Suchedniów w starej fotografii
Wybacz ale ukształtowanie terenu + budynki z prawej strony nie za bardzo mi pasują do tego kościoła który pamiętam od urodzenia. Na szybko takie co...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168336#168336"
 Suchedniów w starej fotografii
Ciekawe fotki Salieri ale podzielam wątpliwości Paulo co do kościoła z pierwszego zdjęcia... :(
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168333#168333"
 Suchedniów w starej fotografii
Sądzę ,że na trzecim zdjęciu jest następne miasto na trasie przemarszu -Skarzysko .Zostało zrobione na rynku ,a kościółek to Klasztorek . Nie bard...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168248#168248"
 kibice Widzewa
W serwisie motoryzacyjnym nazywanym przez większość internautów w Skarżysku ukazała się informacja z kroniki policyjnej osoby w koszulce Widzewa-FC Sk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168240#168240"
 Komunistyczni mordercy
gdyby nauczał zgodnie z regułami Kościoła.Poszedł niestety w kierunku polityki.Teraz dorabia się ideologię do tej postaci. no zeby tak napisac to trze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168139#168139"
 Komunistyczni mordercy
Zapewne ks.Popiełuszko cieszyłby sie dzis doskonałym zdrowiem gdyby nauczał zgodnie z regułami Kościoła.Poszedł niestety w kierunku polityki.Teraz dor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168138#168138"
 gaszę światło
Właśnie prawda że pan Jendrys był ministratntem a teraz już nie jest ale właśnie nie u księdza Karbownika tylko w innym kościele babcia mi mówiła i dl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167937#167937"
 gaszę światło
Dzień dobry szanowni państwo Jestem dobra bakteria, która lubi się namnażać, oraz interesuje się zjadaniem chorych tkanek organizmu, których coraz wi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167887#167887"
 gaszę światło
Tutejszy twój apel brzmi troszkę rozpaczliwie. Kto ma do nas wrócić to se wróci a zresztą kto pisywał sobie tutaj to pewnie nadal Pisuje. To że tutaj ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167771#167771"
 "Co łaska" - czyli: ile kosztuje ślub w Skarzysku-
Tutaj zapomniałeś o kilku inwestycjach kościelnych,na które zrzucili się wszyscy podatnicy noo jezeli mój podatek na to moze uzdrowić czyjąć duszę ......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167335#167335"
 Rada Osiedla Dolna Kamienna I
(...) jest potrzeba upamiętnienia tych rodzin to tylko w fornie pomnika. (...) I niech tym swoistym pomnikiem staną się nazwy ulic takie jakie zapro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167259#167259"
 Turniej Piłkarski w Dolnej Kamiennej
Organizacja organizacją, Rada Osiedla Dolna Kamienna I poradziła sobie z imprezą jak co roku-doskonale. Wszyscy byli zadowoleni z turnieju, życząc sob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167245#167245"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Mariolciaaaaaaa ! Księżuszek napisał następny rozdział Twoich "Papierków Wiary".... Pomorze: kazanie proboszcza oburzyło wiernych Stwierdził mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167099#167099"
 AS PRZESTWORZY - REAKTYWACJA
Dziesięć przykazań Bożych zapisanych w Piśmie Świętym Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egip...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167043#167043"
 Nasze łowiska i nie tylko
mam pytanko. czy łowienie ryb jest rozwijające? Czy Łowienie ryb jest rozwijające?! Równie dobrze można spytać czy chodzenie do szkoły jest rozwijają...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166971#166971"
 ;) Nie Na Temat 2 i 1/8
Otóż to. pseudoreligijni są pośród nas...pseudoreligijni idą do kościółka by popatrzeć kto przylazł, jak się ubrał, jak się ubrał np. (W)ężyk...poklep...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166965#166965"
 ;) Nie Na Temat 2 i 1/8
Hell według ciebie jakim cechami uwidacznia się prseudoreligia? Otóż to. pseudoreligijni są pośród nas...pseudoreligijni idą do kościółka by popatrze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166953#166953"
 PLACE ZABAW...
21 czerwca 2007 r. tu w tym temacie, tu na tym forum Mariolcia pisała; Jeśli urzędnicy miejscy nie wymienią piasku dzieciakom to trzeba zgłosić by ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166769#166769"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "PAPIERKI WIARY" Część 3 Przyszedł moment że przejrzałam na oczy. Zmieniłam kościół na Protestancki i teraz wiem że to było słusz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166761#166761"
 Nasze forumowe MUZEUM
Nasze Forumowe Muzeum weszło w posiadanie specjalnego numeru Tygodnika ODNOWA wydawanego przez Stronnictwo Pracy w 1946 r. STRONNICTWO PRACY , SP ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166616#166616"
 Jedna wielka czarna mafia...Jedna wielka czarna mafia...
Na jednym z portali przeczytałem taką nowinkę: Kościelna Komisja Majątkowa ma szczęście. Politykom dwóch największych partii nie przeszkadza, że od 17...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166431#166431"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "PAPIERKI WIARY" Część 2 - Jezus uczył czegoś szczególnego: był przeciwnikiem religii na pokaz. Krytykował faryzeuszy, że przywdziewaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166389#166389"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
W związku ze skutkami ożywionej dyskusji, ponawiam I część "Papierków wiary" i zamieszczam ich najnowszą, drugą część: MINI CYKL "PAPIERKI WIAR...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166388#166388"
 Śledztwo ws pustego grobuŚledztwo ws pustego grobu
Śledztwo w sprawie pustego grobu Sceptycy często pytają nas, dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie. Tymczasem to my powinniśmy ich pytać: dlaczego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166377#166377"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "PAPIERKI WIARY" Część 1 Kapłani katoliccy wierzą w jednego boga w trzech postaciach to jest euro,dolar i złotówka. Cała reszta to t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166229#166229"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "Porządki Światłości" Część 2: ...wyrzucają Ambasadorów Gdyby Dalajlama został papieżem, to ja sądzę, że byłoby znacznie lepiej....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166086#166086"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
MINI CYKL "Porządki Światłości" Część 1: Ambasadorowie wyrzucają... Umiłowanie dla prawdy nieobce Panu Jezusowi, bywa wielce kłopotliwe dl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166061#166061"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku ZachodnimDewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
Po kwietniowej w 2009r wycince drzew na cmentarzu w Skarżysku Zachodnim ( cmentarz "stary" - pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora) zdewastowane zosta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165820#165820"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
jako sympatyka rządzącej prawicy- interesuje najbardziej: po jakie licho prawica, zamiast - jak ma to w wielowiekowym zwyczaju - piętnować absurdy i u...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165604#165604"
 3 maja Konstytucja - rozbiory - kler3 maja Konstytucja - rozbiory - kler
Jak kościół katolicki popierał targowicę!!! Kościół katolicki troszczący się Polskę??? Brednie!!! Zanim jakiś katolik znowu zacznie pisać kłams...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165567#165567"
 1 Maja - świeto grilla czy...1 Maja - świeto grilla czy...
... "święto grilla czy święto gniewu i walki?" to kinia usłyszała na jednym z odbywających się w stu polskich miastach spotkań z okazji święta pracy. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165533#165533"
 Czy kościoły mają duszę?
kościoły mają duszę jak nie ma tępych babek i batmanów...zwykłe wielkie molochy służące ciemnocie i zacofaniu...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165418#165418"
 Czy kościoły mają duszę?
W naszym regionie są obiekty sakralne których twórcami byli najwybitniejsi architekci minionych epok. Ten kościół tchnie klasycyzmem i jest dziełe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165347#165347"
 Czy kościoły mają duszę?
Nasze kościoły i ich otoczenie emanują ciepłem, wzmacniają wiarę i nadzieję... Kościół Św. Brata Alberta (ul. Spółdzielcza 52) http://i268.photob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165233#165233"
 Czy kościoły mają duszę?Czy kościoły mają duszę?
Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP (Skarżysko-Kamienna, ul. Rynek 64) http://i268.photobucket.com/albums/jj29/1sh1/klasztor1.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165216#165216"
 Dowcipy 2
Cesarz Franciszek Józef robi przegląd wojsk. Podchodzi do żołnierza i pyta: - Umarłbyś za Austrię? - Tak jest, Wasza Cesarska Mość! Podchodzi do dr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165128#165128"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Jeśli piekło istnieje, będzie miało wielu nowych klientów. Obawiam się, że mimo, iż sukienkowi głoszą jego istnienie sami w nie nie wierzą, bo nie są ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164890#164890"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Wiesz tootik...ja bym chciał się dowiedzieć jak wielka jest ta miejscowość i czy są tam inne znaczące budowle poza kościołem. Bo często gęsto w jakiej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164882#164882"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
wania załóż walonki, oraz kufajkę, i zamiast wymądrzać się w temacie, o którym nie masz pojęcia, idź przygotować kopiec, bo się przyda :lol: Z czel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164873#164873"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Jeżeli te "niepotrzebne zdarzenia" mają miejsce, to chyba nie ma mowy o żadnym wmawianiu - tylko o opisywaniu faktów. Nikt na podstawie napisu na murz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164860#164860"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Takie niepotrzebne zdarzenia są pożywką dla wszystkich usiłujących wmówić Polakom niegodziwości Jeżeli te "niepotrzebne zdarzenia" mają miejsce, to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164856#164856"
 NIE WYPALAJCIE TRAW !!!
Jednak byłam dobrym prorokiem.... Chciałabym zatem "podziękować" kretynowi, który puścił z dymem tereny lęgowe bażantów i upiekł żywcem setki drob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164733#164733"
 Gen. Wladyslaw Sikorski zlikwidowany przez Smiersz Stalina?
Anglicy w dzienniku Telegraph w ten sposob oceniaja sprawe nigdy nie schodzacego z afisza gen. Sikorskiego (ponizej). Oczywiscie, ze do winy zamordow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164719#164719"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Wybrani… Gros ludzi z którymi spotykał się Pan Jezus byli to ludzie którzy w niego nie wierzyli. Bo gdyby w niego wierzyli Mistrz Światłośc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164529#164529"
 patriotyzm
Jadąc ze Skarżyska w stronę Starachowic, a później na Suchedniów mija się wieś Mostki. Jest to piękna wieś, szczególnie latem z własnym Zalewem, rzec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164429#164429"
 Homoseksualizm-granice tolerancji
Rozkosznie tak w towarzystwie(UWAGA STYGMATYZACJA) naszych postepowców(UWAGA STYGMATYZACJA) czyli lewaków(UWAGA STYGMATYZACJA)tak sobie poprzebywać. O...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164410#164410"
 Homoseksualizm-granice tolerancji
A to się lewactwo rozdokazywało! Zdefiniowałeś mnie przez stygmatyzację, która ma już z góry zdeprecjonować wszystkie moje argumenty i skutecznie uni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164385#164385"
 Homoseksualizm-granice tolerancji
A to się lewactwo rozdokazywało! No tak im to ładnie idzie, że zaraz obwieszczą, że to sama Matka Natura zechciała, by to tylko dewianci posiadali i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164358#164358"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Prawie dwa milenia temu, Pan Jezus wędrując po pustynnej Judei zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego ze po tysiącleciach większość ludzi będzie umiał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164279#164279"
 Homoseksualizm-granice tolerancji
Homofobia niektórych użytkowników jest tak wielka, że w jednym wątku wyrazić się nie może. To przeczytaj to: Zabrali dzieci dziadkom, dali gejom. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164199#164199"
 martwy noworodek
Moja macica i inne macice nie są li jedynie moją kwestią.zdecyduj się albo LI TWOJĄ albo LI INNYCH.Są sprawą polityki, kościoła i tudzież facetów Cóz ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164183#164183"
 martwy noworodek
pewnie to dziewcze z dobrego głeboko wierzącego domu...wstydziło sie przyznac rodzinie że jest w ciązy...trzeba było jakos zaradzić problemowi...wyrzu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164172#164172"
 martwy noworodek
Moja macica i inne macice nie są li jedynie moją kwestią.zdecyduj się albo LI TWOJĄ albo LI INNYCH.Są sprawą polityki, kościoła i tudzież facetów Cóz ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164163#164163"
 martwy noworodek
A Twoja wyłyżeczkowana macica niech pozostanie tylko TWOJĄ sprawą. Mylisz się niestety. Moja macica i inne macice nie są li jedynie moją kwestią....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164161#164161"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu po ziemi chadzał niejaki Pan Jezus. Głoszenie wiary w samego siebie wspierał licznymi cudami tudzież innymi sztukami które zadziwiał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164123#164123"
 O Skarżysku w mediach
Nagi mężczyzna na Świętym Krzyżu! - podajemy szczegóły zdarzenia Policjanci z Łagowa zostali powiadomieni o tym, że ich pomoc może być potrzebna w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163994#163994"
 martwy noworodek
Oczywiście lepiej by było, jakby zabiła dziecko przed porodem, tak? I tak ta je.....ta szmata nie chciała tego dziecka, więc mogła sie poddac aborcji...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163959#163959"
 martwy noworodek
Poseł Gowin mówi, że do problemu aborcji "nie ma sensu wracać", bo "wokół niej panuje trwały kompromis społeczny". Moim zdaniem to "kompromis", i nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163957#163957"
 martwy noworodek
Oczywiście lepiej by było, jakby zabiła dziecko przed porodem, tak? I tak ta je.....ta szmata nie chciała tego dziecka, więc mogła sie poddac aborcji...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163956#163956"
 [Polityka] PIS
A swoja droga, tę opinię o tym, że "styl, a raczej serwowany przez nich światopogląd. Nie program, a właśnie światopogląd. Sprowadzony do kilku haseł,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163815#163815"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Jesteś skończonym durniem, wystawiając się dobrowolnie na strzał z armaty : 11 listopada 1979 r. Pod Grobem Nieznanego Żołnierza kilka tysięcy ludz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163288#163288"
 Drogie Paliwo w Skarzysku - Nie tankujmy tu
Widze, ze z takim podejsciem do teamtu to szkoda jakiej kolwiek incjatywy A jaka jest Twoja inicjatywa? Poza tym, że rzuciłeś hasło: " nie tankujmy t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163051#163051"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Mafia handlowała z kościołem Służba Bezpieczeństwa chciała wmanewrować arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w interesy z ojcem chrzestnym polskiej mafi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162975#162975"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Za oknami zima i lekki mróz ponownie dają znać o sobie. Pan Jezus żyjący w inne strefie klimatycznej zimy się jednak nie bał- bo jej nie znał. Az stra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162973#162973"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Podobnie jak niezbadane są finanse kościoła i wyroki boskie, tak niezbadana jest droga którą przebył w swym życiu Ojciec Jan Klimiec- obrońca uciśnion...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162957#162957"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W czasach starożytności „walentynek” nie znano. Może dlatego Jozue wymordował plemiona Kaananu na rozkaz Boga i może dlatego Światłość poz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162919#162919"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
To był papież Innocenty VIII, a rzecz miała miejsce w 1492 roku. Zamordowano trzech młodych chłopców, wierząc w gusła, że to ozdrowi papieża, który ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162918#162918"
 Dukaczewski broni WSI
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wicemarszałek Stefan Niesiołowski, szef klub PO Zbigniew Chlebowski, wicepremier Grzegorz Schetyna, minister Sła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162736#162736"
 Apokalipsa głupcze!Apokalipsa głupcze!
tekst z: http://www.rp.pl/artykul/260023.html. Ciekawy, warto sie zapoznac. Apokalipsa, głupcze! Bartłomiej Radziejewski 07-02-2009, ostatnia a...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162707#162707"
 Dowcipy 2
Chłopak przychodzi do spowiedzi, klęka w konfesjonale i mówi: "Proszę księdza, zgrzeszyłem ze swoją dziewczyną u niej w domu..." - "opowiedz chłop...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162555#162555"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Wiara w dokonania Pana Jezusa, jego nauki, cuda i co najważniejsze w jego słowa, trwa już drugie tysiąclecie. W tym czasie setki milionów wierzących w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162516#162516"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ksiądz bił, gryzł i molestował dzieci Cała sprawa wyszła na jaw przed tygodniem, gdy na policję zgłosiła się matka ośmioletniego ucznia z lututowski...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162153#162153"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dziś o niektórych ”Fantach i Artefaktach" Światłości Dawno, dawno temu po ziemi chadzał..... nie, nie Pan Jezus lecz równie autentyczny Zbys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162152#162152"
 święty Maryyyjan ;/święty Maryyyjan ;/
mało chodze do kościoła, ale dziś zajrzałem za namową znajomych do św. Alberta zobaczyć niedawno powstałe freski, z których jeden przedstawia proboszc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162130#162130"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Prawie dwa milenia temu niejaki Pan Jezus przemierzał wioski niosąc między ludzi wiarę w samego siebie, swe nauki a czasem w tzw. „cuda”. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162035#162035"
 Halowa Liga Piłki Nożnej Amatorów
Psychofan, patrzymy na dwie różne widownie. Ja nie wiem czy ci ludzie przychodzą się grzać na widowni czy gawędzić na jakieś inne tematy, oni tam są! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161875#161875"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W czasach gdy jadowite węże gryzły ludzi a ci z braku surowicy konali idąc do Hadesu lub przed oblicze Ozyrysa, po ziemi chadzał sobie .... Pan Jezus....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161845#161845"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
JANIK napisał :[quote]A na marginesie wątku drogowego chciałbym przypomnieć jeszcze inne zdjęcie: Być może wygłupię się stwierdzeniem, że zdjęcie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161816#161816"
 Inny punkt widzenia - Buddyzm
Akurat jest to na odwrot, bo fakt ze Tolkien byl zagorzalym katolikiem ma krytyczne znaczenie, i nie da go sie wymazacc z dyskusji. A co np. zro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161737#161737"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Czy Pan Jezus zarabiał na głoszeniu wiary w samego siebie ? Czy Mistrz Światłości kazał płacić pieniądzem tym którzy go słuchali ? W obu przypadka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161646#161646"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
News z Onet.pl z godz.IAR, PH/22:26 Ksiądz nie odprawił mszy, bo była "nierentowna" W mieście Gela na Sycylii ksiądz nie odprawił mszy, ponieważ uzn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161642#161642"
 Inny punkt widzenia - Buddyzm
Chętnie dowiedziałbym się od damiana ( jeśli to nie są pytania zbyt osobiste dla buddysty), co też skłoniło go do porzucenia wiary przodków? Jakiej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161600#161600"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W czasach gdy Zeus Gromowładny walczył z Jowiszem o palmę pierwszeństwa w panteonie bogów po ziemi chadzał niejaki Pan Jezus. Choć Pan J. był jed...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161572#161572"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu gdy dzieci nie znały ani wojowniczych żółwi Ninja, ani Ciasteczkowego Potwora, po ziemi chadzał ktoś znacznie bardziej znany od tych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161349#161349"
 Boże Narodzenie bez BogaBoże Narodzenie bez Boga
Polska to katolicki kraj, Boże Narodzenie i Wielkanoc to najważniejesze święta w Kościele. W sklepach, telewizji, radiu i oczywiście Internecie już od...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161224#161224"
 Nie Na TemaT
...Najciemniej zwykle bywa pod latarnią a jak widać pod sutanną, piuską czy biretem nie zawsze jaśniej... Żaden z ostatnich papieży nawet ten obecny ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161170#161170"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
KKK 1792 ... zniewolenie przez uczucia, domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania, ... mogą stać...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160847#160847"
 Marsze równości itp.
Zawsze zniesmaczało mnie włażenie kościoła do wyra obywatelom. To dopiero wyuzdanie i obsceniczność :P Co za różnica, kto z kim i jak śpi. Do póki j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160716#160716"
 [Polityka] PIS
Za czasów rządów SLD została zmieniona ustawa pozwalająca pobierać komornikom haracze w wysokości 15% zasądzonych do egzekucji kwot, a dotyczących kon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160676#160676"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Za dwa dni dla dzieciaków nastąpi jeden z najpiękniejszych dni w roku. Dzień w którym gdy pójdą spać ktoś niepostrzeżenie podjedzie pod ich dom sania...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160592#160592"
 Marsze równości itp.
Jak dla mnie sprzeciw Watykanu wobec rezolucji ONZ, która wzywa do zniesienia kar za homoseksualizm jest sprawą zdumiewającą. Raz, że absurdalne wydaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160590#160590"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Reżyser “Ostatniego Kuszenia Chrystusa” Martin Scorsese ukazał ciekawą hipotezę- co by było gdyby Pan Jezusa nie umarł na krzyżu lecz odrz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160545#160545"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Za wielką wodą leży równie wielki kraj…kraj w którym jak powiadają, idąc drogą od pucybuta można zostać nawet milionerem…Kraj w którym wsz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160510#160510"
 Marsze równości itp.
Aaa, a ta inna forma uprawiania seksu wymaga żeby łomotac po łbach staruszki w kościołach, profanować święte miejsca, z wyuzdaniem i obscenicznością...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160467#160467"
 Marsze równości itp.
O, to zdaje się zawołanie wszelkiego lewactwa przy wprowadzaniu nowych "porzadków". Musi i Lenin z Hitlerem by się do niego przyznali. Jezus Chrystu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160425#160425"
 Marsze równości itp.
Ktoś powinien był, prawda? O, to zdaje się zawołanie wszelkiego lewactwa przy wprowadzaniu nowych "porzadków". Musi i Lenin z Hitlerem by się do nieg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160418#160418"
 Czas Apokalipsy? Jak nie teraz to kiedy?
duch: Natomiast cywilizacja Inkow ktora nie wytrzynala naporu majej grupki Konkwistadorow i kilkunasu padre z Biblia w reku, mialaby przewidziec koni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160278#160278"
 [Polityka] PIS
tootik: Ciekawi mnie w ich wydaniu co innego. Oni bardzo lubią używać znaku krzyża w swoich akcjach. Czyżby to była nowa forma katolickiego miłosierd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160276#160276"
 Nie Na TemaT
Nie trzeba ani tworzyć wszechświata ani zakładać kościoła by byc mądrym i znającym swoją wartość człowiekiem- czego i Tobie Duchu PHL z całego serca ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160172#160172"
 Nie Na TemaT
Duch PHL napisał: Kosciol Katolicki zostal zalozony przez Mistrza, i dlatego stoi od dwoch tysiecy lat. ...a piramidy które kazał zbudować człow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160162#160162"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Wielu z jej 90 parafian nie moze przyjąć Komunii Switej w swoich poprzednich kościołach, ponieważ są rozwodnikami, gejami lub lesbijkami. To smutne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160155#160155"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Wielu z jej 90 parafian nie moze przyjąć Komunii Switej w swoich poprzednich kościołach, ponieważ są rozwodnikami, gejami lub lesbijkami. To smutne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160151#160151"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Tak, wrogowie wewnetrzni Kosciola, po II-m Soborze Watykanskim wykorzystali i przekrecili "reformy" po to by Kosciol zniszczyc. Stara to sprawa, ale n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160149#160149"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Tak, wrogowie wewnetrzni Kosciola, po II-m Soborze Watykanskim wykorzystali i przekrecili "reformy" po to by Kosciol zniszczyc. Stara to sprawa, ale n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160115#160115"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Daleko, po drugiej stronie świata lezy sobie wielki i ludny kraj...Kraj będący ojczyzną salsy, capoeira i bossa oraz legendarnego serialu „Niewo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160079#160079"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Hen, daleko na zachodnim morzu istnieje „zielona wyspa” będąca ojczyzną ludzi szanujących 4 listną koniczynkę i leprechauny strzegące garn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160016#160016"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Rok temu mieliśmy już za sobą piękną i słoneczną jesień...ale rok temu przez cały świat przebiegła u nas starannie wyciszana, straszliwa wiadomość: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159795#159795"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
TVN24 "Szkoda, że modlitwa nie rozjaśnia także skóry" - czytamy na ulotce "Małego Gościa Niedzielnego", rozdawanej dzieciom w kościołach. Na obrazku w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159761#159761"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Rwanda, Republika Rwandy – niewielkie państwo w środkowo-wschodniej Afryce, położone pomiędzy dwoma potężnymi sąsiadami, Demokratyczną Republiką...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159756#159756"
 [Polityka] Świat
List otwarty od mego znajomego autora polofila, Kanadyjczyka Michael O'Brien. Ciekawy. 8) Michael O'Brien Newsletter Jeśli chodzi o Baracka Obame...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159615#159615"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Przed śmiercią, Pan Jezus w genialnych słowach pozostawił uczniom swoje dziedzictwo, mówiąc: „Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daje”. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159539#159539"
 Nie Na TemaT
Duch PHL napisał: Kosciol polsko-katolicki, to przezytek historyczny Dokładnie tym samym mianem wielu ludzi na świecie określa kościół rzymsko-k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159518#159518"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Poprzedni temat traktował o pogrzebach- dzisiejszy poruszy zaś sprawę rzeczy dużo przyjemniejszej dla każdego człowieka a mianowicie Ślubu. Pan Jez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159470#159470"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
KK jest instytucją, której głównym zadaniem jest pomnażanie dóbr materialnych. Dokąd to będzie trwało, tego nikt nie wie. Chyba dopóki nie upadnie sam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159368#159368"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ewangelie zarówno te wybrane do Biblii, jak i ta większość która w jej skład z różnych powodów nie weszła, przestrzegają przed fałszywymi prorokami, r...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159357#159357"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu w odległej krainie żył sobie niejaki Pan Jezus którego późniejsi ochrzcili mianem zbawiciela. Pan J. w czasie swego ziemskiego życia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159351#159351"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Stacja X – Jezus z szat odarty „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan” – mówi Hiob (Hi 1,21). ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159312#159312"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem miliony ludzi na całym świecie. (...) Lojejku. Gdzie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159152#159152"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Błogosławieni niechaj będą ci którzy przejrzeli albowiem tylko oni poznają prawdę i wyzwolą się z okowów Ciemności. Jednym z tych „błogoslawiony...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159151#159151"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Światłość ma wiele legend, ludzi którzy nie zważając na własny komfort czy realizacje ambicji, pomagali innym ludziom. Światłość ma także Matkę Teresę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159075#159075"
 Ku przestrodze - FotorelacjaKu przestrodze - Fotorelacja
W wypadku samochodowym, jaki miał miejsce na siódemce w Ostojowie (naprzeciwko kościoła) w dniu 20.10.2008 około godz.21:30 uczestniczył Volkswagen P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159069#159069"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Duch PHL napisał: Jak sie chcesz esbeckie scierwo w ten sposob z nami bawic, to mozemy sie zabawic po mojemu tez! Jak widzimy Ciemność, pogarda i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158807#158807"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Duch PHL napisał: Jak sie chcesz esbeckie scierwo w ten sposob z nami bawic, to mozemy sie zabawic po mojemu tez! Jak widzimy Ciemność, pogarda i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158801#158801"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Na pocieszenie strapionej duszy Twojej dedykuję Ci poniższy artukuł... Z wyłączeniem jawności będzie się toczyć przed Sądem Okręgowym w Słupsku pro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158607#158607"
 [Polityka] PIS
A co mnie to obchodzi, czy prywatne szpitale toną w długach czy nie. To ich prywatna szpitalna sprawa. Jak chcą sobie tonąć, to toną, jak nie, to nie....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158539#158539"
 [Polityka] PIS
Nie ma znaczenia czy rządziła lewica, czy prawica, bowiem wszystkie rządy uzależniały się od polityków w sukienkach. Nie było jeszcze rządu z dużymi j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158527#158527"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ludzie rodzą się, żyją a w końcu odchodzą. Taki właśnie los spotkał kilka lat temu Jana Pawła II którego będziemy w poniższym tekście nazywali grzeczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158511#158511"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Opowiadasz chłopie bajki jak ten miś koala... http://www.youtube.com/watch?v=lvJ6WD13T2s http://www.youtube.com/watch?v=6EadbkvRzEA Golgota in...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158507#158507"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dawno, dawno temu za siedmioma pustyniami, Światłość zesłała swego mistrza Pana Jezusa by ten gdy podrośnie skutecznie zwalczał w sercach ludzi Ciemno...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158471#158471"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Watykan to miejsce które dla wierzących jest synonimem czystości, dobra i oddania innym ludziom- wszak to “stolica Piotrowa” w której mies...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158333#158333"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Powtarzam się, ale co tam... 1.Kościół katolicki posiada największy areał ziemi w świeci chrześcijańskim, zwłaszcza w Ameryce Południowej. 2.51% ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158181#158181"
 [Polityka] PIS
Cały czas powtarzam, ze PiS to partia najbardziej zakłamana. Pieprzy taki Gosiewski o moralności i postępowaniu wg zasad Kościoła Katolickiego a tu pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158116#158116"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Młodzi, piekni i majętni brali dzisiaj ślub w Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. Przed tym doniosłym faktem zostali wyrzuceni z kościoła parafia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158102#158102"
 O Skarżysku w mediach
Powstanie szlak architektury drewnianej Do końca roku wyznakowany zostanie Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej. Znajdzie się na nim ponad 4...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158084#158084"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pana Jezusa w czasie jego ziemskich wędrówek otaczało wielu ludzi. Część z nich zaproszona na ekskluzywne przyjęcie zwane Ostatnia Wieczerzą dostąpiła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158011#158011"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Młodzi, piekni i majętni brali dzisiaj ślub w Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. Przed tym doniosłym faktem zostali wyrzuceni z kościoła parafia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157964#157964"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Francuzi popadli w szal na punkcie o.s Benedykta XVI. Caly praktycznie Paryz udal sie przed napoleonski Palac Invalidow (Les Invalides) by przywitac ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157875#157875"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Komisja Majątkowa nie stara się o to, co zostało Kościołowi zabrane w ramach tzw. nacjonalizacji. Pracuje natomiast nad zwrotem mienia, które zostało...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157864#157864"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
“Benedykt uwiódł pokorą wierzących” napisał Onet… „Papież uwiódł Francuzów” napisało Wprost 24… „Pies ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157830#157830"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W Lourdes, ówcześnie małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów w grocie Massabielle, w roku 1858 miało miejsce osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157799#157799"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Niektórym Ambasadorom Pana J. zazwyczaj niewiele potrzeba do szczęścia: Na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat skazał Sąd Rejonowy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157720#157720"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Jestem miłośnikiem faktów, a te mówią, że kościół pozamiatał wszystko jak mafia, a kuria wysłała do szkoły list w którym K. został namaszczony do prac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157656#157656"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Podejrzany o molestowanie seksualne byłych zakonnic, napaść na policjantów, oraz inne drobniejsze rzeczy Roman Komaryczko, czyli wyrzucony z zakonu fr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157652#157652"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Lato nadal w pełni. Miła, przyjemna atmosfera letnich dni sprawia jednak że Ciemność nie śpi. Oto krótki przegląd najciekawszych dokonań ambasadorów P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157561#157561"
 do admina i moderatorow
Po wypowiedziach takich autorytetów (latający lol oraz jakiś mój tajemniczy wielbiciel) wypada mi tylko czekać na nałożenie sankcji w moim klanie :D ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157462#157462"
 [Polityka] Świat
Pułkownik Józef Beck, polski minister spraw zagranicznych, oceniając podbój Polski, powiedział: „Do najbardziej odpowiedzialnych za klęskę mego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157436#157436"
 Wakacyjne wojaże
Rowerowy wojaż: Wrocław - Jelcz-Laskowice - Oleśnica - Wrocław http://farm4.static.flickr.com/3108/3101942277_113486f0ba_o.jpg Osiemdziesiąt pięć ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157333#157333"
 Pedofilia w polskim kościele
Bardzo znamienne jest to, że najbardziej krytykują Kościół i księży ci, co bardzo rzadko albo wcale do kościoła nie chodzą :wink: Bardziej znamienne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157051#157051"
 Pedofilia w polskim kościele
Bardzo znamienne jest to, że najbardziej krytykują Kościół i księży ci, co bardzo rzadko albo wcale do kościoła nie chodzą :wink:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157047#157047"
 Wakacyjne wojażeWakacyjne wojaże
Powoli kończą się wakacje.Może w tym temacie użytkownicy zechcą sie podzielić z innymi gdzie byli, co zwiedzili, czy było warto... To może ja na poc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156954#156954"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
LATO w pełni. Słoneczne i ciepłe dni zachęcają do wyjazdów. Ambasadorowie także lubią wyjeżdżać czasem z oddanymi pod ich opiekę dziećmi a że swoich p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156530#156530"
 Pobór 08/09 Lato WKU :)
Tak trochę żartobliwie nawiązuję do tematu meilem, ktory kiedyś otrzymałem: Droga Matulu, Drogi Tatku! Dobrze mi tu. Mam nadzieję, że Wy, wujek Jó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156383#156383"
 [Polityka] PIS
No i proszę, odpalam maszynę z kubeczkiem kawy, patrzę, a tu ani jednego komentarza "genetycznych". Hm...zawiedzion jestem wielce. Gdzie polymer ?. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156263#156263"
 Dokumenty zwiazane z historią Skarżyska
Zdjęcie pochodzi z archiwum Muzeum im. Orła Białego, z teczki Nr 347 Teczka zawiera: 1. Zdjęcie Leopolda Staffa przed plebanią obok kościoła ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156250#156250"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Jedyny sposob opisania tego cyrku: polska wersja teatru kabuki. Teatr kabuki jest znany z bogatej oprawy przedstawień, silnej ekspresji i wyszukanej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156112#156112"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
duchPHL: Jakala z wybiorczej przemawial na cmentarzu i jak zwykle byl pijany. Nawet platformisci byli oburzeni, ze na cmentarzu kontynuowal swe prywa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156111#156111"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Pan Jaroslaw nie byl obecny ani na pogrzebie, ani w Sejmie, kiedy honorowano tam Gieremka cisza. Jak to wczesniej przewidzialem, Gieremka jednak wni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156104#156104"
 [Polityka] PIS
Słuchacze Radia Maryja dziękują za śmierć Geremka? "Dzięki Ci Boże, że go od nas już zabrałeś" - transparent o takiej treści wystawili przed kości...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155900#155900"
 Krzyże i kapliczki przydrożne
Drewniana kaplica pod wezwaniem św. Rocha w Mroczkowie. "Stoi samotnie na skraju lasu, stroną prezbiterialną zwrócona ku wschodowi, budowy w zrąb z dr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155807#155807"
 Nowe boisko - deprawacja dzieci i hałas.
Jak ci sami włodarze w niedzielę klękają w kościołach i się modlą,a dzięki ich decyzjom inni całą niedzielą słyszą pod oknami "ty ch....", "k.....", "...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155778#155778"
 Nowe boisko - deprawacja dzieci i hałas.
resamber Zamęciarz - nic dodać nic ująć,sam się tak określarz (lewa strona postu). O jakiej ty ankiecie mówisz "lokalny patrioto".Chcesz się pytać ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155765#155765"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Właśnie kombinują by zrobić świętym Piusa XII. Odnośnie kościoła watykańskiego, po ponad 20 latach zgłębiania jego historii chyba już mnie nic nie jes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155673#155673"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dziś temat o chamstwie i ordynarności Ambasadorów Światła. Dawno, dawno temu gdy ludzie nie używali jeszcze laptopów ani papieru toaletowego, po zi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155448#155448"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pana Jezusa podczas jego ziemskiej drogi ku chwale wspomagały różne osoby. Byli to jego uczniowie, jego mama i jego bliska przyjaciółka niejaka Pani M...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155011#155011"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Mistrz Swiatłości Pan Jezus miał nie tylko wielki dar głoszenia słowa bożego wśród postronnych. Miał także wspaniałą pamięć skoro spamiętał imiona 12 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154802#154802"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Chociaż Pana Jezusa niosącego Światłość na ziemi, otaczali przede wszystkim mężczyźni to jednak płeć piękna miała także swe reprezentantki oddane jego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154673#154673"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W Polsce żyje, według niektórych szacunków, prawie pół miliona ludzi bez dachu nad głową. Podczas ostatniego ataku mrozu 40 z nich zamarzło. Zwłok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154598#154598"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Opisał romans księdza, biskup go wyrzucił Biskup Padwy Antonio Mattiazzo wyrzucił z kościoła przed mszą dziennikarza miejscowej gazety, który przed ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154584#154584"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
"Dziennik": obrońcy życia domagają się... ekskomuniki dla minister zdrowia Ewy Kopacz. Wykluczenie z Kościoła ma być karą za to, że wskazała 14-latce ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154490#154490"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
http://www.theorthodoxromancatholic.com/index_files/page0_blog_entry27_1.jpg -Takiego to mnie jeszcze nie znałeś !- Mógłby zakrzyknąć Judasz do swe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154411#154411"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Jak ciepły wiatr niesie zapach nadchodzącego lata, tak już na początku roku u niektórych Ambasadorów zaczęło dziać sie coś nowego...: Gdzie jest ks...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154332#154332"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ślub" księży–gejów wywołał szok w Kościele Jeden z ważniejszych Kościołów Chrześcijańskich pogrążył się w kłótni, której powodem była odprawio...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154321#154321"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Pana Boga to ja bym do tego nie mieszał, po tym jak z Jego imieniem na ustach biskupi namawiali Rosję do interwencji w Polsce, namawiali do likwidac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154114#154114"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Lata mijały a Pan Jezus wraz z uczniami kroczył po ziemi judejskiej i niósł kaganek wiary pośród ludzi. Ale czy zrobiłby to gdyby wiedział co dwa mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154110#154110"
 Aborcja zgodna z prawem,ale niezgodna z państwem wyznaniowym
Robinowi chodziło właśnie o egzekwowanie prawa, a przy okazji pokazanie symptomów państwa wyznaniowego narzucanego nam wszystkim bezprawnie. Niektórz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154074#154074"
 Aborcja zgodna z prawem,ale niezgodna z państwem wyznaniowym
No nie wchodzisz w sferę prywatności więc pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Jakiej znowu prywatności? Czy ja Cię pytam dlaczego nie możesz żyć bez w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154062#154062"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Nadchodzi lato, słońce i wysokie temperatury jaki budziły wczesnym rankiem Zbawiciela gdy chadzał po judejskiej ziemi. Gorące promienie słońca topią o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153962#153962"
 Aborcja zgodna z prawem,ale niezgodna z państwem wyznaniowym
Dziewczyna nie została zgwałcona ! Pytam sie gdzie byli jej rodzice ? :lol: Binko ma rację a to na poparcie jego wypowiedzi Marie: Według inform...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153940#153940"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Największe Dzieło stworzenia Pana Boga na ziemiach polskich, Dar Największy Pana Najwyższego dla Prawdziwego Katolickiego Narodu Polskiego, Tysiącznie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153417#153417"
 Święto miasta
Bardziej niz ludzi chętnych by to redagować potrzeba informacji , że coś rzeczywiście ma się wydarzyc lub dziać w tym smętnym bezkoncepcyjnym obszarze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153376#153376"
 Big Cyc na Procesji
Najsłynniejszy inkwizytor świętej inkwizycji Kościoła Tomás de Torquemada, najwyższy sędzia apelacyjny inkwizycji hiszpańskiej i generalny inkwizytor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153206#153206"
 Big Cyc na Procesji
A dlaczego uważasz, że antyklerykał to obraza? Napisałem, że cieszy m.in. Ciebie bolszewicki prymitywizm z puszczenia płytkiej piosenki podczas proces...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153193#153193"
 Big Cyc na Procesji
Napisałem, że cieszy m.in. Ciebie bolszewicki prymitywizm z puszczenia płytkiej piosenki podczas procesji jednego z najważniejszych świąt Kościoła! B...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153147#153147"
 Big Cyc na Procesji
wiedźma: Witos, znowu ubliżasz ludziom i co z tego, że jestem antyklerykałem?? A dlaczego uważasz, że antyklerykał to obraza? Napisałem, że ciesz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153113#153113"
 Big Cyc na Procesji
Czyli jak rozumiem to indywiduum może bezkarnie wyzywać mnie na wszelkie sposoby, mimo tego, że swojego posta napisałem bez osobistych wycieczek, kier...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153082#153082"
 Big Cyc na Procesji
A tymczasem równie dobrze mogło być zbiegiem okoliczności Język Powiem krótko i na temat gdyby owo wydarzenie było naprawdę tak żenujące jak wszysc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153078#153078"
 Big Cyc na Procesji
Kościół Katolicki juz bardzo dawno temu rozminął się między tym co głosił i kim był Rabi z Nazaretu noszący niezwykle popularne wtedy pośród Żydów imi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153046#153046"
 Wałęsa - agent czy ikona demokracji?
Ja mam lepsza listę... 1. Andrzej Lepper- Wicepremier Rządu IV RP - wieloletni członek i działacz PZPR. Skazany prawomocnymi wyrokami za przest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152935#152935"
 Wałęsa - agent czy ikona demokracji?
Ja mam lepsza listę... 1. Andrzej Lepper- Wicepremier Rządu IV RP - wieloletni członek i działacz PZPR. Skazany prawomocnymi wyrokami za przest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152926#152926"
 [Polityka] Świat
W sierpniu 1939 r nuncjusz watykański w Polsce usiłował nakłonić rząd RP do ustępstw na rzecz Niemiec. Po zakończeniu kampanii wrześniowej minister Jó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152900#152900"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Zaprawdę słuszne to i sprawiedliwe że ludzie dużej wiary starają sie nie zapominać o Panach: Bogu, Jezusie i Duchu Świętym mimo że zapominają o nich c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152820#152820"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Jednym z największych wyzwań ,które Koscioł w niedalekiej przyszłości powinien rozwiązać jest sprawa związana z celibatem. Pozwol, ze my tzn. wier...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152438#152438"
 Pożar w barze ....
więcej barów a mniej kościołów w Polsce... a propo przydałby się w Skarlandzie jakiś bar coś w stylu Jadłodajni w Kielcach...tylko nie na dworcu bo p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152144#152144"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ewangelia Judasza była przedstawiona w telewizji, nawet w wersji trójwymiarowej. Ewangelii była cała masa, ale po 325 roku wybrano cztery ewangelie i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151949#151949"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Resamber na samym początku napisałem - z racjonalnego punktu widzenia. To o czym piszesz to jest wiara, która z historycznym tłem nie może mieć nic ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151934#151934"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dziś nie będzie o gejowskich orgiach w seminarium ST. Pollen, czy o pedofilii i innych zboczeniach w kościele Rzymsko-Katolickim. Dziś będzie o najsła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151835#151835"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Oddelegowani przez biskupów na te wysunięte posterunki walki z Panem Diabłem, Panem Antychrystem, homoseksualizmem i ..erekcją członka... Ambasadoro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151698#151698"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Homoseksualiści nie mogą wierzyć w Boga, a ich miejsce jest w psychiatrykach - miał powiedzieć ksiądz podczas lekcji religii. 14-latce, która stan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151660#151660"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Tylko w ciągu ćwierćwiecza od Soboru Watykańskiego II ok. stu tysięcy księży zrzuciło sutannę. W Polsce 47%, gdyby miało wybór, zrezygnowałoby z celib...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151650#151650"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W antycznej Judei wielu garnęło się do słów, nauk i królestwa niebieskiego Pana Jezusa. Jednakże Zbawiciel widocznie poddał ich ostrym kryteriom oceny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151563#151563"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Włoskie media zwróciły też uwagę na bezprecedensowy gest, do jakiego doszło podczas wizyty papieża w synogodze w Nowym Jorku. Jedna z obecnych tam żyd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151497#151497"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Na zacieraniu złego wrażenia z powodu skandali pedofilskich księży katolickich koncentruje się pielgrzymka papieża Benedykta XVI w USA. W czwartek goś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151477#151477"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ciemność wielką mocą dyszy i czyha na niewinne ludzkie dusze, są jednak osoby które z Ciemnością i opętaniami walczą: – Mam nadzieję, że kate...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151100#151100"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pan Jezus chodził i nauczał wielu bo i wielu garnęło się do jego nauki. Zbawiciel bowiem obok atrakcyjnego i zadbanego wyglądu miał im do zaoferowania...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150785#150785"
 [Polityka] PIS
Chłopaki to jest topik o PIS. Z tego co wiem pan premier Donald Tusk nie jest (na nasze szczęście) członkiem prawie prawych i inaczej sprawiedliwych i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150614#150614"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ponad 2000 lat temu Pan Jezus będący u szczytu ziemskiej chwały wjeżdżał triumfalnie do Jerozolimy. Witały go tłumy, dzierżące tak jak i on liście pal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149901#149901"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pan Jezus wytrwale walczący z Ciemnością w dzieciństwie był dzieckiem cudownym i wyjątkowym. Już jako noworodek skupił na sobie uwagę całego ówczesn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149701#149701"
 Pedofilia w polskim kościelePedofilia w polskim kościele
Przyszedłem do ogniska na wiosnę 1992 roku. Miałem wtedy 15 lat. Gdzieś dwa lub trzy miesiące po przybyciu do ogniska ks. Andrzej zaprosił mnie do pok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149643#149643"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Kto oglądał przygody Pawlaka i Kargula w USA, ten wie że amerykanie mają manię by wszystko w ich kraju było najlepsze i największe. Takie też są skand...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149637#149637"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Kiedy wreszcie znalazłam się z nim sam na sam, w rogu kościoła, obok zakrystii, przystąpił do rzeczy z taką uprzejmością, użył racji tak przekonywając...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149481#149481"
 SOP
Jest w kraju kilka rewolucyjnych rzeczy do zrobienia , nie mówię, że koniecznie dla lewicy, bo jakoś w ogóle nie widzę odważnych na ruszenie następują...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149435#149435"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Czas kolęd niby przeminął już ale jego echa co chwila niesie prasa. W większości polskich parafii księża alarmują, że coraz więcej ludzi zamyka prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149405#149405"
 SPE SALVI-Nadzieja Zbawienia
Miłościwie nam panujący Papież pisze przez pryzmat nauki Kościoła - więc jest niewolnikiem jego (kościoła) myśli. Jeśli by chciał odrzucić wiele tzw. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149397#149397"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Choć Orkan jeszcze daje o sobie znać za oknem to jednak ludzie prawego serca, czystych myśli i prostodusznego przywiązania do Światłości, nie ulękli s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149347#149347"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Jestem świadomy wielkiej łaski jakiej dostąpiłem i wciąż dziękuję Panu Bogu za zdrowie i życie - mówi Stanisław Danek z Wilamowic. Jako 25-letni mężcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149077#149077"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pana Jezusa otaczało wielu uczniów. Oczywiście byli oni ludźmi wierzącymi...w Pana Jezusa i jego nauki. Zatem po śmieci Zbawiciela ponieśli Światło je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149020#149020"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Każdy w dzieciństwie miał jakiegoś pluszowego, szmacianego, gałganianego: szczura, misia, kotka, pieska, który był przyjacielem na dobre i złe. Te ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148975#148975"
 [Polityka] PIS
Na 100 dni rządu dla Jarosława : Co ja ci braciszku Na to dziś poradzę Że w tak głupi sposób Oddałeś im władzę. Wiem, że jest ci ciężko Że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148875#148875"
 Polska A i Polska B
Rewolucja w Świętokrzyskiem Nasze województwo czeka rewolucja. Pod koniec tego roku Świętokrzyskie stanie się wielkim placem budowy. Przedstawia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148714#148714"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ktoś usłużny i ściel mu Panie Boże na jego drodze kwiaty by po nich stąpał w swej doczesnej wędrówce przysłał mi na maila kilka zdań i poniższy link: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148665#148665"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pan Jezus żył w zgodzie ze swymi uczniami. Chodził z nimi, nauczał ich jak nieść Światłość i Dobro. Zbawicielowi byłoby jednak dużo trudniej gdyby jeg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148497#148497"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Niby mamy XXI wiek, niby tyle się zmieniło, niby antysemityzm jest be, niby...no właśnie znów kościół i świeckie oszołomy zaczynają swój taniec. Jakże...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148475#148475"
 Gospodarka głupku !
Gielda polska sie waliOstatnio chyba byłeś nieobecny bo pomału ale tendencja jest inna.Przewiduje się,że do jesieni WIG 20 wróci do poziomu 3500 pkt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148315#148315"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Niby mamy XXI wiek, niby tyle się zmieniło, niby antysemityzm jest be, niby...no właśnie znów kościół i świeckie oszołomy zaczynają swój taniec. Jakże...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148174#148174"
 Antypolska książka J.T. Grossa
W całym tym zamieszaniu książką Grossa, warto może przytoczyć kilka wypowiedzi książat i ludzi Kościoła, którzy robili przez wojną wszystko, by ludzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148151#148151"
 Antypolska książka J.T. Grossa
tootik: Jan Tomasz Gross jest Polakiem, Witos, nie mniej niż Ty. Masz jakiś algorytm do wyliczania tego? Czy wierzysz, jak poseł Suski, w "genetyc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147906#147906"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pan Jezus miał uczniów lecz nie każdy mógł jego uczniem zostać. Tak samo wielu chce podążać za Ambasadorem do Domu Bożego i walczyć z Ciemnością, ale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147551#147551"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Gdyby wszystkie rzeki i jeziora Polski zamieniły się w atrament, a największa góralska jodła z Podhala stała się piórem to i tak nie sposób spisać wsz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147429#147429"
 [Polityka] PIS
Dawno nie czytałem takich jobów wobec Kaczyńskich ze strony wysokiego urzędnika kościoła rzymskiego... Abp Józef Życiński : Kiedy w mediach poda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147368#147368"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Wspomniałeś przypadkowo w ostatnim liscie, iż pacjent od chwili nawrócenia uczęszcza bez przerwy do jednego i tylko jednego kościoła oraz że nie jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147310#147310"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Wspomniałeś przypadkowo w ostatnim liscie, iż pacjent od chwili nawrócenia uczęszcza bez przerwy do jednego i tylko jednego kościoła oraz że nie jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147237#147237"
 K+M+B 2008
Katolicyzm to religia dogmatów, a zwłaszcza tradycji. Wiedzę o tym, co jest a co nie jest naprawdę nauką objawioną przez Chrystusa, czerpie katolik ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147096#147096"
 Poczernin: nowe centrum EGZORCYZMU
Poczernin, wieś położona 30 kilometrów od Szczecina. Nieopodal szumi złowrogo stara Puszcza Goleniowska, a diabeł mówi dobranoc. I to dosłownie! Bo to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147030#147030"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Ojciec Tadeusz Rydzyk uznał, że "PiS to żadna opozycja wobec PO" i sam zakłada partię. Decyzja zapadła w Łodzi, 13 stycznia - pisze Newsweek. http:/...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147026#147026"
 Metoda in vitro
Ciekawy głos w sprawie in vitro i stanowiska Kościoła. Tekst ukazał się w ostatnim numerze "Polityki". Autor to dr hab. Jacek Kubiak - absolwent Wydzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147004#147004"
 K+M+B 2008
NIe zdajemy sobie sprawy, że święto Bożego Narodzenia jest pozostałością zwyczajów przedchrześcijańskich. Już bowiem w wielu religiach ludów pasterski...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146967#146967"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Pan Jezus i Ambasadorowie wciąż walczą z Ciemnością, bijąc ją dotkliwie po mrocznych miejscach. Ci drudzy jednak muszą mieć jednak czas by co nieco na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146715#146715"
 Wokół politycznej poprawności
Do konstytucji, jako produktu prlbis, nie zaglądam w ogóle Taa... Zastanawiam się w ogóle, co Ty tu jeszcze robisz. Najpierw żyłeś w PRL-u, pote...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146686#146686"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Czas kolędy to chyba najbardziej intensywny okres w życiu każdej wspólnoty. Dość powiedzieć, że niektóre parafie wręcz ,"wypożyczają" sobie księży, ab...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146675#146675"
 Wokół politycznej poprawności
Dla mnie nie ma czegoś takiego jak narzucona poprawność polityczna. W imię mojej własnej poprawności, Rydzyk powinien uczyć o Jezusie w Czadzie pośród...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146522#146522"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Media niechętne i wrogie Ojcu Tadeuszowi siedzą cicho a przecież ten doskonały (każdym calem) Apostoł Światłości otrzymał zaledwie kilka dni temu wiel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146407#146407"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień”. Powiedział to Pan Jezus o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, anonsując...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146365#146365"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Pan Jezus w czasie swej ziemskiej wędówki uczył, szerzył miłość, uzdrawiał. Ciemność przez całe 33 lata zgrzytała bezsilna zębami ze złości bo nie wpa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146325#146325"
 Metoda in vitro
W jednym z listów do "Wyborczej" czytelniczka pyta, dlaczego Kościół z jednej strony gloryfikuje, wręcz zmusza kobiety do urodzenia dziecka z "miłosne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146288#146288"
 Poczernin: nowe centrum EGZORCYZMU
Jeszcze dziesięć lat temu działało u nas zaledwie czterech księży, którzy mieli oficjalne upoważnienia Kościoła do wypędzania diabła (czyli egzorcyzmó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146211#146211"
 CZY NIE MA NA CO PRZEZNACZAĆ PIENIĘDZY Z BUDŻETU??CZY NIE MA NA CO PRZEZNACZAĆ PIENIĘDZY Z BUDŻETU??
Wspaniała wiadomość moi mili: :twisted: Nadchodzi moment, w którym trzeba dać klerowi jasno do zrozumienia, że może sobie "paść owieczki" w koscio...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146200#146200"
 Poczernin: nowe centrum EGZORCYZMU
Poczernin jest tylko pierwszym z symptomów rozruszania sie “rynku pracy” w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy świadomi że obecnie procentowy s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146090#146090"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
W walce Pana Jezusa z Ciemnością poczesne miejsce zajmują kobiety; jego Boża rodzicielka czy Maria Magdalena i wiele innych kobiet towarzyszących mu ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146087#146087"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Moim zdaniem powinna zostać przeprowadzona renowacja pomnika wybudowanego w 1933r. z inicjatywy kolejarzy zrzeszonych w Lidze Morskiej i Kolonialnej w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146085#146085"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Freedom writers Film bardzo podobny do "Młodych gniewnych". Podobna rola jak Michelle Pfeiffer przypadła tym razem niezłej Hilary Swank. Młoda, aspir...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146072#146072"
 Wokół politycznej poprawnościWokół politycznej poprawności
Jedną z niewielu polskich definicji poprawności politycznej podaje Władysław Kopaliński: post-marksistowski lewicowy kodeks polityczny, łączący składn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146066#146066"
 Poczernin: nowe centrum EGZORCYZMU
...mamy XXI wiek Nie no, mnie nie dziwi, że w XXI wieku ktoś wierzy w opętanie przez szatana. Nie dziwi też, że otwiera się jakieś ośrodki egzorcyzm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146046#146046"
 GENERALNIE 2
nie chcialem truc przed swietami ale filantropia dla uspokojenia sumienia psuje tylko polityke spoleczna panstwa... Jeśli ta filantropia pozwala zebr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146000#146000"
 Poczernin: nowe centrum EGZORCYZMU
Wiec wczesniejsze wiesci sie sprawdzaja. To nasze polskie centrum bedzie supernowoczesne, bo otworzone bedzie wg. szablonow watykanskich i kierowane...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145931#145931"
 Metoda in vitro
...A kościołowi wygodniej i łatwiej było rządzić kiedyś, jak w europie był ciemnogród, co 5 umiał czytać i można było wmówić tępocie wszystko, tym bar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145661#145661"
 Metoda in vitro
n vitro raz na dwa lata dofinansowane Cytat: Religia do przykościelnych salek Cytat: Automaty z prezerwatywami powinny stać w każdej szkol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145618#145618"
 Metoda in vitro
Na dzień dzisiejszy stanowisko Kościoła jest jasne i każdy wierzący człowiek powinien zdawać sobie z tego sprawę. EEEJJHHHH! No i widzita chlopaki,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145570#145570"
 Metoda in vitro
Wszystko co dotyczy wiary,Boga i sumienia każdego z nas jest materią niezwykle drażliwą i wymagającą przede wszystkim powagi i spokoju. Temat in vitro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145560#145560"
 Metoda in vitroMetoda in vitro
"Rada Episkopatu Polski do spraw Rodziny, w liście do polskich parlamentarzystów przypomina nauczanie Kościoła i Jana Pawła II "o niegodziwości i nied...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145526#145526"
 Czy Polsce potrzebne jest rozliczanie przeszłości?
korupcja, degeneracja spoleczenstwa, mafia pruszkowska, mafia skarzyska itd. Mozna sobie wyobrazic co wiecej nam niedaleka przyszlosc przyniesie. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145397#145397"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Miłość to jedno z najpiękniejszych uczuć towarzyszących każdemu z nas przez całe życie. Miłość to szczęście to DOBRO. Miłość to także część Światłości...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145212#145212"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Jak co roku 10. grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dziś cały świat świętuje Zwycięstwo Pana Jezusa nad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145191#145191"
 Czy Polsce potrzebne jest rozliczanie przeszłości?Czy Polsce potrzebne jest rozliczanie przeszłości?
Okres PRL to prawie pięćdziesiąt lat historii Polski. Najnowszej historii, której uczestnikami są ciągle żyjący ludzie. Właśnie fakt, iż ludzie egzyst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145181#145181"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Święty Mikołaj, prezenty lub rózgi. Uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych. Często jednak zbyt beztrosko zapominamy że obok nas wciąż toczy się walka ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145067#145067"
 Książka godna polecenia!
Do refleksji poleciłbym jedno z mniej znanych opowiadań Jacka Londona "Szkarłatna dżuma" Naprawdę warto. Natomiast żeby zrozumieć czym jest wolność g...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145013#145013"
 Pomnik kupię...
pomnik w/w powinien zostać w Skarżysku jest sporo miejsc np. przy nowej ulicy w okolicach kościoła na zachodnim z stąd Staff by z bliska spoglądał na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144902#144902"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
Wszyscy CI którzy narzekają że w skarżyskich kościołach pobierane są jakiekolwiek opłaty i wszyscy CI którzy uważają że opłaty te są za wysokie powiem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144595#144595"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
"Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 10)." Prawda to lecz "Błogos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144418#144418"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Dziś o bastionach Światłości walczącej z Ciemnościa, wznoszonych przez Ambasadorów Pana J. na ziemi. Rzeczywistość dla młodych jest okrutna. Młod...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144364#144364"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Nie pojmujmy wiary i jej zasad a także zjawiska sadu Ostatecznego w tak przyziemnych kategoriach jak pogoń za pieniądzem czy dobrami doczesnymi bo to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144259#144259"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
""prof." Władysław "dyplomatołek" Bartoszewski zostanie "pełnomocnikiem rządu ds. odbudowywania dobrych relacji Polski z zagranicą"Bartoszewski będzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144164#144164"
 cytaty :)
Amos Oz: "Większość ludzi pracuje ciężej niż musi, zarabia więcej pieniędzy niż potrzebuje, kupuje rzeczy których tak naprawdę nie potrzebuje tylko po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143940#143940"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
Powinien być PODATEK KOŚCIELNY nawet niewielki jakie 100 ZŁOTYCH od osoby miesięcznie i wtedy napewno kościół tylko w wyjątkowych chwilach jak kolenda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143548#143548"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
Powinien być PODATEK KOŚCIELNY nawet niewielki jakie 100 ZŁOTYCH od osoby miesięcznie i wtedy napewno kościół tylko w wyjątkowych chwilach jak kolenda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143542#143542"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Co trzeba zrobić by zasłużyć na wyróżnienie Pana Jezusa ? By zostać uznanym "primus inter pares" wśród walczących z Ciemnością...Kto zostaje świętym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143388#143388"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
JESIEŃ. Na zwykłych zjadaczy chleba czyha grypa a na Świętego Ojca Tadeusza czyhają jak zwykle Ciemność i jej poplecznicy. Dziś jednak Ojciec Tadeusz ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143330#143330"
 Drgnęło...(!?)
Prezydent finansuje wydawnictwo o faktach historyczno-przyrodniczo-kulturowych miasta Dodam, że powiat finansuje książkę przyrodniczą. Ważną rolę w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143099#143099"
 Drgnęło...(!?)Drgnęło...(!?)
Opuściwszy domowe pielesze, kinia powzięła pewne informacje, którymi chętnie się podzieli. Prezydent finansuje wydawnictwo o faktach historyczno-przy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143065#143065"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Triumf Pana Jezusa nad Ciemnością nadejdzie nieuchronnie. Oto kolejny fragment pamiętnika Ojca Klimca: Miałem kiedyś kolegę Francuza. Zwał się D&#...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143047#143047"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
Pobożna niewiasta w kontekście opłat napisała: „-określenie-płacenie za pewne usługi- jest co najmniej niewłaściwe;płacic można za uszycie su...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142988#142988"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Ojciec Jan Klimiec zgubił murzyńska duszę a tu tłumy w Polsce zabierają swoje dusze Panu Jezusowi: Onet pisze za Tyg.Powszechnym:Proszę księdza, chcę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142927#142927"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Czy Ojciec Rydzyk lęka się wyników wyborów ? Nie, bo On jak i Pan Jezus nie lęka się Ciemności. Niech wygrywają demagodzy z prawa czy z lewa, Światłoś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142840#142840"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Wytrzymaj jakoś i tyle. Święci Pańscy i zwykli ludzie wytrzymali 2 lata mlaskania, sapania, chrząkania PiS to wytrzymają także czasy " trzech tenor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142825#142825"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Rany boskie Waldziu w "kamasze " Cię biorą do tego kościoła czy co że musisz i to jest dla Ciebie strata czasu :lol: Muszę (niestety) tak jak się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142818#142818"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Ja niestety nie mogę zamknąć wątku bo ma on dla mnie dalsze reperkusje. Jestem niby z wyborów zadowolony, wprawdzie nie chciałbym aby jedna partia rz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142817#142817"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Kilka dni temu Panowie księża najwyższej rangi dali wyraz swemu zgorszeniu że jeden z nich jest homoseksualistą i postanowili konsekwentnie wyciągnąć ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142276#142276"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Umiłowany przez Boga, ludzi i każdy nawet najmniejszy element natury, Błogosławiony Ambasador Światłości Ojciec Tadeusz nie zamierza wskrzeszać idei p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142226#142226"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Dałeś kolejny raz plamę Liptonie nie rozumiejąc co czytasz ;) a ciekawy jest ten fragment postu Mariolci "....wszelkim zakonnicom należy się szacun...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141884#141884"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Sprawa sióstr Betanek skłania do głębszej refleksji. Wielu z nas będąc świadkami obecnych wydarzeń, zadaje sobie pytanie: Jak to możliwe że służebni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141874#141874"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
Na Borze nie ma wyznaczonych opłat. Nigdy ojcowie nie wołali żadnej kasy. Zawsze wszystko jest co łaska.Wiem,bo miesiąc temu brałam ślub i wiem ile ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141867#141867"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
proboszcz i jego przydupasy z brata alberta nie ochrzcili mi syna......, ... na wileńską i tam .....nie stanowiło przeszkody w chrzcinach narodzonego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141829#141829"
 Żywoty sławnych mężów (kobiet też)
teraz to Wiedźma narobiłaś. Ludzie przed 15.00 będą się bali pisać. Dzięki. No ależ SKI o który fragment Ci chodzi?? ;) Czyzby o anonimowości?? Każdy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141793#141793"
 opłaty kościelne w skarżyskich parafiach
Slub,chrzciny to sakramenty,ktore powinny byc udzielane nie sprzedawane. Nie mogę się z tym zgodzić. Chrzest to chwila przyjęcia do wspólnoty wiernyc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141788#141788"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Moja dewiza jest taka, że jeśli PIS przegra to Bóg istnieje, pójdę (poważnie) do kościoła. Małżonka też informatyk, która za działalność opozycyjną...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141767#141767"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Hmm, bardzo śliski i wzbudzający wiele emocji temat został podjęty. Przeczytałem dokładnie cały wątek bardzo starannie. Z zawodu jestem informatyk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141752#141752"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Tootik, nie masz wrażenia, że Twoje stwierdzenie ( choć samo w sobie prawdziwe) jest nieuczciwe i obraźliwe dla polskich żołnierzy? Nie, nie mam. Mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141659#141659"
 Żywoty sławnych mężów (kobiet też)Żywoty sławnych mężów (kobiet też)
Do założenia tego topiku natchneli mnie tootik i polymer :lol: Francuski pedagog Chamoux twierdzi, że dzieciom podsuwac należy przykłady wielkich...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141630#141630"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Bardzo wnikliwie duchPHL wskazał że siedemdziesiecioletnia babcia ktora sie modli, chodzi na regularne wizyty kontrolne do eskulapa, oraz uprawia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141373#141373"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
"Dziennik": PiS bez skrępowania czerpie z amerykańskich wzorców. Rok temu kopiowało reklamówkę Ronalda Reagana, teraz powiela pomysł sztabu Michaela D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141335#141335"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Przepraszam że postanowiłem zwrócić się do Ciebie userze Polimer per PAN. Czuję że muszę zachować dystans do Twojej osoby byś mnie lepiej zrozumiał....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141208#141208"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
- Napady na domy o świcie, zakuwanie ludzi w kajdany, aresztowanie profesorów w trakcie międzynarodowych kongresów, tymczasowe aresztowania bez postaw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141014#141014"
 Prawdziwy koniec...IV RP
Bij mnie! Bij mnie i mów do mnie brzydko! :D Merytoryczne argumenty ultraprawicowych "zuchów" :D Podczas wizyty w USA prezydent Lech Kaczyńsk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140958#140958"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Na czym polega istota ataków na Ubóstwionego każdą komórką Ojca Tadeusza i jego Radio ? A może te ataki nie niosą za sobą żadnej formy myślowej a jedy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140842#140842"
 Przesilenie Jesienne
Pojęcie Rytuału wywodzi się z łacińskiego słowa ritus obrządek; zwyczaj.Rytuały są bardzo zróżnicowane i odgrywają bardzo różnorodną rolę w naszym życ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140803#140803"
 Grudzien 13 1981 r: Strachy na Lachy, czy Autentyczny Upior?
Odezwał się mój ulubiony troll :D Przyklad powyzej: mamy tam do czynienia z samonakrecalna katarynka Jeśli ja jestem samonakręcalna katarynka,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140747#140747"
 Grudzien 13 1981 r: Strachy na Lachy, czy Autentyczny Upior?
Witos napisał: Biorąc pod uwagę rodowód nowej koalicji w Polsce PO-LiD, a raczej KLD-PZPR to przestrogi o 13 grudnia są zasadne... NONSENS Oczy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140709#140709"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
polymer: celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy". Oczywiście że istnieje tzw. mniejsze zło, ale to nadal jest zło i nadal jest w sprze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140631#140631"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Przykład: PIS był przeciwny zmianie ustawy "antyaborcyjnej", która w obecnym kształcie jest sprzeczna z nauką Kościoła. Nie można trochę wierzyć, a tr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140623#140623"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
W miedzyczasie wielu biskupow probuje nadal przepisac publicznie role kosciola w wyborach: Napiszę tak: polityka sama w sobie jest "brudna" a kto s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140615#140615"
 Czas Apokalipsy...
Swiadkowie Jehowy to kult wyzyskujacy najbardzej finansowo uposledzona warstwe niedoksztalconych chrzescijan Podkupują klientów Kościołowi katolickie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140528#140528"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
W końcu nie na darmo Pan Bóg darzy Ojcu Rydzykowi, bo Bóg darzy tylko dobrym ludziom!!!!!!!! Moja babcia też podobno jest dobra (tak o niej w każdym ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140493#140493"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Pamiętaj-nie ma Zbawienia poza Kościołem Katolickim! Muzułmanie, których jest najwięcej, mówią co innego. A ja mówię, że gdyby nie te wszystki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140312#140312"
 Zaczyna się okres IV RP...
Wielokrotnie lżyłeś księży i wypowiadałeś się lekceważąco o Kościele, dlatego z tą większą radoscią obserwuję Twoje nawrócenie... Kościól to nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140228#140228"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Pamiętaj-nie ma Zbawienia poza Kościołem Katolickim! Muzułmanie, których jest najwięcej, mówią co innego. A ja mówię, że gdyby nie te wszystki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140214#140214"
 Zaczyna się okres IV RP...
Czyli nie potrafisz udokumentować swoich słów? Więc to nie był cytat, tylko Twój antysemicki tekst. To się projekcją nazywa w Psychologii... Ty mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140209#140209"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Astarot: mógł równie dobrze przejśc na islam czy cokolwiek innego... Pamiętaj-nie ma Zbawienia poza Kościołem Katolickim! Już lepiej żeby zczezł ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140188#140188"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Nawiasem mówiąc: tytuł topiku brzmi: "P. wrócił do wiary..." Więcej precyzji proszę: do wiary czy na łono Kościoła??? Na mój chłopski rozum do wiar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140097#140097"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Nawiasem mówiąc: tytuł topiku brzmi: "P. wrócił do wiary..." Więcej precyzji proszę: do wiary czy na łono Kościoła???
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140093#140093"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Wiesz co Robinku, zrob nam przysluge i wiecej nie probuj swiata zrozumiec. Zbieraj znaczki, kartki pocztowe, lub nawet butelki po piwie, ale przyrzek...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140091#140091"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
A mnie nadal nikt nie wyjaśnił, jak rozwodnik może wrócić na łono Kościoła. Duchu, Ty już na pewno zrozumiałeś świat, więc wyjaśnij mi, proszę.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140071#140071"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
W kwesji formalnej - mały w jakim sensie ?. Widzisz drogi polymerku rozszerzając temat na politykę, został w naszym kraju przyjęty jakiś kompletnie n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140062#140062"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Ale wiedźmo, nasi "poszukiwacze układu" mają na myśli powrót do kościoła materialnego, tego który składa się z budynków i ludzi. Zwykłych śmiertelnych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140054#140054"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Ale wiedźmo, nasi "poszukiwacze układu" mają na myśli powrót do kościoła materialnego, tego który składa się z budynków i ludzi. Zwykłych śmiertelnych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140037#140037"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
No kurcze a ja zawsze myslałam, że nie jest ważne jaką wiarę wyznajesz tylko jakim jesteś człowiekiem... ale widać wg naszych userów są wiary nad wiar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140036#140036"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
nic nie mam do kościoła ale uważam ze osoby duchowne nie powinny "mieszać" sie w politykę a tym bardziej startować w wyborach nie nie będę startowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139852#139852"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Shoshon: mamy rozdział państwa od kościoła .... więc osoby duchowne ABSOLUTNIE nie mogą kandydować Shoshon. Przeczytaj najpierw konkordat zanim ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139847#139847"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Dokładnie ojciec Rydzyk tak łatwo nie da za wygraną. Czyżby sam zamierzał startować ?? I to z województwa świętokrzyskiego !? :lol: mamy ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139844#139844"
 Zaczyna się okres IV RP...
To wstrzasające Agiko. Tak się dać załatwić zaraz po urodzeniu :D Wracając do tematu. Poseł Mężydło dał do zrozumienia, że premier nasz najjaśni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139830#139830"
 Skarzyskie urban legends
Chyba zgodnie z hasłem - Świątyń ci u nas dostatek, ale i tą przyjmiemy jako znak waszej głupoty. Tylko nam ziemię dobrą darmo dajcie, najlepiej tą na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139586#139586"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
http://atlasshrugs2000.typepad.com/photos/uncategorized/nuclear_explosion.jpg Tu watek forumowy o O. D. Rydzyku. Czy ty nie znasz roznicy mie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139531#139531"
 Uciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieście
Polacy i KATOLICY Polacy na 98% i prawdziwi Katolicy...ale nie zakłamani Katolicy,którzy po wyjściu z kościoła stają sie diabłami jak wspomnialem w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138983#138983"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Skoro mariolciu napisał żeś w 2 tematach to samo, to ja też mogę: Antyklerykalizm - (od "anty" i gr. clericos, "mający władzę religijną") jest ideo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138290#138290"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Antyklerykalizm - (od "anty" i gr. clericos, "mający władzę religijną") jest ideologią społeczno-polityczną przeciwstawną wobec klerykalizmu, krytyczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138289#138289"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Zapytał aruel; Mnie zastanawia tylko jak wielebny Tadeusz łączy swój niewątpliwy talent menedżerski vel menadżerski vel managerski z tą swoją równie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138282#138282"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
I tak aruel oszukał duchaPHL że jest synem Kościoła Katolickiego i POKÓJ mu proponował potem oszukał purga że tylko pomylił nazwę gdy szło o AKT...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138280#138280"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Napisał SKI Praktyki drogi przechodzenia na tamtą stronę sprowadzone do konsumpcji padliny. Czy taką "drogę przechodzenia" zorganizujesz SKI swoi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138277#138277"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Osobiście uważam m*******E za zdrowo stukniętą/ego, zdolnego jajcarza, który jest członkiem kościoła scjentologicznego i loży masońskiej i jeszcze cze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138114#138114"
 Kto kieruje Twoim życiem?
Moim Zyciem kieruje Pan Bóg, Pan Jezus, Pan Duch Swięty i Najświętsza Maryja Panna Zawsze Dziewica. Ale w tym naszym ziemskim życiu to nie wystarcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138063#138063"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Największy Dar od Pana Boga dla Katolickiego Narodu Polskiego wielce szlachetny umiłowany Ojciec Tadeusz Rydzyk a wraz z nim Błogosławiona przez Pana ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138049#138049"
 Kto kieruje Twoim życiem?
Moim Zyciem kieruje Pan Bóg, Pan Jezus, Pan Duch Swięty i Najświętsza Maryja Panna Zawsze Dziewica. Ale w tym naszym ziemskim życiu to nie wystarcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138047#138047"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Szanowny LiptonTea Cieszy moje serce że w tak oddany i pełen wysiłku sposób starałeś wesprzeć walkę z Ciemnością i PD ale niestety muszę cię zmartwić...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138042#138042"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Największy Dar od Pana Boga dla Katolickiego Narodu Polskiego wielce szlachetny umiłowany Ojciec Tadeusz Rydzyk a wraz z nim Błogosławiona przez Pana ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137969#137969"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Aruel pisze moją religijność charakteryzuje wyśmienicie "AKT WIARY" wypowiadany podczas EUCHARYSTII w każdym POLSKIM, RZYMSKOKATOLICKIM KOŚCIELE. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137682#137682"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
POST POJEDNAWCZY: W kwestii "Pax" - duchu phl. Mi także ciśnie się na usta owo hmmmmmmmm...... Zmieniłem swój poprzedni post i wycofałem to nies...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137674#137674"
 CZY MUZYKA ZBLIŻA LUDZI? NIE MYLIĆ Z ORKIESTRĄ!
co niedziela przekazują sobie znak pokoju w kościele a inni, niewierzący najwyżej w bramie przy wódce musze skomentować wypowiedź mariolci z owego po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137620#137620"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Byłam chyba naiwna że kierując się katolickim miłosierdziem wybaczyłam i jednocześnie nie oczekując od niektórych z Was niczego w zamian UWAŻAŁAM że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137208#137208"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
A swoją drogą 85% mieszkańców Skarżyska stanowią KATOLICY Ten procent to pseudokatolicy którzy po wyjściu z kościoła staja się diabłami jak ktos wcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137204#137204"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Radość to wielka dla córek i synów Prawdziwego Naszego Katolickiego Kościoła Bożego że już nie tylko Zaoceaniczni Żydzi ale nawet Ci nam Najbliżsi Bli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137198#137198"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
w Tych Światynich nie zawsze mieszkają Księża z powołania. Tak wiec droga mariolciu miałam do czynienia z tymi Twoimi Ambasadorami Boga i wiem ze nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137120#137120"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
...nikt mi nie powie ze księża są święci- owszem wierze że są i tacy z powołania ale ja akurat miałam do czynienia chyba z tymi drugiej kategori, bo ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137116#137116"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Dobra wystarczy tego, skoro twierdzisz ze tak bardzo cie wytrzaskałam po policzkach droga mariolciu to PRZEPRASZAM, uginam sie wpół i prosze o wybacze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137113#137113"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Ależ Ty masz pesymistyczny ogląd świata(przez zapatrzenie chyba) jakbyś co najmniej lewe oczko(to po tej stronie co serduszko),to bardziej optymistycz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137088#137088"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Mariolcia nie prześladuj już tak tego kościoła katolickiego: Stoją tam TRZY zaledwie na kilku księży piętrowe budynki mieszkalne. Nie są one owocem z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137057#137057"
 Rada Osiedla Dolna Kamienna I
Kolega MAG napisał: Wspólnie z ojcem Markiem gwardianem klasztoru franciszkanów adoptujemy dawną kaplicę na swietlicę osiedlową w której mamy zamiar ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137051#137051"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Zazdrościcie Panu Naszemu Jedynemu Władcy Dusz Naszych Panu JEZUSOWI jego świątyń. Nie tylko tych wielkich ale i zwykłych czasem kościołów ale ZAZDROŚ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137042#137042"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Wiem że JESTEŚ RZECZYWIŚCIE NEUTRALNA. Dlatego Twoje słowa cyt.: Proszę o publiczne przeproszenie innych użytkowników w tym temacie Traktuję ba...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137040#137040"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Nie traci widać duch-u nic na aktualności starożytna rzymska sentencja:chcesz pokoju gotuj się do wojny. Czego zdaje się nie rozumieją czcigodne foru...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136964#136964"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
brak mi słów, mariolcia z każdym dniem coraz bardziej rozszerza sie na forum, niedługo całe je ogarznie i juz to nie bedzie strona skarzyska tylko cyt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136945#136945"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Wojna a wiara. Śmierć a miłosierdzie. Dziś w Myślach Ojców... pragnę poruszyć zagadnienie stosunku wiary do walki i pacyfizmu. Dla prostego laika isto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136943#136943"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Powtarzam to dość często, tym razem dla Ciebie, bo trudno wymagać, byś czytał całe archiwum forum. Nic nie wyduszałam, cóż to zresztą za objawienie, k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136889#136889"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
NO w końcu z siebie to wydusiłaś,ale to przecie najprawdziwsza prawda , więc nie ma co kręcić ...Brawo! Powtarzam to dość często, tym razem dla Cieb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136870#136870"
 WIERZCIE W PRZESĄDY!
Chyba Mariolcia ma jakieś zwyczaje sexualne w końcu naopisała że ejst mężatką a to do czegoś zobowiązuje Taa, pewnie leży jak kłoda przy zgaszonym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136782#136782"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Mamy obiekty Tesco i Carrefoure Expres i inne mniejsze gdzie powinny być takie kapliczki lub właśnie po jednym ołtarzyku!! Powiedz mi kto będzie prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136672#136672"
 Grzechy główne Radia Maryja...
Nie przeskoczymy tego, trzeba tylko dążyć do minimalizacji wpływów kościoła na życie świeckie i politykę w szczególności... co też będzie niezmierni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136657#136657"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
i Tak na koniec - porównywanie ludzi niewierzących do SZCZURÓW, SZARAŃCZY..itp jest podłością... Dlaczeguż to? Czerwoni którzy to raczej "ustawowo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136652#136652"
 Grzechy główne Radia Maryja...
Antysemityzm Rydzola i jego armii moherów szkodzi całej POLSCE...Kościół Katolicki w obecnej formie przez takich jak Rydzyk rozpadnie się od środka ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136609#136609"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Dlaczego kościół płaci tylko 3% podatek ????? Po co w ogóle duchownym pieniądze skoro Pan Jezus nie posiadał sakiewki ????? To ważne pytania dlate...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136607#136607"
 Grzechy główne Radia Maryja...Grzechy główne Radia Maryja...
Radio Maryja jest rozgłośnią grzeszną. Jest instytucją nadużywającą słowa bożego do wcale ziemskich celów. Radio nawołuje poprzez swojego "wodza" do n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136365#136365"
 Uciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieście
wiedźma: Najlepiej wysadź wszystkie budynki w tym mieście i postaw Kościoły bazyliki czy inne skarbonki bez dna. Wiedźma, daruj już sobie te bon m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136362#136362"
 Uciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieście
dziwnym zrządzeniem losu POLICJA mimo że komenda znajduje się nieopodal nie zauważa tego przecież mogłaby choćby wylegitymować klientów taaa dziwne ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136354#136354"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Spoko Pokerzyster - niech tam... Że niby jestem przedstawicielem permisywizmu... Niech pomyślę... (poniżej cytat z Wikipedii) Permisywizm (term...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136186#136186"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Duchu, duchu 8O Łatwo puszczają Ci nerwy, momentami tracisz panowanie nad sobą - ale to raczej typowe dla osób o Twoich poglądach. Po kolei i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136146#136146"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
I tak to jest jak się generalizuje... Dyskusje na takim poziomie ogólności stają się szybko jałowe... Teraz pewnie znów pojawi się naprzemienna seria ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136116#136116"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
"aruel" A - TY WEŹ SIĘ LECZ ! CZY MOWISZ DO SIEBIE? B - jestem wierzący .....CZYZBY NAPRAWDE? C - Jako wierzący człowiek GARDZĘ TĄ ANARCHISTYCZNĄ K...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136095#136095"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Mariolcia napisała: Boże Szczęść Ojcu Rydzykowi - Najlepszemu PASTERZOWI Twej owczarni Mariolcia - tak krótko: A - TY WEŹ SIĘ LECZ !! B - jestem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136045#136045"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
WIEDZMO, proszę wybacz mi jeśli Ci uchybiłam ale napisałam o Tobie tylko prawdę Mariolcia napisz o sobie prawde...o zakłamaniu i slepym wpatrywaniu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=136010#136010"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
WIEDZMO, proszę wybacz mi jeśli Ci uchybiłam ale napisałam o Tobie tylko prawdę Mariolcia napisz o sobie prawde...o zakłamaniu i slepym wpatrywaniu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135986#135986"
 Śmietniki i Toalety
za wandalizm to powinny byc takie mandaty, ze az gowniarze i ich rodzice by sie poplakali a rodzice zaraz powiedzą że ich dzieci sa kochane grzeczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135978#135978"
 Śmietniki i Toalety
za wandalizm to powinny byc takie mandaty, ze az gowniarze i ich rodzice by sie poplakali a rodzice zaraz powiedzą że ich dzieci sa kochane grzeczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135915#135915"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Walka Pana Jezusa z Ciemnością trwa nadal. Toczy się ona także w naszym ofiarowanym Maryji Matce Bożej mieście Skarżysku. Dziś pragnę naświetlić probl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135893#135893"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
mariolcia Jak Cię czytam to jestem za eutanazją. Jesteś niestety potwierdzeniem, że kalendarzyk małżeński to nie jest dobra metoda antykoncepcji. Je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135872#135872"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Zniszczyć dzieło Ojca Rydzyka to znaczy odebrać Polakowi część jego polskości! Polskośc nie ma nic wspólnego z Rydzykiem tym antysemita,obłudnikiem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135836#135836"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Żadne radio i telewizja watykańskie nie odzwierciedlają istoty POLSKIEGO KATOLICYZMU ...i tępoty i ciemnoty polskiego katolicyzmu szerzonej przez Ryd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135831#135831"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
ojciec Jan Klimiec:Nie ma obłudy kościoła katolickiego-jest tylko obłuda ateistów, którzy tę "obłudę" zarzucają kościołowi Największym obłudnikiem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135808#135808"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Lipton Tea napisał zaczelismy schnac z tesknoty.Pewnie bylas na wakacjach.Mam nadzieje ,ze pogoda dopisala i solidnie wypoczelas.Milo cie znowu tu ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135807#135807"
 Baseny w okolicach Skarżyska
polecam basen w Czarnieckiej Górze, co prawda nie ma tam zjeżdżalni, ale woda jest ozonowana, jest czyściutko i oddzielony jest basen dla dzieci i dor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135800#135800"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Maryi Panny Zawsze Dziewicy Zawsze. Amen. Rydzyk niezawodnie wypomnial publicznie i premierowi i PiSowcom, ze zawalili w sprawie ustawy o ochro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135799#135799"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Nie ma obłudy kościoła katolickiego-jest tylko obłuda ateistów, którzy tę "obłudę" zarzucają kościołowi Kościoł jest największą obłudą XXI! Pokazu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135793#135793"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Nie ma obłudy kościoła katolickiego-jest tylko obłuda ateistów, którzy tę "obłudę" zarzucają kościołowi blahahahahaha.....w kategorii dowcip zaan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135751#135751"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Hell napisał: Nic wspólnego działalnośc Karbo nie ma z wiara. Sanktuarium Ostrobramskie S.A. Niedługo wejdzie na giełde... Przykrość czynisz ku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135717#135717"
 WIERZCIE W PRZESĄDY!
Chyba Mariolcia ma jakieś zwyczaje sexualne w końcu naopisała że ejst mężatką a to do czegoś zobowiązuje Według zasad Kościoła dla Mariolci to pewnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135504#135504"
 WIERZCIE W PRZESĄDY!
Chyba Mariolcia ma jakieś zwyczaje sexualne w końcu naopisała że ejst mężatką a to do czegoś zobowiązuje Według zasad Kościoła dla Mariolci to pewnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135503#135503"
 Dowcipy
A oto kilka dykteryjek z życia Naszego Ukochanego Świętego Ojca Jana Pawła II: Niektórzy mogliby odnieść wrażenie, że Jan Paweł II był człowiekiem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135455#135455"
 WIERZCIE W PRZESĄDY!
Wszystko da się nagiąć byle dokopać wierzącym ? I nie Bastet lecz Hathor. chyba za czesto oglądałaś film "siedem życzeń"- to raz , a dwa wiedzma ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135450#135450"
 Przyjazne Skarżysko!
No proszę PROPONUJCIE WykrzyknikWykrzyknik Gdyba mój chłopak zabrał mnia na taką wycieczkę z przyjemnością poszłabym na przyjemny spacer (gdyby po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135328#135328"
 CZY MUZYKA ZBLIŻA LUDZI? NIE MYLIĆ Z ORKIESTRĄ!
Czy nie będąc katolikiem nie można być dobrym człowiekiem? W naszym pięknym kraju mamy chyba z 90% katolików, katolików czego bardzo duży procent przy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135311#135311"
 Przyjazne Skarżysko!
A przecież wizytówkami miasta jest Sanktuarium Maryjne a za sprawą Anioła Pańskiego jest tu także największy w Świętokrzyskiem zakład pracy niepełnosp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135292#135292"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Dlatego kościoły Domy Pana Boga, Jego Świątynie jako miejsca w których niczyja ręka nie krzywdzi drugiego człowieka a słowa kapłana nawołują do miłośc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135107#135107"
 Cmentarny skandal!
Widziałem kiedyś w Starachowicach jak urnę z karawanu wnosili do kościoła. Czysto, schludnie, higienicznie.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135092#135092"
 Już minęło 5-latek
no jak będzie zlocik to może sie wreszcie pojawię...najlepiej żeby to był weekend ale nie niedziela bo wierni będą w kościołkach. Może zlocik na konce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135020#135020"
 Skąd odjeżdża bus z Końskich do Skarżyska??
Z tego co wiem to odjeżdżaja z przystanku koło szpitala i zatrzymują się w rynku koło kościoła.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134960#134960"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Dziś pragnę przedstawić cechy jakie powinien posiadać kapłan. Sługa Boży powinien być bezsprzecznie i bezapelacyjnie bezgranicznie oddany Panu Jezusow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134919#134919"
 eau de Jankowski
Według tvn24.pl: "Ks. Jankowski jest chory, żal mi go" ARCYBISKUP APELUJE, BY DZIENNIKARZE NIE WYKORZYSTYWALI KSIĘDZA Arcybiskup nie chce komento...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134913#134913"
 ładne wiązanki ślubne
Dziękuję wszystkim za podjęcie tematu, a Tobie Wiedźma za wskazanie lokalizacji szukanej kwiaciarni na Zachodnim..;) mam jeszcze jedno pytanko ( i o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134854#134854"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Co potwierdza moje słowa że aby Skarżysko było jeszcze PIĘKNIEJSZE powinno się zadbać o jego wizytówkę jaką są skarżyskie kościoły "Królestwo Boga...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134734#134734"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
owinno się zadbać o jego wizytówkę jaką są skarżyskie kościoły co rozumiesz poprzez dbanie o koscioly ? wrzucanie na tace po 10 zl ! bo z tego co w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134728#134728"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Takie zbożne działanie przysłuży się ludności naszego miasta i będzie milej przez nią widziane niż skalniaki..... wole skalniak i żółto brudna kostkę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134721#134721"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Napisał _13_ Koscioly sa pelne bo w sko juz praktycznie to jedyne miejsce gdzie zbiera sie ludnosc naszego miasta . Co potwierdza moje słow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134718#134718"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Prawdziwych sierot jest już na szczęście niewiele. Obecnie dominują SIEROTY SPOŁECZNE produkowane przez rodziny patologiczne, przez konsumpcyjny sty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134712#134712"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
"Bóg jest piękny a wyrazem tego są jego świątynie" z wątkiem wtrącony o apostolstwie pewnej osoby z miasta. Moim zdaniem to dziwny tytuł topicu jak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134706#134706"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Szanowny RESAMBER By prosto Ci to wytłumaczyć podam przykład: Jest Resamber, mama Resambera i tata Resambera. Jest ich troje ale razem stanowią też c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134701#134701"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
lecz czy tylko to, ze będziemy mieć piękne Kościoły- czy jak wolisz Świątynie , świadczy o tym ze nasze miasto bedzie piekne?? Droga LENO oczywiś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134699#134699"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
wole mieć jeden dobrzy szpital, pare większych zakładów pracy, ośrodek kulturalny z prawdziwego zdarzenia (przez co miasto by nabrało watrości), niż 2...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134506#134506"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
ze sam wpadlbys Pomyłka Tootik to kobieta... "Polskie społeczeństwo zafundowało sobie najbardziej prostacki katolicyzm zanurzony w równie ponury...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134496#134496"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
1. A czy jest jakiś ŻYJĄCY dobry ksiądz? 2. "Polskie społeczeństwo zafundowało sobie najbardziej prostacki katolicyzm zanurzony w równie ponurych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134495#134495"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Pan Jezus jest fontanną mądrości. w to absolutnie nie wątpie , lecz czy tylko to, ze będziemy mieć piękne Kościoły- czy jak wolisz Świątynie , ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134493#134493"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Z drugiej strony mamy b. dobrych kaplanow jak JPII. Oto przeklad z zycia wyjety: wg. doniesien prasowych z Kanady, w kasku Roberta Kubicy znaleziono (...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134487#134487"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Mariolciu wole mieć jeden dobrzy szpital, pare większych zakładów pracy, ośrodek kulturalny z prawdziwego zdarzenia (przez co miasto by nabrało watroś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134433#134433"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Niech Będzie Pochwalony ! Pan Jezus dokonywał i dokonuje wiele cudownych i niezwykłych, naznaczonych geniuszem rzeczy. Ale dziś chciałabym zwrócić ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134419#134419"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Bo to jest tak moi przedmówcy ten temat brzmi : Nasze miasto - brzydkie czy piękne? Dlatego sugestia WOZI że: wole mieć jeden dobrzy szpital,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134412#134412"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Oby japońscy heretycy nie poszli tą drogą. Pozwolę sobie wyprostować jedną z twoich dróg delikatnie napomykając, że o herezji, czy schizmie można ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134397#134397"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Pośród budynków Świątynie , Domy PANA BOGA są zawsze wizytówką miast. Popatrzcie tylko. Katedra w Kolonii, Katedra Notre Dame w Paryżu, czy sanktuariu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134392#134392"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Ładne zieleńce i skalniaki, piękne parki, czyste drogi i okazałe ładne budynki świadczą czy miasto jest piękne czy też brzydkie !!! Pośród budy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134388#134388"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Dziś chcę Wam przekazać jak ważne są dla Kościoła Katolickiego dzieci i ich wychowanie. Pan Jezus był przyjacielem każdego człowieka więc i dzieci też...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134384#134384"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
To wszystko nie tak i nie po Bożemu. ZBŁĄDZILIŚCIE w swych rozmyślaniach przesyconych materializmem tak obcym Kościołowi Pana Jezusa. Otóż każdy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134322#134322"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Jednym z grzechów z którymi walczy Pan Jezus w ramach walki z Ciemnością jest obżarstwo. W średniowieczu uzasadniano zło obżarstwa tym że człowiek sta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134317#134317"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Parafie się ucieszą bo to wielka pomoc dla ubogiego Naszego Umiłowanego Kościoła Katolickiego takie pieniążki z dzierżawy lub LEASINGU proporczyków. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134139#134139"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Cieszą mnie słowa Tootik a radują szczerze jej pomysły: Można by odważnie ozdobić ją kolorowymi proporczykami pozostałymi z peregrynacji obrazu (oc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134130#134130"
 Dowcipy
W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką: - Doszły mnie słuchy, córko, że wczoraj wieczorem ktoś u was straszliwie przeklinał. Tak nie można, dzieci ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134083#134083"
 PLACE ZABAW...
Dzieci są przyszłością Narodu, Kościoła i Pana Boga. Szczęść Boże Amen.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134079#134079"
 PLACE ZABAW...
Jeśli urzędnicy miejscy nie wymienią piasku dzieciakom to trzeba zgłosić by SANEPID zrobił badania piaskownic na bakterie i pasożyty i NAPISAĆ O TYM ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134072#134072"
 Kramik na przeciwko dworca
Napisałeś tylko, że i poza Kościołem jest sporo naiwniaków, łatwych do manipulowania, co nie znaczy bynajmniej, że nie ma ich w Kościele. Napisałem t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134000#134000"
 Kramik na przeciwko dworca
Cytat: Wiesz robienie wody z mózgu a także wyciąganie kasy z ubogich emerytów i rencistów w imię wiary i zbawienia wydaje się być conajmniej nieety...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133988#133988"
 Turniej Piłkarski w Dolnej Kamiennej
w sumie nie wiem bo dawno mnie w sko nie bylo ale chyba jest jeszcze tam bojo PytajnikPytajnik Jest tam boisko może i dyrektor nie miał by nic na p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133982#133982"
 Kramik na przeciwko dworca
A te zaostrzone są podobno droższe, bo osikowe są i różne wiedźmy( zbieżnośc przypadkowa) mozna nimi potraktować. Mój ty przedstawicielu świętej ink...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133960#133960"
 PLACE ZABAW...
Problem obsrywania pisakownic i okolic ławek jest duży Tymi słowami autorstwa Hella z dn. 1 kwietnia br, pragnę rozpocząć swoją wypowiedź. Nadchod...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133900#133900"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Ski zapraszał mnie by coś opowiedzieć. Czynię zadość jego prośbie by nie czuł się zdegustowany. Witajcie, dziś chciałabym Wam pokazać jak można pięk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133886#133886"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
w czym pominięty...nie chodze pijany do kościoła wole się spić w domu i spać.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133820#133820"
 NIE NARZEKAć!!!
Obecnie kontynuatorem tej tradycji jak i wartości Pana Jezusa jest przecież Kościół Katolicki. Jasne...Kosciół aż świeci przykładem ubóstwa,co wid...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133802#133802"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
Z kościoła też wyłażą pijani moja droga wiedźmo...nie raz człek widział jak spali po procentach... to dajesz foto, adres, nazwiska ;) a jak nie to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133798#133798"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
Z kościoła też wyłażą pijani moja droga wiedźmo...nie raz człek widział jak spali po procentach...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133796#133796"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
W Capo nie ma zachlanych ludzi, w pikniku podobno tak hell Capo jest pizzeria to po pierwsze a Piknik barem więc niesmowitym jest że ktoś z baru wych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133792#133792"
 obserwacje ornitologiczne
W artykule Pana Ryszarda Sowy Awifauna Skarżyska-Kamiennej i najbliższej okolicy -Uzupełnienie II znalazłem taki zapis: Potrzeszcz (Emberiza calandra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133779#133779"
 Kramik na przeciwko dworca
Oj, agiko, dziesięcioro przykazań to sprawa za trudna dla maluczkich, oni umieją tylko przykleić tekturkę w oknie. Umieją też odliczyć pieniądze na ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133487#133487"
 Kramik na przeciwko dworca
mieszane uczucia wzbudza we mnie tylko dekoracja w oknach tych, którzy wg mojej (zapewniam,że dokładnej) wiedzy, są dalsi przykazaniom Kościoła, niż j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133473#133473"
 Kramik na przeciwko dworca
Dajmy spokój "punktowi". :D Zaniepokojenie wystarczy. :P Przyglądając się oknom z tą dekoracją na czasie,mieszane uczucia wzbudza we mnie tylko dekora...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133469#133469"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Dzięki Ci DuchPHL że zacytowałeś news o zdemaskowaniu niegodnych Pana "zespołów" i podałeś do niego link. Posłużę się cytatem z niego: "Rockowe ze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133385#133385"
 KOCHAM CIE...
Ja jestem po długim związku prawie 3 letnim:( zostałem opuszczony i teraz już trace nadzieje:( w miłość ze spotkam jeszcze kogos takiego jak ona:( Sz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133343#133343"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Czy na końcu tunelu naszego życia jest światło ? Jaki jest sens naszego życia, naszych działań, uczuć ? Ojciec Jan Klimiec tak pisze: “...Ludz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133337#133337"
 Zaczyna się okres IV RP...
1. O ktorym biedaczku mowa? To na nowo odczytane "Dziady" . 2. Kto to jest Edriu? To jednostka czasu. Jedna Endriu Gołota = 93 sekundy. Nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133274#133274"
 Zaczyna się okres IV RP...
Nawet nie wie biedaczek, że po raz pierwszy terminu IVRP użył socjolog .......................................................... .. ....................>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133258#133258"
 Zaczyna się okres IV RP...
Nawet nie wie biedaczek, że po raz pierwszy terminu IVRP użył socjolog prof. Śpiewak. Oprócz tego Endriu zaznaczył, że koalicja musi rządzić 5 kadenc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133249#133249"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Zastanawiałaś się kiedykolwiek, co byś miała w tej chwili w głowie, gdyby Mieszko I ochrzcił swój kraj w obrządku wschodnim? (a miał taki plan), co ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133235#133235"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Nihiliści i ateusze stańcie na rozdrożu, pomyślcie o Bogu nim nie jest za póżno a napewno ktoś dla Waszego zbawienia oznaczy miejsce waszego spoczynku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133226#133226"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Niegrzecznie żartować Purg i nieładnie insynuować czynów niegodnym Ojcom Kościoła. Cytuję ze wstrętem Twoje słowa: Czy cytowanie myśli wielebnych ojc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133199#133199"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Miło że zauważyłeś to co zapewne innym umknęło. Dziękuję że nim dobrnęłam do klawiatury z mojej ulubionej wycieczki rowerowej zareagowałeś . Dziękuję ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133198#133198"
 Kto kieruje Twoim życiem?
Wcale Ci się nie dziwię bo wy w tej oświacie kawał cięzkiej Bożej pracy wykonujecie ucząc dzieciarnię zachowań godnych Prawdziwego Katolika i córki/sy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133149#133149"
 Wędkarskie bajanie
W takich sytuacjach naprawdę odzywają się w człowieku mordercze instynkty. Dla poprawy humorów kolegom wędkarzom opowiem krótką historię znad kamionk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133131#133131"
 Kto kieruje Twoim życiem?
Wyderko (zapewne ojciec Wyderko...?) chwilowo zajął miejsce ojca Klimca w moim sercu. pisze Tootik Wcale Ci się nie dziwię bo wy w tej oświacie k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132993#132993"
 CELIBAT PROWADZI DO HOMOSEXUALIZMU ALBO PEDOFILII
Homoseksualizm jest wszechobecny, a odzwierciedleniem są organizowane "Parady Równości". Nie wiem, czy w tych paradach uczestniczą przedstawiciele Koś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132975#132975"
 CELIBAT PROWADZI DO HOMOSEXUALIZMU ALBO PEDOFILII
Homoseksualizm jest wszechobecny, a odzwierciedleniem są organizowane "Parady Równości". Nie wiem, czy w tych paradach uczestniczą przedstawiciele Koś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132765#132765"
 CELIBAT PROWADZI DO HOMOSEXUALIZMU ALBO PEDOFILII
Że leży Ci na sercu dobro Kościoła, oszukiwanego przez ten sam Kościół? Ze troszczysz sie o los tych biednych księzy, którzy takie sprzeczne z naturą ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132727#132727"
 CELIBAT PROWADZI DO HOMOSEXUALIZMU ALBO PEDOFILII
A cytując go( dobrze, ze to zaznaczyłeś, jednak czegoś się uczysz) co chciałes powiedziec? A raz jeden nie zaznaczyłem cytatu, a Ty jak pijawa bę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132725#132725"
 CELIBAT PROWADZI DO HOMOSEXUALIZMU ALBO PEDOFILII
A cytując go( dobrze, ze to zaznaczyłeś, jednak czegoś się uczysz) co chciałes powiedziec? Że leży Ci na sercu dobro Kościoła, oszukiwanego przez ten ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132703#132703"
 CELIBAT PROWADZI DO HOMOSEXUALIZMU ALBO PEDOFILIICELIBAT PROWADZI DO HOMOSEXUALIZMU ALBO PEDOFILII
Znieść celibat. To zamach na życie i zdrowie człowieka. Wszyscy którzy idą do seminariów to albo pedały chccące się zakamuflować albo potencjalni pedo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132662#132662"
 Nostalgia za parowozami.
(zajęcie parowozowni?) Wracając do zdjęcia: mało widać ale parowóz wygląda na amerykański a zakładając, że jest ze Skarżyska, może to być Tr201...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132569#132569"
 Kramik na przeciwko dworca
takie kramiki stały w przeciągu tego miesiaca od starachowic po skarżysko, bo wedruje sobie jakiś obraz A ma to COŚ pozwolenie na handel od władz m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132530#132530"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Niekoniecznie ateista jest nihilistą, niekoniecznie ktoś, kto się podaje za katolika, krzewi wartości chrześcijańskie. I tu się mylisz bo jak pisze ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132371#132371"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
zrobić im ołtarzyk w Tworkach a jak nie będzie miejsc są jeszcze krychnowice... Hell widać spodobał się pobyt w tych kurortach skoro innym je tak go...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132364#132364"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Witajcie ! Wczoraj my wszyscy, wierzący obchodziliśmy wielkie święto. Kajaliśmy się w domu modlitwy przed wielka mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132267#132267"
 Kino a religia
Skądże ona tę wiedzę posiada? Skąd wie, że każdy mój tekst jest pisany na zamówienie sił ciemności i ściśle kontrolowany przez wysłanników zła? Odpow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132080#132080"
 Kino a religia
Skądże ona tę wiedzę posiada? Skąd wie, że każdy mój tekst jest pisany na zamówienie sił ciemności i ściśle kontrolowany przez wysłanników zła? Odpow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132058#132058"
 Dowcipy
Pedał zgwałcił zakonnicię i trafił pod sąd. Sędzia się go pyta: - Dlaczego zgwałcił pan tą zakonnicę?? A pedał zdziwiony: - A to nie był Zorro?! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131968#131968"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Dodaj do tego tzw Świętą (nie wiem co w niej swiętego) Inkwizycję która mordowała(nazwijmy to po imieniu MORDOWAŁA) chrześcijan, dorzućmy pare bezsens...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131917#131917"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
co do zawartości strony mam spore wątpliwości. Postawy niemieckich biskupów nie będę komentował bo była niejednolita. Natomiast używanie zdjęcia nunc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131915#131915"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
"Badanie ludzkich dziejów ujawnia ponurą prawidłowość. Wszędzie tam, gdzie religia uzyskała dominujący wpływ na życie społeczne, stała się przyczyną k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131905#131905"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
No to już jestem spokojniejszy o los Kościoła, bo trochę z rana obaw miałem po śniadaniu. Ale teraz się znacznie uspokoiłem. Tylu tu zatroskanych, a j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131887#131887"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Przygladając się historii kościoła, oraz zakłamaniu w którym żyje i nakazuje żyć od wieków, odczuwam podobnie jak wiele osób z którymi rozmawiałem i w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131886#131886"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Źle zrozumiałeś, to odnosiło się do Kościoła, to on powinien się kajać a nie obnosić przez całe wieki z "zasługami" zbawiania świata na siłę. Jeśli J...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131884#131884"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Źle zrozumiałeś, to odnosiło się do Kościoła, to on powinien się kajać a nie obnosić przez całe wieki z "zasługami" zbawiania świata na siłę. Jeśli J...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131881#131881"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Źle zrozumiałeś, to odnosiło się do Kościoła, to on powinien się kajać a nie obnosić przez całe wieki z "zasługami" zbawiania świata na siłę. Jeśli J...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131880#131880"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
"Badanie ludzkich dziejów ujawnia ponurą prawidłowość. Wszędzie tam, gdzie religia uzyskała dominujący wpływ na życie społeczne, stała się przyczyną k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131875#131875"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
To bardzo ujmujące, że Wiedźma chce wstydzić się za innych, ale może wpierw za siebie, chyba ,że popełniane prze nią błędy są również winą Kościoła.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131869#131869"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Wy to sobie jaja robicie czy tak naprawdę myślicie, ktoś chce to wierzy inny nie chce to nie, tyle, ... a co do misjonarzy szerzących jedynie słuszną ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131867#131867"
 Kino a religia
"...FILM JEST CUDEM BO MOŻE PROWADZIĆ DO NAWRÓCENIA Dalsza część dyskusji toczyła się w odniesieniu do sztuki, nie tylko filmowej. Wspomniano „...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131755#131755"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Ludzie często zapominają jak wiele zawdzięczają odkupieniu ich win przez Jezusa Chrystusa. Często odchodzą od wiary w niego tylko dlatego że aktualnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131724#131724"
 Sklepik Granatu
Miłe Panu Bogu są wypowiedzi na tym topiku kibiców Granatu. Bo jak dzieci boże do swego pasterza przywiązane tak i oni za swym umiłowanym klubem podąż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131692#131692"
 Sklepik Granatu
Miłe Panu Bogu są wypowiedzi na tym topiku kibiców Granatu. Bo jak dzieci boże do swego pasterza przywiązane tak i oni za swym umiłowanym klubem podąż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131648#131648"
 Kto naprawia klimatyzacje?
W Bliżynie za kościołem. tel.604098986 u nas na Bobowskich
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131631#131631"
 Kulisy śmierci Barbary Blidy
Wiec podsumowując. Uważasz te dwie postaci za ewidentne ofiary nowego reżymu który w ten sposób msci się na "układzie"? Prosiłem grzecznie pisz bez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131524#131524"
 Kulisy śmierci Barbary Blidy
Wiec podsumowując. Uważasz te dwie postaci za ewidentne ofiary nowego reżymu który w ten sposób msci się na "układzie"? Mirosław G. NIE ZOSTAŁ UNIEWI...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131513#131513"
 Zaczyna się okres IV RP...
Remanent merytoryczny mało: Maria była łaskawa napisać po dośc niegrzecznym( a ja taki miły chciałem być) wstępie po drugie, użyłam "skrótu myśloweg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131095#131095"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
2.Jako proponentka systemu ktory jest na smietniku zgliszczy historycznych jestes autentycznym przedpotopowym dinozaurem! Byłbym bardziej ostrożny D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131038#131038"
 Nowoczesne Skarżysko?
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku boryka się z problemami lokalowymi i brakiem możliwości rozbudowy swojej obecnej siedziby przy ul.Krasińskiego. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130961#130961"
 Nowoczesne Skarżysko?
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku boryka się z problemami lokalowymi i brakiem możliwości rozbudowy swojej obecnej siedziby przy ul.Krasińskiego. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130958#130958"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
to była I formuła rozkazująca przesyłam I formułę błagalną: Boże, Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swojego sługę N. (na swoją służebnicę N.)...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130899#130899"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
damoon, dlaczego korzystajac z tego, że Pan Bóg w swym miłosierdziu pozwolił Ci zarobić w tych trudnych czasach na komputer z dostępem do Internetu, z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130896#130896"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
tootik!!! Apage, Satanas! Zaklinam cię, Szatanie, wrogu ludzkiego zbawienia, uznaj sprawiedliwość i dobroć Boga Ojca, który słusznym wyrokiem ukara...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130884#130884"
 Wywoływanie duchów
Zgodnie z nauką Kościoła spirytyzm jest grzechem... Jest grzechem bo kościół nam narzuca doktrynę, a to dlatego bo wie jakie to niebezpieczne i oso...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130811#130811"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Trudno odpowiedziec na tak chaotyczny post, wiec za twym przyzwoleniem pozwolilem sobie wstrzyknac troche organizacji w twa zdezorganizowna wypowi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130773#130773"
 Agentem mogl byc kazdy
Ale istnienie agentów i konfidentów wśród księży i duchowieństwa (choć nadal sporne) to nie tak prosta sytuacja. Oni po prostu musieli to robić w tros...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130757#130757"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
„Pozostający w ciemnocie”, znani ateiści potrafią często dla bliźniego zrobić o wiele więcej niż osoba religijna. Warto o tym pamiętać. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130733#130733"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Uczono mnie, że świadkowie Jehowy, wyznawcy Kościoła Bożego w Chrystusie i Zielonoświątkowcy to nie są sekty. STEFANIE masz rację. Moje sformułowan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130722#130722"
 Dowcipy
Pewien bardzo pobożny pan uczęszczał co niedziele do kościoła. Za każdym razem wychodząc z kościoła dawał koczującemu nieopodal żebrakowi 10 zł. Sytu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130691#130691"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Mariolcia: >Pomijając prowokację Stefana pragnę przytoczyć >myśl ojca Leona Knabita Mariolciu, to TY napisałaś o ocieraniu się o sekty a j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130676#130676"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Ale po co tworzyć alternatywę, po co tworzyć rozłam w wizji kościoła i Pana Chrystusa ? Po co jeszcze jeden komercyjny kanał ITI w miejsce typowo rel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130609#130609"
 Wywoływanie duchów
Zgodnie z nauką Kościoła spirytyzm jest grzechem. I ponoć rzeczywiście może się skończyć tragicznie. Moja babcia miała dar wróżenia z kart. Ale już na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130607#130607"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Mariolcia a kto to jest ten drugi ojciec? Google za diabła nie może nic znaleźć.... A przyy okazji: Świadkowie Jehowy, wyznawcy Kościoła Bożego w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130602#130602"
 Mysli Ojców Macieja Zięby i Jana KlimcaMysli Ojców Macieja Zięby i Jana Klimca
Zapraszam serdecznie do dyskusji w nowym temacie. Ukazane w nim zostaną nowoczesne i postępowe prądy popularne w Kościele Katolickim na przykładzie my...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130592#130592"
 GENERALNIE
grałem wtedy w piłke na kamiennej Na boisku koło kościoła? :) na boisku na posadaju troszke dalej
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130139#130139"
 GENERALNIE
grałem wtedy w piłke na kamiennej Na boisku koło kościoła? :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130030#130030"
 Wypoczynek w Skarżysku...
można jeszcze iść: - do kościoła - pod most "żelaźniak" - na elektro (na fontannę) - zwiedzić parkingi strzeżone których sporo - a w sobot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129957#129957"
 Wypoczynek w Skarżysku...
można jeszcze iść: - do kościoła - pod most "żelaźniak" - na elektro (na fontannę) - zwiedzić parkingi strzeżone których sporo - a w sobotę moż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129949#129949"
 obserwacje ornitologiczne
Nie tak bardzo dawno, nad kościołem NPNMP można było zauważyć piękny klucz ptaków. :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129584#129584"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
"Instytucje czysto kościelne m.in. katolickie uczelnie, nie podlegają lustracji. O takim stanowisku strony rządowej poinformował przewodniczący koście...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129108#129108"
 GEJE I LESBIJKI...
Nie jest to jednak system doskonały - jakoś nie objął księdza Rydzyka ani księdza Jankowskiego O ile wiem, to nie papiez wyświęcał tych panów na księ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128793#128793"
 GEJE I LESBIJKI...
Tej nieomylności przyczyną sprawczą jest asystencja Boska, czyli Duch Święty, który nie dopuści, aby Papież miał zbłądzić, podobnie jak chroni cały Ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128773#128773"
 GEJE I LESBIJKI...
To, ze trwał do końca na swoim konserwatywnym stanowisku odnośnie np.antykoncepcji, czy kobiet w kościele...cóż nie ma ludzi nieomylnych. Nawet JP2 po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128733#128733"
 GEJE I LESBIJKI...
I tu z tow. Tutika wychodzi szydło. Miła koleżanko, papież nie jest politykiem, tylko, zgodnie z wiara katolicką, następcą Świętego Piotra i ziemskim ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128729#128729"
 GEJE I LESBIJKI...
W podobny sposób w czasie różnych demonstracji są traktowane kukły innych polityków I tu z tow. Tutika wychodzi szydło. Miła koleżanko, papież nie je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128726#128726"
 GEJE I LESBIJKI...
Czy obrażanie głowy Kościoła, do którego należą miliony ludzi, jest przejawem tolerancji, o którą innoseksy tak głośno nawołują? W podobny sposób w c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128594#128594"
 Niezwykly przypadek Senatora-Niewidko
Powyższe posty wskazuja jak bardzo zwolennicy PiSu sa zapalczywi Robin10, obrońca starców, uczestnik powstania styczniowego, biskup ( chyba jednak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128549#128549"
 GEJE I LESBIJKI...
..moze to odwet ... poslugiwanie sie tymi samymi regulami ... Ogólnie przyznaję Ci rację. le posługiwanie się tymi samymi regułami to nie jest trafn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128451#128451"
 GEJE I LESBIJKI...
na pewno nie jest to przejawem tolerancji..moze to odwet ... poslugiwanie sie tymi samymi regulami ... ze wzgeldu chociazby na okazanie szacunku g...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128417#128417"
 Zaczyna się okres IV RP...
Nowi obrońcy moralności i życia poczętego, nawróceni na właściwe życiowe tory, czyli były działacz PZPR i SLD, człowiek o długach przekraczających 2,5...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128246#128246"
 GEJE I LESBIJKI...
Czy może w KK jest zapis, że z papieża śmiać się nie wolno, ale z homoseksualisty - owszem? Obiecałaś poczytać Katechizm. Po co się pytasz? Poszukaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128215#128215"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
Jak to jest u bogatych sąsiadów, czyli kościół na własnym rozrachunku. "Kościół katolicki w Niemczech liczy ok. 26,5 miliona wiernych, czyli ok. 32...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128013#128013"
 GEJE I LESBIJKI...
Drogi, drogi Witosie. Można wszystko to co napisałam na tym Forum uznać za „głodne kawałki” ale zaręczam ci że Sodoma i Gomora którą zauwa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127999#127999"
 GEJE I LESBIJKI...
TOOTIK, określanie mojej wypowiedzi jako absurdalnej dowodzi jedynie twojej dużej ignorancji w tym temacie a może poważnych braków podstawowej wiedzy....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127956#127956"
 GEJE I LESBIJKI...
Witosie, jak Ci może wiadomo, praktyki homoseksualne są źle widziane w Kościele. Jakoś nie mogę sobię wyobrazić tych masowo przystępujacych do spo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127936#127936"
 GEJE I LESBIJKI...
totik: Na pewno nie są bliżej Kościoła, który jest głównym sprawcą ich cierpień. Możesz rozwinąć temat? Czy "a bo tak"? tootik: przecież ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127919#127919"
 GEJE I LESBIJKI...
TOOTIK, określanie mojej wypowiedzi jako absurdalnej dowodzi jedynie twojej dużej ignorancji w tym temacie a może poważnych braków podstawowej wiedzy....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127915#127915"
 OJCIEC ŚWIĘTY w Naszych sercach
Papież, napewno nie był zwykłym człowiekiem. A co do głodujących w Etiopii jeśli chodzi o wiarę to nie obarczajcie winą Papieża, a calą instytucję ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127573#127573"
 GEJE I LESBIJKI...
Chcę napisać kilka słów i włączyć się do debaty na temat „Geje i Lesbijki”. Jak pisałam w temacie „OJCIEC ŚWIĘTY w Naszych Sercach&#...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127567#127567"
 W kwestii aborcji... temat dla osób powyżej 16 roku życia
Czy piekny roman nie mógł zostawić jej w domu przy garach jak przykładnej zony?? Nie on musiał ja wepchnąć w ten caly cyrk a teraz kobicina herezje gl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127493#127493"
 Roman Giertych ministrem edukacji
Jeśli religia na maturze, to jako przedmiot nadobowiązkowy, bo na przykład ktoś sobie teologię chce studiować. Ale po co? I tak nie będzie brana po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127356#127356"
 Roman Giertych ministrem edukacji
Bo chcielibyśmy, aby rozdział Kościoła od państwa został zachowany. Podobało nam się to. Czy chodzi o lata 50te, 60te, a może o model radziecki? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127322#127322"
 Roman Giertych ministrem edukacji
Ps. Nowy metropolita warszawski stwierdził, że program Giertycha "zero tolerancji" jest bezsensowny pod względem pedagogicznym. Myśmy wiedzieli to wc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127319#127319"
 Sondaże opinii publicznej
Polacy to religijni analfabeci - wynika z badań, jakie dla "Newsweeka" przeprowadziła firma SMG/KRC. Tylko 20 proc. osób, określających się jako wier...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127212#127212"
 Roman Giertych ministrem edukacji
troche tworczości ludzi z LPR szok... Precz z Brzechwą Jan Brzechwa (prawdziwe nazwisko Lesman) nie jest godny, by patronować szkołom, przedsz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127046#127046"
 Cmentarny skandal!
na cmentarzu nie widać żadnych efektów modernizacji czy innych prac, na jakie pozwalałyby taki kwoty Ludzie muszą robić remonty na własny koszt. To...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127038#127038"
 Zaczyna się okres IV RP...
Ustawa lustracyjna łamie konstytucję. To jest pogląd Robina. Mam nadzieję, że ten pogląd podzieli w maju Trybunał Konstytucyjny. Znamienne jest w tej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127023#127023"
 ZBRODNIA - BRZASK...ZBRODNIA - BRZASK...
ZBRODNIA Opracowanie z 1966 r. Mieczysława Jędrzejczyka (Przezesa Koła ZBOWiD przy ZM w Skarżysku) - na postawie relacji świadka: Bronisława...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126905#126905"
 Zaczyna się okres IV RP...
Możliwe, że to z powodu trudności w interpretacji utworów Norwida. Jakie to trudności - widać po twoim poście Tootik, widzę, że nadal chcesz deprawow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126681#126681"
 Zaczyna się okres IV RP...
Witos jesteś niereformowalny. Czy ja komuś bronie latać do kościoła i chodzić w mocherowym berecie? Poprostu każdy powinien postępować tak jak uważa. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126663#126663"
 Laptopa gdzie kupić najtaniej????
126p mógłbym Cię prosić o dokładny adres tego sklepu ?? Albo chociaż wytłumacz gdzie on jest. Od ronda na IX-Wieków w stronę kościoła czy w stronę d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126598#126598"
 Zaczyna się okres IV RP...
Esox, jak chcesz, to możesz robić od rana do nocy i w niedzielę i w święto. Pamiętaj tylko święcić 1 maja. Pracowałeś kiedyś na kasie 12 godzin w świę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126563#126563"
 Zaczyna się okres IV RP...
Cytat: polymer napisał: Zaiste są rozwinięte ponad miarę. W Holandii już dziś eksterminuje się niepełnosprawnych. h4ll Umysłowo tez? To juz wie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126532#126532"
 Zaczyna się okres IV RP...
Dziękuję tootik za wsparcie ( chyba, że to kolejna część z cyklu "Postepowa interpretacja dzieł literatury polskiej". Chciałam tylko zwrócić Twoją u...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126474#126474"
 Zaczyna się okres IV RP...
Kobieta miała zaświadczenie okulisty, że kolejna ciąża grozi utratą wzroku i jest wskazaniem do aborcji ze względu na zagrożenie zdrowia matki i ewent...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126239#126239"
 Zaczyna się okres IV RP...
Tu się muszę z prezydentem zgodzić: http://firma.onet.pl/1503943,wiadomosci.html Platformę rozumiem, ale SLD powinno popierać takie projekty ponad p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125820#125820"
 Zaczyna się okres IV RP...
polymer: taki Ciemniewski to zaiste kryształowa postać Dodałbym do tego rzeczoną p. Łętowską, która przez całe lata 90-te była "szpicą przednią" l...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125652#125652"
 Zaczyna się okres IV RP...
Przepraszam, nie wiem czemu poszło dwa razy. Wracając do tematu związek pomiędzy antyklerykalizmem i aborcją jest w moim przypadku zerowy. Przecież n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125186#125186"
 Zaczyna się okres IV RP...
Stiopa jak tak dłużej pomyśleć to kto z pierwszego garniturka PIS się nadaje ? Tu nie chodzi o spór Kaczyńscy - Tusk i Schetyna. Tu chodzi o ogólną ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125101#125101"
 Dowcipy
Umiera papież. U wrót raju św. Piotr go pyta: - Ktoś ty? - Ja? biskup Rzymu. - Biskup Rzymu? Nie kojarzę. - No, namiestnik Pański na Ziemi. To Bó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125076#125076"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Czy możemy chociaż filmów nie ideologizować?! Nawet tych, które o religii, ideologii czy polityce traktują? Pizzzz... To był tylko mój komentarz, nic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125042#125042"
 Zaczyna się okres IV RP...
Rozumowanie Twoje odbieram tak. Ja osobiście dziś zaoszczędziłem 50 tys. bo nie kupiłem nowego samochodu ... Według tego rozumowania w gospodarce jest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124653#124653"
 Szansa dla SKA: sypialnia Kielc?Szansa dla SKA: sypialnia Kielc?
Dwieście domów w Chęcinach Na zboczu góry Zelejowa koło Chęcin powstanie osiedle. A właściwie małe miasteczko, bo jest tam miejsce na dwieście dom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124580#124580"
 Sondaże opinii publicznej
Polska już nie jest najbardziej religijnym krajem w Europie - wynika z najnowszych badań Eurobarometru. Daliśmy się wyprzedzić katolickiej Malcie, po ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124464#124464"
 Pomnik Zaślubin z Bałtykiem
Widzę, że redakcja założyła na Forum nowy katalog „Historia Skarżyska i okolic” Łatwiej mi się szuka interesujących tematów i właśnie o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124273#124273"
 Skad sie wziela nazwa Suchedniów ???
Sprawa wyjaśniana w literaturze wielokrotnie. Zob. Danuta Kopertowska, [i]Nazwy miejscowe wojewodztwa kieleckiego, Warszawa -Kraków 1984, s. 201; M. K...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124139#124139"
 Zaczyna się okres IV RP...
kapłanów kościoła katolickiego z tzw. "prawdziwego powołania" Z punktu widzenia ustawy jest to więc naruszenie prawa. Jestem pod wrażeniem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124033#124033"
 Zaczyna się okres IV RP...
"Arcybiskup Juliusz Paetz był płatnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Dowody na to znajdują się w najnowszej książce ks. Tadeusza Isakowicza-...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124031#124031"
 Rekolekcje w skarzysku
tootik i hell mam takie same uwagi odnośnie wychowania dzieci. Mamusie, a czasem i tatusiowie zazwyczaj we wszystkich szukają winnych skandalicznego z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123929#123929"
 Rekolekcje w skarzysku
Na czas wakacji powinni byc zatrudniani bezrobotni ktorzy chodzili by do szkoły na dyzury i brali za to kase Binko, bezrobotni powinni byc w szkole ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123779#123779"
 Rekolekcje w skarzysku
[quote="Robin10"]Może to zabrzmi zbyt mentorsko, ale z całym szacunkiem dzieci to należy sobie wychować w domu i jest to powinność rodziców. Szkoła na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123631#123631"
 Rekolekcje w skarzysku
Binko twoje bezgraniczne zaufanie do Kościoła Katolickiego oraz do IV RP mnie poraża. A jesli chodzi o argumenty, które tu użyłeś to są chybione. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123598#123598"
 Zaczyna się okres IV RP...
No fajna lista. Trochę niepełna. Nie mogę się wypowiadać za tych panów, ale jestem pewien, że Ty Robinie, heroldzie przebaczenia dla ubeków i zdrajców...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123544#123544"
 Zaczyna się okres IV RP...
No fajna lista. Trochę niepełna. Nie mogę się wypowiadać za tych panów, ale jestem pewien, że Ty Robinie, heroldzie przebaczenia dla ubeków i zdrajców...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123535#123535"
 Rekolekcje w skarzysku
Śmieszne to jest, jak ktoś nie chce chodzić do kościoła to jego sprawa. Dla mnie tez, to tak samo jak ze szkołą czemu te dzieci są zmuszane do rzec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123459#123459"
 Rekolekcje w skarzysku
a ks. wyslal do wszystkich szkol ze w czasie rekolekcji dzieci beda chodzic do szkoly ale na pierwsze 2 godziny a potem z nauczycielem do kosciola. Ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123452#123452"
 Rekolekcje w skarzysku
Całkowicie się z Tobą zgadzam, potrzeba kontaktu z Bogiem powinna wypływać z przekonania a nie z nakazu czy grafiku (kalendarza). Ale mało ludzi to ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123382#123382"
 Rekolekcje w skarzysku
w czasie rekolekcji dzieci beda chodzic do szkoly ale na pierwsze 2 godziny a potem z nauczycielem do kosciola. Ma to zapewnic ze wszystkie dzieci poj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123379#123379"
 Rekolekcje w skarzysku
no raczej bo ja nie mam nic innego do roboty niz pójście do kościoła i siedzenie 45min w ławce i słuchania tego samego od iluś tam lat jak poczuje pot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123376#123376"
 Rospuda
I tu jest... pies pogrzebany - są ludzie(?), którzy czy to nie potrafią czy nie chcą przyjąć tych argumentów do swej świadomości, więc dumam, że nie p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123367#123367"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
no bez ściemy :? zrzucić się z kimś można, z paroma ziomkami i wychodzą grosze albo przestań palić czy ogranicz się przez dwa dni i też będzie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123355#123355"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
Polymer Uwazasz w takim razie, że pożyteczniej wywalać kasę i to bajońską na cele, które w zamśsle są juz poronione. Nie żyjemy, chyba tylko teoretyc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123334#123334"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
40 mln na budowę kościoła Za milleryzmu chyba dofinansowano z budżetu państwa ( rękami p. Jarugi) pedalską akcję plakatową. Nie chce mi się sprawdzać...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123184#123184"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
Dobre pytanie... Może, którys z miłośników PiSu na forum na nie odpowie... Żeby zaraz tam miłośnik Ale spróbuje. Otóż mogę sobie wyobrazić sytuac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123125#123125"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
A swoją drogą ciekawe, dlaczego dla Pana Ministra było do przełknięcia 40 mln na budowę kościoła, a głosował przeciw 7 mln na szpital w Skarżysku, z k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123073#123073"
 7 MLN GRZEGORKA DLA SZPITALA
2. Senator Okła zawalczył, aby taka poprawka znalazła się w Sejmie. Pisałem o tym również wcześniej. No cóż Benjamin - czytaj uważniej, bo choć pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123062#123062"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
biorąc pod uwagę nachalność kleru i bezwstydne wściubianie nosa w sprawy wszelakie, sam urząd i jego pracownicy zniechęcają. Oni nie mają wstydu. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122756#122756"
 BRAWO Panie Jarosławie...
Wydaje mi się, że to kardynał ma poglądy takie jak Ty i Tobie podobni. A w przypadku kardynała Kościoła Katolickiego w Polsce to nie jest dobrze. P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122256#122256"
 BRAWO Panie Jarosławie...
Jestem trochę skołowany, bo nie sądziłem, że mogę mieć poglądy zbieżne z kardynałem kościoła Wydaje mi się, że to kardynał ma poglądy takie jak Ty i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122247#122247"
 BRAWO Panie Jarosławie...
Kurczę Stefan to jest niezgodne z linią partii wodzowskiej, więc nie nadaje się do realizacji. Wybrną jakoś z tego "niewielkiego problemu" z Dziwiszem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122246#122246"
 Głos Kamiennej - 1925
Nie zapomniałem o Głosie Kamiennej, przeciwnie - niebawem powinien ukazać się reprint całego rocznika. W związku z umową z wydawcą – nie mogę ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121710#121710"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
Napisałem długiego posta o KK, niemieckim modelu opodatkowania, obłudzie i lewych dochodach księży, oraz rzeczywistej nie "propagandowej" liczbie wyzn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121235#121235"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
Art. 53. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. to może jeszcze z innej strony czemu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121219#121219"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : Cytowany przez wiedzmę fragment pochodzi z Preambuły. Pozwolę sobie pociągnąć temat dalej. Rozdział I ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121218#121218"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
"Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121213#121213"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
W Polsce zgodnie z konstytucją i konkordatem występuje rozdział Kościoła od państwa. Dlatego właśnie wydatek 40 milionów na Świątynie Opatrzności to b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121212#121212"
 MODLE SIE BO MI KAŻĄ POLITYKA ANTYKLERYKALNA
W Polsce zgodnie z konstytucją i konkordatem występuje rozdział Kościoła od państwa. Dlatego właśnie wydatek 40 milionów na Świątynie Opatrzności to b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121202#121202"
 Zaczyna się okres IV RP...
Obiekty sakralne tworzą tożsamość narodową? Ten pałac stworzy prędzej narodową nienawiść, niż tożsamość. Dla mnie to są jakieś chore rojenia, bez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121185#121185"
 Z historii Fabryki Amunicji w Skarżysku
moze to ignorancja... ale co w zwiasku z tym?? czuje tu przerost formy nad trescia.... Dowiesz się, że przed wojną Kościół był silniejszy niż dziś - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121142#121142"
 Zaczyna się okres IV RP...
Witosie Wskaż mi post w którym napisałam, że jesteś faszystą. To Ty napisałeś, że lubisz słuchać honoru. Zgodnie z prawdą odpisałam, że jest to zes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121064#121064"
 Zaczyna się okres IV RP...
Co jest niezgodne z Konstytucją? Dbanie przez wladze państwowe o dobra kulturalne? Przypominam, że od kwietnia 1997r. mamy już inną Konstutucję, a nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121034#121034"
 Zaczyna się okres IV RP...
Jestem za dotacją do budowy obiektów sakralnych, bo to m.in. one tworzą coś co się nazywa kulturą i tożsamością narodową. Przerażasz mnie. Poza tym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121026#121026"
 Podwyżki kosztem emerytur
To, że bezrobotnym nie w smak obniżenie lub odbiór zasiłków, dzięki którym nabywają coś co w Psychologii nazywa sie "wyuczoną bezradnością", to mn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120912#120912"
 Agent Grey a sprawa Polska
Posłużę się cytatami z Onetu, które wiele mówią : --- "Kiszczak obiecywał zniszczyć akta, biskupi uwierzyli" "Życie Warszawy": "Słyszałem, że ge...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119358#119358"
 Agent Grey a sprawa Polska
Coś mi się wydaje, że Glemp sam mocno trzęsie porciętami. To nie była jego pierwsza, żenująca wypowiedź, że wspomnę tylko nazwanie x. Zalewskiego "nad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119318#119318"
 Agent Grey a sprawa Polska
absolutnym hitem tego nieingresu była utopijna homilia prymasa Glempa, w której w beznadziejny dla przeciętnie inteligentnego człowieka sposób próbowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119313#119313"
 Agent Grey a sprawa Polska
A moze nie patrzmy na to, czy Wielgus był agentem SB czy nim nie był tylko jak zachowywał się w momencie kiedy taka informacja sie pojawiła? Kto jak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119305#119305"
 Agent Grey a sprawa Polska
Ja tam osobiście nie mam mu za złe, że był w przeszłość agentem SB takie były czasy i człowiek często był zmuszony podpisać "lojalke", jednak Wielgus ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119293#119293"
 Agent Grey a sprawa PolskaAgent Grey a sprawa Polska
Zadałem sobie trud obejrzenia niedoszłego do skutku ingresu Arcybiskupa agenta Wielgusa i żenujący pokaz zaprezentowany przez Rydzykową armię zwiezion...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119284#119284"
 Dowcipy
Mały zajączek ryćka w sobotni wieczór najpiękniejszą królicę w lesie, Grzmoci, aż się wróble w zagajniku płoszą. Królica rozmarzona odwraca łepek do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119062#119062"
 Wieszanie w zgodzie z biblią?
"Nie ma tak wielkiej winy, która usprawiedliwiałaby zadanie śmierci człowiekowi"- dodał szef włoskiego rządu, który do ostatniej chwili nie tracił...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118807#118807"
 Rocznica Nadania Praw Miejskich
Kalendarium 1923 - Z dniem 1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie o utworzeniu miasta Kamienna. - w czerwcu dyrektor naczelny zakładu ̵...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118670#118670"
 Problem z Vectranet
...zgadzam się z przedmówcą...ostatnio zaskoczyłem jednego pana oferującego mi drogą telefoniczną net TPSA 1MB, i z wielkim zaskoczeniem przyjął wiado...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118394#118394"
 gdzie na ryby
masz rację m. (domyslam się, że chodzi Ci o koguty). Zapomniałem o nich dodać. Aha - jakby ktoś reflektował, mogę przyjąć zamówienie na jakąś partię...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118334#118334"
 Zaczyna się okres IV RP...
W jednej z piosenek religijych śpiewa sie "Maryjo Królowo Polski...". Maryja też miała niewiele wspólnego z naszym krajem ...a jednak... to odpowiedź ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118292#118292"
 Zaczyna się okres IV RP...
Poprostu paranoja, z tą uchwałą. Czasami zastanawiam się gdzie ja żyję. Ten kraj jest chory. Ludzie którzy chcą coś robić dla Polski są spychani na ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118248#118248"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
to, w jakiej religii "sie urodziliśmy", do takiej też należymy do końca życia Martuniu Jot nikt Ci nie każe należeć jak to okreslasz..do "końca zyci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117787#117787"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
Marto, robisz dwa błędne założenia: po pierwsze, że ludzie wierzący to ludzie biedni, po drugie, że ludzie wierzący to ludzie niewykształceni. Na jaki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117781#117781"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
Są opisane fakty z jego zycia, ale tam nic nadzwyczajnego nie zostało ujęte jako prawdziwe. To był zwykły człowiek, któremu podopisywano różne cuda,a ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117780#117780"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
Gdybyś był taki biedny jak Ci biedni chłopi i ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział, że jeśli będzie przestrzegał takich a takich praw, to po śmierci ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117770#117770"
 25-o lecie stanu wojennego.
Pamiętam, miałam wtedy tylko 10 lat, ale dni tych nie zapomnę. Moja młodsza siostra(wtedy 6 lat) miała cięzki wypadek samochodowy, który rozegrał sie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117747#117747"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
Temat wzial sie stad, ze wszyscy wiemy co to swieta Bozego Narodzenia ale nie wglebiamy sie w to i stad niektore Wasze reakcje... Wiecej o tym pisz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117740#117740"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
"Żaden z Ewangelistów nie określił dnia ani miesiąca narodzin Jezusa. Tradycja Kościołów Wschodniego i Zachodniego z małymi wyjątkami przyjmuje zgo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117699#117699"
 CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA?
CZY JEZUS URODZIŁ SIĘ 25 GRUDNIA? Jezus nie urodził się 25 grudnia, choć większość chrześcijan obchodzi ten dzień jako Boże Narodzenie....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117641#117641"
 Nocne wyścigi uliczne...
kto ma najdrozszy samochod w Sku? a może kto ma najszybszy spust wody w kiblu... to by było równie interesujące. Mówię to po to żeby ofiary kośc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117121#117121"
 Nocne wyścigi uliczne...
Przyjmę do współpracy sponsora z dużą kasą. Praca od zaraz!!! coś się cicho zrobiło... ...pochwalę się że ostatnio na OES-sie w TST postanowiłem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116213#116213"
 SYNAGOGA i nie tylko...SYNAGOGA i nie tylko...
http://www.skarzyskokamienna.topworld.org/boz1.jpg W 1918 roku dokładnie w tym miejscu (ul. Fabryczna 17/19) w Kamiennej wybudowano drewnianą bożn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116040#116040"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
"... Dyzma to tęga głowa ... " mawiano w politycznych kręgach. Czy takie komplementarne określenie nieprzeniknionego geniuszu przylgnie do ustępująceg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115656#115656"
 DZIEŁA Pana MazuraDZIEŁA Pana Mazura
"... Dyzma to tęga głowa ... " mawiano w politycznych kręgach. Czy takie komplementarne określenie nieprzeniknionego geniuszu przylgnie do ustępująceg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115472#115472"
 ZAMACH NA PREZYDENTA!
Kącik porad- Dziś tematem są SKALNIAKI Pytanie: Jak zacząć?? Chciałbym zbudować skalniak . Od czego zacząć? 1. wybrać odpowiednie miejsce przy gł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115258#115258"
 Waldemar Mazur - pozytywnie
żenujące jest powtarzanie, że Wojcieszek pomoże dobrodziejowi, wybuduje kościoły i inne przyśpiewki o beretach.Co w tym złego, że człowiek jest wierzą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115031#115031"
 Waldemar Mazur - pozytywnie
KaRlos_KIBIC napisał: Widze ze Skarzyszczanom brakuje rządów tak wybitnego polityka jakim jest pan Wojcieszek mam tylko pytanie czy mało mamy juz k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114685#114685"
 Waldemar Mazur - pozytywnie
Widze ze Skarzyszczanom brakuje rządów tak wybitnego polityka jakim jest pan Wojcieszek mam tylko pytanie :) czy mało mamy juz kościołów w Skarż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114670#114670"
 lider Wojcieszek
Reszta=Mazur Oczywiście nie obrażając Innych Mazur nie juz nic a Wojcieszek postawi wam nowe kościoły
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114196#114196"
 Turniej Piłkarski w Dolnej Kamiennej
są takie trawy, że w ciągu pół roku można zrobić boisko ale to trochę kosztuje, koło kościoła na Kamiennej jeden z prezydentów zakazał gry w piłkę(sta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113428#113428"
 Sobecka: bezdzietnych obciążyć podatkami. Co sądzicie o tym?
Silurius weź pod uwagę, że moze twoim sensem zycia. Szanuje Twoje poglądy, ale jezeli ktoś nie chce mieć dziecka to chyba jego sprawa. Ja też szanuj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111932#111932"
 kto na prezydenta ??
Oj Stiopa jak zwykle wiesz ze dzwonią w kosciele, ale w którym to już problem. Szanowny Tadeuszu, zbędne to przypominanie, bo pamięć mam niezłą. T...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111811#111811"
 Sobecka: bezdzietnych obciążyć podatkami. Co sądzicie o tym?
Sensem zycia jest posiadanie potomstwa Silurius weź pod uwagę, że moze twoim sensem zycia. Szanuje Twoje poglądy, ale jezeli ktoś nie chce mieć dziec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111344#111344"
 Czy oddałbyś swoje narządy do przeszczepu?
Taką informację znalazłem na stronie "Radia Kielce": "Każdy, kto świadomie decyduje się na przekazanie w krytycznym momencie swoich organów do transp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111024#111024"
 Wiec poparcia dla rządu
Nie koledzy, nie jest tak jak tu wypisujecie. Wiec Kaczynskich w Gdansku to kontrainicjatywa prewencyja na Platormowo-SDL-ITD coup d'état. Czyżb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109606#109606"
 Czy ktoś pamiętaRe: Czy ktoś pamięta
Czy ktoś pamięta księdza Przysuchę lub Taraskę z dużego kościoła i co się z nimi dzieje? Ja pamietam księdza Taraskę. Miałam z nim lekcje religii w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108984#108984"
 Kaczynscy, etc.
Premier Kaczynski deklaruje w Waszyngtonie: POSTKOMUNIZM UPADL Wykład premiera w Heritage Foundation Najpierw złe podejście do gospodarki, a po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108136#108136"
 kto na prezydenta ??
Pokaż mi choć jeden post Zetki , w ktorej pisze "o tym, kto mnie popiera mozecie się dowiedzieć z mojej strony.." Nie pisałem, że odsyła tam by zoba...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107051#107051"
 Sondaże opinii publicznej
LPR - 3 proc Idę do kościoła podziękować... :lol: A PiS nie wchodzi? Poszedł... W PiSdu! :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107004#107004"
 Kara śmierci.
lepiej jest refundowac 5zl na gume niz refundowac 1000zl miesiecznie dla ludzi po 60 roku zycia. program oszczednego panstwa ziom. Lepiej, pod warun...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106933#106933"
 Kara śmierci.
cytuję...Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106645#106645"
 OCENIANI PRZEZ WYBORCÓW
Z gazety kieleckiej.pl: - Prawdopodobnie PiS poprze kandydaturę pana Lubawskiego w wyborach na prezydenta Kielc. Zależy nam na niedzieleniu prawicy. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106006#106006"
 Kara śmierci.
co do sprzedawania sie za pieniadze? ciekawy jestem czy ten zawod nie ma wiecej lat niz sama wiara chrzescijanska a opinii jako takiej nie mam wyrobi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105994#105994"
 Kara śmierci.
Pytanie pierwsze: czym nakarmić dziecko przez te pierwsze pięć lat, zwłaszcza jeśli tata jednak postawił sprawę tak jak silurius sugeruje ("Jak się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105973#105973"
 Kara śmierci.
Corvus_Corax napisał: Na koniec Silurius.. kościoły najczęściej budują wierni dajac na to datki (poza nielicznymi wyjatkami pomaga państwo) szpitale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105941#105941"
 Kara śmierci.
Ostatecznie poparło ich i PiS i Samoobrona .. teraz sobie policz ile to procent wyborców. Moze nie 70 ale już znacznie więcej. I dobrze, ale od więks...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105887#105887"
 Kara śmierci.
poza tematem : szpitale budujcie, nie kościoły akurat ja sie pod tym podpisze obiema rekami i nogami 8) update : jak kosciol dopuszcza kare smier...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105879#105879"
 Kara śmierci.
LPR, partia, która ma poparcie ok.6proc. wyborców, posiada w kraju rząd dusz? Bo skąd inaczej wzięłoby się 70proc. zwolenników kary śmierci? Zastana...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105878#105878"
 Kara śmierci.
Co do rozumu - zanim zaczniesz wygłaszać tak kategoryczne sądy, poczytaj sobie Księgę Przysłów i Księgę Koheleta (napisane przez takich Żydków - krę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105873#105873"
 Kara śmierci.
Polsce mamy instytucję stojącą wyżej niż "kosciół katolicki", która wie zawsze lepiej, interpretuje zawsze lepiej, i nazywa się Liga Polskich Rodzin. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105872#105872"
 Kara śmierci.
będącą w oczywistej sprzeczności z bodajże naczelnym zestawem praw religii, tj. dekalogiem (a konkretnie z V przykazaniem). W sprzeczności stoi, takż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105859#105859"
 Kara śmierci.
Asiu, masz całkowitą rację. Nienarodzone dzieci niczym się nie różnią od terrorystów w turbanach. Przecież cały czas próbujesz nam to udowodnić - że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105731#105731"
 Kara śmierci.
tylko czekać jak zakaz wychodzenia na ulice dostaną ludzie starzy, otyli, garbaci itd. Albo tacy, co chodzą do kościoła, albo noszą mocherowe bere...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105462#105462"
 Kara śmierci.
Groziłaby mi za morderstwo homoseksualisty dyskutowana (?) kara śmierci, czy raczej nic wielkiego by sie nie stało? Gdyby obowiązywała kara śmierci,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105434#105434"
 Kara śmierci.
Czy to znaczy, że pary heteroseksualne powinny przestać współżyć po ustaniu możliwości rozrodczych? W pewnym momencie po prostu im się odechciewa. ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105370#105370"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
No tak- ja po prostu nie lubie zakłamania jakie panuje w Kościołach skupiających chrześcijan. Dużo konfliktów na świecie powstawało na tle religijnym....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105238#105238"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
uważam, że jesteś pełen jakichś złych emocji zeby nie bylo ze pisze nie prawde (2 posty wyzej). ;) jestesmy kwita ja wyrazilem swoje zdanie na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105188#105188"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Witam wszystkich :) Ja szczerze mówiąc nie jestem związany uczuciowo z żadną religią . Praktykuję trochę filozofię Buddyzmu, Zen i Zen Story. Uważam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105150#105150"
 Katoland nadciąga
Są tacy,którzy zarzucają Kościołowi wstecznictwo i zaściankowość, ale można również znaleźć dowody na to,że właśnie Kościół umie korzystać z najnowszy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105011#105011"
 Remonty cz II
Odwiedziłem dzisiaj znowu okolice Alei Niepodległosci. Oto efekt: Koło Duzego Kościoła ułożono już chodnik z nowiutkiej kostki: http://i28.photobuck...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104918#104918"
 Auto gaz. Gdzie tankujecie ile wchodzi wam gazu.? Jaka cena?
W Krakowie jest najdroższy gaz i za te same pieniądze widocznie nie dojechałeś. he he Wiem z doświadczenia że na autoryzowanych stacjach jest dobre p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104141#104141"
 Kara śmierci.
Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102994#102994"
 Kara śmierci.
Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102983#102983"
 Kara śmierci.
Wczoraj w Poznaniu pomysł LPR na karanie "morderców-pedofilów" zachwalał eurodeputowany Maciej Giertych. Jego zdaniem jest on zgodny z prawem UE i kat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102905#102905"
 Kara śmierci.
Odpowiedzi Hierarhów Kościoła nie słyszałem (jeżeli wogóle taką dali), ale tłumaczył to tatuś Romka - twierdząc, że Biblia czy Kościół nie potępia kar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102902#102902"
 Kara śmierci.
Najlepsze jest to, ze Kościół ( tu chodzi mi o hierarchów a nie całosc)nie popiera wprowadzenia kary śmierci a forsują ją partie, które bardzo sie opi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102900#102900"
 Remonty cz II
A dziś w Dami mówili, że będą remontować fontannę na Norwida. Ma powstać nowa, nowoczesna fontanna i skalniak Czy będzie to nowoczesna fontanna to j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102576#102576"
 Dowcipyspoko dowcipy co nie ?
Pani w szkole pyta dzieci o ich zwierzątka, przychodzi do Jasia: - Jasiu masz może pieska? - Mieliśmy kiedyś psa, proszę pani ale go zabiliśmy, bo j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101884#101884"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Bloom napisał Elwira napisała słusznie że to ludzie natchnieni przez Boga i będący wyrazicielami jego woli dają wam pracę w Skarżysku- niezaleznie cz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101728#101728"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Nie potrzeba Jezusa ? Jak mozna- tylko dlatego że jest żydem ? Ale nie do końca przecież Maria matka Jezusa jest Królową Polski i polką więc jesli naw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101698#101698"
 Upal nadchodzi
Nie podobał mi się ani ten "deszcz", ani oczywiście "metoda". metoda jak metoda ;) robi się dość powszechna :zdziwko: - niemniej pamiętajmy, że...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101667#101667"
 Remonty cz II
Nie szkodzi, nałozżne wartwy asfaltu będą rozjeżdzane przez ciężkie autobusy. Beton wylewa się zamiast asfaltu. Autobus nie jest taki ciężki - dopie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=100449#100449"
 Zamkną "Dodoni"?
Albo konkurencja chce wykonczyć i nasyła ciągłe kontrole. Nie zdziwiło by mnie, to jedna z kieleckich przywar - zazdrość i zawiść-"byle ci się lepiej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99937#99937"
 Awantura o szpitalRada Powiatu skarzyskiego!
A czy przetarg na prosektorium to Krupa uczciwie wygrał?A jakim prawem jeszcze tam urzęduje?Zgodnie z prawem nie wolno już lokalizować zakładów pogrze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99410#99410"
 Awantura o szpitalRada Powiatu skarzyskiego!
A czy przetarg na prosektorium to Krupa uczciwie wygrał?A jakim prawem jeszcze tam urzęduje?Zgodnie z prawem nie wolno już lokalizować zakładów pogrze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99313#99313"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Pozornie nie na temat: czy jest jakaś msza w rocznicę pogromu kieleckiego? Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli (z którego bądź Kościoła). Z tego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99152#99152"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Skoro młodzi przychodzą do Kościoła i uczestniczą w misterium wiary to dlaczego nie dać im możliwości rozwoju duchowego także poza kosciołem choćby w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99114#99114"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Pana Jezusa a także jego uczniów nie interesowała moda ani co kobieta ma nad czy pod opaską. Chodzi przecież o coś głębszego. Skoro młodzi przychodzą ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99110#99110"
 Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?Przystanek Jezus- czy Skarżyszczanie są gotowi ?
Odczuwam wielką potrzebę podzielenia się z Wami nastepującą myślą. Uważam że Skarzysko jako jedne z nieliczych miast w całym naszym regionie ma duzy o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99096#99096"
 Remonty cz II
a sygnalizacja w tamtym miejscu jest całkowicie zbędna Ja wiem.. mi się wydaje, ze raczej jest przydatna tylko lepiej by ją wyregulowali co by popr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98188#98188"
 sex
ja chce sexszopu z skarlandzie.Fajna inwestyycja by była.Najlepiej koło kościoła Pyszny wic! A jeszcze fajniej założyć zakład pogrzebowy koło domu s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97917#97917"
 sex
ja chce sexszopu z skarlandzie.Fajna inwestyycja by była.Najlepiej koło kościoła Pyszny wic! A jeszcze fajniej założyć zakład pogrzebowy koło domu s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97912#97912"
 sex
ja chce sexszopu z skarlandzie.Fajna inwestyycja by była.Najlepiej koło kościoła:)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97785#97785"
 Marsze równości itp.
Kółko wędkarskie nie. Ale dobry Bóg rozumiał pasję łowiecką. I nie wysłał na ryby św. Mateusza - celnika, tylko Piotra, który był rybakiem. Bo Jezus w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97637#97637"
 Marsze równości itp.
Nadal nie wyczuwasz ironii? Jej zapach zabił odór trucheł tysięcy słonek. skoro eksponujesz swoje prywatne życie na forum, swobodnie się do niego o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97464#97464"
 Marsze równości itp.
PS. Nadal widujesz miliony słonek? Nadal nie wyczuwasz ironii? twoja niezdrowa ciekawość co do mojego życia osobistego sugeruje Żadna ciekawość: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97455#97455"
 Festyn rodzinny u Józefa.
U Józefa jest zawsze fajnie. Od dawna nie należę do tej parafii, ale ciągle chodzę tam do kościoła. Jest przyjemna, rodzinna atmosfera. A skład księży...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97376#97376"
 Marsze równości itp.
A co do grzechu - po ślubie nie grzech A czy jesteś tego taki pewny? Bo znając kk to wcale nie jest takie oczywiste że seks po ślubie ale dla przyjem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97248#97248"
 Dowcipy
-Umiera papież. U wrót raju św. Piotr go pyta: - Ktoś ty? - Ja? biskup Rzymu. - Biskup Rzymu? Nie kojarzę. - No, namiestnik Pański na Ziemi......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=97108#97108"
 Seks w aucie [Echo dnia]Seks w aucie [Echo dnia]
Są takie miejsca w Świętokrzyskiem, gdzie kwitnie miłość. Dosłownie... Fot. A. Wykrota-Przysiwek Biustonosze... zawieszone na drzewach są świadec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96838#96838"
 Marsze równości itp.
Widzisz, religia od ideologii różni się tym, że w ideologii kocha się ludzkość, a w religii (przynajmniej chrześcijańskiej) - człowieka. A miłość oz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96577#96577"
 Dowcipy
W każdą niedzielę, wychodząc z kościoła, mężczyzna dawał żebrakowi 10 zł i tak to trwało kilka miesięcy. W październiku dał mu 5 zł. Zdziwiony żebrak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96430#96430"
 Hymn Jarosława
List Birnbauma był na Zachodzie dość szeroko rozpowszechniony i opublikowany również w miesięczniku (Nr 3/2003). Birnbaum pisze w nim m.in.: "Solidarn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96347#96347"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
"W kościele nie odpowiesz chyba księdzu: "kur** amen", prawda?" nie chodzę do kościoła, a to dlatego właśnie, że bardzo by mnie kusiło udzielaniu k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96180#96180"
 Dowcipy
Umiera papież. U wrót raju św. Piotr go pyta: - Ktoś ty? - Ja? biskup Rzymu. - Biskup Rzymu? Nie kojarzę. - No, namiestnik Pański na Ziemi. - To ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=95894#95894"
 Lednica 2006
Przede wszystkim Lednica jakieś 30-40 km od Gniezna. Dość spory plac :D na jego końcu jezioro przy którym rzekomo został przeprowadzony Chrzest Polsk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=95616#95616"
 Lednica 2006
Mają one na celu zbliżenia młodzieży z Bogiem i pokazanie im że można czynić dobro i chwalic imie Pana nie tylko chodząc do kościoła Można czyni do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=95576#95576"
 Lednica 2006
Przede wszystkim Lednica jakieś 30-40 km od Gniezna. Dość spory plac :D na jego końcu jezioro przy którym rzekomo został przeprowadzony Chrzest Polsk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=95553#95553"
 Dowcipy
Przed wyborami zajączek zastanawia się na którą partię ma głosować. Postanowił zorientować się co na kogo będą głosować inne zwierzątka. Pyta myszkę:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=95204#95204"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
Poczytaj od czasu do czasu "Rzeczpospolitą", to przynajmniej statystyki będziesz podawała bez błedów. Niestety, "Wyborcza" jest tak obfita, że na "Rz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94880#94880"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
Smutne, żałosne, prymitywne. Robienie z papieża złotego cielca. Ludzkie po prostu, nie każdy jest tytanem intelektu. Ale czy jest przez to gorszy? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94857#94857"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
A do kościoła spora część ludzi chodzi po to, żeby sąsiedzi widzieli, lub że nie mają nic lepszego do roboty, lub się przyzwyczaili. Wybierz sobie, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94855#94855"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
Wiele osób (czyt. tłumy ludzi) zaraz po zakończonej Mszy ruszyło do ołtyarza, aby... zerwać kwiatuszek, źdźbło trawy z ołtarza, no i żeby pstryknąć fo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94805#94805"
 Rekordowo niskie bezrobocie w ŚwiętokrzyskiemRekordowo niskie bezrobocie w Świętokrzyskiem
Tak niskiego poziomu bezrobocia nie mieliśmy od pięciu lat - wynika z raportu, który trafił w czwartek do Ministerstwa Pracy. Raport przygotował W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94776#94776"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
PS Tootik, przypomnij mi, proszę, po co chodzę do kościoła? ja chodze na ryby, tam widze Boga! :) Ja też i też tam widze rękę i geniusz Pana. K...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94740#94740"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
PS Tootik, przypomnij mi, proszę, po co chodzę do kościoła? ja chodze na ryby, tam widze Boga! :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94734#94734"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
Duchowość Polaków jest bowiem żadna, stąd te całe korowody przy pierwszej komunii - żadnego przeżycia wewnętrznego ona chyba nie wywołuje, nie licząc ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94706#94706"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
Kościołowi potrzeba zmian, sporych zmian. Kościół musi zacząć rządzić się logiką, co więcej - musi stać się atrakcyjny. Kwestia tylko - w którym kier...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94640#94640"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
Kościół musi zacząć rządzić się logiką Może zapisz się do kościoła scjentologicznego? Poza tym rozumiem, że pisząc "Kościół" masz na myśli religie r...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94618#94618"
 Czy ktoś pamiętaCzy ktoś pamięta
Czy ktoś pamięta księdza Przysuchę lub Taraskę z dużego kościoła i co się z nimi dzieje?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94603#94603"
 Nauki Benedykta XVI pozostaną w sercach Skarżyszczan
W momencie gdy problemem jest pomnik (zbędny), pielgrzymka (naprawdę udana), to że Papież jest Niemcem (oczywiście potomkiem Hitlera), mnie frapuje fa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94597#94597"
 Katoland nadciąga
Oto co znalazłem dzisiaj w komentarzach na 'wp' :D . "Elżbieta 2006-05-24 17:29 Mamy 95% katolików, więc religia katolicka powinna być obowiązko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=93898#93898"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Tekst zaczerpnięty-ujednolicony....chyba wart ..."rzucenia okiem" chociażby śladowo :oops: "Wiara inaczej zwana - zdolnością poznania prawdy najwyż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=93062#93062"
 kto na prezydenta ??
Pamiętaj, że ten fotel wiąże się z wieloma ograniczeniami- od ludzkiej zazdrości po niekompetencję czy też brak finansów oraz przepisy prawa, których ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=92406#92406"
 Patrol GT
Id: 150 Nazwa: GRUPA GT OCHRONA Imię i nazwisko: Tadeusz Glita Ulica: Bat. Chłopskich 77 Kod: 25-671 Miasto: Kielce Woj.: Tel.praca: 0-...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91697#91697"
 Czystość przedmałżeńska
Taka jest doktryna kościoła. Trudno jest być dobrym katolikiem niestety. Chodzi się do spowiedzi mówi się nie zmówiłem paciorka itp.,chodzi się na msz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88092#88092"
 Dowcipy
Mama dała Jasiowi ostatnie 50 złotych na zakupy (do wypłaty było jeszcze 2 tygodnie) i mówi: - Jasiek kupisz chleb, margarynę i kawał sera. Reszta ka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87969#87969"
 Katoland nadciąga
"KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87360#87360"
 Katoland nadciąga
Jeśli ktoś jako niemowlę został ochrzczony, a później już jako dorosły człowiek nie chce być częścią tego pier...nika, nie ma możliwości oficjalnego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87351#87351"
 Katoland nadciąga
Kościół rzymskokatolicki jest taką instytucją, która ma działanie podobne do ściągania haraczu . Dasz mu coś małego, coś niewielkiego i już jesteś udu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87325#87325"
 FIO - SZANSĄ NA RADIO
A mamy osobę prawną? Stowarzyszenia, kościoła nie mamy (tzn. ja wktórce zakładam kosciół pod wezwaniem "Forumowicza roku", ale to narazie przyszłość),...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87193#87193"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
Mimo dużej niechęci z mojej strony do kościoła i całej wiary katolickiej jest mi cholernie przykro ze nie ma już Jana Pawła wsród nas (oczywiście fizy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87028#87028"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
na podstawie tych wypowiedzi mogę stwierdzić, że te "wierzące" osoby, które się z taką pompą i szumem przygotowują do obchodów I rocznicy śmierci Jana...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86868#86868"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
Przeczytałam wszystkie posty i na podstawie tych wypowiedzi mogę stwierdzić, że te "wierzące" osoby, które się z taką pompą i szumem przygotowują do o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86859#86859"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
odszedł wielki człowiek- racja... człowiek, którym może pochwalić się Polska- też racja... tylko, że o ile pamiętam coś z przeróżnych nauk religijnych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86553#86553"
 Czym się różni pogrzeb od pogrzebu?
W takim razie bardzo proszę. Ksiądz zażyczył sobie bardzo drogich prezentów do kościoła, jako darów od dzieci komunijnych. Wśród rodziców były bezrobo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86416#86416"
 Czym się różni pogrzeb od pogrzebu?
Hehe... kiedyś, daaawno temu, w jednym z podskarżyskich kościołów ksiądz w trakcie kazania narzekał na "zastój" w ceremoniach, a co za tym idzie na ob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86400#86400"
 Czym się różni pogrzeb od pogrzebu?
W takim razie bardzo proszę. Ksiądz zażyczył sobie bardzo drogich prezentów do kościoła, jako darów od dzieci komunijnych. Wśród rodziców były bezrobo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86378#86378"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
Ten Gość to przykry kolo mi też Go szkoda :-( Dla mnie Jan Paweł II był autorytetem i myślę że nie tylko dla mnie. Wielką stratę odczułem po jego śmie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86142#86142"
 To już rok...To już rok...
Boże, to już rok... Rok temu 28 marca odszedł Maciek Ciszek. Chciałbym przypomnieć słowa, które wtedy wypowiedziałem na Jego pogrzebie. Niech pamięć...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86111#86111"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
brawo przynajmnie coś dzieje sie w skarżysku . 2 kwietnia to dzień refleksji, i modlitwy. Pokażmy papieżowi że go kochaliśmy i pujdzmy wszyscy ze znic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85911#85911"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
Jakby ktoś chciał również w parafii Gadka organizowane są obchody pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Oto program tych obchodów. Po mszy 9...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85833#85833"
 No i mamy wybory parlamentarne w maju..
Sprawa wydaje się przesądzona, bo dwóch największych dziś graczy na politycznej scenie wreszcie dojrzało do tej decyzji: PO doszła do siebie po wyborc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85821#85821"
 I Rocznica Śmierci Jana Pawła WielkiegoI Rocznica Śmierci Jana Pawła Wielkiego
SZUKALES NAS MY PRZYJDZIEMY DO CIEBIE http://patrongimcc.webpark.pl/papa2.gif 2 KWIETNIA 2006r. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85764#85764"
 Prostytutki zmieniają zawód na pielęgniarkiProstytutki zmieniają zawód na pielęgniarki
Niemieckie prostytutki mają szansę porzucić swój dawny zawód i zdobyć nowy - opiekunek osób starszych. Specjalne kursy zorganizował jeden z protestanc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85540#85540"
 Co zrobić, by zniszczyć samochód
A ja proponuję podróż też z dużą prędkością odcinkiem od skrzyżowania na Kościelnym do 1go Maja. Również gwarancja urwania koła. Ponoć mają ten odcine...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84148#84148"
 Zakaz handlu w Niedziele
A w kościołach powinna być sprawdzana lista obecności. :?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82983#82983"
 Zakaz handlu w Niedziele
jak mi pozamykają handl-budy w niedziele to gdzie ja lody kupię??? no nie ja protestuję!!! i tylko żadnych podtekstów mi tu z tymi lodami!!!! no jak z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82871#82871"
 Jak wjechać do Skrżyska-Kamiennej?Jak wjechać do Skrżyska-Kamiennej?
Odwiedziła mnie rodzina (wychowani w Skarżysku) od wielu lat przebywająca na Sląsku. Przyjechali nowymi estakadami E7 od strony Kielc. Czekali na j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81468#81468"
 Kontrowersyjny KONKURS...
"Stosy klamst o inkwizycji" by Rafal A. Ziemkiewicz Coponiektorzy przy okazji tej jakze "kontrowersyjnej" akcji w Poznaniu probuja rozdrapywac ran...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81338#81338"
 Kontrowersyjny KONKURS...
A więc rozwiązanie siłowe. Obawiam się Siluriusie i Olistko, że głowa Kościoła Katolickiego którego jesteście członkami, czyli papież mający dzięki pe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81269#81269"
 Kontrowersyjny KONKURS...
Akurat w tym jednym się z tobą zgodze... otwarty umysł :spoko: Szkoda, że nie propaguje się tego w Polsce tak jak kościoła...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81159#81159"
 GILBERT W NIEBIE CZ. 3GILBERT W NIEBIE CZ. 3
Dobra Cobra prezentuje story: Gilbert w niebie cz. 3 Dalsze przygody Gilberta w Niebie ? czyli jak to ludzie wyobrażają sobie niebo. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81096#81096"
 Kontrowersyjny KONKURS...
Wracając do wątku głównego. Tootik słusznie zauważyła, iż z traktowaniem Mahometa jak choinkę, obwieszając go śmiercionośnym bombkami nie ma problemu,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80853#80853"
 Który Proboszcz ma największą władzę w Sko-Kam !!!=)
Co Wy się tutaj rozgadujecie o kościołach jak niedługo nie będzie miał kto do nich chodzić bo wszyscy z tąd pouciekają (poza ,,mocherowymi beretmi") :...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80579#80579"
 Który Proboszcz ma największą władzę w Sko-Kam !!!=)
Co Wy się tutaj rozgadujecie o kościołach jak niedługo nie będzie miał kto do nich chodzić bo wszyscy z tąd pouciekają (poza ,,mocherowymi beretmi") :...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80563#80563"
 Kontrowersyjny KONKURS...
Żadne z was (i w ogóle nikt) nie ma monopolu na prawdę. Oczywiście się z tym zgadzam. Ale nie da się ukryć, że już na forum z grubsza sobie wyjaśnil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80433#80433"
 Kontrowersyjny KONKURS...
Wypominają panowie pani Nieznalskiej, że chłam robi, nie sztukę. Pierwsze pytanie moje brzmi: gdyby robiła sztukę jednak, to miałaby wtedy prawo zawie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80390#80390"
 Kontrowersyjny KONKURS...
Widzę, że sporo tu znawców sztuki - skorzystam z tego i zadam kilka pytań, które nurtują mnie od dłuższego czasu. Wypominają panowie pani Nieznalskiej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80377#80377"
 Kontrowersyjny KONKURS...
Hej ale ten krzyż nie jest w kształecie tego na którym ukrzyżowano chrystusa! czyli nie jest w kształcie krucyfiksu W kulturze chrześcijańskiej jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80369#80369"
 Kontrowersyjny KONKURS...
I błagam, nie wyjeżdżaj tu z inkwizycją! Na tym polega wyższość naszej cywilizacji, ze my nie przespaliśmy tych kilkuset lat, jak Muzułmanie. Zdaje s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80348#80348"
 Dobre przykłady przedsiębiorczości
Usługi motoryzacyjne, to chyba by była dobra inwestycja. A co za tym idzie więcej warsztatów "tuningowych" jak i sklepów idących w tym kierunku. Nie m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80255#80255"
 Samotność kapłana
Ale ważne dla mnie jest sedno tej sprawy. Nie sądzisz, że problemy tego typu rzeczywiście istnieją? Seks wśród kleru - na pewno istnieje. Ale nie uw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79778#79778"
 Katoland nadciąga
jestem lewakiem i sie tego nie wstydze Są gorsze choroby ale jeśli ktoś się dobrze zna na systemach politycznych to wie że najbliżej poglądom socjal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79530#79530"
 Katoland nadciąga
jestem lewakiem i sie tego nie wstydze, nie jestem za postkomuną , ale jeśli ktoś się dobrze zna na systemach politycznych to wie że najbliżej poglądo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79506#79506"
 Samotność kapłanaSamotność kapłana
Proboszcz z miejscowości Banie wylądował w szpitalu. Trzeba mu było chirurgicznie usunąć wibrator z odbytu. Ksiądz Zdzisław T. od trzech lat pełni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79424#79424"
 Spowiedz
Bracia i siostry, Jestem księdzem i niedawno dostałem pracę w kościele na stanowisku Marketing Assistant w parafii. Ksiądz proboszcz kazał mi się zaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79003#79003"
 Spowiedz
Odnośnie tego finansowania kościoła z budżetu... to jest jest jakiś absurd (zakładając że to prawda)... z jakiego niby powodu mają oni dostawać pienią...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78985#78985"
 Spowiedz
jakby wszyscy przestali wrzucać na tace, brali śluby tylko cywilne, nie bulili za księdza na pogrzebie który bierze kase za czytanie z książki jakiś ł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78954#78954"
 Spowiedz
Hej Bratek odnośnie internetu w parafiach to mogę cię zapewnić, że u Św. Alberta w SKA mają bo byłem u jednego księżulka tam drukować prace po znajo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78953#78953"
 Spowiedzjednak Karbownikowo !!!!!
Jest jednak tak jak mówiłem Karbownikowo - ludzie Biskup paaetz wprowaadził Nas od tyłu do europy- jakiś gość ze świetokrzyskiego poszedł do klasztor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78746#78746"
 Uniwersytet Wolność!
Jeśli udowodni, to będzie znaczyć, że to nie był Bóg. Jeśli udowodni, to będzie znaczyć, że to był Bóg. :) Wyznawcami religii są ludzie. A ludzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78534#78534"
 GILBERT W NIEBIE CZ. 2GILBERT W NIEBIE CZ. 2
Dobra Cobra przedstawia ciąg dalszy przeżyć anielskich Gilberta w sielskim i anielskim niebie. Gilbert w niebie cz. 2 Ciąg dalszy zdarzeń w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78465#78465"
 Spowiedz
silurius jak byś kiedyś błądził w niedzielę rano po Kamiennej przyjdź na 9 do klasztorku i ocenisz mnie zobaczysz czy zastosowałem się do Twoich wska...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78411#78411"
 Spowiedz
Jeżeli kościół nie przestanię się wtrącać w politykę to żaden ojciec mnie z tego nie wyleczy z calym szacunkiem dla Ojca Sebastiana. Moi drodzy, to b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78377#78377"
 Nasza policja, eh
Nie wytrzymam! :D Rozumiem, że Policjanci zgarnęli Cię z Kościoła, bo za długo klęczałeś??? :o :D Napisz może najpierw za co posadzili Cię na dołek,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78366#78366"
 Spowiedz
Moi drodzy, to boli wszystko. Nie utożsamiajmy jednej instytucji z całym Kościołem. Please...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78363#78363"
 Nasza policja, eh
ta mofa akurat nie do mnie....po pierwsze...spędziłem na dołku 72 godz ( czyli maksymalny czas jaki tam można spędzić), pierwszą dobę bez materaca i k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78359#78359"
 Spowiedz
Widzę, że mamy ten sam problem. Ja również nie potrafię się skupić na spowiedzi widząc tłum czający się przy konfesjonale. Generalnie przyjęta powinna...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78283#78283"
 Spowiedz
Bratku - dzięki za wyjasnienia. Przydały mi się, choć nie lubię się spowiadac. Słaby ze mnie katolik. Ale katolik. I dlatego czuję się na prawie, że...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78261#78261"
 Spowiedz
Ape, nie obrażam sie. Posłużyłem się bł Izaakiem, bo jego myśl jest jaśniejsza niż moja. Masz rację pisząc o Bogu, mocy Jego słowa i związanej z tym w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78249#78249"
 Spowiedz
Nie chciej zatem oddzielać Głowy od Ciała. Chrystus nie byłby wówczas cały. Cały zaś Chrystus nie istnieje bez Kościoła ani cały Kościół bez Chrystusa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78228#78228"
 SpowiedzChrystus nie odpuszcza grzechów poza Kościołem
Kazanie bł. Izaaka, opata klasztoru Stella (kazanie 11) Dwie rzeczy przysługują wyłącznie Bogu: chwała płynąca z przyjmowania wyznania i moc wyrażo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=78185#78185"
 Uniwersytet Wolność!
Decyzje dotyczące wyboru światopoglądu są rezultatem nie tylko przemyśleń, ale również przeżyć. Nie jest to odkrywcze jakoś specjalnie – już ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77976#77976"
 Uniwersytet Wolność!
I komu ja dowalam? Ubliżam? Ostatnio ktoś tu pisał, że jestem nierzetelny, przygłuchy, niedowidzę i obrzucam paszkwilami w awoich artykułach. teraz ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77886#77886"
 Uniwersytet Wolność!
zaczynam dochodzić do wniosku, że dyskusja z Tobą jest równie sensowna, jak dialogi między bliźniakami z M jak Miłość. Widzę, że masz duże zacięcie d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77880#77880"
 Spowiedz
Pewnie w każdej profesji byli by tacy sami... a co do dresów... no cóż jak papież umarł to w kościołach zbierało się ich tylu, że aż podziw człeka bra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77746#77746"
 Spowiedz
jak patrzy się na takie osobistości jak Glemp Glemp to taki czarny charakter? A o. dyrektora do Kościoła nie mieszaj bo on ma swój własny kości...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77737#77737"
 Spowiedz
Te tak zwane prawo odpuszczenia grzechów jest podstawą kościoła katolickiego. Tylko w ten sposób mogą ludzi do siebie ściągnąć. Strasząc że pójdzie si...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77731#77731"
 Uniwersytet Wolność!
tootik napisał: Wojny Kościół nie zakazuje. Jak już się dzieciak urodził i urósł, to można go zabić w świetle prawa i pochować z honorami. A prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77723#77723"
 Uniwersytet Wolność!
Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. Nie może być ogólnego przyzwolenia na "aborcję" - na usuwanie ciąży jak się komu podoba. Ale aborcja nie mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77669#77669"
 Katoland nadciąga
Kościół nie powinien mieszać sie w polityke a politycy nie powinni mieszać sie w sprawy kościelne ,rydzyk chce zawładnąć polską ,ale ja mam rydzyka w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77577#77577"
 Katoland nadciąga
Faktu jakos szczególnie nie poważam ale jeśli bedzie tak dalej to chyba nawet zacznę kupowac ;) Doskonały pomysł dziennikarzy. I nieważne czy gaz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77555#77555"
 Katoland nadciąga
ZAuważcie, jakie są oficjalne opinie Kościoła na temat radja z Ryjem i telewizji ...ram. Tylko, że Kościół, niestety, zamiast ekskomunikować tych osz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77551#77551"
 Katoland nadciąga
Chcę jeszcze dodać, że jakoś wszyscy p[ostrzegają Kościół i katolików przez pryzmat beretu i ojca rydzyka. ZAuważcie, jakie są oficjalne opinie Kościo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77505#77505"
 GILBERT W NIEBIEGILBERT W NIEBIE
Dobra Cobra prezentuje opowiastkę rujnującą myślenie p.t. Gilbert w niebie (niebo jest bar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77462#77462"
 Spowiedz
Po 1: Bóg kocha i traktuje wszystkich tak samo! I nie jest to modne przekonanie, ale fakt. Jak pisze Św. Jan: "W tym przejawia się miłość, że nie my u...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77400#77400"
 religia na maturze
Świetny pomysł, naprawdę. Proponuję, by konsekwencją jedynki z religii było wykluczenie z Kościoła. Zobaczylibyśmy wtedy, ilu jest katolików w naszym ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77229#77229"
 Spowiedz
Zależy w jakiego Boga sie wierzy. Jeśli w Boga Kościoła albo chociaż w Boga z Pisma Świętego to kaplan ma władzę odpuszczania grzechów. Silurius poda...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77132#77132"
 Dowcipy
Niedaleka przyszłość.... 1.05.2008 r. Kochana Mamusiu! Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Właśnie przed chwilą dowiedziałem się że nasz Pan Pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76930#76930"
 Uniwersytet Wolność!
odnośnie aborcji - to był żart. Co za wysublimowane poczucie humoru. najbardziej nierzetelni sa nawiedzeni ideowcy, którzy mają gotowa receptę na ws...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76925#76925"
 Uniwersytet Wolność!
Wydaje Ci sie. Kup sobie gazetę. Co mi się wydaje? Po co mam kupować gazetę? Żeby przeczytać, co Szyszkowska - Twoim zdaniem - powiedziała na spot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76904#76904"
 Dowcipy
Pani Stasia była organistką w kościele, miała już prawie 80 na karku ale jeszcze nigdy nie była mężatką. Była za to podziwiana przez wszystkich para...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76875#76875"
 Dowcipy
Pani Stasia była organistką w kościele, miała już prawie 80 na karku ale jeszcze nigdy nie była mężatką. Była za to podziwiana przez wszystkich para...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76874#76874"
 Spowiedz
PS Jezus nie musi zmartwychwastwać, przynajmniej wg Pisma i Kościoła. Swoją drogą, wiadomo, że na pośrednictwie nieźle można zarobić. ;) vide Jan K...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76817#76817"
 Spowiedz
PS Jezus nie musi zmartwychwastwać, przynajmniej wg Pisma i Kościoła. No ok, gdyby ponownie się zjawił wśród nas. :D Duże wymagania, piszesz, masl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76787#76787"
 Spowiedz
I gdyby księża tak robili, to ok, pełny szacunek. Tylko że to są dosyć duże wymagania. Więc tym bardziej jak trafi się ksiadz głupi, pazerny czy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76785#76785"
 Spowiedz
Maślik - przekonanych nie przekonasz. Znam mnóstwo ludzi, którzy chełpią się tym, że są aż tak mądrzy, że Pana Boga zostawiają dla wsiowych głupków,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76737#76737"
 Spowiedz
Tradycyjnie Boga, Kościół, grzechy itp. najbardziej rajcują na forum tych, którzy w Boga nie wierzą albo nie chodzą do kościoła. Nie ujmując nikomu pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76558#76558"
 Spowiedz
A ta spowiedz na żywo to co nie bzdura? Rozgrzesza Cię grzeszny człowiek, który nie wiadomo czy czasem nie ma więcej grzechów niż cała jego parafia do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76548#76548"
 Gdzie jest najlepszy auto gaz, olej napędowy?
Gaz na stacji Sparta (naprzeciwko Questa) jest może i najdroższy, ale jak tankujesz powyżej 25 litrów jest znizka - przeważnie 5 gr/litr. Na Niepodleg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76029#76029"
 Uniwersytet Wolność!
piszesz o wolnosci i całym tym wydumanym problemom egzystencjalnym w których Szyszkowska bryluje Dla mnie są najzupełniej realne i ważne. Prywatnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75943#75943"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Ustawowo Państwo Polskie uregulowało kwestie finansowania szkolnictwa i i duszpasterstwa z Kościołem Prawosławnym , Ewangelicko-Augsburskim, Polsko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75467#75467"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Widzę, Tootik, ze powaznie dyskutować się z Toba na ten temat nie da. Da się, trzeba było spróbować porozmawiać poważnie. Spróbowała za to masny_mag...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75457#75457"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Cóż z tego, ze nie lubisz kościoła a Msza Cię nudzi - nie jesteś jedyna. Nie była to odpowiedź na argument o Kościele jako przewodniej sile edukacyjn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74610#74610"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Oj koleżanka chyba lekcje historii omijała z daleka Istotnie, częściej bywałam na polskim. :lol: O bosh, wszystko od początku. Nie mam siły. Ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74579#74579"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Drohi H4ll. Ja nie twierdzę że Kościół nie popełniał błędów, robi je do dziś. A że miał monopol na edukację? Miał, bo nikt inny nie chciał się tym za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74576#74576"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Inkwizycja nikogo nie paliła na stosie. Pewnie bedziesz zaskoczony ale taka jest prawda i nie zmieni tego nic. Nie jestem zaskoczony, znam praktyke...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74540#74540"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Inkwizycja nikogo nie paliła na stosie. Pewnie bedziesz zaskoczony ale taka jest prawda i nie zmieni tego nic. Nie jestem zaskoczony, znam praktyke...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74515#74515"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Teza, że Kościól katolicki znacznie przyczynił się do rozwoju nauki przez niektórych rzeczywiście może być potraktowana jako dowcip Oczywiście prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74493#74493"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Z kołtunem to rzeczywiście jaja. Ale to, co pokrótce napisałem o wkładzie polskiego kościoła w rozwój intelektualny narodu, to już nie były wice. Te...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74490#74490"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Z kołtunem to rzeczywiście jaja. Ale to, co pokrótce napisałem o wkładzie polskiego kościoła w rozwój intelektualny narodu, to już nie były wice. A Ty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74411#74411"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Drogi siluriusie, dlaczego każesz mi wybierać między Kościołem a komunistami? Nic więcej nie ma do wyboru? O szkołach katolickich na Zachodzie słyszał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74403#74403"
 Artykuł: Bogate państwo wspiera biedny Kościół
Ale dotowanie wydziałow teologicznych - to taka sama nauka jak wszystkie inne. Jest to nauka o kimś, kto być może nie istnieje. przez setki lat tylk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74395#74395"
 GENERALNIE
Generalnie przerazilem sie czytajac to: Od początku zimy z wychłodzenia zmarły już 144 osoby - wynika z najświeższych danych policyjnych. "Cał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74097#74097"
 Gdzie w Skarżysku spedzić SYLWESTRA???
hehehehe czyli ja na czele...i wszyscy duchowni (to Oni to ustalali ) mamy krzywe poczucie humoru :twisted: ale cóż... kazdy by chciał być wikarym, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=73770#73770"
 Dowcipy
Było sobie takie średnio dobrane małżeństwo: żona dewotka, a mąż pijak. Pewnego razu żona zdenerwowana na męża mówi: - Słuchaj, nawróciłbyś się, posz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=73586#73586"
 Dowcipy
Ksiądz i siostra zakonna grają w golfa. Ksiądz bierze kija i uderza w piłkę która toczy się w bok i nie wpada do dziury. - A niech to wszyscy diabli!...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=73165#73165"
 SKANDAL w ZBK Administrator
WIKARY! A czy Ty masz jakąkolwiek wiedzę na temat zarzadzania nieruchomościami? Bo ja odnoszę wrażenie , że wcale. Odczytuję, że masz tu swój pryw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71981#71981"
 SKANDAL w ZBK Administrator
Valentino, masz rację . Zarządzaniem wspólnot powinni zajmować się fachowcy a nie amatorzy, których się namnożyło!!!!!!!!!!!!! Przychodźcie do ZBK! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71952#71952"
 Dowcipy
Ktoś zadał sobie trud spisując wypowiedzi pojawiające się na antenie radia Maryja (wszystko jak najbardziej autentyczne). Przepisałem wszystkie...: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71894#71894"
 WOŚP?
No dobra teraz czas na moją relację z WOŚP http://www.studioflash.pl/skar/emotki/cwaniak.gif Wczorajszą zbiórkę uważam za bardzo udaną zebrałem w sum...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71437#71437"
 Prymas pyta Watykan o zdanie ws. R. MaryjaPrymas pyta Watykan o zdanie ws. R. Maryja
"Gazeta Wyborcza": Ks. Prymas zapytał watykańską Kongregację Nauki Wiary, jak patrzy ona na sytuację, w której głos R. Maryja często odbiega od stanow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=68486#68486"
 Marsz poparcia dla parady równości = oddajcie nam demokrację
Kiedy w Polsce atakowano Arian, że heretycy i próbowano im ograniczyć prawa, sławny podówczas i do dziś zresztą hetman Żółkiewski powiedział w sejmie:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=66303#66303"
 Marsz poparcia dla parady równości = oddajcie nam demokrację
Kidy w Polsce atakowano Arian, że heretycy i próbowano im ograniczyć prawa, sławny podówczas i do dziś zresztą hetman Żółkiewski powiedział w sejmie: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65351#65351"
 Marsz poparcia dla parady równości = oddajcie nam demokrację
Gość napisał: Jeżeli to aluzja do Wszechpolaków to nie są oni częścią Kościoła Katolickiego Kazdy katolik jest częścią Kościoła. Kościoła jako...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65297#65297"
 Marsz poparcia dla parady równości = oddajcie nam demokrację
Jeżeli to aluzja do Wszechpolaków to nie są oni częścią Kościoła Katolickiego Kazdy katolik jest częścią Kościoła. Czy wina demokracji jest, że wcią...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65263#65263"
 Marsz poparcia dla parady równości = oddajcie nam demokrację
Jeszcze gorsze rzeczy się dzieją w stodołach podczas pielgrzymek do Częstochowy Wychodzi na to samo, tak więc pielgrzymek tez powinni zakazać Ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65130#65130"
 Coś dla wielbicieli szybkiej jazdy... ku przestrodze!
Jak dla mnie to tam droga jest za szeroka i za prosta, co powoduje,że częś ograniczonych w myśleniu kierowców wciska gaz w podłogę by poszalec... skut...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63353#63353"
 Coś dla wielbicieli szybkiej jazdy... ku przestrodze!
Jak dla mnie to tam droga jest za szeroka i za prosta, co powoduje,że częś ograniczonych w myśleniu kierowców wciska gaz w podłogę by poszalec... skut...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63350#63350"
 11.XI
Normalnie szok.. u "dziarskich młodzieńców wszędobylskich" poznałem mojego kolegę 8O :o Muszę z nim koniecznie porozmawiac :? A "dobry chłopak z n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63027#63027"
 Dzień 11-go Listopada w Radio
Gdzie łączę patriotyzm z kościołem :P ?Chodzi Ci o "Fucking in the church"? Chodziło mi o tekst tej piosenki(fuck), a nie kościół(church):D ;)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62797#62797"
 Dzień 11-go Listopada w Radio
Ajdol, Ty chyba głosowałeś na PiS, bo widzę, że łączysz patriotyzm z Kościołem. :P tootik nadal nielogo
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62794#62794"
 Rząd mniejszościowy: Jaki jest, jaki będzie?
Rząd - jaki jest - każdy widzi i jakie ma sznse... Oba największe polskie stronnictwa, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, są w poli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61648#61648"
 Chcesz poznać prawdę o swoim imieniu?-Imiona żeńskieChcesz poznać prawdę o swoim imieniu?-Imiona żeńskie
Ada - Osoba delikatna, kulturalna, powabna, lubiąca piękne otoczenie i przyrodę. Bardzo łaknie wiedzy, gromadzi ksiązki naukowe, a zwłaszcza filozofic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58912#58912"
 Dowcipy
Autentyczne ponoć ogłoszenia parafialne. 1. Cała wspólnota dziękuje chórowi młodzieżowemu, który na okres wakacji zaprzestał swojej działalności. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58805#58805"
 Kościół nocką (NSJ)
hmmm poziom nam sie podnosi z dnia na dzien Poziom jest taki, jak wysokość kościoła na załączonym powyżej obrazku Pozdrawiam
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58602#58602"
 XIII zlot - 28.10.2005r. - BOHEMA g. 18.00
Nie darowałby sobie jakbym mnie nie było Piątek to najlepszy dzień na impre w sobotę będe leczył kaca a w niedziele pójdę do kościoła Poza tym nie m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58318#58318"
 XIII zlot - 28.10.2005r. - BOHEMA g. 18.00
Nie darowałby sobie jakbym mnie nie było :D Piątek to najlepszy dzień na impre w sobotę będe leczył kaca a w niedziele pójdę do kościoła :hahaha: Po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58315#58315"
 Zniżki w WarcieZniżki w Warcie
Wszystkie osoby cyt: "zwiazane z kosciołem" po podsteplowaniu specjalnego druczku w swojej parafii moga otrzymac nawet 20% znizek na ubezpieczenie sam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58115#58115"
 Pielgrzymka do Watykanu
kolejna propozycja wyjazdu do Watykanu: WŁOCHY Ramowy program wycieczki: 30.03.06: Wyjazd ze Skarżyska ok. godziny 8.00. Przejazd do Częstochow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57544#57544"
 Pielgrzymka do Watykanu
Rzym - Watykan – Asyż 1 Dzień Wyjazd z Polski. Wyjedziemy w kierunku granicy polsko-czeskiej. Następnie przejedziemy na terytorium Austrii. N...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57417#57417"
 Msza dla właścicieli zwierząt z błogosławienstwem zwierzątMsza dla właścicieli zwierząt z błogosławienstwem zwierząt
Jan Paweł II kiedyś napisał: "Świętego Franciszka z Asyżu słusznie zalicza się między tych świętych i słynnych mężów, którzy odnosili się do przyrody ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57243#57243"
 Religia - za i przeciw
Wydaje mi się, że instytucja Kościoła straciła straciła znaczenie w dzisiejszych czasach. Kościół stał się po prostu maszynką do robienia pieniędzy. C...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56996#56996"
 Religia - za i przeciw
Na mojej ulicy w Warszawie do Kościoła chodzi mało osób. A ci co chodzą to wygląda jak przedstawienie dla sąsiadów. Odwaleni i 100 metrów do Kościoła ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56942#56942"
 Religia - za i przeciw
Wiele ludzi chodzi do kosciola nie dlatego,ze sa wierzacy tylko dlatego,zeby sasiedzi nie gadali. U mnie na ulicy wszyscy chodza do kościoła. Choc ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56795#56795"
 Religia - za i przeciw
don balon, niech piszą ci, którzy oszczędzą zelówki na odstąpieniu od zwyczaju niedziel w kościołach. res, czyżbym coś przeoczyła? :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56631#56631"
 Religia - za i przeciw
maslik napisał: A do kościoła chodzi się, a przynajmniej powinno, głównie po to by przyjąć Euchrystię. "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy..." ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56622#56622"
 Religia - za i przeciw
Jednak dzieci z rodzin katolickich, muszą mić w jakis sposób dostęp do wiedzy, i kogoś kto im w sposób przystępny to wytłumaczy. Kto je ochrzcił, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56610#56610"
 Religia - za i przeciw
Tadeusz jestes takim znawca religii to moze powiesz mi gdzie jest tak napisane.ze Pan Jezus stworzyl kosciol jako budynek.wszedzie pisze,ze chodzil z ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56568#56568"
 Religia - za i przeciw
Mnie nie obchodzą ani kościoły, ani księża. Ale ich wpychanie się wszędzie, narzucanie, a przede wszystkim jest denerwujące. W przedszkolu mojego synk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56370#56370"
 Wandalizm
Jeśli chodzi o śmieci to rzeczywiście u nas w mieście są ich tony, ale zwiazane jest to również z małą ilością koszy. Dziś np. musialam przez 15 minut...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56166#56166"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
PS. Na Cmentarnej jest producent/dystrybutor plyt cmentarnych. Zaklad zostanie przeniesiony na poczatku pazdziernika wedlug jednego z pracownikow (kt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55508#55508"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Oj będzie - tylko martwię się o zabytkowy próg przelewowy na końcu ul. Cmentarnej - w części jest teraz zasypany jakimiś śmieciami, a co będzie z ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55392#55392"
 Czemu lekarz nie ma kasy fiskalnej w prywatnym gabinecie.
Nie jestem elektoratem lewicy Cytuję sam siebie,ale tak sobie siedzę i myślę,że nie mam prawa się zarzekać,bo kiedyś najprawdopodobniej doczekamy s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55378#55378"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Oj będzie - tylko martwię się o zabytkowy próg przelewowy na końcu ul. Cmentarnej - w części jest teraz zasypany jakimiś śmieciami, a co będzie z ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55374#55374"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
Przejechałem się. To jest to - tylko muszę się nauczyć jeździć tamtędy, gdyż przyzwyczajenie robi swoje. Aha - w całości popieram Montera, to dla nas ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55354#55354"
 Zaproszenie na spotkanie
jestem zdecydowanym zwolennikiem zdrowego rozsądku, wiedzy, wykształcenia, rachunku ekonomicznego, uczciwości, skuteczności i troski o tych, którzy ch...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55120#55120"
 Zaproszenie na spotkanie
Może to rzeczywiście zatwardziali aktywiści PO? Ależ się do tej Platformy pchają ludziska! Stiopa , wydajesz sie byc madrym gosciem, a wyciagasz ba...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55114#55114"
 Wędkarskie patenty.
Niedaleko już do mistycyzmu i szamaństwa. Nie wiedziałem,że wędkarsto to taka pasjonująca rzecz. Muszę to przemyśleć. Kartę jeszcze mam, bambus stoi w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54454#54454"
 Skarżyski słownik regionalny
Pochwalam inicjatywę słownika... :D Moje ulubione określenia na miejsca w Skarżysku to: Pod Papugami- sklep Polka przy Pizza Art- nazwa pochodzi od...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54245#54245"
 Nocne wyścigi uliczne...
Ludzie zaczeli sie ścigać w dniu w którym zbudowano drugi samochód, i trwa nie od wczoraj. Więc nie wmawiajcie mi że samochód służy tylko do jazdy w n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=53185#53185"
 wypadek na rogu sokolej i spoldzielczej...
Światła koło Lidla istotnie ciekawymi są, ale jeszcze lepsze jest to koło kościoła, na przycisk! O matko! Wciska się, czeka się 10 minut i jest zielon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=53066#53066"
 Relacje z Naszych wypraw rowerowych ;-))
A teraz kilka nieuwiecznionych na forum relacji :P : Pierwszą,spontaniczną wyprawę 40-stu kilometrową zrobiliśmy w lipcu.Pojechaliśmy na Kierz i w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52755#52755"
 kupię kuropatwę
Ostatnie kuropatwy widziałem w Skarżysku Książęcym, tuż za zabudowaniami. Jeszcze w kwestii formalnej.. za którymi zabudowaniami? Bo Książece jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52502#52502"
 Duży Kościół
Kościół fajny, przez DUŻE FFFFFFFFFF, tylko jest jedno małe ALE...............organista tego kościoła powinien ODDAĆ już tę funkcję!!!!!!!!!!! komus b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52296#52296"
 Religia - za i przeciw
Polecam ciekawy artykuł księdza Tadeusza Bartosia we wczorajszej "Wyborczej". Oto wyjątki: "Brak refleksji nad wiarą sprawia, że Kościół zgubić mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52195#52195"
 WYŁĄCZYĆ KSIĘDZA
Problem "hałasów" z kurantów zdaje się być problemem światopoglądowym bardziej niż rzeczywistym faktem "zdenerwowanych hałasami mieszkańców". Od kilku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51554#51554"
 WYŁĄCZYĆ KSIĘDZA
CZY KTOŚ SIĘ W KOŃCU :twisted: ZAJMIE :twisted: PORANNYM GRANIEM Z KOŚCIOŁA ŚW. BR. ALBERTA KS. MĘŻYKA :twisted: WIADOMO ŻE KAŻDEGO TO WKUR.......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51186#51186"
 Tną stuletnie lipy przed kościołem w Skarżysku-Kościelnym
Zatrzymali się z wycinką starych lip na ogrodzeniu Kościoła. Czyżby Proboszcz się sprzeciwił. Jeżeli tak, to CHWAŁA MU ZA TO.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49571#49571"
 skalniak przed BARTKIEM
Przykre jest, że nasi dysydenci nie chwalą się publicznie takimi inicjatywami... Ze słownika wyrazów obcych PWN: dysydent 1. człowiek przeciw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48990#48990"
 DO SEJMU ŚMIAŁO!
Jesteś doskonałym obserwatorem naszych stosunków Dlaczego:, - choć w mieście tylu nieźle prosperujących i bogatyh facetów miasto jest biedne i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48800#48800"
 DO SEJMU ŚMIAŁO!
Drogi Józefie Chabas Jesteś doskonałym obserwatorem naszych stosunków i społecznych i człowiekiem dobrze poinformowanym, umiesz poskładać do kupy p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48687#48687"
 Tną stuletnie lipy przed kościołem w Skarżysku-Kościelnym
Maślik jak sam zauważyłeś : stare, wypróchniale drzewa całkiem nieźle sobie radza choćby w miejskich parkach (np we Wroclawiu) albo np ten dąb Chrob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48564#48564"
 Książka godna polecenia!
Willy, ależ naturalnie, samce też zachęcam... skierowałam swą wypowiedź do pań, ponieważ z doświadczenia wiem, jak lekceważący stosunek mają mężczyźni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48521#48521"
 Tną stuletnie lipy przed kościołem w Skarżysku-Kościelnym
Ciekaw jestem które Nadleśnistwo wydało zgodę na wycięcie tych lip Żadne nadlesnictwo nie wystawia pozwolenia na wycinanie drzew przy drodze publi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48475#48475"
 Tną stuletnie lipy przed kościołem w Skarżysku-Kościelnym
o jakim wy mówicie przesadzaniu. Drogę należało zrobić z drugiej strony kościoła. Przez pola tam odłogiem leżące. A jeśli chodzi o puste środki w sty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48414#48414"
 Tną stuletnie lipy przed kościołem w Skarżysku-KościelnymTną stuletnie lipy przed kościołem w Skarżysku-Kościelnym
Te lipy mają co najmniej 180 lat. Przetrzymały wszystko. Nie przetrzymały tylko mody na ogrzewanie domków kominkami ( do kominków takich potrzebne j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48341#48341"
 Jakie jest Wasze zdanie o klubie Semafor?
Antychryst, po co polazłeś do lokalu, którego profil Ci nie pasuje? Idź lepiej do kościoła. Kościoły są zadbane, nikt Cię tam nie popchnie, piwa się n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48220#48220"
 Znów ubyło nam zieleni.
Byłem dzisiaj na Kościelnym. Tam dopiero zrobiono jatkę wśród drzew. Stare (chyba) lipy rosnące wzdłóż drogi od cmentarza do kościoła zostały wszystki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48112#48112"
 Rewitalizacja 2007-2013
Czy nie można tej ankiety zamieścić w internecie? U mnie nie chce się załadować dokumen. Zrobiłem tak. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej Wydzia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=47598#47598"
 Znów ubyło nam zieleni.
I zostały nam sterczace kikuty zamiast kilku drzew a wszystko na wprost kościoła przy ulicy Spółdzielczej. Ja rozumem przycięcie drzew .. ale to było ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46929#46929"
 WYŁĄCZYĆ KSIĘDZA
Dobrze ze ja tego nie słysze tak to chyba by mnie szlak trafił nie należe do tego kościoła ale słyszałem ze ten proboszcz jest typowy, najlepiej jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46396#46396"
 Religia - za i przeciw
Saba izraelici na pustyni powiedzieli że wybudują namiot panu i będą mu w nim oddawać cześć To był pierwowzór kościoła jako budynku :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46383#46383"
 WYŁĄCZYĆ KSIĘDZAWYŁĄCZYĆ KSIĘDZA
CZY KTOŚ SIĘ W KOŃCU :twisted: ZAJMIE :twisted: PORANNYM GRANIEM Z KOŚCIOŁA ŚW. BR. ALBERTA KS. MĘŻYKA :twisted: WIADOMO ŻE KAŻDEGO TO WKUR.......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46368#46368"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? cz II
a co z parkiem który jest na przeciwko dużego kościoła chyba na planach się tylko skończyło. też mi się tak wydaje ale park naprzeciw Kościoła to chy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45570#45570"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? cz II
skalniak jest nawet spoko a co z parkiem który jest na przeciwko dużego kościoła chyba na planach się tylko skończyło.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45564#45564"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? cz II
Ja tak Off Topic. Nie podoba mi się, że jest za dużo kościołów, dresów, kluby dla dresów (nawet semafor), ludzie nie kulturalni. A najbardziej mi nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45548#45548"
 Gdzie mieszkają BOĆKI ??
no i w Skarżysku Kościelnym koło kościoła, na betonowym słupie... okolo 150 m od drogi i kolo cegielinii w s-ku (bzin) ale jedno z fajniej położon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45486#45486"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Podsunę przykład Galileo Galilei - m. in. odkrywcy czterech księżyców Jowisza. Popierał on kopernikańską teorię heliocentryczną i między innymi to prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45308#45308"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Tadeuszu, były kiedyś czasy, że jak ktoś się chciał uczyć, to zostawał księdzem. Taka była droga awansu społecznego. Dlatego księżmi zostawali często ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45245#45245"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Odpowiadam na trzy powyższe posty: Do Gwelezemba - mniej demagogii a wiecej konkretów. Kopernik nie został wyklęty bo w momencie wpisania jego dzieł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45223#45223"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Tadeuszu, wygląda na to, że Kościół wspierał działalność naukową i wykształcił wielu wybitnych badaczy. Może w ogóle cały naukowy dorobek ludzkości to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45213#45213"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Prosiłbym aby czytać posty poprzedników indeks ksiąg zakazanych przez kosciół nie istnieje wiec dzieło Kopernika nie może sie na nim znajdować. Aha K...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45206#45206"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Witam Wszechpolaka. Co do indeksu ksiąg zakazanych to polecam poczytać troche o tym a nie walić to co ksiądz z ambony powiedział. Jeśli tak było...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45199#45199"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Prosiłbym aby czytać posty poprzedników indeks ksiąg zakazanych przez kosciół nie istnieje wiec dzieło Kopernika nie może sie na nim znajdować. Aha K...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45191#45191"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Kościół zawsze cenzurował to, co było nie po jego myśli i mogło zagrozić interesom tej instytucji. A niby, dlaczego wolał ciemnotę i zacofanie (średn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45187#45187"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Kosciół w okresie sredniowiecza był podporzadkowany państwu wtedy rozumianemu jako wlasność monarchy. Przypomnij sobie zlekcji historii klasyczny juz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45184#45184"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Co do palenia ksiazek na stosie to dotyczy to raczej lat 30-tych XX w. i robili to narodowi- socjalisci w Niemczech. Odnoszę wrażenie, że ta „t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45157#45157"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Harry Potter to moim zdaniem medialnie rozdmuchana tandeta, ale może po prostu jestem na to już za stary. ;) Słyszałem (nie wiem ile w tym prawdy), że...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45145#45145"
 Czary, gusła, wrożby , co Bóg na to?
Nski, usuń tą kropkę na końcu adresu, bo dołącza się wredna do adresu i nie może znaleźć się to, co powinno. A tak poza tym to wystarczył mi począt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45113#45113"
 Dowcipy
Przychodzi Jasiek do spowiedzi: - Proszę księdza uprawiałem sex oralny. - O ciężki grzech. A z kim? - Nie mogę księdzu powiedzieć . - Może z K...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44253#44253"
 Tłumacz przysięgły w Sko. Gdzie ??
Niemiecki Holenderski P. Zielinska na wileńskiej za kościołem nie pamiętam ulicy, ale jest tabliczka na płocie
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44144#44144"
 Akcja K.O.T.
Za kotami nie przepadam... I wzajemnie Co do spadnięcia kota z 11 piętra, to ten kot musiał być w pewnym stopniu przygotowany do lotu skoro się nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44102#44102"
 Wybieramy posła
A może znacie kogoś takiego i poprostu podpowiecie PODPOWIADAM- WARTO W SKARŻYSKU ZORGANIZOWAĆ ZABAWĘ Na rodzinnym pikniku (16 lipiec 2005) w ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43898#43898"
 Ksiądz Karbownik: ŚWIĘTY czy ANTYCHRYST ?
Ja naprzykład do kościoła nie chodzę ale nie bulwersuję się jeśli słyszę jakieś rewelacje na temat księży czy kościoła. Zwyczajnie mam to w głębokim p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43852#43852"
 Religia - za i przeciwre: Tadeusz i wudu
owsiak od zaledwie kilku lat robi kariere na biednych dzieciach, powodujac coraz mniejsze dofinansowanie szpitali z budzetu panstwa... a w sumie to t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43830#43830"
 Religia - za i przeciw
Przecież chyba każdej religi chodzi, by człowiek był dobry (to wtedy pojdzie do nieba, nirwana, reinkarnacje itp itd...), ale przecież bez Boga, Allah...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43706#43706"
 Dowcipy
Przyszedł facet do spowiedzi i mówi: - Wybacz mi Ojcze, bo zgrzeszyłem... strasznie przeklinałem, i to w niedzielę. - No cóż... odmów trzy razy "Zdr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43339#43339"
 Religia - za i przeciw
tootik napisał: Mówisz, Tadeuszu, że bez kapłanów i kościołów nie ma wiary. Jest. Ja wierzę bez księży i bez kościoła. Chyba że mówimy o religii - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42252#42252"
 NIECH KSIĄDZ NIE PĘKA!
A ja to już całkiem nie rozumiem tych ludzi, co zazdroszczą Księdzu Kanonikowi. Zdrowie traci promując za własne pieniądze nasze miasto w świecie, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42233#42233"
 Religia - za i przeciw
wudu napisał : "Owsiak od zaledwie kilku lat robi karierę na biednych dzieciach". Sugerujesz, wudu, że Kościół robi karierę na biednych dzieciach o wi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42232#42232"
 Religia - za i przeciw
Tadeusz, utrzymujesz, że szkoły prowadzone przez duchowieństwo prezentują wysoki poziom - może i tak (nie wiem, nie badałam) - ale zdaje się, że i św...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42208#42208"
 Religia - za i przeciw
Tadeusz, utrzymujesz, że szkoły prowadzone przez duchowieństwo prezentują wysoki poziom - może i tak (nie wiem, nie badałam) - ale zdaje się, że i św...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42200#42200"
 PLEBISCYT NA NAJGORSZE DROGI W MIEŚCIE
To już ostatni dzień głosowania - dalej dalej mości państwo, z kościoła już wróciliście, to do niedzielnego głosowania zgodnie z tradycją! :twisted:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42150#42150"
 Religia - za i przeciw
Tadziu to jak z komunistami i innymi jedyne co mozna to samorozwiazanie ale do tego nie dojdzie wiec nie warto nawet o tym mowic - kosciol ze swoim...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42110#42110"
 Koronacja i Zjazd Skarżyszczan
kurcze nieźle muszą się tam bawic pod kościołem, niedawno nawet było widac fajerwerki :lol: dosłownie full wypas :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42096#42096"
 Religia - za i przeciw
Mogłbyś wymienic tych "znawców" i przykłady działań Kościoła w dziedzinie hamowania postępu cywilizacyjnego i technicznego ? Bo teza jest nezwykle in...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42065#42065"
 Religia - za i przeciw
Mogłbyś wymienic tych "znawców" i przykłady działań Kościoła w dziedzinie hamowania postępu cywilizacyjnego i technicznego ? Bo teza jest nezwykle ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42062#42062"
 Koronacja i Zjazd Skarżyszczan
Ja na milicy słysze wszystko z kościoła i dodatkowo TV PLUS włączyłem. (fajne echo) :D :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41988#41988"
 Koronacja i Zjazd Skarżyszczan
Ja chyba jutro z domu nie będę miała jak wyjść :-( ... Właśnie przechodziłam ul. Wileńską-parking przed kościołem jest cały zastawiony krzesełkami.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41825#41825"
 Ksiądz Karbownik: ŚWIĘTY czy ANTYCHRYST ?
Nie sądzę aby ks. Karbownik gubił kryteria duszpasterza parafii MBO? Nie sądzę, że ks. Karbownik powinien być plasterkiem na rany nieszczęść doczesny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41651#41651"
 NIECH KSIĄDZ NIE PĘKA!NIECH KSIĄDZ NIE PĘKA!
Do Księdza Proboszcza parafii z obrazem CZCIGODNY KSIĘŻE KANONIKU! Piszę do Księdza, bo po tym co usłyszałem ostatnio na targowicy, ni jak zas...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40258#40258"
 Próba podpalenia kościoła?!Próba podpalenia kościoła?!
Ja jakos za instytucja kosciola nie przepadam ale przed chwilka uslyszalem ze ostatnio ktos probowal podpalic Kosciol pod wezwaniem Serca Jezusowego. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=39697#39697"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Czlowieku, beznadziejny jestes. W tej chwili to h*j cie to powinno interesowac, Pawla nie ma, a ty zadzajesz jakies zje*ane pytania. Polu Ch...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38963#38963"
 i znów ofiara smiertelna ( KU PAMIECI PAWŁA)
Czlowieku, beznadziejny jestes. W tej chwili to h*j cie to powinno interesowac, Pawla nie ma, a ty zadzajesz jakies zje*ane pytania. Polu Twoj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38818#38818"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
Przeciez to musi krocie kosztować.... skąd na to kasę wezmą...? W ostatnich latach wybudowano w Skarżysku kilka kościołów. Księża potrafią dbać o ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38510#38510"
 Dowcipy
:D :D :D Jasiu poszedł z babcią do kościoła w Zaduszki. Słucha jak ksiądz czyta wypominki: "Za duszę Wiesława, Marcina, Henryka, za duszę Adama, An...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37961#37961"
 Upadek autorytetu Skarżyska????
Po pierwsze,czy ks z kościoła przy Wilenskiej jest,a moze byl dla mnie autorytetem,to moja sprawa i chusteczka Ci do tego.Po drugie,to specjalnie dal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37348#37348"
 Upadek autorytetu Skarżyska????
chusteczka Ci do tego.Po drugie,to specjalnie dalem taki temat,żeby zwrócić ne niego uwage.Kolejna sprawa,to jak nie kumasz przenośni,to nie pisz bzd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37293#37293"
 Upadek autorytetu Skarżyska????Re: Upadek autorytetu Skarżyska????
Czy moze szlyszeliscie o tym,ze ksiadz z Ostrej Bramy jest w wiezienu w Radomiu , zostal zatrzymany na lotnisku, ponoć przemycal amfetamine znaleziono...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37259#37259"
 Muzea w woj. świetokrzyskim
CDN Stefan ... SŁUPIA NADBRZEŻNA (powiat opatowski, gmina Tarłów) Kościół z 1 poł. XIX w., wystrój późnoklasycystyczny, zniszczony. SŁUP...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37204#37204"
 Muzea w woj. świetokrzyskim
Nad zrobieniem mapki jeszcze troche mi zejdzie ;), strasze jestem zaganiany wiec podaje dalsze czesci przeslane od usera Stefana. BOGORIA (powiat ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37199#37199"
 Polska ligowa piłka nożna.
Pojednanie kibiców: Zrobiliśmy to, bo była telewizja Chciałem zamówić szalik składający się po połowie z barw i emblematu Legii oraz Polonii - pisz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35978#35978"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
Dziś przechodziłem obok kościoła parafialnego pod wezwaniem Błogosławionego Brata Alberta, i muszę powiedzieć, że pomnik prezentuje się bardzo ładnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35875#35875"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
Dziś przechodziłem obok kościoła parafialnego pod wezwaniem Błogosławionego Brata Alberta, i muszę powiedzieć, że pomnik prezentuje się bardzo ładnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35684#35684"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
Gość jonek. Nie satanista, chodzi do kościoła, kim może być? Szukałem w encyklopedii hasła „pieniacz katolik” (bo mi się po lekturze Jego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35274#35274"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
jesteście śmieszni! ... przyjdź baranie do kościoła, ... (LECZ SIĘ). ...Mam prośbę nie obrażaj nikogo w internecie,. NIE CZEKAM NA ODPOWIEDZI, JUŻ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35272#35272"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
jesteście śmieszni! sataniści odprawiaję czarne msze na cmentarzu, mordują zwierzęta i ludzi, składają ofiary...przepraszam satanistów, ale ja nigdy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35256#35256"
 Pomnik papieża Jana Pawła II w Skarżysku
jesteście śmieszni! sataniści odprawiaję czarne msze na cmentarzu, mordują zwierzęta i ludzi, składają ofiary...przepraszam satanistów, ale ja nigdy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35251#35251"
 Muzea w woj. świetokrzyskim
BIELINY (powiat kielecki, gmina Bieliny) Kościół wczesnobarokowy z 1 poł. XVII w., rozbudowany w 1 poł. XIXw. BLIŻYN (powiat skarżyski, gmin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35010#35010"
 Muzea w woj. świetokrzyskim
STROŻYSKA (powiat buski, gmina Nowy Korczyn) Kościół gotycki z XIV w., powiększony w 2 poł. XIX w.; prezbiterium neogotyckie. SULISZÓW (powiat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34886#34886"
 Nazwijmy wszystko imieniem Jana Pawła II
o te pare tysiecy (potrzebne na koszty przemianowania) sie nie wzbogacimy a bedzie gdzie swieczke zapalic 2.IV Te "pare tysięcy" może na przykład ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34728#34728"
 HABEMUS PAPAM - wybrano papieża
"Gdy rozum śpi budzą się upiory" - to chyba najlepsza ilustracja tego typu komentarzy, które przytoczyłeś. Benedykt XVI urodził się w roku 1927 czyli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34702#34702"
 HABEMUS PAPAM - wybrano papieża
i tak mu zaczną wytykać, że był w hitlerjugend (chociaż wiemy jakie realia wtedy były w niemczech i że każdy musiał być) i w ogóle mnóstwo rzeczy, a m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34693#34693"
 HABEMUS PAPAM - wybrano papieża
Trudne zadanie przed Benedyktem XVI, oby sprostał w prowadzeniu Kościoła. A swoją drogą ciekaw jestem czy przyjedzie do Polski?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34682#34682"
 Nazwijmy wszystko imieniem Jana Pawła II
Akurat media mi się ostatnio podobają. W ostatnich dniach Jana Pawła II i w czasie żałoby jakoś nie zauważyłem reklam. A że puszczały ciągle urywk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34678#34678"
 HABEMUS PAPAM - wybrano papieża
Dla mnie nie ma znaczenia , zza której granicy będzie pochodził papież :) Dla mnie jest on głową kościoła, który głosi miłośc do kazdego :) Tak jak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34656#34656"
 Nazwijmy wszystko imieniem Jana Pawła II
Niedługo większość z nas będzie zameldowanych na ulicy im. J.P.II, będzie mieszkało w dzielnicy J.P.II, uczęszczało do kościoła parafialnego pod wezwa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34623#34623"
 Nazwijmy wszystko imieniem Jana Pawła II
Niedługo większość z nas będzie zameldowanych na ulicy im. J.P.II, będzie mieszkało w dzielnicy J.P.II, uczęszczało do kościoła parafialnego pod wezwa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34620#34620"
 Nazwijmy wszystko imieniem Jana Pawła IINazwijmy wszystko imieniem Jana Pawła II
W mieście pojawili się wolontariusze zbierający podpisy pod petycją o zmianę nazwy ulicy na ulicę Jana Pawła II. Słyszałem, że nie jest to pomysł nowy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34575#34575"
 Polska ligowa piłka nożna.
Pojednanie kibiców: Zrobiliśmy to, bo była telewizja Chciałem zamówić szalik składający się po połowie z barw i emblematu Legii oraz Polonii - pisz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34224#34224"
 CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.
ja uparcie stawiam na ratzingera, chociaz jak pokazaly wczesniejsze konklawe, nigdy nie ma "pewnych" kandydatow.. tak na marginesie.. wlosi juz chyba ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33733#33733"
 My w obliczu śmierci Jana Pawła II
Masz Andrzeju rację.. w gestach jesteśmy dobrzy. Zeszły tydzień bogaty był w "cuda". Pojednanie kibiców (chwilowe jak widać: ), życzliwość, uprzejmoś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33510#33510"
 My w obliczu śmierci Jana Pawła II
Nie wspomnę nawet o skarżyskich księżach, którzy, gdy ludzie chcieli się pomodlić o zdrowie Papieża, zamykali bramy kościołów (bo im coś ukradną0 i sp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33505#33505"
 CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.
ratzinger ma juz swoje lata.. mimo, ze wydaje sie odpowiednim czlowiekiem, to jednak watpie w jego wybor.. Jego wiek może być sporym atutem! W Watyka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33499#33499"
 My w obliczu śmierci Jana Pawła II
W gestach to jesteśmy dobrzy. I Wałęsa i kibole, ale przypuszczam, ze większość społeczeństwa ma za nic nauki, które płynęły z Watykanu. Jesteśmy płyt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33498#33498"
 Msza niedzielna 03.04.05 na Wileńskiej
W niektórych. Poszłam dziś do Ostrej Bramy na 21-wszą było ok. 700 osób, a to nie była żadna Msza tylko Apel. Był różaniec, wszyscy płakali, na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33217#33217"
 Marsz Milczenia ku czci Jana Pawła IIRe: Marsz Milczenia ku czci Jana Pawła II
Ponad 2000 osób idzie w marszu spod kościoła św. Brata Alberta ulicami Zielną, Niepodłegłości, Sokolą i Spółdzielczą. Marsz zakończy się pod Grota Mat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33188#33188"
 Marsz Milczenia ku czci Jana Pawła IIRe: Marsz Milczenia ku czci Jana Pawła II
Ponad 2000 osób idzie w marszu spod kościoła św. Brata Alberta ulicami Zielną, Niepodłegłości, Sokolą i Spółdzielczą. Marsz zakończy się pod Grota Mat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33151#33151"
 CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.
Ratzinger papieżem na okres przejściowy? Niemiecki kardynał Joseph Ratzinger może zostać wybrany papieżem na okres przejściowy Uważa niemiecki ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33135#33135"
 Nie wszyscy uszanowali żałobe
No nie wspomne jak to we wszystkich kościołach trwało czuwanie i modlitwy o zdrowie Papieża. Dopiero trzeci do jakiego pojechałem był otwarty.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33088#33088"
 My w obliczu śmierci Jana Pawła II
Podzielam Twoj poglad "Koliber" - to piekne gesty i przyklady zachowan wzbudzajacych uczucie wzruszenia i wyciszenia. Twoja refleksyjna wypowiedz tez ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33046#33046"
 Marsz Milczenia ku czci Jana Pawła IIMarsz Milczenia ku czci Jana Pawła II
Ponad 2000 osób idzie w marszu spod kościoła św. Brata Alberta ulicami Zielną, Niepodłegłości, Sokolą i Spółdzielczą. Marsz zakończy się pod Grota Mat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33007#33007"
 CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.
Krótke info o kandydatach : Francis Arinze z Nigerii, 72 lata Przez 20 lat pośredniczył w kontaktach Watykanu ze światem islamu i dlatego jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32910#32910"
 CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.
Tylko trzech polskich kardynałów - prymas Polski Józef Glemp, Zenon Grocholewski i metropolita krakowski Franciszek Macharski - może wziąć udział w ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32909#32909"
 CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.
Ja teraz też muszę wrzucić jedno (no może kilka zdań...) Temat ten założyłem w jednym celu - ja ciekaw byłem jakie są potencjalne kandydatury na tr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32907#32907"
 Msza niedzielna 03.04.05 na Wileńskiej
Ehhh to dziwne,ale zawsze uważałam,że bardziej "duchowo pojednany" kościół jest właściwie OSTRA BRAMA (moja parafia),że pod tym względem góruje na Św....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32869#32869"
 Msza niedzielna 03.04.05 na Wileńskiej
Z jednej strony głosy że Saba zachowałs ie niepoprawnie, z drugiej pochwały... ja myslę,że to i tak łagodne było w porównaniu z tym co czasem powinno ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32855#32855"
 Jesteśmy przygotowani na najgorsze...
"Non omnis moriar" - "nie wszystek umrę" i "Nie lękajcie się..."... Myslę, że te dwa cytaty mówią wszystko co wypada powiedzieć w takiej chw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32852#32852"
 Msza niedzielna 03.04.05 na Wileńskiej
Niestety ja również uczestniczyłam w niedzielnej mszy w OB i nie byłam w prawdzie zadowolona,że się na nią wybrałam.. Nie należe do osób,które w każdą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32816#32816"
 Msza niedzielna 03.04.05 na Wileńskiej
Jestem w szoku czytając te komenatrze, ponieważ w życiu nie przypuszczałabym,że są ludzie,którzy w dniu wczorajszym ma taką samą opinię na ten temat j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32780#32780"
 Msza niedzielna 03.04.05 na Wileńskiej
Hmm... tak czytam Wasze wypowiedzi i chyba uznałem że i ja mam coś do powiedzenia ;) Nie jestem częstym gościem w kościołach, a jednak dziś z koleg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32779#32779"
 Msza niedzielna 03.04.05 na Wileńskiej
Już CIĘ LUBIĘ !! Popieram to w całej rozciągłości - mimo iż nie uczęszczam co tydzień na msze święte poszłam do Ostrej Bramy z całą rodziną i sp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32759#32759"
 Papież
Wiecie co ? To jest parodia,mieszkamy w mieście w którym niby powinny być otwarte wszytskie kościoły.A jednak okazuje się że w Kościele Serca Jezus...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32711#32711"
 Papież
Smutno... zabral Bóg Swojego Dla mnie i pewnie dla całego pokolenia Papież był od zawsze. Zmienił się ustroj, zmieniały się głowy państw a papież b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32694#32694"
 CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.CO DALEJ W WATYKANIE?-KONKLAWE itp.
Papież nie żyje , my w najbliższych dniach będziemy obserwować konklawe – i choć przynajmniej dla mnie jest to w jakiś sposób – dziwne (bo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32692#32692"
 Jesteśmy przygotowani na najgorsze...
Ja myślę, że tak naprawdę to nie jesteśmy przygotowani. Nie jesteśmy bowiem w stanie wyobrazić sobie jacy będziemy my, nasz kraj i cały świat po odejś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32464#32464"
 Jesteśmy przygotowani na najgorsze...Jesteśmy przygotowani na najgorsze...
W Watykanie podano, że komunikat o stanie zdrowia papieża Jana Pawła II ma zostać ogłoszony o godzinie 12:30. Na całym świecie wierni modlą się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32452#32452"
 Tu mi wisi.
Willy ma pewne wątpliwości co do wyroku, więc pozwalam sobie przywołać cały artukuł z Echa Dnia - jakim byłem zainspirowany... Szostak został sk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31165#31165"
 GENERALNIE
Generalnie znowu padał snieg Zastanawiam się z czym więc pójdziemy do Kościoła z Palmą Czy choinką bo baranki napewno nie zmarzną. Wikary a jak tam T...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31152#31152"
 Dowcipy
z cyklu radio które ma twarz Słuchaczka: - Czy jak się modlę codziennie i spowiadam, ale też używam wibratora - wie ksiądz, co to jest? - ale po t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=29893#29893"
 Dowcipy
- Dlaczego Bóg, aby stworzyć kobietę ukradł Adamowi żebro? - Bo chciał w ten sposób udowodnić, że z kradzieży nie może wyjść nic dobrego. Dwaj ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=29772#29772"
 Konkurs fotograficzny
Ej słuchajcie - a może skombinowac to tak , żeby to było cos na kształt : "budynek - symbol skarżyska" czy co (czyli coś co chcielibyśmy by łatwo koja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=28318#28318"
 Rejów i dolina Kamionki cz.2. i cz.3wydr jest aż za dużo
wydr nad KAmionką jest aż za dużo - stwierdziłem ich obecność w dolnym biegu (na wysokości mostu na Baranowie), w okolicy kościoła w Suchedniowie, od ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27842#27842"
 Dowcipy
Obietnica Leci facet samolotem. Nagle awarja . Sprawy wyglądaja beznadziejnie. Pozostało się tylko modlić. I facet to robi. Panie Boże, obiecuje, że...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27581#27581"
 Co sądzicie o nowym ugrupowaniu : Partia Radio Maryja?
Poczytajcie sobie, posmiejcie się itp. A to Rydzyk i jego banda właśnie: Rozmowy na antenie Radia Maryja: - Boję się potępienia, boję się diabła, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27572#27572"
 Rejów i dolina Kamionki cz.2. i cz.3
Zainspirowany fotkami obszedłem dziś z bratem dolinę Kamionki. Zaczeliśmy w Suchedniowie, od nasypu starej kolejki biegnącego w stronę oczyszczaln...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27193#27193"
 Skarżyski słownik regionalny
DULEF okresowy strumyk biegnący przez Bór i przechodzący pod ul Krakowską w kierunku Kamiennej POD KROWSKĄ KUPĄ miejsce spodkań pracowników Mesko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27158#27158"
 protest w szpitalu...
.."Dzisiaj o godz. 14 w skarżyskim szpitalu powiatowym rozpocznie się strajk głodowy. Protestujący od poniedziałku pracownicy szpitala są zdeterminowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26831#26831"
 Co Wam się NIE podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? czII
Ogrodzenie wokół kościoła jest jednym z naszych zabytków, wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. . . http://img.photobucket.co...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26737#26737"</