Skarżysko-Kamienna On-Line - Szukaj na Skarzysko.org

SZUKAJ NA SKARZYSKO.ORGPUBLICYSTYKA i ARTYKUŁY <---- szukaj tylko tu

 Ambasador u prezydenta
PODTYTUŁ -

4 września z niecodzienną wizytą przybył do prezydenta Romana Wojcieszka Victor Ashe, Ambasador Stanów Zjednoczonych. Wizyta była krótka. Ambasador Ashe był zainteresowany naszym samorządem lokalnym. Najbardziej interesowało go czy jest duża różnic...>>

DATA - 2007-09-05 14:13:44

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=569
 Skarżyskie schrony z okresu zimnej wojny – zapomniane budowle.
PODTYTUŁ -
Skończyła się II wojna światowa. Nastały inne czasy... Dziś już wiemy, że z zakończeniem II wojny światowej Polska weszła w stan nowej, tzw. „zimnej wojny”. Ciągły strach i gotowość do obrony idei socjalizmu miał bezpośredni wpływ na na...>>
Po II wojnie światowej, aby rozpocząć odbudowę bazy lokalowej - budowę osiedli i domów dla ludzi pracujących - powołano resort budownictwa: 21-05-1945 r.   –   Ministerstwo Odbudowy; 10-05-1949 r.   –   Ministerstwo Budownictwa; 10-12-...>>

DATA - 2007-04-11 09:25:05
Paweł Rzuchowski i Paweł Gębski Skarżysko-Kamienna LISTOPAD 2009 r.  
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=533
 Priorytety i szanse rozwoju Skarżyska-Kamiennej w latach 2007-2013
PODTYTUŁ - Roman Wojcieszek
Wystąpienie Prezydenta Skarżyska-Kamiennej Romana Wojcieszka na wspólnej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Skarżyskiego
Szanowni państwo! Dostojni Goście! Dzisiejsze spotkanie odbywa się po pierwszych miesiącach sprawowania rządów nowej władzy samorządowej w naszym mieście. Ogrom narosłych przez lata problemów, świadomość dystansu, jaki dzieli nas nie tylk...>>

DATA - 2007-04-03 22:05:39

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=530
 Spojrzenie wstecz (na stan wojenny)
PODTYTUŁ -
Opracowanie dla Skarżyskiego On-Line  Spojrzenie na stan wojennyWojciech Markiewicz
Na każdym kroku w szesnastomiesięcznej działalności spotykaliśmy był odczuwany odwet władzy. W końcu po szesnastu miesiącach trwania odnowy społecznej Rada Państwa w nocy z 12 na 13 grudzień 1981 wprowadziła stan wojenny.   Przewodniczący utw...>>

DATA - 2006-12-12 09:07:03

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=519
 Józef Pisarczyk
PODTYTUŁ -

Józef Pisarczyk bezpartyjny, żonaty jedno dziecko, wykształcenie techniczne. Pracownik ZM "Mesko" S.A., specjalista szkolenia zawodowego. Przewodniczący Zarządu Przedsiębiorstwa Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego przy ZM "Mesko" S.A. Za...>>

DATA - 2006-10-31 21:24:16

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=300
 Awifauna Skarżyska-Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ - Uzupełnienie II
Poniższy artykuł jest uzupełnieniem opublikowanych wcześniej: Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy Awifauna Skarżyska – Kamiennej i najbliższej okolicy.Uzupełnienie
Ryszard Sowa Cieszy, że informacje zawarte w artykułach „Awifauna Skarżyska- -Kamiennej i najbliższej okolicy" oraz w „Uzupełnieniu I", zamieszczo- nych w Skarżyskich Zeszytach Ligi Ochrony Przyrody nr 7 z 2003 r. i nr 8 z 2004 r. - dod...>>

DATA - 2006-09-30 11:44:24

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=266
 Czas na refleksję wyborczą
PODTYTUŁ - Wojciech Markiewicz

To prawda! Powiat Skarżysko- Kamienna ma swojego senatora Michała Okłe oraz dwóch posłów z (PO) Krzysztofa Grzegorka oraz z (PiS) Marie Zube. W nowej roli parlamentarzysty nie znajdzie się Starosta Powiatu Łukasz Wojciechowski (SLD), który otrzymał ...>>

DATA - 2005-09-30 18:34:34

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=202
 Co przyszłość ma dla nas w zanadrzu?
PODTYTUŁ - Wojciech Markiewicz

Historycznie rzecz ujmując w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat mieszkańcy Skarżyska- Kamienna osiągnęli dużo a wszystko zaczęło się od wybudowania Państwowej Fabryki Amunicji (1924.). Czy zatem rewitalizacja zapowiada „Cud nad Kamienną? Co os...>>

DATA - 2005-08-16 12:33:15
Wojciech Markiewicz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=193
 Słowo o „Solidarności”
PODTYTUŁ -
Wojciech Markiewicz Zanim rozpoczną się uroczystości Sierpnia 80 otwierające drogę do gratulacji i wyróżnień - chciałbym na okoliczność tej rocznicowej daty 1980 – 2005 powiedzieć słowo o „Solidarności”.
Skarżyski Sierpień 80 rozpoczął się po lipcowej fali krótkich spontanicznych strajków w Warszawie i niektórych miastach Mazowsza. Pierwszym strajkiem w Regionie Świętokrzyskim był kilkugodzinny strajk proklamowany 22 sierpnia w zakładzie narzędziowym...>>

DATA - 2005-08-02 10:38:58
WOJCIECH MARKIEWICZ Z-ca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” ZM. „Predom-Mesko”( 1981) Przewodniczący NSZZ „Solidarność” ZM. „Mesko” (1989 – 1992) Autor książki: Zaczynaliśmy od postulatów ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=186
 OŚWIADCZENIE PRODUCENTA PROGRAMU LOKALNEGO TV DAMI
PODTYTUŁ -
OŚWIADCZENIE PRODUCENTA PROGRAMU LOKALNEGO TV DAMI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Szanowni Państwo, Z przykrością zawiadamiamy, że Telewizja Kablowa „DAMI” sp. z o.o. wypowiedziała bez podstawy prawnej umowę, na podstawie której emitowany był nasz Program. Skutkiem tego jest przerwanie od dnia 2.12.2004 ...>>

DATA - 2004-12-03 11:59:53

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136
 Uwagi do budżetu Skarżyska.
PODTYTUŁ - Roman Wojcieszek

Budżet roku 2003 to kolejny, trzeci już budżet budowany w sytuacji załamania się budżetu Państwa, a zwłaszcza pogorszenia się sytuacji gospodarczej naszego miasta. Tym bardziej zasadne było bardzo wnikliwie planowanie i analizowanie zarówno dochodów ...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=105
 Działania samorządu gminnego w zakresie zmniejszania bezrobocia.
PODTYTUŁ -

Działania samorządu gminnego w zakresie zmniejszania bezrobocia poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tym Skarżyskiej Strefy Gospodarczej - stanowisko władz miasta zaprezentowane na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2004r. przez zastę...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=128
 The White Eagle Museum
PODTYTUŁ -

"The White Eagle Museum" in Skarzysko-Kamienna, Poland See photo gallery The building which presently houses the museum was built in 1836-1838. It used to be the residence of the superintendent of the "Rejów" foundry that operated unti...>>

DATA - 2004-07-17 04:38:52
Translation © Ijon Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=88
 Rzeka Kamionka
PODTYTUŁ - dawna historyczna nazwa Łączna
Referat wygłoszony podczas sesji popularno-naukowej dla uczniów szkół pondgimnazjalnych powiatu skarżyskiego " Woda - aspekty ekologiczne Doliny Kamiennej" dn. 21.04.2004.
Zlewnia Kamionki ma 107,26 km2. Długość tej rzeki wynosi około 17, 2 km /spotyka się w różnych źródłach długości - 16,3 ; 18,0; 24 ,0/ Jej spadek wynosi 5o/oo czyli 5m na kilometr długości rzeki. Znaczna różnica wysokości przy niewielkiej długośc...>>
Referat został przegotowany przez Agnieszkę Misiak , Aleksandrę Sieczkę pod kierunkiem mgr Agaty Szlęk – Sitkiewicz
DATA - 2004-05-09 06:50:50

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=75
 Awifauna Skarżyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
PODTYTUŁ -
Awifauna Skarzyska - Kamiennej i najbliższej okolicy
Skarżysko–Kamienna położone jest pośród zalesionych wzgórz, których względna różnica wysokości w granicach miasta przekracza 125 m. Duże kompleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej (obecnie jest to kilkadziesiąt tys. ha) - szczególnie...>>

DATA - 2003-12-24 06:20:04

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=51
 Zbrojeniówka
PODTYTUŁ -
Skarżysko Kamienna - jako współczesny ośrodek przemysłu zbrojeniowego - ma tradycje w tej dziedzinie liczące ponad 11 tys. lat. Archeolodzy znaleźli na terenie obozowiska z IX tysiąclecia p.n.e. na brzegu rzeki Kamiennej rodzaj warsztatu, w którym by...>>
Obozowiska w Skarżysku-Kamiennej związane były z kopalnią hematytu Rudna (hematyt - to minerał, tlenek żelaza, jedna z najważniejszych rud żelaza; czyste odmiany sproszkowanego hematytu stosowane są do produkcji czerwonej farby, tzw. czerwieni żelazo...>>

DATA - 2002-10-22 12:21:38

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17
 Bankomaty
PODTYTUŁ -
Lista bankomatów w naszym mieście.
Pierwsza strona var mapa; // obiekt globalny function mapaStart() { if(GBrowserIsCompatible()) { function dodajMarker(lat,lon,txt) ...>>

DATA - 2002-07-12 07:29:31

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
 Historia
PODTYTUŁ - Krótka historia miasta
Skarżysko-Kamienna, miasto powiatowe (od 1999) w północnej części województwa świętokrzyskiego, nad Kamienną, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego. W skład powiatu wchodzą: miasto Skarżysko-Kamienna ora...>>
Dzieje miasta Pierwszy człon nazwy miasta Skarżysko - (dawniej Karszycko, od wyrażenia przyimkowego "z Karszycka" powstała obecna forma Skarżysko) w dokumentach potwierdzona jako Scarzysko (1260r.) lub Karszycko (1275r.), językoznawcy wywodzą od n...>>

DATA - 2002-07-09 02:26:10

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5

NEWSY<---- szukaj tylko tu

 Mesko uzbroi leopardy. Kontrakt za co najmniej kilkadziesiąt milionów
Ministerstwo Obrony Narodowej negocjuje zakup w skarżyskim Mesko przeciwpancernych pocisków armatnich kalibru 120 mm dla polskich czołgów Leopard 2
DATA - 2014-11-10 16:37:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6421"
 Listy wyborcze ciągle niekompletne
Do końca terminu rejestracji list kandydatów w wyborach samorządowych zostały zaledwie trzy dni, tymczasem gotowe zestawienia pretendentów do sejmiku ...>>
DATA - 2014-10-04 17:24:57 | AUTOR - kamil
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6370"
 "Gromy"ze Skarżyska w rękach prorosyjskich separatystów
Żołnierze ukraińscy podczas operacji antyterrorystycznej w okolicach Kramatorska znaleźli przy prorosyjskich separatystach zestaw przeciwlotniczy Grom...>>
DATA - 2014-05-20 12:10:08 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6351"
 MESKO bez nowego kontraktu na produkcję rakiet "Spike"
Skarżyskie MESKO wciąż nie ma nowego kontraktu na produkcję rakiet typu "Spike", a poprzedni wygasł z końcem ubiegłego roku. Prezes firmy Waldemar Sko...>>
DATA - 2014-05-08 09:52:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6343"
 Trudny jubileusz Mesko, ale są powody do dumy
W skarżyskim Mesko nie będzie zwolnień, chociaż zakład nadal nie ma nowego kontraktu na produkcję rakiet przeciwpancernych Spike. - Spodziewamy się, ż...>>
DATA - 2014-05-07 21:53:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6342"
 Przedstawiciele Mesko będą rozmawiać o przyszłości zakładu
Przedstawiciele skarżyskich zakładów Bumar Amunicja będą dziś rozmawiać w ministerstwach: skarbu oraz obrony narodowej o dodatkowych zamówieniach dla ...>>
DATA - 2013-11-27 09:12:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6143"
  Mesko podpisało porozumienie z firmą Lockheed Martin
Skarżyskie Mesko, wchodzące w skład grupy Bumar-Amunicja podpisało dziś porozumienie o współpracy z amerykańską firmą Lockheed Martin, znaną m.in. z p...>>
DATA - 2013-09-05 13:34:11 | AUTOR - tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6040"
 W Skarżysku będzie więcej pracy, gdy Grom się rozwinie
Skarżyski Bumar Amunicja, czyli dawne Mesko, nie zwiększy na razie zatrudnienia w związku ze zwiększeniem produkcji rakiet przeciwlotniczych Grom. Ale...>>
DATA - 2013-09-03 19:04:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6039"
 List Prezydenta do mieszkańców Skarżyska
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej! W ostatnim czasie jesteśmy zarzucani informacjami na temat rzekomo tragicznej sytuacji, w jakiej ...>>
DATA - 2013-06-24 18:37:04 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5958"
 Nikt nie chce kupić skarżyskiego zakładu. Po raz kolejny
Ministerstwo Skarbu Państwa znów odwołało aukcję, podczas której miał być sprzedany pakiet akcji skarżyskiego zakładu MESKO AGD. Chętnych na zakup nie...>>
DATA - 2012-10-23 21:40:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5735"
 Pieniądze na prace badawcze dla skarżyskiego Bumaru Amunicja
Firma Bumar Amunicja w Skarżysku-Kamiennej czyli dawne Zakłady Metalowe Mesko przejmą pod swoją kontrolę Zakłady Produkcji Specjalnej z Pionek. Dodatk...>>
DATA - 2012-10-06 10:39:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5730"
 Nikt nie chce MESKO- AGD
Nie ma chętnych na zakup udziałów zakładu "MESKO-AGD" w Skarżysku- Kamiennej. Zaplanowana na poniedziałek aukcja, podczas której miał być sprzedany pa...>>
DATA - 2012-06-25 13:05:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5667"
 Wystrzałowe święto w Skarżysku. Spike nr 2000
Było zamknięte spotkanie w wąskim gronie i pamiątkowe zdjęcia - tak skarżyskie zakłady Bumar Amunicja świętowały wyprodukowanie dwutysięcznej rakiety ...>>
DATA - 2012-06-09 15:13:56 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5638"
 Rozpoczął się proces prywatyzacji Mesko AGD
Minister Skarbu Państwa zakończył proces prywatyzacji spółki PCC Silicium, dawnej Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu Bukowa Góra. Resort sprzedał ...>>
DATA - 2012-05-28 12:13:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5600"
 Dni Skarzyska 1-3 czerwca 2012
W dniach 01 - 03 czerwca 2012 Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna oraz Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej organizują coroczne święto miast...>>
DATA - 2012-05-24 09:45:43 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5585"
 Szlakiem architektury obronnej z czasów zimnej wojny
Skarżysko-Kamienną (woj. świętokrzyskie) można zwiedzać szlakiem architektury obronnej z okresu zimnej wojny. Zbudowane w latach 50. w tej stylistyce ...>>
DATA - 2012-05-04 09:59:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5538"
 Podwyżki w Mesko
Od 1 maja pracownicy Zakładów Bumar Amunicja w Skarżysku-Kamiennej, czyli w dawnym Mesko dostaną podwyżkę pensji średnio o 400 złotych.
DATA - 2012-04-16 12:25:24 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5496"
 Krzysztof Krystowski nowym prezesem Grupy Bumar
Krzysztof Krystowski wygrał konkurs na prezesa Grupy Bumar - poinformował w piątek PAP Stanisław Głowacki, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zb...>>
DATA - 2012-04-16 12:13:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5495"
 HASAG
Słowo „HASAG kojarzy się w Skarżysku-Kamiennej z okresem II wojny światowej, kiedy Państwowa Fabryka Amunicji ( obecnie Mesko lub jak kto woli B...>>
DATA - 2011-12-01 15:38:45 | AUTOR - tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5430"
 ''GROM'' hitem Bumaru
GROM" przenośny zestaw przeciwlotniczy produkowany w skarżyskim "Mesko", staje się hitem eksportowym Grupy Bumar. Zainteresowanie "GROMEM" wzrosło wś...>>
DATA - 2011-09-14 13:01:21 | AUTOR - tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5390"
 Festyn ''Solidarności'' z Oddziałem Zamkniętym
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” obchodzi w tym roku 30-lecie powstania. Z tej okazji w sobotę 28 sierpnia na stadioni...>>
DATA - 2010-08-22 21:57:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5264"
 Zwolnienia w skarżyskim "MESKO". 250 osób trafi na bruk
  Około 250 osób straci pracę w Zakładach Metalowych "MESKO" w Skarżysku - Kamiennej. Zwolnienia spowodowane są spadkiem zamówień od Ministerstwa ...>>
DATA - 2009-09-17 13:19:01 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4473"
 Woda z kranu nie nadaje się do picia! Zobacz, jak zamienia się w żółtą ciecz
SANEPID zakazał picia tej wody, do prania tez się nie nadaje. Emerytka ze Skarżyska od półtorej roku po wodę chodzi do sąsiadów. Miejskie wodociągi ni...>>
DATA - 2009-07-15 17:03:05 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4357"
 Inscenizacja "Bitwy o Skarżysko"
Prawie 4 tysiące osób obejrzało rekonstrukcje bitew, które przedstawiono w sobotę nad zbiornikiem Piachy w Skarżysku - Kamiennej. Organizatorem imprez...>>
DATA - 2009-07-12 09:17:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4339"
 W sobotę odbędzie się "Bitwa o Skarżysko"
W sobotę nad zalewem "Piachy" w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się inscenizacja "Bitwy o Skarżysko". - Będzie to rekonstrukcja dwóch epizodów z czasów I...>>
DATA - 2009-07-10 10:46:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4334"
 Złodzieje złapani na dachu
Dwóch mężczyzn, którzy na dachu jednej z hal byłych Zakładów Metalowych Mesko w Skarżysku próbowali kraść metalowe elementy przyłapali policjanci.
DATA - 2009-07-08 16:09:48 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4324"
 Walczymy o Skarżysko
Zbiornik “Piachy” przy ul. Mikołaj Kopernika będzie miejscem inscenizacji “Bitwy o Skarżysko” jak odbędzie się 11 lipca 2009 r...>>
DATA - 2009-07-07 11:26:31 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4318"
 Sprawnym Rowerem po Europie
W dn 02.06.2009r. odbyła się jubileuszowa 10 - edycja imprezy z okazji Dnia Dziecka SPRAWNYM ROWEREM PO EUROPIE
DATA - 2009-06-08 15:27:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4225"
 Aukcja charytatywna w TZN
6 czerwca 2009 odbyła się w auli TZN w Skarżysku impreza charytatywna na rzecz Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przy...>>
DATA - 2009-06-06 18:09:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4215"
 Marszałek Komorowski gościem skarżyskich związkowców
Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski spotka się w najbliższy czwartek (28 maja) ze związkowcami i prezesem skarżyskiego „Mesko”. Wizyta...>>
DATA - 2009-05-26 12:11:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4173"
 DZIEŃ DZIECKA z S.T.C
- W dn 02.06.2009. ( wtorek ) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR.9 (DZIELNICA POGORZAŁE) odbędzie się impreza rowerowa z okazji - Dnia Dziecka. Jubileuszowa...>>
DATA - 2009-05-22 23:32:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4158"
 Strajk w Mesko?
28 maja może dojść do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w Zakładach Metalowych "Mesko" w Skarżysku.
DATA - 2009-05-05 21:29:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4068"
 Katyńskie dęby zasadzono w Skarżysku
Przy skarżyskiej Szkole Podstawowej nr 3 zasadzono dwa dęby upamiętniające zamordowanych w Katyniu Polaków. Placówka włączyła się w ogólnopolską akcję...>>
DATA - 2009-05-05 18:43:20 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4067"
 Zbrojeniówka za strajkiem
Pracownicy polskich zakładów zbrojeniowych i lotniczych w zdecydowanej większości opowiedzieli się w referendum za strajkiem w obronie miejsc pracy. T...>>
DATA - 2009-04-22 14:58:14 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3988"
 Goście Studia Politycznego o zakładach zbrojeniowych
Pracownicy polskich zakładów zbrojeniowych i lotniczych nie wykluczają strajku generalnego w obronie miejsc pracy.
DATA - 2009-04-20 05:05:40 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3975"
 Pracownicy Mesko – za strajkiem
Za strajkiem opowiedziało się ponad 96% załogi Mesko. Referendum jest to wstępny etap do rozwiązań ostatecznych.
DATA - 2009-04-17 10:46:56 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3958"
 Trwa referendum w sprawie strajku
Dzisiaj trwa referendum załogi skarżyskiego Mesko w sprawie przystąpienia do strajku. Postanowiliśmy odwiedzić newralgiczny dla naszego miasta zakład ...>>
DATA - 2009-04-16 12:18:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3952"
 Zbrojeniówka – Referendum w sprawie strajku
Jutro i pojutrze w większości polskich zakładów zbrojeniowych obędą się referenda, w których pracownicy odpowiedzą czy chcą strajku w obronie miejsc p...>>
DATA - 2009-04-15 16:48:09 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3949"
 Lech Kaczyński odwiedzi Jędrzejów i Skarżysko
W poniedziałek 20 kwietnia w województwie świętokrzyskim gościł będzie Lech Kaczyński, prezydent RP. Odwiedzi on Skarżysko i Jędrzejów.
DATA - 2009-04-08 11:16:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3913"
 Mesko: strajk 6 marca
Związkowcy z Zakładów Metalowych "Mesko" w Skarżysku zdecydowali w czwartek, że rozpoczną strajk, jeśli nie dojedzie do porozumienia z rządem.
DATA - 2009-02-20 17:23:25 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3661"
 Gorąco w skarżyskiej 'zbrojeniówce'
Związkowcy z przemysłu zbrojeniowego ogłosili pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach zbrojeniowych. Pogotowie strajkowe rozpoczęli związkowcy NSZ...>>
DATA - 2009-02-20 12:57:19 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3658"
 Oszczędności w MON uderzą w MESKO
"Solidarność" Zakładów Metalowych "Mesko" w Skarżysku - Kamiennej krytykuje dwumiliardowe oszczędności w resorcie obrony narodowej. Zdaniem przewodnic...>>
DATA - 2009-02-04 10:30:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3592"
 Seryjni zabójcy ze świętokrzyskiego przed sądem
- Przyznaję się do winy - mówił w środę przez łzy Jacek P., jeden z trzech oskarżonych o zabójstwo właścicieli kantorów. Główny oskarżony Tadeusz G. t...>>
DATA - 2009-01-15 08:38:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3496"
 Mesko - offsetowy fenomen
Negatywne przykłady w realizacji umów offsetowych nie powinny dyskredytować samej idei kompensacji.
DATA - 2008-12-01 11:40:09 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3292"
 Skarżyskie ''Mesko'' na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego
Polsko-norweską rakietę ziemia-powietrze można zobaczyć zwiedzając stoisko skarżyskich Zakładów Metalowych „Mesko” na trwającym w Kielcach...>>
DATA - 2008-09-09 19:56:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2987"
 Rusza XVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
Blisko 400 wystawców branży zbrojeniowej z 22 krajów weźmie udział w XVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który w poniedziałek rozpocznie ...>>
DATA - 2008-09-06 19:42:11 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2982"
 ATP inauguruje sezon
Już jutro 31 sierpnia Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie zainauguruje kolejny sezon.
DATA - 2008-08-30 12:22:23 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2963"
 MG: offset w 2007 r. za ponad 700 mln dolarów
Wartość zobowiązań offsetowych zrealizowanych w ubiegłym roku wyniosła ponad 0,7 mld dolarów; w porównaniu z poprzednimi latami nastąpił postęp w wype...>>
DATA - 2008-08-26 23:19:15 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2954"
 Zabójca właścicieli kantorów współpracował z CBŚ?
Krakowski wydział Prokuratury Krajowej bada nowy wątek w śledztwie dotyczącym zabójstw właścicieli kantorów - poinformował naczelnik wydziału prok. Ma...>>
DATA - 2008-08-25 13:53:32 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2950"
 Policja rozbija skarżyski półświatek
Namierzyła m.in. Henryka S., aresztowanego kiedyś w głośnej sprawie seryjnych zabójstw kantorowców i nie wyklucza, że to on miesiąc temu ostrzelał dom...>>
DATA - 2008-08-01 09:23:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2875"
 Ile pieniędzy mają dyrektorzy
Przedstawiamy oświadczenia majątkowe za 2007 rok kierowników jednostek podległych gminie Skarżysko-Kamienna.
DATA - 2008-07-11 16:18:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2787"
 Ile zarobili skarżyscy radni?
Prezentujemy oświadczenia majątkowe za 2007 rok, składane przez członków Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
DATA - 2008-06-30 07:25:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2731"
 MON: Mesko też może wygrać
Zakłady Metalowe "Mesko" w Skarżysku muszą stanąć do przetargu i go wygrać, żeby dostać kontrakt na utylizację starej amunicji z polskiej armii.
DATA - 2008-06-10 20:30:55 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2676"
 Plany prywatyzacji świętokrzyskich spółek
29 firm z regionu świętokrzyskiego Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprywatyzować do końca 2011 roku. Pod młotek pójdą m.in. Kieleckie Kopalnie Surowc...>>
DATA - 2008-04-24 10:50:13 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2561"
 Walentynki w kinie "Wolność" z projekcja filmu
Jeszcze raz 14 luty godz 17 i 19 dla wszystkich uczestnikow obu seansow losowanie nagrod
DATA - 2008-02-13 15:10:32 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2440"
 Ulica przedsiębiorców w miejscu zakładowej drogi
Już blisko 1200 osób znalazło pracę w firmach działających w obiektach należących niegdyś do skarżyskiego Mesko. A dawna droga zakładowa została w pon...>>
DATA - 2008-02-13 10:16:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2438"
 Mesko sprzedało prasy Hindusom
Zakłady Metalowe Mesko sprzedały do Indii dwie wyprodukowane w Skarżysku maszyny do produkcji amunicji. Kontrakt wart jest 2 miliony dolarów.
DATA - 2008-01-26 18:08:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2425"
 SIMP nie tylko o TZN
Propozycje władz powiatu skarżyskiego zmierzające do likwidacji trzech placówek oświatowych, a w tym Technicznych Zakładów Naukowych, zdominowały dysk...>>
DATA - 2008-01-26 15:40:12 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2424"
 ''Nowa'' ulica w Skarżysku
Od 1 stycznia 2008 roku miasto stanie się właścicielem nowej ulicy. „ Mesko” przekaże gminie ulicę zakłądową , która stanie sie drogą pu...>>
DATA - 2007-11-28 17:11:06 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2358"
 Przybywa miejsc pracy w Skarżysku

DATA - 2007-11-22 00:05:38 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2344"
 Uroczystości w skarżyskiej Ostrej Bramie
Ojciec Święty Jan Paweł II od 1995 roku związał nasze miasto i jego mieszkańców z Matką Bożą Miłosierdzia, ogłaszając Ją Patronką Skarżyska-Kamiennej...>>
DATA - 2007-11-11 22:01:56 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2325"
 Miliard za broń z Bumaru
Największe zamówienia obronne w historii holdingu. Z 4 miliardów złotych przeznaczonych w tym roku na techniczną modernizację armii ponad miliard traf...>>
DATA - 2007-11-02 00:20:48 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2301"
 Fabryka w Skarżysku zniszczy stare pociski
W sześciu tajnych magazynach armia przechowuje ok. 50 tys. ton starej amunicji i materiałów wybuchowych. Zostaną zniszczone, jeśli znajdzie się 100 mi...>>
DATA - 2007-10-04 13:49:59 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2250"
 Wystawa Piotrowskiego w MCK
Od 6 do 21 września w Miejskim Centrum Kultury można obejrzeć wystawę Bogdana Piotrowskiego "Płaskorzeźba w Korze" Bogadan Piotrowski urodził się w K...>>
DATA - 2007-09-07 17:08:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2204"
 Głuszec jest, czekają na Black Hawka.
PZL W-3 Głuszec i afgański Rosomak to dwie największe premiery jubileuszowego, XV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który w poniedziałek za...>>
DATA - 2007-09-01 10:25:48 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2190"
 Spike z Mesko gotowy do sprzedaży.
Mesko uzyskało końcowy certyfikat izraelskiej firmy Rafael na produkcję pocisku przeciwpancernego Spike. Produkt ze Skarżyska przeszedł w piątek ostat...>>
DATA - 2007-08-06 15:27:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2152"
 Gotowa jedyna polska fabryka utylizacji amunicji.
Zakłady Metalowe "Mesko" zakończyły jedną z najdroższych i najnowocześniejszych inwestycji w swojej historii - budowę jedynej w Polsce linii do utyliz...>>
DATA - 2007-08-01 23:33:44 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2149"
 Gromy na Kaukazie
Polskie Gromy – przeciwlotnicze zestawy rakietowe produkowane w Zakładach Metalowych Mesko – są sprzedawane do Gruzji – dowiedziała...>>
DATA - 2007-07-18 16:12:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2127"
 Skarżysko w Radio Kielce.
Przez cały pierwszy tydzień lipca " Radio Kielce" gościło na terenie powiatu skarżyskiego. "Świętokrzyskie Perły" - pod taką nazwą Radio Kielce prezen...>>
DATA - 2007-07-09 02:03:22 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2110"
 Liga Amatorska - podsumowanie
Liga Amatorska - Wiosna 2007 - podsumowanie Dnia 30 czerwca rozegrana została ostania kolejka Ligi Amatorskiej sezonu Wiosna 2007, która wyłoniła m...>>
DATA - 2007-07-02 00:08:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2091"
 Pali się jedna z hal w Skarżyskim Mesko
Nie jest to miejsce, w którym produkowana jest broń i amunicja, ale pomieszczania wynajmowane przez prywatną firmę. Obecnie z ogniem walczy 3 zastępy ...>>
DATA - 2007-06-19 19:20:38 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2065"
 Porządki w pancernym Bumarze
Po niedawnej wymianie zarządu zbrojeniowy Bumar zwiera szeregi. W spółce powstaną trzy ośrodki skoncentrowane na produkcji pojazdów pancernych, amunic...>>
DATA - 2007-04-30 00:02:53 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2013"
 Pierwsza taka fabryka
Zakład Utylizacji Amunicji powstaje w Zakładach Metalowych "Mesko" w Skarżysku. Ruszy już w listopadzie.Pierwszy w Polsce Zakład Utylizacji Amunicji p...>>
DATA - 2007-03-28 12:24:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1978"
 Wiosna też w ATP.
W najbliższą sobotę o godzinie 10 na boisku przy ulicy Sokolej w Skarżysku rozpocznie się wiosenna runda rozgrywek o mistrzostwo Amatorskiego Towarzys...>>
DATA - 2007-03-23 14:07:58 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1972"
 Radni mają gospodarstwa i samochody
Dziś przedstawiamy oświadczenia majątkowe radnych gminy Skarżysko Kościelne. Na 16 samorządowców przypada tyle samo aut, choć jeden z radnych może ...>>
DATA - 2007-03-16 19:27:32 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1962"
 Podejrzani o morderstwo zatrzymani pod Skarżyskiem
We wtorek rano z łóżek wyciągnęli ich antyterroryści. Właściciele kantorów w całej Polsce mogą wreszcie odetchnąć.
DATA - 2007-03-14 07:55:01 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1958"
 Skowron w Bumarze
Waldemar Skowron były zastępca Prezesa Mesko S.A. został powołany przez Radę Nadzorczę na na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Bumar-u. oraz wic...>>
DATA - 2007-03-05 08:50:31 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1936"
 Majątki radnych powiatu...
Dziś omawiamy oświadczenia majątkowe starostów, członków Zarządu Powiatu i radnych powiatowych.
DATA - 2007-02-26 09:03:58 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1925"
 Majątki radnych i urzędników
Rada Miasta w Skarżysku-Kamiennej ma się dobrze. Prawie wszyscy mają samochody, a niektórzy niemałe oszczędności. Dziś rozpoczynamy cykl artykułów, w ...>>
DATA - 2007-02-17 17:24:11 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1915"
 Bumar - nominacje przed konkursem
Ministerstwo Skarbu najpierw powołało trzech nowych członków zarządu Bumaru, a dopiero potem ogłosiło wymagany przez prawo konkurs na te stanowiska
DATA - 2007-02-09 09:51:24 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1899"
 Sympozjum w Skarżysku-Kamiennej
W dniu 6 lutego 2007 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się sympozjum, którego celem było zaprezentowanie modelu zintegrowan...>>
DATA - 2007-02-08 10:03:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1898"
 MESKO w czołówce...
Gazeta Prawna we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa opracowała ranking Najbardziej Dochodowych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa za rok 2005...>>
DATA - 2006-11-10 08:28:36 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1734"
 Skarżyskie MESKO
W ciągu ostatnich tygodni Skarżyskie Mesko podpisało kilka kontraktów na produkcję uzbrojenia. Gwarantują one nie tylko środki finansowe ale także pr...>>
DATA - 2006-10-24 09:39:59 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1713"
 Prezydenckie
Przypisują sobie cudzą chwałę, czyli ... Prezydenckie „zasługi” Zamiast kusić nowymi wizjami lepiej pochwalić się tym, co udało się ju...>>
DATA - 2006-10-18 21:40:10 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1706"
 Minister Sikorski o kontraktach dla Mesko
Goszczący w Kielcach Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski poinformował, że w przyszłym roku o kilkadziesiąt procent zwiększony zostanie budżet...>>
DATA - 2006-09-08 10:04:34 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1668"
 Kolejny intratny kontrakt dla skarżyskiego Mesko
Tym razem będzie to udział w wartym ponad pół miliarda złotych zleceniu na produkcję nowoczesnych rakiet przeciwokrętowych dla polskiej Marynarki Woj...>>
DATA - 2006-09-03 12:12:27 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1660"
 Prezentacje Skarżyskie zakończone
Trwające dwa dni czwarte "Prezentacje Skarżysko 2006" zgromadziły ponad 50 wystawców. Jak co roku organzatorem była Skarżyska Strefa Gospodarcza prz...>>
DATA - 2006-08-28 02:19:19 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1650"
 Lepsze perspektywy dla MESKO?
Minister obrony Radosław Sikorski podpisał protokół związany z przystąpieniem Polski do europejskiego rynku obronnego. Udział w przedsięwzięciu Europe...>>
DATA - 2006-08-12 15:07:57 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1632"
 Kto chce nabój, który nie zabija
Ktoś rezygnuje z wynalazku, na którym Polska mogłaby zarobić. Zarobią inni. Policja mogłaby mieć naboje, które nie zabijają, a jedynie obezwładniaj...>>
DATA - 2006-08-11 14:23:42 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1629"
 Po Spike będzie RBS-15?
Skarżyskie Zakłady Metalowe Mesko mają duże szansę na udział w produkcji supernowoczesnych rakiet przeciwokrętowych RBS-15Mk3 dla polskiej marynarki w...>>
DATA - 2006-06-15 11:39:33 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1581"
 Wiceminister ze Skarżyska?
Stanisław Głowacki, wieloletni pracownik ZM Mesko, były poseł na Sejm AWS, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i obecny przewodniczący Se...>>
DATA - 2006-05-27 11:31:39 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1571"
 Zbrojeniówka uzbrojona
Zbrojeniówka ma się bardzo dobrze Polskie firmy zbrojeniowe są w doskonałej kondycji. Mają podpisane kontrakty na ponad miliard dolarów - informuje "...>>
DATA - 2006-05-20 14:38:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1566"
 Zemsta mafii?
350 tysięcy - na tyle na razie oceniono straty po pożarze w skarżyskiej firmie Wtórpol. Doszczętnie spłonęły cztery tiry, pozostałe pięć cudem chyba w...>>
DATA - 2006-04-24 23:37:16 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1545"
 Startuje Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie.

DATA - 2006-04-21 12:57:00 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1538"
 Zatwierdzone środki dla PUP
Polityka zatrudnienia jest stosunkowo nową polityką dla Powiatowego Urzędu Pracy, dla Rady Zatrudnienia. Niemniej jednak oba te organy starają się coś...>>
DATA - 2006-04-14 19:38:45 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1529"
 Skarżyskie Mesko walczy o kontrakt dla marynarki wojennej
Pół miliarda złotych chce wydać MON na supernowoczesne rakiety przeciwokrętowe dla polskiej marynarki wojennej. O udział w ich produkcji starają się s...>>
DATA - 2006-03-24 09:34:28 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1504"
 Mesko dostanie pieniądze

DATA - 2006-03-20 18:08:39 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1499"
 Wezmą czynny udział

DATA - 2006-03-19 12:07:11 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1496"
 Dramat w MESKO-BUD
Wielokrotnie pisaliśmy o trudnej sytuacji w Mesko-Bud. Zwracaliśmy uwagę na nieudolne, wprost tragiczne zarządzanie, czy też jego brak przez Prezesa s...>>
DATA - 2006-03-18 12:47:04 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495"
 Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
07.03 Jak poinformowała Rzeczpospolita, zakłady Mesko, największy polski producent amunicji spodziewa się w tym roku rekordowo wysokich zamówień
DATA - 2006-03-09 20:13:56 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483"
 Niezmiernie aktualny temat

DATA - 2006-03-07 22:52:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1479"
 Już wtedy wymagania młodzieży rosły …
Była jesień 1999 roku. Władze miasta Skarżyska – Kamiennej wykazały się aktywną troską o rozwój miasta. Oczekiwania społeczne rosły po ogłoszen...>>
DATA - 2006-02-05 23:42:05 | AUTOR - cafeLatte
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1421"
 Powiat skarżyski dzisiaj
Głównym tematem Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) w dniu 29 grudnia 2005 była aktualna sytuacja, jaką dostrzegamy na rynku pracy w powiecie skarżyski...>>
DATA - 2005-12-29 22:16:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1363"
 Stan wojenny 13.12.1981.
Nieprzedawnione Nie wszyscy pamiętamy stan wojenny wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. Tej nocy na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ...>>
DATA - 2005-12-12 22:20:45 | AUTOR - cafeLatte
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1334"
 Szmaciane kokosy
Bracia Leszek i Marek Wojteczkowie ze Skarżyska znaleźli prosty sposób na biznes. Używaną odzież eksportują do 17 krajów świata Bracia Leszek i M...>>
DATA - 2005-12-09 22:24:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1333"
 Karatecy na podium.

DATA - 2005-12-09 15:11:36 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1331"
 Atomowa tajemnica
Po odtajnieniu dokumentów Układu Warszawskiego być może dowiemy się, gdzie byśmy oberwali
DATA - 2005-11-29 22:07:37 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1306"
 IV Turniej Niepodległości - wyniki
Zwycięzcą IV Turnieju Niepodległości została drużyna Eltom Animar Witex, która w finale pokonała Mat-Bud C.H. Zachodnie po rzutach karnych 6:5. W regu...>>
DATA - 2005-11-13 16:49:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1283"
 IV Turniej Niepodległości
W dniach 11-13 listopada br. odbędzie się IV Turniej Niepodległości drużyn amatorskich w piłce nożnej. Mecze będą rogrywane na boisku "Sokół" (tzw. st...>>
DATA - 2005-11-08 21:18:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1274"
 NAMMO zapewnia MESKO
Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin zapewnił w poniedziałek, że w pełni zrealizuje swe przyszłoroczne zobowiązania wynikające z umowy offsetowej przy ...>>
DATA - 2005-11-01 20:20:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1265"
 Offset kolejną szansą dla przemysłu zbrojeniowego
12 października 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy podpisał protokół do umowy offsetowej między Skarbem Państwa RP i firmą Lockhead Martin Corporati...>>
DATA - 2005-10-20 00:17:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1241"
 Unikat dla Skarżyska

DATA - 2005-10-11 09:44:24 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1229"
 Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
Głównym tematem posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 22 września 2005 było zatwierdzenie wielkości środków Funduszu Pracy przyznanych na ak...>>
DATA - 2005-09-23 02:21:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1204"
 , aby festyn przypominał wrzesień 80
Festyn „Solidarności” z ZM. MESKO S.A. zagościł 10 września 2005 r. w kalendarzu wydarzeń Spółki ZM. MESKO S.A., został też zapisany w kal...>>
DATA - 2005-09-18 13:02:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1193"
 Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
W 25 rocznicę powstania „Solidarności” MESKO (1980 -2005) w dniu 10 i 11 września 2005 r. Związek urządza pod gołym niebem festyn. Publicz...>>
DATA - 2005-09-09 13:44:48 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179"
 Defender dla Mesko
Zakłady Metalowe Mesko w Skarżysku Kamiennej otrzymały nagrodę Defendera na 13-tym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wyróżnienie...>>
DATA - 2005-09-01 17:26:37 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1170"
  Z okazji 25 rocznicy NSZZ „Solidarność

DATA - 2005-08-23 01:23:47 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1157"
 Tragiczny wypadek na terenach Mesko
Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w zakładach Mesko. Podczas prac na jednym z budynków pracujący tam mężczyzna spadł nas ziemię. Niestety pomimo s...>>
DATA - 2005-07-12 16:25:09 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1090"
 Kancelaryjny wydźwięk
W moim artykule bohaterem jest p. Ryszard Pyas prowadzący twórcze dyskusje podczas Sesji Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej. W rozmowie ze mną mów...>>
DATA - 2005-06-20 23:21:50 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1041"
 Na odsiecz Mesko
Dzisiejsza "Rzeczpospolita" publikuje tekst poświęcony realizacji umów offsetowych zwązanych z zakupem przez Polskę myśliwców F-16. Wnioski płynące z ...>>
DATA - 2005-06-17 14:27:42 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1037"
 Rozmiary prefidii
W Skarżysku - Kamiennej niechęć do Żydów jest znaczona niszczeniem pomnika. Na ten temat czytam w Tygodniku Skarżyska z 7 czerwca 2005 r. pt.
DATA - 2005-06-09 09:54:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1021"
 Najlepsi z najlepszych
Są radni, którzy się wyróżniają aktywnością i rzetelnym przygotowaniem do dyskusji na sesjach. Są też tacy, którym podczas obrad... zdarzy się drzemka...>>
DATA - 2005-05-27 08:41:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=988"
 Prezentujemy majątki...
Prezentujemy majątki skarżyskich prezydentów, wiceprezydentów i radnych miejskich...
DATA - 2005-05-20 08:00:09 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=975"
 35 tysięcy zamordowanych...
Władze miasta i powiatu skarżyskiego oraz delegacje szkół wezmą udział w uroczystościach przed pomnikiem “Pamięci Żydów".
DATA - 2005-05-18 12:25:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=971"
 Wielka szansa Mesko i Skarżyska
Koniec zwolnień grupowych w skarżyskim Mesko. Mało tego, obecni pracownicy mogą czuć się bezpieczni, a kolejni liczyć na zatrudnienie. A wszystko dzię...>>
DATA - 2005-05-17 09:50:59 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967"
 Nowy kontrakt dla MESKO SA
W należących do grupy kapitałowej Bumar Zakładów Metalowych Mesko SA w Skarżysku-Kamiennej podpisano umowę offsetową tych spółek z norweską firmą NAMM...>>
DATA - 2005-05-16 14:53:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=965"
 Muzealnik z przypadku...
Dzięki Andrzejowi Lange kustoszowi muzeum im. Orła Białego w Skarżysku placówka wzbogaciła się o bardzo cenne eksponaty - Muzeum to moja praca, p...>>
DATA - 2005-03-20 22:05:49 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=836"
 Dwie tony żelastwa z ZM 'Mesko' złodzieje wywieźli na złom !
W ciągu ostatnich tygodni z terenu Zakładów Metalowych "Mesko" w Skarżysku-Kamiennej skradziono ponad 2 tony rzeczy nadających się do wywiezienia na z...>>
DATA - 2005-03-02 17:52:35 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=792"
 ZM Mesko. Wystrzelono pierwszego
Wystrzelono pierwszą rakietę przeciwpancerną Spike z Zakładów Metalowych Mesko. Pocisk wart 100 tys. dolarów złotych przeleciał ponad 2,5 kilometra i ...>>
DATA - 2005-02-24 11:04:46 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=770"
 Burza na prawicy.
Stanisław Głowacki wszedł do Solidarności z polecenia PZPR, Bogdan Ryś podpisał lojalkę – działacze pierwszej „Solidarności” oskarża...>>
DATA - 2005-02-01 23:01:24 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=732"
 Nadzieja dla pracowników Mesko?
W Zakładach Metalowych Mesko w Skarżysku-Kamiennej będą produkowane pociski rakietowe i amunicja do samolotów F-16, śmigłowców oraz transportera o...>>
DATA - 2005-01-13 11:22:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=707"
 Mesko czeka na kontrakt wart 876 mln dolarów
Kolejną szansę na duży kontrakt i produkcję uzbrojenia do samolotu F-16 mają Zakłady Mechaniczne Mesko. Czy tym razem się uda, czy tak jak poprzednio ...>>
DATA - 2005-01-04 10:39:17 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=696"
 Znalezione w Biuletynie
Znalezione w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=12094 SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Mias...>>
DATA - 2004-12-20 10:08:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=677"
  Gotowa pierwsza partia rakiet Spike
W skarżyskich zakładach Mesko dobiega końca montaż pierwszej partii pocisków przeciwpancernych Spike. W przyszłym tygodniu rakiety oficjalnie odbierze...>>
DATA - 2004-11-09 21:36:47 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=648"
 Punkt Konsultacyjny
Dnia 15 września 2004 r. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego ze Starachowic uruchomiła w Skarżysku-Kamiennej Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców...>>
DATA - 2004-10-18 21:42:57 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=623"
 Mesko - niszczyciel ( amunicji )
Skarżyskie Zakłady Metalowe MESKO chcą zająć się utylizacją przestarzałej amunicji, zalegającej w wojskowych magazynach. Złożyły do Ministerstwa O...>>
DATA - 2004-10-12 23:28:54 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=616"
 Lobbysta aresztowany
Samolot nie zawrócił: Lobbysta podejrzany o wręczenie łapówki aresztowany Znany w kręgach gospodarczych, Marek D. został zatrzymany przez funkcjonar...>>
DATA - 2004-10-02 09:59:07 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=607"
 80. rocznica Zakładów Metalowych Mesko
Rowery, długopisy, kosiarki i kuchenki gazowe produkowały w swojej 80-letniej historii Zakłady Metalowe Mesko. Ale zawsze najważniejsza była produkcja...>>
DATA - 2004-09-19 05:12:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=598"
 Skarżyskie Prezentacje 2004
Po raz drugi Urząd Miasta organizuje „Skarżyskie Prezentacje" pomyslane jako przedsięwzięcie mające na celu promocje miasta i pozyskiwanie inwes...>>
DATA - 2004-09-16 14:35:16 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=595"
 Ile zarobi Mesko na kontrakcie między Bumarem a rządem Iraku
Polski pośrednik w handlu bronią, spółka Bumar, podpisał wczoraj z przedstawicielami rządu Iraku kontrakt na sprzedaż broni i amunicji wartości 10,5 m...>>
DATA - 2004-09-06 12:09:35 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=585"
 Zwolnienia w ''MESKO''.
Znów około 100 osób pracujących na Zakładach Metalowych MESKO dostało wypowiedzenia umowy o pracę. Prezes Piotr Mazurek nie wyklucza dalszych zwol...>>
DATA - 2004-08-03 04:31:41 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556"
 Miasto oddłuża
Zakłady Metalowe "Mesko" w Skarżysku-Kamiennej nie będą musiały zapłacić 26 milionów złotych zaległego podatku od nieruchomości do kasy miasta. Skarży...>>
DATA - 2004-05-19 15:48:53 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=497"
 "Utylizator" powiększa się.
Starachowiccy radni przyjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia gminy Starachowice do Związku Międzygminnego "Utylizator" i wspólnie z innymi...>>
DATA - 2004-04-19 16:06:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=477"
 Wypadek w Mesko
Pracownik Zakładów Metalowych Mesko w Skarżysku zginął w wypadku przy pracy. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem w elektrociepłowni zakładów. Mę...>>
DATA - 2004-04-09 08:24:04 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=470"
 Kontrakt dla Bumaru szansą dla Mesko.
Nowy przetarg o kontrakt na dostawy dla armii irackiej, przegrany początkowo przez polski Bumar, ale potem unieważniony, rozstrzygnięty zostanie dopie...>>
DATA - 2004-03-07 04:45:41 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=440"
 Policja znalazła ostrą amunicję
114 sztuk amunicji używanej przez jednostki specjalne znaleźli wczoraj policjanci w mieszkaniu w Skarżysku. Właścicielka tłumaczyła, że worek z amunic...>>
DATA - 2004-03-04 01:29:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=439"
 Rakietowy offset
Wiceminister gospodarki Jacek Piechota podpisał umowę, dotyczącą 20 zobowiązań offsetowych o łącznej wartości offsetowej ponad 720 mln dolarów a warto...>>
DATA - 2004-02-21 17:42:48 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=431"
 Technologia z Izraela
230 milionów dolarów sięga nominalna wartość technologii nowoczesnego uzbrojenia, które zostaną przeniesione z Izraela do Polski w związku z podpisan...>>
DATA - 2004-02-10 17:48:15 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=417"
 Mesko szuka fachowców
Zakłady Metalowe Mesko w Skarżysku Kamiennej chcą zatrudnić 300 specjalistów do montażu i testowania pocisków przeciwpancernych Spike. ZM Mesko po...>>
DATA - 2004-01-22 16:08:41 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402"
 Mesko pod opieką państwa
Tzw. dezyderat - dokument w sprawie stworzenia perspektyw rozwoju Zakładów Metalowych Mesko w Skarżysku przygotowała sejmowa podkomisja dss. infrastru...>>
DATA - 2004-01-13 02:45:09 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=395"
 Tragedia w TZN-ie - opis
Na przerwie nastoletni uczeń pchnął nożem innego ucznia. - Aż skóra cierpnie od takich wiadomości. Boję się, że następnym razem usłyszymy, że ktoś w s...>>
DATA - 2004-01-06 14:22:05 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=392"
 Spike w Mesko cd
Nasze wojska lądowe otrzymają w ciągu najbliższych 10 lat najnowocześniejsze w świecie uzbrojenie - przeciwpancerny pocisk kierowany z wyrzutnią Spike...>>
DATA - 2003-12-29 17:30:13 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387"
 Mesko będzie produkować pociski Spike
Mesko będzie produkować pociski Spike. Umowę na dostawę w latach 2004-2013 dla polskiej armii systemów przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike ...>>
DATA - 2003-12-29 06:13:42 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386"
 Mesko będzie produkowało rakiety przeciwpancerne
Zakończyły się negocjacje w sprawie zakupu w skarżyskim Mesko rakiet przeciwpancernych Spike. Przed świętamizostanie podpisana ostateczna umowa, a pie...>>
DATA - 2003-12-11 14:50:13 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=379"
 Rosną szanse ZM Mesko na kontrakt warty 1 mld dolarów
Rosną szanse na to, że Mesko weźmie udział w programie offsetowym i będzie produkować uzbrojenie do samolotu F-16. Już wkrótce rozpoczną się ostatnie ...>>
DATA - 2003-09-23 23:46:03 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=328"
 Prezes z wyrokiem.
Prezes Skarżyskiej Strefy Gospodarczej został skazany wyrokiem radomskiego sądu za" poświadczenie nieprawdy w dokumentach".Strefa została powołana jak...>>
DATA - 2003-09-21 21:33:43 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=327"
 Skarżysko zaprezentuje swoje możliwości gospodarcze
Potencjał gospodarczy miasta, możliwości produkcyjne firm, a także oferta dla inwestorów zostanie przedstawiona w sobotę i niedzielę w ramach Skarżysk...>>
DATA - 2003-09-11 22:32:44 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=320"
 Trefna broń polskich policjantów
Komenda Główna kupuje kiepską amunicję i naraża życie policjantów. Na każde sto strzałów ze służbowej amunicji, której setki tysięcy sztuk kupiła poli...>>
DATA - 2003-09-05 13:28:00 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=318"
 Zmiana skarbnika w urzędzie miasta
Sesja Rady Miasta , która odbyła się w ostatni czwartek 28 sierpnia miała spokojny przebieg. Na wniosek Prezydenta odwołano dotychczasowego skarbnika...>>
DATA - 2003-08-30 14:52:50 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=312"
 50 mln dla Mesko
Agencja Rozwoju Przemyslu da 50 mln zł kredytu ZM Mesko na opłatę restrukturyzacyjną. Opłata ta jest niezbędna aby Mesko mogło skorzystać w tzw. "Plan...>>
DATA - 2003-08-28 16:30:00 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=310"
 Nie będzie zwolnień grupowych w MESKO
Nie będzie zwolnień grupowych w MESKO - zapewnił prezes ZM MESKO J. Mazurek. MESKO w ramach restrukturyzacji sprzedaje zbędne tereny i budynki - wpro...>>
DATA - 2003-08-11 12:20:55 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=296"
 Mesko gotowe do produkcji rakiet przeciwpancernych
Rakiety przeciwpancerne NT-S będą prawdopodobnie montowane w Mesko. Skarżyska spółka wspólnie z izraelskim koncernem Rafael właśnie zgłosiła swoją ofe...>>
DATA - 2003-07-18 13:12:37 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=279"
 Kto nowym prezesem ZM Mesko
Czterech kandydatów stara się o stanowisko prezesa w Zakładach Metalowych "Mesko" w Skarżysku Kamiennej. Wśród nich jest także niedawno wybrany Piotr ...>>
DATA - 2003-06-24 00:00:29 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=260"
 Mesko bez offsetu. I co dalej?
Mesko straciło szansę na włączenie do programu offsetowego i produkcję w jego ramach uzbrojenia do samolotu F-16. Ostatnia tura negocjacji z Amerykana...>>
DATA - 2003-06-21 00:03:50 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=257"
 Wyniki referendum w Skarżysku
Podajemy wyniki referendum w Skarżysku przedstawione przez Państwową Komisję Wyborczą. Za wejściem do Unii Europejskiej gł...>>
DATA - 2003-06-09 06:49:45 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=244"
 Zmiana Prezesa w MESKO
Piotr Mazurek został powołany na pełniącego obowiązki prezesa Zakładów Metalowych "Mesko" w Skarżysku Kamiennej. Walne Zgromadzenie Wspólników odwołał...>>
DATA - 2003-05-23 03:46:56 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=226"
 Punkty policyjnych kontroli radarowych w powiecie skarżyskim
Zgodnie z obietnicą Policja podałą do publicznej wiadomości miejsca kontroli radarowych w województwie świetokrzyskim. Jaki cel przyświeca "odtajnieni...>>
DATA - 2003-05-17 19:25:17 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=220"
 Trzysta sztuk amunicji z Mesko znaleziono koło szkoły w Starachowicach
Trzysta sztuk amunicji wyprodukowanej w Mesko znaleziono przy ogrodzeniu Zespołu Szkół Zawodowych w Starachowicach. Sprawę wyjaśnia policja. Naboje...>>
DATA - 2003-05-16 12:35:51 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=219"
 Co zrobią wierzyciele?
Już 27 maja wierzyciele Zakładów Metalowych "Mesko" SA w Skarżysku zbiorą się, by głosować nad ewentualnym układem dającym firmie możliwość częściowej...>>
DATA - 2003-05-13 09:47:24 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=217"
 Mesko rozmawia o offsecie
Prawdopodobnie w połowie maja zapadnie decyzja, czy Mesko weźmie udział w programie offsetowym. W środę przedstawiciele skarżyskiej spółki otrzymali w...>>
DATA - 2003-05-07 20:31:38 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=210"
 Mesko. Offset jednak będzie
Zakłady Metalowe Mesko w Skarżysku Kamiennej będą jednak uczestniczyły w umowie offsetowej na samolot wielozadaniowy F-16. Dziś prezes Artur Łysakowsk...>>
DATA - 2003-04-30 17:56:12 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=207"
 Mesko wejdzie do offsetu, ale bez prezesa?
Dymisji prezesa ZM Mesko zażądał wczoraj poseł SLD Henryk Długosz. "Gazeta" dowiedziała się, że los prezesa jest i tak już przesądzony. Nie milkną ...>>
DATA - 2003-04-28 20:19:00 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=204"
 Odcięli Mesko od F-16
Kilkaset milionów euro i szanse na nowe miejsca pracy straciło Skarżysko-Kamienna. Zakłady Metalowe Mesko nie zostały bowiem objęte umową offsetową, k...>>
DATA - 2003-04-22 18:03:25 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=202"
 Saperzy wykopali 52 pociski z II wojny
Aż 52 pociski artyleryjskie z czasów drugiej wojny światowej wykopali w piątek kieleccy saperzy na poligonie ćwiczebnym skarżyskiego "Mesko". Do ekspl...>>
DATA - 2003-04-22 09:05:08 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=201"
 Mesko-Nammo - udział w offsecie
Umowę między stroną polską a amerykańskim koncernem Lockheed Martin podpisano w piątek. Spółka Mesko-Nammo zaliczana jest do offsetu bezpośredniego, ...>>
DATA - 2003-04-19 08:37:11 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=200"
 Mesko do F-16
Polsko-norweska spółka (udziałowcem strony polskiej jest MESKO) będzie produkowała elementy wyposażenia dla samolotów F-16, które Polska zakupi od US...>>
DATA - 2003-04-16 15:10:25 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=195"
 Pogotowie protestacyjne w Mesko
Związkowcy z Mesko w Skarżysku-Kamiennej przystąpili do ogólnopolskiego pogotowia strajkowego i oflagowali zakład. Decyzję o ogłoszeniu pogotowia s...>>
DATA - 2003-03-13 01:29:03 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=165"
 Kiedy w Mesko ruszy produkcja rakiet ?
Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 26.02 br rozpatrywany był projekt zmiany ustawy ˝Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielo...>>
DATA - 2003-03-06 23:01:08 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=162"
 Zarząd Mesko do odwołania
Zbierająca się dziś w Warszawie Rada Nadzorcza Mesko S.A. prawdopodobnie odwoła Zarząd Mesko S.A (uffff).Prezes Artur Łysakowski oraz jego zastępca ( ...>>
DATA - 2003-02-25 22:03:50 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=151"
 Początek przestoju w Mesko
Piątek był ostatni dzień pracy przed planowanym przestojem w Zakładach Metalowych Mesko. Przestój produkcyjny w Mesko wynika z ograniczenia kosztów dz...>>
DATA - 2003-01-25 01:34:12 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=129"
 Mesko zaczyna zwolnienia
300 pracowników skarżyskich Zakładów Metalowych Mesko począwszy od tego miesiąca do końca 2005 roku straci pracę - rozpoczyna się redukcja zatrudnieni...>>
DATA - 2003-01-02 22:21:41 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=111"
 Mesko - prezent na świeta
Jak podało Radio Plus - W końcy są efekty akcji protestacyjnej pracowników Zakładów Metalowych Mesko. Związkowcy wynegocjowali podpisanie porozumień w...>>
DATA - 2002-12-24 19:27:35 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=107"
 Mesko - bedzie lepiej?
Wyglada na to, że Zarząd Mesko wystraszył się o swoje posady i zaczął konstruktywnie dyskutować za związkami. Narazie ustalono, iż nie będzie 3 miesie...>>
DATA - 2002-12-18 20:05:37 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=105"
 Protest w MESKO zawieszony cz. II
Komitet Protestacyjny w Zakładach Metalowych Mesko zawiesił wczoraj akcję protestacyjną. 09.12 w Warszawie w siedzibie Przedsiębiorstwa Handlu Zagrani...>>
DATA - 2002-12-10 10:35:35 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=98"
 Protest w Mesko zawieszony
Mediatorem w sporze między związkami zawodowymi a zarządem Mesko będzie Agencja Rozwoju Przemysłu i PHZ Bumar. Związkowcy od poniedziałku zawieszają a...>>
DATA - 2002-12-06 17:51:40 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=97"
 Niepokoje w Mesko ciąg dalszy
Prezes Mesko i jego zastępca nie próbowali w środę przejść przez bramę zakładu, której strzegli przed nimi protestujący związkowcy. Dzisiaj związkowcy...>>
DATA - 2002-12-05 02:33:11 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=96"
 Strajk w Mesko - Łysakowski na taczkach ?
Długo nie trzeba było czekać. Reakcja związkowców Mesko była natychmiastowa. Najpierw uznano prezesa (bylego?) za persona non grata następnie odbył si...>>
DATA - 2002-12-03 20:57:16 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=95"
 Upadłość MESKO S.A.?
...jak ćwierkają wróble, to wiadomo, lecz jeśli zakracze wrona, to już może budzić niepokój, lecz do rzeczy. Otóż w piątek (29.11), około godzin połu...>>
DATA - 2002-11-30 12:58:23 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=94"
 Dziwna polityka zarządu Mesko
Dziś miała się odbyć druga rozprawa w Sądzie Pracy w sprawie uznania wręczonych kadrze kierowniczej Mesko wypowiedzeń umowy o pracę za nieważne. Miała...>>
DATA - 2002-11-26 17:16:48 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=92"
 Związki zawodowe w MESKO S.A domagają się odwołania Zarządu
Wszystkie związki zawodowe z Mesko S.A domagają sie odwołania Prezesa Zarządu Artura Łysakowskiego oraz jego zastępcy ( prywatnie szwagara prezesa). ...>>
DATA - 2002-11-24 12:31:11 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=91"
 Mesko nie zdąży z produkcją rakiet
Zakłady Metalowe Mesko nie dostarczą zakontraktowanych na ten rok rakiet do zestawów przeciwlotniczych Grom. Umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej zo...>>
DATA - 2002-11-18 19:25:23 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=86"
 Mesko mialo byc lepiej a jest coraz gorzej
Nowy Zarząd MESKO przedstawił plan "ratowania" zakładu. - Zwolnienie jeszcze w tym roku 600 osób !- Zmniejszenie wynagrodzeń o 20-30%- Trzymiesięczny ...>>
DATA - 2002-10-25 13:37:22 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=72"
 Mesko w sadzie Pracy
Zwolnieni z Mesko zaczynają się procesować Rozpoczął się proces w sprawie zwolnień w Zakładach Metalowych Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Zakładowa "Sol...>>
DATA - 2002-10-19 12:41:57 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=68"
 Co dalej z Mesko ?
Chcę powiedzieć, że moja decyzja była poprzedzona gruntowną analizą treści porozumienia i aktów prawnych. Moje działania są działaniami legalnymi, zgo...>>
DATA - 2002-09-11 01:54:20 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=50"
 Mesko podreperuje budzet miasta?
Artur Łysakowski prezes Zakładów Metalowych "Mesko"  na spotkaniu z prezydentem miasta Lubosławem Langerem raz jeszcze obiecał zapłatę całego pod...>>
DATA - 2002-09-05 13:22:26 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=48"
 Zbrojeniówka zapowiada marsz na Warszawę
Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność" w najbliższy piątek zapowiedział zorganizowanie manifestacji w Warszawie.Szef sekcji, a jedn...>>
DATA - 2002-09-04 08:46:04 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=47"
 Zwolnien w Mesko cz II
Zgodnie z zapowiedziami nowego prezesa ZM Mesko Artura Łysakowskiego pod koniec sierpnia rozpoczęła się restrukturyzacja przedsiębiorstwa. W trzech gr...>>
DATA - 2002-08-30 09:24:11 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=46"
 Zwolnienia kadry kierowniczej w MESKO
  Cała 220-osobowa kadra kierownicza ZM Mesko dostała wypowiedzenia pracy. Związkowcy obawiają się upadłości zakładu lub wymiany pracowników ze S...>>
DATA - 2002-08-28 20:44:08 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=42"
 "Utylizator" posprząta śmieci
Międzygminny Związek "Utylizator" w Skarżysku Kamiennej przystąpił do pierwszych działań na rzecz zbiórki selektywnej i budowy zakładu utylizacji. "U...>>
DATA - 2002-08-13 19:47:41 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=34"
 MESKO Spłata należności wobec miasta
Do końca sierpnia Artur Łysakowski prezes Zakładów Metalowych "Mesko" w Skarżysku Kamiennej obiecał spłacić pierwszą ratę jaką firma winna jest mias...>>
DATA - 2002-08-08 21:39:55 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=30"
 Mesko będzie robiło izraelskie rakiety
Szef resortu Jerzy Szmajdziński poinformował, że rakiety w dużej części będą produkowane w zakładach Mesko w Skarżysko-Kamiennej. "Rakiety te to nowoc...>>
DATA - 2002-07-26 16:25:39 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=20"
 Nowy prezes i wypłaty w Mesko
Pracownicy skarżyskiego Mesko otrzymali w czwartek pensje za maj i nowego prezesa z Tarnowa, który zapowiada rewolucję w zarządzaniu zakładami. W piąt...>>
DATA - 2002-07-26 10:11:53 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=19"
 W Mesko czekają na ministrów
WCZORAJ NIE, MOŻE DZIŚ. Zapowiadani wczoraj w Mesko wiceministrowie Andrzej Szarawarski (gospodarki) i Janusz Zemke (obrony narodowej) nie dotarli do ...>>
DATA - 2002-07-25 10:57:32 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=18"
 Pogotowie strajkowe w "Mesko"
Od poniedziałku NSZZZ "Solidarność" ogłosiła we wszystkich zakładach zbrojeniowych, w tym w ZM "Mesko" pogotowie strajkowe.
DATA - 2002-07-23 16:18:14 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=13"
 "Mesko": wypłata na raty
W piątek pracownicy Zakładów Metalowych "Mesko" w Skarżysku Kamiennej otrzymali kolejną ratę w wysokości 300 zł zaległych z maja pensji. W ZM Mesk...>>
DATA - 2002-07-23 00:52:12 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=12"
 Pogotowie strajkowe w Mesko
W Zakładach Metalowych Mesko związkowcy Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego ogłosili 10.07.2002r. pogotowie strajkowe. ...>>
DATA - 2002-07-13 15:33:29 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4"

KOMENTARZE<---- szukaj tylko tu

 Szczęśliwie ks.Popiełuszko już nie żyje bo zmarłby na zawał
widząc co Solidarność zrobiła z robotnikami.... . Spoczywaj w pokoju ks. Jerzy i niech Ci się nigdy nie prztyśni rządząca SOLIDARNOŚĆ za którą DARE...>>
DATA - 2009-10-19 18:50:04 | AUTOR - Tutejszy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4552&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pracownicy Mesko – za strajkiem
"...wstępny etap do rozwiązań ostatecznych" Hmmmmm Ostateczne rozwiazanie już w ponad 60 lat temu Europa przerabiała.... Endlösung ...
DATA - 2009-04-17 14:39:58 | AUTOR - qwerty
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3958&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko: strajk 6 marca
Na calym swiecie recesja, a komuchom ze zwiazkow strajkow sie zachciewa.
DATA - 2009-02-22 00:05:16 | AUTOR - rycho
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3661&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko sprzedało prasy Hindusom
Ciekawe ilu pracownikow obecnie zatrutnia Mesko? W latach 60tych-70tych bylo ich kilka tysiecy.
DATA - 2008-01-27 14:16:45 | AUTOR - rycho
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2425&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gromy na Kaukazie
Heheh TA Gazeta to strasznie wiarygodna jest nawet wypowiedzi nikogo z Mesko nie ma widać ze trzymali sie Faktow :) Ciekawe czy chociaz wiedzą gdzie S...>>
DATA - 2007-07-19 09:26:30 | AUTOR - RAZOR
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2127&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Policja rozbiła gang zabójców
Teraz zaznie sie weszenie pismakow kolo zakladow Mesko,co,gdzie,jak
DATA - 2007-03-13 21:56:42 | AUTOR - Peter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1956&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy pomysł Gosiewskiego: lotnisko pod Kielcami
Budowa i obsługa lotniska to też miejsca pracy . Co do zakładów pracy można przytoczyć budowę linii do utylizacji amunicji w Mesko. Problem jest ...>>
DATA - 2006-12-27 15:54:01 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1818&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MESKO w czołówce...
Wiemy Stanlej że masz problemy ze zrozumieniem słowa pisanego i nie panujesz nad emocjami, ale podsunę Ci myśl. Ja nie pisze o ratowaniu MESKA i kto m...>>
DATA - 2006-11-10 22:18:57 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1734&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MESKO w czołówce...
Pisz normalnie, bo śmieszny jesteś.
DATA - 2006-11-10 19:49:15 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1734&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MESKO w czołówce...
ty monter już wielokrotnie sie ośmieszałeś w swoich wypowiedziach,głownie broniąc swojego bossa w sposób uwłaczający człowiekowi z odrobiną honoru.to ...>>
DATA - 2006-11-10 19:05:01 | AUTOR - stanlej
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1734&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MESKO w czołówce...
Zwiazki juz próbowały robić skok na kasę która ostatnio trafia do MESKO, ale prezes nieco ostudził ich zapał...
DATA - 2006-11-10 18:43:00 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1734&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MESKO w czołówce...
Tak,"WŁAŚNIE SOLIDARNOŚĆ"....jest w głównej mierze podwaliną sukcesu MESKO....genialna wypowiedź.
DATA - 2006-11-10 16:22:47 | AUTOR - hollingworth
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1734&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MESKO w czołówce...
Dobrze ze Solidarnosc zadziala przez te ostatnie lata na zakladach bo jakby nie to to by Je wykonczyli .
DATA - 2006-11-10 15:19:47 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1734&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Głos za paczkę
Echo dnia Jest MAzura nie wierzcie co tam piszą! Jeden z parobkow mazura to byly pracownik tej komunistycznej gazety. ALE te Brednie ktore są w tym do...>>
DATA - 2006-11-10 15:18:35 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1732&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie MESKO
Co to jest "amunicja do rakiet"?
DATA - 2006-10-25 10:38:23 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1713&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie MESKO
Dzięki wojnie (ach, te Stany Zjednoczone) MESKO funkcjonuje, a nie dzięki obecnym prezydentom. Wiem, że o tym nie było napisane, ale ktoś to musi zazn...>>
DATA - 2006-10-24 13:43:20 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1713&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Granat w Ekstraklasie
Mam nadzieje ze kiedys taki sen sie spelni. Szkoda tylko ze od poczatku nie ma ten tekst ani nog ani rąk. Po pierwsze LG nie inwestuje w swietokrzyski...>>
DATA - 2006-09-13 01:28:20 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1672&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Minister Sikorski o kontraktach dla Mesko
Czy to też Izraelski patent ?
DATA - 2006-09-09 11:12:38 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1668&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Minister Sikorski o kontraktach dla Mesko
Superbroń w postaci Aktów Strzelistych Dalekiego zasięgu naszej rozmodlonej armii zapewni zwycięstwo nad każdym przeciwnikiem umiłowanej Ojczyzny
DATA - 2006-09-09 11:02:51 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1668&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Kolejny intratny kontrakt dla skarżyskiego Mesko
Jeśli to co piszą ma być prawdą, wygląda na 300 nowych miejsc pracy. http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,3597847.html Myślę,że zapewnienie Bumaru ...>>
DATA - 2006-09-06 19:19:58 | AUTOR - agiko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1660&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Kolejny intratny kontrakt dla skarżyskiego Mesko
Nie zawsze da sie zatrudnic mlodych, bo w wielu sprawach potrzebne jest jednak doswiadczenie w jakims temacie. Ale mysle ze bedzie polaczenie tego co ...>>
DATA - 2006-09-04 07:49:06 | AUTOR - janek9g
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1660&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Kolejny intratny kontrakt dla skarżyskiego Mesko
Wątpię zżeby zatrudniali. W Mesko nadal pracuje za dużo ludzi - więc spodziewał bym się "przesunięć", a jak już mają zatrudniać to może pomyśleć o now...>>
DATA - 2006-09-03 19:18:41 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1660&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Kolejny intratny kontrakt dla skarżyskiego Mesko
A jak ma sie ten "naukowy" belkot do wzrostu zatrudnienia w Mesko? Czyzby szykowano nowe miejsca pracy? Bo chyba to jest istotna sprawa dla zwyklego K...>>
DATA - 2006-09-03 17:22:08 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1660&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Lepsze perspektywy dla MESKO?
Minister obrony Radosław Sikorski podpisał protokół związany z przystąpieniem Polski do europejskiego rynku obronnego. Sikorski dodał, że MON rozpo...>>
DATA - 2006-08-13 07:47:34 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1632&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Lepsze perspektywy dla MESKO?
Już sie skonsolidowali z Bumarem, teraz muszą wykonywać ich rozkazy.
DATA - 2006-08-12 19:19:23 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1632&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Kto chce nabój, który nie zabija
MESKO dobrze zrobilo odrzucajac ten poroniony pomysl Wojciecha Steckiego. Wprowadzenie nowego patentu na rynek swiatowy kosztuje miliony dolarow kos...>>
DATA - 2006-08-12 18:19:54 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1629&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Po Spike będzie RBS-15?
Bedzie RBS-15, bedzie jeszcze inna i kolejna, ale i tak nie poprawi to sytuacji materialnej pracowników tej spółki. Firma ta w wiekszości przesiąknięt...>>
DATA - 2006-06-17 23:37:37 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1581&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Po Spike będzie RBS-15?
Kij mu w oko, ważne ze fachowa prasa wysoko ocenia działania MESKO ;-) Ale to nawet widać gołym okiem jak firma sie rozwija, ciągle stara sie wykorzy...>>
DATA - 2006-06-17 00:04:10 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1581&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Po Spike będzie RBS-15?
git czy nie git ale kto chwali MESKO? Paweł Poncyljusz Data i miejsce urodzenia: 18-05-1969, Warszawa Stan cywilny: żonaty Wykształcenie: ...>>
DATA - 2006-06-16 21:28:38 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1581&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wiceminister ze Skarżyska?
przydalby sie nam minister w MON.ale kto bedzie szefem solidarności w Mesko??glowacki jest dobry jako zwiazkowiec,a reszta działaczy to druga liga.23...>>
DATA - 2006-05-27 11:42:57 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1571&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zbrojeniówka uzbrojona
Maszyny są modernizowane, Mesko dostało także 8mln zł na modernizację parku do produkcji amunicji, to sporo i nikt w okolicy nie ma takich pieniędzy. ...>>
DATA - 2006-05-20 23:45:27 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1566&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zbrojeniówka uzbrojona
Niech sie Pan nie boi i nie sieje demagogii. Mesko bierze czynny udział w przetargach i ma opracowaną ciekawą ofertę.
DATA - 2006-05-20 23:40:46 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1566&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zbrojeniówka uzbrojona
Nasuwa się pytanie:"Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?" gazeta pisze ile to przetargów, ile zamowień itd.. czy rozmawiała z pracownikami M...>>
DATA - 2006-05-20 20:33:56 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1566&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zbrojeniówka uzbrojona
To oznacza, że do niedawna żądano, np.: od MON, aby zamawiał w MESKO wyroby wojskowe. I o to chodzi dalej. Lecz dzisiaj, żeby otrzymać produkcję t...>>
DATA - 2006-05-20 17:10:07 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1566&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy kontrakt dla MESKO SA
a ja właśnie próbuję się tam dodzwonić w sprawie kosiarki, którą tam zakupiłem i eksploatuję od 10 lat (z powodzeniem !!) .Chyba części zamiennych się...>>
DATA - 2006-05-09 11:59:57 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=965&mode=flat&order=1&thold=-1"
 lokalny folklor
wogóle to taki nasz lokalny folklor a to zginą jakieś rakity przeciwlotnicze z Mesko i wszystkie tajne sluzby w Polsce nie moga ich znależć, a to ja...>>
DATA - 2006-04-25 19:34:19 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1545&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie Mesko walczy o kontrakt dla marynarki wojennej
Hm wątpie aby to zmieniło sytyuacje samych pracowników i aby pojawiły sie nowe miejsca pracy, ale to kroczek w dobrą strone.
DATA - 2006-03-30 15:42:44 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1504&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie Mesko walczy o kontrakt dla marynarki wojennej
Może w końcu zacznie się coś dziać pozytywnego w Mesko i przyjdzie tak potrzebna nowa technologia.
DATA - 2006-03-25 15:41:47 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1504&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie Mesko walczy o kontrakt dla marynarki wojennej
może wój sam by kupił te rakiety od nas i w ramach offsetu sprzedalibyśmy mu rakiety spike
DATA - 2006-03-24 23:13:19 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1504&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie Mesko walczy o kontrakt dla marynarki wojennej
właśnie pracuję w tych Zakładach i cieszę się że może wreszcie coś się zacznie dziać.Bo wstyd mówić,że po 28 latach pracy ja biorę do wypłaty bez żad...>>
DATA - 2006-03-24 15:31:35 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1504&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie Mesko walczy o kontrakt dla marynarki wojennej
Super. Dobrze że prezes stawia na zdobywanie KNOW-HOW, technologii. To ma największą wartość i zagwarantuje możliwośc dalszego rozwoju zakładu. Tak t...>>
DATA - 2006-03-24 11:28:02 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1504&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko dostanie pieniądze
No proszę i taki zakład porafi wywalczyć tyle dofinansowań (to już któraś z kolei dotacja...), a nasze władze nic. Widać że jednak są tam ludzie z gło...>>
DATA - 2006-03-20 18:56:13 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1499&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko dostanie pieniądze
I żeby związki ich nie zjadły.
DATA - 2006-03-20 18:52:33 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1499&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko dostanie pieniądze
Tylko żeby te pieniądze poszły na rozwój zakładu a nie na zabawy lub na pokrycie kosztów likwidacji pozostałości zakładu.
DATA - 2006-03-20 18:47:41 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1499&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dramat w MESKO-BUD
Dodam, że jest to odpowiedź "Gościowi", który powiedział: nie wiemy w jakich okolicznościach powstał ten zakład... A Ty Tadeusz wiesz w jakich?
DATA - 2006-03-19 10:08:14 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dramat w MESKO-BUD
To jest ta sama firma drugi raz przekształcona
DATA - 2006-03-19 10:02:46 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dramat w MESKO-BUD
Komentowany tekst dotyczy MESKO-BUD a nie MESKO-USŁugi. Od kiedy to samorzady rekomenduja prezesów do firm państwowwych ??
DATA - 2006-03-19 09:42:41 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dramat w MESKO-BUD
Spółka powstała w takich okolicznościach jak inne AGD, Mesko Rol czy Mesko Net. MESKO USŁUGI Tak się reklamowała w czerwcu 2002 roku nowa spółka ...>>
DATA - 2006-03-19 08:01:29 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dramat w MESKO-BUD
Pewnie Pawliszaki wekupja za psie grosze.
DATA - 2006-03-19 02:23:56 | AUTOR - rycho
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dramat w MESKO-BUD
Nie wiemy w jakich okolicznosciach powstała ta spółka. Od razu było wiadomo ze jest to twór sztuczny i nie ma szans na utrzymanie się.
DATA - 2006-03-18 23:29:48 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dramat w MESKO-BUD
To znaczy, że prezes musi złożyć wniosek o upadłość. Owszem wiem, że w mesko było i jest dużo robót budowlanych ale czy byliście konkurencyjni. 40 oso...>>
DATA - 2006-03-18 21:53:10 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1495&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
Piękny koncert cudowna atmosfera, nic dodać nic ując Lombard dał nam lekcję prawdziwej wspaniałej Polskiej Historii
DATA - 2006-03-16 02:51:13 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Myślę że 2000 osób z MESKO i ponad 1000 pracowników ZEORKu + podobno kilkaset z WTRÓPOLU :D , mające stałe zarobki (w Mesko napewno tez będa podwyżki)...>>
DATA - 2006-03-13 15:00:17 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Podwyżki będa napewno, ale bardziej sie boję o to zę np. związki Zawodowe rozpieprzą całą kasę (proponowany jest coroczny festyn dla pracowników, z t...>>
DATA - 2006-03-13 14:56:41 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
od czerwca 270 zl srednio,nie jest żle,a bedzie lepiej,mam nadzieje
DATA - 2006-03-12 21:30:43 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Możesz tę myśl dotyczącą technologów nieco rozwinąć?
DATA - 2006-03-12 01:32:07 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
tak naprawdę to nie wiadomo co z tego będzie.dopóki technolodzy nie wezmą się do pracy a będą liczyć na szczęście i na wiedze zwykłych pracowników to ...>>
DATA - 2006-03-11 20:44:23 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Pożyjemy zobaczymy. Ciekawi mnie, jakie owa zapowiadana hossa będzie miała przełożenie na wysokość płac szeregowych pracowników.
DATA - 2006-03-11 12:24:29 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Myslisz ze 2000 zaloga utrzyma 50 000 miasto? Mam nadzieje ze to tylko pocztek dobrych wiadomosci ...
DATA - 2006-03-10 22:50:15 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Był "taki przycisk" i ....jest nadal.
DATA - 2006-03-10 22:29:03 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Noooo, w razie wojny pierwsze bombki lecą na Skarżysko jak nic! Kto wie, czy gdzieś tam nie ma przycisku PRESS KEY TO DELETE SKO-KAM.
DATA - 2006-03-10 20:59:42 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Ja mysle ze bedzie wiecej osob pracowalo w Mesko. Oczywiscie maszyny to rzecz obowiazkowa by byc na najlepszym swiatowym poziomie, jednak zamowien moz...>>
DATA - 2006-03-10 17:22:39 | AUTOR - janek9g
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Wyrasta nam poważna fabryka zbrojeniowa, może nawet wraca do czasów świetności.... Oby jak najwięcej zleceń, oby nowe technologie i coraz więcej zamów...>>
DATA - 2006-03-09 21:49:11 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Nie będzie tłumów przez łąki m.in. dlatego że teraz produkcja idzie na Z2, czyli z innej strony miasta :D.
DATA - 2006-03-09 21:41:55 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Już nie wrócą czasy kiedy przez łąki szło na Zakłady kilka tysięcy ludzi...Dzisiaj wystarczą maszyny...
DATA - 2006-03-09 21:12:42 | AUTOR - Olistka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zapowiada się dobry rok dla Mesko.
Tak trzymać!!! Zobaczycie, ta firma, jeszcze kiedyś bedzie utrzymywała to miasto!
DATA - 2006-03-09 20:52:49 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1483&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Trzy radary w powiecie skarżyskim
Te na legonów to rozumiem bo te Nyski i Zuki z Mesko to się tak panoosza że łoj i tak się rozpędzaja z tego wiaduktu że w brame jak wchodzą to w TZN w...>>
DATA - 2006-01-22 18:50:11 | AUTOR - un-jest-gut
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1394&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Atomowa tajemnica
W czasie jednych z ostatnich ćwiczeń sztabowych w Mesko - rozważana była eksplozja 150 kT nuklearna w wiadukt kolejowy Piłsudskiego/Niepodległości. C...>>
DATA - 2005-11-30 12:52:02 | AUTOR - Stiopa
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1306&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: , aby festyn przypominał wrzesień 80
Z drugiej strony to ciekawe że taki kolos na glinianych nogach pozwala sobie na takie wydatki... Nawet ZEORK juz dawno temu zaprzestal onanizowania "D...>>
DATA - 2005-09-19 10:50:35 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1193&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
Moją uwagę przykuła zabawa, która przebiegała w miłej atmosferze przy znakomitych zakąskach z rożna. Pyszne piwo, woda mineralna, pepsi, kawa i herba...>>
DATA - 2005-09-13 22:16:49 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
Mnie się średnio podobało. Za mało ludzi było. Do 20:00 repertuar był raczej nieciekawy. niestety nasi rodzimi wykonawcy dostali kiepski "czas" na wy...>>
DATA - 2005-09-12 23:59:08 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
Może uda się sprostować.
DATA - 2005-09-11 20:24:03 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
Tak samo myślę. Impreza udana Pozdrawiam
DATA - 2005-09-11 20:20:18 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
Całkiem niezły festyn. Można powiedzieć, że LOMBARD się postrał i dał czdu. Oby takich więcej w Sku.
DATA - 2005-09-11 12:53:44 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Festyn 25-lecia „Solidarności” MESKO
„Kaczmarski Revivals Duet" - nie istnieje! bardzo proszę o sporostowanie jedyna nazwa pasujaca do naszego zespołu to "Trio Biber Jęcek Woźniak" ...>>
DATA - 2005-09-11 12:05:09 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1179&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tragiczny wypadek na terenach Mesko
rutynowy remont dachu. szedl do tylu i.. niestety.. :( na beton.. tyle wiem, bo moja rodzicielka tam pracuje.
DATA - 2005-07-14 08:21:39 | AUTOR - don_balon
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1090&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tragiczny wypadek na terenach Mesko
Tam chyab jakieś remonty hali są i gość coś tam robił. Pracownicy MESKO mówią że nie miał uprawnieni do takich prac...
DATA - 2005-07-13 21:30:36 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1090&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tragiczny wypadek na terenach Mesko
a co on robił na górze????????????
DATA - 2005-07-13 19:05:53 | AUTOR - monaliza
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1090&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tragiczny wypadek na terenach Mesko
Wypadek nastapił w cywilnej strefie na zakładzie "Z-2". Trwa dochodzenie przyczyn wypadku...
DATA - 2005-07-13 10:16:42 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1090&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Na odsiecz Mesko
No Panowie, nie ma lipy. To ogromne pieniądze! Ja Wam mówię, zę Skarżysko jeszcze odżyje i Mesko powróci do łask. Tutaj jest cześc dalsza offsetu, ...>>
DATA - 2005-07-03 21:46:16 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1037&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Na odsiecz Mesko
o k... 870 mln $$$...
DATA - 2005-06-19 14:22:02 | AUTOR - don_balon
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1037&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Na odsiecz Mesko
No cóż, czekamy po prostu na wymierne (a nie mierne) efekty.
DATA - 2005-06-18 12:32:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1037&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wielka szansa Mesko i Skarżyska
Możesz prosić o odpowiedź: - wiek nie jest istotny, - płeć też nie jest istotna. Istotne jest przekonanie osoby kompetentnej, że to Ty jesteś odp...>>
DATA - 2005-05-22 15:17:31 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wielka szansa Mesko i Skarżyska
Trzy pytania: Kto w MESKO wykona dobry produkt? Kto rządzi tym zakładem GRUPA BUMAR czy SKARB PAŃSTWA a może Związk Zawodowy? Zanim wycofa się NAMMO...>>
DATA - 2005-05-18 22:00:25 | AUTOR - mwoj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wielka szansa Mesko i Skarżyska
Mam nadzieję ,że w związku z tym kontraktem poprawi się sytuacja pracowników mesko.Podobni od 1 lipca mają być podwyżki pensji o 10 %.Czy ktoś wie cos...>>
DATA - 2005-05-18 08:04:21 | AUTOR - monisia28
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wielka szansa Mesko i Skarżyska
>...gdy na zakładowej strzelnicy załadowano działo 30 mm nowym pociskiem, nie wystrzeliło. Zerwała się sprężyna... --To tak jak by nie rozbiła się bu...>>
DATA - 2005-05-18 05:16:05 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wielka szansa Mesko i Skarżyska
polowe zatrudnia po znajomosci
DATA - 2005-05-17 21:20:38 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wielka szansa Mesko i Skarżyska
Zatrudnienie znajdą pewnie młodzi, z wyższym wykształceniem ale ile takich osób w Skarżysku jest?
DATA - 2005-05-17 17:39:39 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wielka szansa Mesko i Skarżyska
Bardzo optynistyczna wiadomosc. A ile osob i z jakim wyksztalceniem znajdzie zatrudnienie? No i jaki wiek. Kobiety czy mezczyzni? moge prosic o odpowi...>>
DATA - 2005-05-17 15:15:57 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=967&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy kontrakt dla MESKO SA
Czy w zwiazku z tym kontraktem przybedzie nowych miejsc pracy? Bo jesli nie to co wynika z tego kontraktu? Ci co pracuja pracowac beda a dla ludzi szu...>>
DATA - 2005-05-17 08:07:49 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=965&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy kontrakt dla MESKO SA
"Zakłady Metalowe Mesco".. a co to?? ;) Trzymam kciuki za nowy kontrakt
DATA - 2005-05-16 15:57:05 | AUTOR - deggial
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=965&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy kontrakt dla MESKO SA
No ciekawe czy z tego kontraktu coś wyjdzie czy tylko będize to kolejny podpisany papierek.
DATA - 2005-05-16 15:52:44 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=965&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Unia oszukuje
Dziwnym trafem na Kaczce (dokąd prowadzi ta droga przez Dobrą Drużę) w ostatnich latach stanęła okazała willa Ob. Musiała ( byłego dyrektora Mesko).
DATA - 2005-03-12 23:27:50 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=756&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dwie tony żelastwa z ZM 'Mesko' złodzieje wywieźli na złom !
i tak wlasnie powstaja plotki
DATA - 2005-03-07 00:20:48 | AUTOR - KrVafffy_TosTer
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=792&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dwie tony żelastwa z ZM 'Mesko' złodzieje wywieźli na złom !
uUKRADLI ALE Z PLACU NR 3 KTÓRY OD KILU JUŻ LAT NIE JEST "MESKA"
DATA - 2005-03-04 20:00:48 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=792&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dwie tony żelastwa z ZM 'Mesko' złodzieje wywieźli na złom !
ja dla scislosci dodam gdyz Asia zapomniala iz wiadomosc opieramy na http://www.radio.kielce.com.pl/index.php?m=a&p=./news/region/1109771252.txt
DATA - 2005-03-04 13:37:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=792&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dwie tony żelastwa z ZM 'Mesko' złodzieje wywieźli na złom !
No ale nie wiadomo skąd to ukradli. Dobrze zabezpieczony jest tylko ten teren zakładów koło elektrociepłowni, tam teraz toczy sie produkcja. Sa tam na...>>
DATA - 2005-03-03 20:41:55 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=792&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dwie tony żelastwa z ZM 'Mesko' złodzieje wywieźli na złom !
A ZM "Mesko" pilnuje firma ochroniarska, ale 2 tony złomu trudno zauważyć, a szczególnie ich braku.
DATA - 2005-03-03 12:12:34 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=792&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dwie tony żelastwa z ZM 'Mesko' złodzieje wywieźli na złom !
Ludzie zawsze kradli, kradna i krasc beda. A ochorna nigdy nie bedzie w stanie zabezpieczyc wszystkiego. Mesko to nie jeden budyneczek i 200 arowa dzi...>>
DATA - 2005-03-03 01:38:18 | AUTOR - KrVafffy_TosTer
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=792&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Fabryka zasłużonych.
To już chyba normalka w państwowych urzędach czy firmach.Nagrody które były wręczane na 80 lecie ZM Mesko też w więkrzości trafiły do koleszków ze zwi...>>
DATA - 2005-01-15 21:24:38 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=710&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nadzieja dla pracowników Mesko?
No na forum ktoś pisał, że zna kogoś kto zna inżyniera z Gdańska, mieszkającego u nas z rodziną i pracującego w MESKO...
DATA - 2005-01-13 19:34:02 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=707&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nadzieja dla pracowników Mesko?
Jeśli faktycznie będą poszukiwać wielu specjalistów, to skompletowanie rodzimej, skarżyskiej kardy będzie raczej trudne i trzeba będzie ludzi importow...>>
DATA - 2005-01-13 17:25:59 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=707&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nadzieja dla pracowników Mesko?
A ja słyszałem, też na mieście, coś zupełnie odmiennego... Że sprowadzą kadrę pracowniczą spoza Skarżyska!
DATA - 2005-01-13 16:40:38 | AUTOR - michal
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=707&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nadzieja dla pracowników Mesko?
ooo, w lokalnej TV w Krakowie powiedzieli, zę chcą przyjąć "60 inżynierów"... Ale Ci co znają temat i słyszeli o zatrudnianiu osób w zakładach to wie...>>
DATA - 2005-01-13 12:24:23 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=707&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Koniec Radia Tak
Ostatnio oglądałem program o radiu lokalnym. Na początku lat 90-tych powstawalo wiele takich stacji radiowych finansowanych przez samorządy miejskie...>>
DATA - 2005-01-10 18:57:23 | AUTOR - Berbec_Zlosliwiec
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=703&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko czeka na kontrakt wart 876 mln dolarów
Podsumowywując kontranty Mesko: - Bumar - amunicja do Iraku, - SPIKE - Amunicja dla F16 - Amunicja dla WP Chyba nie jest źle...
DATA - 2005-01-05 17:56:14 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=696&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko czeka na kontrakt wart 876 mln dolarów
Nic z tego nie będzie.. bo w Skarzysku są Zakłady Metalowe "Mesko" a nie Zakłady Mechaniczne "Mesko" jak jest napisane w artykule:) A poważnie. To o...>>
DATA - 2005-01-04 21:19:54 | AUTOR - Berbec_Zlosliwiec
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=696&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko czeka na kontrakt wart 876 mln dolarów
Ja wierze w to ze sie uda. Musi
DATA - 2005-01-04 12:02:54 | AUTOR - janek9g
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=696&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko czeka na kontrakt wart 876 mln dolarów
Kurde, jakby MESKO odżyło, co jest możliwe, to mamy tu lokalny raj....
DATA - 2005-01-04 11:13:17 | AUTOR - Monter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=696&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko czeka na kontrakt wart 876 mln dolarów
No jakiś promyk nadziej dla Mesko, miejmy nadziej że się uda.
DATA - 2005-01-04 11:03:56 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=696&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gotowa pierwsza partia rakiet Spike
kochamy nasze ZM MESKO SA
DATA - 2004-11-18 14:36:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=648&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: 80. rocznica Zakładów Metalowych Mesko
Mimo kłopotów, 100000 lat! życzę bo Mesko to Skarżysko!
DATA - 2004-11-16 08:40:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=598&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gotowa pierwsza partia rakiet Spike
tylko ze te rakiety to zydy przywiozly z izraela ze soba!!! one wcalenie byly wyprodukowane w mesko
DATA - 2004-11-11 12:38:43 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=648&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gotowa pierwsza partia rakiet Spike
Cena jednej rakiety to około 100 000 $. Ciekaw jestem jak długo jeszcze pracownicy Zakładów Metalowych będą otrzymywać wypłaty w ratach? Chyba długo ...>>
DATA - 2004-11-11 10:11:51 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=648&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gotowa pierwsza partia rakiet Spike
Jest to zgodne z podpisanym 29 grudnia 2003 w siedzibie zakładów kontraktem na dostawę w latach 2004-2013 przeciwpancernych pocisków kierowanych nowe...>>
DATA - 2004-11-10 02:00:48 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=648&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gotowa pierwsza partia rakiet Spike
wspaniała informacja na koniec dnia. Oby tak dalej a może mesko podniesie sie z dna
DATA - 2004-11-09 23:07:26 | AUTOR - wladimir
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=648&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: 80. rocznica Zakładów Metalowych Mesko
Ta branza wymaga duzych powierzchni wiec jesli je odda miastu to sama podpisze na siebie cyrograf. MESKO skupiajac sie tylko na produkcji wojskowej ma...>>
DATA - 2004-09-20 02:08:20 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=598&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: 80. rocznica Zakładów Metalowych Mesko
Cały sektor przemysłu, w jakim funkcjonuje "Mesko" jest zadłużony na kilka mld zł, z tego jedna trzecia przypada na dwie firmy: Mesko i Bumar-Łabędy....>>
DATA - 2004-09-19 21:05:06 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=598&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: 80. rocznica Zakładów Metalowych Mesko
wow
DATA - 2004-09-19 16:26:35 | AUTOR - janek9g
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=598&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bumar podpisał kontrakt na wyposażenie irackiego wojska
Przecież ta kwota jest śmieszna. Wartość zamówienia w Mesko będzie tego niewielką częścią. Znów dostajemy ochłapy, a Kwach robi z igły widły!!
DATA - 2004-09-15 16:38:46 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=592&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bumar podpisał kontrakt na wyposażenie irackiego wojska
Zawsze jakiś naiwny sie znajdzie ;-) Życzę Mesko jak najlepiej,wkońcu ma już te "80 lat", ciekawe tylko,czy faktycznie będzie dało się odczuć poleps...>>
DATA - 2004-09-14 09:35:49 | AUTOR - AsiaSkarzysko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=592&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bumar podpisał kontrakt na wyposażenie irackiego wojska
Mesko jest częscia holdingu "'Bumaru". Oczywiste że Mesko bedzie dostarczać amunicję. A reszta to tajemnica handlowa nie spodziewaj się, że ktoś pod...>>
DATA - 2004-09-14 07:51:26 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=592&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bumar podpisał kontrakt na wyposażenie irackiego wojska
Wszystko fajnie, tylko ile dostanie, i o lie wogóle ma na cokolwiek liczyć Mesko ? ;|
DATA - 2004-09-14 06:33:10 | AUTOR - AsiaSkarzysko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=592&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ile zarobi Mesko na kontrakcie między Bumarem a rządem Iraku
Patrzę z perspektywy na kontrakty "Mesko", kolejne przymiarki do potencjalnych inwestorów, kolejne spółki i powiązania..... Ta firma jest z dnia na...>>
DATA - 2004-09-11 19:11:49 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=585&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ile zarobi Mesko na kontrakcie między Bumarem a rządem Iraku
Tyle zarobilo że stu pracowników jest do zwolnienia . Chyba ustawa kominowa jest tego skutkiem
DATA - 2004-09-07 12:43:39 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=585&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ile zarobi Mesko na kontrakcie między Bumarem a rządem Iraku
SPIKE czyli wymieniona przez ciebie rakieta izraelska jest robiona a z amunicją do F-16 to byla lipa
DATA - 2004-09-07 07:17:07 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=585&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ile zarobi Mesko na kontrakcie między Bumarem a rządem Iraku
Ja juz w nic tu nie uwierze mieli byc Izraelczycy pociskiem kierowanym i nic bzdety o amunicji do F16 i nic i teraz to
DATA - 2004-09-07 06:43:23 | AUTOR - Peter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=585&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Ile zarobi Mesko na kontrakcie między Bumarem a rządem Iraku
Fajnie by bylo jak by to wypalilo, bo wtedy Mesko moze by troszke podreperowalo swoj budzet.
DATA - 2004-09-06 15:32:53 | AUTOR - janek9g
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=585&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
zabili :>
DATA - 2004-08-09 13:58:39 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
Ten prezes to CHUJ,!!! Zamiast zwolnic zalegających w biurach grubasow to on zwalnia Bogu ducha winnych pracownikow zarabiajacych po 650-700 PLN!!! A ...>>
DATA - 2004-08-09 02:21:18 | AUTOR - don_balon
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
Szanowni robotnicy z MESKO najwyzszy czas abyscie wywiezli na taczkach nowego istarego prezesa razem z przewodniczacymi zwiazkow zawodowych.ONI maja w...>>
DATA - 2004-08-07 10:58:47 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
tak Peter, bo on ci odpowie ...
DATA - 2004-08-04 12:37:19 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
I jeszcze powiem tylko ze czemu przy tych zwolnieniach patrzy sie tylko na znajomości????a wypier.... sie ludi co wypłata z Mesko to jedyne zrudło doc...>>
DATA - 2004-08-04 08:51:42 | AUTOR - Peter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
Nowy czy stary prezes chu.. wart tamci zwalniali i ten tez to po co zmieniac na nowego a starym płacić odprawy a tak sie wszyscy zachwycali panem Mazu...>>
DATA - 2004-08-04 08:47:29 | AUTOR - Peter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
"Nawet po przeprowadzonych obecnie zwolnieniach zatrudnienie będzie za duże w stosunku do potrzeb "Mesko"." Tlumaczenie: napewno beda jeszcze kolej...>>
DATA - 2004-08-03 09:36:50 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
Hehe; zajebiście powiedziane
DATA - 2004-08-03 09:30:08 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
Zwolnić Mazurka jak nie daje rady jako Prezes i Związkowców Szpechta i Głowackiego . Jak porzyją z dziada to może im rozum wróci.
DATA - 2004-08-03 07:40:42 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
Było gówno i będzie gówno. KOMUNO WRÓĆ !
DATA - 2004-08-03 06:04:58 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
Ano dostali wypowiedzenia... :( Wydzielanie kolejnych spółek to tylko umywanie rąk, bo wcale nie prowadzi to do uzdrowienia sytuacji, co minione do...>>
DATA - 2004-08-03 04:48:50 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Miasto oddłuża
Wdrozenie restrukturyzacji uzaleznione jest od wplacenia p0rzez Mesko naleznych miastu podatkow obejmujacych okres od czerwca ubieglego roku.Narazie n...>>
DATA - 2004-05-26 04:32:13 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=497&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Miasto oddłuża
no wlasnie, co z tymi kontraktami z armia Izraela? Ile odob teraz zatrudnia Mesko? Czy liczba zmniejszyla sie od roku?
DATA - 2004-05-20 08:48:51 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=497&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Miasto oddłuża
Skarżysko to Mesko - upadek zakładu byłby chyba ostatnim gwoździem do trumny dla miasta. Masz Bartek rację, że z punktu widzenia wolnego rynku to oddł...>>
DATA - 2004-05-20 07:07:37 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=497&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Miasto oddłuża
Te zaległości wobec miasta narastały od przynajmniej 10 lat.Obiążały bilans Mesko a jednocześnie miasto musiało je wykazywać jako pieniądze mu należn...>>
DATA - 2004-05-19 17:47:55 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=497&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wypadek w Mesko
Współczuje rodzinie zmarłego i znajomym
DATA - 2004-04-09 11:16:18 | AUTOR - resamber
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=470&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wypadek w Mesko
to był kolega mojego taty :((((((((((( miał troje malutkich dzieci.....
DATA - 2004-04-09 10:29:28 | AUTOR - yokashin
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=470&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko szuka fachowców
To nie jest nasz tekst tylko Gazety Wyborczej
DATA - 2004-01-28 11:47:20 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko szuka fachowców
Uczciwi Zydzi istnieja - moj kumpel mial kiedys od jednego zlecenie (grafike) i jest zadowolony. Ba - twierdzi wrecz, ze to jak dotad najlepszy klient...>>
DATA - 2004-01-27 17:42:31 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko szuka fachowców
Artykuł zawiera informację nieprawdziwą. Izrael nie przekazał do Mesko żadnych technologii więc nie ma mowy o żadnych pieniądzach - 230 mln zł też chc...>>
DATA - 2004-01-27 15:32:05 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko szuka fachowców
Zamowienie jest na 6-9 lat - tak podawali
DATA - 2004-01-26 05:07:01 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko szuka fachowców
Już to widzę: 300 specjalistów od optoelektroniki z biegłą znajomością angielskiego tłoczy się u bram Mesko, żeby dostać umowę na 2 - 3 lata (bo ileż ...>>
DATA - 2004-01-26 04:57:18 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko szuka fachowców
Cos jednak się dzieje więc chyba jest dobrze
DATA - 2004-01-23 01:44:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko szuka fachowców
Wiekszosc trzeba bedzie pewnie "importowac" spoza Skarzyska.
DATA - 2004-01-22 20:32:09 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko pod opieką państwa
Wprost 2/2004: "Bo jeden z najlepszych polskich kontraktów zbrojeniowych przypadł jednej z najgorszych firm z branży, czyli ZM Mesko ze Skarżyska-Kam...>>
DATA - 2004-01-13 13:45:05 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=395&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
Wprost 2/2004: "Bo jeden z najlepszych polskich kontraktów zbrojeniowych przypadł jednej z najgorszych firm z branży, czyli ZM Mesko ze Skarżyska-Kam...>>
DATA - 2004-01-10 12:39:57 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
"pokojowa bron przeciw terroryzmowi" - a może w drodze do Drawska trzymali tę rakietkę w pokoju hotelowym? - i stąd pokojowa. A o realnym zagrożeniu ...>>
DATA - 2004-01-02 17:25:31 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
Zawsze ktoś moze testować broń na innym państwie
DATA - 2003-12-30 13:54:01 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
hehe pewnie testowali go specjalnie dla naszego wojska a wiec wniosek z tego, iz w Palestynie mieszka materiał doświadczalny dla naszego wojska (za po...>>
DATA - 2003-12-30 11:27:29 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
mam nadzieje ze to dobrze odbije sie na mieszkancach Skarzyska. Mam pytanko dla wtajemniczonych: czy Mesko porawilo bledy w produkcji amunicji dla ...>>
DATA - 2003-12-30 11:00:37 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
Pan Weiss faktycznie skompromitowal sie tym tekstem; ale trzeba pamietac ze to dzieki jego pracy centrum onkologiczne w Kielcach polepszylo aparature ...>>
DATA - 2003-12-30 10:52:49 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
W Radio Kielce Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Kielc uznali, iz najważniejszym wydażeniem na plus mijającego roku w województwie bylo podpisanie...>>
DATA - 2003-12-30 10:25:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
Od czasu do czasu wpominaja w telewizorni, jak to Izraelczycy odbijaja rakietki w strone jakiegos samochodu z rzekomym terrorysta w srodku lub tez w k...>>
DATA - 2003-12-30 07:24:22 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
LOL! "pokojowa bron przeciw terroryzmowi"! Takiego tekstu jeszcze nie slyszalem, choc slyszalem chyba juz wiele (jak kazdy, kto zyl w czasach prezyden...>>
DATA - 2003-12-30 07:21:26 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
chyba jednak Izraelczycy "przetestowali" spike`i przynajmniej tak wynika z wypowidzi ambasadora Izraela, ktory mowil cos o "broni pokoju". chyba kazdy...>>
DATA - 2003-12-30 03:54:34 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
Cytuje z opisu: "Produkcję tych zestawów podejmą Zakłady Metalowe Mesko w Skarżysku-Kamiennej przy udziale Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bumar...>>
DATA - 2003-12-29 19:08:29 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
MNie zastanawia co innego Izrael dostaje co roku od USA warte miliardy dolarow roznego rodzaju militaria za darmo. Wiec czy chociaz oni testowali swoj...>>
DATA - 2003-12-29 18:09:10 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
Znowu produkcja . Rakiety Spike beda tylko montowane w Mesko. Propaganda sukcesu kwitnie. Zastanawia mnie która armia uzywa lub zamierza uzywac SPI...>>
DATA - 2003-12-29 17:48:23 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
poczytaj tadziu informacje w nastepnym newsie
DATA - 2003-12-29 17:31:44 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
To ja podałem rav-owi te nieszczęsne 1 mld dolarów. ale w tej wiadomości jest jeszcze wieksze nieporozumienie . Mesko nie będą produkować Kierowanyc...>>
DATA - 2003-12-29 17:23:05 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
a na TVP w Wiadomosciach ze 1.4 mld pln. Informacja z Onetu pochodzi z PAP bo oni maja ich depesze. prawdopodobnie chodzi o offset bo izrael musii dru...>>
DATA - 2003-12-29 16:12:05 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
Własnie, tez to zauważyłem albo coś się pokręciło w onet.pl i TVN albo nam skoczył kurs PLN/USD
DATA - 2003-12-29 15:35:21 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
PS albo coś się pokręciło w onet.pl i TVN albo nam skoczył kurs PLN/USD
DATA - 2003-12-29 15:28:09 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
Zakłady Mesko w Skarżysku Kamiennej dostały kontrakt wart ponad miliard złotych, a więc gwarancje przetrwania i zysków. Nasze wojska lądowe otrzymają ...>>
DATA - 2003-12-29 15:19:19 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
na tvn mowili ze kontrakt wynosi 1 mld zl a nie $
DATA - 2003-12-29 13:36:42 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
na tvn tez bylo :))))))))))
DATA - 2003-12-29 13:33:17 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
wlasnie bylem na stronie GW no i co widze? Wiadomosc o Mesko na topie ;) az milo sie zrobilo :)
DATA - 2003-12-29 11:24:37 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
Raczej nie ma co na to liczyc w najbliższej perspektywie. Ważne ze ten kontrakt może uratować istniejące już miejsca pracy
DATA - 2003-12-29 10:09:51 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
napewno beda szukac wykwalfikowanych inzynierow. Napewno pare osob przyjedzie tez z Izraela na okres probny.
DATA - 2003-12-29 09:43:13 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
to bardzo dobra wiadomosc - ciekawi mnie jaki wplyw to bedzie mialo na zatrudnienie w zakladach.
DATA - 2003-12-29 09:41:46 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkować pociski Spike
może wreszcie co ruszy i bedzie mozna znaleźć jakaś konkretną robote w tym $%&&* mieście
DATA - 2003-12-29 08:54:22 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=386&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkowało rakiety przeciwpancerne
no ale czy wiesz cos konkretnego?
DATA - 2003-12-15 17:18:18 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=379&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkowało rakiety przeciwpancerne
na to raczej bym nie liczyl ;(
DATA - 2003-12-15 15:14:06 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=379&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkowało rakiety przeciwpancerne
czy to znaczy ze zaklady znowu zaczna zatrudniach zwolnionych pracownikow?
DATA - 2003-12-15 12:27:41 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=379&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkowało rakiety przeciwpancerne
Popatrz w archiwum ile to juz zapowiedzi dotyczących Mesko przez półtora roku bylo... jednak w ubiegłum tygodniu dało się odczuc (i uslyszec) kilkudni...>>
DATA - 2003-12-13 07:58:56 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=379&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko będzie produkowało rakiety przeciwpancerne
Brakuje mi tylko informacji, jakie praktyczne korzysci ewentualnie wyniesie z tego kontraktu Mesko. No i zeby za jakis czas nie czytalo sie tego arty...>>
DATA - 2003-12-13 07:07:57 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=379&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyborcze oszustwa cd.
Kraj Gazeta Polska, jkl /2003-11-04 09:44:00 Do Skarżyska poseł Długosz zabierał broń Skarżysko-Kamienna to miasto, w którym – ...>>
DATA - 2003-11-05 07:49:16 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=104&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Trefna broń polskich policjantów
Jest to tylko przedruk z Super Ekspressu. Ja ze swojej strony wyslalem maila do Mesko z prosbo o zajecie stanowiska w tej sprawie. Jesli im zalezy to ...>>
DATA - 2003-09-11 11:06:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=318&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Trefna broń polskich policjantów
Trefny umysł "pismaka" i człowieka, który udzielił tej wypowiedzi świadczy o fakcie iż jego wiedza na temat parametrów amunicji podukowanej w Mesko pr...>>
DATA - 2003-09-11 10:17:28 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=318&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nie będzie zwolnień grupowych w MESKO
tak, tylko czy ktos bedzie chcial kupic tereny i budynki zakladow Mesko?
DATA - 2003-08-11 21:39:00 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=296&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko gotowe do produkcji rakiet przeciwpancernych
OBY NIE BYLO TAK JAK ZE SLYNNYM "OFSETEM"
DATA - 2003-07-23 17:00:12 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=279&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko bez offsetu. I co dalej?
Mowa o offset`cie to rzucanie cudownych zaklęć mających na celu "cudowne" ozdrowienie" Mesko. Niestety stanowczy opór materii związkowej (zakładowej ...>>
DATA - 2003-06-27 19:18:51 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=257&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko bez offsetu. I co dalej?
Mesko AGD zatrunia ok. 300 osob 150 dostalo juz wymowienia
DATA - 2003-06-25 15:29:50 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=257&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko bez offsetu. I co dalej?
Tak jak zapowiadali tak i sie zkonczylo.teraz na pewno beda nowe zwolnienia w MESKO i zostanie zgodnie z zapowiedzia 600 osobowa zaloga
DATA - 2003-06-25 13:53:08 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=257&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko bez offsetu. I co dalej?
TERAZ ZAKLADY PADNA,SKARZYSKO ZAORAJA I TAKI BEDZIE TEGO EFEKT. ALE TO NORMALNA SPRAWA W TYM MIESCIE JAKIE WLADZE TAKIE MIASTO TAKIE I INWESTYCIE I TA...>>
DATA - 2003-06-25 13:50:42 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=257&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Odcięli Mesko od F-16
a może by tak Związki Zawodowe w 'Mesko" zajęły się wreszcie tym do czego zostały powołane, a nie ustalały co ma dany zakład produkować i czy podoba i...>>
DATA - 2003-05-26 19:59:56 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=202&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko. Offset jednak będzie
Miejmy nadzieje ze to nie kolejny blef Łysakowskiego
DATA - 2003-04-30 21:19:27 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=207&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mesko wejdzie do offsetu, ale bez prezesa?
Dla zakladów metalowych offset pozostaje jak na razie jedyna nadzieje na rozwiniecie chyba, ze zaklady powinny zmienic swoj charakter ze zbrojeniowki ...>>
DATA - 2003-04-29 07:39:23 | AUTOR - polo
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=204&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Odcięli Mesko od F-16
Kiedys juz mieli pomysl na pieczarkarnie w Mesko - z perspektywy czasu wyglada ze mieli racje :))
DATA - 2003-04-23 09:50:06 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=202&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Odcięli Mesko od F-16
Wiecie co to po prostu .............. stracic taka okazje do poprawy warunkow panujacych w miescie. Kto zmienil decycje?? Premier, prezydent ??? Zacz...>>
DATA - 2003-04-23 07:50:41 | AUTOR - polo
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=202&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Upadłość MESKO S.A.?
I coz .... co to bedzie jesli temu debilowi sie uda? Strach pomyśleć
DATA - 2002-12-04 02:57:34 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=94&mode=flat&order=1&thold=-1"

SŁOWNIK REGIONALNY<---- szukaj tylko tu

 Kładka
Stalowa kładka nad rzeką Kamienną łącząca os. Zachodnie z Milicą, zbudowana dla pracowników Mesko jako droga do pracy
DATA - 2012-06-02 00:00:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=215"
 Rotacyjny
Blok z wielkiej płyty (jedyny) na Zachodnim. Dawniej rotacyjne mieszkania dla pracowników ZM Mesko
DATA - 2004-11-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=119"
 Lipsk
Tak popularnie nazywano nowy biurowiec Zakładów Metalowych Mesko obecnie siedziba Skarżyskiej Strefy Gospodarczej
DATA - 2004-11-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=121"
 Kolonia Robotnicza
Osiedle na Zachodnim przy ul. Staffa, wybudowane przed II wojną światową dla pracowników ówczesnej Państwowej Fabryki Amunicji (obecnie Mesko).
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=56"
 Elaboracja
Przedwojenna nazwa Zakładu Nr 2 (Mesko).
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=53"
 WuWuA
Dawniej używane określenie osiedla Skałka. Jest ono akronimem utworzonym od nazwy Wytwórni Węgla Aktywowanego, znajdującej się w obrębie Zakładów Meta...>>
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=52"
 TZN
Techniczne Zakłady Naukowe, ""kolos"" szkół średnich, kiedyś podległe pod ZM ""Mesko"", teraz oprócz technikum, zakładówki, liceum technicze, doszły r...>>
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=38"
 DEK
Miejskie Centrum Kultury (dawniej - Dom Kultury Zakładów Metalowych MESKO). Do dziś określany także terminem Dom Kultury lub EMCEK
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=35"
 Zakłady
Zakłady Metalowe MESKO, największe przedsiębiorstwo w mieście, produkujące militaria oraz sprzęt rolniczy, AGD itp.
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=32"
 EMCEK
Miejskie Centrum Kultury (dawniej - Dom Kultury Zakładów Metalowych MESKO). Do dziś określany także terminem ""Dom Kultury""
DATA - 2004-08-27 21:25:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=25"
 Pod Krówską kupą
Miejsce spotkań pracowników Mesko w celu wypicia wódki lub pogrania w karty, łąki w okolicach Wodociągów
DATA - 0000-00-00 00:00:00
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=154"

BLOGI<---- szukaj tylko tu

 Powiat skarżyski dzisiaj
News"Głównym tematem Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) w dniu 29 grudnia 2005 była aktualna sytuacja, jaką dostrzegamy na rynku pracy w powiecie skar...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 12-30-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=219"
 Moje miasto a w nim...
W tym mieście: Prezentacja zazwyczaj mówi nam o zapoznaniu kogoś z kimś, wystawieniu czegoś na widok publiczny i pokaz. Organizowane przez władze...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 12-30-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=220"
 Stan wojenny 13.12.1989.
"Nieprzedawnione Nie wszyscy pamiętamy stan wojenny wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. Tej nocy na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 12-13-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=215"
 25 lat NSZZ „Solidarność" ZM. MESKO S.A.
List rocznicowy: 25 lat NSZZ „Solidarność" ZM. MESKO S.A. Zarząd ZM. MESKO S.A. Prezydium NSZZ „Solidarność", ZM. MESKO S.A. Pracow...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 11-28-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=206"
 Słowo o „Solidarności”
Zanim rozpoczną się uroczystości Sierpnia 80 otwierające drogę do gratulacji i wyróżnień - chciałbym na okoliczność tej rocznicowej daty 1980 – ...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 11-27-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=203"
 Co przyszłość ma dla nas w zanadrzu?
Historycznie rzecz ujmując w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat mieszkańcy Skarżyska- Kamienna osiągnęli dużo a wszystko zaczęło się od wybudowania P...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 10-01-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=191"
 Czas na refleksję wyborczą
To prawda! Powiat Skarżysko- Kamienna ma swojego senatora Michała Okłe oraz dwóch posłów z (PO) Krzysztofa Grzegorka oraz z (PiS) Marie Zube. W nowej ...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 09-30-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=189"
 Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
Wojciech Markiewicz Głównym tematem posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 22 września 2005 było zatwierdzenie wielkości środków Fundusz...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 09-30-2005
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=190"
 O akcji na akcje
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wielu ludzi nęciła myśl, że wraz z awansem naszej lokalnej gospodarki rynkowej nadejdzie uporządkowanie problemów w...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 03-21-2006
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=257"
 Już wtedy wymagania młodzieży rosły
Była jesień 1999 roku. Władze miasta Skarżyska – Kamiennej wykazały się aktywną troską o rozwój miasta. Oczekiwania społeczne rosły po ogłoszeni...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 02-06-2006
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=241"
 No żesz czemu w naszym Super City sie nic nie dzieje
W naszym mieście bynajmniej wg. mnie nie ma nic i nic sie nie dzieje czemu tak jest no mimo że mesko podpisało tą umowę to i tak to nic nie zmieni nas...>>
AUTOR - Mefisto | DATA - 01-10-2004
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=20"

KALENDARIUM skarzysko.org<---- szukaj tylko tu


LINKI<---- szukaj tylko tu


KALENDARIUM<---- szukaj tylko tu


KSIĘGA GOSCI<---- szukaj tylko tu

 Jestem bardzo zadowolona z istniejacej strony Skarzyska. Na marginesie chcialam zauwazyc ze w galerii nie sa uwzglednione zdjecia wszystkich dzielnic, np. Pogorzale czy Koscielne. to,ze nic ich nie przyciaga. Z pewnoscia odraza ich to, ze w Skarzysku nic sie nie utrzymuje, poniewaz ludzie nie maja pieniedzy.Temat ten mozna rozwijac od kultury, poprzez nauke, prace itd... Nie do pomysle nia jest do, ze nawet takie zaklady mesko prosperuja tak jak prosperuja, a wrecz przędą i to bardzo cienka, a mozna by bylo dzieki nim bardzo zmniejszyc bezrobocie w tym miescie... czy tez niegdys fabryka butów... Zycia kulturalnego brak...Nie ma dyskotek, pubow, o koncertach nie wspomnę... Smię twierdzic, ze nawet kino jest puste... Mimo, ze Skarzysko to "dziura" zawsze chetnie tam wracam i zawsze tak bedzie! Poniewz mam do niego sentyment...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Jestem bardzo zadowolona z istniejacej strony Skarzyska. Na marginesie chcialam zauwazyc ze w galerii nie sa uwzglednione zdjecia wszystkich dzielnic, np. Pogorzale czy Koscielne. to,ze nic ich nie przyciaga. Z pewnoscia odraza ich to, ze w Skarzysku nic sie nie utrzymuje, poniewaz ludzie nie maja pieniedzy.Temat ten mozna rozwijac od kultury, poprzez nauke, prace itd... Nie do pomysle nia jest do, ze nawet takie zaklady mesko prosperuja tak jak prosperuja, a wrecz przędą i to bardzo cienka, a mozna by bylo dzieki nim bardzo zmniejszyc bezrobocie w tym miescie... czy tez niegdys fabryka butów... Zycia kulturalnego brak...Nie ma dyskotek, pubow, o koncertach nie wspomnę... Smię twierdzic, ze nawet kino jest puste... Mimo, ze Skarzysko to "dziura" zawsze chetnie tam wracam i zawsze tak bedzie! Poniewz mam do niego sentyment... [Edytowane przez Administratora: 30 luty 2006]
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Bardzo mało zdjęć naprawdę ładnego Skarżyska chodzi o te piękne kamienne domy za zakładem MESKO.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"

FORUM<---- szukaj tylko tu

 Apokalipsy nie będzie...Apokalipsy nie będzie...
Obecne opady deszczu, choć chwilowo obfite, nie przyniosą chyba tym razem katastrofalnych skutków, pamiętnych z poprzednich lat http://i312.photobu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175438#175438"
 Wodne tajemnice wokół POSADAJA
Rozważając problem rzeźby terenu na Posadaju zastanówmy się ja dawni mieszkańcy pobliskich wiosek Majków i Michałów dostawali się do miejscowości Kami...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175419#175419"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dawniej ulubionym zajęciem niektórych osobników płci męskiej było kopanie w tyłek innych osobników tejże płci stojących w hierarchii społeczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175010#175010"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Poprzednią ekspozycję Nasze Forumowe Muzeum kończyło informacją że mały przedmiot który wypadł z sekretarzyka ojca mojej babci otworzy dzisiej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174991#174991"
 TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE - TZN , ocalić od zapomnienia
. Pierwszy krok w zachowaniu pamięci o TZN uczynił wiele wiele lat temu user Zetka który zamieścił notkę o jednym z nauczycieli. Tym sposobem P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174903#174903"
 TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE - TZN , ocalić od zapomnienia
Aula, ponadczasowe miejsce wszelkich uroczystości szkolnych, akademii, spotkań, zabaw i balów maturalnych - od zarania po dzień dzisiejszy :) http:/...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174892#174892"
 Skarżyskie i nie tylko... foto-podróże w czasie
Zjazd dzisiejszą ul. Legionów od strony Młodzaw i Górnej Kolonii w zasadzie niczym się nie różni od tego z lat 60-70-tych ub. wieku. Dopiero obok dawn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174720#174720"
 Jakie Skarżysko ?Jakie Skarżysko ?
Często rozmawiając ze znajomymi, każdy wyrażał jakiś swój jakby pomysł na to miasto - co by się przydało, co jest potrzebne. Taki swoisty kącik marzeń...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174584#174584"
 Czasy PRL-u w pryzmacie lokalnej prasy
. Farciarz zamieścił newsy z dziennika Słowo Ludu z 1967 gdzie pisano o 50 rocznicy wielkiego wydarzenia historycznego ( Rewolucja Październikowa) ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174574#174574"
 Czasy PRL-u w pryzmacie lokalnej prasy
"Słowo Ludu" Piątek, 3 listopada 1967r. Pół wieku Października http://i312.photobucket.com/albums/ll352/farciarz2008/P8100018.jpg W miastach i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174566#174566"
 Pusta moszna Tuska
. Dlatego oczekuję od premiera Tuska że po pierwsze - racjonalnie skoryguje założenia planowanej reformy ubezpieczeń społecznych, po drugie - przep...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173580#173580"
 Karykatury pracownikow Mesko 1936r.Karykatury pracownikow Mesko 1936r.
Karykatury pracownikow Mesko wykonane przez Jotesa (Jerzego Szwajcera) w 1936r. są dostępne w naszej Galerii dokładniej pod adresem http://www.skar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173522#173522"
 WERK C
Z(...)co tu dużo mówić - zaniepokoiło Twoje stwierdzenie, że "byłem ostatnio na terenie byłego werku C" :o. Nasuwa mi się tylko jedno wyjaśnienie, że...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173320#173320"
 Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...Dolna Kamienna - tyleż obskurna co intrygująca...
Jam nie z soli ani z roli, jeno z tego co mnie boli - chciałoby sie powiedzieć za bodaj, hetmanem Czarnieckim, spacerując po Kamiennej :) . Jeno to ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173100#173100"
 Kładka pieszo-rowerowa na KamiennejKładka pieszo-rowerowa na Kamiennej
Dziś ruszyła wreszcie budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wierzbowej (gruntowa droga prowadząca od ul. 3-go Maja do ul. Ekonomii). Przedsiębior...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172994#172994"
 Organy miasta prywatnego
Zetka a może Ty wiesz, ile nasze miasto kosztowało do tej pory i ile może kosztować uporządkowanie spraw własnościowych związanych z gruntami po ZM Me...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172723#172723"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Upłynęło wiele czasu od ostatniego spotkanie w NASZYM FORUMOWYM MUZEUM z ilustrowanym austro- węgierskim tygodnikiem Das Interessante Blat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172510#172510"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Kończąc ostatni mój post w tym temacie zwróciłem uwagę na pewien przedmiot i widoczny na fotografii strażaków np. http://i717.photobuck...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171923#171923"
 proszę o pomoc
spod SDH- A, 14 na przyklad . Wysiadasz pod mesko i musisz skrecic okolo 150 m dalej w ulice ekonomii i jestes na miejscu. EW kazdy bus na starachow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171896#171896"
 tu mieszkam
Willy, ja obiecałem jeśli dobrze pamiętam wrzucić do Internetu a nie tu czy tam. Trudno mi pisać tu i tam raczej wybieram sobie bardziej interesujące ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171686#171686"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Kiedyś dawno , dawno temu kiedy nikomu nawet nie śniło się bezrobocie ani SOLIDARNOŚĆ, w czasach kiedy pracowników przywożono do pracy autokaram...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171174#171174"
 Nasze forumowe MUZEUM
Dziś kolejne eksponaty w dziale MEDALE i ODZNAKI ZWIĄZANE Z NASZYM MIASTEM Jako pierwszy wybrakowany medal na XXV lecie Miejskiej Biblioteki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171134#171134"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś SOLIDARNOŚĆ świętuje swoje 30 lecie i dlatego z okazji …. XXX-lat medal wybity w PREDOM MESKO Gratulując jubilatowi 30-lecia ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171107#171107"
 Nasze forumowe MUZEUM
Niedawno skarzysko.org zamieściło news "Największy fałszerz pieniędzy w Polsce jest... niepoczytalny gdzie napisano że : cytuję ... Z powodu niepoc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171093#171093"
 Zakup Kosiarki - co wybrać?
Najlepiej wybierz się do ATM-u na ul.1-go Maja (naprzeciwko Wokulskiego) wlasnie dzisiaj sie tam przewinalem, rzucila mi sie w oczy kosiarka spalin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170021#170021"
 Zakup Kosiarki - co wybrać?
Najlepiej wybierz się do ATM-u na ul.1-go Maja (naprzeciwko Wokulskiego) Tam znajdziesz odpowiednią kosiarkę , polecam Husqvarnę , nie żadne Stigi cz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170018#170018"
 Internet w MeskoNet a PS3
Ja wczesniej nie mialem takiego problemu, od 3 miesiecy tak sie dzieje. A tez masz net w mesko ??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168986#168986"
 Internet w MeskoNet a PS3
Mam Ps3 i nie mialem takich problemow :/ skontaktuj sie z Meskonet abo sprobuj skonfigurowac Neta w playu chociaz to powinno sie konfigurowac automaty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168985#168985"
 Internet w MeskoNet a PS3Internet w MeskoNet a PS3
Czesc Mam taki problem z MeskoNet-em. Jak go podlacze pod PS3 to wywala blad ze sa porty poblokowane, a dokladniej taki blad 80710723 - Possib...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168979#168979"
 Komunistyczni mordercy
Koło Chęcin film się kręci taka rymowanka przypominała trud filmowców kręcących 40 lat temu w czasach komuny niektóre ujęcia superprodukcji “ P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168930#168930"
 Komunistyczni mordercy
Solidarnościowy grudzień 2009 pobił już liczbę ofiar Peerelowskiego grudnia 1981 ... cicho, spokojnie, bezimiennie, bez pomnika, fanfar, składania wie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168512#168512"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW cz.2
Spodobał mi sie taki zwięzły i tresciwy post który zamieścił purg w temacie: "68 rocznica wybuchu II wojny światowej." http://skarzysko.org/modules....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167830#167830"
 Skwerek z fontanną
Mazda: Nie wiem czemu waldek i Pani Łucja (a reszta redakcji nadal jest nieznana i ukrywana!) wymyslają takie konkursy, przecież to nie oni są radą m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167777#167777"
 Internet radiowy w Skarżysku
Na chwilę obecną oferuje Uni-Comp/Uni-Net jak kto woli to zwać. -jakość usługi pozostawia wiele do życzenia -jakość obsługi a właściwie jej brak t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167724#167724"
 Ci co omijają kolejkę
To była analiza potrzeb w tym zakresie i choć miała miejsce w "tłustych" latach 70-tych czy wczesnych 80-tych i w okresie intensywnego rozwoju miasta,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167540#167540"
 Akcje w MeskoAkcje w Mesko
Czy ktoś wie o wyplacie pienędzy z pośiadanych akci w Mesko.I jakie to mają być kwoty.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167223#167223"
 cmentarna
Podobno ZM Mesko wyplacalo pobory pracownikom za miesiac maj i czerwiec wlasnie tymi lewymi pieniedzmi. Jest tez przeciek ze naszego prezydenta premia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167157#167157"
 ;) Nie Na Temat 2 i 1/8;) Nie Na Temat 2 i 1/8
Ukazała się następująca informacja: W najbliższy czwartek uczcimy 20. rocznicę pamiętnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Na dwugodzinną zabawę a w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166579#166579"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW cz.2
Bezrobocie w Skarżysku (czy jak wolisz w Polsce) rośnie czy spada? Obecnie - rośnie. Na całym świecie zresztą rośnie, nie jesteśmy czarną owcą w tym ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166177#166177"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW cz.2
A to, że jest lepiej naprawdę widać - są nowe drogi, są podwyżki, są miejsca pracy. Bezrobocie w Skarżysku (czy jak wolisz w Polsce) rośnie czy spad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166176#166176"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Czy może wykupicie klub i pod jego nazwą grę w nim będzie toczylo kilu kolegów kibców w naszej ATP? Czemu nie, do tej pory nie skuszono sie zadny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164972#164972"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
To co się dzieje w Granacie to hańba i poniżenie dla wielu pokoleń kibiców.Jest to najgorsza drużyna w historii klubu.Jest to najgorszy zarząd w histo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164963#164963"
 Gospodarka głupku !
Bez sensu jest deprecjonowanie rozwoju gospodarczego Polski w ostatnim dwudziestoleciu, bo wystarczy, ze rozejrzysz sie dookola i zobaczysz, ze jest o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164280#164280"
 W skarżyskich bibliotekach - o Skarżysku
Biblioteka Pedagogiczna (ul Słowackiego 40): „Historia Skarżyska-Kamiennej: rozwój osadnictwa do końca XVII wieku – Krzysztof Zemeła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163849#163849"
 jaki internetOrange Free Pro
Korzystam z Orange free Pro na Kamiennej i jestem bardzo zadowolony. smiga z prędkościa między 3,5 a 1 MB/s w zalezności od pory dnia. W tej chwili w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162491#162491"
 jaki internet
Właśnie... jaki Internet?.... Nie jestem do końca przekonany czy MeskoNet jest optymalnym dostawcą Internetu. Jest kilku operatorów na terenie naszeg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162480#162480"
 jaki internet
Właśnie... jaki Internet?.... Nie jestem do końca przekonany czy MeskoNet jest optymalnym dostawcą Internetu. Jest kilku operatorów na terenie naszeg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161577#161577"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
kasy niebędzie dopóki w Granacie będzie prezesem Gadecki,poco nam ten człowiek który myśli że sponsorzy sami przyjdą do niego i się zapytają czy szano...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161065#161065"
 O Skarżysku w mediach
Z offsetem jak z bronią - nie ma żartów Offset to taki biznes, który ma gospodarczy sens, o ile opłaca się wszystkim zainteresowanym. Rozbudził on ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160466#160466"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
żeby miasto wspierało tylko młodsze roczniki. Szkoda wydawać pieniądze na grajków i trenerów spoza Skarżyska. Skarzysko bez Grantu to jak Lipski b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159189#159189"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Póki co w tym tygodniu mamy poznać nowego sponsora, będzie dobrze cierpliwości. na zksgranat.info pisze : "Jedyne małe światełko pojawiło się w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159080#159080"
 Koło Seniorów Oddziału SIMPKoło Seniorów Oddziału SIMP
W sobotnie popołudnie 18 października 2008 członkowie Koła Seniorów skarżyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich sp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158982#158982"
 Internet w Skarżysku-Zachodnim
meskonet chyba daje rade tam...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158640#158640"
 O Skarżysku w mediach
Rosomaki i rakiety do F-16 na targach w Kielcach W Kielcach podczas 16. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego zaprezentuje się blisko 400 wys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157670#157670"
 Związkowiec-pasożyt na zdrowej tkance
W piątek w całej Polsce odbyła się ogólnopolska akcja protestacyjna związków ,,Solidarność" pod hasłem ,,Godna praca, Godna płaca, Godna emerytura". W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157413#157413"
 Nowa dostawca Internetu oraz TelefoniiNowa dostawca Internetu oraz Telefonii
Witamy serdecznie W związku z tym, że rozumiemy problem dostępu do Internetu oraz do nowych technologii w niżej wymienionych miejscowościach (telef...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156433#156433"
 [Polityka] PIS
Pozdrawiam duszkuphl Kazdy nastepny akt (po wymordowaniu 500 tys. akowcow po wojnie, i przymusowym zeslaniu na banicje jeszecze wiekszej liczby od 19...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156265#156265"
 [Polityka] PIS
W chwili obecnej probuje sie odebrac meskosc czlowiekowi ktory ma jaja tych 500 tys. mecznnikow 15-u powojennych lat. Wyjątkowe nadużycie.Bałwochwa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156239#156239"
 [Polityka] PIS
Otoz to, jezeli Polacy beda nadal tolerowac metody parlamentarne odziedziczone po dziadkach obecnych stalinistow u wladzu na Wiejskiej, to pierdokracj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156235#156235"
 Bronisław Geremek
Kilka dni temu zmarła znana osobistość życia politycznego. W wypadku spowodowanym przez swój własny samochód, zginął Bronisław Geremek. Niewielu j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156174#156174"
 gdzie skup makulatury??
na co czekasz ? Nie znam i nie chce znac, z tego co widze to niebawem rozkradną wszystko łącznie z torami kolejowymi :lol: Na razie nie ma sensu ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155202#155202"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Nie bede sie rozpisywal tak jak ty to zrobiles ale odpowiem ci w pewien sposob , zadalem pytanie a raczej stwierdzenie zeby zrobic cos dla klubu itd ....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154808#154808"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Pomnik ku czci 35 000 pomordowanych w obozie zakładowym "Hasag" - w dzielnicy Zachodnie przed „Mesko”, odsłonięty w 1965 roku. Lok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153475#153475"
 Dwa oblicza miasta - foto.
Kochany Pamiętniku! Zaplątałem się w sobotę na ul. Mościckiego i w przyległości. Cyniczny rechot historii dopadł mnie tam co najmniej trzykrotnie. Pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153401#153401"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Wszytsko zalezy od miasta ! a widac ze u nas jedyna inwencja jaka miasto ukazuje jest modernizacja i utrzymanie budynku klubowego. Bo stadion poza zam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152688#152688"
 [Polityka] Świat
To ty na Mesko pracujesz że takie wiadomości posiadasz czy TVN 24 Człowieku zajmij się czymś pożyteczniejszym w zyciu bo się tylko ośmieszasz formą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152665#152665"
 [Polityka] Świat
radnan pisze [quote] Szykuje się nowy o wiele większy niż w Iraku konflikt na Bliskim Wschodzie. Sprawy mogą się bardzo skomplikować bo problemem mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152655#152655"
 praca na terenach Z1praca na terenach Z1
Witam Szukam pracy, Na terenach Mesko Z1 powstało dużo nowych firm, czy moze ktos ma jakies informacje na ten temat a może ktos wie czy potrzebu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152443#152443"
 Smutne miasto...Smutne miasto...
Jechałem ostatnio busem z Kielc do Skarżyska. Oczywiście jak zawsze tłok i nie ma gdzie siąść, ale to już chyba norma ze busy są upychane do granic mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151837#151837"
 NHL Stanley Cup. Emocje nie tylko dla Mezczyzn!
Hokej to gra meska, a nie mesko-zenska! Jak to sie ma do nazwy tematu ??? A tak ogolnie to ty chyba czlowieku emocji w zyciu nie zaznales nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151573#151573"
 NHL Stanley Cup. Emocje nie tylko dla Mezczyzn!
Ogarnij się wreszcie , bo zaczynasz mnie znowu drażnić.Co post to sie czepiasz Granatu. Ja tu nie probuje byc bron boze oryginalny. Nawiazuje tu j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151570#151570"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Czarni murzyni jako że w większości niepiśmienni . Jesli ty trollu i klasyczny przykladzie psychogennego gryzmolenia forumowego myslisz, ze ja o ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151128#151128"
 Liga Amatorska - Wyniki
W ten weekend odbyły się pierwsze mecze rundy wiosennej I i II ligi ATP Wyniki 11 kolejki I ligi AKS Wzdół - Eltom Control 0:2 Mesko AG...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150776#150776"
 Gospodarka głupku !
"Jakie znaczenie ma giełda dla gospodarki miasta Skarżysko-Kamienna? Ano, wytlumacze ci tak jak pewien rybak-Kaszub z Wejherowa kiedys uczyl mnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150659#150659"
 SKARŻYSKO sypialnią KIELC
Moim zdaniem, Esox, będzie nieco inaczej niż zakładasz. Może i nie będzie takiej rangi miało Skarżysko jak Zalesie pod Warszawą dla Kielc, ale to nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150165#150165"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!radar w kielcach a rakiety w skarżysku
uważam że radar tarczy antyrakietowej powinien stanąć w kielcach, mozna by go wyprodukowac w szydlowieckich zakładach radoraowych Proefl natomias...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149827#149827"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
ble, ble, ble... doktor profesorem....ble ble, ble... profesor podziela moje poglądy....ble, ble ble.... Duchu!! Cóż za skromność!! To małej gru...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149780#149780"
 LanParty w Skarżysku - Kamiennej
tak wiem ze nie trzeba, ale co jak przyjde i nie bede wiedzial co sie dzieje :D wiec chodzi mi o to ze nie mialbym gdzie pocwiczyc troche rozumiesz ?...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149771#149771"
 LanParty w Skarżysku - Kamiennej
powiedz mi jak mozna grac w cos online jak ma sie meskonet :||
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149764#149764"
 Zalew na Bzinie
Fajnie gdyby Pan Kobierski wypowiedzial sie na ten temat na tej stronie lub na sko24.pl Ta inwestycja jesli naprawde kiedys ruszy, moze zmienic o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149031#149031"
 nareszcie otworzyli
Wielkie dzięki za miłe słowa. Fotki jeszcze nie są na tyle dobre. Na MESKO byłem pierwszy raz i nie znałem dobrze terenu. Następnym razem na pewno będ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148721#148721"
 Polska A i Polska B
Piękne wypracownie Willy. Pewnie włożyłeś sporo pracy aby napisać ten post i chwała Tobie. Przykre, że mija kolejny dzień a dyskutantów w tym temacie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148642#148642"
 nareszcie otworzyli
A z elektrownią sprawa wygląda tak że ogrodzona nie jest. Wiec nie rozumiem powodu do paniki. I osobiscie uwazam ze ludzie powinni ujrzeć co zostało z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148348#148348"
 nareszcie otworzyli
W ogóle jakie podekscytowanie...tak jak by było czym ...teren MESKO(Z-1) zaniedbany maksymalnie i czym sie tu podniecać?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148343#148343"
 nareszcie otworzyli
pierwsze skrzyżowanie z mesko agd skręcasz w lewo ok 300m drogą w dół w lesie po prawej jest bunkier (charakterystyczne otwory okienne rozszerzające s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148342#148342"
 Likwidacja 3 szkół
W związku z tym, że nasza dyskusja na forum trwa juz od dość dawna pozwoliłam sobie na umieszczenie wszystkich podanych przeze mnie argumentów podczas...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148296#148296"
 nareszcie otworzyli
polecam dokładnie zwiedzić tern wwa za mesko agd mnóstwo schronów i bunkry była tam montownia pocisków duchu możesz to jakoś wizualnie na mapce poka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148280#148280"
 nareszcie otworzyli
polecam dokładnie zwiedzić tern wwa za mesko agd mnóstwo schronów i bunkry była tam montownia pocisków
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148247#148247"
 nareszcie otworzyli
Zapraszam do mojej galerii, jest tam sporo zdjęć z MESKO.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148212#148212"
 nareszcie otworzyli
http://img205.imageshack.us/img205/6562/mesko017by8.th.jpghttp://img153.imageshack.us/img153/6523/mesko013nx6.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147982#147982"
 nareszcie otworzyli
można powiedzieć, że zamknięty został kolejny okres w dziejach MESKO, jak w słowach pieśni wieszcza: Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147904#147904"
 Czy będzie nowy biurowiec MESKO?
Powiem szczerze, że osłabiaja mnie takie tematy... To tak jakby dyskutować na forum o tym czy i gdzie mogę sobie w prywatnym mieszkaniu postawić jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147705#147705"
 TV Dami / Vectra 2007
Może pamiętasz, kiedyś w "dawnych" czasach pracownicy ZM Mesko i PKP mieli tzw. "Marki" służbowe do popierania narzędzi itp I właśnie coś takiego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147098#147098"
 TV Dami / Vectra 2007
InPost musi obciążać dostarczane przesyłki do pewnej wagi.Poprzednim razem była to dosyć gruba tekturka.Tym razem, do przesyłki dolepione były 2 żółt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147095#147095"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
http://www.jrnyquist.com/images/putin_pleading.jpg Putin ostrzega ze nie zaakceptuje instalacji tarczy w Europie! Czesi sie tym panem jak widze z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146759#146759"
 Internet z Netii.
Pisałem posta kiedy to...mesko mi padło! :/ O ironio.... Więc tak w skrócie bo mi się nie chce drugi raz :P Nie chcę dotykać tamtych topików bo są...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146137#146137"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
Dziś rano,naprzeciwko ZM Mesko kolejny wypadek.:( I to wypadek śmiertelny. :( Nie wiem tylko, czemu na stronie Echa Dnia zamieszczony jest artykuł, w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144653#144653"
 Z historii Fabryki Amunicji w Skarżysku
Pomysłów w znaczeniu domysłów jest wiele a pierwszym, odruchowym, jest naturalnie marka narzędziowa. Znakomita większośc marek narzędziowych ma jedną ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144495#144495"
 Z historii Fabryki Amunicji w Skarżysku
I ja miałem taką myśl ale tak wysoki numer może wskazywać na jakiś system organizacyjny F.A. wszak obecna statystyka w MESKO S.A. oscyluje wokół 39,5-...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144424#144424"
 Liga Amatorska - Wyniki
TURNIEJ NIEPODLEGLOSCI 3-11,XI.2007 ART. MEB – MESKO AGD 0 :0 REJOW - ŁĄCZNA 2 : 0 (1:0) Niekurzak 27, samob.46,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143596#143596"
 [Polityka] Świat
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?blobcol=urlimage&blobheader=image%2Fjpeg&blobheadername1=Cache-Control&blobheadervalue1=max-age%3D4...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143570#143570"
 Czy będzie nowy biurowiec MESKO?Czy będzie nowy biurowiec MESKO?
Zgodnie z informacją w najnowszym biuletynie MKZ NSZZ "Solidarność" wydawanym w Zakładach, Zarząd tychże rozważa możliwość budowy nowego biurowca na t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143347#143347"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
w skarzysku PIS o dziesiatki glosow przesciga PO. moze tez dlatego ze w skarzysku jest duzo ludzi w starszym wieku... Skarżysko to także "MESKO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142803#142803"
 Liga Amatorska - Wyniki
9 KOLEJKA ATP I liga AKS Wzdół - Mesko AGD 0:3 Astra - Zeork 1:3 Andi - Eltom Control 1:5 Rajów - Matbud 2:0 II liga Lewiatan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142731#142731"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki 6 koleki I ligi ATP AKS Wzdół - ZEORK 0:2 Astra - Andi 5:2 Mesko AGD - Rejów 1:1 Eltom Control Witex - Matbud C.H 1:0 II liga A...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141675#141675"
 Newsy motoryzacyjne ze świetokrzyskiego i nie tylko
orientuje się ktoś gdzie można wynająć limuzynę do ślubu przez jakiś czas jeżdziła jedna biała po mieście Asfaltowa 1, kiedyś tam było "Mesko-Trans...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141529#141529"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki 5 kolejki I ligi ATP Eltom Control - Astra 0:0 Zeork - Rejów 0:1 Andi - AKS Wzdół 2:1 Mesko AGD - Matbud C.H 2:0
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140662#140662"
 Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939Nalot na fabrykę amunicji 2 września 1939
Czytam książkę Mariusa Emmerliga "Luftwaffe nad Polską" cz.I "Jagdflieger",czyli lotnictwo myśliwskie.Autor stara się w niej ukazać zacofanie i nieudo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140599#140599"
 GRATULACJE (???) DLA WŁADZ MIASTA!!!!!!
I pewnie skrzętnie skorzystalibyśmy z niej gdybyśmy od lat nie znali stylistyki i retoryki pana Kobierskiego. Prezydent z pomysłami, które realizuj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140309#140309"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki 4 kolejki II ligi ATP Art Meb - Lewiatan 0:4 Łączna - Batmar 2:2 Juventa - Grom 1:1 I Liga Andi - Matbud 0:3 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140281#140281"
 Liga Amatorska - Wyniki
Ta podstrona... http://skarzysko.org/modules.php?name=League&file=index&plugin=NLstandings&lid=4&sid=14 ...aż prosi się o aktu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139756#139756"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki 2 kolejki ATP REJOW-MATBUD 2;1 (0:0) KOPEC 46,61, - ORYNEK 50 ELTOM CONTROL WITEX - ANDI 0:2 (0:0) - PLUCNER 50,PRZYBYCIEN T.67...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139400#139400"
 Skarzyskie urban legendsSkarzyskie urban legends
tak kozystajac z nudnego popoludnia zaczalem sie zastanawiac nad roznymi skarzyskimi legendami... o czarnym mercu bez klamek i diable/ksiedzu w srodku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139322#139322"
 Meskonet-co sądzicie
Poszukaj w tym temacie: http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1544 Co prawda jest on stary i dawno nikt w ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138987#138987"
 Meskonet-co sądzicieMeskonet-co sądzicie
Co sądzicie o Meskonecie? Jak u nich działa net? I co sądzicie o podejściu firmy do klientów.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138933#138933"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Nie rozumiem co ma rozwoj gospodarczy do E7. Wedlug mnie ma polepszyc przejazd przez miasto, oddalic samochody od domow i zapewnic bezpieczna komun...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137840#137840"
 Hałas ze spalarni odpadów medycznych
Albo Wiedźma odprawiała msze o wypraszam sobie wczoraj kręciłyśmy blair witch poject 3 poza skarżyskiem!! A tak naprawdę to hałas jak każdy inny, ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137811#137811"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
dokładnie, moze grałes a moze nie,ale nie pajacuj bo kazdy kto zakładal koszulke granatu to gość i moze sie identyfikowac z klubem,no i co ze grałes w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137060#137060"
 JEDNOSTKA WOJSKOWA W SKARZYSKU ??Re: JEDNOSTKA WOJSKOWA W SKARZYSKU ??
Witam co sadzicie o jednostce wojskowej w skarżysku na byłych terenach ZM MESKO ? Ty chyba nie wiesz o czym piszesz? Może poligon zrobić jeszcze... n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135879#135879"
 JEDNOSTKA WOJSKOWA W SKARZYSKU ??
A nie, bo i ruiny złomiarze rozszabrowali. Żołnierze tam stacjonujący byli z tego co pamiętam wykorzystywani w charakterze ochrony Mesko, była to bard...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135877#135877"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Skarżyskie rakiety w Gruzji! Polskie Gromy - przeciwlotnicze zestawy rakietowe produkowane w Zakładach Metalowych Mesko - są sprzedawane do Gruzji ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135794#135794"
 JEDNOSTKA WOJSKOWA W SKARZYSKU ??JEDNOSTKA WOJSKOWA W SKARZYSKU ??
Witam co sadzicie o jednostce wojskowej w skarżysku na byłych terenach ZM MESKO ?? niezły zastrzyk finansowy dla miasta !!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=135648#135648"
 Dobry pomysl na zarobienie pieniedzy
A to mało mamy w mieście ruin do takich zabaw? Po co coś budować :) Odlewnia, benzyl, mesko, tam tego jest naprawde dużo :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134950#134950"
 Liga Amatorska - Wyniki
Fotorelacja z zakończenia ligi ATP http://images27.fotosik.pl/13/8ebb645828d8fa2em.jpgMistrz ATP - Matbud C.H http://images30.fotosik.pl/13/e5e4...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134644#134644"
 Liga Amatorska - Wyniki
Mistrzem ATP została drużyna Matbud C.H Zachodnie zostali mistrzem po tym jak ostatnią kolejkę ułożyli sobie z Mesko AGD wygrywając 5;3 . Układ był p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134631#134631"
 Liga Amatorska - Wyniki
Dziś odbyła sie ostatnia kolejka I ligi ATP Empiko - ZEORK 0:1 Astra Suchedniów - Eltom Animar Witex 1:0 Matbud.C.H Zachodnie - Mesko AGD 5:3...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134607#134607"
 Muzeum im. Orła Białego
Popieram - Muzeum im. Orła Białego jest wyjątkowe - wystawy wewnątrz budynku - to dzieje ziemi, na której dziś leży nasze miasto - to Rydno, Rejów, Bz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134511#134511"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Pan Jezus jest fontanną mądrości. w to absolutnie nie wątpie , lecz czy tylko to, ze będziemy mieć piękne Kościoły- czy jak wolisz Świątynie , ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134493#134493"
 Nasze miasto - brzydkie czy piekne?
Bo to jest tak moi przedmówcy ten temat brzmi : Nasze miasto - brzydkie czy piękne? Dlatego sugestia WOZI że: wole mieć jeden dobrzy szpital,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134412#134412"
 CAPPUCINO - DO LIKWIDACJI
Z.M.Mesko(zakład nr1 i nr3 ) też zdechły i na ich trupie jak to w przyrodzie bywa (ekologia tak ostatnio trendy się kłania) bujnie rozkwitło kilkadzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133847#133847"
 KARUZELNICY IV PRL
trzeba sprawdzić ustawę o samorządzie terytorialnym a dopiero potem ferować wyroki. Czy radny Maćkowiak jest na etacie w UM? Nie sądzę. Rozumiem, ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133640#133640"
 Liga Amatorska - Wyniki
Mecze Lewiatan - Eltom Animar Witex i AKS Wzdół - Mesko AGD nie odbyły sie ze względu na zły stan boiska Dnia 7 czerwca odbyły się zaległe spotkani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=133246#133246"
 Liga Amatorska - Wyniki
I LIGA 02.06.2007 ELTOM ANIMAR - MESKO AGD 2:0 Rejek 2, Minda 33 żk. Minda (ELTOM) EMPIKO - AKS WZDÓŁ 0:1 Krecisz P.36. żk. Kaczmar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132827#132827"
 Turniej Robotów Sumo w Skarżysku??
Skąd mamy zakupić takie robociki?Z "mesko" Takie roboty konstruują studenci robotyki. Po prostu kupujesz sobie części, projektujesz robota a potem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132094#132094"
 Turniej Robotów Sumo w Skarżysku??
Zorganizowanie tego typu Turnieju byłoby moim zdaniem niezłą formą promocji naszego miasta. Szczegóły na ten temat można znaleźć na mojej stronie inte...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=132078#132078"
 Liga Amatorska - Wyniki
8 kolejka ATP I liga Matbud - Zeork 3:1 Lewiatam - Empiko 1:0 Mesko AGD - ASTRA 4:2 AKS Wzdół - Eltom Animar 2:1 II liga Bemar ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131662#131662"
 Sklepik Granatu
Orlicz tylko ze wzgledu na nasze polozenie miast ! No tak: 1. W Suchedniowie sikają do rzeki a potem to Skarżysko pije, 2. Skarżysko jest niżej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=131374#131374"
 jaki internet
Aktualnie po kolejnym zerwaniu umowy z meskonetem postawilem na VECTRE. Chodzi bardzo ladnie. nie narzekam. Padow lacza nie ma. Czesciowej utraty paki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130404#130404"
 jaki internet
Zalezy jakie osiedle. Ja mialem juz neostrade opcje 6144 i chodzila pieknie. No ale wiadomo tylko pol roku po zlotowce a pozniej trzbebaylo zrezyg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130403#130403"
 Liga Amatorska - Wyniki
7 kolejka II ligi ATP 05.05.2007 Krios - Kolejarz 1:0 Ceramika - Bemar 0:3 walkower Juventa - Polmos 3:0 Andi - Stol Meb Bis Posadaj 1:0 I...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130388#130388"
 jaki internet
[quote="smarss"]mi tez sie kończy umowa w Vectrze- ale nie chcem tego badziewia bo jak jest włączony telewizor w dużym pokoju to mi net strasznie zamu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130294#130294"
 Liga Amatorska - Wyniki
ta odpowiedz to taka IRONICZNA - "Posadaj? Zgadłem? :-) nie trudno chyba zgadłeś bo gosc jest podpisany Posadaj nr 9. Pozdrawiam A ja uważałem do ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=129721#129721"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki dzisiejszych meczy I ligi ATP Astra 1 v 3 Matbud Zachodnie ZEORK 1 v 1 Lewiatan Eltom Animar Witex 4 v 2 Mesko AGD Empi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128844#128844"
 Rewitalizacja
W komentarzu do artykułu czytamy: Będzie to oaza patologii, przeniesiona bliżej centrum. Na razie jest na WWA, będzie bliżej.... Na mieszkania ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128619#128619"
 Drugi żuraw ?
>...budowa zakładu utylizacji amunicji, która chyba powstanie >(co wynika ze zdjęcia) na obecnie pracującym terenie zakładów Mesko Utylizacj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128423#128423"
 Drugi żuraw ?
Czyli jest to najprawdopodobniej budowa zakładu utylizacji amunicji, która chyba powstanie (co wynika ze zdjęcia) na obecnie pracującym terenie zakład...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128325#128325"
 Co się znów dzieje w tym Skarżysku?
a dokładnie była to salwa honorowa oddana na pogrzebie dziadka mojej przyjaciółki przez bodajrze 12 żołnierzy jednocześnie ot wszystko... nie bylo pró...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128242#128242"
 Co się znów dzieje w tym Skarżysku?
to byly proby w ZM Mesko w zwiazku ze zblizajacym sie swietem 1 maja
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128229#128229"
 Skarzysko - Inwestycje
Nowe inwestycje o których mowa związane są z zezwoleniami: Zezwolenie nr 95/2007 dla MAGNUS 5 Sp. z o.o. W dniu 04 kwietnia 2007r. zostało w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128212#128212"
 Co się znów dzieje w tym Skarżysku?
Można wywnioskować, że to był raczej test na Mesko, bo gdyby to był znowu jakiś zamach to chwilę po nim było by słychać syreny straży pożarnej, policj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128203#128203"
 Co się znów dzieje w tym Skarżysku?
Byc moze chlopaki testuja granaty hukowo błyskowe. Bo chyba nie Spike'a ani groma:D Ja tam nie wiem co Oni testują jeżeli to było na mesko... Ale w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128188#128188"
 Co się znów dzieje w tym Skarżysku?
Najprawdopodobniej zwykłe próby na mesko.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128186#128186"
 Co się znów dzieje w tym Skarżysku?
Moze jakies testy na Mesko???
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=128185#128185"
 Gdzie spacer w Skarzysku ????Re: Gdzie spacer w Skarzysku ????
Na spacer Skarżyszczanie chodzą głownie na około Rejowa ale to tam jest dosc duzo smieci i spacerowac po lesie to nie zawsze pasuje. Albo po za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127991#127991"
 Co to jest?
A więc informuję ze widoczne "obiekty" to słupy odgromowe stojące na terenie MESKO Z-2 (ogromny zbiór hal ukrytych w lesie). Mają za zadanie "zbierać"...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127780#127780"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Dla przykładu firmy działające na placu Z-1: 1. Szummar – P. Szumielewicz 2. Anmar – P.Wójcik 3. P. Głogowska 4. P. Wojtasik 5. D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127749#127749"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
HQ: >...ich wartością (terenów Z3) było to, że były to tereny gotowe >na przyjęcie rozmaitej działalności gospodarczej... Nie do końca. N...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127321#127321"
 Pomóżmy zespołowi P.A.K.T.
Dziękuję za życzenia i namawiam wszystkich do głosowania na PAKT nawet jeśli niekoniecznie się podoba bo są stąd i mogą odnieść sukces. Głęboko wierz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127287#127287"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Jest kilka firm, które zlokalizowane są na terenach poprodukcyjnych MESKO: 24 firmy na dawnym placu Z-1, 17 firm na dawnym placu Z-3.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127281#127281"
 Liga Amatorska - Wyniki
Mesko AGD, Wzdół powiem szczerze, ze troszeczke jestem zaskoczony. Pozytywnie oczywiscie. Mam nadzieje ze w tym sezonie skonczy sie hegemonia druzyn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127146#127146"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki II kolejki ATP I liga Astra - AKS Wzdół 1:1 Zeork - Mesko AGD 1:3 Empiko - Eltom Animar Witex 1:1 Matbud - Lewiatan 2:2
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=127133#127133"
 Min. Gosiewski <>Skarżysko
Że pod przyszłe wybory, że parcie na ekran, że mlaska. A niech mu tam będzie. Niech będzie każdemu, kto wykazuje zainteresowanie Skarżyskiem i w ogóle...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126993#126993"
 Min. Gosiewski <>Skarżysko
Przede wszystkim Gosiewski pomógł Mesko,chociaż nie musiał,mógł inwestować w tym czasie we włoszczowej,albo innej mieścinie.Za kadencji SLD[lsd]przyj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126891#126891"
 Min. Gosiewski <>Skarżysko
Szkło kontaktowe to dla mnie jedynie prymitywna odmiana Radia Maryja w negatywie. Im więcej ich oglądam – tym bardziej ugruntowaną mam opinię....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126882#126882"
 Min. Gosiewski <>Skarżysko
Stefan: Pan minister zamiast fascynować się offsetem w MESKO powinien jednak pomóc aby miasto w przyszłości pozyskało inwestora, gdzie pojawi się...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126771#126771"
 Min. Gosiewski <>Skarżysko
Słuchałem dzisiaj ministra Gosiewskiego i jestem zaniepokojony. Pan minister w superlatywach wyrażał się o MESKO, o SPIKE, o linii do utylizacji amu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126718#126718"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki I kolejki Ligi Amatorskiej : I liga Matbud Zachonie - ZEORK 0:0 Empiko - Lewiatan 0:0 Astra Suchedniów - Mesko AGD 2:5 Eltom Animar W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126699#126699"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Meskonet podobno postawilo antene na tym biorowcu strefy gospodarczej i pewnie czesc mlodzaw bedzie w zasiegu... Widac zreszta palke anteny na dachu i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126696#126696"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawachinternet na Młodzwach
czy ktoś wie jaki internet można za.łożyć na Młodzawach, Mesko nie :-D dociera, neostrada-brak możliwości tech,może jest jakaś sieć osiedlowa? :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126680#126680"
 Min. Gosiewski <>SkarżyskoMin. Gosiewski <>Skarżysko
Ministerr Gosiewski będzie dzisiaj w Skarżysku ale już przed południem na temat MESKO rozmawiał w Radiu Kielce. Nagrałem kilka wypowiedzi.... N...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126678#126678"
 Artykul z Echo Dnia w stylu Monthy Python'a ...
Widziałem tereny byłego Z3, rzeczywiście obraz nędzy i rozpaczy. Wartość rozgrabionego obiektu spadnie do zera. Każdy może tam wejść, za złomiarze nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126601#126601"
 Artykul z Echo Dnia w stylu Monthy Python'a ...Artykul z Echo Dnia w stylu Monthy Python'a ...
To obraz nędzy Majątek gminy, otrzymany od Zakładów Metalowych Mesko, jest rozkradany. Na terenie Zakładu nr 3 w dzielnicy Skałka zalegają tony ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126596#126596"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
że wielu mieszkańców dojeżdża do Starachowic do pracy. baaa, a ilu dojeżdża ze Starachowic do pracy w Mesko, poznałem osobiście tylko 2 Dyrektorów w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126571#126571"
 Czy manhattan zostanie zlikwidowany ???
W markecie będzie pracować kilkanaście osób na 23/78 etatu, a bazar przy sokolej to jeden z największych pracodawców w naszym mieście (ok300osób), a n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126291#126291"
 Ciekawe znalezisko związane ze Skarżyskiem
moze to jest to nowoczesne oprzyrządowanie do tej rakiety Spike produkowanej w Mesko Gdyby to napisał ktoś ze Starachowic to juz pewnie byś zakładał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125860#125860"
 Ciekawe znalezisko związane ze Skarżyskiem
moze to jest to nowoczesne oprzyrządowanie do tej rakiety Spike produkowanej w Mesko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125840#125840"
 Mafijne miasto
Jeden z tych bandytow pracowal w zm "mesko"na z-2,zatrzymano tez jego mistrza gdyz ten wpisywal mu obecnosci w pracy gdy tamten byl na"robocie",na zak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125802#125802"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
bez obaw znajomi wpadną do tych starachowickich cwaniaczków z Czeskim "Skorpionem" to zamilkną na wieki a przy okazji dowiedzą sie co to jest MESKO :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125538#125538"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
Zawzięci starachowiczanie niech nie wypisują głupot jakie to Starachowice lepsze od Skarżyska i w czym, nie wiedząc nawet co to jest Mesko i czym było...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125494#125494"
 "Kielce wieki plac budowy" - artykul Echa
ONI MAJA POJECIE ZEBY ZSUIE ROZWWIJAC A MY CO? ruiny wielkiej hali sportowej przy gim.3 stoja i strasza przechodniów, pozostałosci po odlewni sluza ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125447#125447"
 Skandal w Promieniu
MZC: >Skoro mesko jest niezadowolone z dzierżawcy ....a dzierżawca nie ma zysków >...czy jest w tym jakiś sens? -- Nie ma większego sensu. D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125291#125291"
 Dawno, dawno temu...napisano
„Nasze Słowo” Nr 48 / 1969 r. http://www.hornsund.topworld.org/mesko1969.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125289#125289"
 Skandal w Promieniu
:hmmm: Nie wiem czy dobrze rozumuje.... Skoro mesko jest niezadowolone z dzierżawcy (w zeszłym roku był przetarg) a dzierżawca nie ma zysków z prowadz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125271#125271"
 Skandal w Promieniu
Peter- rzeczywiście takie jest stanowisko mesko w tej sprawie, ale przecież to ich własność!!!! sami sobie wystawiają renomę :D :oops: chyba im z tym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125269#125269"
 Skandal w Promieniu
wladze zm"mesko" maja gdzies ten hotel,wszyscy goscie,ktorzy przyjeżdżają,do mesko sa wozeni do hotelu w kielcach,a promien jest traktowany jako stol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125267#125267"
 Skandal w Promieniu
Stefan- masz całkowitą rację,powinno się głośno mówić o tym, co dzieje się w tym mieście,a szczególnie o przekrętach. Ja mam miłe wspomnienia z prakty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125263#125263"
 Skandal w Promieniu
EEh ten Promień!!! Skoro hotel jest własnością ZM Mesko a czlonkowie zarządu bywają tam na bankietach to czemu Pan Prezes ZM MESKO nic nie robi w tej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125202#125202"
 Skandal w Promieniu
Chyba tak faktycznie chcecie zeby Pan Kobierski po pracy pojechal posprzatac w hotelu? :lol: Czy nie rozumiecie ze hotel nie nalezy do miasta tyl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125175#125175"
 Skandal w Promieniu
Zetka był uprzejmy napisać: >........ Wydaje mi się, że można jednak zrobić nieco więcej. Rekomenduję zaprosić do UM Dyrekcję MESKO i przepro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125173#125173"
 Skandal w Promieniu
Zetka był uprzejmy napisać: >A co może zrobić UM? ... podesłać służbę sanitarną. >Nic więcej. Wydaje mi się, że można jednak zrobić nieco ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125170#125170"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
Ale co do dziur w ulicach to mają rację na tych ulicach to bez problemu i terenówkę można zarżnąć Marudziłęm na swoje ulice ale odkąd jeżdże do Skar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125166#125166"
 Skandal w Promieniu
Zetka! Czytałeś??? :oops: :oops: :oops: Czytałem. I często zastanawiam się czy w Skarżysku zamiast UM nie przydałby się szeryf z rewolwerem i gwiaz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125132#125132"
 Skandal w Promieniu
Lena, o ludziach którzy przychodzą możesz nie mówić ale powiedz jakie naganne praktyki są tam stosowane przez obsługę / kierownictwo tego hotelu. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=125126#125126"
 Co to jest?
Mesko Z-2 zaczyna sie koło półsanatoriom i kończy na Majkowie. Zdjęcie sprzed 2 lat, doskonale to widać z ul. Pułaskiego w ładny dzień: http://i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124897#124897"
 co sądzicie o prezydencie w. ?
po tym jak miasto obiegła wieść że sld-owska skarbniczka miasta przyniesiona przez p.mazura ma zostać Opinie o skarbnik Lidia P. nie jest prawdziwa....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124817#124817"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcieano wlasnie
Strzelec przypominam ci że jednak w tym gównie mieszkasz... jakby nie było przynajmniej narazie... A poza tym robicie z igły widły i po co ten temat ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124764#124764"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
Eryk_77 staraj się czytać dokładnie. Bądź uprzejmy na tamtym forum przejrzeć wszystkie posty a nie jedynie te, w których zauważyłeś negatywne opini...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124737#124737"
 Starachowice drwią ze Skarżyska - zobaczcie
Eryk_77 staraj się czytać dokładnie. Bądź uprzejmy na tamtym forum przejrzeć wszystkie posty a nie jedynie te, w których zauważyłeś negatywne opini...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124735#124735"
 Wybuch Zakładach Likwidacji Amunicji na Słowacji
Hmm.. tak jakby widok Skarżyska z przyszłości (nasza EC, w oddali Z-2)? :) http://www.sme.sk/cdata/3175814/malincik1.jpg Z tego co widzę to to c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124714#124714"
 Wybuch Zakładach Likwidacji Amunicji na SłowacjiWybuch Zakładach Likwidacji Amunicji na Słowacji
Dostalem informacje z prosba o zamieszczenie na Forum - zapewne ze wzgledu na pokrewienstwo z Mesko. "Służby ratownicze kontynuują poszukiwania ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124665#124665"
 Znalazłem server CS1.6 MESKONET 81.15.151.148:27015
Siema. Mam prośbe. Mozecie podac hasło do tego serwera (MeskoNet). Bedzie wdzięczny
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124600#124600"
 Czy w Skarżysku są ludzie bawiący sie w Air Soft Guns ?
Przypominam że w niedzielę kolejna strzelanka. Tym razem NAŁADUJCIE BATERIE !! !! !! Jak zwykle, zabawa w pobliżu ruin benzylu (dawne budynki MESKO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124551#124551"
 NASZE WSPOMNIENIA...DOBRE I ZŁE.
A moje dotyczą ul. Staszica, gdzie od urodzenia mieszkałem przez ho, ho... :x (ochrona danych osobowych!). Najlepsze bo beztroskie lata dzieciństwa i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124453#124453"
 Mafijne miasto
Gangrena ma rację. Poza tym ciężko utrzymać młodych ludzi w miejscu gdzie nie ma zakładów "godziwej" pracy, tylko zarabia się 700zł z hakiem, w mieści...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=124131#124131"
 Patrol GT
Nie wiedziałem gdzie to podpiąć więc tu chyba będzie pasowało bo w sumie na temat :lol: Zaje fajny filmik :lol: Nagrany "ochroniarz-portier" c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123529#123529"
 Zaczyna się okres IV RP...
Wtrące pare słów na temat bo skoro teraz jest tak zakórwiście żle tak kórewsko niedobrze to jest wina IV RP Skarżysko nasze miasto wykończono w latac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123475#123475"
 MESKO - tereny poprodukcyjneRe: MESKO - tereny poprodukcyjne
Uaktualniłem linki do zdjęć i ponownie są one widoczne... Temat niebawem będzie kontynuowany.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=123299#123299"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
dawno mnie nie było...ale widzę, że topik martwy :/ dla tych którym net chodzi źle, przynoszę nadzieję, małą ale zawsze :P link-Zmniejszenie pingówh...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=122200#122200"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Proponuję poleceniem: ping -t -l 1024 (adres serwera mesko) Jeśli te 1024 bajty mają mieć sens to polecałbym testować tak: ping -t -l...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121393#121393"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Górna Kolonia jest okablowana przez Mesko-Net w 75% , nie ma połączeń radiowych , wszystko po kablu a dalej światłowód .
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121290#121290"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Może posiadacze kablowego Mesko-netu na GK wkleili by miarodajne pingi do serwera Mesko i dalej w świat (np. na onet, wp itp.). Jestem naprawde ciekaw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121286#121286"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Wiem że na górnej kolonii jest problem z synchronizacją neo. Bardzo czesto rozłącza taaa?? nie zauważyłam :P mnie jakoś nie rozłancza... WIEDŹMA jes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121121#121121"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
LG nie musisz zwracać honoru tylko może czytaj ze zrozumieniem, lu może gdy komentujesz temat zacznij czytać go od początku. Ja w swojej pierwszej wyp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121095#121095"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
@LG lekkie sprostowanie bo może jeszcze się nie domyśliłeś. My mesko na górnej mamy kablem :P Więc "radiówka" nam bokiem nie wyjdzie ;) @Rogoz! weź m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121047#121047"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Tak jak wcześniej napisałem WIEDŹMA jest jedna z nielicznych w czepku urodzonych którzy mają łacza pod neo. Radiówka to neizbyt dobry pomysł zwłaszcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121045#121045"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Chłopie, nie zastanawiaj sie tylko bierz mesko.........posiadam to łącze od prawie roku i największym problemem jest to że prawdopodobnie MESKO nie ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121010#121010"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
czyli meskonet... :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=121009#121009"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
chlopie nie rob glupoty nie bierz netu od paryski bo to jest porazka na maxa....5 na 100 jest zadowolonych.Mesko napewno lepszym rozwiazaniem jest.Jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120986#120986"
 Naprawa wózka
W Skarzysku aluminium spawają w Szumarze na terenie Mesko. Robią tam zabudowy dla pomocy drogowych i inne dziwne rzeczy wiec tam sobie powinni poradzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120899#120899"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Dzieki za info.. rzeczywiscie mesko okablowuje cale osiedle.. pozdrawiam
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120877#120877"
 Skarżysko najwieksza przesteprzość w Polsce
Te stokilkadziesiąt ( podobno) postepowań dyscyplinarnych w naszej pięknie wyremontowanej Niebieskiej Komendji powiatowej też pewnie się wzieło bez po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120815#120815"
 Zasypało drogowców?
Hehehehehehehehehe..............to pękne hasło coroczne ""ZIMA ZSZOKOWAŁA DROGOWCÓW" :D:D:D:D. Dziś przechodząc koło mesko chciałem jednemu biedaczkow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120739#120739"
 Zasypało drogowców?
pomachałam lopata patrze 2 pługi 2 piaskarki i wojsko.. tez rozwiązanie dla 20 tirów ciągnących się od mesko... z czego wojsko przypadkowe ale pomogło...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120733#120733"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Na dachu kamienicy na Chałubińskiego punkt dostępowy jest świetnie wg mnie zestawiony. Kilobajowe pingi do serwera przechodzą bezstratnie ze średnią o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120591#120591"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
"górna Kolonia jest na tyle blisko siedziby MESKO że mamy na osiedlu neta drogą kablową. Pozdro " Dobre dobre ... to ci się udało ;)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120583#120583"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
Również mieszkam na górnej kolonii i większej kpiny z ludzi jaką jest internet z UNICOMPU nie widziałem. ROGOZ wielu ludzi miało bądź jeszcze ma neta ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120577#120577"
 Internet na Górnej Kolonii i Młodzawach
neo zależy od twojej lini telefonicznej, paryska nawet nie ma co marzyć, może mesko kumpel ma i mu dobrze dziala... ale u nas poza neo albo mesko ruch...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120543#120543"
 Skarzysko w Anglii
No wlasnie umiera :? i w tym jest problem a jedyne zaklady ktore ciagna to miasto to Mesko ktore uratowal kontrakt z Izraelczykami , PKS juz padl ,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=120415#120415"
 Problem z Vectranet
Bo co trzeba wiedzieć, to to że jeszcze 2 lata temu w skarżysku był tylko jeden router i A możesz nam zdradzić ile routerów jest teraz?? I co to ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119415#119415"
 Problem z Vectranet
Do Robin10, vectra nie przesadziła z ilością podłączonych użytkowników, posiadają taką technologie, sprzęt i okablowanie że nie ma mocnych aby to w sk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119283#119283"
 KLUB STRZELECKI W SKU? SĄ CHĘTNI?
Trzeba by było sie dowiedzieć ... Kto z userów pracuje na Mesko Z1 ??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119056#119056"
 KLUB STRZELECKI W SKU? SĄ CHĘTNI?
Ale to teren "wybitnie" prywatny. Niedawno chyba zmodernizowali ten kulołap m.in. dzięki środkom z UE (?) http://www.skarzysko.org/modules/coppermi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119017#119017"
 KLUB STRZELECKI W SKU? SĄ CHĘTNI?
Bernatka jest chyba terenem prywatnym, bardzo zaniedbanym a kulochwyt nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa nie mówiąc o ochronie środowiska. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=119015#119015"
 ruiny, stare budynki, hale itd w pobliżu skarżyska
http://i124.photobucket.com/albums/p38/bolek56/z7c.jpg Teren dawnego Zakładu Wyrobów Rynkowych Mesko - Kamienna
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118986#118986"
 Praca w MESKO
Slyszalem cos ze maja zatrudnic okolo 300 osob Gazety pisały o takich planach jeszcze przed podpisaniem kontraktów na SPIKE'a. Ale napewno od 300 os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118929#118929"
 Radio "Kamienna"
MCKu są pozamykane szczelnie salki, które nadawały by się na studyjko radiowe, telewizyjne, czy poprostu studio nagrań. Niestety jest jeden problem.....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118839#118839"
 Praca i Zycie w Skarzysku
W Skarżysku raczej z pracą i życiem nieciekawie,przynajniej mnie się tak wydaje.Jak ktoś chce godziwiej żyć to musi siedzieć w Anglii,Irlandii,we Włos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118838#118838"
 ruiny, stare budynki, hale itd w pobliżu skarżyska
Benzyl rozebrany ale obok całkiem przyzwoite obiekty... http://i124.photobucket.com/albums/p38/bolek56/z7b.jpg Dawny Zakład Wyrobów Rynkowych MESKO ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118837#118837"
 Praca w MESKO
http://www.mesko.com.pl/praca.htm i podobno te 800 osob zna hebrajski ;) :twisted:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118792#118792"
 Praca w MESKOPraca w MESKO
Doszly mnie sluchy od kilku osob ze maja byc przyjecia do Zakladow Metalowych MESKO po nowym roku.Slyszalem cos ze maja zatrudnic okolo 300 osob i ze ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118787#118787"
 PRZY PIKRYNIE I TROTYLU
O topografii "historycznej" zakładów postaramy się porozmawiać na zakończenie. Wiele miejsc do dzisiaj znajduje się na terenie Zakładów MESKO... --...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=118186#118186"
 25-o lecie stanu wojennego.
janmuz napisał: Innych opcji moim zdaniem nie było. Możesz to rozwinąć? Dlaczego nie można było wtedy pozwolić Solidarności normalnie działać? Uzg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117961#117961"
 25-o lecie stanu wojennego.
Dokumentów przekazanych CIA przez kuklińskiego nie widziałem. Dokumenty podpisane przez Jaruzelskiego w sprawie budowy CPA w Mesko widziałem i kilka s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117893#117893"
 25-o lecie stanu wojennego.
Dokumentów przekazanych CIA przez kuklińskiego nie widziałem. Dokumenty podpisane przez Jaruzelskiego w sprawie budowy CPA w Mesko widziałem i kilka s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117811#117811"
 25-o lecie stanu wojennego.
Jaruzelski w dużym stopniu przyczynił się do zrealizowania przez MESKO wielkich inwestycji w latach 1971-80 związanych z tworzeniem CPA. Wówczas to ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117786#117786"
 25-o lecie stanu wojennego.
Miałem wtedy 9 lat. Standardowo nie udało mi się obejrzeć 'Teleranka' tylko generała. Wspomnień za dużo z tego okresu nie mam (poza ciężką sytuacją z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117777#117777"
 25-o lecie stanu wojennego.
Czy czytałeś tą książkę janmuzie? Jesli nie to czemu to komentujesz? Ja czytałem. oparta jest na dokumentach dostarczonych przez Kuklińskiego CIA. A ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117775#117775"
 25-o lecie stanu wojennego.
A ja uważam że nazywanie jaruzelskiego patriotą i człowiekiem wielkiego formatu to wielka pomyłka, żeby nie powiedzieć dosadniej. Ciekawe jak skomento...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117773#117773"
 25-o lecie stanu wojennego.
[/quote] a moje wspomnienia z tego okresu ? - to były ciężkie dni, pracowałem w MESKO. Wielu moich kolegów było zrzeszonych w NSZZ "Solidarność"...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117736#117736"
 25-o lecie stanu wojennego.
Dla mnie to przelomowa data. Na kilka godzin przed stanem"W" opuscilem Polske. Objechalem pol swiata by osiasc, i zalozyc rodzine, w Australii. I tu s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117730#117730"
 Skrzynia z pamiątkami
Czarny Szakalu :lol: wielu juz szukało tej skrzyni... nie wiem czy nie zakopano jej w innym miejscu bo słyszałem też o zupełnie innej lokalizacji, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117549#117549"
 Skrzynia z pamiątkami
właśnie szukam dodatkowych informacji na temat lokalizacji tej skrzyni - wiem że została zakopana przy ogrodzeniu obecnego Mesko - a myślę że zgodę na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117540#117540"
 Tunele Pod Miastem !!!
Mam nadzieje że Mesko jak najdłużej przetrzyma te tajemnice dla Siebie a dla nas bunkry na milicy czemu masz taka nadzieje ?? co do kompasu, to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117529#117529"
 Tunele Pod Miastem !!!
Mam nadzieje że Mesko jak najdłużej przetrzyma te tajemnice dla Siebie a dla nas bunkry na milicy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117528#117528"
 Happysad podbija swiat i nawet o tym nie wiedza.... :)))
Ja pierdykam, ludzie co wy macie w głowie????? Siedze i czytam wypowiedzi coniektórych osób i mi się płakać chce. Co to niby za chasło: pryszczaci gim...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116486#116486"
 Happysad podbija swiat i nawet o tym nie wiedza.... :)))
Ja pierdykam, ludzie co wy macie w głowie????? Siedze i czytam wypowiedzi coniektórych osób i mi się płakać chce. Co to niby za chasło: pryszczaci gim...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116484#116484"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
To dobry pomysł z tymi fotkami. Zauważyliście, że na więkrzosci fotek są tylko powalone mury... A gdzie jakiś metal?? Jak widać nawet po śmierci b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116309#116309"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
ja osobiście jako człowiek niezwiązany w jakikolwiek sposób z Mesko nie miałem pojęcia, iż aż tak zdewastowane jest to wszystko. Ja też . A gdyby za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116161#116161"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
dobra stefan widac ze sie rozpedziles ... ciekawe po co, przeciez kazdy mieszkaniec wie jak wygladaja tereny poprodukcyjne. Nie zapomnij o nowych bud...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116134#116134"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
http://www.hornsund.topworld.org/z7a.jpg Przyjdzie czas i na to, co mi się podoba.... Po pierwsze - nie każdy wie jak to wygląda po drugie chcę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116125#116125"
 Herb miasta - czas na zmiany
Esox napisał: Gdybyśmy mieli zmieniać teraz herb i żeby odpowiadał on obecnej sytuacji miasta musiały by znaleźć się na nim następujące elementy: S...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116104#116104"
 Herb miasta - czas na zmiany
Gdybyśmy mieli zmieniać teraz herb i żeby odpowiadał on obecnej sytuacji miasta musiały by znaleźć się na nim następujące elementy: Szmata (wiadomo), ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116102#116102"
 Herb miasta - czas na zmiany
Czas na zmiany – może zmienimy też herb? Stefan, może nie warto poganiać historii? Może warto zostawić pokoleniom jakieś trwałe symbole a nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=116097#116097"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Teren wygląda bardzo „fajnie” mimo wszystko wybiorę się tam na mały zwiad, mam nadzieje że strażnicy Mesko nie zinterpretują tej wizyty ne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115918#115918"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Nie są to tereny i obiekty objęte zakazem fotografowania. http://www.hornsund.topworld.org/14m.jpg Rada Ministrów wydaje rozporządzenie, określają...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115731#115731"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
A pamiętacie jak kilka lat temu kilku uczniów podczas wagarów ukradło jakieś makiety rakiet? :o Jeśli to są tereny Mesko, to obowiazek pilnowania t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115683#115683"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Mam pytanko do autora zdjęć umieszczonych w tym temacie. Czy ten teren jest w jakiś sposób zabezpieczony i pilnowany przez pracowników Mesko, czy moż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115682#115682"
 MESKO - tereny poprodukcyjneRe: MESKO - tereny poprodukcyjne
Tereny poprodukcyjne MESKO na dawnym Zakładzie Z3... http://www.hornsund.nazwa.pl/00m.jpg W tym budynku "mieszkali" narkomani. Bylem tam 2 lata t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115636#115636"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
^^ a co to dokładnie za ruiny? Np. często mówi sie o terenach zakładu Z-7 jakoby były własnością MESKO, a okazuje się, że właścicielem jest Skarb P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115594#115594"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Czy aby napewno MESKO jest właścicielem tych terenów i obiektów?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115591#115591"
 MESKO - tereny poprodukcyjne
Niestety, nie każdy wie..... Interesuje mnie to, jak długo będzie trwał błogi stan, kiedy wszyscy nabierają wody w usta i zachowują się tak, jak gd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115535#115535"
 MESKO - tereny poprodukcyjneMESKO - tereny poprodukcyjne
Tereny poprodukcyjne MESKO na dawnym Zakładzie Z3... http://www.hornsund.topworld.org/00m.jpg http://www.hornsund.topworld.org/01m.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115532#115532"
 Pytania do kandydatów na Prezydenta ?
Jak obaj kandydaci oceniają fakt istnienia terenów poprodukcyjnych MESKO jako zdewastowanych obiektów i zdewastowanego obszaru? Jaka jest ocena...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115335#115335"
 paryska
Nie polecam INTERNETU od tego dostawcy. Wielu moich znajomych korzysta z usług w/w Pana Paryski i bardzo narzekają. Albo internet chodzi jak żółw albo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=114248#114248"
 lider Wojcieszek
To były czasy, kiedy praca samorządowców na rzecz rozwoju miasta i powiatu ograniczała się do udziału w procesjach i licznych nabożeństwach za ojczyz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113870#113870"
 kto na prezydenta ??
19 500 000 PLN (wskaźnik dług/dochodów własnych - najbardziej miarodajny - 45,63%), a w roku przyszłym już 25 000 000 PLN (już 57,43%)! Oni nape...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113510#113510"
 kto na prezydenta ??
Ja nie wiem czy przejęcie tego niezbyt ciekawego, zadłużonego majątku od Mesko uratowało im skórę... To chyba za dużo powiedziane.. Napewno był im pot...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113494#113494"
 kto na prezydenta ??
To nie ma nic wsplnego z MAZUREM a z Panem MAZURKIEM, który to ma głowę na karku i wyprowadza wraz z zarzadem MESKO na prostą drogę. Sprzyja im także ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113493#113493"
 kto na prezydenta ??
Nie wydaje mi sie zeby nasze miasto nie złozylo takiego wniosku ! Musisz w uwierzyć, Pani Minister ma niestety rację :( Wszystkie inwestycje tzn. D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=113491#113491"
 Masz głos - masz wybór
a mazur co ma wspolnego z mesko ...co za pajac to ze dyrektor mesko wynegocjowal od norwegow sprzet to teraz maur mowi cos o mesko. precz z tym ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112770#112770"
 Masz głos - masz wybór
Fragment notatki z przebiegu debaty (...) Kandydaci odpowiadali na poniższe pytania: Pytania rozpoczynajace dyskusję. 1. Ponad 5 tys. Ludzi w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112471#112471"
 do admina i moderatorow
Apeluje żeby jednak ,nie wiem zmniejszyć Ożoga,lub cokolwiek innego-rozumiem ,że jak sie nie ma nic do powiedzenia wywala sie reklamę tak żeby raziła ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111998#111998"
 Pytanie do użytkowników sieci UNICOMP
Necik w unicompie i meskonecie za free. Piszcie na e-mail: dareks18@interia.pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111832#111832"
 siec za darmo
darmowy dostep do internetu zaserwowałes wszystkim :D Lepiej to wykasuj :D bo siec meskonetu padnie jak sie zaczną podpinac :D Albo cie pozwią ;/
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111626#111626"
 Co tam Panie w Mesko????
Ano jesli to kolejna tablica to co innego :D Widać, ze nie spoczywajana laurach :) Zastanawiam się tylko co będzie jak będą tak często zdobywaćśodki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=111013#111013"
 Co tam Panie w Mesko????
Tą tablicę widziałem już dosyć dawno przed bramą Mesko :) Dobrze, że zakłady walczą o kasę na projekty. Poprawia to ich wizerunek i dobrze rokuje na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110914#110914"
 Co tam Panie w Mesko????
Tą tablicę widziałem już dosyć dawno przed bramą Mesko :) Dobrze, że zakłady walczą o kasę na projekty. Poprawia to ich wizerunek i dobrze rokuje na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110883#110883"
 Co tam Panie w Mesko????
Podobno w skarżysku jednak się nie da To tylko i wyłącznie starania ZM Mesko doprowadziły do uzyskania funduszy. Władze miasta nie mają prawa przypi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110875#110875"
 kto na prezydenta ??
UWAGA SENSACJA :lol: Od jakiegoś czasu Pan Andrzej Kazanowski umieszcza w lokalnej prasie ciekawą reklamę wyborczą. Przypisuje sobie niej wiele o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110802#110802"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
Spierdalaj łośku Wy jesteście miastowi jak było zapotrzebowanie do Mesko to wszyscy ze wszystkich wiosek się nazjeżdżali i tak powstało Miasto z wieśn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110612#110612"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
ZKS napisał że Orlicz nie ma tradycji takich jak Orlicz . Bo Orlicz nie ma takich tradycji,czym się może pochwalić,o Granacie dużo ludzi chociaż sły...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110609#110609"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
TU chodzi dziecko o to co już Granat osiągnął do tej pory co osiągnął?? grał najwyżej w 3 lidze i co przyjeżdżały niezłe kluby do Skarżyska na turn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110600#110600"
 Upload w sieci uncomp...też tak macie??
w poprzednim topicu o vectrze jest adres, gdzie mozesz sobie dokładnie sprawdzić upload. jesli rzeczywiscie tak jest, no to powiem tylko taka jedan rz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=110183#110183"
 Jaki na prezydenta?
Nie jestem w Komitecie Wyborczym Waldemara Mazura. Pozostałe - to pytania o preferencje i zachowania wyborcze, ktore mogę publikować anonimowo lub w p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109838#109838"
 Jaki na prezydenta?
Jaki na Prezydenta? A taki czy on czerwony czy czarny co by zadbał o interesy Skarżyska . Władza naszego miasteczka mało powaznie podchodzi do ZM Mesk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109829#109829"
 Jaki na prezydenta?
Jaki na Prezydenta? A taki czy on czerwony czy czarny co by zadbał o interesy Skarżyska . Władza naszego miasteczka mało powaznie podchodzi do ZM Mesk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109744#109744"
 Kierowca przezyl, ale los niestety nie
DO Ducha Przjejrzałam wiekszość tematów na forum. I stwierdzam,ze poruszasz wątki intelektualnie nie pasujące do pozostałych. Zauważ, ciekawe wątki s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109474#109474"
 kto na prezydenta ??
Pisze Corvus_Corax ....Trochę czasu już minęło, troche wody w rzekach przepłynęło i... Więc drogi Zetko odnośnie fragmentu, który zacytowałem. Ofic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108726#108726"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Z historii zabytków Skarżyska. Straznica w dniu 16 lipca: http://img205.imageshack.us/img205/2570/straznicadw8.jpg Na pomniku przy ul. Legionów ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108344#108344"
 Węzeł drogowy Skarżysko-Kamienna.
To niezle wykarczowali zachodnie - spore musi byc nowe rondo. Widac ze po obu stronahc drogi beda zmiany. Ciekawe tylko czy zrobia przejscia dla pie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108316#108316"
 kto na prezydenta ??
Pragnę zauważyć, iż ok 1500 osób pracujących w ZM Mesko też płaci podatki zostawiając je w tym mieście.... A to przecież prawda oczywista :) Ale ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108172#108172"
 CEOStevens z Lockheed Martin honoruje zobowiazania offsetowe
Tak jest. Dzisiaj bez chodzenia koło sprawy nic się nie załatwi. Mesko ostatnio daje radę, ale chodzić trzeba. Jest tylko jedna droga do gabinetu Siko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108170#108170"
 CEOStevens z Lockheed Martin honoruje zobowiazania offsetowe
Podzielam zdanie przedmówczyni. ZM Mesko S.A ma sie coraz lepiej i doskonale wykorzysttuje fundusze z Offsetu. Szansa jest wiec wykorzystywana. Widac ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108169#108169"
 CEOStevens z Lockheed Martin honoruje zobowiazania offsetowe
Myślę duchu, że Mesko zajęło się sprawą offsetu i to dokładnie. Parę dni temu (jak już pisałam wcześniej w innym temacie), Marcin Wrona w wiadomościac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108167#108167"
 kto na prezydenta ??
Mesko nie jest jedynym żywicielem tego miasta jak niektórzy próbują nam to wcisnąć. Jakby tak było to już dawno padlibyśmy z głodu Może źle to okr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108158#108158"
 kto na prezydenta ??
Tadeusz Mesko ma olbrzymi problem z niewykorzystanymi terenami i halami produkcyjnymi. Już nie p. Tadku. Większość majątku ZM. Mesko przejęła Strefa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108154#108154"
 CEOStevens z Lockheed Martin honoruje zobowiazania offsetoweCEOStevens z Lockheed Martin honoruje zobowiazania offsetowe
Wielka szansa dla MESKO. Chodzi tu nie o bagatelke, a o 2.3 mld USD ktore Amerykanie sa zobowiazani zainwestowac w Polski arsenal pokojowy. Administr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108149#108149"
 kto na prezydenta ??
Pisalem to wcześniej, ale wcięło gdzies posta jakimś cudem... :? :roll: Mesko nie jest jedynym żywicielem tego miasta jak niektórzy próbują nam to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108144#108144"
 kto na prezydenta ??
Ja nie pisałem - ale pisała Szpileczka i.... nawiązała do poczatków kiedy Mesko wystąpiło z wnioskiem o umorzenie - wpierw dostalo "halt" - dopiero pó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108124#108124"
 kto na prezydenta ??
a nie tylko oglada się na podatki spływające od jedynego "żywiciela" tego miasta jakim są ZM Mesko. Podatki o tego jedynego " zywiciela" jak to okr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108123#108123"
 kto na prezydenta ??
Nie chcem bronic Mohameta El Mazura ale od kogo ma miasto sciagac podatki jak nie od Mesko? Firm wiekszych nie ma a potrzeby sa ogromne. Bieda jest ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108121#108121"
 kto na prezydenta ??
Stanlejku drogi - a czy ja coś pisałem o Mesko? Ja nie pisałem - ale pisała Szpileczka i.... nawiązała do poczatków kiedy Mesko wystąpiło z wniosk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108118#108118"
 kto na prezydenta ??
najwiekszi mądrale wikary i monterek,a nie wiedzą że to za kadencji mazura mesko miało umorzone podatki,budynki i hale firmy przejeło miasto za długi,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108114#108114"
 kto na prezydenta ??
ZM Mesko też nie chcieli umorzyć podatku twierdząc, że najlepiej jakby upadły:!: A teraz... Parę dni temu ZM Mesko odwiedził z kamerą TVN Marcin ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108106#108106"
 kto na prezydenta ??
ZM Mesko też nie chcieli umorzyć podatku twierdząc, że najlepiej jakby upadły A zdaje sie że sam trochę w MESKO przepracował parę lat (potem MKS i ZU...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108065#108065"
 kto na prezydenta ??
Jak się nie ma koncepcji, pomysłów i po prostu zmysłu zarządczego to najłatwiej wszystko zrównać z ziemią. A swoją droga to może P.Mazur miał probl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108062#108062"
 kto na prezydenta ??
gdyby obecny prezydent Skarżyska wzorem swoich poprzedników zechciał umorzyć nam podatek od nieruchomości - ZM Mesko też nie chcieli umorzyć podatku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=108061#108061"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
w temacie przewija się wątek BENZYL i MESKO. Dla zainteresowanych oraz fotoreporterów dorzucam kolejny watek SYNAGOGA Śpieszcie bo nie zdązycie zrob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107993#107993"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Gwoli ścisłości - na zdjęciach widnieją ruiny nie Benzylu a Zakładu Wyrobów Rynkowych Z-7, póżniej Z-4 Zgadza się. Czyli tam znaleziono chemikalia? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107984#107984"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Dobrze ze Benzyl jest zabezpieczony, tylko czemu teraz takie wiadomosci przychodza z Mesko? :o Monter, czy masz cos wiecej na ten temat? 100 ki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107971#107971"
 Liga Amatorska - Wyniki
Interesuje mnie przede wszystkim Mesko AGD, Lewiatan czyli byly BMBS, Posadaj.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107781#107781"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
zico jak tam mesko agd? To nie jest temat o lidze amatorskiej gościu jak chcesz znać wyniki amatorskiej zapraszam do działu ATP.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107524#107524"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
zico jak tam mesko agd?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107523#107523"
 Zaczyna się okres IV RP...
jak też wiadomo sporo pomógł stanąć na nogi Mesko. ,czytaj rózne artykuły dziewczynko,a nie tylko takie jakie ci pasują. Ooo masz jakieś tajne infor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107282#107282"
 Światełko w tunelu - czyli o modernizacji linii kol. Wawa-SK
Sprawa z tym dworcem i pociagiem jest znana od jakiegoś czasu. Pan Gosiewski mieszał przy zwalnianiu dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107270#107270"
 kto na prezydenta ??
To ten pocisk pod koniec 1999 paru gówniarzy podpierdoliło z Mesko? Ciekaw jestem czy ktoś za to beknął i czy można jakoś dotrzeć do wyników śledztw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=107132#107132"
 paryska
Tylko, że jak sądzę, 99% tych postów piszą właśnie użytkownicy neostrady, Meskonetu, Vectry itp... Ogólnie Ci, którzy z usług Unicompu nie korzystali ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106865#106865"
 kto na prezydenta ??
czytając twoją stronę internetową nie można zaprzeczyć że wiele osiągnąłeś.ale czy do sukcesów zaliczasz też ostatni etap pracy w OBR ?przecież byłeś ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106759#106759"
 kto na prezydenta ??
Może nie mieszajmy pojęć OBR to nie była prywatna firma i za to co sie stało nie jest odpowiedzialna jednostka:) To było po pierwsze...po drugie "głó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106750#106750"
 paryska
ja pierdykam... ludzie ale jestescie zabawni :D sami widzicie ze was robia w jajo bo placicie stala oplate a net dziala jak od swieta i wtedy sie stra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106726#106726"
 inwestycje Kielce i Skarżysko
Czyżby długo oczekiwana wiadomość i "zielone światło" dla Mesko? http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,3590367.html Udział w wartym ponad pół m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106667#106667"
 Na grzyby....
Nie sprawdzałem nigdy ile w tym prawdy, ale moja mama twierdzi, że sporo kań można uzbierać w lasach wokół Z-2 Mesko. Coś w tym musi byc. Przypominam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106646#106646"
 Na grzyby....
Nie sprawdzałem nigdy ile w tym prawdy, ale moja mama twierdzi, że sporo kań można uzbierać w lasach wokół Z-2 Mesko.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106639#106639"
 kto na prezydenta ??
Druga rzecz to przekwalifikowa-nie miasta z przemysłowego na turystyczne. Teraz nic się nie robi w tym kierunku. W życiu nie poprę takiego kretyński...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106624#106624"
 net.idx.pl
Jestem Użytkownikiem Uni-cośtam i właśnie chąc zobaczyć wasze wypociny w tym temacie (godz 18 ) czekałem ponad minutę na załadowanie strony, obecnie j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106412#106412"
 net.idx.pl
Mesko NET posiada łącza symetryczne TK Telekom 10mBit ;-) Obecnie to najlepiej wyposazony operator w mieście, ZEORK pomijamy bo to nie te cele. Bo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106389#106389"
 net.idx.pl
Mesko NET posiada łącza symetryczne TK Telekom 10mBit ;-) Obecnie to najlepiej wyposazony operator w mieście, ZEORK pomijamy bo to nie te cele.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106343#106343"
 Na grzyby....
a jak chcecie opieniek to idzicie w las na ekonomii pod mur mesko tam ich troche jest ale niewem czy juz sa
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106306#106306"
 net.idx.pl
Tresc dotychczasowych wypowiedzi rozsmieszyl mnie. Najpierw jak mało trzeba wiedzieć o wifi w skarżysku żeby rzucać się z kolejną siecią? Zdołałem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106169#106169"
 net.idx.pl
Tresc dotychczasowych wypowiedzi rozsmieszyl mnie. Najpierw jak mało trzeba wiedzieć o wifi w skarżysku żeby rzucać się z kolejną siecią? Zdołałem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=106160#106160"
 Prezentacje 2006r
Stoisk wymienionych w katalogu jest 50 .Wystawców więcej gdyż na stoisku Starchowic jest kilka firm. Prezentuje sie ostrowiecka Agencja Rozwoju Regio...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105664#105664"
 Liga Amatorska - Wyniki
LIGA AMATORSKA JESIEN 2006 G R U P A „ A ” ASTRA SUCHEDNIOW ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105283#105283"
 VI Półmaraton Rejów 2006
Tam nadal działa zakład Z-5 i zarząd Mesko, nie wiem jak oni chcieli by to rozwiązać bo to nadal niby produkcja wojskowa. Słyszałem, że Z-5 chciało by...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105198#105198"
 VI Półmaraton Rejów 2006
Powinni otworzyć ...w MESKO na tym terenie już raczej nic sie nie dzieje więc nie bedzie kolidowało...a ułatwienie ruchu drogowego byłoby niewątpliwe:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105196#105196"
 VI Półmaraton Rejów 2006
Może kiedyś otworzą drogę przez Mesko (ujmowano to w różnych planach) i będzie bezpośrednie połączenie Skałki z Legionów...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105176#105176"
 Kolejowe klimaty Skarzyska
Stacja Sko-Milica, lato 2005 r. http://i16.photobucket.com/albums/b38/marek_bielski/SA400044-1.jpg Czy PKP zatrzymuje sie na tej stacji? To sam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105174#105174"
 GRANAT po meczu - sezon 2006/07.
A macie tyle kasy co Heko??Ono szli bez przerwy od 6 do 2 ligi,chyba mi nie powiesz,że wejdziecie w tym sezonie :P Zreszta spójrz co sie stało z Heko ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=105085#105085"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Wątpię,czy kiedykolwiek coś z tym wszystkim zrobią... :!: Zrobia zrobia. Juz teraz zaczyna brakowac terenow w SEE. Tereny Mesko sa spore ale nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104798#104798"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Pobliskie, byłe zakłady Z-7 MESKO, których właścicielem jest obecnie Skarb Państwa niestety są tak zrujnowane że szkoda słów. Złomarze portafili roz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104775#104775"
 Rozbiórka BENZYL-u ????
Trzyma się. Kazan w lutym czy styczniu mówił na DAMI że są pieniądze na rozbiórkę. Nie wiem kiedy będzie i nei dziwię sie data nie jest oficjalnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104771#104771"
 kto na prezydenta ??
Masz niestety sporo racji. Do listy niewybaczalnych błędów zalicza się również kwestia funkcjonowania Skarżyskiej Strefy Gospodarczej, w której strate...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104684#104684"
 Bezpieczeństwo sieci Wifi w Skarżysku
Parycha ma jeden wielki burdel u siebie...stracil dane klientow kiedys i teraz sam nie moze dojsc kto jest klientem a kto nie....a mnie nie chodzi o t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104139#104139"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
Dlatego tez koło Mesko zalozyli fotoradar No i co z tego ze zalozyli skoro to tylko atrapa...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103972#103972"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
Anonymous napisał: Dlatego tez koło Mesko zalozyli fotoradar A tak poza tym to DK42 prowadzi w strone Końskich wiec napewno nie leci kolo zakladow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103542#103542"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
Dlatego tez koło Mesko zalozyli fotoradar :P A tak poza tym to DK42 prowadzi w strone Końskich wiec napewno nie leci kolo zakladow!!Ale to tylko ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103479#103479"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
Dlatego tez koło Mesko zalozyli fotoradar :P A tak poza tym to DK42 prowadzi w strone Końskich wiec napewno nie leci kolo zakladow!!Ale to tylko ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103453#103453"
 Utrudnienia w ruchu, wypadki!
cyt. za gazetą pl :"Przerażająco wygląda "Lista rankingowa odcinków gromadzenia się wypadków" za 2005 r., czyli wykaz miejsc gdzie jest najwięcej zd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103446#103446"
 MeskonetRe: smieszne!
stronka meskonetu to www.meskonet.pl pepan moglem sie domyslic, wiec ja dziekuje za cokolwiek od niego. Wole jednak bartka ze skarnetu :D a ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102482#102482"
 Meskonetsmieszne!
stronka meskonetu to www.meskonet.pl pepan moglem sie domyslic, wiec ja dziekuje za cokolwiek od niego. Wole jednak bartka ze skarnetu :D a ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102479#102479"
 Meskonet
Powracając do tematu... mi meskonet śmiga jak ta lala, ciągne sobie średnio 80 kb/s max idzie mi ok 250 KB/s, czasem w dzień słabo przędzie, ale to wi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102427#102427"
 Meskonet
MeskoNET posiada profesjonalne symetryczne łącza dlatego sieć nie ma wielkiego prawa się zatykać. Paryska używa DSLi co jest po prostu żenujące w tak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101586#101586"
 paryska
Ludzie z unicompu partaczą robote jak się tylko daje, byle szybko zagarnąć pieniążki za instalację. Łamią w tej sposób miliony punktów prawa budowlane...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=101585#101585"
 paryska
Z tego co czytalam na ich stronie to raczej nie ma zasiegu na te czesc dolnej kamiennej co ja naleze:( Wiesz Kaniu u mnie na osiedlu również nie ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=100030#100030"
 paryska
A w mesco-necie sa jelopy co nie wiedza jak kabel zespawac:-/ Drogi gości. Na forum publiczny nie można obrażać innych osób!!!!!!!!!!!!!! A następn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=100012#100012"
 paryska
A wlasciwie na jakiej zasadzie funkcjonuje ten Mesko-net? Kiedys slyszalam ze sie dosc sporo placi za instalacje. Droga Kaniu. Internet z MESKO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=100009#100009"
 Meskonet
słuchaj gosiaxxx: skarnet i internet od Pana Paryski to tego co wiem to kompletna kicha. Jak juz opisałem MESKONET jest najlepsze i dosyć tanie. Nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99997#99997"
 paryska
[quote]poprostu[/i][/b] nie stac cie na slownik[quote] Ciebie pewnie stać ale chyba nie bardzo wiesz jak z niego korzystać :D A firma nazywa się MES...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99981#99981"
 Meskonet
stronka meskonetu to www.meskonet.pl pepan moglem sie domyslic, wiec ja dziekuje za cokolwiek od niego. Wole jednak bartka ze skarnetu :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99929#99929"
 Meskonet
stronka meskonetu to www.meskonet.pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99922#99922"
 Meskonet
a moze poszukaj na forum, bo temat juz byl poruszany. albo odwiedz strone meskonetu (jak nie znasz adresu to pogugluj)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99902#99902"
 Meskonet
Meskonet???? Temat woda. Jeśli chcesz założyć, musisz chodzić za nimi i chodzić, truć im d**e. Czekałem na internet 5 miesięcy, lecz doczekałem się. N...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99862#99862"
 MeskonetMeskonet
Co myślice o Meskonet?Prosze o komentarze.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99847#99847"
 paryska
Ja mialam wczesniej internet ze Skarnetu takze tamci mi antene szybko zalozyli. Na Paryska nie narzekam pod wzgledem szybkosci internetu, ale jak juz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99845#99845"
 paryska
Nie polecam INTERNETU od tego dostawcy. Wielu moich znajomych korzysta z usług w/w Pana Paryski i bardzo narzekają. Albo internet chodzi jak żółw albo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99739#99739"
 Zdjęcia do Doktoratu o Skarżysku - Prośba o Pomoc!
Album z najlepszymi nawet zdjęciami nie może stanowić skończonej pracy naukowej, którą na jednym z jej etapów wieńczy doktorat. Chciałbym wierzyć, że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98923#98923"
 Inwestycja w Suchedniowie!
Ciekawe że nasi niesamowici włodarze nie potrafili przyciągnac tej inwestycji tuż obok, do najlepszej, najlepiej zarządzanej strefy gospodarczej w reg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98769#98769"
 Zdjęcia do Doktoratu o Skarżysku - Prośba o Pomoc!
Ale która łaźnia bo chyba były dwie jedna przy ulicy 3 Maja...druga należąca do ZM Mesko, za blokami przy ulicy Struga:) Budynki po obu łaźniach stoją...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98542#98542"
 Zdjęcia do Doktoratu o Skarżysku - Prośba o Pomoc!Zdjęcia do Doktoratu o Skarżysku - Prośba o Pomoc!
Witam wszystkich! Jestem co prawda Krakusem ale moja sympatia skierowana jest w stronę Skarżyska i Starachowic. Jako architekt piszę pracę doktors...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98234#98234"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
Ale narazie nie ma chłopak zajęć bo mesko śmiga! Bo niedawno wykupili łącze 10MBitowe od TK Telekom...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98151#98151"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
Tjaa Devil chyba jeśli dobrze mówię, no przynajmniej na avie ma diabła ;] Ale narazie nie ma chłopak zajęć bo mesko śmiga!!! jarkowy teoretycnzie też ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98146#98146"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
A na forum MeskoNetu nadal króluje ten niesamowity admin? :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98138#98138"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
wejdz sobie na forum meskonetu...tam jakos sie zala i ich nikt nie banuje, niektorzy potrafia przyjac krytyke ;)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=98073#98073"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
Ja tam stawiam na mesko-net. ściągnij sobie cokolwiek z rapidshare lub megaupload albo innych uploadowych stronek, dodaj większy obrazek na imageshac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96526#96526"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
Hmm...Uni-Net? Ja już przeklinać na niego nie będe, robie to od roku...i powiem szczerze daj sobie spokój. Mieszkasz na przydworcowym, zakładaj Vectrę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96487#96487"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
to szukaj połączenia do Mesko-Netu Jakość usług powinna sie u nich ostatnio poprawić, bo wykupili łącze 10Mit od TK Telekom, to wystarczy aby obsłuzy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96470#96470"
 Kto w końcu przejął SKARNET??
Hmm...Uni-Net? Ja już przeklinać na niego nie będe, robie to od roku...i powiem szczerze daj sobie spokój. Mieszkasz na przydworcowym, zakładaj Vectrę...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=96459#96459"
 Szalik GRANATU SKARŻYSKO
Mam szalik ZKS GRANAT kupiony w sklepie Mesko-Granat jak byl kolo komendy Policji.Sprzet pilkarski tam nawet byl hehe.Teraz tam chyba jakis chemiczny ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=95728#95728"
 Liga Amatorska - Wyniki
Zna ktos moze wyniki Ligi Amatorskiej z tego weekendu?? (chodzi mi o 1 lige) Kordian - Matalowiec 1:0 Mesko AGD - Empiko 1:2 Witex - Pantograf 1:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=95106#95106"
 Samochody, oszczędności albo... nic Czyli majątki władzy :DSamochody, oszczędności albo... nic Czyli majątki władzy :D
Powiatowi radni są majętniejsi od swoich kolegów z Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej, tak przynajmniej wynika z ich oświadczeń majątkowych W tym ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94988#94988"
 COOOO St Głowacki na doradcę lub wiceministra?
[quote="mwojTak prowadzona polityka (obawa przed konkurencją) nie jest dobra dla załóg pracowniczych.[/quote] Taka polityka moim zdaniem jest dobra d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94507#94507"
 Liga Amatorska - Wyniki
Część dzisiejszych wyników: Mesko AGD - Astra 0:7 Metalowiec - Empiko 1:1 PIK Marcinków - Pantograf 1:0
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91398#91398"
 [Skarzysko-Kamienna] - Inwestycje
nowa inwestycja moze byc zalew bernatka Ja bym to raczej nazwał zabawą w piasku. Nie znam całych planów, ale narazie rozrzucają 15cm piasku po niby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91306#91306"
 Liga Amatorska - Wyniki
Komplet wyników ostatnej kolejki: I liga Pantograf - AKS Wzdół 2:3 Empiko - PIK 0:0 Matbud - Mesko 3:0 Kordian - Astra 0:5 Eltom Animar Witex ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=91162#91162"
 Starostwo sprzedaje osrodek w Suchedniowie
Haha, chyba nie byłes nigdy na seminarium, sympozjum, czy szkoleniu w hotelu, jakie często organizują różne firmy. Nie wiem co w ostatnim czasie zm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90769#90769"
 HasagHasag
Na stronie http://kamienna.info/galerie/2002_07_07_zabytki.html podpis pod zdjęciem pomnika pamięci zamęczonym w firmie-filii Hasag podaje liczbę 3500...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90739#90739"
 Liga Amatorska - Wyniki
Mat-Bud Zachodnie - Mesko AGD 3: 0
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90609#90609"
 Doszły mnie takie słuchy.
:D Dobrze by było. Każde zagospodarowanie dawnego majątku MESKO mile widziane. Ale coś mi się wydaje, że... to kolejna plota. :?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90353#90353"
 Doszły mnie takie słuchy.Doszły mnie takie słuchy.
Coś obiło mi się o ucho że w naszym mieści w dawnej stołówce MESKO ma być jakiś PUB motocyklowy. Czy to prawda czy tylko plotki.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90352#90352"
 Co tam Panie w Mesko????
Gdzie jest Z1? ;] To dawny "Zakład mechaniki precyzyjnej"? Z-1 to część ZM Mesko S.A. przy ulicy Legionów.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90339#90339"
 Co tam Panie w Mesko????
Projekt porządku obrad XXXVI Sesji RM w dniu 27 kwietniu 2006 r. ... 7)Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=90329#90329"
 kto na prezydenta ??
No to ruszmy kandydatów. Jest to moja subiektywna ocena w wielu miejscach mogąca mijać sie z prawdą. 1. R.Wojcieszek - Były dyrektor banku , chórzyst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=89593#89593"
 Audycje Techno!
Elo nareszczcie mesko odblokowało P2p ciekawe na jak dlugo to sie okarze czyli juz teraz zapraszam na moje audycje w kazdy czwartek oraz piątek od go...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=89335#89335"
 Porachunki ? Zastraszanie ??
nie dajmy się sprowokować :D to robota konkurencji To na pewno nie był nasz granat . Pracownik kontroli jakości ZM Mesko Mamy ISO 9002 :czytaj:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88960#88960"
 Porachunki ? Zastraszanie ??
bo pewnie z Mesko był ;)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88949#88949"
 MIOTŁA W MSM
Kiedy w tej Spóldzielni pojawi sie manager z prawdziwego zdarzenia? Może trzeba by sprowadzać ludzi spoza miasta, tak jak to zrobił minister Kaczmarek...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88783#88783"
 Ogólnopolski protest służby zdrowia. Również w Skarżysku
Nie wiem czy dobrze robię zabierając tu głos. Ale cytując klasyka, niby nie chcę, ale czuję, że muszę. Nie będzie o lekarzach. Będzie o nas. W miejsce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88631#88631"
 Ogólnopolski protest służby zdrowia. Również w Skarżysku
A dlaczego dobrze wykształcony inżynier, pracujący w MESKO, z 30 letnim doświadczeniem pracy w zakładzie, z ogromnym bagażem doświadczeń ma zarabiać 1...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88367#88367"
 Ogólnopolski protest służby zdrowia. Również w Skarżysku
. Ci ludzi zasługują na wyższe zarobki A dlaczego dobrze wykształcony inżynier, pracujący w MESKO, z 30 letnim doświadczeniem pracy w zakładzie, z og...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=88362#88362"
 oFFgolF
Trwa nabór do składu offGolfa :lol: Zapraszamy szczegolnie ladne dziewczyny :-D Na dobry poczatek darmowe lekcje golfa :o Juz wkrotce wypa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87843#87843"
 Ogólnopolski protest służby zdrowia. Również w Skarżysku
Nie wiem czy dobrze robię zabierając tu głos. Ale cytując klasyka, niby nie chcę, ale czuję, że muszę. Nie będzie o lekarzach. Będzie o nas. W miejsce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87791#87791"
 Benzyl
usunięte albo nie usunięte... Masz jakieś lepsze informacje? tam na razie sprzątają-tzw. fachowcy od "wszystkiego,co da się sprzedać wszędzie..." ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87208#87208"
 Kaganiec oświaty
moja edukacja choc sie jeszcze nie skonczyla i konca jeszcze nie widac to jednak obiegla juz kilka szkol i jeszcze wiecej klas, jestem apolitycznym at...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=86317#86317"
 Znalazłem server CS1.6 MESKONET 81.15.151.148:27015
poprawka adresu :D :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85679#85679"
 Znalazłem server CS1.6 MESKONET 81.15.151.148:27015Znalazłem server CS1.6 MESKONET 81.15.151.148:27015
Witam!! Znalazłem ten Skarżyski serwerek dziś rano. Nie gra na nim zbyt dużo ludzi, ale może trochę ,,naszych" zacznie go odwiedzać. Mogło by być fajn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85678#85678"
 Audycje Techno!
Witam, audycje moje sa zawieszone az do odwolania. :/ wszystko za sprawa MeskoNet ktore poblokowało porty i takie programy jak: Skype, Emule, Bearshar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85435#85435"
 Newsy i publicystyka na portaluNewsy i publicystyka na portalu
Dziś mwoj w dziele Newsy zamieścił tekst pt. Dramat w MESKO-BUD, który jednak newsem nie jest. Tekst ten w postaci, w jakiej się ukazał powinien znale...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84691#84691"
 kto na prezydenta ??
A co powiecie o Stanisławie Głowackim jako kandydacie na prezydenta miasta z ramienia Samorządnej Rzeczpospolitej ? Były poseł, osoba znana nie tylko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84583#84583"
 Co tam Panie w Mesko????
No i czad :-) ... 8 mln ojro :D W MESKO mieli dofinansoanie do modernizacji m.in ogrzewania CO. To własnie te pieniądze?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84544#84544"
 Co tam Panie w Mesko????
Od wczoraj przed wejsciem do ZM MESKO S.A. (Z-2) stoi taka oto tablica: http://img.photobucket.com/albums/v224/janek9/DSC00033.jpg Tablica jest po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84540#84540"
 Nocne wyścigi uliczne...
Impreza miała się odbyć przy Oddziale Lecznictwa Kolejowego ul. Sokola 50, innego miejsca w Sko nie ma.....Mesko bedzie z tego co wiem chcialo kase ( ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84419#84419"
 Nocne wyścigi uliczne...
dobra kłóccie sie mnie tam rybka ale mam jedno pytanie gdzie niby mialo by miasto udostepnic ten plac?? a nie mysleliscie o terenach PKP albo Mesko?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=84418#84418"
 Zakladamy druzyne Carling'ową - SZUKAMY CHĘTNYCHZakladamy druzyne Carling'ową - SZUKAMY CHĘTNYCH
Zakladamy druzyne Carling'ową - SZUKAMY CHĘTNYCH. Wpisujcie sie. Sztuczna nawierzchnia znajduje sie na Z3 - Mesko. Mamy dofinansowanie z urzedu miast...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=83221#83221"
 PLEBISCYT NA NAJGORSZE DROGI W MIEŚCIE
Wyrzucanie pieniędzy w błoto... Bardzo dobrze jest zrobiona Legionów na odcinku od Mesko do Młodzaw. Zerwali wszystko, zrobili drogę od nowa i jeździ ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=83209#83209"
 Starachowice...
A plac przed mesko? Konkretnie chodzi mi o ZM2? Na zaporebie tez mozna poszalec!Gucio troche za maly! Lider Tez taki sobie!!! Alejki na Bernatce? Kto ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82585#82585"
 Dzień Kobiet
Ejjjjjj!!!! Sorry ale mi się wysłał post 4 razy!!! Znowu zasrany Mesko-net chodzi tak wspaniale, że nawet przy wysyłaniu posta coś się kopie... pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82518#82518"
 Micek czy Erbel - oto jest pytanie
Sorry ale dwa razy mi wysłało tego samego posta... znowu faza z netem (dzięki ci MESKO-NET). Jesli moderator tu zajży to mógłby usunąc tego posta...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=82508#82508"
 paintball dla userów
sprawdz fotki montera w dziale poswieconym mesko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81381#81381"
 Macki portalu sięgają daleko
Tak ale ten Pan uczył sie tu 30 lat temu...teraz poziom jest znacznie nizszy.......... ;] To tak jak kiedys Skarzysko było metropolia z Zm Mesko a ter...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=81140#81140"
 Mazowieckie czy małopolskie województwo?
A obrońcom świetokrzyskiego polecam wczorajszy artykuł w wyborczej na temat lokalizacji lotniska .... Jak tylko pojawił się pomysł lokalizaji lotnis...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80931#80931"
 Wi-Fi w Skarżyskunie wiem czy jest sens :)
mam pomysl.... moze by tak ranking najlepiej dzialajacych sieci radiowych w skarzysku ?:> albo WOGOLE dzialajacych bo coniektore wiadomo jak dziala...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80371#80371"
 Katoland nadciąga
Rydzyk to cwaniak jakich mało i wszyscy powinniśmy uczyć się od niego jak się goli frajerów i trzepie dużą kase albo żyjemy w państwie demokratyczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80278#80278"
 Co tam Panie w Mesko????
nudzi mi sie w nocy i mam pytanko odnosnie amunicji ostrej kaliber 7,62 do ak47. Kiedys na splonce widnial napis Mesko i kaliber, w tej chwili nie ma ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80177#80177"
 Co tam Panie w Mesko????
2 pytanko z nocnej serii :D :D, termin rozpoczecia produkcji SPYKE`ow, pewien ktos wspominal o norweskiej firmie ktora miala zainwestowac w Mesko w za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80169#80169"
 Co tam Panie w Mesko????
2 pytanko z nocnej serii :D :D, termin rozpoczecia produkcji SPYKE`ow, pewien ktos wspominal o norweskiej firmie ktora miala zainwestowac w Mesko w za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80166#80166"
 Co tam Panie w Mesko????
nudzi mi sie w nocy i mam pytanko odnosnie amunicji ostrej kaliber 7,62 do ak47. Kiedys na splonce widnial napis Mesko i kaliber, w tej chwili nie ma ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=80164#80164"
 Co tam Panie w Mesko????
http://img446.imageshack.us/img446/9854/mesko00017in.jpg http://img446.imageshack.us/img446/3444/mesko00028js.jpg http://img446.imageshack.us/im...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79973#79973"
 co jest z tym radiem ??????
najpewniej osoba nadajaca albo ma klopoty z netem albo nagle zakonczyla - a sadzac po wpisie w pozdrowieniach na stronie - Adrian mial problemy z int...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79798#79798"
 Co tam Panie w Mesko????
Tak jak całością byłych zasobów produkcyjnych MESKO. Myli się Pan, teren i hale mają innego właściciela. Pozostały majątek jest lepiej lub gorzej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79737#79737"
 Czy to już agonia piłki nożnej w Skarżysku?
W takich miastach jak Skarżysko duży klub nie ma ekonomicznego prawa istnieć. To jest udowodnione na wielu przykładach, chociażby ostatnio Amica Wronk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79622#79622"
 Co tam Panie w Mesko????
Szkoda terenu... nikt sie nim nie opiekuje? Tak jak całością byłych zasobów produkcyjnych MESKO.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79598#79598"
 Co tam Panie w Mesko????
Abramczyk tez ma chyba ze sto lat,powinni razem ze szpechtem otworzyc kółko emerytów na terenie zakladów.pewnie jeszcze kilku dinozaurów by sie znalaz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79566#79566"
 SZPITAL-BIZNES-KASA-POLITYKA
Szanowny panie problemy tego szpital nie zaczeły sie za tej kadencji powiatu. I jak to ładnie pan wszystko opisał aż prawie mi sie łza w oku zakręciła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=79521#79521"
 STARE DZIEJE :)
no i tylko 2 programy a w poniedzialki przerwa techniczna do 15 i nic tylko snieg :lol: pamietam po wybuchu w Czarnobylu w przedszkolu dawali do wypi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77047#77047"
 Parki Logistyczne a Skarzysko
Te centra (parki) o których tu piszemy to kolosy w stosunku do tych o których Ty piszesz, to problem inwestycji o kilka rzędów większej skali i perspe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77003#77003"
 Skarżyski słownik regionalny
Smietnik - miejskie wysypisko smieci. Kilka faktow zebranych od osob bedacych poszukiwaczami na smietniku w latach 1980 - 86: - Kiedys zona jed...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76820#76820"
 GENERALNIE
Generalnie rzecz biorąc na widok śniegu robi mi się nie dobrze :wc: Odśnieżyłem chyba pół miasta :P no to może przesada, ale samochodówkę oraz Skarży...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=76583#76583"
 Problemy z netem!!.
Ja niestety musze sie rozstac z MESKONETEM :/ od 6 tygodni net traci ponad polowe pakietow. od 6 tygodni serwis nie moze sobie z tym poradzic, i ciagl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75836#75836"
 skandal z dotacjami
Starachowicka Strefa Ekonomiczna niekorzystnie dla Skarżyska powiększyła się o teren Skarżyska. Nawet z tego władza gospodarcza miasta nie potrafi wyk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75441#75441"
 skandal z dotacjami
Czy jej istnienie ograniczy się tylko do szyldu na biurowcu przy Mesko ? W żadnym wypadku. Jest dużo więcej. Zarząd i koszty działania tej spółki, po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75429#75429"
 skandal z dotacjami
A co ze Skarżyską Strefą Ekonomiczną ? Czy jej istnienie ograniczy się tylko do szyldu na biurowcu przy Mesko ?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75428#75428"
 Problemy z netem!!.
Dami-net - wtedy to jeszcze bylo MeskoNet a teraz mam internet z kolei :D:D hehe mialem 256 a teraz mam 115 kb ;( powiem wam nie wydziwiajcie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75126#75126"
 Problemy z netem!!.
ja place cene kablowki plus 100 zl za net :] czasem mam dosyc Vectry ale jak slysze opinie ludzi ktorzy maja MeskoNet, Paryske czy tez TPSA to wole zo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75113#75113"
 Problemy z netem!!.
ja mam w vectra i nie narzekam ani mie sie nie wiesza ani nie muli, oczywiste jest ze jak mamy przerwe w nadawniu kablowki to i lipa z neta. Starzy pl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=75081#75081"
 skandal z dotacjami
Nie chodzi mi o jakiś artykuł w prasie , ale o sam fakt , że nawet gazety nie mają o czym pisać na temat Skarżyska.Używa się tematów tzw zastęp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74804#74804"
 cyt: Czego nauczyłam się w pracy?
Czuje sie jakbym przeczytala wypowiedzi jakiegos pracownika np. Mesko. Nie wiem dlaczego, bo nie zna tak naprawde zakladow pracy, ale na takie cos mi ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74572#74572"
 cyt: Czego nauczyłam się w pracy?
Czuje sie jakbym przeczytala wypowiedzi jakiegos pracownika np. Mesko. Nie wiem dlaczego, bo nie zna tak naprawde zakladow pracy, ale na takie cos mi ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74567#74567"
 Nazwa naszego Radia
A co Wy na to : Radio Mesko Radio Fosko Radio Benzyl :lol: Szczerze mówiąc - odnosząc się do nawiązania do kolei - coś w tym jest -tyle, że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74556#74556"
 Wypadek na E-77
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1342&wid=8161489&rfbawp=1137966116.489&ticaid=1f2f <<linkk Szkoda ze jak polska usłyszy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74201#74201"
 Co tam Panie w Mesko????
Co do kwestii Głowackiego to przemilczę, sporo już o nim powiedziano i to wystarczy Skoro ktoś podnosi temat Głowackiego to musi się liczyć z reakcj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72189#72189"
 Co tam Panie w Mesko????
Moim zdaniem gdyby nie Mazurek i Głowacki to już by tej firmy nie było.o szpechcie nie mówie,bo o nim nie warto mówić-ma z 75 lat,wygląda na 90,a jesz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72172#72172"
 Co tam Panie w Mesko????
Tak, to w sumie dziwne, że były pracownik tak źle mówi o firmie która go utrzymywała i zdaje sie że wysłała już na emeryturę. To smutne zjawisko. M...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72168#72168"
 Co tam Panie w Mesko????
Sekretarz,to chyba naprawde były sekretarz w nieboszczce pzpr.albo go za picie w miejscu pracy wyrzucili z mesko,bo z tego co pisze widać ze nienawidz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72167#72167"
 FOTORADARY - dyskusje
Koło Mesko najczęściej stoi radiowóz, teraz panowie ustawiają się za taką górą śniegu i nie widać ich przy zjeździe z wiaduktu. Dopuki nie pojawiły ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72075#72075"
 Gdzie pracujecie?
ZM Mesko S.A.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71870#71870"
 Co tam Panie w Mesko????
Oj Monter, fajnie że się interesujesz, ale nie siej bzdur. A o Szummarze przeczytaj na ich stronie: www.szummar.com.pl To informacja 100% pewna :) ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71808#71808"
 Co tam Panie w Mesko????
Oj Monter, fajnie że się interesujesz, ale nie siej bzdur. A o Szummarze przeczytaj na ich stronie: www.szummar.com.pl Szummar rzeczywiście wykupił h...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71792#71792"
 Co tam Panie w Mesko????
Przede wszystkim zmienił sie Prezes. Nie znam Pana Mazurka osobiście, ale słyszałem wiele głosów, że jest to człowiek z głową na karku. Powołujesz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71791#71791"
 Co tam Panie w Mesko????
Tak, tereny przy ul. Legionów zostały opuszczone przez MESKO, znajduje sie tam tylko Zarząd i Zakład Z-5. Pozostałe firmy to produkcja cywilna (MESKO ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71770#71770"
 Co tam Panie w Mesko????
Ostatnio doszły mnie słuchy, że w najbliższym czasie Mury wokół mesko Runą. Wszystkie znajdujące si tam działki zostaną wystawione na sprzedaż. Nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71766#71766"
 Co tam Panie w Mesko????
Monografia o MESKO była bardzo skrytykowana przez byłe środowisko techniczne MESKO, przez przedstawicieli załogi. Spodziewałem się tego... Czy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71760#71760"
 Co tam Panie w Mesko????
Monografia o MESKO była bardzo skrytykowana przez byłe środowisko techniczne MESKO, przez przedstawicieli załogi. Wiem, no, ale cóż, tak się to poto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71755#71755"
 Co tam Panie w Mesko????
Zaczynaliśmy od postulatów Bardzo chętnie, ale to nie ta sama książka co wydana na 80-lecie Zakładu (Zbigniew Kotarba)? ale patrząc wstecz uwier...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71740#71740"
 Co tam Panie w Mesko????
Cieszy mnie Twój optymizm. Ja też temu zakładowi życzę dobrze mimo, że on nie życzył dobrze swoim pracownikom i znam doskonale proces jego świetności ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71739#71739"
 Co tam Panie w Mesko????
Tak, problem z zatrudnieniem to fakt, tez o tym słyszałem juz dużo wcześniej. Są podobno sprowadzeni ludzie spoza miasta, do pracy w MESKO (jacyś spec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71738#71738"
 Co tam Panie w Mesko????
A prezes Bumaru- grupy p. w skład której wchodzi Mesko twierdzi na łamach BW, ze największe kłopoty są z zatrudnieniem nowych pracowników zwłaszcza w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71735#71735"
 Co tam Panie w Mesko????
Zawsze mocno interesowałem sie losami MESKO, w zeszłym roku miałem praktyki na Z-5, z tego co widziałem, rozmawiałem, to sporo sie zmieniło, wiele idz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71733#71733"
 Co tam Panie w Mesko????
MESKO pod młotek ciekawa prywatyzacja jednoosobowej spółki skarbu państwa posiadajacej 100 % akcji w rękach państwa. Myślę, że w ramach oszczędnego pa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71731#71731"
 Co tam Panie w Mesko????
Jedyny ratunek dla MESKO, a więc i po części dla miasta to wejście większościowego kapitału zagranicznego do tej firmy. Jeśli Mesko miałoby być pryw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71701#71701"
 Będzie praca w MAN-ie
Dodać należy, że potencjalny przedsiąbiorca mógłby prowadzić działalność na w pełni uzbrojonych, "opuszczonych" terenach Mesko. Noo, będzie tam sor...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71372#71372"
 Będzie praca w MAN-ie
W zasadzie tylko w Skarżysku nic się nie dzieje ! Miasta nam sąsiadujące: Starachowice, Kielce, Końskie, Szydłowiec... potrafią ściągnąć "jakikolwiek"...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71370#71370"
 Będzie praca w MAN-ie
Czyli sie brzydzisz, a co z powiedzeniem zadna praca nie hańbi? Mamy sporo dość dobrze wykształcone spore grono bezrobotnych (byli pracownicy MESKO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71342#71342"
 Będzie praca w MAN-ie
brzydzisz się, rozumiem ze do wyzszych celów jestes przeznaczony Ty to powiedziałeś, nie ja. Mamy sporo dość dobrze wykształcone spore grono bez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71327#71327"
 Co tam Panie w Mesko????
na jaki koszt podatnika???przeciez mesko utrzymuje sie z tego co sprzeda.a dlugi wobec miasta są spłacone i umorzone. Umorzenie to w tym wypadku wyci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71135#71135"
 Co tam Panie w Mesko????
na jaki koszt podatnika?????przeciez mesko utrzymuje sie z tego co sprzeda.a dlugi wobec miasta są spłacone i umorzone.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71133#71133"
 Co tam Panie w Mesko????
Jedyny ratunek dla MESKO, a więc i po części dla miasta to wejście większościowego kapitału zagranicznego do tej firmy. Kolejne zarządy z obecnym robi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71126#71126"
 Co tam Panie w Mesko????Co tam Panie w Mesko
Co tam Panie w Mesko podobno wiekszosc problemów za firmą, dzieki nowemu prezesowi,dobry fachowiec i menager.A jak tam na stanowiskach??nareszcie komp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71122#71122"
 Co tam Panie w Mesko????Co tam Panie w Mesko????
Co tam Panie w Mesko????podobno wiekszosc problemów za firmą,dzieki nowemu prezesowi,dobry fachowiec i menager.A jak tam na stanowiskach??nareszcie ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=71114#71114"
 odpady komunalne!
witam wszystkich. Mło komu wiadomo, że Skarżysko ma ogromny kłopot z odpadami komunalnymi a mało tego dnia 03,01,2006 wyczerpał się limit składowan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=70761#70761"
 Wi-Fi w Skarżysku
tez jestem ciekawa, no ale chyba to trzeba zagadac z meskonetem czy Jarkiem, moze kiedys cos takiego zrobia... mam dosc kabli przy laptopie, bardziej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=70269#70269"
 MIOTŁA W MSM
Kiedy w tej Spóldzielni pojawi sie manager z prawdziwego zdarzenia? Może trzeba by sprowadzać ludzi spoza miasta, tak jak to zrobił minister Kaczmarek...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69920#69920"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu cz II
ja też mam kablem podpięty Meskonet 512 i śmiga legancko:] na początku przez pierwszy miesiąć miałem z nim problemy ale teraz to śmiga jak zły:P
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69359#69359"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu cz II
net z vectry to dobra inwestycja jeszcze meskonet fajnie chodzi u kolegi co ma kablem podpietego neta do nadajnika, nie wiem jak to lata jak jest rad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69347#69347"
 Wi-Fi w Skarżysku
tez jestem ciekawa, no ale chyba to trzeba zagadac z meskonetem czy Jarkiem, moze kiedys cos takiego zrobia... mam dosc kabli przy laptopie, bardziej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69312#69312"
 d4rk_networx
MN=MESKO NET :>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69193#69193"
 d4rk_networx
tak wiec witam panie administratorze sieci Meskonet zapewne szacunku troche dla mnie bo w moim wieku powinienes mi gratulowac ale widze ze jestes n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=69158#69158"
 Wtórpol zakład pracy czy hitlerowski obóz pracy?
Coś w tym temacie do poczytania ze zdjęciami, będzie też jako news ale tutaj dodałem zdjęcia :) Szmaciane kokosy Bracia Leszek i Marek Wojte...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=67097#67097"
 Nocne wyścigi uliczne...
w zime jak nasypie sniegu to jest bardzo dobry plac. :-D Myah a to miejsce ktorego nie chcesz ujawnic to przypadkiem nie znajduje sie na terena...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65084#65084"
 Nocne wyścigi uliczne...
w zime jak nasypie sniegu to jest bardzo dobry plac. :-D Myah a to miejsce ktorego nie chcesz ujawnic to przypadkiem nie znajduje sie na terena...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=65022#65022"
 Przyszlosc miasta
Wielu ludzi zatrudnionych w skarżyskich zakładach pracy jeszcze liczy na sielską prosperitę MESKO, ZEORK, PKP i z tym wiążą idylliczne trwanie aż do e...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64635#64635"
 Przyszlosc miasta
Oddałem głos taktycznie i był to głos w kolejności 11-sty. Zaznaczyłem handel/turystykę, chociaż moje zdanie na wymienione aktywa decydujące o przyszł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64601#64601"
 Przyszlosc miasta
Argumenty chwalące ZEORK i Mesko przyjmuje do wiadomości. A PKP jest po prostu złe? Jakiś przykład może? dlugi, dluugi, dluuugi...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64596#64596"
 Przyszlosc miasta
Jakos niewidac aby w mesko dzialo sie zle zwalniaja ludzi ze stanowisk pracy na rok gdzie dostaja kuroniowke a nastepnie wracaja z powrotem a wszystko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64579#64579"
 Przyszlosc miasta
I co z tego,że Mesko ma zamówienia jak ciągle słychac o zwolnieniach grupowych...pic na wode z ym polepszeniem warunków w Mesko :?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64547#64547"
 Przyszlosc miasta
Co jakiś czas pisze się i mówi, że Mesko staje przed otwartymi drzwiami do uzyskania nowych zamówień w branży zbrojeniowej. Za dużo widać tych drzwi s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64545#64545"
 Przyszlosc miasta
Marna to przyszlosc w tym miescie zbyt marna..... Ale miasto odbilo od dna, teraz moze byc tylko lepiej. Mesko ma kontrakt do 2013 wiec powinni utrz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64533#64533"
 Warto wiedzieć więcej :)
http://www.skarzysko.org/modules/coppermine/albums/userpics/mesko5.jpg Fot 1: dywizja kosiarek w szyku bojowym. I Zmechanizowana Pancerna Dywizj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64327#64327"
 Kolos-drogi do utrzymania a mało exploatowny-Stadion Granatu
Nie ma co trzeba czekac na jakas wieksza wojne wtedy zaklady MESKO dostana mase zamowien i GRANAT znow bedzie blyszczal tak jak to bylo za czasow wojn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64260#64260"
 Kolos-drogi do utrzymania a mało exploatowny-Stadion Granatu
granat kiedys cos znaczyl i byl uznana marka w naszym wojewodztwie i nie tylko .. Zgadza się, w Polsce, Granat znany był i miał renomę, chociażby ze ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=64179#64179"
 Warto wiedzieć więcej :)
ale teraz mesko szuka inzynierow do sprzątania ruin
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63510#63510"
 Warto wiedzieć więcej :)
^^ ale teraz mesko szuka inzynierow! a ze wykopalo tysiace pracownikow po zawodowkach to normalne!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63498#63498"
 Warto wiedzieć więcej :)
Zakłady Metalowe MESKO. Rok założenia: 1924 W 1991 r. dla celów marketingowych wprowadzone zostało nowe logo przedesiębiorstwa. Jako, że zakład walcz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63470#63470"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki IV Turnieju Niepodległości drużyn amatorskich w piłce nożnej. Grupa A Empiko - GT Alarm BMBS 0:1 GT Alarm BMBS - Juventa Płaczków 1:2 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63053#63053"
 11.XI11.XI
Administrator http://img334.imageshack.us/img334/795/img353600ru.jpg PUP http://img359.imageshack.us/img359/1417/img353615jp.jpg Ro(y)dzynki :-x M...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=63004#63004"
 Powiatowe Dęby - zgłaszamy swojego kandydata - ANDRZEJA
Uhonorowani statuetką 'Powiatowe Dęby'. Rada Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 212/XXVI/2001 z dnia 31.05.2001 r. ustanowiła nagrodę „Powiatowe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=62939#62939"
 Co to ?????????
a właściwie to co ma Predom-Mesko do działu "Moje pytania i żale do władz" ?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61666#61666"
 Co to ?????????
miałem chyba kiedyś odkurzacz :) predom-mesko:) a i sokowirówke też ;)) zaj..bisty sprzęt . POLECAM 8)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61635#61635"
 Co to ?????????
Oferta sprzedaży: "Przedom Mesko".
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61632#61632"
 Co to ?????????
Co to jest Predom-Mesko?? mafia. która rządzi skarżyskiem... nie dają nam spokoju, tylko ciagle jakies bomby... nie radzę zadzierać z ich szefem.....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61585#61585"
 Co to ?????????Co to ?????????
Co to jest Predom-Mesko?????? :o 8O
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61582#61582"
 Predom-Mesko (było dddd)
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z 1972 r. Przedsiębiorstwo Zakłady Metalowe w Skarżysku-Kamiennej otrzymało nazwę Zakłady Metalowe PREDOM - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61527#61527"
 Predom-Mesko (było dddd)
Dawna nazwa zakładów Mesko->Zakłady Metalowe Predom Mesko Poland.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61506#61506"
 Predom-Mesko (było dddd)Predom-Mesko (było dddd)
co to jest Predom-Mesko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61503#61503"
 dr. Okła
Dajcie zdjęcia z Predom-Mesko :twisted:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61499#61499"
 Internet...
mesko jest spoko, tylko teraz maja jakies problemy techniczne.. z powodu kradzieży sprzętu? nie wiem czy to plotki czy prawda, ale slyszalem ze w b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61176#61176"
 Internet...
zalezy z ktorego sie odbiera MeskoNet. Akurat sa dwa odbiorniki na wiezowcu na Przylesiu- Mesko i Paryska i wchodz na siebie sygnaly i sa niemale zakl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61163#61163"
 Internet...
testowałem meskonet na zielnej. użytkownik podłączony kablem. pingi wracaja do 40ms, duże wracają w 95%. Download około 256kbps, upload bagatelka 2MBI...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61075#61075"
 Internet...
a ja nie polecam MeskoNetu. Od 2 miesięcy totalna porażka (chyba że straty pakietów do serwera rzędu 80% to nie problem wg. Mesko)...Wymijające odpowi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=61070#61070"
 graffiti w skarzysku
Co do graffiti w Skarlandzie .. Przejdzcie sie zobaczec grafy na murze na mesko na zachodnim .. Az do mostu kolejowego na kamiennej . Sa to naprawde e...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=60106#60106"
 Internet...
to lepiej sobie pozostań przy vectra, albo ewentualnie meskonet.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59810#59810"
 Internet...
teraz podobo meskonet ma najlepszą jakość usług internetowych w sku a przynajmniej tak slyszalem
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59760#59760"
 Upadek autorytetu Skarżyska????
Ludzi podobnych i takich samych jest aż nadto w naszym środowisku. Rzecz w tym, że potrafią oni doskonale zabezpieczać własne interesy kosztem i pod p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59756#59756"
 Upadek autorytetu Skarżyska????
Ludzi podobnych i takich samych jest aż nadto w naszym środowisku. Rzecz w tym, że potrafia oni doskonale zabezpieczać wlasne interesy kosztem i pod p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59745#59745"
 Upadek autorytetu Skarżyska????
Temat należy do tych budzących skrajne emocje, więc zamierzyłem zabrać głos jedynie raz, teraz. Też skrajnie, ale takie mam poglądy w tej sprawie i po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=59720#59720"
 Piekło NiekłańskieNiekłańskie Piekiełko raz jeszcze
Witam :-D Zgodnie z zapowiedzią kilka zdjątek z "Piekielnej " krainy. http://www.meskonet.pl/~adamf/piek1.jpg http://www.meskonet.pl/~adamf/p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=58094#58094"
 Dworzec PKS
Tylko czy budowanie dworca PKS-u koło dworca PKP ma sens? Lepiej to niz obecna lokalizacja dworca. Dla kogo to ma byc? Kiedys masowa trzeba bylo p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57671#57671"
 MŁODE WILKI - głosujemy na zespoły ze Skarżyska
a mi nie działa ta stronka, ani jedna, mam opere i meskoshit, 512
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=57464#57464"
 Zagadka2: gdzie jestem?
czyzby gdzies w Mesko?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56949#56949"
 Nowy klub piłkarski w Skarżysku
Ty kibic daj spokój Klimko.. mogę tak samo naisać i każdy inny.. przeczytaj temat od poczatku a nie ostatnie posty! Westbam chce utworzenia całkiem!!...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56873#56873"
 Skarżyski słownik regionalny
[quote="Ijon_Tichy"]Jeśli mówi się, że ktoś pracuje "na zakładach", to każdy mieszkaniec Skarżyska i okolic będzie wiedzieć, że chodzi o Mesko. A zate...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55923#55923"
 WYBORY 2005
mesko dobrze ze jeszcze panstwowe - rzekł Kwieciu Oczywiście, że dobrze!! Cała armia chronionych prawem działaczy związkowych i amunicja w cenach ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55689#55689"
 WYBORY 2005
taa, a co z platnymi studiami, uslugami medycznymi? mesko dobrze ze jeszcze panstwowe, bo sprywatyzowane spolki upadaja. tak jak gosc napisal - PO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=55622#55622"
 Sterowanie wyborcami poprzez utarte slogany.
Poeskarzysko Brak idealow jest chorobą naszych czasow Ideał zwykle jest celem dążeń i pragnień ludzkich. A pragnienia chociaż są zróżnicowane każdy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54345#54345"
 Remonty cz II
od 9-go wrzesnia trwa remont kładki na Rzece Kamiennej na wysokości Zakładu Z-2 Mesko (obok Benzyl). Aktulanie kończy się malowanie. http://img86.i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=54068#54068"
 III Skarżyskie Prezentacje 2005
No więc mnie sie nie podobało :D W tym roku zdaje sie że było mniej wystawców, nie widziałem SP "Simko", "Wkrętaków", "Hastaru". Nie widziałem st...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=53216#53216"
 Koncert Happysad - rozdajemy wejściówki
cegla mi wybaczy, ale go wyręczę: straszne brudasy pod sceną :-D jak na koncercie zobaczyłam tych wszystkich ludzi z wymalowanymi wąsami, to uc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52486#52486"
 Co ty na to "doktorku" ?
Ja postawię tylko prosty przykład.. szpital w Skarzysku Kamiennej porównajcie ze szpitalem w Końskich.. kto był, widział , skorzystał z usług ten wie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52309#52309"
 Herb Skarżyska Kamiennej
INC - wersja pisma normalnego maslik napisał: Kiedy powstawało Skarżysko jego jedynymi a przynajmniej głównymi atrybutami była kolej oraz przemysł ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52152#52152"
 Herb Skarżyska Kamiennej
Kiedy powstawało Skarżysko jego jedynymi a przynajmniej głównymi atrybutami była kolej oraz przemysł odlewniczy i maszynowy. Im zawdzięczało powstan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52124#52124"
 Liga Amatorska - Wyniki
Pierwsza kolejka ligi amatorskiej już za nami. Oto wyniki: I liga Mat-Bud C.H. Zachodnie - Eltom Animar Witex 1-3 Drewmex - Empiko 1-2 Mesko ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51315#51315"
 Uwaga Wyborcy
Gość napisał: Miał Pan pewnie też swojego posła ze Skarzyska, którego Pan wybierał i co on dla zakładów w których pewnie Pan pracował dobrego zrobił....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51167#51167"
 Benzyl...
ech... jaka rewitalizacja ???? rewitalizacja polega na odbudowie doprowadzeniu do stanu używalności, a nie likwidacji obiektu. To dezintegracja, a nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51101#51101"
 Benzyl...
ech... jaka rewitalizacja ???? rewitalizacja polega na odbudowie doprowadzeniu do stanu używalności, a nie likwidacji obiektu. To dezintegracja, a nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51049#51049"
 jedno życzenie
Hmmm....to musiała by być naparwdę duża sztuka,by poradziła sobie z bezrobociem. To ja bym chciał,by Ci inwestorzy rozruszyli stare zakałdy pracy...me...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50524#50524"
 Benzyl...
Nie no nie rozwalaj mnie, ciekawe czy wie gdzie jest Arkadia... Odlewni w S-ku niema, sa natomiast pozostały po puste hale, na Kamiennej, sasiadują...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50131#50131"
 Benzyl...
Nie no nie rozwalaj mnie, ciekawe czy wie gdzie jest Arkadia... Odlewni w S-ku niema, sa natomiast pozostały po puste hale, na Kamiennej, sasiadują...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50097#50097"
 O co chodzi ?
Pewnie meskonet ma bana przynajmniej na twoje IP
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=50054#50054"
 Ognisko na Pożegnanie Lata !!!!!!!!!!!! - czyli XI zlot
Sa stare i nowe betony. Nowe betony sa na rzece pomiedzy mostem kolejowym a mostem samochodowym (kolo duuuuzego komina). Natomiast stare betony sa za ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49829#49829"
 Ognisko na Pożegnanie Lata !!!!!!!!!!!! - czyli XI zlot
Sa stare i nowe betony. Nowe betony sa na rzece pomiedzy mostem kolejowym a mostem samochodowym (kolo duuuuzego komina). Natomiast stare betony sa za ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49745#49745"
 Ognisko na Pożegnanie Lata !!!!!!!!!!!! - czyli XI zlot
Sa stare i nowe betony. Nowe betony sa na rzece pomiedzy mostem kolejowym a mostem samochodowym (kolo duuuuzego komina). Natomiast stare betony sa za ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49712#49712"
 Bankomaty czy chlew
Może MESKO odkryje w tych bankomatach ducha rozwoju i inowacji. ...ducha tak, oby nie duch Mesko, byłoby szkoda
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49600#49600"
 Bankomaty czy chlew
Może MESKO odkryje w tych bankomatach ducha rozwoju i inowacji.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49599#49599"
 Bankomaty czy chlewBankomaty czy chlew
Może to jest niszowy problem przy obecnym poziomie bezrobocia i dochodów skarżyszczan oraz naszych gości, ale po obejrzeniu klimatyzacji i pięknych ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49595#49595"
 HASŁO REKLAMOWE DLA SKARŻYSKA !
Apropo hasel reklamowych to pozwole sobie zacytowac haslo jakie ZM MESKO S.A. przedstawilo na jednych z wczesniejszych Targow Zbrojeniowych. Zanim zac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49594#49594"
 Sieci radiowe w S-ku?
obecnie wszyscy operatorzy poza Vectrą dają wielkie gówno (zarowno Jarek jak i meskonet). chociaz za niewiemlkie pienoadze i dlatego gowno wam do rego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49234#49234"
 Sieci radiowe w S-ku?
Ja mam MeskoNet i tylko czekam, aż wejdzie ktoś nowy na rynek. Jeszcze nic nie ejst pewne, ale może za jakieś czas... :twisted:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48941#48941"
 czy istnieja sposoby na poprawe na rynku pracy w miescie
Kiniu nie przesadzaj z tym geniuszem mówimy o podstawowych sprawach zatrudnienia i produkcji. W tej sytuacji, jaka jest w Skarżysku, gdyby Ministerstw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48709#48709"
 Remonty cz II
Dziś: Na Alejach im. J. Piłsudskiego załe zmiany w ruchu, jeździmyul. Towarową. http://img.photobucket.com/albums/v365/monter/www_skarzysko_org/re...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48592#48592"
 NYT o Starym Kontynencie
no my tu gadu gadu o turystycznych atrakcjach skarlandi..... ale.. no wlasnie ale gdzie ci ludzie ktorzy by przyjechali maja nocowac ?? w hotelu promi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48586#48586"
 DOKUMENTACJA STAROSTWA TRAFIA DO ARCHIWUM
[/b]zgadzam się co do stwierdzenia, że archiwa są ważne i potrzebne. Fakt, iż z powodu braku odpowiednio zarchiwizowanych zbiorów dokumentacji płacowe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48364#48364"
 Zbrojeniowe zgliszczaZbrojeniowe zgliszcza
Raport poświęcony „Gigantomanom”. Jest to jakby Aneks do monografii z września 2004 r. wydanej z okazji 80 lecia Zakładów Metalowych MESKO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=48155#48155"
 SYLWETKA JÓZEFA CHABASASYLWETKA JÓZEFA CHABASA
Józef Chabas - obrońca szykanowanych, ważnych i mniej ważnych person naszego miasta Data i miejsce urodzenia : 01.09.1950 r. Skarżysko - Kamienna ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46921#46921"
 cieplo... ?
Ja nie musiałam być na grzybach, zby odczuć tą burzę- Meskonet i Parysek odłączyli internet, w górnej części Milicy prądu nie było, no i nareszcie był...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46332#46332"
 Strzelnica Mesko
heh, ja żeby wjechać rowerem na teren Mesko musiałem pisać specjalne podanie do samego Prezesa :D Ciekawe czy na taki przejazd też jest wymagane pozwo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46323#46323"
 Strzelnica Mesko
Z2 to zakład za "elektrociepłownią" koło słynnej zdewastowanej stołówki. Praktycznie całe zakłady zostały tam przeniesione, tzn. cała wojskowa produkc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46316#46316"
 Strzelnica Mesko
No dokładnie. Zdaje się ze zamontowali je, otoczyli nimi cały zakład "Z2" po tej akcji z kradzieżą rakiety GROM, wczesniej mogłeś tam wejść bez najmni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46309#46309"
 Strzelnica Mesko
Jeżeli nic nie jest oznakowane, to ja tam moge sobie namiot rozbić. Nie wiem jak z ochrona w tej części zakładów, ale nie spodziewam się tych patró...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46256#46256"
 Strzelnica Mesko
Skoro się buduje strzelnicę w MESKO, to pewnie poza standardami NATO -który to obiekt nie podlega tajemnicy. Kiedyś tajemnicą nie były objete rakiety ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46193#46193"
 Strzelnica Mesko
robotnicy nie wygladali na osoby przyjaznie nastawione, więc trzymałem sie od nich zdaleka :D z drugiej strony teren mesko, nie wiadomo czy wolno ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46183#46183"
 Strzelnica MeskoStrzelnica Mesko
Przejeżdzając dzisiaj w okolicy strzelnicy mesko zobaczyłem że trwają tam jakieś prace, widać było chyba ze trzy spycharki jakies rury, cos tam wybeto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=46181#46181"
 NYT o Starym Kontynencie
Spojzcie jak teraz Blizyn sie reklamuje ze swoimi atrakcjami. Wlasnym sumptem wydali ksiazke o historii Blizyna, teraz szykuja film na DVD. Chbya Skar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45053#45053"
 Alcatraz
Czytam wasze naiwne komentarze zaczepki itd. A prawda jest niestety przykra. Jestem dawnym mieszkańcem Suchedniowa od 22 lat mieszkam w centralnej Pol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44946#44946"
 Alcatraz
Czytam wasze naiwne komentarze zaczepki itd. A prawda jest niestety przykra. Jestem dawnym mieszkańcem Suchedniowa od 22 lat mieszkam w centralnej Pol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44550#44550"
 Porządek
Nie wiem czy kiedyś S-ko będzie miało pieniądze na budowe centrum Poczekajmy aż MESKO odżyje....
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44196#44196"
 mini sonda
1. ZM "MESKO" S.A. 2. 26 3. zmiana 4. 500m piechotka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=44177#44177"
 Ksiądz Karbownik: ŚWIĘTY czy ANTYCHRYST ?
Najnowsza historia. Odpowiedź na nieprzychylne posty Koronacja MBO Echo Skarżyska Kamiennej To była historyczna chwila (2005-07-08) To ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43845#43845"
 Jak słoneczko świeci to prędko nad wode :D
Fajny festyn był na Rejowie jakos w czerwcu był Golec Orchiestra,Żuki i wiele innych to było z Mesko fajna impreza :) i tu sie postarali bo Golce z Op...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43757#43757"
 Wybieramy posła
Spytałem, na kogo głosować, bo pomyślałem przyłączę się do większości. Sądziłem, że ktoś z forumowiczów ma większe rozeznanie od mnie i, że podpowie n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43622#43622"
 basen w skarzysku
przemeSKO napisał: Świetny basen fajna rura:) tylko zeby byla jeszcze dluższa hehe większa frajda i ciemna na maxa hehe hmm.... byłem na perle ra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43506#43506"
 MÓJ PANIE DOKTORZEMÓJ PANIE DOKTORZE
Do byłego Dyrektora ZOZ-u w Skarżysku Dzień Dobry Panie Doktorze! Piszę do Pana, jako wielki sympatyk pańskiej osoby i pańskiego kunsztu. Do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43454#43454"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swietne miejsce moim zdaniem jest w nieczynnej stolowce mesko... jest polozona "z dala od cywilizacji" i do tego z drugiej strony nawet niedalek zeby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43399#43399"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swietne miejsce moim zdaniem jest w nieczynnej stolowce mesko... jest polozona "z dala od cywilizacji" i do tego z drugiej strony nawet niedalek zeby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43360#43360"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
swietne miejsce moim zdaniem jest w nieczynnej stolowce mesko... jest polozona "z dala od cywilizacji" i do tego z drugiej strony nawet niedalek zeby ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43356#43356"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kurde lepsze miejsce jest moim zdaniem w hali po przeciwnej stronie co zakłady metalowe "mesko" (nie wiem jak sie nazywa ta ulica)ale przy wiadukcie s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43334#43334"
 Świetne miejsce na disco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kurde lepsze miejsce jest moim zdaniem w hali po przeciwnej stronie co zakłady metalowe "mesko" (nie wiem jak sie nazywa ta ulica)ale przy wiadukcie s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43328#43328"
 Kolejny koncert .... i znowu nie w Sku !!!!!
z tym pytaniem musisz zwrócic sie do szefostwa Solidarnosci na Mesko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43099#43099"
 Ciekawa Ksiązka.
Mój stosunek do opisanej wyżej książki jest pozytywny. Stwierdzenie o jej charatkterze pamietnikarskim i publicystycznym podtrzymuję. Jeśli ktoś taką...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43096#43096"
 Ciekawa Ksiązka.
Przepraszam, ale dopiero dzisiaj otworzyłem stronę i przeczytałem o sobie, o autorze książki. Z tego powodu jest mi przyjemnie poza jedną wypowiedziom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43091#43091"
 Kolejny koncert .... i znowu nie w Sku !!!!!
Ale czy ta impreza to będzie z MESKO 25 września bo jak tak to luz:D:D:D:D:D:D:D:D??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=43085#43085"
 Internet na SkalceMeskonet na Skalce
Tak, MeskoNet ma na Skalce lacze na kablu, a konkretnie na DSLach, wiec polaczenie jest rownie stabilne jak TPSA (w przeciwienstwie do JP), a na + ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42648#42648"
 Internet na Skalce
Jeśli mogę coś zaproponować to MeskoNet albo TP. Paryskiego na dzien dzisiejszy nie bral bym pod uwage jezeli zalezy Ci na jakości oferowanych usług...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42615#42615"
 Internet na Skalce
Jest jeszcze MeskoNet !!!! Z tego co wiem podlączonych jest ok.5-6 osób przez kabelek chyba. :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42608#42608"
 Koronacja i Zjazd Skarżyszczan
Tak, to prawda, w latach swojej największej świetności Granat mógł przyjąć 25 tys. kibiców. a swietnosc to w ktorych latach trwala? Wtedy, kiedy Gra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42172#42172"
 KRĘĆ PAN AFERĘ!KRĘĆ PAN AFERĘ!
Wielmożny Panie Prezydencie! Doszły mnie słuchy, że Pan od dawna oczekuje na mój list, a ja dziwnym trafem pańską osobę pomijam. Prawda jest jednak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42133#42133"
 Czas transferów
Z tego co mówia to w najblizszym - dłuższym czasie Mesko nie będzie się palić to jakiego kolwiek sponsoringu, narazie jest to kolos na glinianych noga...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41724#41724"
 Czas transferów
a Granat kiedys pomysli o transferach inowychh sponsorach by grac w klasie wyzej <tylko nie z smateksem.> a kiedy bedzie zmiana prezesa ktory ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41715#41715"
 Bernatka - Drzewo które straszy - RELACJA Z NOCNEJ WYPRAWY
to tak samo jak z miejscem gdzie zekomo zabito jakiegos pracownika mesko. dokladnie chodzi o droge na majkow miedzy starymi poligonami mesko. slyszale...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41363#41363"
 Bernatka - Drzewo które straszy - RELACJA Z NOCNEJ WYPRAWY
Dobra widzę,że ktoś musi w końcu napisać posta pow. 60 znaków ;-) Mieliśmy z h4ll kilka minut spóźnienia, ponieważ jak zwykle winna byłam ja ;), ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41339#41339"
 Bernatka - Drzewo które straszy - RELACJA Z NOCNEJ WYPRAWY
to tak samo jak z miejscem gdzie zekomo zabito jakiegos pracownika mesko. dokladnie chodzi o droge na majkow miedzy starymi poligonami mesko. slyszale...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40889#40889"
 funkcjonowanie władz miasta
Kazda formacja popełniła olbrzymie błędy jest w miarę równo odpowiedzialna za obecny stan goapodarki. To stwierdzenie nie spotyka sie z moją aproba...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40799#40799"
 funkcjonowanie władz miasta
Panowie. Znam Was i nie sądziłem że w taki sposób zetrą sie Wasze poglądy. Panie Wojtku. Moim zdaniem nie chodzi tu i teraz kto kim był co robił tylko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40784#40784"
 Wybieramy posła
Trudno polemizować, ale zaryzykuję, bo w czym można unurzać zupełnie nowych i zupełnie bosych? Przed publiką ani: W.Mazur-ostatni sekretarz Komite...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40654#40654"
 Wybieramy prezydenta?
Wikary, a Bochniarz to nie miała udziału w restrukturyzacji Mesko?... Nie orientuję się w tej kwestii... - a skąd masz takie informacje? Tu jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40639#40639"
 Wybieramy prezydenta?
Wikary, a Bochniarz to nie miała udzialu w restrukturyzacji Mesko? To przedsięwzięcie chyba kiepsko poszło. Młody kolego - Dochnal też maczał łapy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40546#40546"
 Wybieramy prezydenta?
Wikary, a Bochniarz to nie miała udzialu w restrukturyzacji Mesko? To przedsięwzięcie chyba kiepsko poszło. Młody kolego - Dochnal też maczał łapy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40540#40540"
 Wybieramy prezydenta?
Wikary, a Bochniarz to nie miała udzialu w restrukturyzacji Mesko? To przedsięwzięcie chyba kiepsko poszło.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40423#40423"
 Liga Amatorska - Wyniki
Sezon 2004/2005 Amatorskiego Towarzystwa Piłkarskiego już za nami. Oto tabele: I liga 1. Astra 2. Empiko 3. Mat-Bud C.H. Zach. 4. Pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40363#40363"
 NYT o Starym Kontynencie
... naszym mieście jest dużo placu na każdy przemysł (benzyl, mesko, fosko, itp itd) to wszystko stoi puste a można tam coś robić tylko trzeba zachęci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=39419#39419"
 NYT o Starym Kontynencie
Moje zdanie wielokrotnie artykulowalem. Przemysl dalej niech idzie jak idzie ale inwestycja powinna isc w kierunku turystyki ekologicznej, z prezent...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=39400#39400"
 BUDŻET 2005 ale w Ostrowcu
Moim zdaniem różnica polega na tym, że pracownicy zakładu rynkowego mają wieksze możliwości od zbrojeniowego. Zamiast w odpowiednim czasie dbać w mesk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38989#38989"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu cz II
Jesli chodzi o Mesko ,to tzw."siodemke"zostawilem w 1985,nastepnie bylem kioskarzem i w 89 wzialem w ajencje sklep "Ruchu" kolo Elektryka i jako pie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38805#38805"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu cz II
[.Zbuntujciesie i zarzadajcieczegosc lepszego w zamian.nie dajcie sie.[/quote] I to pisze pewnie ten co sie zbuntował, zażądał w Mesko 10 Euro/godzin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38772#38772"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
Należy globalnie liczyć na bum gospodarczy, ale czy obejmie on Mesko? Wszystko zależy od kadry kierujacej, od kierowników wydziałów, od instytucji...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38584#38584"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
MESKO nie jest już pępkiem miasta. Powiazania jego z rynkiem pracy są bardzo ograniczone. Nie wiem jak jest z zadłużeniem. Było duże. Zadłużenie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38575#38575"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
MESKO nie jest już pępkiem miasta. Powiazania jego z rynkiem pracy są bardzo ograniczone. Nie wiem jak jest z zadłużeniem. Było duże. Myślę sobie , ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38573#38573"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
Mesko się odradza, może za jakiś czas ureguluja długi, spłynie do kasy miasta troche pieniędzy. Hm... ze słynnym już offsetem dla Mesko, wiąże się o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38571#38571"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
Zróbmy trzy centra. Kamienna, Milica, Przydworcowe :) Mesko się odradza, może za jakiś czas ureguluja długi, spłynie do kasy miasta troche pieniędz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38556#38556"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
mwoj napisał:"Na przykład w MESKO pracuje przeważnie sama wiocha." -- Ty drobny mieszczuchu, nie bądź rasistą i dokładniej popatrz kto pracuje w Me...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38542#38542"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
Nie wiem jak wiele tematów i wypowiedzi przejrzałeś w dziale Miejskie czy dziale Moje pytania i zale do władz. Sporo osób - uczestników forum wypowiad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38541#38541"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
Nie wiem jak wiele tematów i wypowiedzi przejrzałeś w dziale Miejskie czy dziale Moje pytania i zale do władz. Sporo osób - uczestników forum wypowiad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38540#38540"
 IDEA ŚRÓDMIEŚCIE SKARŻYSKA
Jakie działania należy podjąć w pierwszym rzędzie by rozwój miasta uczynić szybkim i sprawnym, by stało się funkcyjne i ładne? W moim przekonaniu p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38538#38538"
 Laboratorium chemiczne w Erblu
z tego co mi wiadomo, jest to jedno z najlepszych w naszym mieście, zwłaszcza po tym jak dostaliśmy sprzęt po likwidacji jakiegoś laboratorium spod zn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38189#38189"
 Internet w okolicach Skarżyska
Ciekawe kiedy Meskonet wejdzie na Jagodne??.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37968#37968"
 Internet w okolicach Skarżyska
http://forum.meskonet.pl/viewtopic.php?t=49
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37921#37921"
 Ostrowiec sie rozwija a nasze miasto jakby cofa
Co do naszego miasta, to rzeczywiście kilka dobrych lat temu, tętniło pod względem gospodarczym. Mesko, Fosko, PKP, Odlewnia - to były główne miejsca ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37559#37559"
 Pomniki przyrody w Skarżysku
Chronione Obiekty Przyrody Powiatu Skarżyskiego (stan na 31.12.2002r.) Lp.| Gmina| Nazwa obiektu| Data utworzenia i podstawa prawna| Szczegółowa ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37556#37556"
 Ostrowiec sie rozwija a nasze miasto jakby cofa
juz kiedys japonczyki chcieli otworzyc jakas produkcje na zakladach ale mesko pokazalo im same zrujnowane hale i japonczyki pojechaly do czech nie wi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37537#37537"
 Ostrowiec sie rozwija a nasze miasto jakby cofa
Starachowice tak,miasta nie mierzy sie iloscią supermarketow.Starachowice wyszły z gorszego dna niz obecnie jest Skarzysko.Strefa Ekonomiczna uratowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37536#37536"
 Mesko
Zakłdy beda produkowac nowoczsna amunicje wrescie Mesko wyszlo na prosta to teraz bedzie jeden z lepszych zakładów w regionie oby były nowe miejsca p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37519#37519"
 SKARNET
Na Kościelnym maja panowie z Unicompu coś nadajnik poprawiać i wtedy może będzie można polecić, a co do Majkowa nie wiadam się. Ja bym nie polecał ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37338#37338"
 Kto w końcu przejął SKARNET??Kto w końcu przejął SKARNET??
Mam net w Skarnecie :cry: i kilka dni temu sie dowiedziałem że firma upadła i ktoś ją przejął :-) . Jedni mówią że MeskoNet :cry: , drudzy że Unicomp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37330#37330"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki II Ligi Amatorskiej - 14 Maj Polmos - AKS Wzdół 1:3 Juventa - Grom 1:4 Andi - Tomex 1:0 Kordian - Juve 7:0 Kolejarz - Herkules - prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37212#37212"
 SKARNET
A ja słyszałem że meskonet ma wchłonąć unicomp bo podobno skarnet składał oferty by ktoś go kupił do meskonetu i unicompu. Teraz widać że meskonet ich...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37161#37161"
 SKARNET
A ja słyszałem że meskonet ma wchłonąć unicomp bo podobno skarnet składał oferty by ktoś go kupił do meskonetu i unicompu. Teraz widać że meskonet ich...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37154#37154"
 SKARNET
a podobno Unicomp ma wchłonac jescze Meskonet. Slyszal ktos moze cos na ten temat ??
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=37143#37143"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki I liga ( 3 maj ) Empiko - Piaskowania 5:0 Matbud Centr Hand - Metalowiec 0:0 Drewmex - Zeork 2:2 Mesko AGD - Stol Meb Bis 1:0 Astra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36722#36722"
 Liga Amatorska - Wyniki
Wyniki I liga ( 3 maj ) Empiko - Piaskowania 5:0 Matbud Centr Hand - Metalowiec 0:0 Drewmex - Zeork 2:2 Mesko AGD - Stol Meb Bis 1:0 Astra - E...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36404#36404"
 Szpiegowanie internautów?!
Dostawcy internetu bowiem będą zmuszeni zainstalować programy "szpiegujące", ktróre bedą zapisywały to co robią klijenci. Dodam tylko że od paru ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=36241#36241"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Niekoniecznie zgodziłbym sie z Toba "Res" , ze lokalizacja jest czynnikiem decydujacym o powodzeniu przedsiewziecia. Wazni sa przede wszystkim ludzie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35679#35679"
 Mesko
A wie ktos może czy przyjmuja w MESKO na praktyki...? :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35568#35568"
 Mesko
Codziennie to ogladam. Nie wiem jak to wygladalo wczesniej ale teraz wyglada slabo. Z tego co slyszalem to prawie wszystko ma byc przeniesione na plac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35557#35557"
 Mesko
Pojedź na Zachodnie do "Mesko"; - najpierw udaj się do Skarżyskiej Strefy Gospodarczej - potem skontaktuj się osobiście z Mesko ROL Będziesz miał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35554#35554"
 MeskoMesko
ZM Mesko zostaly podzielone na mniejsze firmy ktore zajmuja sie swoja produkcja. One sa niezalezne od siebie. Najwazniejsze to: Mesko NET, Mesko USL...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35551#35551"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
To jest co najmniej 10 lat opóźnienia z otworzeniem tych bram A i C . Droga przelotowa przez teren dawnego Z-1 byłych ZM MESKO z powodzeniem wykluc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35547#35547"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
To nie chodzi o budowe drogi tylko o otworzenie bram A i C których pilnuje ochrona. Boją się, że miejscowa "metalica" zacznie budowac sobie domy. C...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35546#35546"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
To nie chodzi o budowe drogi tylko o otworzenie bram A i C których pilnuje ochrona. Boją się, że miejscowa "metalica" zacznie budowac sobie domy. Nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35511#35511"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Po co niszczyć ogródki działkowe? W Mesko jest wiele budynków, które nadają się na każdą działalność ale Mesko trąbi od 5 lat o otworzeniu drogi m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35490#35490"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Po co niszczyć ogródki działkowe? W Mesko jest wiele budynków, które nadają się na każdą działalność ale Mesko trąbi od 5 lat o otworzeniu drogi m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35467#35467"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Po co niszczyć ogródki działkowe? W Mesko jest wiele budynków, które nadają się na każdą działalność ale Mesko trąbi od 5 lat o otworzeniu drogi m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35466#35466"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Po co niszczyć ogródki działkowe? W Mesko jest wiele budynków, które nadają się na każdą działalność ale Mesko trąbi od 5 lat o otworzeniu drogi m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35426#35426"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Pomysł z ogródkami nie jest najlepszy. A jesli chodzi o ewentualne hale , magazyny to jest sporo miejsca po byłym kombinacie budowlanym... blisko kol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35425#35425"
 BUDŻET 2005 ale w Ostrowcu
Nadwyzkę budzetowa "robi" sie bardzo prosto. Zaniża sie sie w budzecie dochody własne gminy. Lepiej niedoszacować bo jak sie przeszacuje dochody i nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35401#35401"
 Internet w okolicach Skarżyska
Tak meskonet też wchodzi ale kiedy wejdzie i czy wejdzie to jest pytanie :-D . Niestety dzwonilem do meskonet i pani z rozbrajającą szczerością po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35232#35232"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
mam jeden pomysl: zlikwidowac tereny dzialkowe przy E7 i sprzedac te tereny na hurtownie lub magazyny ... 30 km od Kielc, 40 do Radomia, Starchowic...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35172#35172"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Sledze ten temacik ostatnio i mam takie pytanko: Ktos wspominal o dawnej stolowce MESKO.Hmmm,nie orientuje sie moze ktos jak jest z prawami do tej ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35013#35013"
 Liga Amatorska - Wyniki
Podaje kolejne wyniki Ligi Amatorskiej II Liga Kolejarz - Polmos 0 : 0 Grom - Tomex 0 : 5 Kordian - Herkules 1 : 2 Andi - Juve 7 :1 AKS Wzdó...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34998#34998"
 BUDŻET MIASTA SKARŻYSKA NA 2005 ROK
Jeśli chodzi o BiP to bedziesz musiał jednak pochodzić po urzedzie :-D . Podatki od nieruchomosci z Mesko nie wpływają w naliczonej wysokości od ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34945#34945"
 BUDŻET MIASTA SKARŻYSKA NA 2005 ROK
Nie wiem czy przyjęto ale czekam na odpowiedź kiedy co i jak. Biorąc na ząb rozstrzygniety(wpłynęła JEDNA oferta) przetarg na budowę ul.Ostrobramskie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34934#34934"
 Pytania do władz miasta????Pytania do władz miasta????
Mam takie pytanie nie wiem czy to ktos z naszego "szacownego "Urzedu Miasta przeczyta ale może: - czy jakieś nowe inwestycje będą w naszym miescie? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34891#34891"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
SIRK masz meskonet ? Raczej nie masz bo byś zauważył że się więcej płaci a info na stronie nieaktualne. INC nie jest tak różowo jak piszesz ... C...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34821#34821"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
SIRK masz meskonet ? Raczej nie masz bo byś zauważył że się więcej płaci a info na stronie nieaktualne. INC nie jest tak różowo jak piszesz ... C...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34744#34744"
 Ciekawa Ksiązka.
Piszesz Majster zapewneie o ksiązce którą napisał Wojciech Markiewicz działacz Solidarności z Mesko. Przegladałem ja. Głownym walorem tej publikacji...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34720#34720"
 Ciekawa Ksiązka.
Piszesz Majster zapewneie o ksiązce którą napisał Wojciech Markiewicz działacz Solidarności z Mesko. Przegladałem ja. Głownym walorem tej publikacji...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34712#34712"
 Ciekawa Ksiązka.
Wreszcie znalazł się człowiek dokumentujący czasy rodzenia sie demokracji w S-ku. Ze wszech miar polecam ludziom młodym i nie tylko jak można pisac hi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34705#34705"
 Ciekawa Ksiązka.Ciekawa Ksiązka.
Wreszcie znalazł się człowiek dokumentujący czasy rodzenia sie demokracji w S-ku. Ze wszech miar polecam ludziom młodym i nie tylko jak można pisac hi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34692#34692"
 Sondaże opinii publicznej
Tadeusz, tylko masz połowicznie rację: We wszelkich WIARYGODNYCH sondach, ankietach i badaniach opinii nie można dopuszczać do wielkokrotnego głos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34634#34634"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
SIRK masz meskonet ? Raczej nie masz bo byś zauważył że się więcej płaci a info na stronie nieaktualne. INC nie jest tak różowo jak piszesz ... C...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34555#34555"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
Witam Tak jak napisałem ceny te są brutto , aktualnie obowiązujące. Meskonet nie podniosło cen o Vat.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34521#34521"
 czy istnieja sposoby na poprawe na rynku pracy w miescie
Jesli masz takie horyzonty, jakby to wynikało z twoich postów to wiesz, że decydować możesz tylko w "składzie" lub w "układzie". Singiel nie ma szans....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34449#34449"
 Liga Amatorska - WynikiLiga Amatorska - Wyniki
Witam podaje wyniki Ligi Amatorskiej I Liga Metalowiec - Piaskownia 1:2 Mesko AGD - Empiko 1:0 BMBS - Astra Suchedniów 0:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34420#34420"
 Mapa WIG :]
Mam mapę 1:100 000 Wojskowego Instytutu Geodezyjnego z lat trzydziestych :] (nie ma jeszcze ZM Mesko ale jest już nazwa Skarżysko-Kamienna). Jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34380#34380"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Nie jestem pewny ale jeżeli "biurowiec" po fosko ktoś już kupił to może i halę też. Jezeli hala nadal należy do gminy to za jej dewastację ona odpowia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34372#34372"
 Liga amatorska - gdzie się zgłaszać?
No i wystartowała Liga Amatorska !! :o i juz w pierwszym meczu wielka niespodzianka, bo broniace tytułu mistrzowskiego Empico przegrało 0-1 z osta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34323#34323"
 Jak pozbyć sie uporczywych ŚMIECI - porządek w Mieście !
Śmieci będą w Skarżysku coraz bliżej... Skarżysko ma już ustaloną lokalizację przyszłej sortowni śmieci, na 10 hektarach przejętych od "Mesko". ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34164#34164"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Po co rozwalac naet dac to komus za darmo lepszy bedzie efekt niz jak ma stac takie cos[/quote] Odnosnie "rozwalenia" to jest to na dzisiaj jedyne ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34077#34077"
 Mapa WIG :]Mapa WIG :]
Mam mapę 1:100 000 Wojskowego Instytutu Geodezyjnego z lat trzydziestych :] (nie ma jeszcze ZM Mesko ale jest już nazwa Skarżysko-Kamienna). Ściągnął...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=34044#34044"
 Jak pozbyć sie uporczywych ŚMIECI - porządek w Mieście !
Śmieci będą w Skarżysku coraz bliżej... Skarżysko ma już ustaloną lokalizację przyszłej sortowni śmieci, na 10 hektarach przejętych od "Mesko". ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33953#33953"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku czII
Na chłopskirozum inwestycjajest to zespół działań popartych określonymi srodkami finansowymi majacych w przyszłości owocować określonymi korzysciami: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33899#33899"
 czy istnieja sposoby na poprawe na rynku pracy w miescie
To jest dobry głos i cenny głos do chóru spiewajacego o naszych niemożnościach. Gdyby tak zebrać wszystkie - może to praca dla sekretarza miasta- i pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33765#33765"
 czy istnieja sposoby na poprawe na rynku pracy w miescie
Witam wszystkich. Tak sie składa, ze znam problemy rynku pracy od strony prywaciarza i komunikuję, że moim zdaniem jeżeli nie zmienia się warunki pra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=33740#33740"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
Witam Z tego co wiem to obecnie chyba tylko meskonet nie podnosi cen za abonament 128 - 35zł 512 - 55zł
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32450#32450"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
Skarnet: 128-78,58zł 512-71.98zł Mesko: www.meskonet.pl +22% A jak u Paryski
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32085#32085"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
Od Maja w Vectra: ceny brutto 128-59zł 256-80zł 512-100zł 768-125zł Promocja razem raźniej: pierwszy mieśiąc abonament 1zł (bez sensu) Kon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=32081#32081"
 Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?
Oczywiście - baza NATO to tylko przyczynek do dyskusji czy aby nie mamy szansy na zlokalizowanie na terenie miasta dużej jednostki wojskowej. . . ....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31321#31321"
 Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?
Trudno powiedzieć. US Army poszukuje raczej baz lotniczych lub logistycznych . W pierwszym przypadku Skarzysko odpada a w drugim tez nie jestesmy zb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31317#31317"
 Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?Re: Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?
Czy Skarżysko-Kamienna ma dużo gorsze predyspozycje by właśnie tu zlokalizować bazę NATO? Położenie miasta, coraz więcej terenów zwalnianych prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31296#31296"
 Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?
P.S. Amunicji z Mesko to raczej nie potrzebują bo maja własna .... Zawsze może sie skończyć poza tym lepiej mieć pod ręką zapas Czemu Skarżysko nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31269#31269"
 Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?
Trudno powiedzieć. US Army poszukuje raczej baz lotniczych lub logistycznych . W pierwszym przypadku Skarzysko odpada a w drugim tez nie jestesmy zb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31249#31249"
 Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?Baza NATO w Skarżysku-Kamiennej?
Radio Kielce podało informację, że w Sandomierzu powrócił pomysł utworzenia amerykańskiej bazy NATO. Zasugerował to władzom miasta radny Janusz So...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31232#31232"
 Porządek
Skarżysko takiego startu nie miało i nigdy nie bedzie miało. A Mesko? A Fosko? A Odlewnia? A wezel kolejowy? Mielismy swietny start ale ktos to w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31089#31089"
 Porządek
Przestarzałych Mesko, Fosko czy odlewni z czasów Witwickiego nie można porównywać z kopalnią i elektrownią na których wyrób (energia) świetna koniunkt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31066#31066"
 Porządek
Skarżysko takiego startu nie miało i nigdy nie bedzie miało. A Mesko? A Fosko? A Odlewnia? A wezel kolejowy? Mielismy swietny start ale ktos to w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31065#31065"
 Porządek
Skarżysko takiego startu nie miało i nigdy nie bedzie miało. A Mesko? A Fosko? A Odlewnia? A wezel kolejowy? Mielismy swietny start ale ktos to w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=30776#30776"
 Skarżyski słownik regionalny
Na most kolejowy mowilo sie tez ZELAZNIAK;PADOLY czesc lasu za szpitalem;w BRZOZKACH na rogu Sokolej i Gorniczej bawilismy sie w Indian; ELABORACJA cz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=30354#30354"
 DAMI-NET czy MESKO-NET
Gdzie jest cennik Vectranetu ? Stronka meskonetu też coś nie działa.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=30072#30072"
 gaz w TZN
Kiedy ja chodzielm do 11 na topie mielismy strzelanie z amunicji ktora ktos w jakis sposob ;) przynosil z poligonow Mesko (to bylo w latach 80-tych ch...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=29792#29792"
 Afera w ratuszu.
W normalnym przedsiębiorstwie człowiek w stosunku do którego zaistnieje podejrzenie , że jest"pod wpływem" jest zabierany na alkomat. Wynik pozytywny ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=28134#28134"
 Dlaczego??
Taduszu to był z mojej stroy daleko idący skrót myslowy. Mój bład jeśli chodzi o te rady nadzorcze. Wlaściwszym stwierdzeniem byłoby napisanie nie maj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27796#27796"
 Fotoradar w skarzysku.Re: Fotoradar w skarzysku.
Nie wie ktos moze czy skarzyska policja zakupila juz wlasny fotoradar czy nadal korzystaja z jakiegos wypozyczanego ?? Nie wiem czy dzisiaj nie stali ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27680#27680"
 Fotoradar w skarzysku.Fotoradar w skarzysku.
Nie wie ktos moze czy skarzyska policja zakupila juz wlasny fotoradar czy nadal korzystaja z jakiegos wypozyczanego ?? Nie wiem czy dzisiaj nie stali ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27629#27629"
 net na Majkowie
Antena dookolna MeskoNetu jest na skrzyzowaniu ulic Staffa i Dębowej
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27297#27297"
 Nowa szata graficzna
Brzydka góra i jest za duza, tzn całość informacji - newsy i ostatnie posty z forum zjechały na dół i trzeba przewiajć stronę żeby je przeglądnąć, one...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27237#27237"
 net na Majkowie
co znaczy meskonet wszedł na majków?????........ oj zapachniało słomą z butów oj zapachniało.......
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27189#27189"
 net na Majkowie
Witam ponownie. MESKONET wszedł na Majków Pozdrawiam
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27159#27159"
 Skarżyski słownik regionalny
DULEF okresowy strumyk biegnący przez Bór i przechodzący pod ul Krakowską w kierunku Kamiennej POD KROWSKĄ KUPĄ miejsce spodkań pracowników Mesko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27158#27158"
 BUŁGARSKA WIZYTA PRZYJAŹNI W SKARŻYSKU
Maczałem, maczałem i . . . mam Oskara :D Widać mnie nawet na filmie dość dobrze. Kilka dni zmarnowałem (jako statysta) na kręcenie ujęć i efekt ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26896#26896"
 problem z gg
Meskonet: http://www.tlen.pl/ - działa poprawnie 10:53 http://www.gadu-gadu.pl/ - działa poprawnie 10:54
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26861#26861"
 INWESTYCJE MIASTA W 2005 ROKU (wg.budżetu)
Tadziu nie oszukujmy sie ten teren sukcesywnie jest upiekszany wlasnie pod kosciol tam stojacy. Zobacz chodnik piekna kostka a ulica czy 2 wyzej? syf...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26249#26249"
 Zmiany w Portalu
1. Mozę by tak wyśrodkować tą reklamę która ukazuje się pod postami na forum.... 2. Po cholere tyle zbędnych informacji na 1-wszej stronie?? "Aktua...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26247#26247"
 Lewe bicie ;-)
Made in "Mesko": http://3pp.e-numizmatyka.pl/store/images/id_1341.jpg ...trwają próby: http://e-numizmatyka.pl/store/images/id_1867.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=26081#26081"
 Alcatraz
Takie dyskoteki zawsze buduje sie na wsiach zeby mlodzierz wracajaca z disco nie rozwalila miasta tylko co njawyzej pourywala sztachety z bobliskich w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25972#25972"
 Sieci radiowe w S-ku?
Na razie Unicomp ma zamiar pożreć się z Meskonetem i rozważa przejście na 5 GHz, a o nowych pakietach nie wiem ale pewnie się dowiem.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25587#25587"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku
Czytałem te strategię i to jest następny projekt na papierze-bo tak trzeba.Ciekawe kiedy ktoś wreszcie coś zrealizuje poza remontami i budową węzła dr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25302#25302"
 Jakie inwestycje powinny powstać według was w SKarżysku
Koliber i Janmuz pod tym: http://skarzysko.com.pl/13.html linkiem jest opisana strategia rozwju gminy dla Skarżyska Kościelnego Tu mamy ogólne cel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25211#25211"
 Rząd podpisał umowę offsetową o wartości 870 mln USD z LMRząd podpisał umowę offsetową o wartości 870 mln USD z LM
oto kilka szczegółów http://www.pb.pl/content.aspx?sid=7355&guid=C0C3E9E1-FBD7-488F-A780-13E4CEA6BE26 Miejmy na dzieje że dzięki tej inwes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25082#25082"
 FOTOGRAFIA
są tam zdjecia robione dla mesko :) Właśnie tak na tą strone trafiłem. Wziąłem Meskowy klendarz i tam znalazłem adres strony autora zdjęć. Megaśne...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25037#25037"
 FOTOGRAFIA
są tam zdjecia robione dla mesko :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24993#24993"
 Uczelnia w Sko?
Monter, piszesz, że "jakoś to funkcjonuje". Bardzo dobrze to zostało przez Ciebie ujęte! To się dzieje JAKOŚ. To nic dobrego. Tacy wykładowcy wykładaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24739#24739"
 Uczelnia w Sko?
a gdzie znajdziesz chętnych i ZAANGAŻOWANYCH naukowców/wykładowców, którzy poświęciliby całych siebie prowincjonalnej uczelni? Na każdej uczelni.....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24695#24695"
 Uczelnia w Sko?
Były plany stworzenia filii uczelni wyższej w naszy miescie. W biurowcu Mesko na Zachodnim miała powstac... ale z tego co wiem chyba nie wyszło do ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24691#24691"
 Uczelnia w Sko?
Ja nie widzę większego sensu tworzenia uczelni - jakiejkolwiek w Skarżysku. Prawda jest taka, że nigdy nie uzyskałaby żadnej renomy i produkowałaby t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24690#24690"
 Uczelnia w Sko?
Były plany stworzenia filii uczelni wyższej w naszy miescie. W biurowcu Mesko na Zachodnim miała powstac... ale z tego co wiem chyba nie wyszło do ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24689#24689"
 Uczelnia w Sko?
Ani widu, ani słychu o niej.... Moze to jakiś układ z MESKO i szkolą przede wszystkim kadrę.... Nei wiem znam osoby które twierdzą że sie tam uczą-m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24685#24685"
 Uczelnia w Sko?
Ani widu, ani słychu o niej.... Moze to jakiś układ z MESKO i szkolą przede wszystkim kadrę....
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24683#24683"
 Co Wam się NIE podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? czII
W Skarlandzie nie podoba mi się: 1) Brak nowych inwestorow i nowych miejsc pracy. Jedyne firmy zatrudniajace duza ilosc osob, ktore jeszcze jakos sob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24649#24649"
 Mesko: Projekt offsetowy
specjalista informatyk Ale w MESKO czy w wydzielonej spólce? Wczoraj w Krakowie oglądalem lokalną TVP i okolo 22:00 w wiadomosciach pokazali 5 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24624#24624"
 Mesko: Projekt offsetowy
specjalista informatyk Ale w MESKO czy w wydzielonej spólce? Wczoraj w Krakowie oglądalem lokalną TVP i okolo 22:00 w wiadomosciach pokazali 5 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24623#24623"
 Mesko: Projekt offsetowy
Wracajac do Spike (kolec) w ostatnim wydaniu "Wiedza i życie" na stronie 13 jest wzmianka o nich wlasnie (Kolcem z flanki) cyt ..." Poska Armia otrzym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24612#24612"
 Mesko: Projekt offsetowy
No ja juz pracuje :D udalo mi sie po studiach zaraz zaczepic, wiec jest OK. W Mesko? Gratulacje!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24563#24563"
 Mesko: Projekt offsetowy
No ja juz pracuje w Mesko :D udalo mi sie po studiach zaraz zaczepic, wiec jest OK.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24562#24562"
 Mesko: Projekt offsetowy
No to nieźle... Kurde, boję się, że za 5 lat moze być dla mnie praca w Mesko, z racji studiowanego kierunku i będe musiał wrócić do Skarżyska :D ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24560#24560"
 Mesko: Projekt offsetowy
No to nieźle... Kurde, boję się, że za 5 lat moze być dla mnie praca w Mesko, z racji studiowanego kierunku i będe musiał wrócić do Skarżyska :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24559#24559"
 Mesko: Projekt offsetowy
Na tej stronie http://www.altair.com.pl/ kiedys przeczytałem ( a propos SPIKEa), że do 2007 roku mają zatrudnić 200 osób 8O przydaloby sie wiecej al...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24557#24557"
 Mesko: Projekt offsetowy
Kurcze, to był dobry rok dla MESKO. Zamówienia z Bumaru do Iraku, Produkcja SPIKE, teraz ofset dla F16.... Ciekawe ile czasu musi upłynać, zeby fakty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24513#24513"
 Mesko: Projekt offsetowyMesko: Projekt offsetowy
Komitet Offsetowy pozytywnie zaopiniował w poniedziałek włączenie do potencjalnych projektów offsetowych projektu Nammo Mesko o wartości 870 mln USD -...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24464#24464"
 DAMI-NET czy MESKO-NET
Czyli rozwiązali problem rozłączania modemu. To ping nie jest taki zły na mesko ponoć 1000 to standard a 3000 też się zdarza. Czyli pozostaje pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24286#24286"
 Internet w okolicach Skarżyska
Tak meskonet też wchodzi ale kiedy wejdzie i czy wejdzie to jest pytanie :-D .
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24284#24284"
 Internet w okolicach Skarżyska
Serwer pocztowy Meskonet powinien ruszyć na początku przyszłego tygodnia. Dokonywane są zmiany techniczne, - stąd drobne problemy z serwerem pocz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24232#24232"
 Internet w okolicach Skarżyska
Właśnie próbowałem się mejlem zapytać meskonet o ich ofertę (na adres meskonet MAŁPKA meskonet.pl) natomiast od kilku dni leży ich serwer pocztowy - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24231#24231"
 Najtańszy i najsolidniejszy dostęp do Internetu.
Muszę w tym temacie zabrać głos: - mam od kilku lat "Meskonet" i stwierdzam, że awarie na poczatku były odnotowywane kilka razy a od wielu miesięcy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24224#24224"
 Internet w okolicach Skarżyska
TAk unicomp tam sieje . Znajomy zakupił łącze , przy ogromnych kosztach sprzętu niewłaściwie dobranego, opłata miesięczna niewielka a pasmo jak zwykl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24217#24217"
 Co Wam się NIE podoba w mieście Skarżysko-Kamienna? czII
Nie podobaja mi sie balety i słabe głowy lokalnych władz. :D + foto :hahaha: :rotfl2: :hahaha: Nieźle sformułowane. Nie rozumiem czemu ten...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24004#24004"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna?
Wracając do tematu, mostek dzisiaj mi sie tylko trochę podobał bo padał deszcz a na dodatek nie widziałem tłumów pracowników idących do widocznych w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23956#23956"
 W obiektywie.
A z TZN to prawda ? bo ponoć ma dość zagadkowe podziemia Słyszałem to od wielu osób, pozatym każdy kto był w salach inforamtycznych w TZN (w podzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23952#23952"
 Co Wam się podoba w mieście Skarżysko-Kamienna?
Tam kładka była i 20 lat temu... Teraz tam jest całkiem przyzwoity mostek zrobiony ale jak pamiętam to i 20 lat temu tamtędy chodziło się "na skróty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23830#23830"
 W obiektywie.
To ta budka kolo parkingu o który pytałem. To jest koło TZN za OBR (warsztatami dawnymi) na Legionów 119 w tle widać biurowiec MESKO Czy Mesk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23573#23573"
 W obiektywie.
To ta budka kolo parkingu o który pytałem. To jest koło TZN za OBR (warsztatami dawnymi) na Legionów 119 w tle widać biurowiec MESKO W tle w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23506#23506"
 W obiektywie.
To ta budka kolo parkingu o który pytałem. To jest koło TZN za OBR (warsztatami dawnymi) na Legionów 119 w tle widać biurowiec MESKO
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23482#23482"
 W obiektywie.
Czy ktoś wie jaki był powód likwidacji parkingu TZN ? Również pamiętam czasy jego świetności :) Czyżby znowu Mesko ? Warsztaty już przekształcil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23454#23454"
 miejska iluminacja swiateczna....
Bombki sa z MESKO :D A świstak to siedzi pod drzewkiem. P.S. Jezdem ma czacie. Przybywajcie sie pochwalic prezentami :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23201#23201"
 PODEJRZANE DECYZJE RADNYCH?
Była też opcja przejęcia przez miasto, od MESKO, terenów, na których możnaby zbudować nowe wysypisko śmieci. Czy to, nie byłoby lepsze wyjście? :? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23171#23171"
 PODEJRZANE DECYZJE RADNYCH?
To Ty w temacie napisałeś o przejmowaniu majatku od Mesko a ja tylko nawiązałem do tej wypowiedzi. Czy Ci się podoba, czy nie ja nie widzę podstaw ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23147#23147"
 PODEJRZANE DECYZJE RADNYCH?
Czy Kazanowski szykuje sobie odlot do MONARU? W poprzednim poście podałem mylnie kwotę 70 miliardów strych zł.Kwota umorzona miała wartość 700 miliar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23139#23139"
 PODEJRZANE DECYZJE RADNYCH?
Sedno problemu tkwi w tym, że uchwała przyjeta na sesji Rady Miasta nie jest zgodna z prawm. Nie należy mieszać pojęć. Co innego jest pomagać w słuszn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23134#23134"
 PODEJRZANE DECYZJE RADNYCH?
Zaległości podatkowe Mesko wobec Skarżyska-Kamiennej wynoszą wraz z odsetkami ponad 18 milionów złotych, a wysokość rocznych zobowiązań fabryki wo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23124#23124"
 PODEJRZANE DECYZJE RADNYCH?PODEJRZANE DECYZJE RADNYCH?
Bloki za długi, Skarżysko przejmuje od Mesko ( artykuł podpisał Arp), "Echo Dnia" z 23.12.2004 rok. Autor pisze, że radni podjęli uchwałę o przejęciu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=23122#23122"
 Już się nacieszyłem -stypendia UE w Skarżysku
Jak ja studiowałam to ani naukowego już o socjalnym nie wspomnę mi się nie należało.Naukowe było jedno na całą uczelnie i dostała je"lizidupa" na socj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22973#22973"
 straż miejska
Nie wiem czy to jest remont po 23:00 czy dewastacja i kradzież.... Wczoraj po 23:00 z obiektu po byłej stołówce "Mesko" (na zdjęciu) dochodziły odgł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22909#22909"
 Sieci radiowe w S-ku?
Unikompu nie ma, Meskonetu też, dalej TPSA. :-( jak to nie ma juz sieci radiowych 8O
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22853#22853"
 Sieci radiowe w S-ku?
Unikompu nie ma, Meskonetu też, dalej TPSA. :-(
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22840#22840"
 MESKO NOWE ZWOLNIENIARe: MESKO NOWE ZWOLNIENIA
Nadal zwolnienia są aktualne.Docelowy stan zatrudnienia to tylko 400 osób w sektorze wojskowym. Dlatego na miejskim forum warto o tym i w dalszym ciąg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22796#22796"
 MESKO NOWE ZWOLNIENIARe: MESKO NOWE ZWOLNIENIA
Nadal zwolnienia są aktualne.Docelowy stan zatrudnienia to tylko 400 osób w sektorze wojskowym. Dlatego na miejskim forum warto o tym i w dalszym ciąg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22793#22793"
 MESKO NOWE ZWOLNIENIARe: MESKO NOWE ZWOLNIENIA
Nadal zwolnienia są aktualne.Docelowy stan zatrudnienia to tylko 400 osób w sektorze wojskowym. Dlatego na miejskim forum warto o tym i w dalszym ciąg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22791#22791"
 MESKO NOWE ZWOLNIENIAMESKO NOWE ZWOLNIENIA
Nadal zwolnienia są aktualne.Docelowy stan zatrudnienia to tylko 400 osób w sektorze wojskowym. Dlatego na miejskim forum warto o tym i w dalszym ciąg...>>