Skarżysko-Kamienna On-Line - Szukaj na Skarzysko.org

SZUKAJ NA SKARZYSKO.ORGPUBLICYSTYKA i ARTYKUŁY <---- szukaj tylko tu

 Zbrodnie w przyzakładowym obozie pracy koncernu „HASAG” w Skarżysku – Kamiennej
PODTYTUŁ - Longin Kaczanowski

Wstęp Badając historię lat II wojny światowej w Skarżysku – Kamiennej nie sposób jest pominąć dzieje przyzakładowego obozu pracy, który istniał w mieście w latach 1941 – 1944 przy dawnej Państwowej Fabryce Amunicji, pozostającej w lat...>>

DATA - 2007-12-08 22:54:56

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=605
 List otwarty do I Zastępcy
PODTYTUŁ -

Szanowny Panie Prezydencie   Z wielką estymą traktuję Urząd Prezydenta i Pana pracę w tym urzędzie. Ośmielam się jednak zaprotestować przeciwko zjawisku kulturowo-ekonomicznemu, w które Pan się uwikłał.   Nie jest Pan jed...>>

DATA - 2007-11-16 16:18:35

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=598
 Pytanie o wartości
PODTYTUŁ - Michał Jędrys

Kiedy w wyszukiwarce internetowej wpiszemy hasło „honor” otrzymamy informację, że „Honor to postawa, dla której charakterystyczne jest połączenie silnego poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub sp...>>

DATA - 2007-10-31 13:34:33

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=592
 Priorytety i szanse rozwoju Skarżyska-Kamiennej w latach 2007-2013
PODTYTUŁ - Roman Wojcieszek
Wystąpienie Prezydenta Skarżyska-Kamiennej Romana Wojcieszka na wspólnej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Skarżyskiego
Szanowni państwo! Dostojni Goście! Dzisiejsze spotkanie odbywa się po pierwszych miesiącach sprawowania rządów nowej władzy samorządowej w naszym mieście. Ogrom narosłych przez lata problemów, świadomość dystansu, jaki dzieli nas nie tylk...>>

DATA - 2007-04-03 22:05:39

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=530
 Sukces czy porażka
PODTYTUŁ - Maria Zuba Poseł na Sejm R.P.

Zabezpieczenie w budżecie państwa na 2007r kwoty 7 mln zł na modernizację szpitala powiatowego w Skarżysku – Kam. jest niewątpliwie sukcesem. Sukcesem Pana Senatora Michała Okły wnoszącego, w końcowej fazie prac nad budżetem w senacie, poprawkę...>>

DATA - 2007-03-28 15:30:42

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=529
 Jan Maćkowiak - kandydat do Rady Miasta
PODTYTUŁ -

SZANOWNI PAŃSTWO ! Nazywam się Jan Maćkowiak, urodziłem się i mieszkam w Skarżysku – Kamiennej. Studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Moja córka Marta ma 21 lat, jest studentką I...>>

DATA - 2006-10-20 09:55:31

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=281
 Wypada poznać najlepszych
PODTYTUŁ - Wojciech Markiewicz

Czytam z uwagą pisane opinie na temat akcji "Masz Głos, Masz Wybór" oraz dyskusje uczestników związanych z akcją, popartą przez Samorząd 2002 w Skarżysku -Kamiennej. Przystępując do akcji "MG-MW" poszczególni członkowie stowarzyszeń z całej Pols...>>

DATA - 2006-09-01 19:09:57

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=255
 ks. Kazimierz Sykulski
PODTYTUŁ - Krzysztof Zemeła
Beatyfikowany ks. Kazimierz Tomasz Sykulski (1882 – 1941) (na podstawie własnych badań zawartych w: Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, red. Krzysztof Zemeła, Grzegorz Miernik, wyd. PiS, Skarżysko – Kamienna 1999, s. 300...>>
Kazimierz Tomasz Sykulski urodził się 29 grudnia 1882 roku w Końskich jako 9 dziecko Michała Sykulskiego i jego drugiej żony Tekli z Cybińskich. Dwa dni później w Sylwestra 1882 r. w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja ...>>

DATA - 2006-04-25 14:29:53

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236
 Wątpliwości w sprawie szpitala
PODTYTUŁ - Janusz Borowiec

Na początek chciałbym przytoczyć zapisy art.60 ustawy o zoz, który brzmi: „ujemny wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze istnienie tego zakładu uzasa...>>

DATA - 2006-02-16 20:15:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=221
 Do takiej szkoły chodziłem
PODTYTUŁ -

Uczniem TZN byłem w latach 1964-69. Wychowawcą mojej klasy i jednocześnie nauczycielem matematyki był prof. Tadeusz Bajson. Zadawał niezliczoną ilość zadań do samodzielnego rozwiązywania w domu, co wymagało od nas dużej samodyscypliny, natomiast lekc...>>

DATA - 2005-12-18 12:21:55

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=215
 Brudna Prezydentura Prezydenta Waldemara Mazura.
PODTYTUŁ - Andrzej Bętkowski
Mija 3 rok kierowania sprawami miasta przez prezydenta Waldemara Mazura. Kończy się kadencja prezydenta wybranego po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich, któremu znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym dała wiele możliwości do kreowania polityki...>>
W mojej ocenie jak do tej pory niczym szczególnym. Nawet 80 – lecie miasta minęło niezauważenie przez ogół mieszkańców. Odbyła się akademia w starym stylu, ale na ulicach żadnej świątecznej zmiany nie dostrzegłem . Trudno w ogóle cos pozytywne...>>

DATA - 2005-04-26 14:50:04

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=161
 Na 8 marca - Z kobietą w tle
PODTYTUŁ - dr Ewa Podleśna
Z kobietą w tle Pozwalam sobie w imieniu jednej płci i do tej płci w sensie jej tożsamości kulturowej skierować kilka słów z okazji wtorkowego święta. Było to święto zaznaczone w kalendarzu, miało wymiar i etykietę państwowotwórczą.
Zmieniły się czasy i obyczaje, zmienił się entourage i symbolika tego święta. Dziś z instytucji i zakładów pracy święto wyszło na ulicę w postaci potężnych demonstracji kobiet zwanych manifami. Uczestniczki demonstracji wyglądają mniej świąte...>>

DATA - 2005-03-07 13:18:05

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=155
 Władysław Wasilewski „Oset”
PODTYTUŁ -

Władysław Wasilewski „Oset” (1921 - 1943) Syn Stanisława i Konstancji. Urodzony 9.V.1921. Znalazł się w Skarżysku-Kamiennej w wyniku różnorodnych powikłań losowych całej rodziny Wasilewskich. Urodził się na Wołyniu...>>

DATA - 2004-12-15 02:51:55

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=138
 Stanowisko Klubu Radnych "Porozumienie Prawicy"
PODTYTUŁ -

        Na styczniowej sesji Rady Powiatu Starachowickiego poseł SLD Andrzej Jagiełło wystąpił z postulatem dotyczącym podjęcia czynności prawnych przez samorzą...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=102
 Uwagi do budżetu Skarżyska.
PODTYTUŁ - Roman Wojcieszek

Budżet roku 2003 to kolejny, trzeci już budżet budowany w sytuacji załamania się budżetu Państwa, a zwłaszcza pogorszenia się sytuacji gospodarczej naszego miasta. Tym bardziej zasadne było bardzo wnikliwie planowanie i analizowanie zarówno dochodów ...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=105
 Pośpiech prezydenta.
PODTYTUŁ - Jan Janiec

Przegłosowali. Rada Miasta 15 głosami za, przy 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w MUK sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej i zawarcia umowy z Almax sp. z o.o. o warunkach przystąpienia do s...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=113
 Prawie jak w Czeczenii !
PODTYTUŁ - Mateusz Bolechowski

Skąd idzie przykład Ludzie mają dość polityki. Wystarczy spytać na ulicy. Drobiazgami w postaci różowej sukienki żony byłego premiera czy wpadkami na szczeblu wojewódzkim nikt nie zaprząta sobie głowy. Wszyscy wiedzą, że tam, na górze rządzi...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=125
 Działania samorządu gminnego w zakresie zmniejszania bezrobocia.
PODTYTUŁ -

Działania samorządu gminnego w zakresie zmniejszania bezrobocia poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tym Skarżyskiej Strefy Gospodarczej - stanowisko władz miasta zaprezentowane na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2004r. przez zastę...>>

DATA - 2004-08-08 08:55:49

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=128
 Rejon Skarżyska-Kamiennej w Powstaniu Styczniowym
PODTYTUŁ - Wiesław Caban

Ukazanie roli rejonu Skarżyska-Kamiennej w powstaniu styczniowym nie jest sprawą prostą. Z wielu okruchów informacji wiadomo, że obszar ten w planach Komitetu Centralnego Narodowego przygotowującego powstanie, miał odegrać rolę zczególną. Tut...>>
autor - Wiesław Caban
DATA - 2003-03-28 18:02:46
Źródło: H. Wiercinski, Przyczynki do wypadków 1863 roku, w :Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, pod red .S. Kieniewicza,Warszawa1967, s. 384-386.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35
 Aneks źródłowy - ok 1789
PODTYTUŁ - Opisanie Gór żelazowych w kluczu suchedniowskim

1. W Iannym o 3 ćwierci mili od pieca wielkiego parszowskiego, w tej jest ruda dobra, głębokości na łatrów 10, 12, od woza 1 przywiezienia płaci się do obydwóch pieców po gr. 12. 2. Góra Młodzawy, bliższe i dalsze miejsce. W bliższych ruda mięks...>>
Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 22 s. 172-177 Góry rudne
DATA - 2003-03-18 01:27:47

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=31
 Aneks źródłowy - ok 1784
PODTYTUŁ - Relacja Jana Filipa Carosiego o Bzinie, Rejowie i Suchedniowie

Dnia 13 (sierpnia) wyjechałem z rana z Szydłowca. Grunt na półtory mili drogi jest jeszcze bardziej piaszczysty, pomieszany nieco z krzemieniami wapiennymi, polnemi i piaszczystemi kamieniami. Polnego kamienia było najmniej, wreszcie droga zdaw...>>
Druk.: J. F. Carosi, Podróż przez niektóre prowincye polskie, „Magazyn Warszawski" 1784 t. l s. 92-103.
DATA - 2003-03-18 01:20:59

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=30
 Cennik
PODTYTUŁ -
CENNIK REKLAM - WSPÓŁPRACA - PROJEKTOWANIE STRON WWW '); //-->
Zapraszamy do zamieszczania banerów reklamowych na stronach naszego portalu. Gwarantujemy, że dotrą one do bardzo szerokiego kręgu potencjalnych klientów w regionie Skarżyska. Czytelnicy naszego Portalu - internauci posiadający kom...>>
ZOBACZ NASZE STATYSTYKI
DATA - 2002-07-23 17:51:02
rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

NEWSY<---- szukaj tylko tu

 Koncert Noworoczny w MCK
na sali widowiskowej MCK odbył się koncert w którym wystąpili:Anna Jurczyńska - mezzosopran, Anna Cymmerman - sopran i Romuald Spychalski - tenor.
DATA - 2014-01-19 09:09:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6215"
 Teatr Komedia Kraków wystapi w Skarżysku
Namiętny dramat, zabawne dialogi i plejada popularnych aktorów. Matylda Damięcka, Michał Lesień-Głowacki, Adrianna Biedrzyńska i Marek Siudym już w so...>>
DATA - 2013-09-19 13:12:41 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6062"
 Plan naprawczy to nie tylko cyfry...
... wywiad z radnym Mariuszem Bodo Dlaczego głosował Pan za zbyciem udziałów w Energetyce Cieplnej ? Tych powodów było kilka. Najważniejszy ob...>>
DATA - 2013-07-31 13:53:53 | AUTOR - tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5989"
 Otwarcie nowej części Hermes już 30 kwietnia
Już we wtorek 30 kwietnia o godzinie 12.00 zostanie otwarta nowa część Centrum Handlowego Hermes. Mieszkańcy Skarżyska będą mogli cieszyć się z otwar...>>
DATA - 2013-04-24 10:49:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5851"
 Dzień kobiet w osiedlu Książęce - relacja (foto)
W sobotę 9 marca w osiedlu książęce Rada osiedla wraz z Ochotniczą strażą pożarna zaprosiła mieszkanki osiedla do wspólnego fetowani ich święta. Spotk...>>
DATA - 2013-03-11 10:36:31 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5783"
 Dzień Kobiet w osiedlu Książęce
Rada Osiedla Książęce oraz Ochotnicza Straż Pożarna w osiedlu Książęce zapraszają wszystkie Panie na Dzień Kobiet w dniu 9 marca (sobota) do Domu Stra...>>
DATA - 2013-03-07 10:39:03 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5776"
 Do usłyszenia za rok
Zakończył się V Skarżyski Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Generała Antoniego Hedy „Szarego". I choć dźwięki wokalnych popisów dawno wybrzmia...>>
DATA - 2012-11-09 09:56:51 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5736"
 Tydzień z głowy. W co grali lekarze ze Skarżyska?
Staram się zrozumieć, o co chodziło lekarzom ze szpitala w Skarżysku-Kamiennej. I coraz trudniej mi pojąć, co tak naprawdę było ich celem. Bo przecież...>>
DATA - 2012-06-09 15:16:00 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5639"
 List otwarty Miłośników Miłośników Komunikacji Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej
Miłośnicy Komunikacji Miejskiej Miasta Skarżyska-Kamiennej, chcą zdecydowanie zaprotestować przeciwko nieprzemyślanym i nieprofesjonalnym działaniom Z...>>
DATA - 2012-04-20 08:09:22 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5509"
 SMAKI POWIATU SKARŻYSKIEGO RODEM Z BLIŻYNA
Udziec jagnięcy ze świniarki i piernik z żytniej mąki to kolejne potrawy, które będą promowały Smaki Powiatu Skarżyskiego. Znajdą się one także w ofer...>>
DATA - 2011-11-26 20:05:40 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5429"
 Marsz różowej wstążeczki
W piątek 7 października w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się II Marsz Różowej wstążeczki, impreza promująca profilaktykę antyrakową wśród kobiet. W samo...>>
DATA - 2011-10-06 00:47:56 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5404"
 Bezpłatne badania dla kobiet w cytomammobusie
Przez najbliższe trzy tygodnie przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 stacjonować będzie cytomammobus, w ...>>
DATA - 2010-10-06 15:10:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5312"
 Jubileuszowe, piąte kryterium za nami
W miniony weekend na brak emocji nie mogli narzekać fani rywalizacji sportowej. Obok Piłkarskiej Ligi Sołectw do Chrobrza przyjechali kolarze z różnyc...>>
DATA - 2010-08-16 00:38:59 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5258"
 Archeolodzy badają kurhany koło Woli Chroberskiej
Kurhany, prawdopodobnie sprzed 5 tys. lat, badają archeolodzy w lesie koło Woli Chroberskiej. - To niezwykła okazja, bo takich obiektów jest już niewi...>>
DATA - 2010-07-26 12:29:32 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5242"
 bezpłatne badania profilaktyczne - wyniki badań
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie informuje mieszkanki Skarżyska - Kamiennej, które w okresie od 8 do 20 marca wykonały bezpłatne ba...>>
DATA - 2010-04-14 21:39:42 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5144"
 O wielkanocnych tradycjach słów kilka ...
Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt Wielkiej Nocy bez kolorowych pisanek, kraszanek, czy malowanek. Jajko to uniwersalny symbol w wielu religiach i w...>>
DATA - 2010-04-03 04:02:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5125"
 Cytomammobus w Powiecie Skarżyskim
Już od najbliższego poniedziałku (8 marca) w Powiecie Skarżyskim rozpocznie się akcja bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. Skarżysko...>>
DATA - 2010-03-07 02:43:12 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5073"
 Kronika Policyjna
W okresie od 27.02.2010 godz. 17.00 do 28.02.2010 w Skarżysku-Kamiennej na parkingu przed blokiem n/n sprawca dokonał uszkodzenia powłoki lakierni...>>
DATA - 2010-03-01 18:41:17 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5064"
 RANKING NAJLEPIEJ I NAJGORZEJ UBRANYCH ŚWIĘTOKRZYSKICH VIP-ÓW
Doktor Halina Brodecka - kielecka dermatolog oraz Krzysztof Adamczyk - prezes kieleckiej firmy Trakt najlepiej ubrani. Ranking przygotowało Polskie Ra...>>
DATA - 2010-02-13 02:37:42 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5028"
 Złota Kamera dla S. Lewandowskiego
Szanowni Państwo. Z dumą pragniemy Państwa poinformować, że od 6 listopada 2009 roku do 10 stycznia 2010 roku na antenie TV Dami trwał konkurs, w któr...>>
DATA - 2010-02-05 00:26:19 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5014"
 Zaproszenia na bezpłatne badania nie zachęcają
Urzędowe pisma do nich nie trafiają, wolą usłyszeć o potrzebie badań w popularnym serialu, czy od wnuków. Zaledwie co dziesiąta kobieta przychodzi na ...>>
DATA - 2010-01-31 14:02:09 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4984"
 Nagroda za odnalezienie monet z XI wieku
10 tys. złotych nagrody z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostanie znalazca skarbu srebrnych monet średniowiecznych .
DATA - 2010-01-04 02:16:35 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4892"
 Głosowanie przez pełnomocnika już w przyszłym roku
Głosowanie przez pełnomocnika już w przyszłym roku. Prezydent podpisał ustawę o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wybor...>>
DATA - 2009-12-15 19:41:00 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4819"
 Przekorna carska Rosja na ''Off Fashion''
  Jak to bywało w carskiej Rosji, finał okazał się nieco przewrotny. W weekend Kielce gościły największe osobistości świata polskiej mody podczas szós...>>
DATA - 2009-11-08 20:05:51 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4684"
 Wywiad ze Starostą Skarżyskim w TVK DAMI
  O pracach nad budżetem powiatu skarżyskiego na 2010 r. w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, o planowanych inwestycjach i o in...>>
DATA - 2009-10-16 14:57:56 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4535"
 Startuje konkurs z Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosiło konkurs zamknięty na składanie wniosków o d...>>
DATA - 2009-10-07 17:16:58 | AUTOR - mar
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4483"
 Zdarzenie drogowe
Świętokrzyska poseł Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz, spowodowała w Kielcach kolizję drogową. Z relacji świadka wynika, że nie z własne...>>
DATA - 2009-06-15 20:06:45 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4244"
 Kolorowe Piosenki w Bliżynie
13 czerwca br. odbyły się w świetlicy OSP w Bliżynie przesłuchania konkursowe w ramach VI Wojewódzkiego Festiwalu Wokalnego „Kolorowe Piosenki&#...>>
DATA - 2009-06-13 21:56:38 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4240"
 Szkoła z Ostojowa wyróżniona przez MEN
Gdzie szukać szkoły przygotowanej na przyjęcie sześciolatków? W małym Ostojowie, 20 kilometrów od Kielc. Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje ...>>
DATA - 2009-03-25 11:10:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3818"
 Konflikt w stowarzyszeniu diabetyków
Krajowe władze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków rozwiązały zarząd wojewódzki organizacji, mieszczący się w Skarżysku, a miejskie koło podporządkowa...>>
DATA - 2009-03-18 06:09:15 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3779"
 FERIE 2009
Przedstawiamy propozycje na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży które są organizowane na terenie Skarżyska :
DATA - 2009-02-13 18:43:10 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3639"
 A. Kazanowski - Odpowiedź na niepradziwe oświadczenie G Małkusa
ROMAN WOJCIESZEK Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna
DATA - 2009-02-01 23:16:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3582"
 Skafunder znów w Semaforze
Już 17 stycznia w Klubie Semafor wielka biba rowerowo soundsystemowa. Skafunder Bike Team przygotował zestawienie dwóch imprez. Pierwsza to Skafunder ...>>
DATA - 2009-01-11 22:26:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3480"
 Wywiad z Ireneuszem Pietrzykowskim
We wtorek poznaliśmy nazwisko nowego trenera Granatu Skarżysko. Został nim kielczanin Ireneusz Pietrzykowski, który przejął schedę po Jarosławie Kotwi...>>
DATA - 2008-11-28 20:47:18 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3289"
 ZUS. Bez litości nad chorą na raka
Ciężko chora mieszkanka Skarżyska, w ostatnim stadium raka, bez zasiłku pielęgnacyjnego.
DATA - 2008-11-19 07:50:42 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3241"
 Jak bezpiecznie dojechać na cmentarz
Informujemy, jak najlepiej dojechać do cmentarzy w powiecie skarżyskim. Podajemy najważniejsze informacje dla kierowców i pieszych.
DATA - 2008-10-30 14:43:04 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3170"
 Dwie starsze panie straciły swoje oszczędności
79-letnia mieszkanka Skarżyska straciła cztery tysiące złotych, tyle samo - 80-letnia mieszkanka Ostrowca.
DATA - 2008-10-28 09:23:18 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3157"
 GRANAT - UNIA Tarnów 2:1 (1:1) - relacja
W 12 kolejce III ligi małopolsko - świętokrzyskiej Granat Skarżysko pokonał Unię Tarnów 2:1
DATA - 2008-10-26 16:36:56 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3151"
 Więcej patroli straży miejskiej w Skarżysku
Prezydent miasta zapowiada zmiany w działaniu strażników. Wkrótce przestaną pilnować magistratu, wyjdą za to na uliczne patrole
DATA - 2008-10-10 11:32:22 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3091"
 Przynosiłem pieniądze Grzegorkowi
Pieniądze przychodziły na konto, ja brałem je i przekazywałem. Za pierwszy rachunek Tadeuszowi J. 7,8 tys. z groszami. Za drugi, trzeci i czwarty Grze...>>
DATA - 2008-10-06 10:38:00 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3067"
 Derby dla Granatu
Po serii niepowodzeń piłkarze Granatu Skarżysko wygrali pierwszy mecz w III ligowych rozgrywkach w derbowym pojedynku pokonali sąsiada zza miedzy Orli...>>
DATA - 2008-09-14 18:45:36 | AUTOR - zico
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3004"
 Położne namawiają do profilaktyki
Do drzwi mieszkanek powiatów staszowskiego, koneckiego i skarżyskiego niedługo zapukają położne. Wręczą im zaproszenie na bezpłatne badania cytologicz...>>
DATA - 2008-09-12 17:11:39 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3000"
 Krzysztof Grzegorek: Moje życie i tak zostało zrujnowane
Po opublikowaniu przez media oświadczenia Andrzeja G. odwołującego wcześniejsze zeznania obciążające byłego wiceministra zdrowia, Krzysztof Grzegorek ...>>
DATA - 2008-08-25 13:47:22 | AUTOR - Willy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2949"
 Żegnamy trenera Wolińskiego
Władze Skarżyska wystąpiły do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o pośmiertne odznaczenie Krzysztofa Wolińskiego.
DATA - 2008-08-14 11:11:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2918"
 Skatował 74-latka za telewizor i 14 złotych
Skarżyscy policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który podejrzewany jest o dokonanie rozboju na 74-latku. Złodziej, swojej bezbronnej ofierze, u...>>
DATA - 2008-08-12 16:14:26 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2910"
 Chór i pagóry czyli czym zajmują się posłowie
Jakimi problemami zajmują się nasi posłowie w Sejmie? Poseł Wrona opowiadał o ukształtowaniu powierzchni i klimacie gminy Smyków, a poseł Bętkowski o ...>>
DATA - 2008-06-30 07:05:51 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2728"
 2 krok ku III lidze uczyniony!
Piłkarze Granatu Skarżysko pomimo porażki w meczu rewanżowym z MZKS Alwernia 0:1 (0:0) uzyskali awans do III ligi dzięki wcześniejszemu zwycięstwu 2:0...>>
DATA - 2008-06-29 14:24:59 | AUTOR - wiedzma
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2727"
 Występ „maluchów” z czwórki zainaugurował XVI Finał Wielkie Orkiestr
Występ „maluchów” z czwórki zainaugurował XVI Finał Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy 21 stycznia oddział III Publicznego Przedszkola ...>>
DATA - 2008-01-13 11:59:34 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2409"
 Policjanci nie pomogli uciekinierom z aresztu?
Czwarty dzień poszukiwań pięciu mężczyzn, którzy uciekli z izby zatrzymań w komendzie powiatowej w Skarżysku, nie przyniósł rezultatów. Po przesłucha...>>
DATA - 2007-12-15 23:36:11 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2383"
 Wojewódzki Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska świętokrzyskie zorganizował Wojewódzki Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjal...>>
DATA - 2007-12-11 12:17:23 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2371"
 Premier z rezerwą o Obicach
Premier Donald Tusk nie jest przekonany do budowy lotniska w Obicach po negatywnej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie. Jego rzeczniczka zapowi...>>
DATA - 2007-12-07 23:41:07 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2369"
 Gala Finałowa Konkursu Akcja Akacja
W roku 2007 już po raz drugi nasze stowarzyszenie ma zaszczyt koordynować na szczeblu regionalnym niezwykłą inicjatywę jaką jest Akcja Akacja.
DATA - 2007-10-05 14:10:03 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2254"
 Balanga posłów po samorozwiązaniu Sejmu
Jedni ustawiali się w kolejkę do sklepu z alkoholem, inni oblegli stoliki w barze. Wznosili toasty, śpiewali "Hej, sokoły" i "Czarne oczy". Tak w nocy...>>
DATA - 2007-09-10 14:50:57 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2206"
 Akcja Akacja 2007
Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich ze Skarżyska-Kamiennej ma zaszczyt być po raz kolejny organizatorem ogólnopolskiej akcji jaka jest "AKCJA AKAC...>>
DATA - 2007-07-27 12:40:01 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2143"
 Skarżysko w Radio Kielce.
Przez cały pierwszy tydzień lipca " Radio Kielce" gościło na terenie powiatu skarżyskiego. "Świętokrzyskie Perły" - pod taką nazwą Radio Kielce prezen...>>
DATA - 2007-07-09 02:03:22 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2110"
 Szukamy wyjątkowych pań i wsparcia dla nich
Szukamy wyjątkowych pań i wsparcia dla nich: Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich organizuje drugą Akcję Akacji - konkursu, jaki odbywa się we wszyst...>>
DATA - 2007-07-02 10:55:53 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2092"
 Kandydaci na burmistrza wylądowali na ulicy
Poniższy artykuł polecam Władzom Miasta ... Czterech kandydatów na burmistrza Nashville próbowało przeżyć jedną noc na ulicach swego miasta jako be...>>
DATA - 2007-06-21 12:04:01 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2071"
 Zmiana warty na Wykusie.
W miniony weekend odbyły się patriotyczne uroczystości na polanie Wykus k/ Wąchocka. Kanwą uroczystości była 50. Rocznica Kapliczki na Wykusie, oraz Z...>>
DATA - 2007-06-21 00:02:51 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2069"
 Porachunki skarżyskich złodziei
Policjanci zatrzymali sześciu mieszkańców Skarżyska-Kamiennej oraz okolic, którzy brutalnie pobili 21-letniego mężczyznę i wymusili od niego pieniądze...>>
DATA - 2007-03-06 20:26:20 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1941"
 Wtórpol wciąż pod nadzorem
Okolice skarżyskiej firmy cały czas są patrolowane przez policję. - Dopóki widać radiowozy, czujemy się bezpiecznie - mówią pracownicy.
DATA - 2007-02-07 22:13:48 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1896"
 Jak poseł leń chciał zostać gwiazdą
Sprawdziliśmy. Poseł po Krzysztof Grzegorek to nierób. Wstyd! Posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Grzegorka (46 l.) praca w Sejmie nudzi. Posied...>>
DATA - 2007-01-29 12:41:29 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1871"
 Wtórpol za zamkniętymi drzwiami
Nim zaczęły się ataki na skarżyską firmę, podpalacze atakowali ludzi odchodzących z niej. O co w tym wszystkim chodzi?
DATA - 2007-01-29 00:22:13 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1868"
 Jesteś stąd. Lepiej głosuj!
Lada dzień ruszy w mediach kampania wzywająca do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Pokażą się na ulicach naszego miasta plakaty wykonane wedłu...>>
DATA - 2006-09-30 23:43:38 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1697"
 Quo Vadis skarżyska piłko ?
Z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy jako nastoletni chłopak nie mogłem doczekać się nadejścia weekendu. I nie dlatego, że był to czas wolny od za...>>
DATA - 2006-05-15 20:48:55 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1561"
 Mistrzostwa samorządowców

DATA - 2006-04-07 12:08:14 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1520"
 Wszystkiemu winne krasnoludki.

DATA - 2006-03-20 15:02:42 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1498"
 Bobry zjedzą wyspę
Nie ma na nich mocnych Bobry zjedzą wyspę Z każdym dniem z wyspy na zalewie w Suchedniowie znikają kolejne drzewa. Przyczyną tych tajemniczych kra...>>
DATA - 2006-03-20 14:18:36 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1497"
 Skarżyski PKS zamiast jeździć tonie
Skarżyski PKS zamiast jeździć ? tonie Mówiły jaskółki, że niedobre spółki 140 tysięcy złotych zadłużenia z tytułu płac i nagród jubileuszowych ma ...>>
DATA - 2006-03-02 10:52:53 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1466"
 Powiat poręczył kredyt dla szpitala.
W czwartek 16 lutego na nadzwyczajnej sesji Rada Powiatu Skarżyskiego podjęła uchwałę o poręczeniu kredytu w wysokości 10 mln. zł na spłatę wierzyteln...>>
DATA - 2006-02-17 12:04:45 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1447"
 winnych jak zwykle brak...
Przyjechały „pieczarki” I każdy dostał mandat! Początek roku dla osób pracujących przy placu Floriańskim nie rozpoczął się najlepiej. ...>>
DATA - 2006-01-10 10:42:10 | AUTOR - cafeLatte
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1377"
 Szopka powiatowa
Szopka powiatowa Występują: Bardziej i mniej znani członkowie władz samorządowych (burmistrzowie, wójtowie i prezydenci, starości i przewodniczący), ...>>
DATA - 2006-01-08 16:34:46 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1375"
 Przywitaliśmy Nowy Rok
Tegoroczny sylwester nie należał do hucznych. Balów zorganizowano niewiele, świętowania pod gwiazdami nie było.
DATA - 2006-01-06 19:58:40 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1373"
 Choinkowy dylemat
Sprawdziliśmy, jakie prezenty są w tym sezonie najpopularniejsze wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego. Co kupić pod choinkę? To ogólnonarodowy ...>>
DATA - 2005-12-16 18:10:15 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1344"
 Szmaciane kokosy
Bracia Leszek i Marek Wojteczkowie ze Skarżyska znaleźli prosty sposób na biznes. Używaną odzież eksportują do 17 krajów świata Bracia Leszek i M...>>
DATA - 2005-12-09 22:24:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1333"
 Szkoła rycerska powstaje w Sandomierzu
Lekcje fechtunku, potem zbiorowy kontredans, zajęcia z retoryki i wkuwanie kodeksu rycerskiego. Od września zaczyna działalność Korpus Kadetów Sandomi...>>
DATA - 2005-08-26 11:28:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1164"
 ''Świętokrzyskie... krainą długowieczności''
"Będziemy żyć coraz dłużej - tak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego.
DATA - 2005-08-02 10:43:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1124"
 Brzask - Modlitwa na grobach obrońców Ojczyzny
03.07.2005 W kompleksie leśnym Brzask, koło Skarżyska-Kamiennej, odprawiona została msza świeta w miejscu śmierci około 760 polskich patriotów, zamor...>>
DATA - 2005-07-04 09:53:21 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1074"
 Uroczystość 60-lecia i Zjazd Absolwentów Technicznych Zakładów Naukowych
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Młodzież i Komitet Organizacyjny obchodów 60-lecia Technicznych Zakładów Naukowych w Skarżysku-Kamiennej informują,...>>
DATA - 2005-03-15 20:11:19 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=817"
 W Dniu Kobiet trochę statystyki o kobietach
Uwaga mężczyźni! Ujawniamy wyjątkowe dane o świętokrzyskich kobietach. Statystyczna krajanka jest ma niespełna 40 lat, jest niezbyt wykształcona i w d...>>
DATA - 2005-03-08 08:23:31 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=808"
 Krzyk o pomoc...
"Pomóżcie naszemu szpitalowi" - pismo z taką prośbą wysłały do Komisji Zdrowia przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej osoby okupujące budynek skarżyskie...>>
DATA - 2005-03-01 11:39:33 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=787"
 Szeryf Ewa Urban w walce z przemocą
p. Ewa Urban, radna Rady Miasta, w imieniu Rady Krajowej Demokratycznej Unii Kobiet oraz Klubu tego Stowarzyszenia w Skarżysku-Kamiennej złożyła życ...>>
DATA - 2005-02-19 00:05:28 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=758"
 Znalezione w Biuletynie
Znalezione w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=12094 SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Mias...>>
DATA - 2004-12-20 10:08:27 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=677"
 Skarżyski powiat rezygnuje ze szpitala kolejowego
Mieszkania socjalne zamiast szpitala to pomysł skarżyskiego starosty na zagospodarowanie budynku szpitala kolejowego. - Zamiast budować nowy, chcemy m...>>
DATA - 2004-11-30 22:31:16 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=664"
 Wynagrodzenia członków Zarządu Powiatu.
W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawione są wynagrodzenia 4 etatowych członków Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Obecny zarząd powiatu został wybrany ...>>
DATA - 2004-09-08 16:16:19 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=588"
 MAZURA sposoby na problemy ekonomiczne
Prezydent Skarżyska Waldemar Mazur w wypowiedzi dla Tygodnika Skarżyskiego w artykule "Ludzie mówią dość"(nr. 27(328) ) wykazał się wielką troską o lo...>>
DATA - 2004-07-12 11:23:54 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=539"
 Co tam panie w szpitalu słychać?
Ano nic nowego. Pan Okła dalej prowadzi swoje tyrańskie rządy. Teraz zbuntowane pielęgniarki zamiast pensji dostały czynsz. Jakim cudem to tego nikt...>>
DATA - 2004-01-03 16:30:57 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390"
 Kłopoty szpitala w Skarżysku
Przed szpitalem w Skarżysku-Kamiennej trudne dni. Placówka ma ponad 20 milionów długu, a starostwo nie chce mu podżyrować kredytu. Szpital w Skarż...>>
DATA - 2003-09-25 18:16:14 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=329"
 Wyścigi samochodowe pod ... MCK
Dziś miałem po raz kolejny okazje przejść sie w poblizu MCK w godzinach wieczornych i po raz kolejny nasuneło mi sie pytanie - Czy w tym mieście istni...>>
DATA - 2003-08-12 23:50:44 | AUTOR - rav30pl
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=297"
 Przeciw Supermarketom...
i niemieckiemu inwestorowi w Miejskich Usługach Komunalnych. Blisko 150 osób przybyło 23 czerwca na spotkanie z władzami miasta i powiatu zorganizowa...>>
DATA - 2003-06-24 14:38:34 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=261"
 Wyrok w sprawie gangsterów ze Skarżyska
Na łączną karę 7,5 roku więzienia skazany został w środę domniemany szef skarżyskiego półświatka - Leszek C. Trzej jego wspólnicy otrzymali wyroki od ...>>
DATA - 2003-06-04 21:32:03 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=237"
 Zamach czy głupi dowcip ?
Ktoś dosypał tajemniczego białego proszku do baku samochodu służbowego Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. Kierowca służbowego forda galaxy zauważył, ...>>
DATA - 2003-04-14 21:29:54 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=194"

KOMENTARZE<---- szukaj tylko tu

 Re: Plan naprawczy to nie tylko cyfry...
Ja jestem zwykłym "Kowalskim" i bardzo interesuje mnie ile gmina ma udziałów we wszystkim. Tak więc proszę sprzedawać CO tylko we własnym domu/mieszka...>>
DATA - 2013-07-31 15:04:29 | AUTOR - majster
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5989&mode=flat&order=1&thold=-1"
 ATOMOWĄ ELEKTROWNIĘ jeszcze niech Pan prezydent zbuduje
opromieni go sława a lodowisko dostanie darmowy prąd. HOMER SIMPSON na dyrektora elektrowni i prezesa spółki budującej lodowisko. Kto przeciw ? nie wi...>>
DATA - 2010-09-30 16:45:32 | AUTOR - Tutejszy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5305&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zaproszenie na spotkanie ''Przykłady dobrych praktyk''
Żeby tylko Panie bezrobotne nie utonęły w gąszczu papierków zanim ktoś OBIECA im wsparcie finansowe którego mogą NIGDY nie dostać . Powodzenia
DATA - 2010-09-09 19:25:16 | AUTOR - Tutejszy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5288&mode=flat&order=1&thold=-1"
  ....usta milczą dusza śpiewa???.....
Panie Gruszka02 w artykule piszą :"..Senator PO Michał Okła stwierdził, że dzięki podobnym uroczystościom do młodego pokolenia dociera wiedza o tym, j...>>
DATA - 2010-02-17 10:02:08 | AUTOR - purg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5033&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Drogowcy mierzą natężenie ruchu
jakie uhahane te panie...
DATA - 2010-01-21 23:36:07 | AUTOR - hell
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4960&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezydenckie starcie w Skarżysku
Komu udziela się atmosfera politycznych rozgrywek na szczeblu krajowym i na ile mozna dać się wkręcać przez źródła dobrze poinformowane choć nieoficja...>>
DATA - 2009-10-09 16:12:33 | AUTOR - kinia
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4500&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Podsumowanie roku szkolnego
Wszystko zależy od samej młodzieży. Nie dla każdego młodego człowieka szczytem marzeń w czasie wakacji jest pójście i narypanie się pod blokiem, niekt...>>
DATA - 2009-06-16 08:54:42 | AUTOR - Thail
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4243&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skabareton - Śmiech to zdrowie
Piękne zdjęcia panie Piotrze
DATA - 2009-06-14 17:26:03 | AUTOR - alojzy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4239&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Konferencja samorządowa
Słuchajcie szczekacze nie tak dawno wasz idol stwierdził psy szczekają karawana jedzie dalej. Panie Waldku, Pani Łucjo róbcie swoje wreszcie jest ktoś...>>
DATA - 2009-06-02 21:29:13 | AUTOR - zorba
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4191&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Konferencja samorządowa
cyt: Łucji Pańśzczyk Szanowny Panie! Bardzo cenię sobie swoje nazwisko rodowe, ale noszę nazwisko Męża - KWIECIEŃ. I proszę pamiętać, że nikt nie...>>
DATA - 2009-06-02 10:41:09 | AUTOR - lpwk
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4191&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Czyżby Puma w naszych okolicach? (FOTO)
Gdzie te zdjęcia pumy?? Panie Waldku?
DATA - 2009-05-13 18:41:48 | AUTOR - alternero
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4107&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Miss ze Skarżyska...
jedynie co mi przychodzi do głowy to napisac buuuuuuuuu przy jej nazwisku...pomijam fakt, ze jest to osoba BARDZO przecietna i koszmarnie chuda...nie ...>>
DATA - 2009-05-07 17:07:01 | AUTOR - elkannn
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1853&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Rolnik, co słucha wilków
Gratulacje Panie Krzysztofie. Moja kolezanka od dawna Pana chwali i jak widac ma racje :)
DATA - 2009-04-30 15:30:58 | AUTOR - Yashi
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4035&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Grażyna Wolszczak w Skarżysku
na fotografii 12 sa piękne panie chcące być piękną młodą i bogatą...
DATA - 2009-02-22 00:58:38 | AUTOR - hell
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3669&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: A. Kazanowski - Odpowiedź na niepradziwe oświadczenie G Małkusa
Jeżeli Pan Andrzej tylko taką interpelację umie pisać to nie ma co się dziwić, że gdy był vice prezydentem nic nie zrobił. Panie Radny niech weżmie si...>>
DATA - 2009-02-05 11:03:57 | AUTOR - Bodek
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3582&mode=flat&order=1&thold=-1"
 KAFKOWSKIE czy STALINOWSKIE metody nie powinny być stosowane przy rozwiązywaniu
lub nieprzedłużaniu umów z pracownikami. Niestety wypowiedzi Pana b. kierownika jak i pracownicy centrali w Kielcach potwierdzają tylko brak stosowani...>>
DATA - 2009-01-09 19:51:55 | AUTOR - Tutejszy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3466&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mieszkańcy ocenili prezydenta Skarżyska
ja jestem ZA. brawo Panie Prezydencie! tak trzymać!
DATA - 2008-11-22 22:02:15 | AUTOR - hell
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3252&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mamy 4 posłów i senatora
Gratulacje dla Panie Okły-Drewnowicz
DATA - 2007-10-22 15:07:09 | AUTOR - postikortti
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2272&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komendant Straży Miejskiej w Skarżysku Kamiennej odwołany
może wreszcie Straż Miejska weźmie się za robote a nie za ganianie babć z czosnkiem czy chipsami na Manhattanie. Brawo Panie Prezydencie.
DATA - 2007-06-07 02:59:43 | AUTOR - hell
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2053&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komendant Straży Miejskiej w Skarżysku Kamiennej odwołany
Brawo Panie prezydencie BRAWO !!!
DATA - 2007-06-06 18:01:38 | AUTOR - binko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2053&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Województwo Świętokrzyskie niechętnie odwiedzane
Wiec panie Paszkowski, moze nalezaloby sie rozwiazac z branza, albo wziasc sie do roboty.
DATA - 2007-06-05 10:28:42 | AUTOR - rycho
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2050&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Rozmowy o perspektywach...
..."namawial podczas spotkania"... a ja namawiam mieszkańcow i przwodniczącego, by nie zachowywali się jak indolentni uczniowie (panie psorze, ja sie ...>>
DATA - 2007-02-24 16:15:49 | AUTOR - kinia
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1923&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarga do ministerstwa
Brawo Panie Zdzisławie, trzeba drążyć temat dalej.
DATA - 2007-02-24 08:45:13 | AUTOR - Szpileczka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1920&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nie złożyli oświadczeń, tracą władzę
Ale wstyd i kompromitacja za to że wcieprezydentem zrobił pana B. to napewno nie zaglosuje juz na pana panie prezydencie.
DATA - 2007-01-19 16:00:44 | AUTOR - RAZOR
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1849&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wiceprezydent z miesięcznym opóźnieniem
" Mam jeszcze do rozwiązania swoje sprawy" "Dopóki piłka w grze." Nieźle panie Wojcieszek pan zaczyna. Dobiera sobie pan ludzi, którzy swoje sprawy st...>>
DATA - 2006-12-28 08:46:09 | AUTOR - budziol1
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1815&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Lotnisko i jego lokalizacja
Proszę wybaczyć ale jest to jeden z punktów widzenia jedynie i choć taka opcja jest bardzo prawdopodobna, jest oczywiste, że biorąc pod uwagę otoczen...>>
DATA - 2006-12-07 06:08:12 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1789&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Złoty Bieg dla Skarżyska!
Ma facet pasję widać więc i jej skutki. Gratulacje panie Tomku.
DATA - 2006-11-25 23:34:14 | AUTOR - zetka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1770&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dlaczego brak wniosków?
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski >Budowa systemu transportu zbiorowego dla aglomeracji przemysłowej województwa świętokrzyskiego świętokrzyskie 2.1 N...>>
DATA - 2006-11-17 09:38:01 | AUTOR - Szpileczka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1756&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Romana Wojcieszka do wyników wyborów
Bravo Panie Romku,zycze powodzenia w drugiej turze. Czemu tak pozno...? Pozdrowienia
DATA - 2006-11-15 02:29:24 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1744&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
Panie kolego skończ Pan z przypisywaniem mi czegoś czego nie napisałem. Na mnie te sztuczki socjotechniczne nie działają . Dziwaczny jest dla mnie spo...>>
DATA - 2006-11-15 01:36:44 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
To ja Pan rozumiesz Panie Kobierski blokowanie to wyłącznie Pańska sprawa. Blokowanie nie stworzono po to aby nie marnowały się głosy komitety tu mies...>>
DATA - 2006-11-14 23:13:26 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Romana Wojcieszka do wyników wyborów
Gratuluję Panie Romanie !!!! Życzę takiego samego zycięstwa w drugiej turze!!!!!! A kto ma jeszcze zamiar głosować na P. Mazura proponuję przeczytać ...>>
DATA - 2006-11-14 23:00:58 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1744&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
Takich kumpli Pan ma Panie Zdzisławie że niewiadomo czy się śmiać czy płakać z takiej podpowiedzi.Ale ja powiem tak że zblokowanie naszych list dało w...>>
DATA - 2006-11-14 22:27:52 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
Panie Zdzislawie ja również panu gratuluje wspaniałego wyniku. Jedno mnie jednak intryguje. Pana komitet zblokował się z lewicą, ugraliście niezły wyn...>>
DATA - 2006-11-14 20:35:03 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Waldemara Mazura do wyników wyborów
nie modernizować ulic żle modernizować też żle najlepiej jeżdzić po dziórach,co za malkontenci mieszkaja w tym mieście panie prezydencie niech pan n...>>
DATA - 2006-11-14 18:20:09 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1746&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
Szanowni goście - powiem wprost - jeśli macie za złe, Kobierskiemu , że świetnie taktycznie porozmieszał palakaty... to obawiam się o Wasze zdrowie ps...>>
DATA - 2006-11-14 17:33:30 | AUTOR - wikary
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Waldemara Mazura do wyników wyborów
Mazur nie jest taki zły. Wolę głosować na człowieka, który ma swoje zdanie, a nie będzie manipulowany przez PIS. Mazur zawsze był z lewicy i z tym się...>>
DATA - 2006-11-14 14:34:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1746&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wojcieszek z Mazurem w II turze i inne wyniki z powiatu - 6
Pan Mazur już się popisał. Wraz z kolegą Kazanowskim zbierali, ciułali grosz, aby tuż przed wyborami rozkopać sokolą i parę innych miejsc, myśląc, że ...>>
DATA - 2006-11-14 08:29:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1742&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyniki wyborów do Rady Powiatu z nazwiskami
gratuluję Panie Kużdub już powinien się pan martwić co pan zrobi dla swojej szkoły.
DATA - 2006-11-13 19:21:35 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1745&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyniki wyborów do Rady Powiatu z nazwiskami
gratuluję Panie Kużdub już powinien się pan martwić co pan zrobi dla swojej szkoły.
DATA - 2006-11-13 19:21:33 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1745&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Waldemara Mazura do wyników wyborów
Powinien Pan nieco większą rzesze pańskiej partii zmotywować do komentarzy na łamach forum aby można było dostrzec Paśnkie działania. Bo prawda jest t...>>
DATA - 2006-11-13 18:36:13 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1746&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Zdzisława Kobierskiego do wyników wyborów
Panie Zdzisławie GRATULACJE!!! Myślę, żę wynik, który Pan uzyskał jest imponujący biorąc pod uwagę poziom intelektualny mieszkańców naszego miasta. Li...>>
DATA - 2006-11-13 18:12:39 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1747&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Waldemara Mazura do wyników wyborów
"mieszkańcy dostrzegli moje zasługi dla miasta" Ciekawe... ja nie dostrzegłem.. A jakie to zasługi Panie Prezydencie? ale te prawdziwe a nie wyimagino...>>
DATA - 2006-11-13 17:01:43 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1746&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Waldemara Mazura do wyników wyborów
Gratulacje Panie Prezydencie. Z przyjemnością oddałem na Pana swój głos i licze podobnie jak Pan, że mieszkańcy naszego Miasta docenią wkład władz mi...>>
DATA - 2006-11-13 15:58:39 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1746&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Romana Wojcieszka do wyników wyborów
Szczerze gratuluję Panie Romanie. Mam nadzieję, że wynik drugiej tury będzie przypieczętowniem Pańskiego sukcesu i zdrowego rozsądku Mieszkańców. Czas...>>
DATA - 2006-11-13 14:01:30 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1744&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Romana Wojcieszka do wyników wyborów
Panie Romanie gratuluję i jestem dumny że w Skarżysku - Kamienna zaczyna przemawiać rozsądek.
DATA - 2006-11-13 13:10:03 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1744&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Romana Wojcieszka do wyników wyborów
"Gratuluję swoim konkurentom – Panu Prezydentowi Waldemarowi Mazurowi oraz Panu Zdzisławowi Kobierskiemu...." Dobre! Gratuluje Mazurowi i Kob...>>
DATA - 2006-11-13 12:26:37 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1744&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Komentarz Romana Wojcieszka do wyników wyborów
"Gratuluję swoim konkurentom – Panu Prezydentowi Waldemarowi Mazurowi oraz Panu Zdzisławowi Kobierskiemu...." Dobre! Gratuluje Mazurowi i Kobie...>>
DATA - 2006-11-13 12:26:04 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1744&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Głos za paczkę
to zle???niech daje a komu sie nie podoba niech nie bierze.....ile kasy wydaja na kampanie wyborcza a ludzie nie maja co jesc a w domu siedza przy swi...>>
DATA - 2006-11-10 12:18:15 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1732&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Oświadczenie kandydatów na Prezydenta Skarżyska
Panie kandydacie. Mając takie obycie z kamerami nie wiedział Pan że tak się nie siada przed kamerą. Zawsze trzeba się wyprostować i patrzeć albo na ro...>>
DATA - 2006-11-09 13:32:30 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1728&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Oświadczenie kandydatów na Prezydenta Skarżyska
Wikary kolejny wymysł ? google nic nie mówią :D fakty panie fakty ?
DATA - 2006-11-08 21:13:36 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1728&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Oświadczenie kandydatów na Prezydenta Skarżyska
Każdy może zrobić reklame w dami. Ja nie popieram Kazanowskiego i mam reklamę bez problemów. Może Panu Kobierskiemu, Mazurowi i Wojcieszkowi nerwy wys...>>
DATA - 2006-11-08 20:32:37 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1728&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Oświadczenie kandydatów na Prezydenta Skarżyska
A może ty powiesz co to za nowinka ? czy znowu jakieś wymysły rodem z Klewek :D widzę ze bardzo się boicie Pana Kazanowskiego i dobrze ze tak jest, ...>>
DATA - 2006-11-08 16:09:14 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1728&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Oświadczenie kandydatów na Prezydenta Skarżyska
AJK MEDIA nie daje gwarancji na obiektywne ukazywanie rzeczywistości. Kandydaci na prezydenta zjednoczyli się aby pokazać swoje zaniepokojenie brakiem...>>
DATA - 2006-11-08 16:00:06 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1728&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Oświadczenie kandydatów na Prezydenta Skarżyska
Panie Kazanowski, co Pan na to ?
DATA - 2006-11-08 13:44:04 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1728&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Solidarność?...
Wygląda na to, Panie Dziennikarzu że w owej sesji pan nie uczestniczył. a może i pan uczestniczył a napisać Pan musi co panu każą. Bo jak można odwoła...>>
DATA - 2006-10-31 14:55:26 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1717&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezydenckie
Panie Kazanowski, wracaj pan do Lublina. Monter na prezydenta miasta.
DATA - 2006-10-19 05:46:53 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1706&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezydenckie
prosze o szacunek Panie monterze!
DATA - 2006-10-19 05:41:26 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1706&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Kradzieże w lasach
Słowem komentarza do Szpileczki i Asi. Nie wszystko wynika z biedy dziewczyny. Jeszcze jakiś czas temu mozna było tłumaczyć ten proceder głównie bie...>>
DATA - 2006-10-14 10:57:53 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1699&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Andrzej Kazanowski kandydatem P.O.
W sumie to nic dziwnego... skoro w Sku PO nie istnieje - to chwyta się pierwszej deski ratunku... czy skutecznie? No cóż - wydaje mi się, że z tą des...>>
DATA - 2006-09-20 17:28:34 | AUTOR - wikary
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1681&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zmiany w zarządzie ZEORK
bardzo słusznie. Potworzyli nowe wydzialy jakichś zamowień, gdzie siedzą panie za duuużą kasę i same nie wiedza co będą robić. Ale cóż jedna z dawn...>>
DATA - 2006-09-17 19:47:18 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1674&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prywatny plac Floriański
Panie wicestarosto: gnaty skarżyszczanie będą obgryzać a prywatna spółka plac nabyty w pyszne mięsko zamieni... Trzeba mieć nieco więcej refleksu gosp...>>
DATA - 2006-09-05 21:08:28 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1663&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Generał Heda w szpitalu
Panie redaktorze zapytaj Pan o opiekę nad generałem,ale pacjentów nie ordynatora.
DATA - 2006-08-24 17:42:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1645&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Przygotowanie wczasowe
Ohh nawet nie ma co się produkować wiadomo, że kupa ludzi załatwia sobie fikcyjne staże (tzn. pieniądze z PUPu są jak najbardziej prawdziwe) nie tylko...>>
DATA - 2006-08-06 16:01:48 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1625&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Przygotowanie wczasowe
Ohh nawet nie ma co się produkować wiadomo, że kupa ludzi załatwia sobie fikcyjne staże (tzn. pieniądze z PUPu są jak najbardziej fikcyjne) nie tylko ...>>
DATA - 2006-08-06 16:01:08 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1625&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zachłanny jak PiS
Ale trzeba być wyjątkowo bezczelnym, żeby zaraz po wejściu na staniowisko prezesa zatrudnić w firmie syna LOL . Chyba spodziewał się że nie pozostanie...>>
DATA - 2006-08-01 22:20:39 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1619&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Tu się nie da żyć
Żałosne jest jedno, że liczniejsza grupa mieszkańców bloku, pragnących normalnych warunków życia nie może poradzić sobie z garstką terroryzujących ich...>>
DATA - 2006-07-07 17:54:34 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1595&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spółdzielnia - powtórzyć zebrania.
panie haba zakładamy interesik nielegalny pobór super mam dużo zleceń brawo
DATA - 2006-05-16 12:40:22 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pożar TIR-ów
panie W. zle sie dzieje co?
DATA - 2006-04-23 15:41:16 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1542&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy prezes ZEORK-u z PiS-u?
To, że niejaki Bania ma zostać prezesem mówiło się na mieście jeszcze przed wykopaniem starego prezesa. Jak również o tym, iż jest to kolega Gosiewski...>>
DATA - 2006-04-13 21:23:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1526&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Z PLACKA W JAPE
Jedną z bardziej prestiżowych nagród jakie mogiem wymienić,to placek w jape.Firma drogpol zasłużyła,wiec zapraszam do mnie lub bolusia,nagrode wypłaci...>>
DATA - 2006-04-11 21:27:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1525&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Człowiek umiera, a pieniędzy nie ma
Panie Szkalej w jakim czasie czasie Pan zyjesz? Teraz kiedy tak rozwinieta jest komunikacja (telefony,fax,internet)kobiecie ktora opiekuje sie smierte...>>
DATA - 2006-04-11 17:42:12 | AUTOR - Saba
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1525&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nie udzielamy odpowiedzi...
Panie Markiewicz, że ktoś podaje przepis z lat "wczesny Gierek" to co ma zrobić jak to przepis obowiązujący (PS dlaczego nie zacytował Pan całości ze ...>>
DATA - 2006-04-04 23:43:36 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1515&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezes ZEORK-u odwołany
I znowu Pana pominęli. C o to sie Panie na tym świecie wyrabia. Jakby Pan był knadydatem do Zarządu ZEORK-u to odrazu można by było mieć pewność, że t...>>
DATA - 2006-04-02 11:06:03 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1512&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: SCHIZOFRENIA POTYLICZNA...
Panie Kurek przyznaje panu racje po co zwiazkowcy maja sie "bawic" w politykę. To trzeba zostawić Pańskim kolegom z Platformy. Co sie maja robole i sr...>>
DATA - 2006-03-19 23:40:47 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1496&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Niezmiernie aktualny temat
Przeczytałem pana wypowiedzi na forum, również artykuły. Myśle, iż jest to politykierstwo w wydaniu lokalnym, nic konstruktywnego nie wnoszące do pop...>>
DATA - 2006-03-09 10:04:16 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1479&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Inwestycje na drogach krajowych
1. Brak normalnego dojścia (chodnika) od ul. Jodłowej na Bór - np. do apteki, szkoły. 2. Odcięcie przejścia z ul. Dygasińskiego na ul. Krakowską popr...>>
DATA - 2006-02-22 16:36:50 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1454&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowe Przychodnie
Należy jedynie cieszyć się, że powstają alternatrywne i konkurencyjne formy świadczenia usług lekarskich. Wreszczie nie będziemy skazani na wszechmocn...>>
DATA - 2006-02-02 09:04:46 | AUTOR - Thor
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1416&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Maryna Mniszchówna wzbudza kontrowersje
Czy Skopenkę pamiętacie z Sandomierza Panie bracie? Co ocalił miasto Wasze...
DATA - 2006-01-24 20:41:55 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1406&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: I nie ma przeproś
Miło, że większość internatów tak troszczy się o przetrzeganie przepisów. Ciekawe, tylko, co powiedzieliby, gdyby to oni znaleźli się w podobnej sytua...>>
DATA - 2006-01-23 17:49:31 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1403&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyrok na skarżyskich samorządowców
Po co było jeszcze Bronisława P kreować na prezesa ZBK. Ale tam też narobił szkód. Koniec z karierą panie P.Na kolei szkody w mieście szkody,trzeba do...>>
DATA - 2005-11-25 08:27:37 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1299&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyrok na skarżyskich samorządowców
Najlepsza dla nas biednych skarżyszczan byłaby kasa.. Brawo panie Janku!!!
DATA - 2005-11-24 20:05:45 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1299&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Nowy komendant główny policji pochodzi z Suchedniowa
To bardzo miły człowiek,miałem przyjemność uczyć się od niego.bardzo miło wspominam te czasy.Pozdrowienia panie Michale.
DATA - 2005-11-08 20:59:35 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1268&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Pieniądze na rehabilitację
”Brakuje nam środków na rehabilitację naszych pacjentów, w tej sytuacji nie możemy podjąć się dodatkowego zadania, tym bardziej, ze proponowane ...>>
DATA - 2005-10-05 22:03:01 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1223&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dziwne praktyki prezesa Administratora.
PANIE PISARSKI WSTYD I CHAŃBA TAK SIE PROWADZIĆ
DATA - 2005-09-19 13:28:33 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=535&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Echo Dnia pisze o Kopulaku.
uuuu tak znaja go wszedzie uuuuuuuu ludzie wszedzie go znaja ooooo panie a gdzie go nie znaja-no comment
DATA - 2005-07-29 17:01:44 | AUTOR - PiRaT_RaBaRbAr
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1114&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dziwne praktyki prezesa Administratora.
Panie Pisarski, beton z Pana wyłazi, przecież i tak wiadomo jak się Pan błaźnił na spotkaniach wspólnot z nieznajomości przepisów prawa. Może już czas...>>
DATA - 2005-07-03 23:35:44 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=535&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Brawo DROGPOL...
Panie DROGPOL, ulicą Ekonomii to ja bym się nie chwalił, mając na uwadze jej szybki rozkład! Pan pamięta, że starostwo pobrało próbki, które wykazały ...>>
DATA - 2005-06-03 07:05:58 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1007&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Mein Kampf ciągle straszy
"to bardzo podważa to naszą wiarygodność jako państwa, które stoi na gruncie uniwersalnych wartości." Jakież to wartości, panie ministrze? (Śmiech).
DATA - 2005-03-11 13:03:41 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=811&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Składy prawicy...
Jak pan Grzegorek będzie tak rządził krajem jak szpitalem to miej nas Panie Boże w opiece.
DATA - 2005-03-05 20:47:32 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=799&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Gwóźdź utkwił w głowie szesnastolatki
No i bardzo dobrze, tak to jest jak gówniarstwo przychodzi do takich miejsc. Najgorzej jak wsród nich są wylansowane panienki w wieku 16 lat. Doigrała...>>
DATA - 2005-02-26 19:54:41 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=722&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wnioski lekarzy do komornika...
No cóż Panie niestety szpital chyba się z tego już nie podniesie niestety.
DATA - 2005-02-16 08:51:40 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=752&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Troskliwy prezes
panie pisarski lecz sie pan
DATA - 2005-02-14 13:53:56 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=478&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Urząd wie lepiej, czy masz firmę, czy nie
Mam dość częste kontakty z Urzędem Skarbowym w Skarżysku z racji reprezentowania osób prowadzaych działalność gospodarczą. W mojej dziesięcioletniej k...>>
DATA - 2004-12-29 23:51:28 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=689&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Szkodnik Prezesem
Zejdż panie Pisarski ze sceny bo hańba
DATA - 2004-12-17 11:47:12 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=236&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Młodzi pasjonaci historii ze Skarżyska jadą na wojnę
Dlaczego nikt nie wspomina o tworcy, pierwszym kustoszu i glownym ofiarodawcy wartosciowych eksponatow, panie Gruszce? Czyzby z powodu ze walczyl z ok...>>
DATA - 2004-11-09 08:17:07 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=646&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Fatalne oceny pracy świętokrzyskiej policji
"Ja śpię spokojnie i jestem zadowolony z pracy moich policjantów" - powiedział Komendant wojewódzki w Kielcach. Kolorowych snów Panie Komendancie, mo...>>
DATA - 2004-10-23 20:50:26 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=626&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Senator Suchański otworzył biuro w Skarżysku
Kadencja Senatu kończy się wraz z zakończeniem kadencji Sejmu. Obecny Sejm IV kadencji niebawem zakończy swoją kadencję i jest czas aby szukać pote...>>
DATA - 2004-10-14 08:19:07 | AUTOR - Stefan
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=618&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Skarżyskie Prezentacje 2004
Wybieram sie na nie w sobotę lub niedzielę, jesli spotkam kogoś z Was, to uścisnę rękę, obiecuję ;-))) Panie Kazanowski, niech się Pan nie jąka pr...>>
DATA - 2004-09-16 16:30:07 | AUTOR - AsiaSkarzysko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=595&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Zwolnienia w ''MESKO''.
I jeszcze powiem tylko ze czemu przy tych zwolnieniach patrzy sie tylko na znajomości????a wypier.... sie ludi co wypłata z Mesko to jedyne zrudło doc...>>
DATA - 2004-08-04 08:51:42 | AUTOR - Peter
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=556&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Burmistrz walczy z bobrami.
Dzień dobry. TU MATEUSZ BOLECHOWSKI, AUTOR TEKSTU O BOBRACH, KTÓREGO NAZWAŁ PAN DEBILEM, GNIDĄ I MENDĄ ORAZ ZARZUCIŁ NIERZETELNOŚĆ. PANU Z SUCHEDNIOWA...>>
DATA - 2004-07-19 11:18:22 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=540&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Burmistrz walczy z bobrami.
Szanowni Panowie !( nie sadze aby panie posługiwały sie takimi argumentami. ) Proszę powsciągnąć słownictwo. Dotyczy to zwłaszcza osoby nazywającej...>>
DATA - 2004-07-15 12:45:59 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=540&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MAZURA sposoby na pojezierze skarzyskie
Pan Mazur ładnie wygląda tylko na plakatach wyborczych.... ;) A tak na serio to i tak niedługo możemy już stracić urząd Prezydenta miasta z uwagi na ...>>
DATA - 2004-07-13 03:44:38 | AUTOR - AsiaSkarzysko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=539&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: MAZURA sposoby na problemy ekonomiczne
Brawo Panie Mazur, brawo!
DATA - 2004-07-12 17:20:05 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=539&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Policja nakazuje i łamie
Ja ci napiszę dokładnie bo mieszka koło mnie: chłopak co wieczór wyjeżdża spod osiedla Oplem Vectrą z muzyką na full i jedzie gdzieś, potem wraca naje...>>
DATA - 2004-06-26 15:50:28 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=331&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dobre serce burmistrza.
Z tymi panienkami w strefie to jednak przesada :) a co do narkotykow, to na poczatku dzialalnosci bylo kilka epizodow z tego co slyszalem. Co do chodn...>>
DATA - 2004-06-24 04:15:31 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=508&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Dobre serce burmistrza.
Na obcasach nie chodzę - za wysoka jestem :) biedronka, polmarket - to taki sobie przykład, bo polmarket do najtańszych nie należy a i zaopatrzenie ...>>
DATA - 2004-06-24 02:40:43 | AUTOR - Agulka
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=508&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Uczniowie piją , biorą narkotyki i leki uspokajające.
Jeśli w sklepach będzie się sprzedawać alkohol nieletnim, a rodzice nie będą się interesować co robi ich dzieci po lekcjach, to najlepszy program prof...>>
DATA - 2004-03-18 19:37:59 | AUTOR - janmuz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=446&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Akcja Straży Granicznej na skarżyskim bazarze
takie tam łapanie niewiadomo kogo i za co niech sie wybiora do urzędu miasta więcej złodziei na łapia
DATA - 2004-03-15 15:10:28 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=445&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
a co na to Pan Starosta,przecież wiedział ,że pielęgniarki były straszone zwolnieniam z pracy ponieważ upominały się o swoje
DATA - 2004-02-08 15:30:14 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Okła (z)mięknie?
Panie Grzegrek! Soko jest Pan tak światłym i przestrzegającym prawa człowiekiem to jakim cudem szpital tonie w 20 mln długu, pracownicy nie dostają n...>>
DATA - 2004-01-20 09:14:07 | AUTOR - maverick22
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=393&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
Jeśli w Polsce, która chce być państem prawa za egzekwowanie prawomocnego wyroku sądu zostaje wstrzymana wypłata to ja czegoś nie rozumiem i faktycz...>>
DATA - 2004-01-11 18:16:47 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
Ignorancja i niewiedza Tadeusza jest porażająca! Jak to gdzie podziały się pieniądze ze składek "buntowniczek" na ZUS?? Sąd zasądził kwotę brutto a ko...>>
DATA - 2004-01-10 08:33:57 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
W tej chwili faktycznie jest to suma ok. 4000 zl jednak pierwotnie bylo to ok.2000
DATA - 2004-01-06 08:18:57 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
Dodam dwa slowa aby treść artykulu byla w pelni zrozumiala. Pielęgniarki nie dostaly "czynszu" - pozycja "czynsz" znalazla się w sekcji "potrącenia" n...>>
DATA - 2004-01-06 06:15:14 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
To oczywiście jest prawdą !! Można tylko dodać do tematu kilka innych informacji - żeby sprawa byla jaśniejsza. Obecnie sprawy zaszly tak daleko, ...>>
DATA - 2004-01-05 03:56:05 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
Ja mam nadzieje ze to jest [b]jest[/b] fantazja ;)
DATA - 2004-01-04 21:25:47 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
Zle to sformulowalem rav. Nastepnym razem bede bardziej uwazny co do wypowiedzi. Nie chcem zebys odebral to jako krytyke wiarygodnosci tego portalu ...>>
DATA - 2004-01-04 21:18:59 | AUTOR - leni
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
żadna fantazja tylko szczera prawda, a że w szpitalu źle sie dzieje wiadomo już od dawna. moim zdaniem cała sprawa powinna sie zająć prokuratura, a pi...>>
DATA - 2004-01-04 06:21:47 | AUTOR - h4ll
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
Mail nadesłała osoba pragnąca zachować anonimowość. Pozwoliłem sobie zadać pod listem kilka pytań. Moim zdaniem ważnych. Adresatem wprawdzie jest dyr...>>
DATA - 2004-01-04 04:20:27 | AUTOR - Tadeusz
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
Artykuł napisany przez Tadeusza jest prawdą . Niech wreszcie ktoś zajmie się panem Okłą i jego przekrętami jakie robi w szpitalu .
DATA - 2004-01-04 04:04:25 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
A widziales kiedys u nas fantazje?
DATA - 2004-01-03 20:19:12 | AUTOR - rav
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co tam panie w szpitalu słychać?
jesli to prawda a nie fantazja pana Tadeusza, to mamy niezly przekret
DATA - 2004-01-03 19:19:38 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=390&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Spike w Mesko cd
LOL! "pokojowa bron przeciw terroryzmowi"! Takiego tekstu jeszcze nie slyszalem, choc slyszalem chyba juz wiele (jak kazdy, kto zyl w czasach prezyden...>>
DATA - 2003-12-30 07:21:26 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=387&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co dalej z naszym szpitalem
A może pan Okła wypłaciłby wypłaty za grudzień również dla pielęgniarek które złożyły pozwy do komornika. Panie Okła i tak pana odejście chyba już się...>>
DATA - 2003-12-29 12:32:22 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=370&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Co dalej z naszym szpitalem
W/g dyr. Okły cyt." to te kurwy pielęgniarki rozwalają szpital!" TE, to znaczy pielęgniarki , które nie chcą ustąpic i zgłosiły się do komornika! Ter...>>
DATA - 2003-12-19 10:31:59 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=370&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Prezes spółki komunalnej jest działaczem związkowym
Nie znam na tyle prawa, aby autorytatywnie wypowiedziec sie w tej kwestii, ale nie bedzie wielkim ryzykiem zalozenie, ze i w tym przypadku cala sprawa...>>
DATA - 2003-09-29 16:49:30 | AUTOR - Ijon_Tichy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=330&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Bijatyka w Semaforze
Zadania Ochrony. 1. zainkasowac kase za ochrone 2. jak najmniej zucac sie w oczy (aby nie dostac) 3. w poblizu "lasek" prezyc sie pokazujac ubita k...>>
DATA - 2003-09-16 09:03:52 | AUTOR - polo
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=321&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Otwarcie RUSAŁKI ....
Zadaj sobie inne pytanie - Kto dal kase, poparcie itp. na kampanie wyborcza dla niektorych czlonkow dzisiejszej wladzy?
DATA - 2003-09-06 11:29:07 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=317&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyścigi samochodowe pod ... MCK
policja w naszym mieście zajmuje się czym? jeśli nie wiecie to sprubójcie przejść przez ulice w tgz. miejscu nedozwolonym. Ale jeżeli chodzi o poważn...>>
DATA - 2003-08-21 17:13:31 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=297&mode=flat&order=1&thold=-1"
 Re: Wyścigi samochodowe pod ... MCK?
Cóż dzięki za umieszczenie notatki,mam nadzieję,że ktoś ruszy w końcu temat i zaintresuje się rajdowcami.Panie komendancie pana ludzie po służbie też...>>
DATA - 2003-08-13 19:42:39 | AUTOR -
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=News&file=article&sid=297&mode=flat&order=1&thold=-1"

SŁOWNIK REGIONALNY<---- szukaj tylko tu


BLOGI<---- szukaj tylko tu

 Jesteś stąd. Lepiej głosuj!
Lada dzień ruszy w mediach kampania wzywająca do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Pokażą się na ulicach naszego miasta plakaty wykonane wedłu...>>
AUTOR - mwoj | DATA - 09-29-2006
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=277"
 Globalne ocieplenie czy globalna ściema?
Globalne ocieplenie czy globalna ściema? Mariusz Max Kolonko 14-07-2009, Jak na ironię, gdy w marcu w Dniu Ziemi aktywiści ochrony środowiska d...>>
AUTOR - Ape | DATA - 08-18-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=429"
 The Perfect Business
The Perfect BusinessUnderstanding the quality of a business is critical to being a successful investor, as it is a major determinant of what one shoul...>>
AUTOR - normand_campo | DATA - 05-27-2009
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=423"
 Do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.
Panie pierwszy moher Skarżyska (bo dzięki nam-beretom) jest pan prezydentem.W odpowiedzi na nasze pismo o rozbieżności w minimalnym wynagrodzeniu w je...>>
AUTOR - moher | DATA - 04-18-2008
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Journal&file=display&jid=308"

KALENDARIUM skarzysko.org<---- szukaj tylko tu


LINKI<---- szukaj tylko tu


KALENDARIUM<---- szukaj tylko tu

  - budowa w Rejowie unowocześnionego wielkiego pieca i przekopanie kanału wodnego pod nadzorem T. Wiśniewskiego, na zlecenie Banku Polskiego.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Dodatki"

KSIĘGA GOSCI<---- szukaj tylko tu

 jakbym powiedział że to miasto to BURDEL to panienki lekkich obyczajów mogłyby mnie podać do sądu o poderwanie dobrego imienia. Pozdrawiam wszystkich którzy tu balansuja jak na linie za 800 zł miesięcznie
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Szczęścia, zdrowia, powodzenia w dniu BOŻEGO NARODZENIA, Beczkę piwa, wiadra wódki, by odgonić wszystkie smutki, SEXU NA ŚNIEGU, mniej życia w biegu, 100 całusów na dodatek, by smaczniejszy był opłatek, Bardzo dużo prezentów, mało w życiu zakrętów, Dużo bąbelków w szampanie, Kogoś kto zrobi śniadanie, a na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku wszystkim w moim miescie zyczy Maryla.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Panie dobry duszku!! Murzyna to ja moge znad Wielkiej Wody przywiezc ale dla ukochanej Konrada to moze jej wtedy jeden wystarczy :) a tak poza tym obrońco uciśnionych - to też w jego wanie korzystasz z przyjemności jakie serwuje jego ukochana czy po prostu z dobroci serca tak napisałeś?? Pozdrawiam Skarżysko
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Panie Stanisławie od boazerji co tam masz za biznes do mnie.??Pozdro
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Tak Stanisławie Panie naczelniku nr ten sam od 6 lat..Pozdro Ziomuś
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Wszystkie panie w góre biusty,dzisiaj mamy dzień rozpusty
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 Ty Isa Moj mąż to niema w głowio panienek jakis i daj spokój nie szukaj Go
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 :-( Stąd pochodzę, tu się urodziłem i wychowałem. od 1973 mieszkam w pobliskich Starachowicach. Muszę z przykrością stwierdzić, że ilekroć trafiam do Skarżyska, a zdarza sie to dość często, jestem przerażony pogarszającym sie stanem wizualnum tego miejsca. Skarżysko jest tak zaniedbane, że ludzkie pojecie przechodzi. Szanowny Panie Prezydencie czy Pan nie lubi czystości. Nie sądzę by pańskie mieszkanie i posesja wyglądały podobnie. Więc zadbaj Pan trochę o to miasto bo wstyd. A przecież ogląda to cała Polska bo Skarżysko to ważny węzeł komunikacyjny. I nie tłumacz się Pan brakiem pieniędzy bo jeżeli na takie cele ich Pan nie masz, to po prostu nie nadajesz sie Pan to pełnienia tej funkcji! [/i]
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"
 :-) serdeczne pozdrowienia dla mojego rodzinnego miasta.szukam kontaktu z kolezankami mojej mlodosci.moze ktos cos wie jedna to anka blaszczyk a druga anka jakubowska .to sa ich nazwiska panienskie .jeszcze raz wszystkich goraco pozdrawiam .grazyna
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Ksiega_Gosci"

FORUM<---- szukaj tylko tu

 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
. Odwiedziłem wczoraj w południe MINISTERSTWO ALKOHOLU , które podobno jest jedyne które cieszy się poparciem . Nie zastałem ministra ale przyję...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175473#175473"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Ostatnią wystawę Nasze Forumowe Muzeum zorganizowało w lutym. Od tego czasu minęło kilka „smętnych” miesięcy....marzec (1968)... kwie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175467#175467"
 Królowie życia za publiczne pieniądzeKrólowie życia za publiczne pieniądze
Królowie życia za publiczne pieniądze Odpryskiem obecnej afery podsłuchowej jest kwestia źródła z jakiego sfinansowano biesiadę, przy której odbywa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175453#175453"
 DLACZEGO W POLSCE NIEBEZPIECZNIE JEST BYĆ MAŁYM DZIECKIEM ?
. Dziś proszę usera Tutejszy o kontakt bo jest materiał który jeśli znów ktoś wykorzysta jak w przypadku tej nauczycielki... to uczyni to z poz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175424#175424"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dawne dokumenty świadczące o tożsamości to chyba jakieś fatum ciążące już od trzech odcinków na Naszym Forumowym Muzeum . Dziś kolejny 4 odcinek ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175213#175213"
 Bloko Uniwersum
Bloko Uniwersum - 51 Państwo X spod skądinąd nie posiadającego ukrytych znaczeń numeru 51, na pozór sami nie wyróżniali się niczym szczególnym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175205#175205"
 Nasze forumowe MUZEUM
. A dalej co było ??? zapytałem zaciekawiony opowieścią.. „... Dalej to już były tylko łzy i oczekiwanie kto będzie nas okupował ... . J...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175183#175183"
 ALE O CO CHODZI
w jakim celu córka Pana Prezydenta była namawiana do startu w wyborach samorządowych? Jeśli pewne zawody przechodzą z ojca na syna albo z matki na...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175150#175150"
 ALE O CO CHODZI"Nie mam z kim polemizować."
We wczorajszym wydaniu telewizyjnego kalejdoskopu usłyszałem bardzo znamienne słowa wypowiedziane przez obecnego z-cę Prezydenta Miasta Skarżyska Grze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175149#175149"
 KTO Z KOGO ROBI SOBIE JAJA PREZYDENCIE?Zwycięstwo czy porażka
Ostatnia sesja to porażka tych, którzy nie chcieli umorzenia udziałów. Zwycięstwo tych, którzy nie wierzą w realność istnienia alternatywy wobec udzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175121#175121"
 Nasze forumowe MUZEUM
. W poprzedniej ekspozycji Naszego Forumowego Muzeum znalazła się wszywka w starym polskim mundurze strażackim nieistniejącego już dziś producenta....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175085#175085"
 Remont LazienkiRemont Lazienki
Witam Male pytanko panowie i panie czy moze ktos polecic firme osobe do remontu lazienki Plytki i elektryka w szczegolnosci
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175075#175075"
 STATUT MIASTA
. Skromnie myślę że niejaki Jan Józef który przed laty zaproponował miastu Skarżysku swoją wizję rozwoju upraszczał i czynił przejrzystymi wiele rz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175062#175062"
 PRZYPILNOWAĆ WŁADZERe: Kontrole
Czyje decyzje sprawiają że odnoszę wrażenie - jak nasza władza kontroluje to zalecenia są jawne a jak naszą władzę kontrolują to zalecenia nie są ja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175035#175035"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dawniej ulubionym zajęciem niektórych osobników płci męskiej było kopanie w tyłek innych osobników tejże płci stojących w hierarchii społeczn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=175010#175010"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Poprzednią ekspozycję Nasze Forumowe Muzeum kończyło informacją że mały przedmiot który wypadł z sekretarzyka ojca mojej babci otworzy dzisiej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174991#174991"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
" Brzytwa" Pierwszy raz był w tym zakładzie Gamą usług w niskiej cenie Zachęcony, wstąpił mówiąc: Chcę ściąć włosy plus golenie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174948#174948"
 Nasze forumowe MUZEUM
.. Dawniej gdy niektórzy bardzo bogaci którzy wzbogacili sie dzięki bardzo ubogim nie mieli ochoty podzielić się z nikim cząstką swojego boga...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174945#174945"
 TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE - TZN , ocalić od zapomnieniaSzalony Ed
Kolego Tutejszy aż wierzyć się nie chce, że udało Ci się zebrać tyle materiału o wspomnianych nauczycielach - gratki. Po 5 latach nauki w TZN muszę ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174904#174904"
 TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE - TZN , ocalić od zapomnienia
W sobotę farciarz napisał Idziemy do szkoły, jednej z najlepszych w mieście i województwie! .. Dyżurni w wejściowym korytarzu sprawdzają posiadan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174893#174893"
 TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE - TZN , ocalić od zapomnienia
Idziemy do szkoły, jednej z najlepszych w mieście i województwie! :brawo: http://i312.photobucket.com/albums/ll352/farciarz2008/gmachszko1420yI_zpsf...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174890#174890"
 TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE - TZN , ocalić od zapomnienia
jestem absolwentem TZN jednej z lepszych klas w historii tej szkoły (opinie belfrów). Mieliśmy szczęście, że uczyli nas tacy giganci jak: Panie: Hali...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174871#174871"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Wróciłem właśnie ze Śląska z Chorzowa i wpadłem przejazdem do Katowic a tam w „Silesia City Center” napotkałem czerwonego „Mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174749#174749"
 Jakie Skarżysko ?
. Był tu na forum kilka lat temu taki Wielki Wizjoner Jan Józef który 25 października 2006 ogłosił wszem i wobec: Program odbudowy i naprawy dla ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174586#174586"
 Pokąsanie przez psa na placu zabaw na Kamiennej !
cos mi się zdaje panie farciarz ześ pan wielkim miłosnikiem psów i stajesz pan po ich stronie nawet w przypadku tak rażącego zaniedbania ze strony psi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174554#174554"
 spam4tv demonstrates on the web Hazel dvd collection
On the subject of currently being a backseat passenger on an extended trip, there exists broad choice of actions to choose from to counteract boredom....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174423#174423"
 spam3summer season television indicates Kate And Allie dvd coll
Capabilities: &bull; A few of them may have the option to go portable. This means you are able to take it with you your room or anywhere you want...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174408#174408"
 spam3topper television exhibit Nikita dvd collection
You'll find not as several dual car or truck DVD player solutions as you'll find single-screen designs, but buyers still possess a good assortment of ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174406#174406"
 spam1Pozycjonowanie
Within the world accompanied by a relatively unlimited selection of websites at any you can imagine subject, it will be in no way recently been a lot ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174338#174338"
 spam1Profesjonalne pozycjonowanie
In a very entire world which has a apparently with their limitless selection of web pages upon all possible issue, it is actually never recently been ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=174334#174334"
 DJ's DAY 2012DJ's DAY 2012
Już 28-29 Czerwca zapraszamy na MEGA wydarzenie w Skarżysku Kamiennej :) Nad samym zalewem przy współpracy z OWiR Rejów odbędzie się największy zlot ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173798#173798"
 ZBRODNIA - BRZASK...
Panie Stefanie . Jestem wnuczką Adama Berlaka. Dziadek nigdy nie był kolejarzem. Pracował w fabryce amunicji i tam był aresztowany. Był majstrem dział...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173737#173737"
 ZBRODNIA - BÓR...
. I teraz już wiesz userze Michasiu że okupanci, zbrodniarze i mordercy czasem znajdują dobrą duszę która ich broni... I teraz już wiesz userze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173728#173728"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
>..."Dziadzio handlował wszystkim (tylko nie żywym towarem choć panienki lekkich zwyczajów u niego za drobne przysługi dostawały w prezencie bieliz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173699#173699"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Żadnych związków z Ukrainą jego ród nie posiada a w kwestii dziejów swojej rodziny Ojciec Jan Klimiec tak pisze: „… moja poprawnie re...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173697#173697"
 Iluzoryczne oszczędności!Iluzoryczne oszczędności!
W dobie kryzysu Pan miasta zaczął wreszcie oszczędzać i tnie koszty. Szarzy ludkowie odczuwają te zmiany obecnie przede wszystkim wieczorem, gdyż o t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173611#173611"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś Nasze Forumowe Muzeum eksponuje kilka ciekawych eksponatów ale zacznę od początku.. Za chwilę będzie 1 maja czyli dzień w którym Filip...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173602#173602"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Są kraje i narody które mają czasem realnych a czasem wyimaginowanych wrogów . Ale jeśli już mają jakiegoś wroga to chroń je Panie Boże przed wro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173570#173570"
 Pusta moszna Tuska
Apropo Donalda, wczoraj niezły dowcip mi kumpel zapodał: - Przychodzi facet do urzędu i mówi do urzędnika: - Panie kochany chcę swoje dane zmienić, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173560#173560"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
OJCIEC JAN KLIMIEC "PAMIĘTNIK" Rozdział 64 Zaprawdę, życie bywa czasem wielce zaskakujące jak choćby dla mego dalekiego kuzyna, który kiedyś m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173539#173539"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
" Śmieciożerek " Za górami, za lasami W mieście które nazwy ni ma Mieszkał w bloku pod 15-stką Chłop co lubił żreć jak świnia Tłusto, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173434#173434"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
OJCIEC JAN KLIMIEC "PAMIĘTNIK" Rozdział 61 Nastał świt... Zbudziłem się gwałtownie i nerwowo wyprostowałem, nie poznając w pierwszej chwili...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173351#173351"
 Nie kończąc tematu równości...
... Przełamałem Kingsajz ! niosło się echem po kadrach komedii Machulskiego . Dziś podobnie entuzjastyczny okrzyk Przełamiemy PARYTETY ! mógł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173231#173231"
 Centrum miasta
Rejów - nic. czy ja wiem chyba jakąś ulice remontowali... a tak btw musimy sie chyba do innego topiku przenieść drogi Panie bo offtopem jedziemy :) ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173095#173095"
 Centrum miasta
Rejów - nic. czy ja wiem chyba jakąś ulice remontowali... a tak btw musimy sie chyba do innego topiku przenieść drogi Panie bo offtopem jedziemy :)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=173094#173094"
 Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu RP 2011 sondaż
http://www.youtube.com/watch?v=0jA_ykU92ow&feature=share Podobnie "wyszukane" socjotechniki stosował już Kwaśniewski. KOCHAJMY SIĘ! Dorzucam o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172982#172982"
 okolice Dworca PKP
Fajnie że forum ruszyło. Farciarz, myślisz, że nie próbowałem ? Dużo się starałem, ale sam jesteś w stanie postawić się przeciwko jednemu wielkiem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172917#172917"
 NAJLEPSZA IMPREZA W SKARŻYSKU 17 WRZESNIA KLUB TOKARNIANAJLEPSZA IMPREZA W SKARŻYSKU 17 WRZESNIA KLUB TOKARNIA
W KLUBIE TOKARNIA IMPREZA Z MUZYKĄ LAT 50'-60' KRÓLOWAĆ BĘDZIE ROCK'N ROLL, TWIST, ROCKBILL,SURF,NEO-SWING,COUNTRY I MUZYKA, KTÓRA KOJARZY SIĘ ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172914#172914"
 Blogerowi odbierz rację
W blogu Ulubionego Pan Wojciech i Pan Zdzisław kontestuja prezydencje i w ogóle Unię Europejską: Pan Zdzisław napisał: „Panie Wojciechu, nasz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172776#172776"
 Dotacje z PUP skandaliczna obsługa - apel do dyrekcji
oczywiście dopisuje się rękami i nogami do tego co napisał lilavater i ciesze się ze powstał ten temat, może w końcu ktoś coś z tym zrobi albo wszyscy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172768#172768"
 Blogerowi odbierz rację
Skarżyskie rozliczne portale relacjonujące sesje rady, w tym przypadku powiatu, nie podają takich rewelacji jak Ulubiony. Bo tylko Bloger jest prawdzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172728#172728"
 P. K. P. - czyli poetycki komentarz politycznyAntyknebel.pl
18.05.2011 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratury przeszukała mieszkanie Roberta Frycza. Funkcjonariusze zabrali należącego d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172698#172698"
 Blogerowi odbierz rację
Warto zastanowić się... Czy Ludzi niekompetentnych umysłowo obdarzają władzą ludzie im podobni???? Tego nie wiem ale domyślam się odpowiedzi n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172692#172692"
 Recykling jest politycznyRecykling jest polityczny
Ttemat śmieci jest lepiej przyswajalny przez nas niż obywatelskośc, a prponowany przez kinię tekst leży dokładnie między systemem śmieciowym a spolecz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172664#172664"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
" Gwiassdy " Są istoty na tym świecie Umysł ku nim gna ciekawy W fleszach tłumów paparazzi Gwiazdy błyszczą nimbem sławy Gdzieś zagraj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172658#172658"
 Pstragi w Kamionce
@ uvex starszy bracie - czy ja kiedykolwiek napisałem, że nie pomogę? czy ostatnio nie o takim stowarzyszeniu Ci mówiłem? stowarzyszenie może...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172421#172421"
 Nie przepraszaj Globisz, kiedy dobrze robisz!Nie przepraszaj Globisz, kiedy dobrze robisz!
Niejaki Krzysztof Globisz – komediant z Krakowa Z premiera Donka Tuska publicznie dworował. Lecz w liście zaraz potem Przeprosił za „id...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172406#172406"
 Reaktywacja skarzysko.org
.. AWEK napisała postaram się odnaleźć Rav'a i zmusić go do klarownych odpowiedzi na w/w pytania. To ładnie ze strony AWEK ale brzydko ze s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172373#172373"
 Reaktywacja skarzysko.org
Biorąc pod uwagę, że sponsorem reaktywacji jest prawdopodobnie "Tu Mieszkam" i bierze w niej udział "spontanicznie" powracający "Zetka" (czekamy na Ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172366#172366"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
"Tatko wrócił..." Tatko lubiał dużo palić Puszczał z dymem własne życie By na końcu mogli chwalić Że mu w trumnie przyzwoicie Ksiądz n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172165#172165"
 Dramat posła w pigułce (gwałtu)Dramat posła w pigułce (gwałtu)
Do exposła na Sejm Krzysztofa Grzegorka Szanowny Panie Pośle! Proszę wybaczyć, że tak rzadko się odzywam, ale praca zawodowa i wychowanie wnuków k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172150#172150"
 Milica-Norwida i okolice....
Obowiązkowo to chodziło się do związkowca i metalowca. Pamiętam "Dom wampirów", kiedy to trzeba było siedzieć na parapetach bo brakowało miejsc. Bilet...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172144#172144"
 Milica-Norwida i okolice....
Do Wolności obowiązkowo (bo bezpieczniej) był iść minimum w dziesięciu! Rurki z parowozów do strzelania jarzębiną to był towar deficytowy. Dobrze te...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172143#172143"
 Milica-Norwida i okolice....
A kto pamięta wojny miedzy blokami na Milicy ? Na gwożdziówy ! Póżniej były wojny miedzy Milicą a Skałką , Milicą a Kamienną , do Wolności to musieliś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172141#172141"
 Nowa przeprawa kołowa ponad torami PKPRe: Nowa przeprawa kołowa ponad torami PKP
Proszę Kompetentnych o odpowiedź na publicznie postawione pytanie jak niżej: Czy jest opracowany projekt nowej przeprawy ponad torami PKP w ciągu u...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172082#172082"
 Jedna wielka czarna mafia...
Bóg dokonuje zbawienia grzesznika tylko przez wiarę. Tak, ale sama wiara bez uczynków nie zda się na nic. Moje zdanie jest takie, że człowiek, który...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=172019#172019"
 Tu mieszam
Przepraszam, że się wtrącam, ale z obiektywnego punktu widzenia, pozwolę sobie zauważyć, że kampania pana Kobierskiego nie była zła. Był równie widocz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171914#171914"
 Bezdomne 2-3dniowe maleństwa! potrzebna pomoc!
Śliczny kociaczek i mam nadzieję, że znajdzie dom. Ja się podpinam pod temat z trochę innym problemem - z problemem budek zimowych dla kotów wolno żyj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171890#171890"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś będzie o zwyczajnych wyborach których dokonali ludzie niezwyczajni o których pisał w ostatnie dekadzie XIX wieku Das Interessante Blatt ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171858#171858"
 wybory obywatelska selekcja
A dlaczego w godzinach pracy miejskiej spółki MKS pisuje niejaki "krzyzowiec, Polimer, Klump" itd. itd. itd.Takich kwiatków jest sporo. Zgadza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171776#171776"
 wybory obywatelska selekcja
Panie i panowie z PiS i PO oraz Tu mieszkam biją w tej kampanii rekordy wywiezionych pieniędzy. Zawsze zastanawia mnie jak to jest, że w Końskich, Sta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171770#171770"
 wybory obywatelska selekcjawybory obywatelska selekcja
Mam takie wrażenie, że są u nas w mieści ludzie którzy chcą dorwać się do władzy za każdą cenę. A cena ta jest chyba nie mała. Ilość plakatów i baner...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171768#171768"
 gdzie na ryby
I mamy kolejnego speca z dziedziny ochrony środowiska, ichtiologii a w szczególności wędkarstwa. Kolego @tutejszy, zdania powyrywane z kontekstu można...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171758#171758"
 gdzie na ryby
SILURIUS: Pewnie, że wędkowanie jest nieetyczne. Ale co z tego? Ludzie łowili, łowią i będą. To jest wpisane w naszą naturę i... daje niewyobrażalną ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171751#171751"
 Nie tylko do Userek
Nowa myśl o roli kobiet, oto w POLITYCE pisze "Edwin Bendyk25 października 2010 Kobiety przejmują władzę Zmiana płci (...)Na całym świe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171653#171653"
 tu mieszkam
Na blogu Pana Wojciecha 31 października 2010 Bezrobocie w Skarżysku priorytetem wyborczym Kandydat na prezydenta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171635#171635"
 Bodowa domu - formalności - zgroza
Zacznę od tego, że Panie wydające mapki geodezyjne są przemiłe, fachowe, uprzejme i pomocne. Niemniej jednak pomiędzy urzędami, a nawet poszczególnymi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171630#171630"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś o tragicznych zdarzeniach opisywanych w Das Interessante Blatt w latach 1889 – 1899. Koniec XIX w zamykał stulecie wspaniałych odk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171624#171624"
 Zapomniany przystanek MPK & PKS
Oby tylko wszyscy ją poszanowali. Na pewno Ty załatwiłeś Pan Panie... Jakie to sympatyczne że potrafisz to docenić :-D.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171618#171618"
 Zapomniany przystanek MPK & PKS
Oby tylko wszyscy ją poszanowali. Na pewno Ty załatwiłeś Pan Panie...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171617#171617"
 Blogerowi odbierz rację
. Nie gloryfikatorem PRL-u ale krytykiem głupoty zaślepienia i zaprzaństwa. Takie nieobiektywne, nienawistne i podłe myślenie jak Pańskie Panie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171555#171555"
 Blogerowi odbierz rację
Nie trzeba nic dodawać ani ujmować. To jest po prostu cała prawda. No, Panie Gruszka, taka zgodność w gloryfikatorem prlu w ustach takiego (z)deklaro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171554#171554"
 tu mieszkam
. Teraz userze silurius toś się jeszcze bardziej ośmieszył i zakomikował. Ten Saddam to tych Kurdów to tak przy pomocy technologii otrzymanej z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171551#171551"
 Blogerowi odbierz rację
Panie purg, wzruszyłem się. Chlipałem między 14.00 a 14.16. Proszę, by przetłumaczył Pan swój manifest uwielbienia dla prl na inne języki( no może p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171542#171542"
 Blogerowi odbierz rację
Polymer napisał: Całe lata pezetpeerowskich poszukiwań obywatelstwa nie wystarczyły? Czytam tego zgorzkniałego polymera i zastanawiam się co on...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171540#171540"
 tu mieszkam
Panie Witos: w radzie miasta jest ogółem 21 mandatów. PiS może mieć 13 mandatów razem z PO, a nie 16 mandatów.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171493#171493"
 tu mieszkam
Panie kandydacie. Czy wystawia Pan listy do miasta i do powiatu? Gdzię, oprócz stron PKW, możemy my mieszkańcy Tu Mieszkający poznać ich skład? :-) ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171465#171465"
 tu mieszkam
Panie kandydacie. Czy wystawia Pan listy do miasta i do powiatu? Gdzię, oprócz stron PKW, możemy my mieszkańcy Tu Mieszkający poznać ich skład? :-)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171463#171463"
 Patologiczne zachowania w placówkach medycznychPatologiczne zachowania w placówkach medycznych
Czego można się spodziewać wzywając w tym mieście pomoc medyczną do chorej? W większości wypadków pewnie jej udzielenia bez żadnych problemów, no chyb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171428#171428"
 A może schronisko?
Tutejszy - gratuluję obszernej analizy. I niby wszystko się zgadza, bo cyfry przecież nie kłamią. Tyle, że życie wymyka się statystykom. Z Twojego pos...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171404#171404"
 A może schronisko?
. Chcę zamknąć ostatecznie dyskusję nad niezwierzęcymi sprawami co poniżej czynię: Zacznę od założenia że : singiel to potocznie stary kawal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171398#171398"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Dziś w Naszym Formowym Muzeum ekspozycja rycin i fotografii prasowych sprzed 125 - 110 lat zatytułowana: Kobieta w ostatnim piętnastoleciu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171361#171361"
 A może schronisko?
I nie nazywaj, proszę, rodziców wielodzietnich rodzin dzieciorobami. Moi mają nas piątkę, żony - czwórkę. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, ile poświęc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171357#171357"
 Inwestycje miastaInwestycje miasta
Przed chwilą dosłownie przeczytałem artykuł o tym, że radni za namową prezydenta Wojcieszka przegłosowali budowę pełnowymiarowego lodowiska? Czy je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171328#171328"
 A może schronisko?
Porównuję cierpienie żywego stworzenia z pamięcią o tych, którym życia nie da się przywrócić. Jest takie ludowe porzekadło: "Pomoże jak umarłemu kadzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171324#171324"
 A może schronisko?
Ano dlatego, że w gospodarstwach, gdzie są dzieci, rodzice ponoszą przez wiele lat kolosalne wydatki na ich utrzymanie i wychowanie. Osoby bezdzietne ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171322#171322"
 Gmatwanie prostych spraw przy orzekaniu niepełnosprawności
Ale jakbys zmienil zdanie to Pani doktor jest panienka jeszcze :wink:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171306#171306"
 Nasze forumowe MUZEUM
. Zacznę od tego że dokonałem maleńkiego odkrycia w jednej ze starych ilustrowanych gazet, ale o tym później bo najpierw opowiem jak do niego d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171286#171286"
 tu mieszkam
W najbardziej "apolitycznym" :x miejskim portalu red. Karol napisał, albo jak to się obecnie mówi "popełnił" :D oto toto: To okropne ilu jest ludz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171279#171279"
 Kandydaci na prezydenta Skarzyska
Zamiast ogłaszać bladość tej czy owej, może także tego czy owego, lepiej poczekać do 2 października na oficjalną rejestrację kandydatki/kandydata, a p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171255#171255"
 Dlaczego Stowarzyszenie Tu Mieszkam kłamie?
Co z robotą w EC dlaczgo nie ujął się pan honorem i nie odciął się całkowicie od Wojcieszka? Money, Money? Teraz też parcie na Money? Gdzie interesy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171222#171222"
 Dlaczego Stowarzyszenie Tu Mieszkam kłamie?
Spokojnie ludzie. A co jeśli w jednym domu jest jeden komputer przykładowo matka, ojciec i syn i każdy korzysta z komputera pisze posty na forum jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171219#171219"
 Komunistyczni mordercy
. W niedawnej nie tak zamierzchłej przeszłości nawet tu w Europie Środkowej użytkowanie ludzkich narządów płciowych podlegało ścisłemu nadzorowi p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171180#171180"
 Nie tylko do Userek
Cóż, nie do końca pasuje mi to porównanie do boksu, skoro spieram się z kobietą. Ale to nie ja zacząłem. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że choć i tre...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171155#171155"
 Czy PRL przetrwa tysiąc lat?
Witos napisał; Ale faktycznie mocne z tą książką Krzywonos. Mnie to lata czy mocne (jak pan to piszesz Panie Witos ) czy słabe z tą książką Pani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171127#171127"
 CASTING! szukam modelki do reklamy.CASTING! szukam modelki do reklamy.
Witam, Mam na imie Mariusz i projektuje baner reklamowy pewnej firmy w Skarzysku. Szukam ładnej, uśmiechniętej buzi. (a kto nie szuka?) Proszę ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171115#171115"
 Nie tylko do Userek
Silurius, przedstawiając swoje własne wymysły jako moje poglądy, robisz mi wielką krzywdę. Broń Panie Boże! Ja bym się wzdrygał nawet strząsnąć kropl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171087#171087"
 Nie tylko do Userek
Jednym słowem, Zetka, jesteś tym wszystkim, co tak słusznie tępi siostra Tutik! I to zatwardziałym, bo nie wyraziłeś samokrytyki. Silurius, przedsta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171085#171085"
 Nie tylko do Userek
Jednym słowem, Zetka, jesteś tym wszystkim, co tak słusznie tępi siostra Tutik! I to zatwardziałym, bo nie wyraziłeś samokrytyki. Tak więc czym dłuż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171068#171068"
 Nie tylko do Userek
Widocznie do pracy kierowcy ciężarówki i do kopalni panie się nie rwą, słusznie uznając przewagę mięśni męskich. Ja nie wiem, gdzie potrzeba w cięża...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171024#171024"
 Nie tylko do Userek
tootik: Jesteś, Witos, na jakiejś liście? Byłem. A teraz chciałbym na Zetkowej, ale tam są dość wyśrubowane standardy.. np. jak odgryźć rękę swemu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171022#171022"
 Nie tylko do Userek
dlaczego feministki uczepiły się akurat polityki? Przecież w wielu innych dziedzinach życia również jest niezbyt równo - za kierownicami samochodów ci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=171015#171015"
 Nie tylko do Userek
i oczywiście domaga się równości w kursowaniu. Też jestem za równością. Skoro tak, dlaczego na kurs zapraszacie tylko panie? Ale znani mi ze skarży...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170988#170988"
 Nie tylko do Userek
Ad.1 W Boga się wierzy lub nie, co nie zmienia faktu, że On istnieje. A z dyskryminacją kobiet w Polsce jeszcze się nie spotkałem. Za to z dyskryminac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170983#170983"
 zaginął Yorkzaginął York
W dniu 12 sierpnia w okolicach Targowicy zaginął czteroletni Yorkshire Terrier. Pies o włosach krótkich z niewielkimi firanami, waga około 2,5kg, bard...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170962#170962"
 Tu mieszam
panie Zdziśku czemu ogolił pan wąsy. Każdy prawdziwy polak podobno nosi wąsy. Piłsudski nosił, Wałęsa tez, Małysz nosi i ja będę nosił jak dorosnę. Mo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170960#170960"
 Nie tylko do Userek
...o tyle teraz mówienie o parytetach i temu podobnych jest śmieszną, a czasem irytującą ideą, promowaną przez panie, którym widać mocno się nudzi. Id...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170956#170956"
 Nie tylko do Userek
Promowanie większego udziału kobiet we władzach to czysty seksizm. Jeśli się nadają i mają ochotę - niech startują. Przykład Marzeny Okły - Drewnowicz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170953#170953"
 Nie tylko do Userek
Zapewniam Cię kiniu, że dla sensownych reprezentantek sensownych ilości miejsc w tu mieszkam nie braknie. beda jakies ładne panie starttowały z li...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170951#170951"
 Wybory prezydenckie 2010
Tak się zastanawiam po przeczytaniu kilku artykułów na portalach internetowych i komentarzy do tych artykułów. Co by było gdyby J. Kaczyński wygrał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170946#170946"
 Nie tylko do Userek
Widzisz Silurius...już masz obiecane. Tam też zajrzy :D Niedługo z lodówki Ci "tu mieszkam" wyskoczy jak po coś tam zajrzysz :lol: Komu nie podo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170944#170944"
 tu mieszkam
Zamiast obiecywanej od lat przez Tuska reformy kasy państwa otrzymaliśmy zapowiedź podwyżek podatku VAT. Czyli - w sumie - zafundowano nam pasztet, kt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170929#170929"
 Świętokrzyskie pstrągi i lipienie
Wystarczy tylko umiejętnie się obchodzić,żadnego przedłużania holu,delikatne wypięcie w miarę możliwości robić to w wodzie bez brania do rąk,panierowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170820#170820"
 tu mieszkam
ma pan racje panie Zdziśku inni nie piszą to trzeba samemu pisać. Topik o tu mieszam dlatego nie odbiegac od tego tematu. Dobranoc! http://i29.tiny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170772#170772"
 tu mieszkam
Zdjęcia łąki takie sobie. Ot tak każdy może stanąć wyjąć aparat i strzelić gdzie popadnie kilka fotek trawy. Na kolana mnie nie powaliły. No chyba że...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170748#170748"
 bezpieczeństwo w Sku
Dokładnie tak ostatni dość często widuje jak wygląda praca naszych skarżyskich policjantów zamiast pracować to stoją po mieście i bajerują laski :-x ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170729#170729"
 bezpieczeństwo w Sku
...raczej za darmo... Jaka praca taka płaca :-) za spanie w radiowozie trudno wymagać więcej. Co do Policji to sami sobie pracują na taki a n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170725#170725"
 Zabytki warte zainteresowania..i odbudowania
Powyższe zdanie, wydobyte z kopalni trufli jest samo w sobie kopalnią znaczeń. Czytałem je po wielokroć, upajając się i upalając mnogością kontekstów,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170588#170588"
 tu mieszkam
Tam zakazali reklamowania się za darmo to jesteście tutaj :lol: a tamten portal BE Binko pisałem już, że przelewu nie będzie. W inicjatywach obywa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170544#170544"
 tu mieszkam
Widzisz Zetka dziwi mnie jednak fakt że na "niby" twoim portalu człowiek który prowadził ci kampanie wyborczą na prezydenta, zabrania ci pisania o two...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170543#170543"
 tu mieszkam
DEX pyta: Czy Wasze stowarzyszenie posiada oficjalną stronę www ? Nie posiada i nie będzie póki co posiadać. Stowarzyszenie pokazywane jest na mojej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170530#170530"
 Daj glos! Hau, hau.
Panie zdziśku nie nudzi panu się tak pisanie samemu ze sobą i wałkownie tego nudnego tematu na tym forum przecie to jest jedna wielka ściema daj pan j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170523#170523"
 bezdomne kociaki! pilnie potrzebna pomoc!!
Jak to dobrze, że jesteś!! Kociaki są słodkie. Niestety ja nie mogę pomóc, bo sama mam jednego kota, z którym podróżuję między Gdańskiem i Skarżyskiem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170491#170491"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
Potrzeba rządzi ludzkim życiem...czasem może okazać się jednak przyczyną katastrofy. "Pozdrowienie" Pewnego razu wśród trawy Pierwszy z przyj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170459#170459"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
Każdy właściciel konika lubi czasem zafundować mu "jazdę".... "STAdNINA" Mazowiecki gród Garwolin Piękną ma "stadninę" koni Karych, gniadych...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170311#170311"
 Gdzie na ryby w okolicy Skarżyska
U nas ryb, to, panie, ni ma. Dawniej, to były. Przed wojną na przykład. Dziadzio mój (świeć, Panie, nad jego duszą), to mi opowiadał, że jak w Kamionc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170292#170292"
 Każą kochać igrzyskaKażą kochać igrzyska
Pan Wojciech, lokalny bloger zadał niezwykle celne pytanie: cyt. Pamiętamy jak bardzo ważne były dla polityków komisje śledcze, afery obyczajowe...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170262#170262"
 CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.CLAUDIO - kącik poezji o prawdziwych ludziach.
Pracującym u prywaciarzy w codziennym trudzie i znoju, wiersz ten poświęcam. "RÓŻNICE" Nędzy cała losu Ścieżka Malowana płaczem Jeden zro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170249#170249"
 Ranking placówek bankowych w miescie.
panie brumtralala mondraliński ja tez patrzę z punktu widzenia klienta i dobrze że sa zabezpieczenia typu bramka czy drzwi z możliwością blokady, zna...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170131#170131"
 Ranking placówek bankowych w miescie.
Krynio39, nie mogłeś tego jakoś inaczej napisać? Cytat: panie brumtralala mondraliński, sory ale takie mam tu skojarzenie
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170121#170121"
 Ranking placówek bankowych w miescie.
Krynio39, nie mogłeś tego jakoś inaczej napisać? panie brumtralala mondraliński,
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170111#170111"
 Ranking placówek bankowych w miescie.
panie brumtralala mondraliński, ja patrzę z punktu klienta i jego obsługi, jeśli nie miałbym tam konta gdzie mam, to poszełbym tam gdzie łatwiejsza ob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170107#170107"
 O wulkanie, Lepperze i wieprzowinie mi.in.O wulkanie, Lepperze i wieprzowinie mi.in.
Do majora Ziomka delegowanego na misję na daleką Islandię Drogi Majorze! W pierwszych słowach mojego listu przepraszam Cię, że tak dawno nie p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=170006#170006"
 poszukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracy
A dwa, nie tym tonem, bo kolejnym kto szczaw może jeść możesz być Ty. Ja zawsze uważam do kogo podskakuje, a to dobra rada. A poza tym, ja nie użyłem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169936#169936"
 List prawicowych radnych miejskich w TS
Czy u nas w Skarżysku pędzą na złamanie karku wszystkie kampanie wyborcze? Czy znajdzie się czas na reflaksję po co tak nakrecać emocje? Sprawy są d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169929#169929"
 List prawicowych radnych miejskich w TSRe: List prawicowych radnych miejskich w TS
Panie Prezydencie prosimy i wnioskujemy o rozwiązanie z lokalną telewizją umowy na realizację "okienka radnego" / zaprzestanie finansowania tego prog...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169908#169908"
 List prawicowych radnych miejskich w TSList prawicowych radnych miejskich w TS
Zobaczyłem to na innym skarżyskim portalu i wręcz oniemiałem. Przeczytajcie sami. List otwarty Radnych Prawicy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169897#169897"
 Dotacje z PUP skandaliczna obsługa - apel do dyrekcji
Zgadzam się z tym co pisze lilavater, i zastanawiam się czy we wszystkich urzędach pracy te Panie mają skwaszone miny? bo w up w Bliżynie Pani która r...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169875#169875"
 poszukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracy
Jakis politruk szukajacy wiatrakow z okazji zblizajacych sie wyborow, znalazl je w osobie ducha. Dolaczyl sie do popularnego tu choru przypisujacego c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169771#169771"
 poszukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracy
Podzielam zdanie ihaha. Problemem forum na tym portalu nie byli userzy mający lub nie mający coś do powiedzenia. Problemem była niewielka grupa użytko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169768#169768"
 Dotacje z PUP skandaliczna obsługa - apel do dyrekcjiDotacje z PUP skandaliczna obsługa - apel do dyrekcji
Z racji wykonywanego zawodu często bywam w skarżyskich Urzędach i I muszę powiedzieć że dawno nie spotkałem się z tak nieprzyjemną obsługą jak w dz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169742#169742"
 poszukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracy
Panie Kobierski... idź Pan se do skarzysko24 - tam coście razem założyli, a nie będziecie sie Panie promować wszędzie gdzie się da. Co Pan pomożesz w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169640#169640"
 poszukujemy wszystkich (prawie) osob chetnych do wspolpracy
Panie Kobierski... idź Pan se do skarzysko24 - tam coście razem założyli, a nie będziecie sie Panie promować wszędzie gdzie się da. Co Pan pomożesz w ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169639#169639"
 Katyn-Babia Gora-bis
Silurius, jeśli bronisz Kaczora toś faszysta! Werty ma rację. Hasło na środę 14.04.2010- "Irasiad" i "Borubar" - zajebiste pomyłki naszego Prez...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169572#169572"
 Świętokrzyskie pstrągi i lipienie
http://img265.imageshack.us/img265/5784/zdjcia004.th.jpg właśnie zrzuciłem zdjęcia z aparatu i postanowiłem jedno dodać na forum, wiem zdjęcie nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169440#169440"
 Pstragi w Kamionce
Odwiedziłem wczoraj naszą Kamionkę. Łowiłem na odcinku od ul. Koszykowej w dół do stawów. Woda niska i trącona, na szczęście nie czerwona. Od 11stej d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169427#169427"
 Wybór spinningu pstrągowego
Witam...kilka słów na temat wędki na pstronie napisze... I ja witam kolegę. Coś mi się widzi, że zaszczycił nas bardzo dobry wędkarz, którego os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169319#169319"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
Szanowny Panie Właścicielu i Adminie skarzysko.org a jeśliby to nie była jedna i ta sama osoba to Szanowni Panowie lub Szanowni Państwo. Działani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169233#169233"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
Drogi duszku a to czytał aaaa: Cytat: Panie Witos wujek to mówi, A mnie znajoma pielęgniarka mówi, że dobra bakteria, to martwa bakteria LO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169128#169128"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
Panie G.W. - Witosie a ja słyszałem od rzeźnika to: dobry Witos, to martwy Witos, i co Witos przywitos się z rzeźnikiem? Nie rozumiem dl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169115#169115"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
Panie G.W. - Witosie a ja słyszałem od rzeźnika to: dobry Witos, to martwy Witos, i co Witos przywitos się z rzeźnikiem? Tak się mój Drogi n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169109#169109"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
Panie Witos wujek to mówi, A mnie znajoma pielęgniarka mówi, że dobra bakteria, to martwa bakteria :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169103#169103"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
Panie Witos wujek to mówi, że takiego betonu jak Pan to nie miał nawet we łbie jego sekretarz POP w robocie. Mówi jeszcze, że wy jesteście gorsi od cz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169101#169101"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
bakteria Panie Gruszka jak ten znajomy wujka ma rację to sobie Pan kręcisz baciora na swoje dupsko takimi fotkami... Nie ulega to najmniejszej wat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169088#169088"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
Panie Gruszka wczoraj sobie tak mykałem sobie po tym forum, a u wujka było dwóch jego kumpli prawników, jeden to taki prawdziwy adwokat, a drugi jakiś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169086#169086"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
Don Balon a czego się spodziewasz po kimś , kto napisał: – Panie Marszałku, a jaki program tej partii? – Najprostszy z możliwych. Bić ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168943#168943"
 BOMBA: Donald Tusk nie chce byc Prezydentem
A jaki plan mają Twoje pisiorki? Czekam na odpowiedź. Czy taka odpowiedź Ci wystarczy: – Panie Marszałku, a jaki program tej partii? R...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168916#168916"
 Pstragi w Kamionce
Ten żarcik z robaczkami, jakoś do mnie nie przemówił, ze względu na fakt, iż w mojej :lol: (naszej) rzeczce znalazłem fajną główeczkę jigową z zeschn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168613#168613"
 Pstragi w Kamionce
Ten żarcik z robaczkami, jakoś do mnie nie przemówił, ze względu na fakt, iż w mojej :lol: (naszej) rzeczce znalazłem fajną główeczkę jigową z zeschn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168612#168612"
 Komunistyczni mordercy
Panie purg wujek zacichł, odpalił fajkę i pedział tak "szacun dla tego purga"
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168549#168549"
 Komunistyczni mordercy
Purg; A o jaką to Polskę oddali życie Ci których zdjęcia zamieściłeś Pan ? No o jaką Polskę ? Panie Witos ta POLSKA O KTÓRĄ ODDALI ONI ŻYCIE NIGDY...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168537#168537"
 Komunistyczni mordercy
Rany Boskie Panie Witos ! - znowu dzielisz Pan nieboszczyków na tych słusznych i tych niesłusznych . Wstydź się Pan bo oni wszyscy są / byli Polakami...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168522#168522"
 Czy Wrocław przynależy do Skarżyska?
Sie ma Panie Mabu. Wujek to mi mówi, ze jesteście patentowane głąby bo zamiast tego robina kupić, to wy go chcecie zwalczać, a to nonsens, bo on go zn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168474#168474"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Ojciec Jan Klimiec "Pamiętnik" Rozdzial 37 Kolejne tygodnie słonecznego lata upływały mi zadziwiająco szybko i spokojnie. Przepiękna pogoda ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168458#168458"
 Czy Skarżysko ma perspektywy rozwoju?
Perspektywy rozwoju ???? Kilka lat temu 25 października 2006 r. jakiś wizjoner zabrał w tej sprawie głos wart przypomnienia co niniejszym czynię ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168427#168427"
 Kwoty vs. parytety
faktycznie trudno o merytoryczną dyskusję przy tak rozbieznych określeniach (mam na mysli słownictwo). Dobrze byłoby zatem - moim zdaniem - uzgodn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168423#168423"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Ojciec Jan Klimiec "Pamiętnik" Rozdział 36 Ojciec D’Harbomont zdrów i kontent pozostał na należnym mu miejscu, ja zaś radowałem się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168378#168378"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Ojciec Jan Klimiec - "Pamiętnik" (rozdział 34) Część II: "Koniec wszystkich początków" Po pracowitej nocy nastał ranek. Obudziwszy się, by n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168344#168344"
 Czy Wrocław przynależy do Skarżyska?
Wujek to mi mówi, że pan mabu ma takie ciśnienie w kopule, bo nie został nominowany przez nikogo do orderu jaszczomba i stąd majaczy jak w nieleczonej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168298#168298"
 Komunistyczni mordercy
Sie macie ludzie. Panie brumbcik wujek mi mówił, że niestety pan Witos nie może udzielić wyczerpującej informacji na zadane pytanie, bowiem był w 198...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168130#168130"
 Upadają Fakty?
tak racja wszystko to powyżej to śmietnik, szkoda klawiatury wycierać i na ten temat pisać. Skoro pan G zna IP no to musiał wnikliwie analizować temat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=168127#168127"
 66 ROCZNICA UKRAIŃSKIEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA POLAKACH
Pan Witos pisze: Obecny Prezydent Kaczyński zrobił bardzo wile dla pojednania polsko-ukraińskiego, oraz do upamiętnienia (a nie zapomnienia, jak mi t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167979#167979"
 skarżyskie przedszkola
zgadzam się z Ewą. przedszkola w Skarżysku (wg opinii rodziców) funkcjonują na prawdę na wysokim poziomie. każde ma swoje zalety i takowych więcej ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167977#167977"
 66 ROCZNICA UKRAIŃSKIEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA POLAKACH
Panie Witos , jeśli dla Pana ponad 100.000 zamordowanych Polaków : mężczyzn, starców, kobiet i dzieci jest tylko klinem to jesteś Pan TĘPAKIEM. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167974#167974"
 66 ROCZNICA UKRAIŃSKIEJ ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA POLAKACH
Czy słyszał Pan, Panie Tutejszy, o instytucji "pożytecznego idioty"? Bo na Kremlu pewnie turlają się ze śmiechu czytając Pana posty w przerwach pomięd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167973#167973"
 gaszę światło
No i mamy po łikendzie. Oj dużo się działo i dużo rzeczy żem usłyszał. Najpierw moi strasi byli na wyborah Miss w MCK wrócili jacyś tacy smutni a byli...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167956#167956"
 Nasze forumowe MUZEUM
Dziś o pierwszych znaczkach w kraju największych fałszerzy znaczków rządzonym przez " kochliwą Izę ". Hiszpania wprowadziła znaczki pocztowe 1 st...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167935#167935"
 skarżyskie przedszkola
Drogie mamy moja największa pociecha chodzi do przeadszkola nr 7. Ze łzami w oczach zostawiam dziecko w przedszkolu, ale nie!!!!! dlatego że jest mu t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167926#167926"
 gaszę światło
Szanowny panie Alojzy. Muszę się z panem zgodzić, że bezinteresowność to przedmiot ogromnie cenny, oraz pozwalający nie wycierać sobie spodni od nadmi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167922#167922"
 gaszę światło
Ja bardzo przepraszam pana Witosa, ale odnoszę wrażenie, że pan nie lubi młodzieży. Dlaczego ?. Szkoda panu, że nie może być taki kreatywny, czy to j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167901#167901"
 Upadają Fakty?
Czyżbyście chcieli dokonać aborcji hitlera ? Jeśli tak to nie jest na to za późno. Jeden z pkt. regulaminu: 10. Prośby o usunięcie konta, zm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167896#167896"
 Upadają Fakty?
LiptonTea napisał odnosnie usera o nicku hitler: konto powinno zostać usunięte -panowie,( panie ) moderatorzy Przyłączam się i uważam że czegoś ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167894#167894"
 Upadają Fakty?
a kto snuje domysły i wypisuje głupoty na tym forum to faktycznie "jest płytki intelektualnie" bez obrazy ja tylko cytowałem Ja za to sądzę(bez czyta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167893#167893"
 Bukmacherskie zakłady sportowe.
ja bym dzisiaj zagral grubo za jakies 100/200 zl na Anglie i Polske i Hiszpanie Uśmiech... taki leniwy kupon No to byś ugrał fortunę... :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167882#167882"
 Bukmacherskie zakłady sportowe.
Strata pieniedzy i czasu ... dobrze ze sie obudzilem w pore :) teraz tylko okazjonalnie duze imprezy :) ja bym dzisiaj zagral grubo za jakies 100/200...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167881#167881"
 zespól kanzas
Witam panie Janku Obawiam się że chodzi tu o zespół weselny Kanzas przez "Z" ... a nie o Kansas ... ten prawdziwy band. Pozdrawiam
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167874#167874"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
Wielce Szanowny Panie Adminie i Wy Prześwietni Państwo Moderatorzy zwracam sie do Was z zapytaniem co się u licha dzieje że gdy kliknę cokolwiek w ska...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167861#167861"
 gaszę światło
Ja tam bym nie chciał pracować za darmo w jakimkolwiek portalu. MOze za staz bym poszedl ale nie do skklepu komputerowego. Mam wieksze anspiracje. ter...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167858#167858"
 Siłownia - kobietki łączmy się :)
Proszę pani proszę iść na halę tą nową tam widziałem wielokrotnie jak panie ćwiczyły. na pewnoe jakieś zapisy teraz są na aerobik. Kiedyś z kumplami t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167854#167854"
 Wojna! Olimpiada! "Odwilz" na Bialorusi!
Jesteś Panie Tutejszy w błędzie gdy piszesz: nasza tolerancyjność zubaża program telewizyjny o takie choćby newsy Wcale , Wcale nie !!! Bo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167851#167851"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
Wielce Szanowny Panie Adminie i Wy Prześwietni Państwo Moderatorzy zwracam sie do Was z zapytaniem co się u licha dzieje że gdy kliknę cokolwiek w ska...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167850#167850"
 Nasze forumowe MUZEUM
Spośród państw niemieckich na uwagę zasługuje położona w południowo zachodnich Niemczech BADENIA. Badenia wprowadziła znaczki pocztowe w 1851 r. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167810#167810"
 gaszę światło
Panie, a może trochę wiecej pokory? Codziennie widzę na różnych forach ludzi podpisujących się "Zetka" nie bądz cyniczny!!!pokora nie ma z tym nic wsp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167755#167755"
 gaszę światło
Tym samym proszę admina tsk o zablokowanie nicka zetka ponieważ jest on moją marką Panie, a może trochę wiecej pokory? Codziennie widzę na różnych ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167754#167754"
 Kwoty vs. parytety
Ludzie są równi, ale różni. To proste Też mi się tak wydaje. Dlaczego, więc nazywasz to ekwilibrystyką? W Polsce od 1918 żadne ograniczenia praw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167731#167731"
 Kwoty vs. parytety
...pozbawia wszelkich wątpliwości. nie chodzi o wygląd ale pogląd... :D Anna Sobecka twierdzi, że seks jest zły. I protestuje przeciw feministko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167725#167725"
 gaszę światło
Skoro stało się już tajemnicą poliszynela, co od dawna opłotkami chodzi, kinia zwróci uwagę na fakty nie "Fakty". Portal powołał do życia biznesmen pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167574#167574"
 gaszę światło
A ja tam myśle że TO to chyba ten pan mroziciel z motoryzacyjnej strony. Biedaczek zdesperowany niską ogladalnością swojej storny próbuje tutaj u nas ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167539#167539"
 gaszę światło
majka: Panowie (choć kto wie może też i panie): spoleczenstwo, wania, polymer, Witos, Benjamin, ...... pora uznać starą prawdę, że w świecie liczą si...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167491#167491"
 Nasze forumowe MUZEUM
Kupiłem kupon i doładowałem swoja komórkę a tu nagle operator przysłał mi sms że w podzięce za doładowanie daje mi mnóstwo darmowych sms-ów. No to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167429#167429"
 gaszę światło
A ja tam zaglądam na te trzy strony. Jak chce poczytac co sie w naszym miescie dzieję ciekawego, pooglądać ładnych zdjec i pocztac co na forum sie pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167418#167418"
 gaszę światło
Podaj mi Panie Zieliński jeden przykład, w którym to tak straszne szkaluje portal sko.org. Sam wiesz najlepiej żę sprawy sko org mogły się potoczyć...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167397#167397"
 gaszę światło
Nic nie robi tak dobrze i dla mediów jak konkurencja. Nikomu więc nie powinno zależeć na wygaszeniu tego portalu. Panie Rafale, lata chude nie trwają ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167381#167381"
 skarżyskie przedszkola
Witam wszystkie mamy. Zdecydowanie nie zgadzam się z przedmówczynią. Moja córka uczęszcza do przedszkola nr 7 od 2 lat, naprawdę jestem z tego przedsz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167353#167353"
 SYNAGOGA i nie tylko...
No to sobie Panie Tutejszy narobiłeś, a tak dobrze sie zapowiadałeś. Synagoga z mykwą do czasu rozmienienia na drobne ( wyburzeniu ) były pożydowsk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167312#167312"
 Nasza reprezentacja w Sejmie i Senacie RP
Forumowicz Purg napisał; 6.643 zł za jedno poselskie wystąpienie ! Chyba warto wysupłać tych nawet iluzorycznych 6 tysięcy złotych żeby p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167304#167304"
 Kogo interesuja sondaże
Witam Kiniu, ciezko nie slyszec o tworze Piskorskiego, skoro maja darmowa reklamowke w TVNie w najlepszym czasie antenowym (tuz po 19). Pojawiaja s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167283#167283"
 PARCIE NA WYNIK!
Wyśmiewali się z Wąchocka że miasto cudów ale Kraków bije na łeb wszystkie Wąchocki razem wzięte Zacznę od tego co wszystkim znane że: 1.Krak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167249#167249"
 Gospodarka glupku! cz. II
Z żalem, linka nie przytoczę, bo już wyrzuciłam tę prasówkę. Panie wyminione przeze mnie to była prezes ZUSu i byla senator a obecnie posłanka mocno z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167177#167177"
 Gospodarka glupku! cz. II
Dlugo nie odwiedzalem tego forum, baa, zerejestrowalem sie nawet na konkurencyjnym portalu, ale tam jakos niezbyt skorzy do dyskusji sa:) Moze tuta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=167147#167147"
 Skarżysko-miejsce gehenny zydów
Gratuluję Panie Tutejszy rozwikłania zagadki. GRATULUJĘ !. Może byś tak skromne Szerlok dodał przed swoim nickiem ????
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166877#166877"
 jak dojechać?
Niektóre odjeżdżają spod dworca. Ale większość ma swój przystanek za bankiem PKO S.A. i tam zaczynają trasę. Ale spokojnie można stanąć na przystanku ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166849#166849"
 Jak sko.org popełniło internetowe samobójstwo !! ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Cerberus-Blake.jpeg/800px-Cerberus-Blake.jpeg Aha, zanim mi to z glowy wyleci. O Pingwina...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166839#166839"
 O środowisku AK i innych środowiskach...
Witam Pana panie Farciarzu tudzież "człowieku, któremu klimat Wykusu nie służy".Rzeczywiście nie ma Pan ochoty na polemikę, ten post tak tylko z zazdr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166837#166837"
 Złodziejskie praktyki Aptek w Skarżysku
bardzo miła obsługa jest w aptece millenium obok batmaru i na Żeromskiego. a panie jakie ładne...ajajaj
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166826#166826"
 Karty Płatnicze
.widziałem w sdh w kiosku jak jakiś pacan chciał zapłacić kartą z taaaaakie zakupy :0 lans jakich mało, Ja potrafie zaplacic karta kazdy rachunek pow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166794#166794"
 Nasze forumowe MUZEUM
Fast foody to wynalazek Francuzów ??. Podobno pierwsze hamburgery na ulicach miast pojawiły się na początku XX wieku. Podobno pierwsze hot dogi p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166792#166792"
 Eurowyborczy poker?
Jest tylko jeden problem: są z PiS Smuteczek jak mówił Gosiewski na spotkaniu przedwyborczym: panie Premierze nie walcz z PISem walcz z kryzysem!! i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166774#166774"
 skarżyskie przedszkola
Moje dziecko drugi rok chodzi do przedszkola nr 6 na ul.Kossaka. W pierwszym roku częściej go nie było jak był. Chore dzieci w przedszkolu to norma. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166716#166716"
 skarżyskie przedszkola
Mój wnusio chodzi do przedszkola poszedł jak nie miał jeszcze trzech latek i zdarzało mu się zrobic kupkę w majteczki pani Dzidzia bez problemu umyła ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166714#166714"
 Wiosna
Wiosna panie duchPHL Wieszcz ma tysiące znamion ale żadna z Twoich fotek do tego się nie nadaje,poza tym że nie ma na nich sniegu. Nie ma sprawy. Wni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166672#166672"
 Apokalipsa glupcze! cz. II
W odpowiedzi na dwa (wczesniejsze) "blyskotliwe" posty moich oswieconych interlokutow, mateo i brumcyk dodam, ze materializm nie potrafi w sposob dosk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166637#166637"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW cz.2
Pnowie i Panie!!! UWAGA!! kolejny cud chemicznego donalda! (...)Rząd zamierza podwyższyć 22-procentową składkę VAT o jeden procent, co ma dać bu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166594#166594"
 skarżyskie przedszkola
Witam,nie zgadzam się z opinią poprzedniczki na temat przedszkola przy ul.Zielnej.Znam to przedszkole dobrze,ponieważ uczęszcza tu już moje drugie dzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166521#166521"
 skarżyskie przedszkolaskarżyskie przedszkola
Drogie mamy podzielcie się własnymi doświadczeniami z przedszkolnej edukacji waszych maluchów. Porównajmy przedszkola w mieście, jak je oceniacie? Moj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166459#166459"
 Pittsburgh Penguins 2008/09
czemu się czepiasz? Odpowiedziałem na jego pytanie o ceny biletów... ja tu pilnuję porządku No i co ?Tego posta też mi wykasujesz w ramach ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166420#166420"
 Wiosna
Wiosna panie duchPHL Wieszcz ma tysiące znamion ale żadna z Twoich fotek do tego się nie nadaje,poza tym że nie ma na nich sniegu. Popieram to co n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166400#166400"
 Wiosna
Wiosna panie duchPHL Wieszcz ma tysiące znamion ale żadna z Twoich fotek do tego się nie nadaje,poza tym że nie ma na nich sniegu. Popieram to co n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166398#166398"
 Wiosna
Wiosna panie duchPHL Wieszcz ma tysiące znamion ale żadna z Twoich fotek do tego się nie nadaje,poza tym że nie ma na nich sniegu. Wszystkie fotki ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166397#166397"
 Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?
Pozdrawiam Cię duchPHL Wieszcz i zazdroszczę zdolności nawiązywania kontaktów i tak dużego grona wielbicieli. Ciesze ze podzielasz stary-JaRy moja ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166396#166396"
 Wiosna
Wiosna panie duchPHL Wieszcz ma tysiące znamion ale żadna z Twoich fotek do tego się nie nadaje,poza tym że nie ma na nich sniegu.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166395#166395"
 Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?
Co tam nowego pod lasem, panie dziejku? Pozdrawiam Cię duchPHL Wieszcz i zazdroszczę zdolności nawiązywania kontaktów i tak dużego grona wielbicieli....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166394#166394"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
Panie RAV (Rafale Z) chyba już czas na reakcje. Przynajmniej na Pana reakcje w temacie "Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?". Na reakcje innych ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166312#166312"
 Do Admina i Moderatorów czesc II
O.K. dziękuję WOZI że wskazałeś właściwą receptę jak dalej postępować z Panie DziejkuPHL. Od tej chwili go ignoruję.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166306#166306"
 Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?
PHL pisze: Albo ja mam 90 lat (panie dziejku), albo jezdze na nartach (biegowkach). - Na nartach jak sam piszesz nie umiesz jeździć bo poobijał...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166268#166268"
 Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?
duch phl napisał: kiedy jadac w zeszlym roku na biegowkach przez maly zagiety mostek nad gorskim strumykiem, zrobilem niechcacy saldo mortale i wyl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166264#166264"
 Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?
duch phl napisał: kiedy jadac w zeszlym roku na biegowkach przez maly zagiety mostek nad gorskim strumykiem, zrobilem niechcacy saldo mortale i wyl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166262#166262"
 Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?
Panie DziejkuPHL - ten temat to twoja największa kompromitacja na tym Forum Mateosz dobrze cię Panie DziejkuPHL podsumował: podejrzewam,że pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166254#166254"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
słusznie nazywam PHL "Panem Dziejkiem" bo plecie farmazony i baśnie jak jakiś stary pierdoła..... To ty jeszcze przy swej klawiaturze odprawiasz jaka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166250#166250"
 Pittsburgh Penguins 2008/09
Panie DziejkuPHL baja: To ciekawe, ze dyzurny oficiiijer bialoruskiego KGB... Nie PHL, nikt cię nie podpatruje, podgląda, zakłada podsłuchy etc....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166247#166247"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Panie DziejkuPHL niestety na trzeźwo napisał: Statystyczny katolik wydaje na tace nie wiecej niz 1% swego rocznego dochodu. Moim (skromnym) zdaniem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166241#166241"
 Pan Jezus Zwycięzy Ciemnośc cz III
Kapłani katoliccy wierzą w jednego boga w trzech postaciach to jest euro,dolar i złotówka. Cała reszta to tylko scenografia służąca do zdobycia jak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166239#166239"
 Pittsburgh Penguins 2008/09
Coś w manie popadasz Panie DziejkuPHL, jak piszemy o Nielotach to całościowo. A oto kolejny zawodnik Nielotów przejawiający ciągotki rodem z remizy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166227#166227"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW cz.2
ilość kredytów zagranicznych na nie zaciągniętych. Z poprzedniego ustroju wygrzebujemy się już 20 lat. No jeśli chodzi o ścisłość to tych dularów by...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166222#166222"
 Pittsburgh Penguins 2008/09
Panie DziejkuPHL pisze: najlepszy zespol hokejowy w historii wszechswiata. To Marsjan, Wenusjan i Neptunian też już pobili i ograli ??? :D :D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166207#166207"
 Pittsburgh Penguins 2008/09
Panie DziejkuPHL pisze: najlepszy zespol hokejowy w historii wszechswiata. To Marsjan, Wenusjan i Neptunian też już pobili i ograli ??? :D :D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166206#166206"
 Pittsburgh Penguins 2008/09
Ten watek jest poswiecony sprawom biezacym. A właśnie że nie "Panie Dziejku"PHL: http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166201#166201"
 Nie Na TemaT
Dlatego Corvus_Corax słusznie cię "panie dziejku"PHL nazwał "inwalidą umysłowym" - z czym ja się w pełni zgadzam Ostrzegam Cię, Tutejszy ,że zmusza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166199#166199"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Zgodnie z obietnicą, którą daliśmy zimową porą: Skarlandzka Hip Hop Fiesta 2 http://images43.fotosik.pl/129/04bb2aea5911286cm.jpg JAMAL SOUN...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166197#166197"
 Nie Na TemaT
duchPHL po raz kolejny atakuje usera Mariolcię: Mariolciu, ty stary guslarzu A czy ty przy okazji nie popalasz jakis ziolek ze wschodu albo zad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166192#166192"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
Yashi: Dla wyjasnienia to wybory do europarlamentu i referendum smieciowe beda mialy osobne lokale wyborcze. Tak wiec, jesli bedziesz glosowal na e...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166151#166151"
 Mam podpis Prezydenta!
purg: Przypominam duchu PHL nie wolno obrażać czci i godności naszych demokratycznie wybranych Prezydentów pod groźbą sankcji karnych Tak on zost...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166133#166133"
 KONKURS -4 czerwca
Hej Witosie witojcie!!!!!!!!!! A Wy pisiaki, co zaproponujecie? Zawody w pluciu na odległość? W tym to jesteście dobrzy, opluć możecie każdego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166101#166101"
 Gospodarka glupku! cz. IIGospodarka glupku! cz. II
Ano, jeszcze jeden fajny watek zablokowal sie na stronie #38. A tu jest troche spraw do dyskusji, bo to swiat nigdy w miejscu nie stoi. Czajkomy, kt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166048#166048"
 Jak sko.org popełniło internetowe samobójstwo !! ?
Jak nie na temat jak tak. Może niewiele ponad 40% procent było odpowiedzią na jakieś tam ble ble ale reszta czysto w temacie Panie mod Wozi Jest taki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166007#166007"
 Uwaga, gej!
Sadzac po avatarze to kolega chyba inny dzial zycia erotycznego preferuje .Gey jak Gey ale ze zwierzetami hmmm ... panie wstydz pan sie !!!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=166002#166002"
 JAZZ -koncert w MCK
A koncert będzie równie dobry jak to "dobre duże piwo"? No cóż odpowiem Ci w ten sposób: skoro masz dostep do internetu wpisz sobie w google oba naz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165957#165957"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Panie Blask , mogłabym ci milion razy potwierdzić że twoja wypowiedz jest błędna . I dać ci tyle argumentów ile byś tylko chciał odnośnie poziomu Miba...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165898#165898"
 Dewastacja grobów na cmentarze w Skarżysku Zachodnim
CC, no jestem pod wrażeniem. I nie było tak od razu? Widzisz, jak to fajnie jest pomysleć. Potem pisać. Wytrwałości życzę. Bez złośliwości żadnej, bro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165865#165865"
 Jak sko.org popełniło internetowe samobójstwo !! ?
Honor Waszeci. Bez przesady panie dziejku. Z Kmicicem ani Skrzetuskim nigdy wodki, czy nawet miodku nie pijalem. 8)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165815#165815"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Przesadziłeś Peoszu.Co do Cassa i Miba to oki,zgoda,nienajgorsi są.Ale Szpaku?Człowieku zapewniłeś mi z samego rana niezłą polewke.[/quote] Pan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165793#165793"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
Podobnie, jak z sypaniem piachu na ulice zimą. Też wprowadzisz dodatkowy podatek dla kierowców? cicho sza bo jakiś idiota to przeczyta i wprowadzi......>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165777#165777"
 Żydzi w Skrżysku - historia, pozostałości, ciekawe historie
Panie z UJ poszukaj Pan na forum jest tego masa.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165764#165764"
 Jak sko.org popełniło internetowe samobójstwo !! ?
Niniejsza strona nie jest ani w sposób finansowy, ani organizacyjny związana z żadną organizacją państwową, samorządową czy inną. Wykonanie i redagowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165754#165754"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
To co proponujesz, bez wątpienia wpłynie na obnizenie "jakości" masy odpadów, ponieważ nikt już nie będzie nic segregował. Ani w blokach , ani w domka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165672#165672"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
wieczorowe szkoły nic ci nie pomogły w dźwignięciu się z poziomu patologi Pomogły na tyle,że wiem jak się pisze "patologii" :-D . No to bay pan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165649#165649"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
mateosz909 Właśnie jałopie zapomniałem o strażakach, że można by im wybudować boisko koło remizy. Swoją drogą to widzę, że te wieczorowe szkoły nic c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165645#165645"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
Nie biorę prezentów od panienek. Ani ja nie panienka,ani to prezent.To jałmużna ośle :D .Taka forma pomocy :-D ... Kasę zaoszczędzoną na odremon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165643#165643"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
Nie biorę prezentów od panienek. Uświadamiam, że jak się zarabia sporą kasę na zarządzaniu miastem to należy myśleć, a nie ciągle sięgać po pieniądze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165642#165642"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
Na wstępie, chciałbym zaprotestować przeciwko notorycznemu sugerowaniu przez pana Kobierskiego i jego nadwornego ekologa Maślika, jakoby wszyscy którz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165626#165626"
 Gospodarka głupku !
Witaj Duszku. Już nie odpowiadaj na moje pytania, bo tak naprawdę to już tej odpowiedzi po części udzieliłeś. Ale miej litość nad innymi z forum...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165622#165622"
 Nowy podatek w Skarżysku? Ki diabeł?
A co mogą zrobić strażnicy, jeśli skierują sprawę do sądu a sąd umarza za niską szkodliwość? Zaraz, jaki sąd? To chyba za nieposiadanie kwitów to się...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165600#165600"
 Pożar boiska na Sezamkowej!!!!
szanowny Panie hell. Wyobraź sobie,że wiem czym się zajmują strażaki podczas czuwania i zapewniam Cię, sugerując,że stoją pod sklepem, obrażasz ich. M...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165499#165499"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
jaśnie panie z kanadyjskiej emigracji? Byli tu kiedys tacy w Kanadzie, np. Ksiaze Czartoryski i ksiezna Czartoryska z Potockich, ale majatek potracil...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165411#165411"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
"jak ja jestem mizantropem z bryndzy i na nic mnie nie stac, to na pewno tobie tez odmowie kazdej przyjemnosci". Ciekawa filozofia zyciowa rodem z dol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165408#165408"
 Pożar boiska na Sezamkowej!!!!
strażacy państwowej straży pożarnej mają obowiązek na służbie wykonać ćwiczenia z w-fu robią to wieczorem ponieważ wtedy jest mała liczba zdarzeń jedn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165376#165376"
 Cicha przystan audiofila.
Aby ten watek mial sens oraz aby pozostawic slad bytnosci dla potomnych - post ten bedzie zawieral jakze wazne dla poczatkujacego milosnika dzwieku in...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165354#165354"
 Nowe inwestycje
Proces nakładania trawy sztucznej można opisać w 5 głównych krokach: Krok 1. Wykopanie terenu Krok 2. Wykonanie podłoża przepuszczającego wodę Krok...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165239#165239"
 Pożar boiska na Sezamkowej!!!!
Baju, baju będziem w raju. Odkąd to te służby mają „zajęcia sportowe”. Coś ci się pomieszało kolego. Czy ty nie mylisz ćwiczeń strażackich...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165212#165212"
 To się w pale nie mieści....To się w pale nie mieści....
Jakież mnie ogarnęło zdziwienie jak to w epoce oszczędzania na czym się da, braku na paliwo w policji, braków na pensje i emerytury nasi dzielni straż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165173#165173"
 Rada Osiedla Dolna Kamienna I
Szanowny Panie Kelvar, czujni czytelnicy forum przeczytali - cytuję "Wydział Nieruchomości i Mienia Gminnego UM w Sku-Kam. zwrócił sie do Rady O...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165088#165088"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
skrzyzowac z tym smierdzielem szable lub szpade 1.Śmierdzieli poszukaj sobie w rodzinie robaczku. 2.Szermierka robaczku to nie jest sport dla w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165018#165018"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
To, że Szumowska pokazała naturalistycznie śmierć rodziców nie znaczy, że zrobiła Big Brother. Odebrałam to inaczej. Ani że chciała cokolwiek przez ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165010#165010"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
To co się dzieje w Granacie to hańba i poniżenie dla wielu pokoleń kibiców.Jest to najgorsza drużyna w historii klubu.Jest to najgorszy zarząd w histo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164963#164963"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
No NASI dla Ciebie czyli TWOI to jest ta cała hałastra z Al. Ujazdowskich. No to mi ulżyło, bowiem gdybyś próbował zakwalifikować mnie do tego któr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164870#164870"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ale Judejczycy i Rzymianie żyjąc w ciężkich czasach epoki antycznej, mieli innych bogów albo mieli ich w ogóle gdzieś. Dlatego Panu J. pozostała n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164782#164782"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Film "Slumdog" zostawiłam na koniec, bo mi się nie podobał. :D ja miałam mieszane uczucia, ogólnie rzecz biorąc to ciekawy film, fajnie skonstruowan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164665#164665"
 Virus Prima AprilisVirus Prima Aprilis
Conficker, wirus ktorym Chinczycy zinfiltrowali ok. 3 milionow komputerow na swiecie, byl dzisiaj zaktywizowanwy, ale nie spowodowal spamowej lawiny k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164600#164600"
 Pamięci prawdziwych bohaterów
Dzisiaj mija 69 rocznica zwycięskiej potyczki oddziału mjr Hubala z niemieckim najeźdźcą pod Huciskiem.A,że prawdziwych bohaterów się nie zapomina, mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164550#164550"
 Dukaczewski broni WSI
A to dopiero nowinka: inwigilowali swego (Steibeck byl pisarzem komunistycznym), bo obawiali sie ze po nieudanej wyzycie w Polszie w '63 r. (zeszlego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164520#164520"
 Sondaże opinii publicznej
Ano tak jak juz tu bylo gadane wczesniej panie dziejku, te wszystkie slupki, to pic na wode. Cos tu sie w elektoracie rusza chlopaki! Nie zebym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164486#164486"
 Bezpańskie psy atakują!!!
Pytanie:czy w mieście ktoś zajmuje się wyłapywaniem tych bezpańskich psów?Jeśli tak,to namiar na gościa i niech działa.Przecież nie robi tego za darmo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164456#164456"
 Jak świętować 8 Marca?
kinia ma słabość do pełnomocnika tego i nnego i dlatego sugeruje przeczytanie publicystyki "Porozmawiajmy o kobietach" Kazimiera Szczuka ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164313#164313"
 NIE WYPALAJCIE TRAW !!!
Jak dla mnie, to takie apele nie mają sensu. W sumie to czekam na informację kiedy zaczną te trawy podpalać, bo to pewne tak samo jak śmierć i obowią...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164245#164245"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
powiedzcie mi panie i panowie czemu Fabek jest taka wierną kopią Hansa z dębca? Ca$ tez nie.pozdrowka dostrzegam spójność myśli ;] przypadek? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164230#164230"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
jak smiałes Ksejosie przerwac ten watek? lepiej usuń posta bo cie zdisuje ktos hehe :lol: :lol: powiedzcie mi panie i panowie czemu Fabek jest ta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164209#164209"
 siłownia
Ale z Ciebie szcze(panie) bezmózgie ciele. Chyba mózg przesunął Ci się z czaszki do karku od tych ćwiczeń. Albo odżywki go skurczyły.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164197#164197"
 Homoseksualizm-granice tolerancji
Homofobia niektórych użytkowników jest tak wielka, że w jednym wątku wyrazić się nie może. Przypominam, że panowie (dziwnie jestem pewna, że nie panie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164189#164189"
 Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?Co tam nowego pod lasem, panie dziejku?
Tak sie zastanawiam co to za kawal dzielnego chlopa z tego naszego wielkiego senatora. Jak by nie bylo, tu sezon na bylych dyrechtorow szpitali w pel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164165#164165"
 Gospodarka głupku !
Napędzanie gospodarki - rozwój gospodarczy. Rozwoj gospodarczy, czyli bogactwo narodu w dlugim okresie buduja pokolenia poprzez swoja prace. Zludny b...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164128#164128"
 Książka godna polecenia!
„Malowany welon” Maugham Somerset W. - Kitty Fane jest średnio zamożną córką sędziego. Jej ambitna matka, po nieudanych próbach „zm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164110#164110"
 dom weselny
jeszcze jest cafetin (może przez dwa f,albo dwa t ;)) ale nie wiem czy tam są noclegi.Ale ludzie sobie ten lokal chwalą.Ja polecam "staropolską" w suc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=164032#164032"
 Przestrzeganie prawa przez "stróżów prawa"Przestrzeganie prawa przez "stróżów prawa"
Witam Przy parkingu na ulicy Krasińskiego postawiono tablicę PARKING tylko dla mieszkańców bloku Krasińskiego 14 i Okrzei 1- proszę zobaczyć -same sa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163877#163877"
 [Polityka] PIS
Hola, nie napisałem, że gospodarka jest ważniejsza niż idee. Chodzi tylko o ich jakość. Ile warta jest - cokolwiek słuszna - dekomunizacja i walka z k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163872#163872"
 ABC parkowania na chodnikach
widze że debata o pierdołach się rozkręca....panowie i panie...przypominam idzie wiosna, może forum o ekologii i śmieciach, a nie pierdołach bo po co ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163824#163824"
 ABC parkowania na chodnikach
Polymer ty chyba naprawdę chcesz do policji.Może dlatego załozyłeś sobie konto buchacha, w którego postach podałeś się za policjanta, a następnie kont...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163821#163821"
 Dowcipy 2
Jeden z ministrów w rządzie Tuska chce złożyć dymisję, gdyż jest niezadowolony. Donek wzywa go i pyta: - Czy nie widzisz tysięcy emigrantów wracaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163750#163750"
 ABC parkowania na chodnikach
część samochodów będzie musiała być w nieustannym ruchu z powodu braku miejsca, żeby się na nim zatrzymać. Polecam rondo na Zachodnim :lol: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163546#163546"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ojciec Jan Klimiec „Pamiętnik” Lubiłem o zmierzchu siadywać na werandzie mojej rezydencji. Wygodnie rozsiadając się w pokrytym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163479#163479"
 [Polityka] PIS
Idzie ku lepszemu.Jarosław (ponoć) otworzył sobie rachunek bankowy. Panie prezesie to teraz prawo jazdy,rodzina i poznanie od podszewki problemów spo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163364#163364"
 do admina i moderatorow
Na tym forum cos takiego jak 'moderacja' nie istnieje. Jesli za takowa osoby odpowiedzialne za przestrzeganie regulaminu uwazaja wyciecie kilkunastu p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163271#163271"
 Za co płacą w Skarżysku firmom odśnieżającym?
PANIE PREZYDENCIE DO DZIEŁA A NIE WSPIERAĆ KARBOWNIKA...chyba że ona ma pojazdy odśnieżające (czyt. babki z łopatami) Hell, podzielając zdanie Twoje(...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163229#163229"
 Za co płacą w Skarżysku firmom odśnieżającym?
odśnieżyć 3 maja to nie lada wyczyn...chyba łopatą na resorach...chyba płacą tym gamoniom za jedzenie i palenie w odśnieżarkach...PANIE PREZYDENCIE DO...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163205#163205"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Światłość by nieść wiarę w samą siebie stara sie dotrzeć wszędzie i do wszystkich. Tam gdzie nie dojedzie samochodem, dotrze koniem. tam gdzie nie doj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163188#163188"
 Pittsburgh Penguins 2008/09
Pingwiny z Pittsburgha nie dość że są prawdziwymi nielotami lodowej tafli to jeszcze niektórzy z nich mają zdolności aktorskie wykraczające poza wszel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163177#163177"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
2009 A.D. Rok Sw. Pawla. Za odwiedzenie katedry Sw. Pawla mozna uzyskac calkowity odpust. No i dochodzimy do samego sedna mej wizyty w Minneapolis-St...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163170#163170"
 Gospodarka głupku !
Jarosław Kaczyński ponownie zaapelował do rządu o współpracę w walce z kryzysem. Powiedział, że obecnie są dwie recepty walki z kryzysem: rządowa, któ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163151#163151"
 Wybory Miss Skarżyska 2009 ??
Bo nie widze w sensu w publicznym dowartosciowywaniu się, ze jest się najpiękniejszą laleczka... no sorry poly ale kto tam patrzy co panna ma w głowie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163102#163102"
 Kobieta PrzedsiębiorczaKobieta Przedsiębiorcza
Echo Dnia zorganizowało plebiscyt "Kobieta Przedsiębiorcza 2008". Do konkursu zakwalifikowano 7 pań z terenu naszego powiatu. Warto pomóc! Prawie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163043#163043"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
Ano moj zegarek i dwie broszury operowe z Fausta, przywiezione z Minnesoty i sfotografowane juz po powrocie z Minneapolis-St Paul (tzn. wczoraj, dla ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=163014#163014"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Mafia handlowała z kościołem Służba Bezpieczeństwa chciała wmanewrować arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w interesy z ojcem chrzestnym polskiej mafi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162975#162975"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Za oknami zima i lekki mróz ponownie dają znać o sobie. Pan Jezus żyjący w inne strefie klimatycznej zimy się jednak nie bał- bo jej nie znał. Az stra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162973#162973"
 Gospodarka głupku !
Najbardziej rozwinięte państwa świata z G7 zapowiedziały w sobotę, że walka z recesją będzie ich priorytetem. Grupa G7 uzgodniła, że zaangażuje się w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162857#162857"
 Zatrzymane w Kadrze/Fotka Dnia
I tu nie wytrzymałem.Wiem,o gustach się nie dyskutuje,dla Picassa i dla duchaPHL piękne kobiety mogą tak właśnie jak przedstawia wyglądać etc... Tu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162806#162806"
 Sondaże opinii publicznej
A jednak w słupkach drgnęło: platformie w dół o 5, pisowi w dół o 1 punkt procentowy, constans jest dla peeselu i 5 do góry eseldówkowi. O komentarze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162748#162748"
 Dukaczewski broni WSI
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wicemarszałek Stefan Niesiołowski, szef klub PO Zbigniew Chlebowski, wicepremier Grzegorz Schetyna, minister Sła...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162736#162736"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Witam Panowie i Panie, składaliśmy z Kulą tę płytę i składaliśmy i wreszcie złożyliśmy :) przy pomocy Szamana i Ogasa wreszcie możemy pokazać Wam nasz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162695#162695"
 VECTRA, klient nie ten to inny
Chciałbym potwierdzić słowa kolegi gregora. Do Vectry jako firmy nic nie mam ale obsługa w Skarżysku fatalna. Łaskę robią ze wszystkim, zero zainteres...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162693#162693"
 Bucowate panie w przychodni kolejowej do rtg!!!Bucowate panie w przychodni kolejowej do rtg!!!
czy ktoś z Was miał przyjemność rozmawiać z paniami (raczej babami) z przychodni kolejowej a bliżej w rejestracji do rtg? babska strasznie nieprzyjemn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162686#162686"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
(...)PiS jest czymś w rodzaju "bolszewików" III RP. Ze względu na wewnętrzną organizację jest to partia totalitarna. Określenie "wodzowska", często uż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162620#162620"
 Dowcipy 2
:D :D :D Pijany facet po piątym piwie wychodzi do toalety. Jakieś 2 minuty po tym knajpą wstrząsa mrożący krew w żyłach krzyk dobywający się z kibel...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162612#162612"
 Dowcipy 2
Chłopak przychodzi do spowiedzi, klęka w konfesjonale i mówi: "Proszę księdza, zgrzeszyłem ze swoją dziewczyną u niej w domu..." - "opowiedz chłop...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162555#162555"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Wiara w dokonania Pana Jezusa, jego nauki, cuda i co najważniejsze w jego słowa, trwa już drugie tysiąclecie. W tym czasie setki milionów wierzących w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162516#162516"
 Dowcipy 2
W USA postęp cywilizacyjny... przeszli z buszu do baraków. Amerykańscy turyści wybrali się na spacer do rosyjskiego lasu. Spotykają niedźwiedzia. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162502#162502"
 do admina i moderatorow
Post pierwotnie byl pod tym adresem http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162483#162483 Jednak zostal brutalni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162484#162484"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Zarzad to nie robi nic :!: Taka bolesna prawda :( Dla Jaggera to wiecej znaczy drużyna Wtórplu w amatorskiej lidze halowej niz Granat :!: Niestet...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162301#162301"
 Gospodarka głupku !
Witam o Wielki Manitu DuszkuPHL. Czas skonczyc zarty z eksbekami. W Polsce tuskisci dokonal zawieszenia realnosci rzeczywistej, dzieki wspolnikom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162202#162202"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Wpisuje ma odpowiedz do "mariolci" jeszcze raz, bo jakis madrala tak ufiksowal ten watek, ze moje posty pojawiaja sie za Stefanem i "mariocia". ... z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162196#162196"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
... zamiast komentarza.... http://wyborcza.pl/1,75248,2316436.html http://www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Lututowski/Lututow-sw.Ap.Piotra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162195#162195"
 Mamą być...
A co powiecie Drodzy Rodzice na na taką sytuację? Dziewczyna wcale nie musiała być pijana czy napalona. Mogła dostać pigułkę nawet w soczku. Czy powin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162188#162188"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Dziś o niektórych ”Fantach i Artefaktach" Światłości Dawno, dawno temu po ziemi chadzał..... nie, nie Pan Jezus lecz równie autentyczny Zbys...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162152#162152"
 Dowcipy 2
Samolot wystartował z lotniska. Po osiągnięciu wymaganego pułapu, kapitan odzywa się przez intercom: - Panie i panowie, witam na pokładzie samolotu....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162128#162128"
 Halowa Liga Piłki Nożnej Amatorów
Ja też sie wybieram w sobote na hale i też zamierzam sie świetnie bawić :-P zobaczymy czy drużyny z tego turnieju pokażą coś wiecej poza "kopaniem pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162049#162049"
 Halowa Liga Piłki Nożnej Amatorów
Niewątpliwie na sobotnim turnieju halowym bedzie wysoki poziom,ale czy wyższy od HLPNA nie wiadomo. Napewno drużyny grające w turnieju będą miec dużo ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=162045#162045"
 Dowcipy 2
Do agencji towarzyskiej przyszedł facet. Zamówił panienkę i spędził z nią fantastyczną noc. Rano idzie do szefowej uregulować należność. - Ile się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161975#161975"
 Priorytety i szanse rozwoju w latach 2007-2013 - cd
Ta frekwencja na spotkaniu w sprawie budżetu, mnie kojarzy się z frekwencją na pewnym balu czy też gali, po którym to wydarzeniu było trochę dywagacji...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161950#161950"
 Dowcipy 2
Klient w burdelu nie był zadowolony z usług jednej z pracownic i wzbraniał się zapłacić pełną należność. Jako że nie najmłodsza już panienka nalegała ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161945#161945"
 Upadek skarżyskiej siatkówki czyli Mosiołek wróćUpadek skarżyskiej siatkówki czyli Mosiołek wróć
Jak właśnie przeczytałem pan Mosiołek odszedł z Gali zabierając ze sobą trzon zespołu.Dami pisze nawet,że wzbudziło to wiele kontrowersji wśród skarży...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161891#161891"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
...) Podstawa teologiczna celibatu kościelnego tkwi w jego związkach ze święceniami, które łączą kapłana z Jezusem Chrystusem. Natomiast w praktyce ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161863#161863"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
W czasach gdy jadowite węże gryzły ludzi a ci z braku surowicy konali idąc do Hadesu lub przed oblicze Ozyrysa, po ziemi chadzał sobie .... Pan Jezus....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161845#161845"
 Dowcipy 2
Do znakomitego lekarza specjalisty przychodzą rodzice pewnego młodego człowieka i biadolą: - Panie doktorze, nie możemy odciągnąć syna od komputera. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161765#161765"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
joł joł...joł..heh..mam wade wymowy,słaby głos,mierną dykcje:( buuu....czyli panie masny..to co teraz;/? czy cos da sie jeszcze zrobic w tym kierunku?...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161720#161720"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
C(nawiązuje się do klasyków raczej, a nie do kawałka sprzed miesiąca) Nawiązuje się do tego, do czego się chce. Takze Panie Masny naprawde nie inte...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161709#161709"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
czyli panie masny..to co teraz;/Pytajnik? czy cos da sie jeszcze zrobic w tym kierunku?;( Nie no, nie przejmuj się tak moimi słowami. Większości ludz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161708#161708"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Corocznie w okolicach Święta Trzech Króli jak bumerang wraca temat przywrócenia mu rangi Święta Państwowego czyli drukowania w kalendarzach tego dnia ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161701#161701"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
joł joł...joł..heh..mam wade wymowy,słaby głos,mierną dykcje:(:(:(:(:( buuu....czyli panie masny..to co teraz;/??? czy cos da sie jeszcze zrobic w tym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161678#161678"
 Dla kogo chcemy dobrze wyglądać? ;)
>....Są takie stereotypy w społeczeństwie - szczególnie w mniejszych miejscowościach, >...które mówią, ze mężczyzna nie może sprzątać, gotować...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161584#161584"
 Inny punkt widzenia - Buddyzm
duchPHL napisal Takie spotkanie mialo miejsce (sans sauna) i jest jedna z najmniej chlubnych kart w histori 26 plus lat pontyfikatu JPII. Skrobni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161566#161566"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
"Nie ćpaj bo ci łapa uschnie!" Krynico mądrości...! Ale co to za film o dragach, ktory w ogóle nie pokazuje jaka to świetna zabawa? Na świetną zab...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161342#161342"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Cytat: "Requiem dla snu” Rewelacja, mnie też się bardzo podobał. Świetny film, świetna muzyka. Wstrząsający i fakt, baardzo nieświąteczny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161338#161338"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Fajny jest ten temat: mogę sobie sam ze sobą podyskutować. Naprawdę nikt niczego nie ogląda? :) No ale ad rem. Co jakiś czas u mnie w szkole wyświetla...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161284#161284"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Co wyscie sie tak uparli na to BiP?? a pier%^&ić BiP!! Wu Tang clanem to wy raczej nei byliście i faktycznie,Bipy to był bardziej melanzowy skład....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161259#161259"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
myslalem, ze o czlowieku ze swojej ekipy powiesz, ze jego zwrota jest dobra. No i znowu sie porobi jak kiedys?? Jesli to koleszka z twojej ekipy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161229#161229"
 Pomniki, tablice, miejsca upamiętnień...
Byłem na cmentarzu przy cmentarnej. Twoje zdjęcia Panie Tutejszy są lepsze od oryginału. Gratuluję . Myślę że wiosną można by dokończyć dokumentow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161171#161171"
 Nie Na TemaT
...Najciemniej zwykle bywa pod latarnią a jak widać pod sutanną, piuską czy biretem nie zawsze jaśniej... Żaden z ostatnich papieży nawet ten obecny ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161170#161170"
 Dowcipy 2
- Janek - woła rano żona - Ty wczoraj dawałeś jeść kotu? - Tak, ja. - Ty dawałeś. Ty go zakop. Matka przyprowadziła swoją osiemnastoletnią córkę ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161143#161143"
 Wielki plebiscyt na najgorsza droge i najgorszego polityka
Jeśli chodzi o drogę to głosuję na Żeromskiego (Tysiąclecia nie lepsza), ale jest to ważniejsza ulica dla komunikacji Skarżyska. Moim zdaniem najgors...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161123#161123"
 Liga Mistrzów , Puchar UEFA !
Lech w 1/16 Pucharu UEFA zmierzy się z Udinese pierwszy mecz w Poznaniu.Byli już Włosi,Hiszpanie,Francuzi i Holendrzy teraz pora na Włochów :) Moim zd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161062#161062"
 Gdzie najtańsze OC w Skarżysku?
Panie C_C najmadrzejszy z madrych badz konsekwentny!! Najpierw prawisz ze nie da sie powiedzieć ktory z ubezpieczycieli jest najtanszy, a nastepnie pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=161048#161048"
 Gdzie najtańsze OC w Skarżysku?
Panie C_C najmadrzejszy z madrych badz konsekwentny!! Najpierw prawisz ze nie da sie powiedzieć ktory z ubezpieczycieli jest najtanszy, a nastepnie pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160997#160997"
 Mamą być...
My mamy pół rocznego Synka.Mnie zwolnili z dniem porodu,więc siedzę w domu i patrzę jak Mały rośnie.Nie wiem kiedy mija tydzień,bo każdy mój dzień wyg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160910#160910"
 Dowcipy 2
Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na schodach stoi dyrektor i woła: - Dziesięć minut spóźnienia! - Ku*wa, ja też! - stwierdza Jasiu ze zrozumieniem. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160902#160902"
 Nasze ułomności i wstyd.
tak sie sklada, że zdarzyło mi sie pracować z ludźmi niedosłyszącymi, noszącymi aparaty słuchowe, czy implanty slimakowe... przez kilka lat zaobserwow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160869#160869"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
KKK 1792 ... zniewolenie przez uczucia, domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania, ... mogą stać...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160847#160847"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
jak tak sie przyglądam tym waszym postom to obserwuje śmieszną rzecz jest 2 czy 3 zakompleksionych kolezków którym pewnie nie wyszło w rapie i za wsze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160728#160728"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
proponuje wrocic pare stron wczesniej i przeczytanie ich na nowo panie cass :( mysle ze blednie interpretujesz co poniektore wypowiedzi.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160679#160679"
 [Polityka] PIS
Za czasów rządów SLD została zmieniona ustawa pozwalająca pobierać komornikom haracze w wysokości 15% zasądzonych do egzekucji kwot, a dotyczących kon...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160676#160676"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
mozliwe ale zauważ że grajać podnosimy umiejętności i to jest niepodważalne nikt tu nie powiedzial ze nie ma progresu. jak cos się dzieje to wszyscy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160670#160670"
 [Polityka] PIS
Drogie Panie i Panowie nie pamiętacie kto powiedział, zaśpiewał, napisał: "Co by tu spieprzyć, co by tu jeszcze panie spieprzyć?" Słyszałem to z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160646#160646"
 ZAMACH NA PREZYDENTA - SPRAWY CD.
Nie dotyczy to tego prezydenta lecz innego ale zawsze prezydenta. Bo niema większych czy mniejszych prezydentów , prezydenty są prezydentami i już. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160640#160640"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
komercyjni ale z pomyslem. racja! z pomysłem na LANS! panie T. wolisz raperów, którzy robią gówno, ale potrafią się gibać w drogich futrach i s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160603#160603"
 Gospodarka głupku !
Czy ktos tu chce zagaic dyskusje ws. "Amero? (Nowa waluta na razie przechowywana w piwnicach mennicy w Denver, gdzie zostala wydrukowana i wybita w 2...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160585#160585"
 Dowcipy 2
Dawno, dawno temu, w pewnej wiosce w Indiach pewien mężczyzna obwieścił, że będzie kupował małpy płacąc po $10 za sztukę. Wieśniacy, widząc, że małp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160445#160445"
 Czas Apokalipsy? Jak nie teraz to kiedy?
Cytat: że Herbert w młodych latach, jako członek ZLP, jeździł po Polsce z odczytami m.in. o estetyce marksistowskiej Kto , jak kto, ale tootik to za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160421#160421"
 Czas Apokalipsy? Jak nie teraz to kiedy?
I od razu udzielił odpowiedzi. - Myślę, że to nie było wezwanie do odwetu, ale nakaz wierności, bo wolno przebaczać własne krzywdy, ale nie należy god...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160419#160419"
 O Skarżysku w mediach
CBA tropi we wsi, w szpitalu, w nocy Iwona Hajnosz, Jarosław Sidorowicz, Bogdan Wróblewski Gdy Jadwiga W. dowiedziała się, że w szpitalu MSWiA j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160407#160407"
 Dla kogo chcemy dobrze wyglądać? ;)
Ten artykuł, który miał sprowokować dyskusję to infotainment. Zapychacz naszego czasu na portalach. Ma się nam wydawać, że jesteśmy informowani. W rze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160392#160392"
 Dowcipy 2
Przychodzi matka 2-letniego syna do nauczyciela muzyki i mówi: - Panie profesorze, proszę przyjąć mojego syna do klasy muzycznej, on jest bardzo uzd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160327#160327"
 Dowcipy 2
Barman opieprza kelnera: - Kiedy wreszcie przestaniesz wyrzucać pijanych klientów na zewnątrz - Przecież nawalonych się wyrzuca z lokalu - Ale k**w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160248#160248"
 (Nie)obyczajny wybryk Posła Grzegorka?(Nie)obyczajny wybryk Posła Grzegorka?
Do Posła na Sejm IV RP Krzysztofa Grzegorka Szanowny Panie Pośle! Piszę do Pana, ponieważ zauważyć raczyłem, że nagonka na pańską nieskazitelną os...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160242#160242"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Panie paul bracie pana M również i pan ma w nazwisku M. Od początku został pan rozszyfrowany tutaj na tym forum. Chciał pan zrobić z nas tu obecnych o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160187#160187"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Panie "M" czytam i walsnym oczom nie wierze,czy ten transparent to byla Twoja chwila slabosci,emocje Cie chlopie poniosly,pewnie nawet nie pomyslales...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160178#160178"
 Skarzysko bez ksiegarni?
Pierwszych Twoich odpowiedzi na moje zdania które napisałem w poprzednim poście nie będę komentował- dyskutujemy nad księgarnią. Rozumiem że to aluzj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160173#160173"
 Skarzysko bez ksiegarni?
Ej Wladimir napisałeś, napisałeś i gó..no z tego co skrytykowałeś zrozumiałeś. Może jesteś marudnym malkontentem pesymistą ale to nie zwalnia Cię z ob...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160147#160147"
 Dowcipy 2
Poszedł prezydent (oczywiście z ochroną) do restauracji i zamówił zupę z żółwia. czeka... czeka... czeka... a zupy jak nie było tak nie ma. Po godzin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160123#160123"
 dentysta w skarżysku
Jeśli chodzi o specyficzne pojęcie delikatności u dentystów, to cechowało takowe panie, które pracowały kiedyś w przychodni kolejowej która mieściła s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160121#160121"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Wg mnie wcale to obraźliwe nie jest.Ja tylko wyraziłem swoją opinię.A czy pan M. wygrałby taką rywalizacje to zależy juz od biorących udział w takowej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160108#160108"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Słuchaj kolego Gruszka02, Ty nie wiesz nic o mnie ja o Tobie! takie jest to forum, i dobrze. Nic nie wiedząc a wierząc DDD, zaprzeczasz sam sobie pisz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160005#160005"
 dentysta w skarżysku
chociaz niech raz na tym forum nikt sie nie kłóci.. prosze was :) ja polecam każdemu panie Śliwińską i Chojnacką... :) są niezawodne! dr. Nap...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=160002#160002"
 Dowcipy 2
- Może wypróbujemy dziś wieczorem inną pozycję? - proponuje mąż. Żona: - Z przyjemnością... ty stań przy zlewie, a ja usiądę w fotelu i będę pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159848#159848"
 Dowcipy 2
Pewna kobieta podczas spowiedzi mowi do swojego spowiednika : - Ojcze, mam pewien problem. Otoz mam w domu dwie gadajace papugi, samiczki, ale nie w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159836#159836"
 Dowcipy 2
Siedzi facet w samolocie i wymiotuje do torebki. Widzący to pasażerowie wesoło komentują sytuację: - Jeszcze, jeszcze ! Facetowi już się przelewa z w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159766#159766"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
duch: Chlopaki. Tej tarczy nigdy nie bedzie! Zgadzam się w 100% 4 lipca więc nie tylko skończyły się USA, ale i NATO (ponieważ od samego począt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159747#159747"
 Co słychać w MCku?
Dziś byłem, po uroczystościach z okazji 90. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, na wspólnym z mieszkańcami miasta ś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159746#159746"
 Gospodarka głupku !
No i patrz duchuPHL jakt taki kryzys potrafi zmieniać ludzi , ich opinie oraz poglądy(gospodarcze).I wcale nie mowa o pewnym starzejącym się jegomości...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159713#159713"
 [Polityka] PIS
Rozumiem, że mogę to ostatnie zdanie wysłać do Instytutu Lecha Wałęsy, bo bierzesz za nie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną ?. A co do tego durn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159698#159698"
 [Polityka] PIS
Poseł PIS Artur Górski z trybuny sejmowej : - Prezydentem, głową największego na świecie mocarstwa, został kumpel lewackiego terrorysty Williama Ay...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159675#159675"
 [Polityka] PIS
Poseł PIS Artur Górski z trybuny sejmowej : - Prezydentem, głową największego na świecie mocarstwa, został kumpel lewackiego terrorysty Williama Ay...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159673#159673"
 Andrzej Gołota mistrzem świata?
Panie Andrzeju kończ Pan, czasu oszczędź.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159639#159639"
 Skarżyski słownik regionalny
ja dodam.. U Oszustów. kiosk przy ul Zielnej obok Azalii...kiedyś pracujące tam "panie" zawsze oskubywały klientów na pare złotych... U Hiszpana.....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159629#159629"
 [Polityka] Świat
Słyszałeś synku z psychologii termin "projekcja Po pierwsze Witosku: synem twoim na szczęście nie jestem. Gdybym miał ojca o takich poglądach jak Ty ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159620#159620"
 Dowcipy 2
Idzie sobie lekarz ulicą i patrzy, a przed nim idzie facet tak bardzo dziwnie, nogi w udach zlaczone, a niżej rozłażą mu się na boki (tzw. "X"). Podch...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159618#159618"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Przed śmiercią, Pan Jezus w genialnych słowach pozostawił uczniom swoje dziedzictwo, mówiąc: „Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daje”. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159539#159539"
 Wyjaśnijmy
Nie ma nic gorszego niż nijakość. To taka cecha, którą Polacy opanowali perfekcyjnie. W domowym zaciszu, tak by sąsiadzi nie usłyszeli, nie zostawiają...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159519#159519"
 Wyjaśnijmy
o ile mogę sie wciąć zimny benku to to biedactwo Robin z braku argumentów do dyskusji podważał autorytet sprzętu Foto Waldka na gremium forów zajmują...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159513#159513"
 Dowcipy 2
98-letni staruszek przychodzi do lekarza na badania kontrolne. Lekarz pyta go o samopoczucie, na co staruszek odpowiada: - Nigdy nie czułem się le...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159507#159507"
 ENDRJU GOŁOTA KONTRA BESTIA ZE WSCHODUENDRJU GOŁOTA KONTRA BESTIA ZE WSCHODU
Do Andrzeja Gołoty najlepszego boksera RP w USA Szanowny Panie Andrzeju! Nazywam się Józef Chabas i jestem zwykłym robotnikiem drogowym z miasta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159468#159468"
 do admina i moderatorow
Do z-cy admina,usera ja,Waldka czyli nowego"wielkiego"cenzora naszego małego forum.Dla wszystkich zajmujących sie obróbką przekazu słownego,pisanego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159432#159432"
 do admina i moderatorow
Do z-cy admina,usera ja,Waldka czyli nowego"wielkiego"cenzora naszego małego forum.Dla wszystkich zajmujących sie obróbką przekazu słownego,pisanego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159430#159430"
 [Polityka] Świat
Robin: Skoro już chwalisz się, że czytałeś książkę o Frakcji Czerwonej Armii, to chociaż nazwisko Meinhof napisz poprawnie. Nie czytam bzdur, pan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159419#159419"
 Przekręty w sporcie
Kto już wkrótce może okazać się największym przegranym wyborów na prezesa PZPN? Michał Listkiewicz, który stracił zaufanie UEFA i nie będzie jej pełno...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159385#159385"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
hm jedni mowia ze kogos szukali ... a ja mysle ze poprostu byly wzomozone patrole niewiem czy panietcie ale w marcu tez sie ich zaroilo na ulicahc
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159313#159313"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Troche kultury to moze tobie by sie przydalo bo widze ze z nia jestes do tylu wyzwij mnie raz jeszcze i imie bedziesz swoje czytal od dupy strony !!! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159191#159191"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Troche kultury to moze tobie by sie przydalo bo widze ze z nia jestes do tylu wyzwij mnie raz jeszcze i imie bedziesz swoje czytal od dupy strony !!! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159190#159190"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
W dzisiejszym dodatku Echa Dnia ukazał się wywiad z Romanem Wojcieszkiem prezydentem Skarżyska. O to jego fragmenty: „ Sytuacja w Granacie jes...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159185#159185"
 Nie Na TemaT
Duch PHL w temacie 'Pan Jezus...' zwrócił się do mnie: ty pucybucu! Wcale mnie nie dziwi nie godna chrześcijanina agresja jaką starasz mi się okaz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159166#159166"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
...Duchu a działalność Inkwizycji w Ameryce Środkowej i Południowej ? A miliony wymordowanych rdzennych mieszkańców tych obszarów ? Czyżby o pomordowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159164#159164"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Jaką ocenę wystawiłbyś/wystawiłabyś rządowi PO-PSL rok po wyborach? Twój głos: 1 Ogółem oddano głosów: 100326 1 28249 28% 2 13793 14% ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159154#159154"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Ty masz bratku problemy z czytaniem ze zrozumieniem tekstow pisanych (jak niektorzy inni na tym forum). Kto tu ci pisal o faszystach? Jak nie rozumies...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159097#159097"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
łapy precz od gen. Franco!!! Franko uratowal chrzescijanska Hiszpanie od zaglady z pomoca zapozyczonego muzulmanskiego wojska z Maroka. Byly to je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159082#159082"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Robin: Porównywanie go do gen. Jaruzelskiego jest tak nikczemne i tak nonsensowne, że nawet nie mam zamiaru wdawać się w jakiekolwiek polemiki. O...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159079#159079"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Skoro temat DAMI zostaje kontynuowany to napiszę coś od siebie. Nie mam nic absolutnie do redaktora Chojnackiego, bo to nie on decyduje o treści mate...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159057#159057"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Akurat panie Legia, Dami to powinna mieć tu najmniej do powiedzenia.Prawda jest taka,że Vectra to jedna z większych sieci kablowych w Polsce, jedyna w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159046#159046"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Pozwolę sobie na: ZACYTOWANIE ...dość ciekawej analizy (dla "oślepionych" z LASU użyję FORMY ..."WLEJ" gdyż typowy CUDZYSŁÓW "" którego zwykle używam ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159043#159043"
 Nauczyciele/mecz - FOTORELACJANauczyciele/mecz - FOTORELACJA
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 15.10.2008 przy prawie pełnej widowni w Hali Sportowej w Skarżysku odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158832#158832"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
Jaki macie pomysł na pracę policji? Spisywanie i kontrole nie pasują... Jak można wyłapywać poszukiwanych ludzi bez legitymowania osób na ulicy, po co...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158785#158785"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
Co do wypowiedzi WUDU, to nie chodzi mi o sceny z filmów. Ratowanie życia to nie zasłanianie kogoś piersią itp., chociaż wiele razy tak bywa,może nie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158781#158781"
 kibice Widzewa
Jeśli byłbyś chętny, żeby pojechać na mecz to drogę byś znalazł.Ale lepiej napisać coś o siekierach, łobuzach, narkotykach bo może ktoś to przeczyta i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158738#158738"
 Surowo zabronione podawanie adresu strony
Witos podbija piłeczkę:napisz kiedy portal startuje z operacją "Kobierski na Prezydenta 2010" ...i to jest to, czym kinia jest autentycznie zainteres...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158693#158693"
 do admina i moderatorow
O matko...wchodzę ja sobie po wielu godzinach pracy, by zaczerpnąć wieczornego oddechu i co widzę...źle, że piszę swoje na forum. Źle dla kogo zapytam...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158676#158676"
 [Polityka] PIS
Nie ma znaczenia czy rządziła lewica, czy prawica, bowiem wszystkie rządy uzależniały się od polityków w sukienkach. Nie było jeszcze rządu z dużymi j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158527#158527"
 Jak traktują kobiety na sali porodowej w skarżyskim szpitalu
krążące historie o paniach z porodówki naszego miejskiego szpitala są różne też rodziłam jakiś czas temu, jednak udało mi sie trafic na dobrą zmianę ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158465#158465"
 Piłka nożna kobiet - FOTORELACJAPiłka nożna kobiet - FOTORELACJA
Proszono mnie abym napisał, że żeński klub sportowy Granat Skarżysko poszukuje chętne kobiety do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest pi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158413#158413"
 Gospodarka głupku !
Spokoj powraca powoli na rynki i gieldy swiata. Europejskie banki sa ratowane na pale, podczs gedy Amerykanie beda powali szukac prawdziwego rozwiaza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158303#158303"
 [Polityka] PIS
Nie ma jak atakowac wiatraki pisowskie panie RobinX. Jak to sie dobrze wtedy robi w piersiach, jak ten ciezar z serca spada. Teraz TVN24 wyciaga br...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158118#158118"
 Kontrolerzy Biletów
(...) chociaż te panie które mnie złapały wygladaly dosc normalnie ale strasznie chamskie byly .Powinni sie zastanowic jak zapobiec wykroczeniom tego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158089#158089"
 Kontrolerzy Biletów
jak zaczne pracowac to spłace narazie rzekomo pie#@!le to nie mam pieniędzy jestem biednym uczniem nie będe sie poniżał pracując sezonowo bo pierw szk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158087#158087"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Elo :D Panowie i panie jak wam sie podobal ostatni koncercik który sie odbyl 20.09 ? BO mi tak
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=158085#158085"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Skąd pewność, że sam nie jesteś agentem...Kaczyńskich, szkodników wyjątkowych w naszych dziejach, którzy wykreowali ". Jaśnie Wielmożny Imsc Panie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157998#157998"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Odnośnie pilota, jakakolwiek dalsza "dyskusja" będzie kopaniem się z koniem, więc nie widzę jej sensu. Jaśnie Wielmożny Imsc Panie Don Kichoci...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157995#157995"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Odnośnie rysunku, to należy stwierdzić, iż jedynie wielbłądy nie piją, albo piją bardzo rzadko. Wiekszość ludzi za to nie udziela po pijaku wywiadów j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157992#157992"
 Dukaczewski broni WSI
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/20070907_sejm_rp_100B5101.jpg/800px-20070907_sejm_rp_100B5101.jpg Ten przedwojenny "hrabia"...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157937#157937"
 [Polityka] Świat
Dziadek McCain swego czasu zrobił Putina prezydentem Niemiec, ale nieustannie ogłasza się ekspertem w dziedzinie spraw międzynarodowych, wskazując swo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157922#157922"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
esox: Bo w Polsce zdobycie i utrzymanie władzy jest celem samym w sobie. I nie myśli się jak ją potem wykorzystać dla dobra obywateli. I PiS nie je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157898#157898"
 [Polityka] Świat
Hakerzy włamali się do prywatnej skrzynki mailowej Palin Grupa hakerów włamała się wczoraj do skrzynki mailowej gov.palin@yahoo.com i opublikowała ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157893#157893"
 Dowcipy 2
Jeszcze może napisz, którego mieszkania, bo mam dwa.Tak swoją drogą naśmiewanie się z wojennych zniszczeń stolicy jest conajmniej nieeleganckie.Chyba,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157868#157868"
 BAL U PREZYDENTABAL U PREZYDENTA
Do Prezydenta IV Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego Szanowny Panie Prezydencie! Nazywam się Józef Chabas i jestem robotnikiem drogowym z miasta S...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157822#157822"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Panie i Panowie chłopcy i dziewczęta. Bracia i siostry udało się-wystartowaliśmy ponownie ze stronką Granatu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157762#157762"
 Siły Zbrojne.
DNI NATO w OSTRAWIE (17-20 września 2008) Śląscy antyterroryści jako jedyna policyjna jednostka z Polski dostali zaproszenie na Międzynarodowe Dni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157723#157723"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Niektórym Ambasadorom Pana J. zazwyczaj niewiele potrzeba do szczęścia: Na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat skazał Sąd Rejonowy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157720#157720"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
Chyba byłem na innym meczu ? Kto komu podpowiadał o jakiś zmianach ? Chyba sam misiu fazi ! Siedziałem pod słońce, ale i tak dało się zauważyć jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157559#157559"
 do admina i moderatorow
Po wypowiedziach takich autorytetów (latający lol oraz jakiś mój tajemniczy wielbiciel) wypada mi tylko czekać na nałożenie sankcji w moim klanie :D ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157462#157462"
 do admina i moderatorow
Robin: Możecie mi przekazać te jego dwie sztuki , będę miał pięć, czyli zero Czyli bana na kilka dni? Nie!!! Nie róbcie tego broń Was Panie Boże!!...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157428#157428"
 [Polityka] Świat
Robin: Rosja uznała Osetię i Abchazję i nikt tego nie zmieni, ani machając szabelką, ani klęcząc w Częstochowie, ani stosując sankcje. Jak to powiedz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157347#157347"
 Wojna! Olimpiada! "Odwilz" na Bialorusi!
Dla mnie zdumiewające jest to, że w XXI wieku, kiedy życie ludzkie jest wartością szanowaną praktycznie na każdej szerokości geograficznej (wiem, że o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157173#157173"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Jakże pięknie MELDOWALI swojemu Panu, jakże radośnie błyszczały ich oczka gdy kilkoma podpisami cuda i dziwy natury zrodzone na ziemi dopiero co uwol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157102#157102"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Jakże pięknie MELDOWALI swojemu Panu, jakże radośnie błyszczały ich oczka gdy kilkoma podpisami cuda i dziwy natury zrodzone na ziemi dopiero co uwol...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157099#157099"
 Olimpiada Pekin 2008
A słyszałeś bełkotliwą wypowiedź prezesa związku szermierczego po tym jak przegrały nasze Panie? :D Wczoraj w radiu to ponownie puścili właśnie po prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157075#157075"
 [Polityka] Świat
Rosjanie wycofują się... przez środek Gruzji Rosyjskie czołgi zapuściły się w głąb Gruzji. Kiedy policjanci na jednym z punktów kontrolnych zapytal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=157008#157008"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
The Big Lebowski Do zapuszczonego mieszkanie przeterminowanego hipisa Jeffa Lebowskiego wchodzi dwóch gości, którzy mają odzyskać pieniądze, jakie rz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156981#156981"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Zwariowany piątek To kolejny z tych filmów, które oglądając, myślę: nie wierzę. Matka i córka. Córka wchodzi w okres buntu. Co oczywiście odbiera sza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156928#156928"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Gratuluje wszystkim swoim, a nawet tym co parasola nad Polska nie chcieli: mamy rzeczywiscie tarcze (tzn. potwierdzaja ten fakt miedzynarodowe serwisy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156894#156894"
 Liga Mistrzów , Puchar UEFA !
Czy misja TVP ma przejawiac sie takze w informowaniu widzow o tym co zdarzy sie na boisku za chwile? Komentarz (marny to za duzo powiedziane tak na ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156871#156871"
 SKARfest2 ... info
Oczywiście. Dalej - znasz fraszkę: "to nie sztuka trafić kruka, ale sztuka calkiem świeża..."? Otóż nie sztuka zapłacić tyle ile żądają, ale negocjowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156842#156842"
 Orlicz Suchedniów.
Orlicz życzy sobie 8/5zł co według mnie jest ceną zbójecką, za te pieniądze można oglądać mecze Korony w I lidze... No to mykasz na koronę i masz pro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156800#156800"
 Olimpiada Pekin 2008
Chinki były absolutnie do ogrania.Tyle tylko,że nasze panie zagrały słabo
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156762#156762"
 Wojna! Olimpiada! "Odwilz" na Bialorusi!
...USA nawet nie jest wstanie podnieść głowy spoduszki na której słodko śpi. Bo nie mial ich kto poinformowac co to naprawde dzieje sie w Gruzji i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156718#156718"
 Wojna! Olimpiada! "Odwilz" na Bialorusi!
Cała nasza polityka wschodnia prowadzona przez L.Kaczyńskiego to katastrofa.Nasz prezydent to patologiczny rusofil który nie jest zdolny do realnego m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156678#156678"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
ale widać dla masnego to nic. Goni go se. I goni. I zabija. Nic wielkiego. :) Szyc, istotnie, robi z siebie megaidiotę i łobuza, ale zdaje mi się, ż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156633#156633"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Odnośnie słownika to kup go lepiej duchowi PHL. Bez przesady panie dobrodzieju! własciciela firmy Burgatii. Wśród dokumentów są rekomendacj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156521#156521"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Zapanowała jakaś niewymowna cisza... Niby to sezon ogorkowy i nie ma naprawde o czym tu juz pisac, ale wesola kompanija nigdy nie przestaje bawic. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156518#156518"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Tragiczne jest to, że tacy aktorzy jak Frycz czy Stenka przyjmują tego rodzaju role. Przecież czytają scenariusze, no to nie rozumiem, aż taka posucha...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156516#156516"
 TAXI w Skarżysku
A jakim autem jezdzi ten taksowkarz?? :> Sprawnym. :) Yashi, samochód nie jest tym, co jakoś szczególnie przyciąga moją uwagę (nie odróżniam marek...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156477#156477"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Taki klimat polityczny przenieśmy na nasz grunt CPR miało powstać z pomysłu pana ble ble ble w przychodni miejskiej na Zielnej ale nie powstało bo pan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156420#156420"
 [Polityka] PIS
Jarosław Kaczyński zapewnia, że ani on, ani jego brat nie są politycznymi kłamczuchami. Prezes PiS - komentując sondaż o prawdomówności polityków - z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156396#156396"
 [Polityka] PIS
Dzeń dobry Duszkuphl. Na pewno będzie lepiej jak Polak z Polakiem zacznie rozmawiać i mówić co go boli a nie ciągle tupanie nogami, pyszczenie w Se...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156387#156387"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Kiedy mój kumpel chciał by pewien pułkownik lekarz w towarzystwie dwóch podpułkowników lekarzy, bla, bla, ad infinitum. Witos matu racje. Daj sobi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156386#156386"
 [Polityka] PIS
Dzeń dobry Duszkuphl. Inny nowy siepacz (rzecz oczywista z Bialorusi) nagryzmolil co nastepuje: Cytat: Twoje słowa są dziwne i wynika z nich, że ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156378#156378"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
Moderator, zacznij ciąć posty tego pajaca, albo mu załóż topik - Ja pajac oznajmiam publicznie, że będę bredził jak co dzień i na wieki wieków amen, a...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156370#156370"
 [Polityka] PIS
************************************************************************************* Miłośnicy PIS milczą jak zaklęci, ale tak jest zawsze, kied...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156301#156301"
 [Polityka] PIS
Miłośnicy PIS milczą jak zaklęci, ale tak jest zawsze, kiedy nie mają jakiejkolwiek szansy odwrócić kota ogonem, jak w przypadku łgarstw Kaczyńskiego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156283#156283"
 Polska energetyka jądrowaPolska energetyka jądrowa
Polska stoi przed wielkim dylematem - z czego będziemy czerpać energię w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Nasza pędząca gospodarka potrzebuje j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156275#156275"
 [Polityka] PIS
Kilka komentarzy do powstania koalicji PISLD... ---------------------------------------------------------------------------------- PANIE NAPIERA...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156266#156266"
 Ano, co z tymi cenami, panie dziejku?Ano, co z tymi cenami, panie dziejku?
Wyglada na to, ze zarlocznym kosumentem punktow do gadania z Magla Mozgow Tuska jest sam minister finansow. Jest tak pomimo faktu, ze on to niby Lond...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156228#156228"
 Koniec rządów kiboli
Samo zlekceważenie nakazów służb porządkowych będzie kosztować 2 tys. zł grzywny. Udział w bijatyce lub choćby szarpanie się z mundurowymi to 5 tys. z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156197#156197"
 [Polityka] PIS
Oj, zadając tak niewygodne (czytaj złe) pytanie, powodujesz konfuzję polymera, który nieugięcie wierzy, że negocjacje hołoty z hołotą, które doprowad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156195#156195"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Jeżeli nie lubieliście go Ależ skąd, my lubiemy wszystkich. Nawet Ciebie lubiemy pasjami. Nie było mnie moment, a tu takie zmiany. Nie wiem, czy jak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156170#156170"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Nie skomentowales tez jeszcze nic o tej najnowszej aferze, jak to pan Jarek i duchPHL woleli sobie pojsc na piwko (duze) zamiast rozlewac krokodyle lz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156158#156158"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Pan Jaroslaw nie byl obecny ani na pogrzebie, ani w Sejmie, kiedy honorowano tam Gieremka cisza. Jak to wczesniej przewidzialem, Gieremka jednak wni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156104#156104"
 GRANAT w III lidze - sezon 2008/2009
ja mam apel to trenera zamiast sprowdzac 5 beznadziejnych grajków prosze sprowadzic ze 2 dobrych To przechodzi ludzie pojęcie sprawdzamy zawodników ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156029#156029"
 Nanotechnologia+ Black ops=(?)Iran('08)
Content to hover over the colorful fields, it flew back and forth, day after day, night after night, never eating, never drinking, never resting. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=156026#156026"
 Dowcipy 2
Sierżant tłumaczy zasady metrycznego układu jednostek: - W układzie metrycznym woda wrze przy 90 stopniach. Na to szeregowiec: - Najmocniej przepra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155997#155997"
 [Polityka] PIS
Jak widzisz, resambler juz mnie poprawil dajac mi nastepne ostrzezenie za ten blad ortograficzny w tekscie (a jego to zawsze trza traktowac powaznie),...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155992#155992"
 Nanotechnologia+ Black ops=(?)Iran('08)
Przetlumacz sobie gosciu sam za pomoca Google, jakes sie jeszcze po angielsku nie wyuczyl. O motylach nie mozna? To niech i tak bedzie. Koniec watk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155986#155986"
 ze zlotu.....
Poczytaj uważnie co napiszę bo widzę nie dotarło...w dupie mam Twoje problemy i w dupie mam czego się dowiedziałeś. Nie rozumiesz jak Ci kulturalnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155931#155931"
 ze zlotu.....
Robin 10 napisał: Corvus nie bądź taki robaczywy Suszę zęby Widzisz sam, że tu chodzi o rzeczywisty problem. Dowiedziałem się Poczytaj uważnie co...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155928#155928"
 [Polityka] Świat
, a tak przy okazji to McCain mógłby sobie znaleźć jakiegoś doradcę, który by mu wytłumaczył, że Czechosłowacji już dawno nie ma. ABC News Sunlen M...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155906#155906"
 [Polityka] PIS
Watykan i B16 zachowali się odpowiednio, doceniając wkład prof. Geremka w zjednoczenie Europy i zasługi dla budowy demokracji w Polsce. Co prawda odby...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155885#155885"
 Nowe boisko - deprawacja dzieci i hałas.
No i mamy kolejny przykład patrioty i podejrzewam przyszłego ojca rodziny,wychowywującego dzieci na podobnych patriotów.Przykład człowieka społecznego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155696#155696"
 [Polityka] PIS
Moher Army atakuje. Zapraszam do kina. Krótki film o miłości II. Pierwowzór Kieślowskiego wymięka. Oto wyborcy PIS w całej krasie... http://www.tvn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155676#155676"
 Nie Na TemaT
Nie chcę zakłócać tematów które żyją swoim wspaniałym radosnym sielskim życiem dlatego swoje uwagi do nich zamieszczam w tym topiku W temacie; Pan ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155547#155547"
 [Polityka] PIS
Czy nie czas juz z tym skonczyc panie Robin, radnan, SKI, Esox, Tutejszy, Stefan, Marian-z-poczty et al? Ty, awanturniku polityczny, czemu sobie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155516#155516"
 [Polityka] PIS
Na naszym, podworku takimi przykladami sa Senator Okla (rodzina w ukladach od czasow ubecji) i zdemaskowany juz niedawno Grzegorek. Czy nie czas juz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155515#155515"
 [Polityka] PIS
Wojnarowski w wieku zaledwie 32 lat jest już posiadaczem domu o powierzchni ponad 200 m. kw., atrakcyjnej działki i dwóch luksusowych samochodów. Ma ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155486#155486"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Panie Tuski, czlowieku Moskwy w Warszawie: Dziekujemy!!! Tarczy w Polsce nie bedzie!!! Nie będzie tarczy w Polsce Nasz Dziennik, 2008-07-08 Stron...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155440#155440"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
gadaj czyś metale ciężkie obrabiał wtedy, czy tyłki innym w komitecie partii. I znowu zle: ja nigdy ciezkich metali nie obrabialem. Zawsze to podkr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155380#155380"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
Dziekujemy kapralowi, za to powyzsze doniesienie, ze soltys Podchmielony z Wachocka czy gdziestam, nie chce tarczy na swojej zagrodzie. A czy mozesz ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155365#155365"
 ALDI w Skarżysku?
Dzisiaj rano kupujacych stanowczo mniej :) Polki jak na razie jeszcze nie sa puste a z rana panienki serowaly kawe ze smietanka i ewentualnie slodziki...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155320#155320"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Proces lustracujny bedzie Doucz się razem z Edgarem :D Cos ty, Franek, tylko tyle? Zakowska retorta na tak wazka kwestie? To ty nic lepie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155196#155196"
 Z historii Fabryki Amunicji w Skarżysku
Panie kierowniku, oczko się odlepiło temu wątku! Posty otwierające zostały zniknięte, sam temat poniekąd też, bo nie widać go w spisie tematów podforu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155132#155132"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Jak chcesz porozmawiać o jakichś tam pingwinach to załóż sobie oddzielny temat.. W jakim stylu Granat osiagnal III lige dobrze wszyscy wiemy, panie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155095#155095"
 Doktor G. - fakty i mity w świetle oskarżeń ministra Ziobry
Piszesz tak jak byś sam te koperty dawał.A może dajesz innym lekarzom i dlatego tak napastliwie go atakujesz.Taka próba samooczyszczenia? To nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155079#155079"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Za czasów pana Poncjusza Piłata żyło wielu ludzi pracy. Co prawda nie organizowali się oni w żadne związki ale tworzyli swoiste namiastki średniowiecz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155039#155039"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
Janmuzie drogi, co radziłbyś kobiecie, która myśli o poważnym związku: wybrać odpowiedzialnego, ambitnego, doświadczonego, inteligentnego i pracowi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155013#155013"
 EURO 2008
A ja wolałbym, żeby wynik brzmiał jednak 2:1, dla Hiszpanii, oczywiście. :-D Przynajmniej bonusowe 5 pkt, uzyskałbym w LT. Hiszpanie zasłużyli na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155008#155008"
 Liga Typerów - Euro 2008
Mistrzostwa Europy dobiegły końca Mistrzem zostali Hiszpanie, liga typerów też dobiegła końca oto zwycięzcy : 1.rycho 32 pkt 2.robi 29pk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=155002#155002"
 EURO 2008
I nagle radość w narodzie taka, jakby przynajmniej połowa miała hiszpańskie korzenie. :D Obstawiałam zwycięstwo Niemców, ale nikt nie powiedział przec...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154997#154997"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
Rzecz jasna ,że pracujemy za kasę.Tylko nie wszystko dla niej zrobimy w przeciwieństwie do kobiet. Musiała Ci ostatnio drogo dziwka policzyć, że tak...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154993#154993"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
nie sadze żeby Kajetanów został dopuszczony do 3 ligi Ponoć ma się łączyć z Orlętami Kielce No jak to? To pan wszystkolepiejwiedzący wychowanek Ruc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154973#154973"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
kasa! Kobiety dla kasy zrobią wszystko Tak jest, ja nawet pracuję dla pieniędzy. Ty nie, radnan? Zapytałem kiedyś mojego znajomego(10 lat po rozw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154916#154916"
 praca na wakacje
Nowicjusz chyba już znalazł wymarzoną pracę na wakacje. Pewne jest natomiast, że poprzestał na tym jednym wpisie i to nie wiedzieć czemu w dziale MIEJ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154901#154901"
 EURO 2008
No i w niedzielę finał Hiszpania - Niemcy! Corvus_Corax chciałeś i masz. :D Marie to Twoje kciuki pomogły. :D Chciałem i mam ale tylko w połowie. Nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154870#154870"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Przychodzi gość do pani doktor i mówi: - Mogłaby pani mi coś dać bo mam erekcje 24 godziny na dobę. - Mogę panu dać spanie, jedzenie i tysiąc złotyc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154850#154850"
 EURO 2008
Do przerwy 0:0 Rosja gra słabiej niż wcześniejsze mecze.A może to Hiszpanie na mniej im pozwalają.Każdy wynik możliwy
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154833#154833"
 EURO 2008
A ja będę kibicować Niemcom. :D Zawsze to lepiej brzmi, jeśli przegrało się z mistrzem. ;) Nie ważne z kim się przegrało ważne w jakim stylu... Niemc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154819#154819"
 EURO 2008
Nadworny fundamentalista polityczny nie omieszkal uraczyc nas swoimi wizjami nawet w temacie o EURO... A ze pojecie o pilce ma takie jak o ekonomii (k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154753#154753"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
kobiety są gatunkiem bystrym, inteligentnym i nie tkwiącym w marazmie. Uogólnienie...kwestia bystrości i inteligencji jest mocno dyskusyjna. Oczywiśc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154704#154704"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Chociaż Pana Jezusa niosącego Światłość na ziemi, otaczali przede wszystkim mężczyźni to jednak płeć piękna miała także swe reprezentantki oddane jego...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154673#154673"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Gosiewski mamrotał wczoraj, coś o wznowieniu procesu lustacyjnego Wałęsy. Po pierwsze niech się Edgar douczy, bo to niemożliwe, a po drugie IPN niczeg...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154668#154668"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
Drogie panie co ma wpływ na wasze kaprysy i dąsy to najlepiej same wiecie.Dla nas są one często niezrozumiałe bo jesteśmy mniej skomplikowani od was.C...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154446#154446"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
Drogie panie co ma wpływ na wasze kaprysy i dąsy to najlepiej same wiecie.Dla nas są one często niezrozumiałe bo jesteśmy mniej skomplikowani od was.C...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154443#154443"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
Kobiety to istoty zaiste nie zbadane.Nawet Kali zwracając się do Stasia to wiedział mówiąc -Panie to nie ludzie.To Kobiety!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154383#154383"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
dosc tego już wszystkiego panie Gajda,Gadecki i cała reszta Kliki za to co zrobiliście oszukując nas kibiców jest tylko jedno wyjście precz z dala od ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154375#154375"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Kilkanaście tysięcy dzieci, ich rodziców i opiekunów przybyło na Jasną Górę z 10. pielgrzymką związanych z Radiem Maryja Podwórkowych Kółek Różańcowyc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154341#154341"
 Wykus 2008
Nie chodzi o statystyki bo te są każdemu dobrze znane.Chodzi mi o ciekawość historyczną tamtych spotkań sprzed lat, a dzisiejszą.Jeśli przy ognisku si...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154323#154323"
 EURO 2008
U lala...Pomarańczowi najpierw wsadzili włoskim panienkom 3 sztuki, a potem poprawili się i francuskim loversikom wsadzili 4. Teraz tylko przegrają z ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154255#154255"
 Gospodarka głupku !
Panie Jaroslawie, my tu chcemy Mow za siebie bo ja go tak potrzebuje jak zeszłorocznego śniegu. A tak nawiasem pan Jarosław to ten sam profesor ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154251#154251"
 Gospodarka głupku !
Nijaki radnan cos tu ciagle wypisuje nie na temat. Tym razem wpadl na pomysl odwracac kota ogonem i opowiadac nam jak to sie zle Jankesi rzadza! A j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154241#154241"
 Tragiczny lot "Orła Białego"Tragiczny lot "Orła Białego"
Artykuł Longina Kaczanowskiego "Tragiczny lot "Orła Białego" III - Pamiętnik rozstrzelanego" ("Słowo Ludu" z dnia 12-13.III.1977 r.) "Gdy lutowy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154100#154100"
 250-dolarowa barylka ropy
Ano, podchodzac jednak do sprawy powaznie, nie mozna pominac nastepujacej rozprawki z Global Security Institute. Czy jakis towarzysz lub platformista...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=154099#154099"
 EURO 2008
Panie i Panowie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem... Wygrywamy z Austrią i Chorwacją i gramy dalej :) :gool:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153957#153957"
 Nasza reprezentacja w Sejmie i Senacie RP
Tzw "rząd" to rządził nami przez dwa lata ale naszczęście odszedł i nigdy nie powróci. Dlaczego większość fanów wesołej kompaniji to analfabeci? ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153761#153761"
 Komitet Obrony Ministra GrzegorkaKomitet Obrony Ministra Grzegorka
Do(eks)wiceministra zdrowia Krzysztofa Grzegorka Szanowny Panie Ministrze! Proszę wybaczyć, że zawracam głowę w tak gorącym dla Pana czasie, ale s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153649#153649"
 Najlepszy instruktor w Skarzysku...
ja też oddaję głos na pana Franka!!! ten człowiek nauczył mnie wysztkiego, co umiem do dziś. nie uczy tylko jak zdać egzamin, ale pokazuje jak naprawd...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153625#153625"
 [Polityka] Świat
Czeczeni idą na odsiecz Gruzinom Kaukascy mudżahedini proponują Gruzinom sojusz i marzą o wybuchu rosyjsko-gruzińskiej wojny. A Rosja tylko na t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153414#153414"
 Poznajemy historię - opracowanie F.Karay
Pozwolę sobie przedstawić w kilku odcinkach materiał, jaki ukazał się w periodyku historycznym „GAL-ED”, nakładem Uniwersytetu w Tel-Awiw,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153219#153219"
 CHCĘ BYĆ POLAKIEM!!!CHCĘ BYĆ POLAKIEM!!!
Tłumaczenie: Boe Do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Wielce Szanowny Panie Prezydencie! Nazywam się Kozi Czumbakghi Kchanaki. Jestem obywatelem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153198#153198"
 Wizyta w Peru - dla piczu, czy picu?Wizyta w Peru - dla piczu, czy picu?
Do Donaldu Tusku premiera Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Szanowny Panie Premierze! Nazywam się Henryk Molęda, mam pięćdziesiąt lat i jestem bezro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153097#153097"
 Big Cyc na Procesji
A jakie to niby przegięcie ??. Lokal funkcjonuje legalnie, utwór jest w powszechnym obiegu, nie łamie prawa, a w kraju mamy demokrację i w południe ka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=153028#153028"
 Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?Kobieta zmienną jest...prawda czy fałsz?
oceńmy nasze panie - koleżanki siostry matki babki i inne laski...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152954#152954"
 Kpiny z pracowników Oświaty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak sobie dzisiaj gdzies przeczytalem ze 27 maja ma byc zapowiadany wczesniej strajk nauczycieli. Pomijam kwestie tego, iz tak na prawde nie jest to s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152941#152941"
 Wałęsa - agent czy ikona demokracji?
Lech Wałęsa to jak powiedział Olszewski nasza coca-cola.I to jest prawda. Za wyprowadzenie Polski z komuny pod jego przywództwem na zawsze wpisał się ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152915#152915"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Zbliża się 25 rocznica Pokojowej Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy... Trzymajcie mnie, bo pekne ze smiechu. Tzw. latajace spodki, panie dziejku! 8...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152869#152869"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Wolę być chamem niż sukinsynem, belzebubem, niż udawać wielkiego katolika i bzykać na boku panienki, a w delegacjach nie chadzam na dziwki, jak czyn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152831#152831"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Mój stan jest spowodowany stanem permanentnego pieprzenia takich jak Wy filozofów, a różni się od pozostałych dni tylko tym, że dzisiaj ogłosiłem dzie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152784#152784"
 Nie Na TemaT
Panie DuchPHL od chwili ostatniej dekoracji nabrałeś rozmachu i uwzniośliłeś swoje niebywałe poczucie humoru dlatego od dziś z dumą możesz używać ty...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152783#152783"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Proszę o więcej pokory i zaniechanie kłótni, sporów i swarów w tym temacie bo urągają one Walce Pana Jezusa z Ciemnością. Idżcie jego śladem albowie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152765#152765"
 [Polityka] PIS
No i nie będę ukrywał, że rozczarował mnie minister Schetyna. Przecież on doskonale wie, że te brednie Jarosława służą tylko temu by zachować choćby m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152668#152668"
 [Polityka] PIS
Jarosław boi się o swoje bezpieczeństwo.Ponoć mu grożono i dlatego została przedłużona ochrona BOR-uWicepremier, szef MSWiA Grzegorz Schetyna przedłuż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152652#152652"
 Czy kobiety-gracze istnieją w Skarżysku?Czy kobiety-gracze istnieją w Skarżysku?
Podczas siedzienia na pewnym forum związanym z tematyką gier czytając opinie o nowym Warhammer'rze Dawn of War: Soulstorm, trafiłem na temat "Kobiety-...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152641#152641"
 [Polityka] Świat
Brawo panie prezydencie. Z pańskich słów jasno wynika, ze znów pana ktoś oszukał, a to był przecież pana wielki sukces, więc jak mniemam ten sukces st...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152592#152592"
 [Polityka] Świat
Wróćmy do tematu... "Lech Kaczyński krytykuje NATO!" "Nie może być tak, że Pakt Północnoatlantycki obiecuje w kwietniu komuś członkostwo, stwie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152584#152584"
 [Polityka] PIS
No to juz najwyzsza pora ta sprawe z Bolkiem zakonczyc: bedzie proces. http://wiadomosci.onet.pl/1749558,11,item.html Wałęsa grozi sądem ws. "Bolk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152577#152577"
 [Polityka] Świat
Czy Ty myślisz chłopcze, że możesz mnie w ten sposób obrazić ?. Widzisz problem w tym, że aby się tym przejać trzeba się choćby w części poczuć ową pa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152570#152570"
 [Polityka] Świat
Czy Ty myślisz chłopcze, że możesz mnie w ten sposób obrazić ?. Widzisz problem w tym, że aby się tym przejać trzeba się choćby w części poczuć ową pa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152561#152561"
 Zabójcy na naszych drogach
Co trzeba zrobić ,żeby sytuacja uległa zdecydowanej poprawie? Odebrać wszystkim samochody :P Wtedy wszyscy będziemy chodzili pieszo i od czasu do cza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152464#152464"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Super,że wygraliśmy.Brawa za walkę.Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym.Zaimponował mi dzisiaj Jurek Rot.Stałem przy bramie wejściowej sporo przed...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152423#152423"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Granat pokonał KSZO II 3:2, ostatnia bramka padła z rzutu karnego w 90 minucie,wreszcie piłkarze pokazali to na co długo czekaliśmy ambicje i walkę do...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152412#152412"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
No i wreszcie nadchodzą te upragnione (...) zmiany w "geografii powyborczej" Chciałbym poznać Twoje zdanie o tej lokalnej geografii z wiosny 2006 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152332#152332"
 DOŚĆ "RZĄDU"DURNIÓW
No i wreszcie nadchodzą te upragnione (...) zmiany w "geografii powyborczej" Chciałbym poznać Twoje zdanie o tej lokalnej geografii z wiosny 2006 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152313#152313"
 i znów OŚWIATA
Pan Prezydent na spotkaniu z przedstawicielami oświaty nieugięcie obstaje przy 11 złotych dla obsługi Panie Prezydencie Małkus Ktos napisal ze Malku...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152292#152292"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Był sobie bardzo brzydki gej. Na nieszczęście nie mógł nikogo poderwać ze względu na swój wygląd, tak więc szukał innego sposobu zaspokojenia się. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152233#152233"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
„...Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski stwierdził w TVN "Teraz MY", że nie jest winą starszych osób, iż się dały omamić antykapłanowi (...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152232#152232"
 Gospodarka głupku !
Panie prezydencie Polacy chcą się bogacić i będą to robić z coraz lepszym skutkiem. Wspol-spam-majster Robina, a jednoczesnie jego sobowtor (a.k.a....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152224#152224"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
Swojska krew zdalo by sie mowic takze panie Sewerynie pozdrawiam i zycze udanej walki !!!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152219#152219"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08 cz 2
http://www.telewizja-skarzysko.pl/index.php?content=34&news=227 Tutaj pisze.Nie wiem czy nie za późno, ale tak czy inaczej dobrze.Panie prezesie,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152212#152212"
 Gospodarka głupku !
No i wyznał nasz prezydent L.Kaczyński swoją wizję PolskiJestem w tej chwili przeszkodą w budowie państwa dla bogatych - mówił prezydent, podsumowując...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152205#152205"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Panie Ludwinek cokolwiek by pan nie powiedział to jest taka prawda,że zespół przegrywa a na dodatek gra słabo.Najwyższa pora na zmianę tego trendu bo ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152131#152131"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Panie Ludwinek niech się pan nie ośmiesza wypowiedziami typu w ostatnim meczu chłopcy zagrali słabiej bo nie wytrzymali presji,jakiej się pytam presji...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152128#152128"
 [Polityka] PIS
Pan prezydent nie chce podpisać nominacji ambasadorskiej dla swojego byłego ministra Krawczyka, bowiem ten nie zwierzył mu się w wolnej chwili, że w s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152077#152077"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Dzwoni niepełnosprawny do burdelu : - Chciałbym zamówić dziewczynę ale do mnie do domu bo nie mam jak do was dotrzeć bo nie mam nóg. -Nie ma sprawy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152076#152076"
 [Polityka] PIS
Polymer i Witos jakoś zacichli. A ja tak bardzo liczę, że skomentują pisowskie szlify oficerskie w 17 godzin :lol: , albo dlaczego ich KRRiT nie nakł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=152070#152070"
 NHL Stanley Cup. Emocje nie tylko dla Mezczyzn!
to chyba meczu do konca nie ogladales bo przegrali 3:0 a nie 2:0... nie wiem tez dlaczego piszesz ze avery nie bedzie wiecej na lodowisku probowal wyb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151961#151961"
 NHL Stanley Cup. Emocje nie tylko dla Mezczyzn!
Do wszystkich granaciarzy, co to nam tu pisza jak ciezko wejsc do III ligi. W ekstraklasie hokejowej (tzn. NHL) gra sie dziesiec razy twardzej. Jak ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151943#151943"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
I gdzie tu jest moderator ??? wszytsko nie na temat i kto to usunie ??? nie powinno sie tlumaczyc zasad regulaminu uzywajac opcji PW to chyba lepiej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151925#151925"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Na poboczu drogi kobieta w mini wypina pupę wymieniając koło w samochodzie. Zatrzymuje się policjant i zwraca jej uwagę: - Rozumiem sytuację, ale ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151908#151908"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
fakt faktem nie znam...ale było napisane nie dla panienek typu świstaczek,a do GOŚCI którzy znają te tematy (GOŚĆ - w wolnym tłumaczeniu, chłopak,ziom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151897#151897"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Przyszedł facet do ekskluzywnego burdelu. - W czym mogę pomóc? - spytała właścicielka. - Chcę się widzieć z Natalką - odparł gość. - Proszę pana, N...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151886#151886"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Panie Gajda co wy widzicie w tej Koronie? To klub najgorzej nielubiany przez kibiców Granatu!!!Obawiam się , że będą leciały takie epitety w stronę Ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151882#151882"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Jotu; odpowiadając na twój post "Jak kawałek rapowy może być całkiem całkiem wg Ciebie ,jeżeli nie rozumiesz do końca co dany człowiek ma w nim do po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151861#151861"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
hmm...beka ogólnie...wróce do tematu o naszym tracku z majerem...Te Tematy...to numer o sk**ysyńśtwie...które jak sie okazało jest zarówno u mnie w mi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151848#151848"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Bo gdyby antycznych apostołów zastąpić naszymi „najbardziej zasłużonymi” Ambasadorami Pana J.(pedofilami, złodziejami, donosicielami itp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151840#151840"
 Nie Na TemaT
W środę 23 kwietnia Pan duchPHL w temacie Pan Jezus...itd… napisał tak: cytuję : Koledzy, jesli macie juz dosyc tych mariolciowych pierd...k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151839#151839"
 Futbolowa afera okiem ChabasaFutbolowa afera okiem Chabasa
Do Kazimierza Wyrwizęba, prezesa Klubu Sportowego Purchawka Zapiecek Drogi Szwagrze i Kompanie! Wybacz, że dawno do Ciebie nie pisałem, ale czasu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151764#151764"
 [Polityka] PIS
Jarosław stwierdził jasno. Ziobro szkodzi !!. Awantura w Krakowie, dwóch nienawidzących się jak wściekłe psy pisiaków, rozlazła się w Polskę. Ziobro ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151677#151677"
 [Polityka] PIS
Co do chama ktory tu udaje ciocie-przyzwoitke, to ci powiem BRATKU, ze ty miales tu juz ustalona marke na dlugo zanim ja i chlopcy z ul. Barskiej poj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151675#151675"
 Urban nabija się z Bętkowskiego (i nie tylko)
Jak zwykle nic ciekawego nie napisał, ale jeśli ktoś chce stracić trochę czasu: Jego Ekscelencja kaku Najważniejszym, chociaż nieznanym ludności...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151672#151672"
 i znów OŚWIATA
padły propozycje ze strony Radnych widać ich zainteresowanie i zrozumienie ale Pan Prezydent na spotkaniu z przedstawicielami oświaty nieugięcie obst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151637#151637"
 [Polityka] PIS
Mialem chwile wolnego czasu, wiec przeczytalem te "wymiane zdan" miedzy dziesiatym a przedstawicielem choloty na forum, resamrbrerzem czy jakmutam, i ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151636#151636"
 [Polityka] PIS
Nie pisałem długo żadnych postów, ponieważ poziom tych dyskusji jest żenujący. Nie zamierzam w tym miejscu z nikim polemizować na tematy polityczne. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151626#151626"
 [Polityka] PIS
(jak dla Ciebie) panem M. Jędrysem Co Ty połknąłeś kij od szczotki, czy naoglądałeś się filmów o brytyjskiej arystokracji ?. Jaki on dla mnie pan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151617#151617"
 i znów OŚWIATA
padły propozycje ze strony Radnych widać ich zainteresowanie i zrozumienie ale Pan Prezydent na spotkaniu z przedstawicielami oświaty nieugięcie obs...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151528#151528"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Co do derbów szkoda remisu Orlicz nic nie pokazał po za aaaa,łeeeeee zachowywali się na boisku jak panienki,widać było,że remis ich w pełni zadowalał....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151514#151514"
 Zakazać sexu przed 18tym rokiem? kolejny idiotyczny pomysł..
w KG Policji i w CBś rozbudować pion do walki z pedofilią Też troche poczytaj. Pedofilia w Polsce nie jest przestępstwem :) "ignorantia iuris noce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151391#151391"
 Zakazać sexu przed 18tym rokiem? kolejny idiotyczny pomysł..
w KG Policji i w CBś rozbudować pion do walki z pedofilią Też troche poczytaj. Pedofilia w Polsce nie jest przestępstwem :) "ignorantia iuris noce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151379#151379"
 Granat Skarżysko - drużyna kobiet
Dziś ( 19 kwietnia ) panie rozpoczną sezon wiosenny meczem z MORAVIA Morawica początek meczu o godz.15.00 Stadion na Rajowie
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151288#151288"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Papiez ("pastuch" dla Rabina) na nowiutkim stadionie Nationals w Waszyngtonie. Ladies and Gentelmen: Benedict XVI, "Superstar"!!! Panie, pa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151243#151243"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Drogi Robinie10, z formy i kultury twoich wypowiedzi wnioskuje kim TY JESTEŚ- niezadowolonym z życia nastolatkiem, nie rozumiejącym zasad panujących w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151205#151205"
 Nie Na TemaT
Panie userze duchPHL przeczytałem Twój post na który skarżyła sie mariolcia i odniósł sie do niego rav , i nie uwierzę że złośliwie tak napisałeś. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151166#151166"
 Zakazać sexu przed 18tym rokiem? kolejny idiotyczny pomysł..
w KG Policji i w CBś rozbudować pion do walki z pedofilią Też troche poczytaj. Pedofilia w Polsce nie jest przestępstwem :) "ignorantia iuris noce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151160#151160"
 Zakazać sexu przed 18tym rokiem? kolejny idiotyczny pomysł..
w KG Policji i w CBś rozbudować pion do walki z pedofilią Też troche poczytaj. Pedofilia w Polsce nie jest przestępstwem :) "ignorantia iuris noce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151152#151152"
 [Polityka] PIS
Polymerze co tam byś nam ciekawego powiedział o praktyce pisania scenariuszy przez Kotecką na służbowym laptopie Ziobry, w którym jak sam mówił miał d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=151053#151053"
 [Polityka] PIS
Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę dotyczącą ratyfikacji Traktatu z Lizbony - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. Definitywn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150918#150918"
 Co słychać w MCku?
...Chodzi mi o to zeby nie robić farsy z sprawy godnej uwagi, ponieważ widzę, że ten interpersonalny konflikt zmierza bardziej w kierunku destrukcyj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150798#150798"
 Co słychać w MCku?
użycie przymiotnika żałosny jest chyba nie do końca trafne dziękuję za uwagę, chyba faktycznie zapodział się gdzieś mój słownik. To określenie przyszł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150786#150786"
 Co słychać w MCku?
Robinie10 czyli jednak masz w tym swój interes, jak wspomniałeś polityczną misję. Teraz rozumiem dlaczego dalej brniesz wybrana przez siebie drogą mim...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150775#150775"
 Wybory Miss Skarzyska
nie wybieramy następczyni Kasi Figury (zresztą nie cierpię balonów jak donice - ochyda). Powinny sie kliczyć miła aparycja, uśmiech, sposów wysławiani...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150762#150762"
 Co słychać w MCku?
Olek (dwupostowy klakierze) my tu niczego nie rozsiewamy. Komentujemy sobie to i owo, bo nam wolno, a skoro PRM napisał, to co napisał, to chyba nie p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150747#150747"
 Co słychać w MCku?
Ten Tambor to jednak był nie byle kto, że od niego calusieńka kultura naszego miasteczka zalezała. I nawet Robin, jak zwykle "walczak", to zauważa. Te...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150702#150702"
 [Polityka] PIS
Mam w dupie europę To spierd...j w podskokach na Białoruś. Tam Europy jeszcze długo nie będzie, albo za Ural - tam nie będzie jej nigdy. Tylko ce...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150666#150666"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pan Jezus walcząc z Ciemnością stosuje nowatorskie metody walki, ale czasem Zwycięża bezczelną i obelżywą wobec praw boskich Ciemność, jej własną bro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150588#150588"
 Czyżby jednak korupter?
Tylko co zrobią biedne tarxy i te inne gady?Orlicz w sumie nie ma zwartej grupy, a badmingtona ma w 1 lidze bodajże.Czas działać miłe panie. Korzysta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150576#150576"
 Czyżby jednak korupter?
A Marek Graba gral pozniej w Cracovii-to tak dla Twojej wiedzy,wiec mowienie o przygarnianiu go przez Korone jest bez sensu. Może rzeczywiście nie gr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150573#150573"
 [Polityka] PIS
No i w Sejmie jest pozamiatane. Wczoraj wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy, w tym jedna szczególna, ale o niej później. Ponieważ chciałbym aby Nemo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150552#150552"
 [Polityka] PIS
Rabin said: Widać kto tu jest mężem stanu i prawdziwym politycznym strategiem. Szacun panie Tusk. Kolejne szczytowanie!!! :lol:
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150539#150539"
 Przekręty w sporcie
"Co szef PZPN zrobi w sytuacji gdy jeden z czolowych trenerow i kandydat na selekcjonera przyznal sie do winy?" - spytano Michala Listkiewicza. "Prosz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150516#150516"
 [Polityka] PIS
W klubie PiS w głosowaniu nad ustawą ratyfikacyjną nie będzie raczej dyscypliny - powiedział rzecznik klubu PiS Mariusz Kamiński. Dodał jednak, że "ws...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150502#150502"
 Wybory Miss Skarzyska
Jak dla mnie bardzo ładna Ilona Rosińska, Mariola Kolińska oraz Marta Kowalczyk. Reszta pań,co tu mówiąc też bardzo ładna,ale te trzy kandydatki powin...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150423#150423"
 [Polityka] PIS
Radnanie, swego czasu niejako dla sportu spekulowaliśmy sobie kto powinien zastąpić Jarka na tronie PIS-u. Okazuje się, że dziennikarze również zaczyn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150390#150390"
 Czyżby jednak korupter?
Ale jaja panowie i panie zgodnie z przypuszczeniem Z.Bońka, który powiedział w magazynie Cafe Futbol iż Korona jest umoczona za, co klub z Kielc zapow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150311#150311"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Czy premier w swoich obowiązkach ma za zadanie narażanie nas na straty(wymierne) przez jakiś tam bojkot?Panie premierze dla przypomnienia ma pan dba...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150300#150300"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Do jasnej anieli czy my zawsze musimy wybiegać przed szereg w sprawach,które mogą nam tylko zaszkodzićPolski ambasador w Pekinie został wezwany przez ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150298#150298"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
A oto kolejne "nominacje" naszego "członka" Stiopy w Sejmiku: Czasami jeszcze zaglądam na Forum, żeby poczytać, ale czasu trochę mało. Jednak wywo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150268#150268"
 Wybory Miss Skarzyska
a co tu robi dziewczyna z 1992? czyz to nie jest dziecko? ja mysle ze panie które dochodza w srodku przygotowan sa bardzo nieodpowiedzialne! Popsuły n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150237#150237"
 Wybory Miss Skarzyska
a co tu robi dziewczyna z 1992? czyz to nie jest dziecko? ja mysle ze panie które dochodza w srodku przygotowan sa bardzo nieodpowiedzialne! Popsuły n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150236#150236"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
A z tym kraaa!!!! to kojarzy mi sie dowcip jak wygląda stosunek na żabę :) No to pozostańmy w "klimacie" zwierzęcym.... a biorąc pod uwagę ni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150189#150189"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Otrzymałem niedawno w meilu: :) Po seksie. Ona: - Kochanie, weźmiemy ślub? -Zdzwonimy się. Poproszę 50 prezerwatyw. - Mam tylko 48. - ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150097#150097"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Ano wniosl tyle co i poprzedni post Niestety powtorka z rozrywki mecz odwolany z powodu braku placu do gry. BRAWO PANIE RANDLA . Zastanawia mnie po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=150067#150067"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Wielce zastanawiające jest, że jakoś nikt z forumowych lumpenliberałów i lewaków szat nie rozdziera nad awanturnictwem PISu w sprawie traktatu lizboń...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149970#149970"
 Dowcipy+18 wejście na własną odpowiedzialność użytkownika:)
Dwom przyjaciółkom po długich namowach, udalo sie wreszcie przekonac męzow ,zeby zostali w domu i same wychodza na kolacje do knajpy zeby przypomnie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149959#149959"
 Gospodarka głupku !
No i co chlopaki, kryzys subprime mamy za soba, tak jak to nam niedawno probowal wytlumaczyc niejaki naganiacz radnan. Czyzby naprawde? A tu chlopaki ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149895#149895"
 Publiczne szalety w S-ku.
Dziękuję za poradę Wielce Szanowny Panie Moderatorze.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149887#149887"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Ja to już niczego nie rozumiem, temat jest o Granacie, a dowiaduję się ,kto ile ma wypić.Panie Lazio to nie jest temat ani o blachach, ani nawet o bla...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149882#149882"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Prędzej ja zostane baletnicą niż tu będzie trzecia liga. Będzie ale piąta. I co panie Ludwinek :twisted: I co pan teraz powie :twisted: post zmodero...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149865#149865"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pan Jezus wytrwale walczący z Ciemnością w dzieciństwie był dzieckiem cudownym i wyjątkowym. Już jako noworodek skupił na sobie uwagę całego ówczesn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149701#149701"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Mój post panie Kamilu nie był w żaden sposób atakiem, a raczej refleksją ;] i nie pisałem o przyznawaniu się, ale o tym, że panny (czy inne atakowane ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149699#149699"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
:) a ja się tak zapytam, bo wszyscy propsują ten fragment o tym że (nie będzie to cytat) "większość panien rusa głową tylko kiedy robi pałę", Drogi ka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149641#149641"
 życzenia
Czoło mię niskie swędzi i pierś nie-za-włochata, wszakoż jednak samcza - szczypie, kiedy uporczywie wracam do powyższego posta, jak zbrodniarz na miej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149636#149636"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
:) a ja się tak zapytam, bo wszyscy propsują ten fragment o tym że (nie będzie to cytat) "większość panien rusa głową tylko kiedy robi pałę", Drogi ka...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149635#149635"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
co do "Zalet" - fajny track, bit może nie taki żebym się jarał, ale wszystko się ładnie komponuje i wpada w ucho ;] co do Paskiego to mogę się podpisa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149590#149590"
 [Polityka] PIS
Prezydent nie da orderu Michnikowi? Adam Michnik nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość wręczenia orderów za udział w wydarz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149541#149541"
 SOP
un-jest-gut pamiętaj, ze prostytutka to najstarszy zawód świata. Ludzie wybierają sobie różne zajęcia. Płatna miłość jest legalna w wielu cywilizowany...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149529#149529"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
[quote="DDD"]Niestety powtorka z rozrywki mecz odwolany z powodu braku placu do gry. BRAWO PANIE RANDLA . Zastanawia mnie po co miasto placi dzierza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149513#149513"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Niestety powtorka z rozrywki mecz odwolany z powodu braku placu do gry. BRAWO PANIE RANDLA . Zastanawia mnie po co miasto placi dzierzawe tego boisk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149483#149483"
 Gospodarka głupku !
Prawo musi być zmienione tak żeby skorumpowani lekarze nie tylko nie mogli wykonywać zawodu ale trafiali do pudła.Czy tak trudno podważyć uczciwość le...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149461#149461"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
To dobrze ze przemysl zbrojeniowy tak dobrze funkcjonuje, ale powiedzmy strzeze, czy tych 150 helikopterow czy tysiac nowiotkich silnikow do T-72 nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149442#149442"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Chiny Ludowe zakupily od Tuska 150 polskich helikopterow z firmy PZL Swidnik. Pare dni temu podpisalismy kontrakt z Indiami na wyslanie im 1000 siln...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149439#149439"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Czas kolęd niby przeminął już ale jego echa co chwila niesie prasa. W większości polskich parafii księża alarmują, że coraz więcej ludzi zamyka prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149405#149405"
 Sondaże opinii publicznej
Dlaczego PiS od wyborów ciągle traci zwolenników? Politolog Wawrzyniec Konarski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie uważa, że jest to...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149384#149384"
 Komu przekażesz 1% podatku?
Chlopaki, tu trzeba wesprzec lokalna Policje. Nie maja przeciez za Tuska ani funduszow, ani kadry potrzebnej by zwalczac zorganizowany kryminal w nas...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149355#149355"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Zdradzę Ci sekret... Sekret jest taki, ze jak dalej bedziesz udawal specznawce gieldowego, to nawet jesli wiedzma nie da ci bana, to ja pekne ze sm...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149239#149239"
 Gospodarka głupku !
A to jest preludium do zniesienia abonamentu w ogóle. Będzie pa, pa łatwym pieniążkom na kampanie polityczne. Jest jeszcze to http://wiadomosci.onet.p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149237#149237"
 [Polityka] Świat
Panie prezydencie szybkiego powrotu do zdrowiaW Houston zakończyła się już operacja Lecha Wałęsy. Wszczepienie rozrusznika serca przebiegło pomyślnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149189#149189"
 [Polityka] Świat
Panie prezydencie szybkiego powrotu do zdrowiaW Houston zakończyła się już operacja Lecha Wałęsy. Wszczepienie rozrusznika serca przebiegło pomyślnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149176#149176"
 [Polityka] Świat
Panie prezydencie szybkiego powrotu do zdrowiaW Houston zakończyła się już operacja Lecha Wałęsy. Wszczepienie rozrusznika serca przebiegło pomyślnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149175#149175"
 [Polityka] Świat
Panie prezydencie szybkiego powrotu do zdrowiaW Houston zakończyła się już operacja Lecha Wałęsy. Wszczepienie rozrusznika serca przebiegło pomyślnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149169#149169"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Pana Jezusa otaczało wielu uczniów. Oczywiście byli oni ludźmi wierzącymi...w Pana Jezusa i jego nauki. Zatem po śmieci Zbawiciela ponieśli Światło je...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149020#149020"
 Gospodarka głupku !
Po dlugim i superfascynujacym przemowieniu niejakiego Tuska na temat naszej polskiej ekonomii, gielda znowoz ziewnela i leci na dol. Tak sie tu zasta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=149012#149012"
 Gospodarka głupku !
Po dlugim i superfascynujacym przemowieniu niejakiego Tuska na temat naszej polskiej ekonomii, gielda znowoz ziewnela i leci na dol. Tak sie tu zasta...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148990#148990"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Każdy w dzieciństwie miał jakiegoś pluszowego, szmacianego, gałganianego: szczura, misia, kotka, pieska, który był przyjacielem na dobre i złe. Te ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148975#148975"
 Antypolska książka J.T. Grossa
..... O „Strachu” najwięcej i najżarliwiej w Polsce dyskutowali ci co go nie czytali. Zaliczam się do tej mniejszości która go prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148929#148929"
 Ekshibicjonista, zboczeniec w Sku CO ZROBIĆ, JAK POSTĄPIĆ?
W kazdym razie znam kilku policjantow, ktorzy wykonuja swoja prace z najwyzsza starannoscia, jak w kazdym zawodzie sa lepsi i gorsi pracownicy. Zgad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148928#148928"
 Jożin z Bażin idzie w Polskę.
O mój bilet i nie tylko o mój "biło" się kilka osób chcąc go odkupić podbijając stawkę systematycznie ale nie uległem. http://s22.chomikuj.pl/Chomi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148916#148916"
 do admina i moderatorow
Wiedźmo dobry strażnik cnoty to taki,który wie kiedy należy pozwolić na coś więcej w tej materii bo nadgorliwość jest jeszcze gorsza i może prowadzić ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148868#148868"
 do admina i moderatorow
staropanieństwo?? zyjemy w wieku XXI no ale cóz... prowincjonalno zaściankowe podejście do tematu mnie poraża.. strażnik cnoty no to się chociaż poś...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148867#148867"
 do admina i moderatorow
Wiedźmo dobry strażnik cnoty to taki,który wie kiedy należy pozwolić na coś więcej w tej materii bo nadgorliwość jest jeszcze gorsza i może prowadzić ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148865#148865"
 Pan JEZUS Zwycięży Ciemność !!! (2)
Ktoś usłużny i ściel mu Panie Boże na jego drodze kwiaty by po nich stąpał w swej doczesnej wędrówce przysłał mi na maila kilka zdań i poniższy link: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148665#148665"
 Likwidacja 3 szkół
Gratuluje WYGRANEJ!!!, TO CAŁE ZAMIESZANIE ZE SZKOŁAMI WSKAZAŁO JAK BARDZO NIEUDOLNY JEST POWIAT W SWOICH DZIAŁANIACH, NIE MAJĄ ŻADNEJ REALNEJ KONCEPC...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148660#148660"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Najdostojniejszy spośród Szlachetnych Ojców, Umiłowany Dar Pana Boga dla Katolickiego Narodu Polskiego, Ojciec Tadeusz ( niechaj wsze stworzenie drąż...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148577#148577"
 Likwidacja 3 szkół
Szanowni Państwo!Drodzy Forumowicze! Od jakiegoś czasu biorę udział w dyskusji nad brakiem zasadności likwidacji Technicznych Zakładów Naukowych.Przy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148518#148518"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Słuchacz Radia Maryja... ""komory gazowe w Oświęcimiu to propaganda lobby homoseksualistów amerykańskich" ...sprostowanie prowadzącego audycję, ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148504#148504"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Najnowszy sondaż Pentoru oceniający ministrów rządu D.Tuska odzwierciedla to co mówi "ulica".Osobiście martwi mnie pozycja ministra finansów J.Rostows...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148433#148433"
 Gospodarka głupku !
Duchu pokaż i opisz Czy chcesz cos z literatury polskiej, a czy angiejskiej? Po polsku nie ma na ten temat zbyt wiele, za wyjatkiem notatki w FT ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148403#148403"
 Drogo? Będzie drożej.
Panie Radnan po co te żale,po co te zmartwienia wystrczy mieć dobrze ustwionych rodzicow lub babcie na dobrym stanowisku w urzędzie i po sprawie. Pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148351#148351"
 Zmarł Antoni Heda "Szary"Zmarł Antoni Heda "Szary"
W wieku 92 lat zmarł w Warszawie generał brygady Antoni Heda "Szary", legendarny dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej na Kielecczyźnie. W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148332#148332"
 [Polityka] PIS
Panowie złodzieje z PC, proszę mi zwrócić majątek skarbu naszego państwa! Bardzo mi przykro, ale ja o innym bracie chciałem parę ciepłych słów, mniej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148327#148327"
 [Polityka] PIS
RADnan: Witos napisał: Poza tym nie słyszałem abyś nazywał "łajdakami" PSL-owców, którzy umorzyli o wiele większe kary dla J&S Energy, Zapewn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148325#148325"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
"Wycelujemy rakiety w Polskę" Władimir Putin powiedział, że Rosja będzie zmuszona do przekierowania części swych systemów rakietowych na elementy a...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148274#148274"
 [Polityka] PIS
Dzień dobry tu Radio Robin. Nadajemy komunikat :D Były premier podpisał decyzję w sprawie zagłuszania telefonów komórkowych pielęgniarek podczas ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148178#148178"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
Panowie i Panie językiem obowiązującym na forum jest poprawny język polski. Zapoznajcie się z regulaminem http://skarzysko.org/modules/Forums/regulami...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148150#148150"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Na początek podrażnił mojego ojca, który, widząc raz, że Bloch przyszedł zmoczony, rzekł z zainteresowaniem: - Co to, panie Bloch, co się dzieje na d...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148135#148135"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Nie zamierzałem czytać dzieła niejakiego Grossa. I miałem rację. A na co mnie pieniądze wydawać Przy okazji: istotnie, ciekawe, ilu z nas, tu piszą...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148100#148100"
 Likwidacja 3 szkół
najpierw startujecie w Leo a teraz będziesz to sprawdzać. A propos prawdy - jak tam Leonardo? Czekamy na tytuł i opis projektu oraz termin realiza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=148009#148009"
 KSIĄŻKOKŁIZ
Zmowilim sie z Dominicho, potem ja święcono wodo pokropił biedaczynke i wierzchnie deske dwoma goździami przybił. Handzie trzymali tatko z babami. Zar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147870#147870"
 Gospodarka głupku !
Nasze panie podsunęły nam lokalny temat o (anty)gospodarce więc chcąc niechcąc trzeba spełnić ich życzenia. Szpital skarżyski jak cała państwowa służ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147822#147822"
 [Polityka] PIS
Frasyniuk w dzisiejszej kawie na ławę ujął to w sposób bardzo obrazowy.A mianowicie stwierdził,że kiedyś w dobie braku komputerów wszelka dokumentacja...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147798#147798"
 Dowcipy 2
Wesoły tekst dnia. Przypadek???? Poradnik Kochanka Po szaleństwach sobotniej nocy nadchodzi brzemienny trzeźwością poranek. Obok ciebie leży w ł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147777#147777"
 Ida nowe STRAJKI anty-rzadowe.
Dyskusja troche odbiega od tematu ale odpowiem. Po pierszwe budziol troszke sie poddenerwowal i poprzeklinal. Coz, z braku argumentow mozna i tak.....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147776#147776"
 Ida nowe STRAJKI anty-rzadowe.
Nie piszemy o bezrobociu tylko o wyzysku. Przykładowa wypłata w Skarżysku w firmie prywatnej pracownika z ponad 10 letnim stażem wypłacona w styczniu ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147754#147754"
 Do rzadzących w powiecie !!!Re: Do rzadzących w powiecie !!!
Panowie ,moze którys z Was odpowie mi na pytanie ile jeszcze bedą pracować w naszym urzędzie Panie ... A mnie wygląda to na normalną walkę płci. :P ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147606#147606"
 Do rzadzących w powiecie !!!
Nie wiem o kogo chodzi, ale czy owe panie nabyły juz prawa emerytalne, bo jeśli nie, to się zwyczajnie czepiasz, a jeśli tak, to nie na forum załatwia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147599#147599"
 Likwidacja 3 szkół
Panowie i Panie!!! Moje krótkie pytanie = kiedy będą wakacje;))))????
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147596#147596"
 Do rzadzących w powiecie !!!Do rzadzących w powiecie !!!
Panowie ,moze którys z Was odpowie mi na pytanie ile jeszcze bedą pracować w naszym urzędzie Panie ,które siłą rzeczy powinny juz dawno siedziec na em...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147536#147536"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Ejże Panie Tutejszy odkryłeś chyba zasadniczą przyczynę pisząc o zazdrości żywionej do Żydów i że są narodem wybranym To fakt że TYLKO z Żydami ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147460#147460"
 [Polityka] PIS
Niejaki Brudziński jak zwykle mija się z prawdąProtest celników, to efekt niekompetencji ministrów i premiera Donalda Tuska. Taką opinię wyraził w "Sy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147423#147423"
 Likwidacja 3 szkół
Och!!! Jak w dyskusji można uzywać takich argumentów panie smokii Nie bierz tego do siebie to z czystej ciekawości "Polena" to od proszku do prania?...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147364#147364"
 Dowcipy 2
W gabinecie jednego z ministrów odbywa się rozmowa pomiędzy dyrekorem zakładu karnego a tym że ministrem na temat nowego sposobu resocjalizacji więźn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147291#147291"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Panie Witos! Ja tak może bardzo delikatnie w tym niedelikatnym temacie gdy buciory ktoś wyciera o naszą narodową polską historię napiszę że: współc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147271#147271"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Odwal się pan, panie Gross http://fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz/news/odwal-sie-pan-panie-gross,1047747,2789
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147266#147266"
 Katastrofa CASA C-295 w Mirosławcu.
...a więc Panie Pasiu zastanów się zanim zaczniesz kogoś krytykowac za opinie... Dziekuje Ci bardzo Marysiu za to podsumowanie. Niestety, przypad...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147209#147209"
 Katastrofa CASA C-295 w Mirosławcu.
Fakt ze samolot rozbil sie o kilka kilometrow od pasu startowego zdaje sie wskazywac na oblodzenie skrzydla jako przyczyne katastrofy! :o Szano...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147205#147205"
 Likwidacja 3 szkół
Niestety zarówno na tym forum jak i u konkurencji wśród obrońców TZN'u dominuje "obrona przez atakowanie innych". Może powinniście się skoncentrować n...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147185#147185"
 Gospodarka głupku !
Naprawde prosze o wiecej..... Prosze bardzo. 8) WIG 20, panie dziejku! Wiecej mi prosze glowy nie zawracaj bom zajety: gielda leci w dol od lis...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147094#147094"
 Dowcipy 2
Rozmawia dwóch więźniów: - Ile dostałeś? -15 lat... - Za co? - Za błąd w sztuce medycznej. - Jak to? - Teściowa miała krwotok z nosa i założyłem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147087#147087"
 Gospodarka głupku !
Naprawde prosze o wiecej..... Prosze bardzo. 8) WIG 20, panie dziejku! Wiecej mi prosze glowy nie zawracaj bom zajety: gielda leci w dol od lis...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147060#147060"
 Dowcipy 2
Ferdynand Porsche, konstruktor Bardzo znanych samochodów, po śmierci puka do bramy niebios. ŚWIĘTY PIOTR OTWIERA MU BRAMĘ I MÓWI: ”Panie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146984#146984"
 sklep zielarski, gdzie mozna dostac takie ziola ?Re: sklep zielarski, gdzie mozna dostac takie ziola ?
witam. czy w skarzysku lub okolicach jest sklep zielarski? potrzebuje takich ziulek: liść piołunu, liść hyzopu lekarskiego, kłącze tataraku zwycz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146963#146963"
 [Polityka] PIS
Jeszcze jeden przyklad radnan, zes ty oplacany spinmajster peowcow tak jak dabl-ou-dziesiaty! Juz wstep do rozmowy jest zenujacy i pokazuje ze Tusk p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146928#146928"
 Likwidacja 3 szkół
1. Rada i zarząd powiatu nie mają żadnej wizji strategii edukacyjnej w naszym mieście, za nic mając dane, z których wynika, że na rynku pracy poszuk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146914#146914"
 Kpiny z pracowników Oświaty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No i mamy kojejny głos niedocenianego pedagoga ,któremu się nalezy(kasa)za marny produkt,który (jak zauważył Marian) jest nam sprzedawany w ramach soc...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146877#146877"
 Dowcipy 2
Jada dwie blondynki pociagiem i jedna pyta konduktora ? - dojade tym pociagiem do Warszawy ? - na to konduktor - niestety nie dojedzie pani ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146790#146790"
 Dowcipy 2
Złapał kelner złotą rybkę. Rybka mówi: -Wypuść mnie a spełnię twoje 1 życzenie. Kelner myśli "cudowną żonę mam, ładny domek kończe budować, samochód...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146787#146787"
 Antyrakiety i "parasol" na Polską?!
http://www.jrnyquist.com/images/putin_pleading.jpg Putin ostrzega ze nie zaakceptuje instalacji tarczy w Europie! Czesi sie tym panem jak widze z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146759#146759"
 A takie ładne autko mieli Nasi.....
A taka ładna Vectra była. Teraz trzeba Poldkiem łapać piratów, chociarz to i tak złapanie kogokolwiek jakimś złomem graniczy z cudem :D :D :D
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146755#146755"
 A takie ładne autko mieli Nasi.....
Nie dali mi zrobić fotki, to Wam chociaż opisze co i jak Wjechali w tył busa. Vectra rozbity ma zderzak, lampy, grill maska, dodatkowo wystrzeliły po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146749#146749"
 Ziolek w Suchedniowie.
Drogi panie herbato Lipton. Czasem nie jest sie wstanie podejsc do firmy (np. ze wzgledu na liczbe km dzielących od miejsca docelowego) Tak jestem zw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146738#146738"
 Polska siatkówka
Panie dały rade Niemkom wygrały 3-2 także troszkę bliżej do Pekinu
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146702#146702"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Nie ma takiego numeru Ja bym porównał ten film do "Vinci". Dobre, lekkie i przyjemne kino śmiesznej akcji. Kilku recydywistów chce okraść japiszona. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146535#146535"
 Szengen do bani!
Przednia pieśń Panie Molęda hehehe. Lux Boe.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146507#146507"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Jeżeli dziesiątki to bloków a nie osiedli. O tym, że trasa planowana jest w tym miejscu było wiadomo od lat 60-tych XXw. Informacja ta nie była tajna,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146489#146489"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień”. Powiedział to Pan Jezus o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, anonsując...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146365#146365"
 Szengen do bani!Szengen do bani!
Do Premiera Najjaśniejszej RP Donalda Tuska Szanowny Panie Premierze! Nazywam się Józef Chabas i mieszkam w mieście Skarżysku – Kamiennej...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146329#146329"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Najwięcej funkcjonariuszy UB było zapewne wśród zabitych kobiet i dzieci. Raz jeszcze chcialbym zacytowac prof. Pogonowskiego, ktory zza ocean...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146311#146311"
 Poczernin: nowe centrum EGZORCYZMU
Ile to jest wszystko warte bez przywolania imienia zbawiciela Jezusa Chrystusa? tyle samo co z jego imieniem na ustach, tyle samo ile człapanie do Cz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146272#146272"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Na "innej" stonie czytalem ze wybrali wariant zielony, przez las. Na odcinku Sko-Wstepna podobno rowniez wybrano firme ktora ma oczyscic pasmo la...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146271#146271"
 Pytania do władz miasta????
.brałem druki do wymiany dowodów a "panie" patrzyły na mnie spode łba,żebym przypadkiem nie wziął pudła z drukami...spojrzenie więźnia w pomarańczowym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146208#146208"
 Pytania do władz miasta????
niestety w dowodowym w UM są tak miłe panie jak ochrona na wiejskiej dyskotece...brałem druki do wymiany dowodów a "panie" patrzyły na mnie spode łba,...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146204#146204"
 Antypolska książka J.T. Grossa
Pan Rybka znów wychynął na płyciznę (interpretacyjną), postrzegając forum jako przestrzeń, gdzie głębi jako takiej nie ma w ogóle. A z perspektywy zat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146194#146194"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
:o Manianos kompanieros :P Jezeli ten typek ma zagrac w Sko to ja w tym momecie moge zgarnac Chłopaczyn od siebie i gramy za 2 tysiaki na głowe :P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146116#146116"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
dowiedziałem się, że prawdopodobnie Granat od wiosny zasili Arek Snopek Jakos ciezko mi w to uwierzyc, Snopu ma chyba lepsze zajecie niz kopanie pilk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146067#146067"
 Dowcipy 2
Statek badawczy kolejny miesiąc tuła się po oceanie. Załoga po cichu zaczyna popijać z tęsknoty za lądem. Kapitan postanowił przerwać te bezeceństwa i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146044#146044"
 Dowcipy 2
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi: - Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester wypada w piątek? A na to druga: - Kurcze, żeby tylko nie trz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=146025#146025"
 Dowcipy 2
Awionetka spadła na cmentarz. Wypowiada się pierwszy oficer pogotowia ratunkowego: jak dotąd odnależlismy 1500 ciał!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! Adam Mały...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145958#145958"
 Filmokłiz
".... a wszystko jak krew w piach! - ta krew od razu krew..." Synek," Dzień świra" No to ciąg dalszy początków III R.P - Panie poruczniku, o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145905#145905"
 Kabaret SkarżyskoKabaret Skarżysko
Do Artura Andrusa znawcy kabaretu Drogi Panie Arturze! Nazywam się Józef Chabas i mieszkam w cudownym mieście Skarżysku nad rzeką Kamienną. Z zawo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145900#145900"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
dowiedziałem się, że prawdopodobnie Granat od wiosny zasili Arek Snopek Jakos ciezko mi w to uwierzyc, Snopu ma chyba lepsze zajecie niz kopanie pilk...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145890#145890"
 Dowcipy 2
Ćwiczenia z mechaniki. Student rozwiązuje zadanie na tablicy, a prowadzący: - No i teraz mamy klasyczny przykład związku prostytucji z muzyką. Coś tu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145847#145847"
 Fajny film wczoraj widzialem. Ty a momenty były ? (Filmy)
Dosłownie przed chwilą skończyłem oglądać Autostopem przez galaktykę wyemitowane przez Telewizje Polską # 2. Adaptacja powieści Douglasa Adamsa. Ksią...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145810#145810"
 [Polityka] Świat
"Nieustraszeni poskramiacze Wampirow" Dokładnie i po polsku "Nieustraszeni pogromcy wampirów". Pani od polskiego byłaby smutna. :beksa: Cos ci pow...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145776#145776"
 Dowcipy 2
Rozmawia dziewczyna z kolegą: - Jak doszło do tego, że Basia zaszła w ciążę? - To wszystko przez jej ojca! - Jak to przez ojca? - No, właśnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145647#145647"
 Najlepszy zarządzający Wspólnotami mieszkaniowymi w Sk-ku
Zgadzam się w 100% z przedmówcą.Administracja pod nazwą "Pan Duda" to relikt socjalizmu.Właściciele mieszkań są tylko nimi na papierku,a w rzeczywisto...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145632#145632"
 Europa podpisala Traktat!?
marsjano....kazdy by chcial, zeby nam sie zylo, jak na zachodzie! Ale tak nie jest. Problem jest historyczny i oczywiscie te kilka lat nie rozwiaza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145599#145599"
 Europa podpisala Traktat!?
Powiem......Europie good bye. Czy moglbys to szanowny panie radnan to tak podsumowac, aby nawet prosty czlowiek jak ja (zasadnicza zawodowa) mogl t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145596#145596"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
BOSS (Błogosławiony Ojciec Strażnik Świętości) Ojciec Tadeusz zaiste bogaty jest i wiarą, i "monetą". Podobnie bogatym jest Kościół. Jednak zarówno Bł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145580#145580"
 [Polityka] PIS
Nie do wiary!Jaka metamorfoza.Chamski,kryminalny ton ukrytego w sieci(niby) anonimowego Kio w momencie rozszyfrowania przeistacza się w pełni kultural...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145527#145527"
 [Polityka] PIS
...dla ducha..... Twoje próby obrażania mnie i innych userów, są tak marnej i tak mało wyszukanej próby.......to wolałbym z dwojga złego spierać s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145474#145474"
 Czekając na luty
Panie Prymku Nie czuję się na siłach robić za pstrągowy autorytet :-) Ale jeśli dopiero zaczynasz przygodę z pstrągami, parę rzeczy mogę Ci powiedzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145473#145473"
 [Polityka] PIS
RADnan: Ach i zapomniałbym to:"jak nie wiesz z kim rozmawiasz "to znaczy podkreśla pozycje radnego czy gangstera.Dla mnie jesteś zerem panie radny. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145471#145471"
 Czekając na luty
Panie Siluriusie, czy zgodził by się Pan pokazać kilka tajników wędkarstwa pstrągowego młodemu wędkarzowi nad rzeką kamionką 1 lutego?
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145349#145349"
 Święta, Święta i...walka z czasemŚwięta, Święta i...walka z czasem
Kolorowe światełka na sklepowych witrynach, wałęsające się po ulicach Mikołaje i jakby szybszy krok ludzkich stóp, uświadomiły mi, że Święta tuż tuż. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145169#145169"
 Przygody Van Helsinga
Przed Wami 6 część "Przygód Van Helsinga". Pozdrawia Świstak (swistak_zjadl_sreberka@wp.pl) ----------------------------------------------------...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145161#145161"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
... jako silny klub podobnie jak kibice , a ty mi o jakis spodenkach wykakujesz , o fantazjach Brazylijczykow , o jakichs keskach czekoladowych , kim ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145151#145151"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Udowodnie ci tez ze nic nie zazywam, przypominajac ze we wrzesniu nasz Granacik przegral z Orliczem 1:4 na wyjezdzie a ostatni mecz u nas pokazal ze ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145145#145145"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
co ty koles ..... jakies urojenia masz.... nie wiem co bierzesz ale odrzuc to!! Nie wiem dlaczego sie kolego tak irytujesz. Jak ja to widze, t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145132#145132"
 [Polityka] PIS
Im bliżej sobotniego kongresu PiS tym więcej zdumiewających informacji. Jedynym punktem weekendowego kongresu Prawa i Sprawiedliwości będzie głosowan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145079#145079"
 Dowcipy 2
:: PRACA VS WIĘZIENIE :: W więzieniu - spędzasz większość czasu w celi 3 na 4 metry. W pracy - spędzasz większość czasu w boksie 2 na 2 metry. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=145022#145022"
 Dowcipy 2
Pewien przedsiębiorca szukał nowego pracownika. Na rozmowę kwalifikacyjną stawiło się 4 kandydatów - matematyk, ekonomista, filozof i prawnik. Do sali...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144909#144909"
 SYLWESTER
polecamm wiejskie remizy strażackie...zabawa do białego rana puszczanie petard "dołem" klepanie sie po ramieniu sztachetami...i podrywanie dziołch...o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144833#144833"
 SYLWESTER
polecamm wiejskie remizy strażackie...zabawa do białego rana puszczanie petard "dołem" klepanie sie po ramieniu sztachetami...i podrywanie dziołch...o...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144831#144831"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
A niby koszulki z nazwa wtorpolu sa jakie w kropki ? tyle ze bialo czerwone do tego granatowe spodenki to chyba barwy naszego klubu tak ?? panie miode...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144797#144797"
 Gdzie i za ile na Andrzejki???
A w SKU to nie ma gdzie :lol: Czy aby na pewno? ;) Na przykład wszystkie Panie, które odczuwają brak świecących bransoletek,mogą udać się do Antido...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144726#144726"
 Jak i gdzie mozna sie bawić w Skarżysku ?
to fakt ale naprawde sa tez inne miejsca bardzo cool bez tych plastikowych pustych ludzi moze w sku jest takie neutralne tylko jedno albo dwa ale w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144662#144662"
 Spłonęło auto didżeja
jaki z niego tam DJ .... wiejski grajek co sciaga mp3 z neta DJ nazywac takich gosci to pomylka takim to kazdy z nas moze byc ktos tam pisal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144644#144644"
 Pytanie do Nowego PrezydentaRe: DECYZJE NASZEGO PREZYDENTA
To nie będzie pytanie . """ Na ostatniej sesji złożyłem interpelacje w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2008 rok środków na obligatoryjną ster...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144585#144585"
 Pytanie do Nowego Prezydenta
Jestem mieszkańcem Osiedla Milica i mam pytanie dotyczące starej fontanny, a raczej tego co z niej zostało.Dawniej była to ozdoba tego Osiedla, dzsiaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144554#144554"
 Pytanie do Nowego Prezydenta
Jestem mieszkańcem Osiedla Milica i mam pytanie dotyczące starej fontanny, a raczej tego co z niej zostało.Dawniej była to ozdoba tego Osiedla, dzsiaj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144549#144549"
 Pytanie do Nowego PrezydentaDECYZJE NASZEGO PREZYDENTA
To nie będzie pytanie . """ Na ostatniej sesji złożyłem interpelacje w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2008 rok środków na obligatoryjną ster...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144541#144541"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
5.9. Zwracanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy w stosunku do innego użytkownika podlega karze do dwóch miesięcy blokady konta. No to panie Willy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144519#144519"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
5.9. Zwracanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy w stosunku do innego użytkownika podlega karze do dwóch miesięcy blokady konta. No to panie Willy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144517#144517"
 Nowoczesne Skarżysko?
W Obicach Drogi Panie, w Obicach. ;) A ten czarny objekt w centrum twego mocno podretuszowanego zjecia (paintbrush?), czy to moze najnowszy model s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144427#144427"
 Nowoczesne Skarżysko?
W Obicach Drogi Panie, w Obicach. ;)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144415#144415"
 Nowoczesne Skarżysko?
Dostałem tę fotkę wczoraj To ma byc obraz nowoczesnego miasta? A gdzie panie nski sa samoloty odrzutowe? :-o
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144414#144414"
 Czego słuchasz w tej chwili?
polymer: Boże coś Polskę ( oczywiście z tekstem "ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie Po 21 X powinno być "Ojczyznę wolną, racz nawrócić Panie" ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144399#144399"
 Czego słuchasz w tej chwili?
A ja normalnie po ciemnogrodzku- Boże coś Polskę ( oczywiście z tekstem "ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie), Bogurodzica i Rota. W przerwach - Fre...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144394#144394"
 [Polityka] PIS
Bla, bla, bla............................ -No może lepiej by było… "frag. rozmowy dziennikarzy z Bolesławem Piechą" Pozornie prawy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144324#144324"
 [Polityka] Obraz powyborczy
Zaobserwujcie koledzy: Stiopa i JKM Robin X, dwoch strange bedfellows 1. Widzę, że angielskiego trochę liznąłeś .... No dobrze, wiec zrob na mnie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144297#144297"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Nie pojmujmy wiary i jej zasad a także zjawiska sadu Ostatecznego w tak przyziemnych kategoriach jak pogoń za pieniądzem czy dobrami doczesnymi bo to ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144259#144259"
 [Polityka] PIS
AHA! Wiec teraz wszystko rozumiem. Pan Zalewski chce osobiscie zreformowac PiS. Osobiście tak, ale nie sam. Ciągle nie wiem co w tym tercecie ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144240#144240"
 [Polityka] PIS
AHA! Wiec teraz wszystko rozumiem. Pan Zalewski chce osobiscie zreformowac PiS. Czas z tym panem i innymi odpadkami PiSu sie rozstac. My panie Zal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144221#144221"
 Wybieramy cytat IV RP
"I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne". "Marsz, marsz, Dąbrowski. Z ziemi polskiej do Wolski" "I...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144204#144204"
 [Polityka] PIS
Polymer tak do poduchy poczytaj sobie troszeczkę : http://wiadomosci.onet.pl/1642974,11,item.html http://wiadomosci.onet.pl/1642908,11,item.html ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144147#144147"
 Wybieramy cytat IV RP
Prolog powyborczy... "...nie daliśmy RADE szerokiemu frontu opozycji...." ...z dwuletniej historii mitycznej IVRP... "I żadne krzyki i płacz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144108#144108"
 Scena hiphopowa w Skarzysku
I znowu Ogasinski sie nie opędzi od panienek i chłopaszkow w knajpach :P Masz juz przefajdane ziomus :P Strzał!!
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144101#144101"
 [Polityka] PIS
Pan Jarosław Kaczyński nie przekaże jutro osobiście obowiązków szefa rządu Donaldowi Tuskowi. Cóż...z jednej strony świadczy to jedynie o kulturze i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=144089#144089"
 cytaty :)
Amos Oz: "Większość ludzi pracuje ciężej niż musi, zarabia więcej pieniędzy niż potrzebuje, kupuje rzeczy których tak naprawdę nie potrzebuje tylko po...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143940#143940"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Robin 10: Corvus Mordo Ty Moja mniemam, że to Ty odróżowiłeś mojego posta, skoro się tak chwalisz ? Suszę zęby Nie ja. Niestety nie mam Cię za c...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143810#143810"
 Ekshibicjonista, zboczeniec w Sku CO ZROBIĆ, JAK POSTĄPIĆ?
moim zdaniem faceta powinno sie spacyfikować ciężkim obuwiem (glany,gumofilce tudzież inne safety shoes)jedyny mankament takiego zachowania to kwestia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143799#143799"
 Ekshibicjonista, zboczeniec w Sku CO ZROBIĆ, JAK POSTĄPIĆ?
moim zdaniem faceta powinno sie spacyfikować ciężkim obuwiem (glany,gumofilce tudzież inne safety shoes)jedyny mankament takiego zachowania to kwestia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143793#143793"
 Ekshibicjonista, zboczeniec w Sku CO ZROBIĆ, JAK POSTĄPIĆ?
Myśle że znalazło by się tutaj pare osób które zrobiły by to w czynie społecznym Evil or Very Mad Jestem chetny i znam jeszcze kilkadziesiat osob k...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143770#143770"
 Ekshibicjonista, zboczeniec w Sku CO ZROBIĆ, JAK POSTĄPIĆ?
Skoro tylu chętnych do skopania tego typka niby chodzi po tym świecie, to dlaczego jakoś nikt tego nie zrobił?A może pozabijajmy wszystkich,którzy wal...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143765#143765"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Robin napisał: to może wtedy skomentuję to, że Marszałek Senatu nie jest z PO. Jeśli Borusewicz nie kandydował z PO to Ty nic dziś nie paliłeś... ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143684#143684"
 POLITYKA I PSTRĄGIPOLITYKA I PSTRĄGI
Do Grzegorza Chabasa, przebywającego na północy Świata Kochany Bracie! Minęło już trochę czasu odkąd wyjechałeś wspomagać kraj islandzki swoją r...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143674#143674"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Pluralizm wg. PO: 1. Marszałek Senatu z PO, 2. I Wicemarszałek z PO, 3. II Wicemarszałek Senatu też z PO. Ktoś tu mówił o pełni władzy dla P...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143666#143666"
 Granat - po meczu - sezon 2007/08
Witam! Moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem byloby , podziekowanie Panu Ludwinkowi za wspolprace (szacunek za to co zrobill) i zatrudnienie naszego ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143646#143646"
 Dowcipy 2
Dwóch pedałów w sklepie zauważa super nowe prezerwatywy: wśród nich, jedną w kształcie najnowszego modelu Mercedesa. Jeden pedał na to do drugiego: ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143622#143622"
 [Polityka] PIS
Jaki przyszły premier, tacy przyszli ministrowie... Miał być rząd "niezależnych fachowców" a będzie rząd koleżków z KLD i byłych SBków... A nie, prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143514#143514"
 Najlepszy instruktor w Skarzysku...
Najlepszy jest mirek z witwala :D Panie uważajcie na kolanka bo lubi pomagać przy dodawaniu gazu
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143459#143459"
 Czego słuchasz w tej chwili?
Panie Waldku Pan się nie boi...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143409#143409"
 Jak i gdzie mozna sie bawić w Skarżysku ?
dawno nie byłam na tym poście- ale widzę,że pojawilo się tylko jedno miejsce na spotkanie- Zaścianek.. dobra- jedzonko spoko, klimat ( Wiedźma: fakt- ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143397#143397"
 Dowcipy 2
Będąc w klimacie świątecznym (patrz post wyżej) Wigilia. Piękny dom, w środku miła, kulturalna rodzinka, grzeczne dzieci otwierają prezenty pod cho...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143392#143392"
 Co lubimy zjeść? W domku czy w restauracji lub knajpie?
Ja ostatnio konsumuję kurczaka panierowanego z ryżem z "Sajgonki" na telefon. Sczególnie smakuje mi surówka. Kurczak (piersi) wbrew nazwie dania jest ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143367#143367"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Skoro Bóg powołał mnie do życia, to Bóg, a nie państwo troszczy się o mnie. I tylko jemu jestem coś winien Każdy jest kowalem własnego losu - w myśl ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143233#143233"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Ile masz lat ?? Państwo to my :) A skoro Ty żyjesz po staremu, to ktoś taki jak ja MUSI zarabiać więcej, żeby więcej wpłacić na ZUS i Twoją ejmeryt...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143223#143223"
 Wyższa Szkoła Gotowania na Gazie
ja musiałem tyrać, żeby zdać egzaminy Rozumiem, też miałem na roku słabszych kolegów. A w ogóle, to już odkładam na naukę dla dziecka A na ra...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143212#143212"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
na serio - mam w d**** to kto aktualnie "rządzi" i w jaki sposób cyklicznie zmieniają się "persony" przy korycie, byleby nie działo się tak, jak prze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143197#143197"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Nie wiem czy miłość do PiS jest powodem ośmieszania PO przez Wildsztajna czy chęć skłócenia, namieszania i zaistnienia... . Osobiście PiS , PO i inny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143196#143196"
 [Polityka] PIS[Polityka] PIS
Ponieważ brakuje takiego tematu na forum, powstałego w ramach jego reorganizacji, więc zgodnie z obietnicą zakładam go dla potomności celem zarówno ro...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143179#143179"
 Dowcipy 2
Przychodzi wieśniak taki typowy wsiór ze wsi do fryzjera i mówi swoim prostym językiem machając przy tym z tyłu głowy ręką: - weź mnie tan tu tak kr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143173#143173"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Ja za cud uznaję ujawnienie przed rodziną swoich preferencji dokonane przez Robina10. Polymerku, Ty masz do mnie wyraźną słabość. Tylko, że takie z...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143154#143154"
 Dowcipy 2
Pewnego wieczoru bliźniacy Jarek i Lech ukradli księżyc. Wracając z nim do domu spotkali na swojej drodze czarownicę z kotem. Aby nie było żadnych świ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143115#143115"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Nie znasz większych skandali?Czy Ty czasem nie przesadzasz,skoro sam Tusk odbiera to inaczej?Tytuł artykułu brzmi: "Tusk: Bender marszałkiem-seniorem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143096#143096"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Przemierzając wieczorem bezkres internetu odkryłem że Wildsztajn Bronisław z sympatii dla PiS a z przekory dla PO zamieścił w dzienniku Rzeczpospolit...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=143085#143085"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Czekałem na Ciebie Witosie. Twój kolega forumowy ( w prywatne zażyłości nie wnikam) polymer, niestety od dwóch dni się wciąż kompromituje, niczym pan ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142994#142994"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Dziś PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów do parlamentu. http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm Na PiS w porównaniu z rokiem 2005 ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142980#142980"
 GENERALNIE 2
Generalnie to u mnie juz dawno w shopping centrach stoja juz swiateczne stojaki z mikolajami, bombkami itp. 8O A co do sniadanka to od czasu do cza...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142875#142875"
 PRZYPAŁPRZYPAŁ
- Słuchajcie, opowiem wam niezłą historyjkę - zapowiedział gość w biało-czerwonym krawacie. - No to dawaj brachu, bo nudy jak byk - zachęcił łysy. -...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142831#142831"
 Dowcipy 2
Pan Nowak udał się do szpitala po wyniki badań żony. Pracownik szpitala mówi: - Bardzo nam przykro, ale mieliśmy tu trochę zamieszania i niestety wy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142728#142728"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Polymerze nie złożyłeś deklaracji o którą pytałem. Kim jesteś ?. Wstydzisz się tego, nie masz odwagi o tym pisać ? Odpowiem za polymera - on istotn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142626#142626"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Pozostało Ci 100 minut. haha,fajnie to brzmi.Jakby mnie ktoś tak powiedział to poszedłbym się upić ,a potem na panienki -no albo w odwrotnej kolejn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142623#142623"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
5.6. Zwracaj uwagę jak cytujesz. Kopiowanie całego posta, z którego komentuje się tylko jedno zdanie, spowoduje kasację całości cytatu. Nic dodać...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142543#142543"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
PANIE PREMIERZE! W piątki nie chodzi się na dyskoteki!!! Z końcowego evil`a wnioskuję, że napisałeś to na serio. Zapytam więc. Kto Ci takich głu...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142481#142481"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
W piątek 19.10 o 19:30 odbędzie sie spotkanie Premiera Kaczyńskiego z warszawską młodzieżą w klubie Hybrydy. PANIE PREMIERZE! W piątki nie chodzi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142469#142469"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Kilka dni temu Panowie księża najwyższej rangi dali wyraz swemu zgorszeniu że jeden z nich jest homoseksualistą i postanowili konsekwentnie wyciągnąć ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142276#142276"
 Czy tylko inni są winni?
Zastanawiam się,czy to jeszcze jest jakiś poziom dyskusji... Oczywiście, że nie. Jednak wynika z ogólnej zasady panującej na forum, gdzie można za...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142185#142185"
 do admina i moderatorow
Jako , ze zgłupiałem po raz ostatni proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie. Proszę trzymać się tematu dalsze Twoje wypowiedzi nie związa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142112#142112"
 do admina i moderatorow
1. Bo był w tym samym tonie co wszystkie twoje posty. TAK TU JEST CHIŃSKA CENZURA. wiec kasuje twojego posta na potwierdzenie tego. Fakty chłopcze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141900#141900"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Dajta ludziom spokój i głosujcie na nich Panie DuchPHL!!!!! * Czy to jest nowy refren jakiejs nowej " Miedzynarodowki"? Chlopy nie poszl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141879#141879"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Jak mawiają w takiej pasterskiej Hiszpanii , Hola! Hola! mości Panowie. Zacznijmy od tego że posłowie i senatorowie publikują swoje oświadczenia ma...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141854#141854"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Partiota Polski w dniu wczorajszym nauczał : "4 LATA TANIEGO PAŃSTWA PIS ?? CZY POLSKĘ NA TO STAĆ ?? DLACZEGO PAN KŁAMIE ?? Panie Kaczyński! ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141790#141790"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Jestem przekonany, że temat korupcji w Platformie Obywatelskiej, unaoczniony porzez przypadek Sawickiej Beaty, jest niezwykle wazny. Niejaki Donald "p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141785#141785"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Czas narodzin Pana Jezusa już niedługo lecz zanim będziemy świętować jego przyjście na świat, zanim karp wyzionie ducha, zanim uszka potopią się w bar...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141783#141783"
 Walet i blotka
...Rząd Bawarii przyznał mu tytuł naukowy profesora.... (w 1983r) http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski Takie są fakty!!!!...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141729#141729"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Rozumiem,że jako zwolennik PiS-u otworzyłeś strone,która ma wywołać dyskusję o jej wyższości nad pozostałymi partiami.Ok możemy rozmawiać bo może Cię ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141498#141498"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
Uwaga polymerze konwertuję moje pytanie : Czy jesteś za utworzeniem po wyborach koalicji konstytucyjnej PIS z PO ?? ...i dodaję drugie : Czy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141467#141467"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Jesień, idzie zima ale pierwsze deszcze i chłody nie stępiły czujności wiernych słuchaczy Radia Najdoskonalszego z Doskonałych Ojca Tadeusza. Rodzina ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141441#141441"
 Dlaczego WARTO zagłosować na PiS
Piękny i wzruszający wszechstronną troską o wszystkie nasze troski codzienne jest program PiS. Ale niestety w obecnym kształcie MAŁO REALNY bo i podst...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141437#141437"
 [Polityka] Platforma Obywatelska
To pięknie. Uspokoiłaś mnie.Przemyslałem sobie to wszystko w kąciku i gotów jestem uznać posłankę za ofiarę. Bo wygląda na to, że Sawicka Beata po p...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141419#141419"
 SZKOLY TANCA W SKARZYSKU?? PILNE!!
hm...szkoły tańca są dobre dla kawalerów i nieśmiałych panien...jak się taniec ma we krwii to nie ma problemu by zatańczyć standardowe tańce,nie wspom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141399#141399"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
"Dziennik": PiS bez skrępowania czerpie z amerykańskich wzorców. Rok temu kopiowało reklamówkę Ronalda Reagana, teraz powiela pomysł sztabu Michaela D...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141335#141335"
 Kaczyński kontra Kwaśniewski
Okazuje się,że z tą dogrywką debaty to jednak falstart.Poprzednia informacja była "próbnym balonem" zaserwowanym przez media, czy politycy pod wpływem...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141308#141308"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Ojciec Tadeusz i chroniące się w jego ramionach miliony wiernych Radia Maryja z narażeniem zdrowia, życia i sił umysłowych budują Królestwo Boże na zi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141237#141237"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Przepraszam że postanowiłem zwrócić się do Ciebie userze Polimer per PAN. Czuję że muszę zachować dystans do Twojej osoby byś mnie lepiej zrozumiał....>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141208#141208"
 Uciążliwe dla otoczenia lokale w naszym mieście
...no comment...wracałem do domu i wstąpiłem na piwo jeszcze...bylo po 23...widziałem jak grupka ludziz jedną panienką popija piwko i wódeczke...z nat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141052#141052"
 Dukaczewski broni WSI
Strzeż się ich! Oni siedzą za Twoimi ścianami, mijaja Cięna ulicy a jak to zrobią to się odwracaja w Twoim kierunku i robią głupie miny Gdy otwo...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141005#141005"
 Kaczyński kontra Kwaśniewski
Mam prywatne pytanie.Ile Ty masz lat?Bo chyba nie wiesz,że komuna robiła wiele nic nie znaczących gestów,które miały wykazać jaki to pluralizm i wolno...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=141004#141004"
 Musi przeprosić!!!
Stiopa, przyznaję się do skromnej wiedzy, ale jesli o błyszczenie chodzi, to nie przesadzaj. Na tle niektórych piszących tu funkcjonariuszy wesołej ko...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140970#140970"
 Musi przeprosić!!!
Ależ Panie Mariolcia, to jest oficjalny tekst nakazany przez Sąd!! Mnie też dziwi to sformułowanie, ale to już jest sprawa powództwa cywilnego Panów ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140930#140930"
 Prawdziwy koniec...IV RP
Panie Robinie, Pan się nie boi. ...dwie trzecie Sejmu za Panem stoi...oby ,oby. Dziękuję Ci polymerku za życzenia. Nie wiedziałem jednakże, iż rów...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140928#140928"
 Prawdziwy koniec...IV RP
Ale są jeszcze ci, ktorzy powiedzieli dopiero pierwsze slowo: dzisiaj w Łodzi PL. Nie wszyscy odrzuceni są u Rydzyka. No, faktycznie, jest to niezła ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140904#140904"
 Grudzien 13 1981 r: Strachy na Lachy, czy Autentyczny Upior?
Jak możesz tak walić na oślep przypisując mi obie panie.Czyżbyś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do moich preferencji(oczywiście politycznych)
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140821#140821"
 Przesilenie Jesienne
Wiedźma ten rytuał który opisałaś nie jest dla laików i trzeba mieć jakąś wiedzę żeby go stosować A czy trafiłam na laika?? Wyskakujesz mi z Aidanem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140811#140811"
 Musi przeprosić!!!
Jedź do jakiejś Anglii edgar wyslij go gdzie indziej... ja chce tam spokojnie kolo lutego wyemigrowac a nie sadze żeby ktokolwiek z userów tam osiadł...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140789#140789"
 Musi przeprosić!!!
Panu Gosiewskiemu dziękujemy za "reklamę" Skarżyska. Niedobry Gosiewski, oj niedobry. On chłopinka nie wie, że rozmowom o Skarżysku znacznie lepiej ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140784#140784"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Piękny post, Panie Mariolciu. Manifest. Popieram.
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140767#140767"
 [GW] Zwolennicy palenia Marihuany wyjdą na ulice
hell napisał: Jestem przeciw. Człowiek prowadzący np samochód pod wpływem choćby marijuany jest tak samo niebezpieczny jak alkoholik w samochodzie. ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140715#140715"
 [Polityka] Wybory parlamentarne 2007
Ksiądz kustosz Jerzy Karbownik jako Najważniejszy Ambasador Pana Boga w Skarżysku nie może zostawić swego "posterunku" walki z Ciemnością a szkoda bo ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140573#140573"
 Socjal, becikowe - czyli czy lepiej dać wędkę, czy rybę??
Przyzwyczaiłem się do tonu Twoich wypowiedzi polymerze i nie robią one na mnie najmniejszego wrażenia :-) Swoją drogą ja myślałem polymerze, iż główny...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140567#140567"
 Socjal, becikowe - czyli czy lepiej dać wędkę, czy rybę??
ie chcę od polszy nic, za co bym nie zapłacił. Ja żem sobie sklecił swoją "wędkę", uciułałem na spławik i tera łowię sobie okonki - na razie mi to w...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140559#140559"
 Socjal, becikowe - czyli czy lepiej dać wędkę, czy rybę??
No cóż - dzięki polymerze za Twoją troskę - spóźniłeś się z tym jednak. Jeszcze niedawno mógłbyś wystosować w moim imieniu list otwarty do Pana Minist...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140527#140527"
 Socjal, becikowe - czyli czy lepiej dać wędkę, czy rybę??Re: Socjal, becikowe - czyli czy lepiej dać wędkę, czy rybę?
Moja opinia jest taka. Mam "gdzieś" becikowe - moje dziecko - mój obowiązek. Państwo niech mi tu nie rządzi. Nie życzę sobie pseudo-przywilejów ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140448#140448"
 Socjal, becikowe - czyli czy lepiej dać wędkę, czy rybę??Socjal, becikowe - czyli czy lepiej dać wędkę, czy rybę??
Tak sobie myślę czytając wybrane wypowiedzi na tym forum, że wiele osób przyjmuje postawę roszczeniową. Ciekawe jakie są Wasze przemyślenia na temat...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140445#140445"
 LISTA 500:Kwasniewski,Lepper,Giertych,Sikorski,Kaczmarek
Jak Ty, to i ja sobie wkleję :D Radek Sikorski powiedział : "Nie mogę się pogodzić z tym, że pod wpływem Jarosława Kaczyńskiego podpisałem wn...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140291#140291"
 LISTA 500:Kwasniewski,Lepper,Giertych,Sikorski,Kaczmarek
Witos zaraz Klump Cię zruga, że cytaty tu jakoweś wstawiasz, bo On już ma internet i nie potrzebuje. Ja bym się bał. A nie jesteś przypadkiem w pracy ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140256#140256"
 NASI GOŚCIE
Czy zechcesz może wyjaśnić naiwnemu Nowicjuszowi, znaczenie zdania: "A dlaczego wszystko taką tajemnicą było owiane? Chyba wszystko jasne". N...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140236#140236"
 Prawdziwy koniec...IV RP
"Rokita mówi, że jest pewien porażki PiS w wyborach. - Ludzie są porażenia dwoma latami rządów PiS. Każdego dnia toczę ze 20 rozmów z ludźmi, którzy m...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140217#140217"
 Prawdziwy koniec...IV RP
Nie ma to jak równy dostęp do publicznych mediów... "Radio publiczne odmówiło Lewicy i Demokratom emisji spotu wyborczego - poinformowała Jolanta S...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140144#140144"
 Pavarotti wrocil do wiary na lozu smierci
Śmierć Pavarottiego choć nagła i niespodziewana nie powinna być jednak dla wszystkich kochających jego dokonani, wstrząsem. Jak napisał Pan Bóg w Bi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=140123#140123"
 Legia Warszawa
Panie Kamilu to panskie?? http://tinypic.pl/out.php/i29665_12fh9.jpg Tak to on znam go z widzenia bardzo dobrze nie da sie ukryc ze to on !
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139963#139963"
 LISTA 500:Kwasniewski,Lepper,Giertych,Sikorski,Kaczmarek
moim zdaniem Kwaśniewski jako mieszkaniec Wolnego Miasta Gdańsk pisałby do Hitlera listy z prośbą o interwencję wojskową przeciwko Polakom-ciemiężcom...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139893#139893"
 Legia Warszawa
Panie Kamilu to panskie?? http://tinypic.pl/out.php/i29665_12fh9.jpg
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139876#139876"
 Roman Giertych ministrem edukacji
Zły Gyentych - zły i wredny - słowem świnia... Od zawsze go nienawidzimy z Aruelem :P A te łobuzy, co mu dały władzę - jak nazwać ?? Zawsze można odw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139578#139578"
 Zaczyna się okres IV RP...
Na sko24 nie mieliście z polymerem zupełnie siły przebicia. Zamiast dyskutować uprawialiście to swoje ble,ble, nie na temat. Tu to co innego, bo j...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139478#139478"
 Przedterminowe wybory parlamentarne ???
Nie no... widze że jezeli chodzi o demagogie to wróciłeś do pełni sił. Jak ja uwielbiam takie gówniane teksty. Ta powalająca merytoryka, błyskotliw...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139463#139463"
 Zaczyna się okres IV RP...
Chryste Panie, Agiko! Jeśli każdą definicje będziesz kopiowała z Wikipedii to my naprawdę daleko nie zajedziemy? :D Masz niestety rację.Też mi niezb...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139323#139323"
 Zaczyna się okres IV RP...
Agiko: "Prokuratura - urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do są...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139314#139314"
 Zaczyna się okres IV RP...
Bronisław Komorowski powiedział, że konferencja prasowa wiceprokuratorów generalnych to "niebywałe zjawisko, forma procesu pokazowego jak za najgorszy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139282#139282"
 Dowcipy 2
Kandydat na dyżurnego ruchu (kolejarz) zdaje egzamin. - Co by pan zrobił widząc pękniętą szynę i nadjeżdżający pociąg? - Dawałbym sygnały. - Czy...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139279#139279"
 JAJA BUHAJA
i jeszcze dodac zapita zapuchnięta morda...jak na 53 lata to nieźle On wygląda...tak trzymac panie P-osle...
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139248#139248"
 Dowcipy 2
Przychodzi baba do seksuologa i mówi: - Panie doktorze, wszystko mi się kojarzy z seksem! - Leczyła się pani może? - Tak, leczyłam... - A brom br...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139202#139202"
 Dowcipy 2
* Lekarz do pacjenta: - Muszę Pana zmartwić, Pan umiera. Jest rak z przerzutami. - Tego sie obawiałem, A czy nie mógłby Pan Doktor powiedzieć po moj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139171#139171"
 JAJA BUHAJAJAJA BUHAJA
Do byłego posła Stanisława Łyżwińskiego Wielce Szanowny Panie! Nazywam się Józef Chabas i pochodzę z miasta Skarżyska nad Kamienną. Jestem zwykłym...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=139048#139048"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Bardzo słusznie i proroczo napisał wczoraj Polymer Czerwona hołota i lewactwo nie sa mnie w stanie niczym zaskoczyć. Tak samo żadna ateistyczna i...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138973#138973"
 Dowcipy 2
Mężczyzna około 40-tki pomykał szosą w swoim nowiutkim Porsche. Kiedy już dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, we wstecznym lusterku zobaczył ch...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138897#138897"
 Dowcipy 2
* Dlaczego w Wąchocku wszyscy smarują szyby naftą???? - bo słyszeli że na szybach naftowych można zrobić duży biznes. * Dlaczego sołtys polonezem ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138856#138856"
 Zaczyna się okres IV RP...
Duchu, a nie niepokoi Cię, że Pan Rymkiewicz nie zachował stosownego milczenia w czasach PRL? Tylko sobie normalnie publikował. Ani chybi należał do U...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138851#138851"
 Zaczyna się okres IV RP...
"Polacy się ruszają, rusza się im w głowach" .Tym co się w głowach jeszcze nic nie ruszyło na sobotnie popołudnie polecam wywiad z Panem Rymkiewiczem:...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138844#138844"
 Cezary Ciosk nie żyje
Ś.p. Cezary Ciosk był moim wychowawcą. Wspaniały człowiek, bylismy z nim bardzo zżyci... Teraz zostały tylko wspaniałe wspomnienia .... Żegnamy Pan...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138752#138752"
 Dowcipy 2
Postanowiłem dodać do "dowcipów" mini show - "Happy Tree Friends" - :D Poniższy filmik dedykuję stomatologom : http://pl.youtube.com/watch?v=CLt2E0...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138676#138676"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Rydzyk jest w niebezpieczeństwie bo najpierw publikacje prasy zależnej od kapitału NIEMIECKIEGO i przecieki z jego wykładów doprowadziły do skkłócenia...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138652#138652"
 Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Najpoważniej traktował studentów dziekanat, gdzie należało dostarczać dowody wpłaty za studia - pracownicy tego działu zawsze dotarli do studenta, roz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138603#138603"
 Dowcipy 2
Jasiu wykopał z piaskownicy granat i pokazuje go mamie. Mama: - Wyrzuć to cholerstwo do pieca, bo nas pozabija! Wozi - ten kawał to max :D :...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138497#138497"
 Zaczyna się okres IV RP...
No to powiem wam, że sam byłem zaskoczony tym pojazdem. To oznacza że nasz powiat jest bardzo bogaty. Tyle mamy pieniędzy, że nie ma już na co wydawać...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138495#138495"
 Od Admina i ModeratorówOd Admina i Moderatorów
temat należy jedynie do redakcji sko.org będą w nim zawarte powody dla których dany temat został zamknięty, user dostal ostrzeżenie lub został zbanowa...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138373#138373"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
Wczoraj widziałem jak żłopali piwo pod "ASem" na Zielnej He He.. No tak pod "Asem" to jest żłopanie a po drugiej stronie ulicy w "ogródku piwnym" t...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138304#138304"
 Zaczyna się okres IV RP...
Osobiście nie mam zamiaru opuszczania kraju na stałe bo tu sa moi najbliżsi i sobie dobrze w miare radza... Wiec gratuluje i jesli pozwolisz to kie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138300#138300"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Mariolciu, ale samo zakopanie zmarłego nie uchroni go przed atakiem padlinożerczych rosówek :( Uważam, że każdy prawdziwy katolik,ktoremu zależy na ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138285#138285"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Zapytał aruel; Mnie zastanawia tylko jak wielebny Tadeusz łączy swój niewątpliwy talent menedżerski vel menadżerski vel managerski z tą swoją równie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138282#138282"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Napisał SKI Praktyki drogi przechodzenia na tamtą stronę sprowadzone do konsumpcji padliny. Czy taką "drogę przechodzenia" zorganizujesz SKI swoi...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138277#138277"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Dziś pragnę poruszyć sprawę głośnych ostatnio wypadków dziejących się wśród ludów zamieszkujących nasze góry a mianowicie-GÓRALI. gazety czy dziennik...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138167#138167"
 O. Rydzyk w niebezpieczeństwie
Oj nieładnie nieładnie panie duchu PHL,... Kto pamieta basn Boleslawa Lesmiana bo ten Leśmian, a nawet Lesman... czy to dobry wzorzec? oj nieładni...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138157#138157"
 PAX AMERICANA XXI w. ?
1,3 biliona dolarów.... Jesli kolego sciagasz od kogos wypracowanie domowe, to sciagaj co najmniej od prymusa. "Dziennik" bezmyslnie wypisuje o s...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=138069#138069"
 Przebieg S7 na Pogorzałym.
Maślik, a czy pomyślałeś o tych studniach, które stracą wodę po wykopaniu glębokiej rynny, którą bedzie biegła S7. (Skąd ludzie będą czerpać wodę, nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137996#137996"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
tylko czemu mają im pomagać kompletnie niewinni ludzie?? trzymają ich tak z 30 min bo jak legitymowanie to i trzepanie po kieszeniach czy niby nie maj...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137975#137975"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
LEGITYMOWANIE Najogólniejszą podstawę prawną legitymowania znaleźć można w ustawie o Policji, według której policjanci wykonujący czynności operac...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137967#137967"
 Skarzyska policja ogłupiała!!!
Wiedźma skąd wiesz ze mówie o sobie:P jak byłaś kiedyś młoda to pewnie nie jedno piwko piłaś gdzieś w publicznym miejscu I tu się pomyliłaś nigdy nie...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137954#137954"
 Polacy wydają coraz więcej na luksus
Tak wiec to jest moja droga, kawa na lawe. Nie wiem czy zauwazylas ta ogolna zasade zyciowa, ale jak sie na czyms nie znasz, to najlepiej nabrac wodu ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137931#137931"
 Polacy wydają coraz więcej na luksusRe: Polacy wydają coraz więcej na luksus
Jego zdaniem do salonu na Nowym Świecie przyjdą najprawdopodobniej osoby po trzydziestce, pracujące w dużych firmach i zarabiające po 5-6 tys. zł. - W...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137769#137769"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Drogi ddt007 - czytaj uważnie moje posty, zanim zaczniesz je komentować :lol: Z definicji WIARY: "Zarówno uzasadnienie jak i jego brak nie impl...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137665#137665"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
duch phl Czasy jedwabnego zycia dla absolwentow II-go LO zakonczyly sie po upadku Ungiera i Niewidko. Hej duchu - nie "tykaj" II LO - uprzejmie pr...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137634#137634"
 Bezrobocie w Sku ...Re: SKARZYSKO WALCZYMY!!!!!!!!!!!!
TEN CO NIE ROBI WOGOLE NIE ROBI!!!! -SKARZYSKO_ POWIADANIE NIE MA PRACY SMIESZNE!!!!!!!!!!! NIE ROBY DO ROBOTY!!!!!!!!!!!! Misiu...to jakaś kampanie ...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137611#137611"
 wracamy z anglii!
gwiazdor powraca do miasta -no,no!Czyz nie ty to zalozyles popszedni swoj temat ,ktory na moja interwencje zostal zamkniety przez adminow? Moze powsp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137598#137598"
 wracamy z anglii!
gwiazdor powraca do miasta -no,no!Czyz nie ty to zalozyles popszedni swoj temat ,ktory na moja interwencje zostal zamkniety przez adminow? Moze powsp...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137583#137583"
 wracamy z anglii!wozi- odpwiadam CI z meila ktoey otrzymalem!!!!!!to jeden...
Szanowny Panie Lukaszu Uprzejmie informuje w imieniu zarzadu .............., ze panskie zgloszenie w konkursie Business Roku 2007 organizowane prz...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137550#137550"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
duch phl: Niemniej jednak chcialbym ostrzec tu niektorych kolesiow, co probuja znieslawic ksiezy, mariolcie, NMPZD, a teraz jej syna jedynego i nasze...>>
http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=137479#137479"
 Pan JEZUS Zwycięży CIEMNOŚĆ ! ....
Ja nie chce byc identyfikowany tutaj z Kasandra. Niemniej jednak chcialbym ostrzec tu niektorych kolesiow, co probuja znieslawic ksiezy, mariolcie, N<